zaterdag 16 november 1974

Centrale Antenne-censuur

 Het volgende komt uit mijn pré-blogtijd:

Naar aanleiding van het artikel "Sternet maakt tv te individuele zaak" (Volkskrant van 15 november) zou ik het leuk vinden van de heer Galiën (*), voorzitter van de stuurgroep Kabeltelevisie, te vernemen hoe hij tot de conclusie komt dat "per woning hoogstens twee kanalen zullen worden bekeken".

Houdt dit in, dat we weer terug moeten naar Nederland I en II?

Sinds in grote delen van mijn woonplaats CAS-en [Centrale Antenne-Systemen] werden ingevoerd, behoort voor velen de ontvangst van de Franse en (soms) Luxemburgse en Engelse televisie ook al tot de "goeie oude tijd". Of wil men ons dwingen tot de keus uit AVRO-TROS of KRO-NCRV, zoals soms voorkomt?

Allerhande particuliere en commerciële belangen terzijde latend, geloof ik dat het voor de opinievorming van ons toch al zo vertroste volkje beter zou zijn de mogelijkheid voor de ontvangst van meer kanalen te bepleiten (met de hoop dat daar dan ook naar gekeken wordt), waardoor in elk geval die enkeling, die zich niet geroepen voelt te Mies- respectievelijk Bingo-en, naar de BRT, ARD, BBC, ORTF of wat dan ook kan kijken.

Ik hoop van harte dat het niet tot een "twee-kanalen-ceusuur" zal komen.

Tenslotte hoop ik, dat bij enig toekomstig nationaal CAS ook de nodige aandacht zal worden geschonken aan de radio (niet alleen FM), want het is  ronduit een belachelijke zaak, dat de mensen een CAS wordt gegeven dat hun een redelijke ontvangst (storende signalen bij ingeschakelde televisie op korte, midden en lange golf) geeft van de allersterkste zenders, terwijl hun anderzijds verboden wordt zelf een antenne te hebben. Dit zal toch niet zijn om te voorkomen, dat er naar Radio Peking of Moskou geluisterd wordt?

(*) Eind 1974 werd er gediscussieerd over in invoering van een "Sternet", waarmee mensen met een soort kiesschijf zouden kunnen kiezen uit 36 televisieprogramma's ("of een veelvoud daarvan"), waarbij het overigens nog niet duidelijk was hoe een en ander zou moeten worden bekostigd. De heer Galiën had bezwaren tegen het "sternet [...] gebouwd op [...] het profijtbeginsel". Bij zijn reactie meldde Galiën nog enkele zinnige argumenten, zoals:

"De ongelijkheid in deze samenleving wordt in belangrijke mate door een ongelijke verdeling van infomatie veroorzaakt. Gebrek aan informatie en storingen in de communicatie zijn verantwoordelijk voor domheid, wreedheid, beleidsfouten". "Op grond hiervan is een volledige vrije uitwisseling van informatie en kennis nodig; in het algemeen belang." (de Volkskrant van 15 november 1974.)

Met de huidige (toevoeging van eind 2021) uitbreiding van het aantal beschikbare (al dan niet) commerciële TV-zenders met reclameblokken en daartussen leeghoofdige en/of agressieve series en films is deze laatste opmerking van Galiën alleen maar juister en dringender geworden.