zondag 28 juni 2020

Leuk voor de 99%!

Volgens een artikel in het Brabants Dagblad van 24 dezer is er 6 miljoen aan Coronasteun terecht gekomen in de zakken van grootgraaiende nuttelozen van bedrijven die alsnog failliet zijn gegaan. Het UWV had van de Belastingdienst (o.a. bekend van de Toeslagenaffaire) nog geen informatie gekregen over eventuele dreigende faillissementen.
En voor het ontvangen van de NOW-betaling was natuurlijk niet gevraagd of er sprake was van uitstel van betaling ofzo. Het is tenslotte niet ongebruikelijk dat onzinnige vragen gesteld worden in plaats van dingen die ter zake doen...

Dat kan ook nog wel bij de rekening die wij, de 99% van de Nederlandse bevolking toch al te betalen krijgen voor de gevolgen van de uitbraak van Covid-19 - en eigenlijk valt dit nog in het niet bij de miljarden die in de bodemloze put van bijv. de milieu-onvriendelijke KLM zijn gestort. Maar ja, als Nederlanders moeten we dat Franse bedrijf toch maar in stand houden, Nederlands trots, nietwaar. Het ware mooi geweest als dat nationale trotsgevoel met Rita Verdonks 'Trots op Nederland' ten onder was gegaan...

Verzetshelden?

Eerlijk gezegd snap ik de ophef niet over het feit dat 'Rusland' (volgens de New York Times de 'Russische geheime dienst') Taliban zou hebben opgeroepen om Verengdestaatse militairen te doden (zie o.a. het Algemeen Dagblad van vandaag). Hoeveel moordpartijen zijn er door de Verengdestaatse geheime dienst CIA al niet georganiseerd in bijv. Chili, Venezuela, Cuba, Grenada en bijna overal in Afrika, Zuid-Amerika en Zuid-Oost Azië? (*)
Toen de Verengdestaatse militairen in West-Europa zich inspanden om ons te "bevrijden" van de nazi-overheersing hadden die soldaten ongetwijfeld ook de opdracht gekregen om vijandelijke soldaten te doden.

En ik denk niet dat Wilhelmina (vanuit haar veilige schuilplaats in Londen) af en toe via radio Oranje (volgens sommigen "inspirerende") woorden uitzond naar Nederland, zal ze er ook geen moeite mee gehad hebben als verzetslieden Duitse militairen geliquideerd zouden hebben. Sterker nog, deze mensen, die Duitsers doodden, worden hier nog steeds geëerd als verzetshelden.


Waarom zouden de Taliban dan niet aangespoord mogen worden om de bezetters van hun land uit de weg te ruimen? In feite doen ze daarbij hetzelfde als 'onze verzetshelden'. Het is vervelend dat daarbij soms ook Nederlands doden, maar dat komt volledig voor de verantwoordelijkheid van het Nederlandse régime, dat zich niet had moeten inlaten met de koloniale oorlogen van de VS, en dus ook geen Nederlandse soldaten daarvoor had moeten riskeren.


(*) En dan heb ik het nog niet over de propaganda-zenders van het régime in Washington (georganiseerd onder de parapluie van het US Agency for Global Media) dat zich in tal van talen bemoeit met de binnenlandse politiek van diverse landen: o.a. Radio Martí (in het Spaans en gericht op Cuba), Radio Farda (in Farsi en gericht op Iran), Radio Sawa (gericht op Arabisch-sprekende landen), en Radio Free Europe/Radio Liberty (gericht op het voormalige Oostblok), Radio Free Asia (gericht op Azië) en de Voice of America (gericht op alle landen waar de VS haar invloed wil versterken of verkrijgen).


Dit US Agency for Global Media stelt zich ten doel -dat zeggen e in ieder geval- «
to inform, engage and connect people around the world in support of freedom and democracy.» We weten intussen allemaal wat die begaanheid met vrijheid en democratie heeft opgeleverd in landen als Vietnam, Irak en Libië...

donderdag 11 juni 2020

Dode mus, van minister Koolmees...

Volgens de Telegraaf van gisteren is het "Kabinet bereid om pensioenkorting te schrappen". Dat klinkt leuk, maar is het niet, en dan niet alleen omdat je bij de Telegraaf, zoals ook bij veel andere media niet alleen uit moet gaan van de koppen...

Uit het bijbehorende artikel blijkt namelijk dat het kabinet op grond van een 'uitzonderingsclausule'  de kortingen voor zich uit kan schuiven vanwege "uitzonderlijke economische omstandigheden". Dat gebeurt echter alleen als er overeenstemming wordt bereikt met werkgevers en vakbonden over 'een ander pensioencontract'.Die bereidheid van het Haagse kabinet betreft dus niet het "schrappen" van de "pensioenkorting", maar een eventueel uitstel (tot wanneer?) van die korting. Het kabinet belooft immers niet dat de pensioenkorting vooruitgeschoven zal worden, maar dat ze dat kunnen doen. En zelfs dan is het niet onmogelijk dat daarna de kortingen alsnog dubbel en dwars worden ingehouden of ingevorderd... 

Bovendien moeten, voordat die 'uitzonderingsclausule' wordt ingeroepen, dan ook nog eens de werkgevers en de vakbonden het eens zijn met een ander pensioenstelsel. Ik stel me zo voor dat de werkgevers daar niet zo'n moeite mee zullen hebben. De vakbonden misschien wel, hoewel... ik de laatste jaren ook niet zo bijster enthousiast ben over de manier waarop de FNV (de andere vakbonden zijn nog welwillender tegenover de Haagse mafia) de belangen van haar leden behartigt. Zie daarover bijvoorbeeld mijn artikel Dus de FNV-bonden zijn "woest over openbreken pensioenakkoord" van 13 mei 2012.

maandag 1 juni 2020

Beschaving op Mars?

Eerlijk gezegd begrijp ik niet precies wat Elon Musk precies bedoelt wanneer hij -na de lancering van een Crew Dragon- stelt dat dit een eerste stap is "naar een beschaving op Mars" (Zie het Algemeen Dagblad van gisteren). Het is natuurlijk mogelijk dat hij dingen weet die gewone mensen, zoals ik, niet weten en dat er in werkelijkheid al beschaafde wezens op Mars wonen. Als dat het geval is laat ik het hierbij.

Ik denk echter dat hij bedoelt dat aardbewoners "beschaving" naar Mars zullen brengen, en dan getuigt zijn opmerking vooral van een waanzinnige hoogmoed en van kolossale oogkleppen. Veronderstellen dat mensen "beschaving" zouden kunnen brengen is volstrekte onzin, en mensen die dergelijke dingen serieus durven te zeggen, zouden levenslang psychiatrisch behandeld moeten worden.


Hoe lang loopt Elon Musk al rond op de wereld? Heeft hij nog steeds niet door dat de mensheid vooral ONbedschaafd is. Denk alleen maar aan de manier waarop het kapitalisme (en het neoliberalisme) de overgrote meerderheid van de mensheid uitbuit, denk aan de beschavingsmissies van de christelijke zendelingen in Afrika en Amerika (en daarmee bedoel ik niet de Verengde Staten, maar het hele continent van Vurenland tot en met Alaska), of de manier waarop Europese kolonialisten op beschaafde wereld kleurlingen uitgeroeid hebben, en hoe de Verengde Staten in bijv. Irak 'democratie' gebracht hebben. Het moge duidelijk zijn dat ik zomaar enkele voorbeelden heb aangehaald, er zijn ontelbare andere voorbeelden te noemen!

Foei, Elon Musk, ik denk dat je net zo ver naast je schoenen loopt, als een groot deel van de Tesla-rijders zich met een hoop kapsones asociaal gedraagt in het verkeer. Misschien zou een hersenspoeling, maar dan wel een heel drastische, nog helpen. Je zou bij Donald Trump(et) eens kunnen navragen of dat ook kan met zijn bleekwater-medicijn!