maandag 30 december 2013

Eindelijk eens paal en perk aan oorlogsgeweld in Nederland?

Enkele jaren geleden (op 23 december 2007 en 31 december 2008) schreef ik ook al over de jaarlijks terugkerende vuurwerkterreur. Ook in het verleden zijn er al initiatieven geweest om de openbare verkoop van vuurwerk te verbieden en streng op te treden tegen mensen (kinderen, en in dat geval dus hun ouders) die toch menen dat ze zich niet aan dit soort verboden hoeven te houden.

Ook dit jaar loopt er weer een oproep voor een vuurwerkverbod - waarachter GroenLinks, de SGP en de Partij voor de Dieren zich geschaard hebben. De SP denk dat de politie onvoldoende capaciteit heeft om extra vuurwerkregels te handhaven (maar wil daar wel naar kijken als er "politieke steun voor nodig is"), terwijl de VVD en de PvdA zich verschuilen achter de eigen verantwoordelijkheid van de burgers (de Volkskrant van vandaag). 

Zó ver is het dus al gekomen met de PvdA. Met die redenering kan alcoholcontrole in het verkeer ook wel worden afgeschaft, of het verbod om niet-handsfree te bellen bij het besturen van een auto (ik zie zó vaak mensen achter het stuur bellen, dat ik het idee heb dat de politie daar óók geen capaciteit voor heeft).

Wat mij betreft heb ik er geen enkele moeite mee als mensen hun eigen handen of ogen willen vernielen (maar in dat geval moeten ze ook de kosten voor behandeling maar zelf betalen), maar ik ben ervan overtuigd dat een aanzienlijk deel van de vuurwerkslachtoffers niet zelf verantwoordelijk is voor hun verwondingen.

Daarom moet er dus een vuurwerkverbod komen. Bij wijze van uitzondering kunnen gemeenten bij bepaalde gelegenheden vuurwerk (laten) afsteken door daarvoor bevoegde bedrijven, zoals in mijn jeugd gebeurde op koninginnedag. En anders huren de vuurwerkfans maar een oorlogsfilm, dan kunnen ze (onder het genot van een zak chips en een pilsje) zo genieten van  geknal, lichtflitsen en (dodelijke) verwondingen.

Ook het milieu zal er (net als de mensen met ademhalingsproblemen) blij mee zijn als er niet midden in de winter een kolossale hoeveelheid kruitdamp vrijkomt.

zaterdag 28 december 2013

Krijgt Frank Schätzing gelijk?

Enkele dagen geleden beval ik het boek «Der Schwarm» (in het Nederlands gepubliceerd als «De zwerm») van Frank Schätzing aan. 

Omdat het agressieve gedrag van zeekwallen (ook op plaatsen waar ze normaliter niet voorkwamen) een van de rampen is in zijn roman, schrok ik toen ik vandaag toen ik in het Parool las dat in Amsterdam mogelijk een van die giftige (dodelijke) kwallen (de Australische zeewesp) was gezien. Stadsecoloog Martin Melchers weet nog niet zeker of hij inderdaad die kwal aangetroffen had, maar het was in ieder geval een voor hem onbekende soort.

Voorlopig dus maar even afwachten wat het voor een kwal was, maar ik zou voorlopig toch maar niet in het IJ gaan zwemmen (en niet alleen omdat het water daar momenteel nogal frisjes is)...

De billen van de VS nog verder ontbloten?

Je zou denken dat de mensheid toch onderhand wel in de gaten heeft dat het oerdom is vertrouwen te hebben in de (politiek van de) Verengde Staten. Na alle voor hun wapen- en oliebelangen gevoerde koloniale oorlogen, waarbij een mensenleven (zeg maar: miljoenen mensenlevens) meer of minder geen enkele waarde heeft (hebben), zou je tenslotte toch ook intussen moeten weten dat hun beloftes en verzekeringen niets betekenen.

Daarom zou het ook niet meer dan normaal zijn om tenminste te controleren of het Nederlandse goud inderdaad nog aanwezig is, maar de Nederlandse Roverheid vindt dat niet noodzakelijk (zie de antwoorden van Gijsselbloem d.d. 23 januari 2013 bij de Handelingen der Tweede Kamer). Dat geeft tegelijk een goed beeld van de naïveteit (laat ik maar niet zeggen hoe ik dat zelf zou omschrijven) van de Haagse Bluffers. Waarschijnlijik zullen zij de laatsten zijn bij wie het doordringt dat de Fed een boevenbende is, die ("legaal" volgens de Verengdestaatse wetgeving, maar dat betekent niets) de hele wereldeconomie manipuleert volgens haar eigen agenda.

Het is goed dat er landen zijn die hun eigen goudreserves aanhouden en andere landen, zoals Duitsland, die hun goudreserves uit de Verengdestaten terughalen (zie de Volkskrant van 16 januari 2013). Dat heeft bovendien als positief gevolg dat de waarde van de dollar vermindert (zie Beurs van 27 augustus 2013), waardoor tevens de macht van de VS over de rest van de wereld afneemt. Dat kan alleen maar goed zijn voor de mensheid als geheel.

Er staat overigens een column in de De (Financiële) Telegraaf van bijna een jaar geleden (18 januari 2013) van de hand van Alex Sassen van Elsloo, waarin een aantal enge zaken worden aangehaald, ook over de Nederlandse goudreserves, waarvan 90% in de VS opgeslagen is (of althans ZOU moeten zijn). Houd er overigens rekening mee dat Alex bijna aan het eind "mits" gebruikt waar hij "tenzij" bedoelt.

De VS met de (gore) billen bloot

Een federale rechter heeft bepaald dat het gespioneer van de NSA "legaal" is. (New York Times van gisteren).

Dat wil natuurlijk geenszins zeggen dat het ook fatsoenlijk is. Integendeel!

Het geeft alleen maar aan dat er in de Verengde Staten wetten zijn die dit soort inbreuken op het fatsoen (en volgens mij ook op de normen van het in de schijnheilige VS zo hoog aangeschreven christendom) legitimeren. En daarmee wordt dan nog maar weer eens een keer aangetoond dat de USA een eersteklas (laatsteklas?) schurkenstaat is.

vrijdag 27 december 2013

Macaber gevoel voor humor bij Amazon

Nog maar net heb ik in de Standaard gelezen dat Amazon Duitsland vlak vóór Kerstmis 600 mensen ontslagen heeft, of ik krijg een mailtje van Amazon Duitsland met als onderwerp "Alles muss raus". Dat hadden ze toch minstens wel een beetje tactvoller kunnen doen, lijkt mij zo...


Beseft Wilders wel wat hij beweert?

Geert Wilders heeft een sticker bedacht met de tekst «De islam is een leugen. Mohammed is een boef. De koran is gif», maar ik vraag me eerlijk gezegd af, of deze aandachtzoeker wel beseft dat hetzelfde gezegd kan worden van het christendom en het jodendom (en alle andere godsdiensten, die hun aanhangers als uitverkoren beschouwen en alle anderen als heidenen en zondaars, die zonder wroeging uitgemoord kunnen worden).

Ook de bijbel, het heilige sprookjesboek van de christenen (en gedeeltelijk -de Pentateuch- van de joden), is dan eveneens gif, want op grond van wat daarin staat (waarbij bovendien regelmatig gedeelten elkaar tegenspreken - en zoiets heet dan de enige "waarheid", want het zelfverklaarde woord van god) zijn ook miljoenen mensen uitgemoord: tijdens de kruistochten en onder de inquisitie, tijdens de godsdienstoorlogen (die in feite alleen om macht gingen - denk aan de Hoekse en Kabeljauwse Twisten), door de israeli's (die zich er dan op beroepen dat hun god hun dat recht gegeven heeft, want zij zijn immers "het uitverkoren volk") jegens de Palestijnen.

Eerlijk gezegd zou het beter zijn geweest als Wilders zijn stickers van een andere tekst had voorzien, zoals «Godsdiensten zijn leugens. De pausen en andere volksmisleiders zijn boeven. Hun heilige boeken zijn gif.»

Leestip (en schaliegas)

Wie nog mocht denken (maar waarschijnlijk leest zo iemand mijn blog niet) dat schaliegas een fantastische oplossing is voor de energiebehoeften van de wereld, zou ik willen adviseren om de roman «De zwerm» (oorspronkelijke titel: «Der Schwarm») van Frank Schätzing te lezen.

De rampen die het gevolg kunnen zijn van pogingen gas uit poreus gesteente te halen (in de roman gaat het om gas in poreus ijs) zijn angstaanjagend genoeg om alle twijfel uit te bannen. Bovendien geeft Schätzing ook de kapitalistische "samenleving" nog eens een welverdiende veeg uit de pan voor wat betreft de gewoonte om alles wat overbodig is gemakshalve in zee te storten, en alle mogelijke risico's maar voor zich uit te schuiven (tenslotte gaat het in het kapitalisme om winst, en moet alles zo goedkoop mogelijk worden gedaan en... "na ons de zondvloed", zoals Madame de Pompadour tegen Lodewijk XV gezegd zou hebben).

Denk daarbij maar aan chemisch afval voor de kust van Oost-Afrika (waardoor de bevolking van Eritrea geen vis meer kan vangen en dan in arren moede maar schepen entert en berooft - tenslotte zijn die schepen afkomstig uit dezelfde 'wereld' die hun viswater heeft vergiftigd.
Denk aan oud wapentuig (zeemijnen en bommen) voor de Belgische en Nederlandse kust;
Denk aan atoomafval o.a. ten Noordwesten van Spanje (zie het rapport «Dumpingen in zee»);
Denk aan lekkende kernreactoren, zoals in Windscale (tegenwoordig Sellafield) met 22 ernstige lekken tussen 1950 en 2005, plus nog bewuste uitstoot van o.a. plutoniumdeeltjes in de atmosfeer) - Zie o.a. bij Wikipedia (de Nederlandse pagina geeft minder details).
Denk maar aan... Tshernobyl, Harrisburg, haarscheurtjes in Petten (die volgens "experts" -het ministerie van VROM- niet gevaarlijk zijn), Fukishima, problemen in Tihange en Doel (die ook als niet gevaarlijk worden bestempeld - totdat het te laat is) enz...

woensdag 25 december 2013

Kan een paus "goed" zijn?

Een paar dagen geleden keek ik met iemand mee naar het "actualiteitenprogramma" «Brandpunt» van de KRO, dat naast actualiteiten ook stemming en propaganda biedt, uiteraard voor de katholieke zaak. Eén onderwerp beoogde ons ervan te overtuigen dat er weer een geweldige paus in Rome zat, waarvoor van alles uit de kast werd gehaald, zoals het feit dat hij de Duitse bling-bisschop geschorst had of dat hij een Zuid-Amerikaanse kindermisbruik-bisschop uit zijn ambt had gezet. Hij had bij zijn 'kroning' zijn naam verklaard door te verwijzen naar de katholieke heilige Franciscus van Assisi (1181-1226), die leed aan "visioenen" (men leze: hallucinaties).

Misschien is deze nieuwe paus wel een heel aardig iemand met goede ideeën en die zich verzet tegen de luxe van de kerk van Rome. Dat verandert niets aan het feit dat hij niet meer is dan een PR-stunt. Wanneer een tijd lang conservatieve en achterbakse pausen aan de macht zijn geweest (denk maar aan de doofpotmentaliteit van Maledictus VI ten aanzien van het kindermisbruik door priesters) ontstaat er te veel verzet onder de katholieke (bij)gelovigen, waardoor "Rome" vreest macht te verliezen. Dan wordt een menselijker paus "gekozen", in de hoop dat de kudde zich weer laat overhalen om de kerk trouw te blijven. De daarop volgende paus is dan steevast weer een conservatieve.

Zo kwam na de conservatieve en harde pausen Leo XIII, Pius XI en de (nazi's reddende) Pius XII ineens de zachtaardige Johannes XXIII aan de macht. Deze werd echter na zijn dood opgevolgd door de aartsconservatieve Paulus VI. Na hem kwam Johannes Paulus I, die drastische plannen had om eens flink de bezem door het Vaticaan te halen. Hij stierf echter na zeer korte tijd op mysterieuze wijze. Het door zijn radicale plannen geschrokken Rome koos nu weer een nieuwe conservatieveling (Johannes Paulus II) en daarna nog eentje met een dubieus verleden (Maledictus XVI). Met name zijn houding ten aanzien van kindermisbruik door priesters en bisschoppen ondermijnde opnieuw het gezag van de kerk van Rome en steeds meer mensen lieten zich uitschrijven uit die club.

Toen Maledictus XVI in 2013 aftrad (al dan niet onder druk van de Curie) was het dan ook absoluut noodzakelijk voor de RK machtsmachine om een meer menselijke paus te "kiezen", en aldus geschiedde.

Het gegeven dat de huidige paus Franciscus progressiever (leze: minder conservatief) oogt, en menselijker en socialer lijkt dan zijn beide voorgangers, is echter niet meer dan een poging van de werkelijke Vaticaanse machthebbers om de leegloop van de kerk te stuiten en de mensheid ervan te overtuigen dat de kwalijke houding van de meerderheid der pausen volstrekt toevallig is en niets te maken heeft met de RK kerk als zodanig. Ook bij een "menselijke" paus, wordt echter tussen de coulissen altijd aan de touwtjes getrokken door de ware Vaticaanse machthebbers, de Romeinse Curie.

Hoe is het echter, afgezien daarvan, mogelijk dat de (zogenaamd almachtige) god der katholieken toestaat dat hij op aarde meestal vertegenwoordigd wordt door engerds, die de ene ramp na de andere over de mensheid hebben afgeroepen, gesteund of niet bestreden (inquisitie, slavernij, homohaat, AIDS, kruistochten, onderdrukking van de vrouw, kindermisbruik, oorlogen en dictators, enz.)?

dinsdag 3 december 2013

Gehaaide truuk in Oekraïne

In Oekraïne is het regeringsbouw omsingeld door demonstranten, omdat president Viktor Janukovitsh beslist heeft de onderhandelingen over een associatieverdrag met de EU af te breken. (de Volkskrant gisteren).

Dat kan maar één ding betekenen. Janukovitsh wil zelf ook wel bij de EU (net als de rest van de plaatselijke élite), MAAR hij verwacht dat de EU het leven van de gewone bevolking in het land zal ontregelen, zoals dat in de overige EU-lidstaten gebeurt. Hij wacht nu gewoon een aantal dagen, totdat hij merkt dat de protestacties beginnen te verzwakken. Dan geeft hij (zogenaamd) toe aan de wensen van "de bevolking" en wordt het associatieverdrag alsnog getekend.

Wanneer dan na verloop van tijd de bevolking ontdekt wat voor "zegeningen" de EU met zich meebrengt, kan Janukovitsh het volk de mond snoeren en tegenwerpen dat hij zelf al voorzien had dat associatie met de EU niet gunstig zou zijn, dat hij het associatieverdrag alleen heeft ondertekend onder druk van de Oekraïnse bevolking en dat het dus hun eigen schuld is; dat ze dus de consequenties daarvan zélf over zich af hebben geroepen.