zaterdag 30 april 2005

Bevrijding vieren met een bezetting?

Degene die met zijn vriendenclubje verantwoordelijk is voor de onwettige oorlog in Irak waardoor inmiddels al meer dan 100.000 mensen vermoord zijn, meent welkom te zijn in Nederland bij de feestelijkheden ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de bevrijding van het juk van de nazi's.
Even om de zaken in hun ware perspectief te zien: toen de Verenigdestaters (ter verduidelijking: Canadezen zijn namelijk ook Amerikanen) in Europa geland waren, gingen ze met een rotgang door naar het Oosten, omdat ze koste wat koste wilden voorkomen dat de Russen te ver naar het Westen zouden doordringen. Nederland is dus NIET door Verenigdestaters bevrijd, maar met name door Canadezen, Britten en Fransen.

Bush junior wil nu dus in Nederland zijn élan wat oppoetsen (in de USA zelf heeft de bevolking steeds minder met hem op) en Balkenende is daar zeer verguld mee. Iedereen zal zich nog wel zijn kruiperige gedrag herinneren bij zijn bezoek aan Washington.

Omdat Bush erg bang is voor zijn gezondheid (tenslotte roept hij een hoop over het bestrijden van het terrorisme, maar hij blijft gewoon zijn best doen om de haat jegens 'het westen' alleen maar aan te wakkeren), moet half Limburg afgezet worden: de plaatselijke bevolking krijgt voor de duur van zijn bezoek min of meer huisarrest.

Misschien zijn er mensen die dat leuk vinden, maar ik (en een heleboel anderen) niet. En daarom ga ik ook op 7 mei in Amsterdam demonstreren tegen deze absurde situatie (die bovendien ook nog eens kapitalen kost - en ik moet me al héél sterk vergissen als deze kosten niet voor rekening komen van de belastingbetaler). Iedereen die ook zijn of haar stem wil laten horen: zaterdag 7 mei om 13:00 op het Museumplein in Amsterdam! Niet vergeten!!!

Betere mensen?

Vakbondsvoorzitter Hans Couzy (generaal b.d.) vindt het niet terecht dat militairen niet op hun 50e ontslagen mogen worden. Ik weet niet of ik het artikel (NRC Handelsblad) helemaal goed begrijp, maar het lijkt alsof Couzy vindt dat militairen al op de leeftijd van 50 jaar met (pre-)pensioen mogen.
Ik snap niet waarover Couzy zich druk maakt (behalve misschien over het vasthouden van de leden van zijn soldatenvakbond). Bouwvakkers (en tal van andere beroepsgroepen) zijn op de leeftijd van 50 jaar ook ver op, en toch moeten ze nog lange jaren verplicht blijven solliciteren.
Op geen enkele manier zie ik in, waarom voor militairen andere regels zouden moeten gelden dan voor 'gewone' werknemers. Volgens de huidige regeltjes moeten de militairen die hun werk niet meer kunnen doen gekeurd worden en als ze niet in de WAO kunnen, moeten ze net als alle anderen maar de bijstand in.
Of -en daar gaat het mij uiteindelijk nog veel meer om- er moeten rechtvaardige regels komen: mensen die zich kapotgewerkt hebben, moeten op een waardige manier arbeidsongeschikt worden verklaard en daar een passende uitkering voor krijgen tot aan hun eigenlijke pensioen. Het gaat tenslotte niet aan om onderscheid te maken tussen militairen en niet-militairen, maar tussen mensen die zich kapotgewerkt hebben en mensen die dankzij een niet al te belastende baan nog wél mee kunnen draaien in hun beroep. En dat moet dan niet een beroep zijn dat fysiek haalbaar is, maar een beroep dat past bij de opleiding en de (redelijke) wensen van betrokkene...

Ongehoord! Schandalig!

Jaren geleden werd V.d. Valk (van die papagaaien langs de snelweg, weet-je-wel?) gematst door de belastingdienst. Hij had een pittige belastingschuld, maar kwam er goed van af door een gedeelte te betalen. De rest kreeg hij cadeau.
Ondanks de ophef die daar toen over gemaakt werd, is er intussen nog niks veranderd, want vandaag lees ik in NRC-Handelsblad dat "het kabinet en de bouwsector [...] alsnog een schikking [hebben] bereikt na de bouwfraude". De 'sector' (want ik veronderstel dat we nu niet van 'fraudeurs' mogen spreken) betaalt 73½ miljoen euro en de overheden zien af van juridische procedures.
Wanneer een ongehuwde broer en zus met AOW-ers zonder het te melden op één adres wonen, of wanneer een bijstandtrekker eenmalig voor een klusje wat geld krijgt en het niet meldt, wordt dit zonder pardon fraude genoemd. Ze moeten het teveel betaalde volledig terugbetalen en krijgen bovendien nog een boete. Voor ondernemingen ligt het volstrekt anders: als ze hun malversaties al niet kunnen wegmoffelen door een ondoordringbaar netwerk van BVs en stichtingen, dan dreigen ze wel met een faillissement, waardoor dan weer zoveel mensen op straat komen.

Hoe is dit soort dingen toch mogelijk in een zogenaamde rechtsstaat, die dan bovendien nog geregeerd (althans in naam) wordt door een club die zich verschuilt achter de begrippen christelijk en democratisch. Holle frasen als je het mij vraagt!

vrijdag 29 april 2005

Roestrood...

Morgen is het weer zover. Driekwart van de Nederlandse bevolking gaat de straat op om de verjaardag te vieren van de overleden moeder van degene die beschouwd wordt als 'onze' koningin. Ook kritische Nederlanders legitimeren deze feestelijkheden, want er treden zo veel leuke bandjes op, of je kunt voor een paar centen leuke dingen kopen.
Veel mensen dragen een T-shirt of een haarstrik in de mengkleur van geel en rood, zogenaamd ter ere van de 'koningin', die zich nog steeds hult in een uitgestorven naam, omdat het kennelijk belangrijk is zich te afficheren als een afstammeling van Willem van Oranje (ook wel bijgenaamd 'de Zwijger', niet omdat hij steeds aan het filosoferen was, maar omdat hij nauwelijks Nederlands sprak), die uiteindelijk volgens de indertijd geldende wetten ter dood gebracht werd omdat hij in opstand was gekomen tegen zijn koning.
Laat ik het nog maar eens vertellen: de familie die beschouwd wordt als de Nederlandse monarchie stamt af van een zijtak (de Friese) van de Nassaus, en dat dan nog alleen wanneer we de fictieve afstamming langs vrouwelijke lijn aannemen.
Dit betekent dus dat al dat oranje-geneuzel nergens op slaat, en dat eigenlijk de Nederlandse vlag feitelijk niet (meer) klopt, want het rood was oorspronkelijk oranje ('oranje - blanje [=geel] - bleu').
Nouja, ieder diertje zijn pleziertje, maar ik doe hieraan niet mee!
Leve de republiek!

dinsdag 26 april 2005

En dan nu graag de échte reden!

Op de voorpagina van de Volkskrant staat vandaag een artikel met de veelzeggende kop «Het ja-woord zal klinken door gans het land» (waarom doet die woordkeuze me denken aan de NSB?). Hierin wordt verteld hoe het rariteitenkabinet van Balk en zijn vissen (Zalm en Bot) vanaf 5 mei de Nederlanders zal gaan overtuigen van het belang van de Europese 'grondwet'. De PvdA heeft al gevraagd of Wim Kok een handje wil helpen, maar het CDA heeft Lubber bewust niet gevraagd. Ze zeggen zelf dat dat is omdat ze "het doen met onze huidige bewindslieden", maar ik vraag me af of het misschien iets te maken heeft met het bij de UNHCR bezoedelde blazoen van Lubbers.

Hoe het ook zij: ik hoop van harte dat de Nederlandse kiezers geleerd hebben van de laatste verkiezingen, toen ze door hun onnadenkende houding Balk aan de macht hebben geholpen. Want, zeg nou zelf, welk verstandig mens wil iets doen omdat de club van Balk vindt dat we dat moeten doen. Niemand toch?

zondag 24 april 2005

EU is voor het bedrijfsleven!

Lousewies van der Laan (D66), een verklaard voorstander van de Europese 'Grondwet' heeft de Stichting Beter Europa opgericht. Deze stichting heeft Peter Mandelson aangezocht om het Nederlandse volk te bewerken.

Hij is in ieder geval eerlijk genoeg om toe te geven dat de 'Grondwet' vooral van belang is voor de Europese economie (NRC 23.04.2005): "Teveel mensen uit het bedrijfsleven denken dat de Grondwet gaat over politiek en niet over economie en dat zij er daarom niets mee te maken hebben. Ze kunnen zich niet meer vergissen." Zwijgen (aldus nog steeds het NRC-artikel) "[...] is een ontkenning van de vitale belangen van het bedrijfsleven".

Ik heb dit al eerder betoogd (en vele anderen met mij), maar nu wordt het door de propaganda-machine zelf bevestigd. Hebben we nog meer informatie nodig om te weten dat deze 'grondwet' tegen onze politieke belangen ingaat, tegen onze sociale rechten? Stem dus TEGEN!

zaterdag 23 april 2005

Adviserend (!) referendum

De volgende fase in de volksverlakkerij is ingegaan. Vandaag een brochure van een zekere 'referendumcommissie' in de bus gekregen met een "objectieve samenvatting" van het 'Verdrag tot Vaststelling van een Grondwet voor Europa'. De brochure is eerlijk genoeg om te vermelden dat "kiezers adviseren", m.a.v. wat wij beslissen heeft alleen marginaal waarde. Kiezen wij 'voor' dan kan de regering zich daarachter verschuilen, kiezen wij 'tegen' dan doet ze wat ze zelf wil.

In deze 'objectieve' brochure ontbreekt heel veel informatie. Het eerste dat opvalt is dat de rol van de Europese Centrale Bank (ECB) simpelweg niet vermeld wordt, terwijl uit de het voorstel blijkt dat de ECB juist oppermachtig is en in het ongunstigste geval kan besluiten tot het soort draconische maatregelen dat we kennen van het IMF.
Volgens de brochure "is er een artikel over dierenwelzijn opgenomen", maar er wordt niet bij vermeld dat tradities en lokale ambachtelijke werkwijzen (denk aan bijv. stierenvechten of het op walgelijke wijze vetmesten van ganzen) gerespecteerd moeten worden.

Volgens de brochure hebben we 'het recht om te werken' maar er staat niets over 'recht op werk'. Ook hebben we het 'recht op toegang tot sociale zekerheid en sociale bijstand', maar dat betekent niet dat we recht hebben op sociale zekerheid en sociale bijstand.
Enzovoorts...

Ik wil daarom iedereen aanraden de volledige tekst van het ontwerp kritisch te lezen en daarbij ook de tegen-argumenten op
http://www.grondwetnee.nl/ en http://www.sp.nl/ te lezen. Stem alleen 'voor' wanneer je echt zeker weet dat je deze 'grondwet' wilt! De 'grondwet' bevat een aantal verslechteringen ten opzichte van de huidige EU-verdragen en -verordeningen.

donderdag 21 april 2005

Niet nóg gekker, ¡por favor!

Het moet niet nóg gekker worden in Nederland. Het lijkt steeds meer alsof de regering niets anders kan dan wat mummelen over "normen en waarden" en bezuinigen op zaken die van levensbelang zijn, zoals onderwijs (ondanks de nu beloofde miljoentjes), (geestelijke en 'gewone') gezondheidszorg, sociale zekerheid. En natuurlijk zijn ze ook erg goed in het verspillen van geld aan nutteloze en ongewenste megalomane projecten, zoals de bij voorbaat al mislukte Betuwelijn en de JSF, waaraan zelfs nu in de USA sterk getwijfeld wordt. En dan vindt nu ook de politiek (met inbegrip van de PvdA) dat er een krachtige campagne gevoerd moet worden ten gunste van de "Europese grondwet". Volgens Van Baalen (PvdA) mag geld "niet het probleem zijn". Dat vond Ollie B. Bommel ook, maar die gebruikte tenminste zijn eigen geld en niet het geld van de toch al mateloos geplaagde burger, die bovendien geen enkel baat heeft bij die zogenaamde "Europese grondwet".

Naast mijn protest tegen de beoogde geldverspillende pro-campagne, roep ik iedereen krachtig op om zélf de argumenten voor en tegen goed te bestuderen. Ook als je twijfelt zou je tegen moeten stemmen, net zoals medicijnen pas mogen worden voorgeschreven wanneer absoluut zeker is dat ze te vertrouwen zijn (en zelfs dán gaat het nog wel eens verkeerd)! Nu kunnen we die "grondwet" nog tegenhouden, maar als we eenmaal zitten met een slechte grondwet, zal het vreselijk moeilijk zijn om hem te veranderen of terug te draaien.

Heel illustratief zijn de volgende twee dingen die ik vandaag nog hoorde:
1. Voordat de Betuwelijn een positief resultaat zal opleveren, moet de overheid (dat wil dus zeggen: de belastingbetaler) jaarlijks 20 miljoen € bijpassen. Dat zal minstens 3 tot 5 jaar duren (dat is tenminste wat gezegd wordt, maar ik betwijfel sterk of dit wanproduct ooit rendabel zal worden).
2. De Tweede Kamer verwacht grote financiële tegenvallers bij de HSL-Zuid (de flitstrein van Amsterdam naar Brussel en Parijs).
Ik bedoel maar, geld in bodemloze putten storten, dat is het enige waarin dit kabinet (en trouwens ook de laatste VVD-geïnspireerde "paarse" kabinetten uitblinken...

Op staande voet ontslag verdienen ze, en een strafkorting op de uitkering, omdat het ontslag aan hun eigen wanprestatie te wijten is!

woensdag 20 april 2005

Is Donner nou helemaal bedonderd?

Volgens Donner bestaat het risico van instabiliteit en oorlog in Europa wanneer het "grondwettelijke verdrag" wordt afgewezen. Hoe durft hij? Mensen angst aanjagen met nep-argumenten.

Het is natuurlijk mogelijk dat hij de afgelopen dagen zich alleen maar tijd heeft gegund om zich in angst en beven af te vragen wat er zou gebeuren als er een minder conservatieve paus gekozen zou worden, maar ik denk dat hij ofwel gewoon niet weet waar hij het over heeft, ofwel willens en wetens de kluit belazert (niet ongebruikelijk bij het CDA).

Voor iedereen die misschien toch twijfelt door zijn belachelijke opmerkingen: wanneer het "grondwettelijke verdrag" (in de volksmond "de Europese grondwet") wordt afgewezen, blijft gewoon de huidige Europese regelgeving van kracht. Als de situatie in Europa zo slecht zou zijn dat er zonder "grondwet" oorlog zou ontstaan, dan ontstaat die ook wel mét "grondwet".

Donner moet zich DIEP schamen. Als hij fatsoen heeft, treedt hij af en gaat hij zich ergens achteraf in een hoekje zitten schamen. Maar ik vrees dat hij daarvoor het fatsoen niet heeft...

Onder de grond die "grondwet"

Vandaag stonden er in de Metro weer twee pro-"grondwet" brieven, en daarom meen ik er goed aan te doen weer eens een bijdrage te leveren aan het dringend nodige debat.

Ik ben het ermee eens dat door de EEG/EU een aantal dingen verbeterd zijn (geen geld meer wisselen -met enkele uitzonderingen, zoals GB; minder gedoe aan de binnengrenzen, e.d.). Dat wil echter niet zeggen dat dan ook maar alles wat de EU biedt goed is en onze steun verdient.

Om te beginnen is de "grondwet" niet op democratische wijze tot stand gekomen, maar opgesteld door een aantal functionarissen. Dit ondemocratisch tot stand gekomen voorstel moet daarom extra zorgvuldig bestudeerd worden door degenen die er in een referendum over mogen stemmen. Het moet niet zo zijn dat de kiezer tegen stemt omdat hij last heeft van de prijsstijgingen na de introductie van de Euro, maar het is ook absurd om voor te stemmen, omdat "ze" (de politici) er nu eenmaal meer verstand van hebben dan wij, de gewone kiezers.
Tenslotte mag een nieuw medicijn ook pas verstrekt worden wanneer helemaal zeker is dat het veilig is - en zelfs dán gaat het nog regelmatig verkeerd!

Zorgvuldig bestuderen impliceert dat we niet alleen de leuke woorden met graagte moeten slikken, maar ons ook bewust moeten zijn wat er wérkelijk staat.
Wanneer er bijvoorbeeld staat dat we "toegang" hebben tot sociale voorzieningen, betekent dit niet dat we er "recht" op hebben. Het betekent alleen dat we er gebruik van mogen maken, áls ze bestaan. Mensen in een land met een laag voorzieningenniveau hebben dus niets aan die "toegang".

Verder is het belangrijk te weten dat uiteindelijk de Europese Centrale Bank (ECB) de baas is, want (artikel I-30) deze kan onafhankelijk haar taken uitvoeren. Haar hoofdtaak is het "handhaven van de prijsstabiliteit". Theoretisch zou dit kunnen betekenen dat de ECB de EU-landen dwingt tot het soort draconisch beleid dat het IMF aan ontwikkelingslanden oplegt.

Er staan nog veel andere dubieuze artikelen in de ontwerptekst, maar die wil ik hier niet allemaal vermelden. Wel wil ik nogmaals iedereen oproepen om vóór het referendum de tekst grondig te bestuderen. Het kan ook geen kwaad om naast het lezen van het voorstel voor de "grondwet" ook eens te kijken wat tegenstanders voor argumenten hebben (zie bijv. http://www.grondwetnee.org), al is het alleen maar omdat je daardoor gedwongen wordt te proberen achter de mooie woorden van het voorstel te kijken.

Het wel gehoorde argument dat de eerste versie van een grondwet onmogelijk perfect kan zijn vind ik in ieder geval heel gevaarlijk. Een slechte grondwet kán misschien wel verbeterd worden, maar daarvoor hebben we geen enkele garantie. Het is immers ook best mogelijk dat er alleen maar verslechteringen in worden opgenomen. Wie kan mij garanderen dat de EU-politici te vertrouwen zijn???

maandag 18 april 2005

Helemaal beDONNERd!

Ik heb altijd al geweten dat de club die nu meent de baas te zijn over Nederland bestaat uit een stel nitwits, maar ik geloof niet dat dat ooit zo duidelijk gebleken is als uit de woorden van Donner, wanneer hij beweert dat we vóór de Europese 'grondwet' moeten stemmen, omdat anders het risico bestaat op een oorlog, waarbij hij dan voor het gemak verwijst naar wat er in Joegoslavië gebeurde.
Weet die man wel dat het beter is eerst na te denken voordat je er wat uitflapt? Heeft hij zich ooit verdiept in de situatie in Joegoslavië? Ik durf er heel wat om te verwedden dat hij daar geen flauw benul van heeft.
Immers: door de 'grondwet' zou Europa verder geïntegreerd worden. Wat was echter het probleem van Joegoslavië? Dat was al een federatieve republiek (zes republieken, die samen een federatie vormden) en deze zes republieken hadden het wel gehad met die federatie: ze wilden hun onafhankelijkheid terug.
Een pikante bijzonderheid is dat een deel van de problemen in Joegoslavië terug te voeren zijn tot de centrale bank in Belgrado, die een beleid voerde dat met name voor Slovenië en Kroatië zeer nadelig was. Een dergelijk risico is in het Europa van na de 'grondwet' ook niet uit te sluiten, want de Europese Centrale Bank moet zowat almachtig worden: zij kan onafhankelijk haar beleid bepalen en uitvoeren (zie artikel I-30 in het ontwerp), wat in het ergste geval kan leiden tot de wurgpolitiek van het Internationaal Monetair Fonds in ontwikkelingslanden.

Wat mij betreft mag Donner nog wel wat meer van dit soort argumenten uitkramen! Misschien stemt dan de hele bevolking wel tegen! Niet dat ik denk dat het Nederlandse regime de 'grondwet' zal afwijzen, maar ze zullen zich daarmee dan wel volledig ongeloofwaardig maken!

vrijdag 15 april 2005

Minister van Volksgezondheid? Hè?

Je gelooft je ogen niet, maar minister Hoogervorst vindt (volgens een artikel in NRC/Handelsblad van vandaag) dat "Mensen met een ongezonde levensstijl niet onbeperkt aanspraak kunnen maken op de gezondheidszorg". En omdat hij als VVD-minister natuurlijk alles weet van gezondheid (ik geloof dat hij ooit sociologie gestudeerd heeft), is het niet moeilijk voor te stellen waar dit toe gaat leiden: werknemers die door zwaar werk gezondheidsproblemen krijgen hebben het aan zichzelf te wijten, want ze hadden hun problemen maar moeten aankaarten bij de bedrijfsarts; niet-rokers die van jazz houden en daardoor toch min of meer noodgedwongen naar rokerige jazz-kroegen gaan, hadden moeten weten dat ze daar voor hun gezondheid niet heen moesten gaan...
Beetje overdreven? In een normaal geval wel, maar Hoogervorst is volgens mij geen normaal geval. Hij was het immers die bepaalde dat ME géén ziekte is, terwijl de Gezondheidsraad juist vastgesteld had dat het dat wel was. Ik vermoed dat Hoogervorst als VVD-er eerst kijkt naar de kostenaspecten, voordat hij een beslissing neemt...

100% dom!

Soms zie ik wel eens reclame op TV (gelukkig maar heel zelden, want dat is erg slecht voor mijn gezondheid). Meestal vraag ik me dan af of de reclamemakers dom zijn.. of dat ze ervan uitgaan dat de kijkers dom, of dat wellicht TV-kijkers écht dom zijn?
Vandaag zag ik weer eens iets tenenkrommends. Een of andere dame zet een groot masker tegen haar keukentafel en pakt iets melkachtigs uit haar koelkast. Een onzichtbare stem vraag "wat is dat" en de dame begint uit te leggen hoe ze aan dat masker is gekomen. Lache... want het ging natuurlijk om dat melkachtige goedje. Dat is, volgens de dame, "100% plantaardig, 0% cholesterol, dus 100% gezond".
Ik zou deze dame eens willen aanraden een hapje digitalis (vingerhoedskruid) te consumeren (probeer dit thuis niet!). Volgens haar filosofie (immers 100% plantaardig, 0% cholesterol) moet dat 100% gezond zijn. Volgens mijn medische gids is het echter héél erg ongezond, want de dame zal het vermoedelijk door hartproblemen misschien wel niet eens kunnen navertellen. Ik zou wel eens willen weten hoeveel Nederlanders de "berekening" "100% plantaardig + 0% cholesterol = 100% gezond" als waar beschouwen... Iedereen die dit gelooft vormt het levende bewijs dat het Nederlandse onderwijs slecht is!

Excellentie? Ha!

Minister Van der Knaap vindt dat ministers en staatssecretarissen voortaan met "excellentie" moeten worden aangesproken, omdat volgens hem daardoor deze mensen het respect krijgen dat ze verdienen, en ook vindt hij dat daardoor hun functie "wat meer cachet" krijgt.
Hoe komt een mens aan dit soort hoogmoedige ideeën en wat kunnen we eraan doen?
1. Van der Knaap (van het Ministerie van Oorlog, dat nog steeds alverhullend "van Defensie" wordt genoemd) heeft kennelijk ontdekt dat hij niet veel respect krijgt voor zijn activiteiten en hij denkt dat hij dat wél krijgt als hij "excellentie" heet. "Excellentie" betekent echter "uitmuntendheid" en uiteraard mag zo'n naam alleen gebruikt worden wanneer iets (of iemand) uitmuntend is. Van der Knaap verdient die benaming dus niet. Immers: hoe kan een minister van Defensie (= verdediging) zijn werk goed doen, wanneer hij het bijv. goed vindt dat soldaten worden ingezet bij een illegale aanvalsoorlog in Irak?
2. Van der Knaap dacht zeker, dat als Beatrix zich "majesteit" mag laten noemen, hijzelf dan ook wel een titeltje verdiende?
3. Het Latijnse woord "minister" betekent "dienaar". Ik ben het er niet mee eens dat dienaren met de zweep aan het werk gezet worden, dat wil echter nog niet zeggen dat ze alleen maar hoeven te profiteren: ze moeten in ieder geval wel dienstbaar zijn. In het huidige Nederlandse kabinetje is er niet één minister die dienstbaar is aan het Nederlandse volk. Integendeel, ze zijn er allemaal van overtuigd dat het Nederlandse volk er alleen is om te zorgen dat ze hun eigen megalomane plannetjes kunnen uitvoeren

Samenvattend: ministers verdienen niet alleen geen luxe (en absurde) titel, maar alleen respect voor wat ze presteren. In de huidige situatie dus helemaal geen respect en ze zouden dan ook eigenlijk meteen moeten worden afgezet.
Dat Beatrix zich "majesteit" wil laten noemen, daar hebben we het een andere keer nog wel eens over...

donderdag 14 april 2005

Exit Timmerdorp Castricum?

Het beleid van de club van Balk en Zalm begint zijn bittere vruchten ook op plaatselijk vlak steeds meer af te werpen. Vandaag is bekend geworden dat het Timmerdorp, dat in Castricum al 31 jaar een geweldige gebeurtenis was voor kinderen en jongeren, niet door kan gaan, omdat de gemeente enerzijds steeds minder subsidie wenst te geven en anderzijds steeds absurdere eisen stelt. Zo moet bijvoorbeeld het voor het Timmerdorp gebruikte hout (22 ton!) in containers worden opgeslagen - en het lijkt mij sterk dat de gemeente de kosten voor deze containers op zich zal nemen.
Dan zijn er ook nog de lokaal zeer verschillende geïnterpreteerde milieu-regels. Een "fraai" voorbeeld was verleden jaar het verbod om het Timmerdorp af te sluiten met de traditionele 'fik', terwijl verleden jaar in het naastgelegen dorp Uitgeest voor het eerst na jaren van fikverbod het plaatselijke Timmerdorp weer wél met een 'fik' mocht worden afgesloten.
Het Timmerdorp is nog niet écht voorbij voor dit jaar, want het lijkt me vreemd dat de organisatie niet zou zinnen op andere mogelijkheden...

maandag 11 april 2005

Arme Hirsi Ali!

Times Magazine heeft Hirsi Ali opgenomen in de lijst van de invloedrijkste personen ter wereld. Op zich heb ik daar geen moeite. Pijnlijker wordt het echter wanneer ze die lijst moet delen met figuren als o.a. de Israelische premier Sharon, George W. Bush en Condoleeza Rice.

maandag 4 april 2005

Lenin een dwerg?

De Amerikaanse Herald Tribune (althans een van haar schrijvelaars) heeft ontdekt dat in het Frans de naam van de Russische president Putin' (in het Nederlands gespeld als 'Poetin') geschreven wordt als 'Poutine'. Dat zou volgens deze allesweter zijn om te voorkomen dat 'Putin' wordt uitgesproken als 'putain' (hoer). Ik weet niet wat deze slimmerik voor geestverruimende middelen gebruikt heeft om tot deze wereldschokkende toelichting te komen, maar het is duidelijk dat hij zich niet vermoeid heeft met onderzoek naar de manier waarop buitenlandse namen in het Frans gespeld worden. Dan zou hij namelijk begrepen hebben dat de Russische 'u' (uitgesproken als de Nederlandse 'oe') in het Frans ALTIJD als 'ou' wordt geschreven, en dat Russische namen die eindigen op «-in'» in het Frans ALTIJD op '-ine' eindigen. Of veronderstelt hij misschien ook dat Lenin in het Frans als 'Lenine' gespeld wordt om te voorkomen dat het zou worden uitgesproken als 'le nain' (de dwerg)?
In politieke misleiding zijn ze in de USA geweldenaars, maar ze moeten niet denken dat ze álles kunnen... Het moet niet nóg gekker worden!