zaterdag 30 augustus 2008

7 september 2008 - Allemaal naar Brussel!


- voor heropening van het onderzoek naar 9/11 (New York, 2001);
- om Big Brother tot staan te brengen;
- om een eind te maken aan oorlogen en aan het kapitalisme;
- om ervoor te zorgen dat we weer zelf gaan denken.

Raadpleeg voor meer informatie de website van United for Truth (ook in het Nederlands).

vrijdag 29 augustus 2008

De goede moordenaar

Dag publiceert vandaag op bladzijde 6 van de papieren editie een foto van een Verenigdestaatse militair die een Irakees kind onderzoekt. Volgens het onderzoek "geeft [de VS] gratis medische hulp aan inwoners". (lees de papieren editie via deze link).

Wat een aardige mensen toch die Verenigdestaters! Toch wel sympathiek van dat gespuis - en daarmee bedoel ik niet op de eerste plaats de soldaten, maar de verantwoordelijken (de Verenigdestaatse olie- en wapenindustrie en de Bush-bende en haar internationale medeplichtigen). Eerst wordt gratis de helft van de Irakese bevolking uitgemoord en daarna wordt aan de overgebleven inwoners "gratis medische hulp" verstrekt. Nee, dáár zullen die Irakezen blij mee zijn!

Hoewel... gratis? Het land wordt leeggeroofd door gunstige afspraken tussen het Iraakse marionettenrégime en het Verenigdestaatse kapitalisme.

Nederland - kromstaat!

Mevrouw Herfkens, vroeger minister, kreeg ten onrechte voor een bedrag van $ 280.000 aan huursubsidie van de Nederlandse overheid, omdat ze niet goed opgelet had (het ministerie trouwens ook niet!). Ze hoeft dit geld niet terug te betalen, maar in plaats daarvan gaat ze gedurende één jaar bij de Verenigde Naties (waar zij internationaal de aandacht moet vragen voor bestrijding van de armoede!) werken voor $ 1,00. (de Volkskrant van gisteren) Dat betekent in feite dat ze aan dat jaar $ 280.001 overhoudt.

Parlementariërs van de christenfundamentalistische respectievelijk nepsocialistische coalitiepartijen CDA en PvdA zijn duidelijk tevreden. Kathleen Ferrier (CDA - elke keer als ik die naam zie moet ik aan de legendarische alt van dezelfde naam denken): "Herfkens erkent haar deel en neemt haar verantwoordelijkheid." Mariëtte Hamer (PvdA-fractievoorzitter) vindt het "goed dat Herfkens dit gebaar maakt en ondubbelzinnig haar verantwoordelijkheid neemt".

Ik ben helemaal niet tevreden over deze walgelijke vertoning! Waarom hoeft een dergelijk persoon ten onrechte ontvangen huursubsidie niet terug te betalen? Mij zijn talloze gevallen bekend van mensen die met meer recht van spreken (lager geschoold bijv., of dement) wél ten onrechte ontvangen huursubsidie of zorgtoeslag moeten terugbetalen - terwijl het daarbij meestal slechts om enkele tientallen euri gaat!!!
Is dit wat in Nederland een rechtsstaat genoemd wordt? Kotsverdomze!

Zou mevrouw trouwens wel weten wat "armoede" inhoudt?

woensdag 20 augustus 2008

Dwarslezer eist: ...

'Zomaar' wat krantekoppen:
Minister Verhagen: Rusland moet troepen nu echt terugtrekken (De Pers, 19 augustus)
Condoleezza Rize: Russen moeten onmiddellijk terugtrekken (Nieuws.nl, 15 augustus)
Sarkozy: Russen moeten weg uit steden Georgië (Noordhollands Dagblad, 16 augustus)
Bush eist vertrek van Russen uit Georgië (Volkskrant, 18 augustus)
Merkel y Bush reprochan a Rusia el uso de fuerza "disproporcionado" [Merkel en Bush verwijten Rusland het gebruik van "buitenproportioneel" geweld] (La Vanguardia, 15 augustus)
Bush califica de "inacceptables" las acciones de Rusia en Georgia [Bush betitelt de acties van Rusland in Georgië als "onaanvaardbaar"] (ElPaís, 16 augustus)
Bush exige a Putin fim do ataque à Geórgia [Bush eist dat Putin' de aanval op Georgië beëindigt] (Diário de Notícias, 12 augustus)

Dwarzlezer eist: vertrek van Verenigdestaatse soldaten uit de rest van de wereld!
En verwijt de Verenigde Staten het gebruik van buitenproportioneel geweld, overal ter wereld!

dinsdag 19 augustus 2008

De koningskindertjes in Peking...

Het klinkt misschien als een romantisch Hollywood-gegeven, maar het is allemaal écht gebeurd:

De Nederlandse 'kroonprins' Willem A. verveelde zich op een gegeven moment zodanig, dat hij niets beters wist te bedenken dan -zoals de Duitse Bild het noemt- te gaan boren in de hoop iets interessants te vinden, en dat gedurende minuten... Het verhaal vermeldt niet of hij daadwerkelijk iets interessants ontdekte, maar eerlijk gezegd ben ik daar ook niet in geïnteresseerd.

Ook de Spaanse 'kroonprins', althans zijn echtgenote Letizia, heeft in Peking van zich doen spreken. La Voz de Galicia vertelt hoe ze op een gegeven moment aan een Latijnsamerikaanse journalist vraagt voor welk medium hij werkt. De journalist vertelde dat en vroeg aan Letizia "En jij?", waarop ze zo verrast was dat ze niets anders wist te vertellen dan: "Ik ben een prinses!"...

Nee, in Nederland hebben we geen censuur...

... daar censureert de pers zichzelf wel.

De Nederlandse pers, voor een groot deel drijvend op de bijgekleurde (of verkleurde?) berichten van het ANP, is zó vreselijk bang om uitgemaakt te worden voor 'linkse kerk' door de erfgenamen van Pim Fortuin, dat ze zichzelf bij voorbaat maar zo voorzichtig mogelijk opstelt. Je hoeft daarbij alleen maar te denken aan bijv. de kritiekloze wijze waarop geïnformeerd wordt over Israel of de ongenuanceerd positieve manier waarop het Nederlandse 'koningshuis' steevast volstrekt kritiekloos wordt beschreven alsof het over de meest superieure Übermenschen gaat.

Of zie mijn diverse artikelen over de eenzijdige manier waarop het sufferdje De Pers de werkelijkheid benadert, zoals mijn De Pers kapittelt het Nederlandse volk weer eens... van afgelopen 14 augustus.

Zo ook De Pers van vandaag, die een ruim bemeten artikel publiceert onder de titel De censuur deugt!, waarin een aantal Chinezen wordt geciteerd, die bijv. vinden dat het maar goed is dat de site van Amnesty International in China niet toegankelijk is. Die "domme Chineesjes" toch, die denken dat censuur goed is, dat is overduidelijk de boodschap. Nee, dan die "slimme Nederlanders", die niet eens in de gaten hebben dat hun nieuws door de Nederlandse media vrijwillig met een neoliberaal strijkijzer uit de plooi wordt gestreken...

maandag 18 augustus 2008

Red de AWBZ

Overgenomen uit de nieuwsbrief van de afdeling Alkmaar van de SP:


De AWBZ is één van de verworvenheden van de beschaving. Een moderne sociale maatschappij kan niet zonder zorg voor hen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. De AWBZ is een solidaire volksverzekering voor zorg die we allemaal nodig kunnen hebben.

De geplande bezuiniging van 800 miljoen op de AWBZ dupeert hen die langdurig op zorg en hulp zijn aangewezen. Nadat de huishoudelijke thuiszorg al over de schutting is gegooid naar de gemeenten, gaat nu ook het mes in ondersteuning en begeleiding van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en en ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen.

De SP wil zorg en hulp voor mensen die dat nodig hebben behouden, en zal vol de strijd aan gaan met dit kabinet. Teken de petitie: http://www.sp.nl/zorg/

G8 en de muziekmafia

Afgelopen maand is een voorstel uitgelekt, dat op de komende topconferentie van de G8 in Italië (in 2009) besproken zou moeten worden. Het voorstel behelst, in het kader van de Anti-Couterfeiting Trade Agreement (een standaard voor civiel- en strafrechtelijke procedures ter bescherming van geestelijke eigendomsrechten) een ruime uitbreiding van de mogelijkheden om mensen te pakken op het bezit van illegaal gedownloade MP3's, videoclips e.d.

Het is de bedoeling dat douane-ambtenaren op luchthavens laptops, MP3-spelers en zelfs mobiele telefoons mogen onderzoeken op illegale bestanden. (The Telegraph, 10 juli dit jaar)

Er wordt wel een hoop geschermd met geestelijke eigendomsrechten, maar het gaat uiteraard om de winst van de CD- en DVD-mafia. Nog niet zo lang geleden bleek in Nederland dat de Stichting Thuiskopie, die bedoeld is om een opslag op (o.a.) blanco cassettes en CD's te incasseren voor de artiesten, het geïnde geld vrolijk oppot, totdat de artiesten zelf eens vragen waar hun geld blijft. (Webwereld, 29 maart 2007)

Natuurlijk gaat het uitsluitend om de winst van de handel, die zo dom lijkt te zijn om niet in te zien dat het macro-economisch gezien allemaal worst is of mensen illegaal muziek of films uitwisselen of niet. Men kan zijn geld nu eenmaal slechts één maal uitgeven: ofwel aan muziek of films, ofwel aan een vacantie, ofwel aan boeken of een etentje in een goed restaurant. Voor de economie maakt het allemaal geen barst uit. Al het gezeur over diefstal van geestelijke eigendom dient slechts om te verhullen dat de aandeelhouders van de CD- en DVD-mafia hun zakken vullen met geld dat eigenlijk aan de artiesten toekomt.
Sterker nog, wanneer er straffen uitgedeeld zouden gaan worden, zoals in de Verenigde Staten af en toe de pers halen, zal dat nefaste gevolgen hebben voor de toch al niet zo bijster gezonde wereldeconomie - en het geld van die boetes komt uitsluitend terecht bij in zakken die toch al uitpuilen van het geld...

En dan heb ik het nog niet over de vraag hoe die douane-ambtenaren kunnen zien of ze te maken hebben met illegaal gedownloade bestanden (voor zover als we in Nederland muziek illegaal kunnen downloaden) of met MP3's die ik zelf gemaakt heb van mijn eigen audio-CD's of van oude grammofoonplaten...

Allemaal de schuld van de Russen... Of toch niet?

Het is natuurlijk niet leuk dat de Russen binnengevallen zijn in Zuid-Ossetië (een door met name ethnische Russen bewoond deel van Georgië dat zich wil afscheiden), maar... waarom vindt Rusland het zo belangrijk om dit gebied te bezetten. Is het wel een spontane actie van "de Russen", of is misschien Georgië "begonnen"? Dat dat laatste het geval is, is intussen wel duidelijk. (zie o.a. de New York Times van 13 augustus)

Kijk om te beginnen naar een stukje nieuwsuitzending van het conservatieve TV-net Fox News (getiteld: "12 Year Old Girl Tells the Truth about Georgia"):Let voor de 'lol' ook op de lompe manier waarop de presentator probeert het meisje en haar tante te onderbreken, en de scherpe reactie van de tante.

Was de Georgische president misschien bang dat Rusland Zuid-Ossetië zou bezetten, net zoals de Verenigde Staten en de Europese Unie de onafhankelijkheid van Kosovo afgedwongen hebben, en hoopte president Saakashvili dat hij door een snelle bezetting van het gebied meer succes zou hebben dan Servië in het geval van Kosovo?

Het is natuurlijk ook niet onmogelijk (vergeef me mijn cynisme, maar gezien het oorlogszuchtige gedrag van George Bush en de al even gewelddadige standpunten van zijn twee mogelijke opvolgers durf ik niets meer uit te sluiten) dat de Verenigde Staten niets liever willen dan Rusland provoceren. Waarom zouden ze het land anders aan alle kanten proberen te omsingelen? In het westen en zuiden is Rusland nagenoeg omsloten door NAVO-leden (of aspirantleden), er komt een 'raketschild' in Polen en Tsjechië en ook Georgië is steeds meer een vazal van de VS aan het worden...

Tenslotte is de NAVO al vanaf 1992 actief in Georgië, zoals deze oorlogsmachine op haar eigen website uiteenzet onder de titel NATO's relations with Georgia. (Ook Oekraïne wil overigens binnenkort lid worden van de NAVO - Times Online van 14 augustus.)

Daarnaast bevinden zich in Georgië "militaire adviseurs" uit Israel (zie een toespraak van president Mikheil Saakashvili op de website van de Georgische overheid) en uit de Verenigde Staten (lees het artikel The Russo-Georgian War and the Balance of Power van George Friedman, op 12 augustus gepubliceerd in Stratfor).

Global Research publiceerde op 14 augustus zelfs een artikel waarin bericht werd over een massale verplaatsing van oorlogsschepen naar de Perzische golf. Dit artikel bleek echter gebaseerd op onvolledige informatie. Zie hier voor het gecorrigeerde bericht, dat ook in de herziene versie meer dan angstaanjagend is.

Blogger Argusoog combineerde het een en het ander en vroeg zich zelfs af of de Georgische aanval op Zuid-Ossetië niet een afleidingsmanoeuvre is om ervoor te zorgen dat mensen die niets moeten hebben van de Olympische geldverspilling toch niets zouden merken van een eventuele aanval op Iran. Helaas geen vreemde suggestie...
Lees in dit verband ook het artikel Running circles around Iran in de Asian Times van 3 juni 2003.

donderdag 14 augustus 2008

Hoeveel rechten hebben we nog?

O.a. de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van een aantal EU-lidstaten (Duitsland, Frankrijk, Portugal, Slovenië, Tsjechie en Zweden), de zogenaamde Future Group [en wat een fraaie toekomst zal dát worden] hebben een rapport gepubliceerd, waaruit blijkt dat zij vinden dat de Europese Unie nog een aantal nieuwe opties nodig heeft om de Europese bevolking te bespioneren (zoals video-bewaking, onbemande vliegtuigen) om het terrorisme, de georganiseerde misdaad, en legale en illegale immigratie onder controle te houden. [Het valt me nog mee dat er niet gesproken wordt van kinderporno, dat doet het immers altijd wel goed... - Dwarslezer]

Het rapport beweert dat het terrorisme alleen efficiënt bestreden kan worden in nauwe samenwerking met Washington: "De EU moet een beslissing nemen met betrekking tot het politieke doel om een Euro-Atlantische samenwerkingszone met de Verenigde Staten te creëren op het gebied van vrijheid, veiligheid en justitie*." Volgens het rapport kunnen maatregelen tegen het terorisme alleen effect sorteren wanneer een "maximale informatiestroom tussen lidstaten [van de EU] gewaarborgd is". (The Guardian van 7 augustus 2008).

* "Justice" in de Engelse tekst, dus het ZOU ook "rechtvaardigheid" kunnen betekenen, maar dat kan ik me in deze context niet voorstellen.

En zo zie je maar weer dat de EU (en/of een groot deel van de EU-regeringen) ofwel vreselijk dom is (zijn), dan wel -en ik vrees dat dat het geval is- er zélf belang bij heeft (hebben) dat de burgers van de EU al hun vrijheden kwijtraken, ongetwijfeld om zo het neoliberalisme zonder verzet te kunnen doordrukken.
Immers, de beste en meest doeltreffende manier voor de EU om het terrorisme te bestrijden is alle banden met het schurkenrégime van de VS te verbreken. Hoe je het ook draait of keert, nagenoeg alle vormen van terrorisme worden ofwel gesteund door de VS, ofwel zijn een directe reactie op het Verenigdestaatse staatsterrorisme, en mogen in feite vaak niet eens als terrorisme beschouwd worden, maar moeten als wettige zelfverdediging worden gezien.

WildWest-mentaliteit grijpt om zich heen in Nederland

Het kon natuurlijk niet uitblijven dat de Nederlandse régimes van de laatste decennia steeds meer zouden overnemen van de leefwijze van de grote kapitalistische voorgangers in Washington. Wat 'de Amerikanen' ook maar doen,dat wordt op korte termijn bijna automatisch overgenomen in Nederland (en in grote delen van de rest van de Europese Unie).

En dan bedoel ik niet alleen de BurgerKing- en McDonald's-vreettenten, maar ook de oorlogen, en zelfs de leugens, waarmee die oorlogen de Verenigdestaatse bevolking in de maag gesplitst werden.

De laatste verworvenheid van de Verenigdestaatse barbarij die men in Nederland mogelijk wil invoeren is het stroomstootwapen (ook bekend als taser), waarmee aan agressieve verdachten een stroomstoot van 50.000 volt kan worden toegediend, die betrokkene tijdelijk verlamt. Amnesty International is het, op goede gronden, helemaal niet eens met het gebruik van dit "wapen", maar volgens een woordvoerder van de Raad van Hoofdcommissarissen zouden tasers minder verwondingen opleveren dan bijv. 'beanbags' of een hondebeet. (zie o.a. in NRC/Handelsblad van 11 augustus) En vermoedelijk krijg je van een nacht in een muggenrijke omgeving ook meer 'verwondingen'...

Zomaar een voorbeeld van de veiligheid van tasers... Gisteren is in Louisiana (USA) een politie-agent in staat van beschuldiging gesteld, omdat hij met zijn taser een geboeide en op de grond liggende arrestant door een aantal stroomstoten gedood had. (Brabants Dagblad van vandaag)

Op You-Tube zijn talloze filmpjes te vinden over het gebruik van tasers op weerloze burgers, zoals hier en hier, hier, hier en hier.

De Pers kapittelt het Nederlandse volk weer eens...

Volgens een onderzoek van het CBS (het zogenaamde Nationale Kiezersonderzoek) heeft de Nederlandse bevolking nog nauwelijks vertrouwen in politici. Zo is 93% ervan overtuigd dat politici de bevolking zomaar wat voorliegen.

De Pers zou echter De Pers niet zijn als er niet weer een wijze (lees: walgelijke rechtse) propagandaboodschap in het artikel verwerkt is, want de 'regering' volgt toch -aldus het krantje dat Hans Wiegel onder zijn papiervervuilers telt- de mening van de meerderheid van de bevolking dat de hypotheekrenteaftrek niet moet worden afgeschaft (91%), dat het homohuwelijk niet verboden moet worden (85%) of dat de belastingen niet omlaag mogen (76%). (De Pers, gisteravond)

Klinkt leuk dat verhaaltje, maar het slaat als een tang op een politicus. De kans was bij voorbaat al onmeetbaar klein dat de Balkenbende anders beslist zou hebben dan wat de bovengenoemde bevolkingsmeerderheid wil. De Pers-schrijvelaar Dirk Jacob Nieuwboer beëindigt zijn verhaaltje desniettegenstaande met "als de Nederlanders zo vaak hun zin krijgen, waar zeuren ze dan eigenlijk over?"

Laat ik een paar voorbeelden noemen: de talloze leugens van Wouter Bos (zoals dat de PvdA zou zorgen voor een nieuw referendum als de Europese 'grondwet' nog eens ter sprake zou komen), de jaar na jaar door Balkenende herhaalde belofte dat het 'volgend jaar' beter zou gaan met de koopkracht (het 'zoet na het zuur', zoals hij het zo culinair formuleert), de leugen waarmee de gulden tegen een ongunstige wisselkoers werd opgedrongen (waarvan de gevolgen nog dagelijks te voelen zijn), de afbraak van de verzorgingsstaat, juist op de terreinen waar die het hardst nodig is (gezondheidszorg, zorg voor ouderen), de privatiseringen.
Of het gezeur van Donner over de door de vakbonden gestelde (alleszins redelijke) looneisen van enkele procenten, terwijl de parlementsleden zichzelf zomaar een verhoging van 30% hadden toegeëigend, en de ministers voorlopig 10%...

Hoe kan er nou verwacht worden dat de bevolking vertrouwen heeft in een zichzelf verrijkende club, die in plaats van de belangen van het hele volk te verdedigen zich alleen druk maakt om de belangen van de grootgraaiers, de nuttelozen van de maatschappij (aandeelhouders, topmanagers, commissarissen en dat soort profiteurs) - en van zichzelf uiteraard, maar dat komt min of meer op hetzelfde neer...

Wat een Wubbo toch...

Op pagina 2 van de papieren Spits van vandaag wordt uitvoerig uiteengezet dat onze nationale ruimtevaarder, Wubbo Ockels, erg begaan is met het milieu. Hij komt echter niet veel verder dan de gemiddelde burger die wél zijn lege flessen in de glasbak gooit, maar even vrolijk een nog meer benzine slurpende en nog dikkere auto koopt.

Ockels ziet namelijk grote voordelen in electrische auto's: "Als je alle auto's zou ombouwen tot elektrisch dan gebruik je drie keer minder fossiele brandstoffen. Praktisch kan het. De overcapaciteit van de elektriciteitscentrales is 's nachts ruim voldoende om al die auto's op te laden."

Ockels zal het allemaal wel goed bedoelen, maar hij maakt het zich wel erg gemakkelijk door wat prietpraat over electrische auto's te verkopen, Écht milieubewust leven vereist ook een verandering in het denken over de mobiliteit: in plaats van met de auto met het openbaar vervoer of de fiets, geen grote winkelcentra buiten de dorpen en steden, maar kleine winkels in de woonwijken, zodat je voor één brood even naar de bakker op de hoek loopt.

En ook die overcapaciteit van electriciteitscentrales kan met een beetje fantasie heel wat simpeler en nuttiger worden gebruikt en opgeslagen.

Tja, Wubbo bedoelt het misschien wel goed, maar hij durft toch niet te consequentie te trekken dat het consumisme (en dus het kapitalisme) simpelweg moet(en) worden opgeheven...

Knutselklunzen bij NS

De OV-chipkaart, waaraan intussen (uit de zakken van de belastingbetaler!) al ettelijke miljoenen verkwanseld zijn, moet van alles kunnen. Zo moeten talloze privé-gegevens van de gebruikers bekend zijn, want die wil NS gebruiken om ons gericht lastig te kunnen vallen met SPAM.

Helaas zijn de programmeurs zo slecht (of dom, of onkundig, of bedenk zelf maar een ander woord) dat ze niet eens de mogelijkheid kunnen inbouwen (of mochten ze dat misschien niet van de opdrachtgever???) om de programmatuur in staat te stellen zich te herinneren dat wij een kaartje van A naar B gekocht hebben, waardoor dan bij een kaartje in de omgekeerde richting in de loop van dezelfde dag een korting gegeven kan worden.
De kosten worden namelijk per rit berekend. (Het Parool, gisteravond).

Volgens John Krijgsman (woordvoerder van de NS, zeg maar No Service): "Retourtjes worden gemiddeld zes procent duurder." (Metro, papieren editie van vandaag)

Aangezien echter per afzonderlijke rit betaald moet worden, zit het er dik in dat trajecten waarbij men moet overstappen (van het ene perron naar het andere, of misschien zelfs van de ene trein naar de andere - het hangt er maar net van af waar de chipkaart wordt uitgelezen, bij de deur van de trein of bij de uitgang/ingang van het perron) beslist heel wat duurder worden dan de gemiddelde zes procent. Het ligt er maar net aan hoe je rekent...

Bijna anderhalf jaar geleden schreef ik al over de "legale" diefstal per OV-kaart in mijn artikel OV-chipkaart, oplichting of spionage?

zaterdag 9 augustus 2008

Hypocriet keuterlandje dat Nederland

De afgelopen dagen is zowat iedereen (de pers, de politiek en zelfs meisje Femke Halsema) druk bezig te vallen over partijlid Wijnand Duyvendak (de Volkskrant van gisteravond). Hij zou het imago van de partij (GroenLinks) beschadigd hebben, omdat hij in juni 1985 als milieu-activist had ingebroken bij het Ministerie van Economische Zaken. Hij "stal" daar plannen voor een nieuwe kerncentrale, al vraag ik me af hoe hij iets kon stelen dat volgens hetzelfde ministerie niet bestond...
Niemand wenst zich kennelijk te herinneren dat diezelfde "diefstal" aan het daglicht bracht dat het betreffende ministerie de Nederlandse samenleving misleidde door plannen te maken, waarvan niemand kennelijk iets mocht weten.

Twee maanden vóór de gewraakte "diefstal" was hetzelfde ministerie al op zijn poten getikt, omdat uit een parlementaire enquête gebleken was dat de staat stiekem honderden miljoenen guldens gespendeerd had aan een verliesgevende scheepswerf (RSV) en dat de verantwoordelijke minister het parlement daarover misleid had. (de Volkskrant van gisteren)
Die minister was Van Aardenne van de VVD - en dat verklaart tevens waarom de VVD nu zoveel stennis maakt over het voorval (
Elsevier, 6 augustus 2008), waarover Duyvendak zelf schrijft in zijn aangekondigde boek Klimaatactivist in de politiek.

Het blijft steeds hetzelfde: in plaats van degene te vervolgen die een heel volk misleidt, moet de boodschapper hangen. Walgelijk: en intussen wijzen de gelijkgeschakelde Nederlandse pers en het kapitalistische régime Balkenende met een beschuldigende vinger naar de schendingen van de mensenrechten in China - hetgeen Balkenende er overigens niet van weerhoudt om vrolijk in Peking feest te vieren bij het geldverslindende Olympische geneuzel (overigens samen met Willem A. en Máxima Z. als vertegenwoordigers van het -eveneens geldverslindende- Nederlandse Oranje-circus).

Ik wil overigens Femke Halsema dringend aanraden om de geschiedenis van haar partij eens te bestuderen, want Duyvendak kan door zijn actie in 1985 het imago van haar partij nooit beschadigd hebben, omdat GroenLinks pas in... 1990 is opgericht. Dat kan ze gewoon vinden op de website van haar partij zelf.

woensdag 6 augustus 2008

Als de hoge kosten zo zwaar wegen...

De Nederlandse 'kroonprins' Willem A., die ook nog eens een hotemetoot is bij het Internationale Olympische Clubje, heeft verklaard dat hij vindt dat al dat gedoe met die Olympische vlam maar beperkt zou moeten worden tot Griekenland en het gastland: "Mijn argument is niet alleen de traditie, maar ook de zeer hoge kosten." (Volkskrant vandaag). [Ik vind dit trouwens een vreemde zin, maar dat komt misschien door het zeer hoge gehalte Duytsch bloet in W.'s aderen, zoals vermeld in het door zijn overgrootmoeder aan ons opgedrongen 'volkslied'.]

Als Willem A zich echter zo druk maakt over die 'zeer hoge kosten', dan heb ik nog wel een paar suggesties voor hem en tevens voor het Nederlandse régime, namelijk afschaffing van:
- de Olympische Spelen in hun geheel;
- alle voetbal- en andere kampioenschappen;
- profsport;
- alle monarchieën, om te beginnen in Nederland.