vrijdag 25 juli 2003

Echte "Brave New World"?

Als ik het artikel over de afname van het aantal Bêta-studenten goed lees, moet dit feit een weldaad zijn voor Nederland. Immers, door deze afname zal Nederland niet meer in staat zijn geldverslindende en overbodige prestigeprojecten als de HSL en de Betuwelijn aan te pakken, en ook bedrijven als Shell en Unilever zullen niet meer beschikken over mensen die opgeleid zijn om deze milieuschadelijke industrietak ongestoord te laten voortwoekeren.

Uiteraard moet er een regeling komen die bepaalt dat de afgestudeerden in de bêta-richting bij voorrang moeten worden ingezet op plaatsen die van werkelijk belang zijn voor de Nederlandse samenleving. Een aantal hunner zou bijvoorbeeld eens een alternatief kunnen bedenken voor de wegwerpmaatschappij... Misschien krijgen we zo nog een échte "Brave New World"...

donderdag 24 juli 2003

Williams vs. Zeppelin

Lezer/briefschrijver Van Liempt (in de Metro van vandaag) verwart twee zaken: A. Boukes was van mening dat de kwaliteit van Robbie Williams' muziek minder was dan die van Led Zeppelin. (Persoonlijk kan ik me daar zeer wel in vinden!)
Van Liempt reageert daarop met de opmerking dat Williams meer succes heeft dan Black Sabbath of Led Zeppelin.

Dat is het vergelijken van appels met kweeperen. De Telegraaf heeft meer lezers (succes) dan NRC-Handelsblad, maar is daardoor niet automatisch kwalitatief beter.

Bovendien vind ik het een beetje zwak om de kaartverkoop bij ArenA hierbij te betrekken. Toen Led Zeppelin eind jaren 1960 begon, bestond de ArenA nog lang niet, en persoonlijk vraag ik me af of Williams na meer dan 30 jaar zelfs nog wel muziek zal maken (maar dat is dan weer een persoonlijke inschatting, die niet perse een voorspellende waarde hoeft te hebben)...

Aanslag op democratie

Hoe kan burgemeester Bloomberg nu beweren dat de aanslag op raadslid James Davis een"aanslag op de democratie" ('assault on democracy') is, terwijl "de onbekende dader" nog "steeds voortvluchtig" is?

Zolang als niet duidelijk is waarom deze onbekende de aanslag pleegde, kan ook niet vastgesteld worden of het een aanslag op de democratie is. Misschien had het raadslid wel een stiekeme relatie met de partner van de aanslagpleger en vond deze dat hij het recht had de echtbreker dood te schieten.

donderdag 3 juli 2003

Opgeblazen vlees

In de Belgische krant «Het Nieuwsblad» staat een interessant, maar ook behoorlijk griezelig artikel over Nederlandse (en Britse) kippen, die op grote schaal worden "opgevuld met runder- en varkenseiwitten, afkomstig uit slachtafval." Dit (zogenaamde "opblazen") is kennelijk wettelijk toegestaan, maar Bart Staes, Vlaams lid van het Europese Parlement, doet zijn best om de Europese Commissie en de Europese Voedselveiligheidsautoriteit deze zaak te laten onderzoeken.

De toevoeging van runder- en varkenseiwitten staat niet expliciet op de etiketten van het kippenvlees. Gezien de recente problemen (gekke koeien, varkenspest) is dit al geen frisse zaak, maar ook voor mensen die om wat voor reden dan ook geen runds- of varkensvlees mogen of willen eten -zoals bijv. moslims- is dit regelrechte misleiding. Ik hoop dan ook dat het laatste woord hierover nog niet gesproken is...