donderdag 21 maart 2013

Laten we de gemeente Amsterdam in zijn hemd zetten...

... en tegelijkertijd ook alle clubs en genootschappen die ons willen laten geloven dat "de" Nederlanders blij zijn met de ons door het Congres van Wenen na de val van Napoleon opgedrongen monarchie van de zogenaamde afstammelingen van Willem van Oranje.

De gemeente Amsterdam heeft (blijkens een artikel in Het Parool van vandaag) zes plaatsen in Amsterdam aangewezen (waarvan drie in het Centrum), waar "groepen tot enkele duizenden" "antimonarchisten en andere activisten" "tijdens de troonswisseling" op 30 april mogen demonstreren.

Hierbij daarom een DRINGENDE oproep aan alle honderdduizenden (miljoenen?) die zich niet laten belazeren door de gelijkgeschakelde pers, die (via het ANP, het Algemeen Nederlands Propagandabureau) de reclameboodschappen van de RVD (de verkeerd-genoemde Monarchistische VoorlichtingsDienst) via alle mogelijke propaganda-media in onze hersenen probeert te pompen. Dit uiteraard onder het o.a. door Adolf Hitler in zijn Mein Kampf geciteerde principe dat een vaak genoeg herhaalde leugen uiteindelijk in waarheid verandert.

Wanneer wij allemaal ons naar de zes aangewezen plaatsen begeven, kan het niet anders dan dat Amsterdam volledig in een verkeerstechnische chaos verandert, waardoor van de hele troonswisseling niets terecht kan komen, en misschien zelfs de Haagse Bluffers van het huidige PVVDA-régime begrijpen dat er geen andere optie is dan de hele monarchie voor eens en voor altijd af te schaffen...