woensdag 31 oktober 2007

Verkeersveiligheid of onflexibele rechtlijnigheid?

De Raad van Hoofdcommissarissen heeft de politiecorpsen opdracht gegeven mensen die zonder vaste fietsverlichting aan het verkeer deelnemen (dus bijv. met lampjes op tassen of jassen) een boete moeten krijgen van € 20,00. Bovendien moet een fietslicht aan de voorzijde wit zijn en aan de achterzijde rood. (de Volkskrant gisteren).

Dat aan de voorzijde een wit en aan de achterzijde een rood licht noodzakelijk zijn heeft mijn volledige steun (het is me al diverse malen overkomen dat ik een achterlicht op me af dacht te zien komen, dat dan een voorlicht bleek te zijn), maar daarmee houdt mijn instemming dan ook volledig op.

Het gaat er om - en dat is ook ongetwijfeld de bedoeling van de wetgever geweest - dat fietsen in het donker zichtbaar moeten zijn. Ik zou denken dat een helder los lichtje beter is dan een vaste gloeiende speldekop. Ik vind dat het getuigt van verantwoordelijkheidsgevoel (uiteraard in het eigen belang) om losse fietsverlichting te gebruiken, wanneer de vaste fietsverlichting niet werkt. Het is praktisch niet doenlijk om fietsverlichting werkend te houden. Is het niet omdat de dynamo slipt vanwege halfgesmolten sneeuw op het fietspad, dan is het achterlicht weer wel eens kapotgetrapt door jonge ettertjes (nee, geen kutmarokkaantjes, maar gewoon witte etterbakkies!) of is het draadje tussen de dynamo en het lampje doorgeknipt of kapotgetrokken. Hoeveel geld ik in de loop van de jaren heb moeten uitgeven aan het in orde houden van de fietsverlichting van mijn gezin zou ik onmogelijk kunnen becijferen.

De brief van de Raad van Commissarissen is dus erg dom en, juist door zijn overdreven rechtlijnigheid, contraproductief. Hoe kan de politie nou serieus genomen worden, wanneer dit soort maatregelen doorgevoerd moet worden? Wat doen ze trouwens met een lampje dat is bevestigd aan een fietstas, die met riempjes tamelijk vast aan de fiets zit?
Een maatregel tegen verkeerd gekleurde (of knipperende) fietsverlichting heeft mijn sympathie, maar sommige mensen (en commissarissen zijn ook mensen) kunnen kennelijk niet op tijd ophouden met doordrammen...


Van de andere kant vindt minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) dat jongeren al op hun 17 een rijbewijs moeten kunnen halen. Daarmee mogen ze dan al rijden, maar tot hun 18e onder begeleiding van een 'ervaren bestuurder' van 18 of ouder'... (ANP, o.a. via de Stentor van vandaag) Zou het alcoholgehalte van die begeleider getest worden?

In plaats van te proberen de auto-obsessie onder jongeren wat terug te dringen (dat lijkt me toch wel in het belang van o.a. beperking van de CO2-uitstoot), wil men nu proberen mensen nog jonger aan te zetten tot het creëren van files. De auto- en de wegenbouwsector zullen daar wel blij om zijn... Het zou in alle opzichten (behalve uiteraard voor de toch al uitpuilende bankrekeningen van de auto- en wegenbouwers; en de olieboeren natuurlijk!) gunstig zijn om juist het openbaar vervoer drastisch te verbeteren, waardoor het autogebruik teruggedrongen kan worden. Hierdoor wordt het veiliger en rustiger op de wegen en het milieu zal ons er dankbaar voor zijn.

Overigens heb ik regelmatig gelezen over onderzoeken, waaruit bleek dat juist gemotoriseerde jongeren meer ongelukken veroorzaken in het verkeer (onvoldoende inzicht, stoerdoenerij, al dan niet daarmee samenhangend alcoholmisbruik, e.d.). Dat lijkt me dus een sterk argument om niet jongeren al vanaf hun 17e auto te laten rijden (want als ze een 'ervaren' vriend van 18 naast zich hebben, stelt dat mij geenszins gerust).

Over onderzoeken naar de invloed van niet vast bevestigde fietsverlichting op de verkeersveiligheid heb ik daarentegen nog nooit iets gelezen. Het belang hiervan wordt m.i. ook schromelijk overdreven. Fietsen zijn de laatste decennia al opgetuigd tot ware kerstbomen (reflecterende (eigenlijk retroflecterende) trappers, reflecterende banden, fietsreflectoren). Een automobilist die een aldus opgetuigde fiets niet ziet omdat hij te hard rijdt of het te druk heeft met zijn al dan niet handsfree telefoongesprek merkt ook een fiets met vaste fietsverlichting niet op.

Een tip voor de Raad voor Commissarissen: strikt controleren op de snelheid van het autoverkeer op plaatsen waar zich ook voetgangers en/of fietsers kunnen bevinden.

Een advies voor het ministerie van Verkeer: de maximumsnelheid op alle plaatsen waar zich ook voetgangers en/of fietsers kunnen bevinden verlagen naar 40 of 30 km/uur. Fietsers op alle rotondes voorrang (niet alleen in, maar ook buiten de bebouwde kom). De huidige situatie is voor veel automobilisten onduidelijk, zoals ik dagelijks ondervind. En als het ministerie geïnteresseerd is, heb ik nog wel een aantal adviezen.

Hoe verder met de Guantánamo-slachtoffers?

De Verenigde Staten willen af van degenen die zij, op halve of vage verdenkingen hebben opgepakt en die nu al jaren zonder in staat van beschuldiging gesteld te zijn in mensonterende omstandigheden zijn opgesloten in het Verenigdestaatse concentratiekamp (immers een juridisch vacuüm) in Guantánamo, het nog steeds door de VS bezette deel van Cuba.

Daarom heeft het Verenigdestaatse régime het Nederlandse régime gepolst over de mogelijkheid om gevangenen die niet meer als terrorist worden beschouwd, in Nederland over te nemen. Volgens VVD-er Van Baalen, die verleden week met een delegatie van de Tweede Kamer de gevangenis in Guantánamo bezocht, moeten Navo-landen daartoe bereid zijn, wanneer het alternatief is dat ze worden uitgeleverd aan landen waar ze gemarteld zouden kunnen worden. (NRC van 26 october)

Geert Wilders, zo mogelijk nóg enger dan Van Baalen, ziet Guantánamo toch anders: "Laten we niet vergeten dat we in staat van oorlog zijn - niet alleen de Verenigde Staten, maar ook mijn [mijn?] land - met islamitische terroristen. Ik denk dat we alleen maar kunnen leren van Guantánamo." (MSNBC, 26 october 2007)

Harry van Bommel van de SP vindt dat "de VS [...] de problemen die ze zelf hebben veroorzaakt ook maar zelf [moet] oplossen. Dat begint met het toekennen van een internationaal geaccepteerde status aan alle gevangenen, een fatsoenlijke rechtsgang en sluiting van het kamp. Nederland moet zich niet laten misbruiken als het afvoerputje van Guantanamo Bay." (website van de SP, afgelopen vrijdag).

Bij die redenering kan ik me van alles voorstellen. Inderdaad zijn de Verenigde Staten alleszins schuldig aan de ellende die zij in Irak en Afghanistan (en elders!) veroorzaakt hebben en het is dan ook niet meer dan redelijk dat zij hun slachtoffers afdoende genoegdoening geven, ook al kunnen ze hun nooit de afgenomen jaren teruggeven, noch hun hoogstwaarschijnlijk volledig verwoeste toekomst.

Van de andere kant is Nederland (in feite het Balkenrégime, maar we mogen niet vergeten dat diezelfde Balkenbende via het Nederlandse "democratische" stelsel al diverse keren herkozen is door een groot deel van de bevolking) mede verantwoordelijk voor deze Verenigdestaatse koloniale ellende. Alleen al door, hoe halfslachtig dan ook, deel te nemen aan deze kapitalistische veroveringsoorlogen, is -staatsrechtelijk gezien- ons land medeplichtig en daarom zou het wel van fatsoen getuigen om in ieder geval te proberen iets (ook al blijft het veel te weinig) terug te doen voor de slachtoffers.

Daarom vind ik dat deze mensen wél in Nederland opgevangen moeten worden, bij voorkeur in Wassenaar en andere plaatsen waar fans van de Bushiaanse oorlogsmachine wonen en misschien zelfs wel voor rekening van de partijen die de Nederlandse deelname aan de oorlogen gesteund hebben. Misschien kunnen de woningen van de hoofdschuldigen (zoals Balkenende, Van Baalen, Bos, Kamp, Van Middelkoop) onteigend worden en ter beschikking van de slachtoffers gesteld worden...

zondag 28 oktober 2007

Goed nieuws, met een (voorlopig) slechte afloop

Verscheidene (Europese en Verenigdestaatse) mensenrechtenorganisaties hebben een aanklacht ingediend tegen Donald Rumsfeld (een van de hoofdschuldigen van de Bushiaanse koloniale oorlogen en indertijd al betrokken bij de levering van gifgassen aan Saddam Hussein (zie elders in mijn weblog), die zich sedert afgelopen donderdag in Frankrijk bevond. De grond van hun aanklacht is zijn nauwe betrokkenheid bij de misdaden in de Verenigdestaatse gevangenissen in Guantánamo en in Irak (Abu Ghraib).

Rumsfeld was in Parijs in verband met een door het tijdschrift Foreign Policy georganiseerd debat.

Overigens werden al aanklachten tegen Rumsfeld ingediend in o.a. Argentinië (2005) en Zweden (2007). (Libération van afgelopen vrijdag).

Voorzover als ik nu kan nagaan is dit nieuws (toch voorwaar niet zonder belang) nog niet tot de gelijkgeschakelde Nederlandse pers doorgedrongen. Alleen bij Nieuws.nl heb ik het bericht gevonden (afkomstig van persbureau Novum).

Volgens USA Today hebben woordvoerders van het Pentagon verklaard dat de aanklacht geen enkele kans van succes heeft, maar desondanks is Donald R. - volgens de Duitse weblog Schall und Rauch - gisteren van een ontbijtbijeenkomst gehaald door medewerkers van de Verenigdestaatse ambassade, zodat hij nog tijdig Frankrijk kon ontvluchten. Typisch gedrag voor een oorlogsmisdadiger: 'dapper' genoeg om allerlei rotstreken uit te halen, zolang hij zich maar veilig weet, maar zodra er stront aan zijn knikker komt, laf genoeg om te vluchten.

De Franse president Sarkozy zal hier echter niet zo blij mee zijn, want hij is nu net aan het proberen bij Bush in het gevlei te komen. Hij zal nu weer wel opnieuw moeten beginnen met zich naar boven te likken...

vrijdag 26 oktober 2007

Steeds slechter onderwijs prachtig voor journalisten!

En dat niet alleen omdat ze zo, in dit land waar het al decennialang beleden ideaal van een kennis-economie steeds minder bereikbaar wordt, zonder zich al teveel historische, wetenschappelijke e.d. kennis te hoeven verwerven (tenslotte kunnen ze het allemaal opzoeken op het internet - dat leren ze immers), met gemak hun studie journalistiek kunnen afronden. Het is ook steeds gemakkelijker om ongestraft de grootste onzin te verkondigen.

Zo verkondigt de
Metro vandaag in verband met de zomertijd (met als bron het ANP) dat "Dankzij deze maatregel, die in de vorige eeuw werd ingevoerd, [...] het in de zomer langer licht [blijft]." Dat is natuurlijk klinkklare nonsens: in de zomer blijft het langer licht omdat het noordelijk halfrond van de aarde dan door de schuine stand van de aardas ten opzichte van het vlak waarin de aarde om de zon draait langer naar de zon toe gekeerd is dan in de winter.

Verder is "de zomertijd" niet in de vorige eeuw ingevoerd. Bedoeld wordt waarschijnlijk dat de huidige zomertijd in 1977 werd ingevoerd in Nederland (maar in bijv. Spanje al enkele jaren eerder), maar in de voorbije eeuwen is de tijdrekening in Nederland altijd aan veranderingen onderhevig geweest, waarbij niet alleen Nederland zijn eigen tijd had, maar eerder zelfs elke plaats of regio - gebaseerd op de ligging ten opzichte van de positie van de zon. De huidige -Berlijnse- tijd geldt in Nederland pas sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het artikeltje kakelt nog verder: volgens een onderzoek "[heeft] de zomertijd een langdurig en groot effect op de biologische klok van mensen". Het onderzoek zelf heb ik niet gezien, maar ook zonder dat onderzoek te kennen waag ik het ook die bewering naar de papierversnipperaar te verwijzen. Wat de biologische klok van mensen (en dieren) in de war brengt is het feit dat de dagindeling twee maal per jaar met een uur verschoven wordt.

De Dag gaat, met een artikel van ene Cécile Elffers, nog verder. Daar durft men zelfs te beweren, dat "niemand [...] in de herfst nee [zegt] tegen een extra uurtje weekend. Klagen doen we wel weer in maart, als we dat uur moeten terugbetalen." Ik verlang een correctie, want ik heb wél groot bezwaar tegen dat zogenaamde "extra uurtje weekend" in de herfst en ik klaag niet wanneer de zomertijd weer geldt!

Wanneer het zo is (ik heb dit al eerder betoogd, dus vaste lezers kunnen de volgende regels overslaan) dat door de zomertijd (waardoor het 's ochtends een uur langer donker lijkt te zijn, en 's avonds een uur langer licht) energie bespaard wordt, waarom wordt dat gunstige effect dan in de winter weer tenietgedaan? Dat extra-uurtje daglicht in de wintermorgen is prettig voor mensen die werken of studeren, maar ouderen, zieken, werklozen blijven net zo gemakkelijk een uurtje langer in bed liggen, terwijl een uurtje extra licht aan het eind van de middag wél voor bijna iedereen de dag lijkt te verlengen. Bovendien is de twee-maal-jaarse verstoring van het bioritme dan ook van de baan. Én misschien heeft het feit dat we het hele jaar door 'zomertijd' hebben ook wel een gunstig effect op pessimisten of op mensen die neigen naar depressieve buien in herfst en winter.

donderdag 25 oktober 2007

En wát voor activiteiten!

Vanmorgen vroeg ik me nog af met wat voor activiteiten de Nederlandse militairen in Afghanistan zich bezig hielden. Mijn vraag is inmiddels (zie nevenstaande pagina van NOS-Teletekst) overduidelijk beantwoord.

Het kan nu op geen enkele manier meer ontkend worden: het Nederlandse régime is even dom als dat van de Verenigde Staten. Nog nooit gehoord van bij voorbaat tot mislukken gedoemde invasies. Soms lijkt het (maar zelfs daarvan is in Afghanistan nooit sprake geweest) aanvankelijk of er successen behaald zijn, maar dat leidt alleen maar tot nog grotere aantallen slachtoffers en een nog meer vernederende aftocht (ofschoon de schuldige altijd nog aanspraak kan maken op een Nobel-prijs voor de vrede: denk maar aan Henry Kissinger na het fiasco van de Verenigde Staten in Vietnam).

Het Nederlandse régime houdt zich nog steeds aan het motto van Zalm: niet achterom kijken maar vooruit, naar de toekomst (wát voor toekomst!) en vindt het kennelijk voldoende om te vertrouwen op de oprechte bedoelingen van George W. Bush.

Een gevolg van dit "groot offensief" (het zal wat zijn: met 1500 soldaatjes... of zijn er stiekem al veel meer naar Afghanistan gestuurd?) is in ieder geval al wel te voorspellen (en misschien is dat ook wel de achterliggende gedachte geweest!). Bij zo'n groot offensief wordt er natuurlijk heel wat meer vernield dan bij gewone opbouwwerkzaamheden - en dan moet er natuurlijk nóg meer opgebouwd worden. We kúnnen dus gewoonweg niet anders dan de 'missie' verlengen!

Dat er tengevolge van dit "offensief" nog meer Afghaanse burgers en (legitieme!) verzetsstrijders vermoord worden zal uiteraard volstrekt betekenisloos zijn. Het zijn toch allemaal Taliban (en dus volgens de Bush-logica 'terroristen') en als ze geen Taliban zijn, hadden ze zich maar anders moeten kleden. Dat er daarbij ook weer de nodige Nederlandse soldaten het leven zullen laten is ook niet zo erg: dat scheelt weer in de werkloosheidsstatistieken. Mensen tellen so-wie-so niet voor dit christenfundamentalistische régime. Tenslotte gaan ze dood voor een 'goede' zaak en daarmee verdienen ze immers (volgens het bijgeloof van de alleluya-fundamentalisten) de eeuwige zaligheid.

Waar blijven de protesten? Waar blijven de acties van die 54% van de bevolking, die volgens Een vandaag tegen verlenging van de Nederlandse deelname aan de Bushiaanse oorlog zijn? Ik neem aan dat een erg groot gedeelte van die 54% niet alleen bezwaren heeft tegen de verlenging, maar ook tegen de oorlog in het algemeen! Vooruit, Nederlanders, laat zien dat je nog niet onloskoppelbaar heen en weer jojo-t tussen je baan door de week, de meubelboulevard in het weekend en de TV 's avonds....

Typische ergernisdag vandaag

De media bieden vandaag weer zoveel lulkoek dat ik niet weet waar te beginnen.

Zo biedt de voorpagina van De Pers (exclusief) ruimte aan een artikel van Francis Fukuyama, een "verklaard tegenstander van de oorlog in Irak". Dat zal dus wel, maar desondanks doet hij daar wel erg lakoniek over, bijv. met betrekking tot de kosten van de oorlog ("honderden miljarden dollars en [terloops noemt hij dan ook nog, ná het geld!] tienduizenden slachtoffers in Irak en de teller loopt door"). Ik begrijp dat het régime Bush geen waarde hecht aan moslims en al zeker niet aan Iraakse moslims, maar -ofschoon tienduizenden natuurlijk wiskundig correct is- het zou wel duidelijker -en gevoelsmatig eerlijker- zijn geweest wanneer de "verklaard tegenstander" gesproken had van "honderdduizenden slachtoffers". Het hele artikel dient vooral om te bevestigen dat de VS weliswaar gelijk hebben, maar dat ze het op de verkeerde manier aangepakt hebben.

Verder besteedt De Pers nog -volkomen kritiekloos- aandacht aan de natte dromen van Bush over 'een uitgelezen kans om de Cubanen te bevrijden van een repressief regime' na de dood van Fidel Castro. Het artikel schijnt overigens ontleend te zijn aan AP, en dat is de Verenigdestaatse tegenhanger van de Nederlandse propaganda-machine van het ANP. Misschien wordt het dringend tijd dat de Verenigde Staten bevrijd worden van het repressieve régime van Bush (en het neoliberalisme / kapitalisme in het algemeen), en dat mag ook wel vóór de dood van Bush, het liefst meteen! Het is niet zo dat Fidel Castro 'al bijna vijftig jaar de [...] aartsvijand van Washington' is. Pas nadat de Verenigde Staten (die altijd voorop staan als het gaat om het opentrekken van een grote bek over democratie en mensenrechten) besloten tot een wereldwijde boycot van Cuba (omdat onder leiding van Fidel Castro de wrede dictatuur van Batista omvergeworden werd), ontstond de vijandschap.

Vervolgens blijkt dat het Museumplein in Amsterdam weer eens een keer onder handen genomen moet worden (zeker door een met een wethouder bevriend wegenbouwbedrijf dat om werk verlegen zit?), 'omdat het plein volgens critici te weinig uitstraling heeft'. Ach ja, het is alweer enkele jaren geleden dat het plein voor ettelijke miljoenen helemaal verbouwd werd. (o.a. in De Dag van vandaag; naar dat artikel heb ik helaas ook geen link kunnen vinden, maar wel naar een artikel over hetzelfde onderwerp in Het Parool van gisteren).

Zowel Van Middelkoop (minister van Oorlog) als Jaap de Hoop-Scheffer (opperhoofd van de stiekeme kastanjes-uit-het-vuur-haler van de Verenigde Staten, de NAVO: het grote voordeel voor de VS is dat daarbij de -belastingbetalers in de- NAVO-landen de kosten dragen) doen in het door diezelfde NAVO (nota-bene met toestemming van het Nederlandse régime) bezette Noordwijk zielig over de risico's wanneer de Nederlandse soldaten uit Afghanistan zouden worden teruggetrokken. Volgens het nevenstaande bericht in De Pers van vandaag zijn er in Afghanistan ± 1500 Nederlandse militairen actief (waaruit die activiteiten bestaan wordt maar niet verteld) en tien van hen vonden de dood... Pardon? Vonden de dood? Tien van hen werden door het Nederlandse régime moedwillig opgeofferd aan de koloniale oorlog van de Verenigde Staten!

Kortom, na mijn sufferdjes-ontbijt in het openbaar vervoer weet ik niet of ik vandaag nog wel zin heb om in het nieuws te duiken... Morgen is er echter weer een nieuwe dag - en wie weet...

De Pers blijft waarheid liegen

Volgens de kop boven een artikel in De Pers van vandaag zijn "vier op tien militairen tegen verlenging missie", maar als je dan het artikel verder leest is ook nog eens een derde van mening dat 'ze niet eens hadden moeten gaan'. Aangezien er nadrukkelijk niet staat dat het gaat om een derde van de eerder genoemde 40 procent, concludeer ik dat bijna drie kwart van de gevraagde militairen so-wie-so tegen de Nederlandse deelname aan de Verenigdestaatse koloniale oorlog in Afghanistan.

De Pers baseert zich hierbij (volgens eigen zeggen) op een enquête van gisteren van het TV-programma Een Vandaag onder 300 militairen.

De website van het programma Een Vandaag geeft overigens nog wat meer informatie. De 300 militairen vormen slechts een onderdeel van 22.000 ondervraagden, waarvan 54% tegen verlenging van de 'missie' is. De volledige resultaten van de enquête vind ik overigens bepaald niet verhelderend, maar dat zal wel zijn omdat ik noch socioloog noch wiskundige ben - en vermoedelijk ook omdat ik niet geloof in enquêtes. De vraagstelling is bepalend voor de uitkomst en er zijn nooit voldoende antwoordmogelijkheden om iedereen zijn/haar standpunt genuanceerd te laten aangeven.

woensdag 24 oktober 2007

Waarom geen raketschild tegen dreiging uit de VS?

George W. Bush, het opperhoofd van het Verenigdestaatse régime gaf gisteren te kennen dat er snel een raketschild gebouwd moet worden om Europa te beschermen tegen Iran, want "Iran ontwikkelt technologie die gebruikt zou kunnen worden om kernwapens te maken, en ballistische raketten met een steeds groter bereik om die kernwapens mee af te schieten." (NRC vandaag)

Lees goed wat hierboven staat!
Bush vindt dat raketschild nodig, omdat hij zich kennelijk zorgen maakt om de veiligheid van Europa. De Verenigde Staten hebben zich echter nooit zonder eigenbelang zorgen gemaakt over andere delen van de wereld - of zelfs maar over de eigen bevolking. De enige reden waarom ze zich soms wel eens hebben "ingezet" voor Europa of voor andere landen, was om hun eigen economische belangen veilig te stellen. Die andere landen dienen namelijk alleen als afzetgebied voor hun producten of als goedkope leverancier voor hun grondstoffen (of uiteraard als -bezet- en bewapenbare- buffer tegen 'vijanden'). Denk bijvoorbeeld aan de "bevrijding" van West-Europa in 1944/1945, of aan de "bevrijding" van Irak, of Afghanistan, of Nicaragua, of Grenada, of de pogingen om Cuba te "bevrijden", nadat ze het land al bijna 50 (vijftig!) jaar verstikken. En nu door hun nefaste oorlogsavonturen hun eigen economie nagenoeg geïmplodeerd is, laten ze de rest van de wereld de kosten betalen, want uiteindelijk betalen met name Japan en de EU nu de prijs van de superlage dollar.

Bush is dus helemaal niet bezorgd om de Europese bevolking, maar hoogstens om Europa als wingewest van de Verenigde Staten. Dat dit niet iets specifieks Bushiaans is, blijkt wel uit de uitvinding van de neutronenbom eind jaren 1970, die mensen zou doden, maar de infrastructuur intact zou laten. De al geproduceerde neutronenbommen zouden na wereldwijde protesten ontmanteld worden, maar het is uiteraard nog maar de vraag of ze niet toch ergens op een geheim plekje nog klaar liggen.

Verder heeft hij het over een technologie die voor kernwapens gebruikt zou kunnen worden, maar uiteraard evengoed voor iets anders, bijvoorbeeld -zoals de Iraanse overheid (die ik overigens niet meer vertrouw dan die van de VS) zelf zegt- voor de energievoorziening van het land. En verder bouwt Iran ballistische raketten om die kernwapens af te schieten. Hoe weet hij dat zo zeker? Zojuist beweerde hij nog dat ze kernwapens zouden kunnen produceren, maar hij weet nu (zeker gehoord van de dienst die ook de massavernietigingswapens in Irak ontdekt had?) dat ze die gaan afschieten...

Maar laten we het eens van de andere kant bekijken. Tot op heden hebben alleen de VS ooit kernwapens gebruikt in een oorlogssituatie (Hiroshima en Nagasaki), ofschoon daarvoor op dat moment geen enkele noodzaak was. De Verenigde Staten bezitten op dit moment grote hoeveelheden kernwapens; de Verenigde Staten beschikken over grote hoeveelheden ballistische raketten waarmee ze die kernwapens zouden kunnen afschieten. Sterker nog: Verenigdestaatse straaljagers vliegen zelfs al met gebruiksklare kernbommen rond. Het feit dat dat pas onlangs voor het eerst bekend werd, betekent natuurlijk niet dat het niet veel vaker gebeurt...

Als we dus een raketschild nodig hebben, dan lijkt het mij heel wat verstandiger om dat rondom de VS te bouwen, want die natie is al decennia lang de grootste bron en aanstoker van onrust en oorlog op de wereld.

Wie is niet betrokken bij wie?

Uit een onderzoek van bureau Towers Perrin [weer zo'n vaag bureau, waar ik nog nooit van gehoord heb!] blijkt dat veel werknemers nauwelijks betrokken zijn bij hun werk. Dat zou werkgevers veel geld kosten. Dit zou overigens niet anders zijn dan 'in andere Europese landen' [welke?]. (Het Financieele Dagblad gisteren)

Het vreemde is dat dit vreemd gevonden wordt... Waarom zou een arbeider zich druk maken om de belangen van zijn baas, wanneer de arbeider weet dat hij toch maar een pionnetje is, dat net zo gemakkelijk ontslagen wordt, wanneer de directeur zich daarmee weer enkele miljoenen rijker kan maken? Wanneer bazen werkelijk willen dat 'hun' arbeiders zich betrokken voelen bij hun werk, dan zullen ze hen daar ook bij moeten betrekken (toch logisch, nietwaar?). Waarom zouden arbeiders zich wel betrokken moeten voelen bij de belangen van hun baas, wanneer die zich geen snars aantrekt van de belangen van de arbeiders?

Ik gebruik overigens zelf de termen 'werknemer' en 'werkgever' niet, omdat deze in het Nederlands (en ook in andere talen overigens), volstrekt verkeerd gebruikt worden. De 'werkgever' is namelijk de arbeider, die -in ruil voor loon- zijn werk geeft, en de 'werknemer' is
de baas, die het werk van de arbeider neemt.

Maar wanneer heeft Den Haag dat door?

Het is (o.a. hier) al regelmatig betoogd dat de nieuwe hype van de biobrandstoffen een heilloze weg is, die alleen dient om het kiesvee rustig te houden. Onlangs werd op diverse plaatsen in "de media" al gemeld dat levensmiddelen de komende tijd duurder gaan worden, en daar werd zelfs bij vermeld dat dat kwam omdat steeds meer landbouwgrond onttrokken wordt aan de productie van voeding ten behoeve van de teelt van grondstoffen van biobrandstoffen.

De diverse overheden begrijpen wel dat de massa kortzichtig genoeg is om tegen elke prijs vast te houden aan het gebruik van de eigen auto, en daarom wordt ook nauwelijks moeite gedaan om het Openbaar Vervoer te stimuleren, terwijl juist een verschuiving in die richting een enorme besparing zou betekenen op het vlak van fossiele brandstoffen. Ik wil echter wel nuanceren dat de overheid ook onder druk gezet wordt (en zich laat zetten) door de olie- en de auto-industrie, dus de kans op zinnige initiatieven van overheidswege lijkt me bijna microscopisch klein.

Tijdens een 'seminar' (dat is een soort conferentie in tradioneel Nederlands) van ABN-Amro verklaarde Jim Rogers (die eind jaren 1990 zijn eigen -inmiddels toonaangevende- 'grondstoffenindex' opstartte) dat biobrandstoffen als vervanging voor fossiele brandstoffen geen zin hebben. Daarbij vermeldde hij ook nadrukkelijk de prijsstijging van voedingsmiddelen en meldde nog dat, zelfs bij het gebruik van alle landbouwgrond ter wereld nog maar een derde van alle motoren zou kunnen draaien [niet dat dat dan nog nodig zou zijn, want zonder landbouwgrond zal de mensheid ook gauw uitgestorven zijn...]. (De Pers vandaag; ik kon helaas geen link vinden.)

Misschien dat Den Haag en andere neoliberale bozo's gevoeliger zijn voor Jim Rogers' opmerkingen, want waarschuwingen en berekeningen van milieu-bewegingen worden al bij voorbaat niet serieus genomen. Waarom zouden ze ook? Clubs die niet het verhogen van de winst op de eerste plaats stellen, kunnen toch niet serieus genomen worden?

dinsdag 23 oktober 2007

Brandjes blussen

Als Bush nou eens 'zijn' soldaatjes terugtrok uit de door hem en zijn kornuiten gecreëerde brandhaarden, dan zou hij die soldaten kunnen gebruiken om de bosbranden in Californië te bestrijden. Op die manier kan hij in bijna één klap drie brandhaarden in de wereld blussen, dan wel ertoe bijdragen dat er weer wat rust komt in die door zijn koloniale behoefte aan Lebensraum geteisterde gebieden.

maandag 22 oktober 2007

Dat is inderdaad eng!

Het Algemeen Dagblad meldde afgelopen vrijdag dat ene mevrouw Marijke G. van de stadsdeelraad Feijenoord zich eraan ergerde dat bepaalde raadsleden vóór de vergaderingen en in de pauzes onderling gewoon Turks spraken: "Ik vind dat zo onbeleefd. Het is dan net alsof ze iets bepraten wat jij [ze bedoelt ongetwijfeld: "ik"] niet mag weten. Andere raadsleden worden gewoon buitengesloten."

Toen ze haar Turkse collega's [of collega's van Turkse herkomst?] erop aansprak ("We hebben als politici een voorbeeldfunctie. Het is ook niet goed voor de integratie en de inburgering.") werd ze "gewoon uitgelachen".

Tja, ik heb dat ook wel eens. Wanneer ik bij een verjaardagsfeestje ben, dan zit zomaar ineens zit de ene helft (de 'mannen') van de aanwezigen te praten over een of andere voetbalwedstrijd, terwijl de andere helft (de 'vrouwen') het heeft over de jurk van de een of de kapper van de ander. Dat moet dan volgens mevrouw G. ook "onbeleefd" zijn, want daardoor word ik "gewoon buitengesloten".

Natuurlijk zou ik me gewoon voor voetballen kunnen gaan interesseren (getver!) of voor mode (nogmaals: getver!), maar mevrouw G. zou natuurlijk ook gewoon Turks kunnen leren.

Het is geen onbekend verschijnsel dat mensen zich gemakkelijker uitdrukken in hun moedertaal dan in een andere taal, ook al spreken ze die nog zo goed. Als taalkundige weet ik daar alles van. Zou mevrouw G. zich trouwens in een pauze nooit eens afzonderen met een andere collega om lekker te roddelen over (ik noem maar iets) de hoed die Hare Koninklijke Bea bij haar laatste verschijning in het openbaar droeg; of om een collega bij te praten over de avontuurtjes van een ander raadslid (nogmaals: ik verzin zomaar wat).

Misschien is mevrouw wel heel nieuwsgierig en zou ze graag willen weten waarover haar collega's het hebben... Waarschijnlijk gewoon over voetbal of mode. Of veronderstelt ze misschien dat ze een aanslag aan het beramen zijn en dat ze in het Turks spreken om te voorkomen dat de autochtone raadsleden dat ontdekken?

Het is notabene al zo ernstig dat het onderwerp in december door de fractievoorzitters besproken moet worden.

Veel mensen hebben kennelijk toch wel een erg bekrompen beeld van inburgering en integratie. Het gaat niet om assimilatie! Wat moet het mevrouw G. dan niet kwetsen wanneer op TV weer eens iemand uit Amsterdam (of Limburg, of Twente) aan het woord komt... Die mensen doen niet eens moeite om zich in het dialect van mevrouw uit te drukken. Bah!

Dus dáárom blijft het sukkelen met onze koopkracht?

Tweakers.net meldt vandaag dat bij het Nederlandse ministerie van justitie weer eens met miljoenen gesmeten is - in concreto: gestelde begrotingen zijn met miljoenen 'overschreden'.

Het gaat nu om 'roosterplanningssoftware SP-Expert' (het lijkt misschien een flauwe grap, maar dit heeft niks met de Socialistische Partij te maken). Acht jaar geleden was daarvoor een half miljoen Euro uitgetrokken, maar intussen is al bijna negen miljoen uitgegeven, terwijl nog niet uitgesloten is dat de kosten nóg verder kunnen oplopen. Volgens een intern rapport van het gevangeniswezen: "We zitten vast aan een systeem dat vele malen duurder is geworden dan begroot en absoluut niet werkt zoals de bedoeling was".

Op dit moment onderzoekt de Algemene Rekenkamer alle ICT-uitgaven van de overheid sinds 2000. Voor het bovengenoemde project heeft de SP (nu dus wél de Socialistische Partij nadrukkelijk om opheldering gevraagd, omdat vóór 2000 aanbesteed werd. (Webwereld van gisteren)

Doet dit ons misschien denken aan de uit de kluiten gelopen kosten voor de Betuwelijn, de Amsterdamse Stopera, de Amsterdamse Metro, de HSL, de ... (vul zelf maar aan: elk groot overheidsproject valt volgens mij in de categorie begrotingsoverschrijding)?

En dan wordt er nog gesuggereerd dat regeren aan politici moet worden overgelaten. Ik kan me niet voorstellen dat de gemiddelde Nederlander er een grotere puinhoop van zou kunnen maken dan de politici die de laatste decennia in Nederland aan de touwtjes trekken.

Is dit de toekomst van Europa?

Het lijkt wel alsof veel Nederlanders maar al te graag het verleden willen vergeten. Als je ziet hoeveel aanhang Geert Wilders, Rita Verdonk (en ook de VVD - laten we niet vergeten dat Bolkesteijn ook uit die partij afkomstig is) hebben, zou je niet denken dat men de lessen uit het verleden geleerd heeft. Ondanks allerlei vrome strevens over iets dat nooit meer vergeten mag worden, lijkt het niet (meer?) tot een groot deel van de bevolking door te dringen, dat de NSB ook begonnen is als een (soort van) politieke partij. Zie hoe gemakkelijk het 'leidend beginsel' van die club in de huidige situatie in te passen is:
Voor het zedelijk en lichamelijk welzijn van een volk is nodig een krachtig staatsbestuur, zelfrespect van de natie, tucht, orde, solidariteit van alle bevolkingsgroepen en het voorgaan van het algemeen (nationaal belang) boven het groepsbelang en van het groepsbelang boven het persoonlijk belang.
De beweging was in eerste instantie niet anti-semitisch, maar onder invloed van het 'lichtend' voorbeeld van Adolf Hitler werden er steeds meer anti-joodse standpunten ingenomen.Ik wil niet zeggen dat Wilders en Verdonk anti-joods zijn, maar als je 'joods' vervangt door 'islamitisch' of misschien is zelfs het woord 'niet-Nederlands' (eigenlijk 'niet-blank') al voldoende, is het niet moeilijk meer om parallellen te zien.

Deze verrechtsing is helaas geen exclusief Nederlands verschijnsel. Gisteren berichtte Reuters over 600 Hongaren, die loyaliteit zwoeren om Hongarije te beschermen. Volgens het bericht deden de leden in hun zwarte uniformen erg aan nazi's denken.

De Hongaarse Garde (Magyar Gárda) werd in augustus dit jaar (met steun van de extreem-rechtse partij Jobbik) opgericht en had toen 56 leden, terwijl er nu, volgens een Jobbik-woordvoerder, al 5.000 aspirant-leden zijn. Zie voor meer informatie over deze enge club het artikel Neo-Fascist Magyar Garda Is 'Hungary's Shame' in Spiegel Online van 27 augustus dit jaar.

Volgens politiek-analisten zijn ze waarschijnlijk niet anti-joods, maar hun doel zouden wel eens de Hongaarse Roma kunnen zijn (600.000 op een bevolking van 10 miljoen). Een van de supporters formuleerde dat gisteren als volgt: "In Hongarije wordt iedereen die orde wil, als racist beschouwd. [...] Ze [de Roma] leven in viezigheid en vuil en als iemand dit wil elimineren worden ze als racist beschouwd."

Het kan geen kwaad erbij stil te staan dat wanneer het Nederlandse parlement over luttele weken de Europese niet-grondwet goedkeurt, wij helemaal niets tegen dit soort enge zaken kunnen doen, terwijl we er wel mede-verantwoordelijk voor zijn.

zaterdag 20 oktober 2007

Prodi-democratie in Italië

Het is nog niet zo ver (het parlement moet het eerst nog goedkeuren), maar in Italië is dan voorlopig toch een wetsvoorstel ingediend en aangenomen door de ministerraad, dat -ook al is dat niet de formele opzet- in de praktijk een ernstige belemmering beoogt te vormen voor de vrijheid van meningsuiting op het internet.

Er moeten regels komen voor iedereen die "redactionele activiteiten" realiseert op het internet. Om te beginnen moeten die personen zich registreren bij de Autorità per le Comunicazioni. Die registratie is dan wel gratis, maar om zich te kunnen registreren moeten allerlei papieren worden overlegd en die moeten dan (natuurlijk) weer wel betaald worden.


Volgens de tekst van het wetsontwerp (artikel 2) omvat de registratieplicht zelfs kleine websites en met name blogs, die juist zo belangrijk zijn voor een pluriforme berichtgeving. Het maakt daarbij voor de wet geen enkel verschil of het "redactionele product" winst beoogt of niet.

Een samenvattend (en kritisch) redactioneel artikel is te vinden in La Repubblica van gisteren, uiteraard (helaas voor de meesten van mijn lezers) in het Italiaans.

In eerste instantie leek de electorale winst voor Prodi een vooruitgang na een periode van Berlusconiaanse monopolisering, maar op dit moment lijkt het erop dat Prodi (zij het misschien op een ander vlak) al even erg is als zijn voorganger. En zo zie je maar dat het met politici in de meeste gevallen geen bal uitmaakt wie er aan de touwtjes trekt. Ze zijn bijna geen van allen te vertrouwen!

vrijdag 19 oktober 2007

Kapitalistische dictatuur weer stapje dichterbij in Europa

Op diverse radiozenders heb ik vanmiddag alleluja-berichten gehoord uit Portugal. Dat land mag zich op de borst kloppen: tijdens het Portugese voorzitterschap van de EU is immers de definitieve tekst van de niet-grondwet er met grof geweld doorgedrukt. Zodra deze door de diverse Europese overheden is goedgekeurd, mag Europa ook buiten het grondgebied van de Europese Unie met hetzelfde recht als de Verenigde Staten overal ter wereld 'preventief' oorlogen beginnen om de 'Europese belangen' te beschermen (wat die dan ook zijn mogen).

Volgens de nieuwslezeres op RTL - Der Oldies Sender was Angela Merkel erg blij met het bereiken van deze nieuwe mijlpaal en de Kroatische overheid (volgens het nieuws op Hrvatski Radio) was ook erg tevreden - ongetwijfeld omdat Kroatië zich graag zo dicht mogelijk tegen de EU-bazen aanschurkt in de hoop ook gauw te mogen toetreden.

Intussen zijn de gewone Europeanen, de arbeiders, die uiteindelijk degenen zijn die het werkelijke werk doen, voor de zoveelste keer belazerd door de door henzelf 'democratisch gekozen' regeringen.

Het ergste is nog dat we overal om ons heen de nefaste invloed van de Europese invloed om ons heen zien: na de invoering van de Euro hoor ik uit diverse landen een niet-aflatende stroom van klachten over de astronomische prijsstijgingen; dankzij het 'vrije verkeer van werknemers' worden diverse landen nu overstroomd door burgers uit andere EU-landen (ook niet-werknemers -zoals de (relatief) grote kuddes Roemeense zakkenrollers en inbrekersbendes die in Spanje huishouden)- en degenen die wel komen werken worden veelal in de meest erbarmelijke situaties gehuisvest en uitgebuit. Dat dit ongetwijfeld alleen tot meer xenofobie kan leiden is evident - en het is misschien zelfs wel ingecalculeerd door de voorstanders, ofschoon hun vermoedelijk toch vooral voor ogen gestaan zal hebben dat op deze manier de loonkosten gedrukt kunnen worden (en de zakken van de nuttelozen van de maatschappij nog meer -en nog gemakkelijker- gevuld kunnen worden). Mede dankzij de in de laatste jaren uitgeklede sociale zekerheid is het ook gemakkelijk geworden om werklozen te dwingen onderbetaald werk te accepteren.

Misschien worden de PvdA- en CDA-stemmers nu wakker, beseffen ze nu hoe ze zich met open ogen hebben laten belazeren. Misschien is het nog niet te laat, maar dan zullen ze bij volgende verkiezingen toch écht wél met het verstand moeten kiezen en zich niet laten leiden door de desinformatie van de gelijkgeschakelde pers en door hun traditionele stemgedrag...

Eerlijkheid volgens Balkeniaanse christenfundamentalistische filosofie

De Volkskrant meldt vandaag dat volgens minister Hirsch Ballin (Justitie) de Stichting Thuiskopie 57 miljoen moet teruggeven aan fabrikanten van bijv. lege CD's en DVD's. Dat geld was afkomstig van een op "blanco dragers" geheven heffing ter vergoeding voor thuis door consumenten gemaakte copieën en het geld zou uitbetaald moeten worden aan de artiesten.

Berdien Stenberg van de International Rights Distribution Agency (IRDA) is razend en volgens haar is het probleem alleen te wijten aan de onwil van de Stichting Thuiskopie: "Thuiskopie wil dat alle artiesten zich zelf melden, dan pas keren ze uit. Dus ze houden geld vast tot de laatste Koreaanse pianist deze organisatie heeft ontdekt. Dat is bizar."

Het achterlijke is echter dat de Volkskrant meldt, ongetwijfeld uit de mond van Hirsch Ballin, dat het geld moet worden teruggegeven aan de fabrikanten. In dat geval is er echter helemaal geen sprake van teruggeven, maar van een cadeautje. Het geld is immers door de consumenten betaald als heffing op hun blanco CD's (enz.). De consument is dus de dupe, én uiteraard de artiesten, die kennelijk nog geen cent gezien hebben van al dat geld, waarop de Stichting Thuiskopie zit te broeden.

Hirsch Ballin had de stichting al opdracht gegeven het geld zo snel mogelijk te verdelen, maar omdat de Stichting te beroerd is om iets te doen, moet het geld dan nu maar in de zakken van de fabrikanten gepompt worden. Wordt het bestuur van Thuiskopie nog vervolgd voor verduistering, oplichting of gewone diefstal? Worden blanco CD's enz. nu weer goedkoper of moet Thuiskopie zelf ervoor zorgen dat de kopers van de blanco dragers (volgens mij heb ik in het verleden ook al heel veel geld betaald aan deze zelfde Stichting voor blanco cassettes en VHS-banden!) alsnog opgespoord worden en hun geld terugkrijgen?

Of is dit alles misschien gewoon vast een opstapje, omdat Hirsch Ballin eigenlijk helemaal af wil van de wettelijke mogelijkheid om voor eigen gebruik copieën te maken van muziek? Wordt hij stiekem gechanteerd door de club BREIN, die maar al te graag kolossale boetes wil incasseren voor "illegaal" gedownloade muziek, die door een wetswijziging écht illegaal zou worden? Door nu Thuiskopie het geld te laten "teruggeven", kan hij de heffingsregeling afschaffen (omdat die "niet werkzaam is gebleken"). Als dat eenmaal gebeurd is, hebben consumenten (binnen de kapitalistische 'denk'-wijze) ook geen enkele reden meer om bezwaar te maken tegen een verbod op het maken van privé-copieën van muziek of wat dan ook. Ze hebben dan tenslotte niet betaald voor het recht om copieën te maken.

De Volkskrant meldt daar niets over, maar met de grote sympathie die de Balkenbende koestert voor aandeelhouders en voor het kapitalisme in het algemeen, zou het mij niets verbazen.

donderdag 18 oktober 2007

Nederlandse ontwikkelingshulp nieuwe stijl [gastbijdrage]

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte bied ik hierbij graag het woord aan Blatant Bill, die me gisterochtend het volgende mailde:

Gisteravond zag ik in het TV nieuws (Nederland 1) dat we de 4,5 miljard Euro ontwikkelingshulp nu eens beter willen gaan besteden. En wel door deze nu eens aan met name als "moeilijk" beschouwde landen te gaan besteden. Landen zoals Sudan en zo. Alle partijen stemden in met dit prachtige plan.

Zou dit plan nu een ordinair truukje zijn om uit de ontwikkelingshulp-pot (ik noem zomaar een bedrag) indirect een miljard over te hevelen naar defensie, waar ze nu geld te kort komen door dat "opbouwwerk" in Uruzgan? En omdat we in die nieuwe "moeilijke" landen vast wel weer veel burgers moeten gaan "beschermen"?

De tijd zal het leren.

Was de "vader des vaderlands" dan toch een ordinaire oorlogsmisdadiger?

Het deed me gisteren goed om te lezen dat er eindelijk een onderzoeker (Leo Adriaenssen) is die het aandurft tegen heilige koe Willem van Oranje (bijgenaamd 'de Zwijger', omdat zijn Nederlands zo erbarmelijk was dat hij maar liever zijn mond hield - zo slim was hij toch wel!) te schoppen.

Een citaat: "Willem van Oranje maakte zich met zijn tactiek van de verschroeide aarde schuldig aan oorlogsmisdaden tegen zijn eigen bevolking." Uit archiefonderzoek blijkt volgens Adriaenssen dat in de Meierij van Den Bosch tussen 1580 en 1600 zo'n 70% van de bevolking het leven liet door de gevolgde strategie, waarbij de Hollandse troepen systematisch oogsten verwoestten, landerijen onder water zetten en dorpen verbrandden.

Nog een betekenisvolle opmerking van Adriaenssen over het door Wilhelmina opgelegde 'volkslied': "Het is vreemd dat onze nationale identificatie berust op het verheerlijken van een vorst die oorlogsmisdaden tegen zijn eigen bevolking beging." (zie BN-De Stem van gisteren)

Adriaenssen vergist zich hier een beetje. De Brabantse (en zelfs de Hollandse bevolking) was niet Willem van O.'s "eigen bevolking". Willem was gewoon een opportunist, die alleen aan zijn eigen belangen dacht. Dat was ook de reden waarom hij zijn eigen koning (Karel V) verried. Als straf werd hij vogelvrij verklaard werd (conform de indertijd geldende normen). Die straf werd, eveneens conform de gebruikelijke werkwijze, voltrokken (door Baltasar Gérard of Gerardts). Willem van Oranje werd dus niet vermoord, zoals in de gemanipuleerde Nederlandse geschiedschrijving beweerd wordt, maar hij kreeg zijn "verdiende" doodstraf.

Het is hoopgevend dat Adriaenssen dit aangedurfd heeft, want hiermee maakt hij meteen de weg vrij voor verder onderzoek in verband met het Nederlandse "koningshuis". Enkele onderwerpen wil ik wel vast suggereren:
  • Op welke manier is na de Napoleontische tijd gemanipuleerd om de "Oranjes" tegen de wil van het volk toch aan de macht te brengen?
  • In welke mate stamt Beatrix (en bij extensie Wilhelmina, Juliana, Willem A., enz.) af van Willem van Oranje, of zelfs van Oranje - zelfs als we de fictieve afstamming langs de vrouwelijke lijn accepteren?
Het is trouwens wel typisch dat ik net verleden week begonnen ben aan de «Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung» van Friedrich Schiller, juist omdat ik wel geïnteresseerd was in de vraag hoe Willem van O. er daarin afkomt.

vrijdag 12 oktober 2007

De NAVO draaikont gewoon door

Volgens NAVO-generaal-majoor Kasdorf heeft de NAVO de Nederlandse soldaten in Uruzgan "keihard nodig". De NAVO is bang dat meer landen hun soldaten ook zullen terugtrekken als Nederland een einde maakt aan de deelname aan deze zogenaamde 'opbouwmissie'.

Kasdorf kletst rustig door: volgens de Taliban vallen er veel burgerslachtoffers, maar dat moet toch eerst wel degelijk onderzocht worden door ISAF (de internationale legers in Afghanistan). Tenslotte "doen [wij] niet aan propaganda [...]. Wij zijn verplicht om de waarheid te brengen [...]". (ANP, o.a. in de Volkskrant).

Wij weten intussen dat de vroegere minister van oorlog, Kamp, al toegegeven had dat het verschil tussen Taliban-Afghanen en niet-Taliban-Afghanen niet te zien is - en dan heb ik het nog niet eens (nu dus wel) over het legitieme recht van bevolkingen tegen een bezettingsleger, dus of het nu Taliban zijn of niet die verzetsdaden plegen doet helemaal niet ter zake. Sterker nog, het zou me heel niet verwonderen wanneer Kasdorf (en met hem de opschepperige Jaap de Hoop-Scheffer en zijn mede-kolonialen) iedere verzetsstrijder automatisch bestempelt als Taliban.

Dodelijke steekpartij

Gisteren is er in Amsterdam weer een scholier doodgestoken (maar ook al had hij het overleefd, dan was het eigenlijk even erg) en weer buitelen de politici over zich en elkaar heen om aan te geven hoe onthutst, geschokt en ontzet te zijn. Ze kunnen zich echt niet voorstellen hoe het mogelijk is dat jongeren dit kunnen doen. Ze proberen ook allemaal te bedenken wat er allemaal gedaan kan worden om scholen veiliger te maken, ongetwijfeld om te voorkomen dat 'de politiek' de schuld krijgt, want 'we doen er immers al het mogelijke aan'.

Wat daarbij echter niet vermeld wordt -en dat zullen ze ook niet doen, omdat ze dan met de billen bloot moeten- is dat ze zelf het grote voorbeeld geven. Tenslotte gebruikt de 'grote-mensen-politiek' ook maar al te lichtzinnig en gemakzuchtig geweld om haar doelen te bereiken. In Utrecht werden enkele maanden geleden vreedzame demonstranten op mensonwaardige wijze opgesloten, in Breda veranderde de binnenstad in een afgegrendelde zone om te voorkomen dat er misschien gedemonstreerd zou worden - en om de belangen van de wapen- en olie-industrie (en laten we niet vergeten de pijpleidingleggers) doet Nederland welgemoed mee aan koloniale oorlogsavonturen, waarbij leugens volstrekt niet geschuwd worden. (Alleen zul je mij niet horen zeggen dat Balkenende een leugenaar is, dat is 'niet netjes', dus ik houd het er maar op dat Balkenende een 'waarheid-geweld-aandoener' is.

Om even terug te komen op het onderwerp van dit stukje: waarom zouden jongeren geen geweld gebruiken om hun doel te bereiken of om hun frustraties af te reageren, wanneer 'de politiek' het wel doet. Als politici, van wie verwacht zou moeten kunnen worden dat ze eerlijk zijn, zich op deze manier misdragen, waarom zouden jongeren dat voorbeeld dan niet overnemen. Je zou toch mogen hopen dat politici alleen dingen doen die door de beugel kunnen...

donderdag 11 oktober 2007

Ook NRC bespeurt rare praktijken bij De Pers

Lees het artikel Ethicus van De Pers schrijft NY Times over in het NRC van vandaag en merk dat ik niet de enige ben die regelmatig rare praktijken constateert bij dit 'kwaliteits'-sufferdje.

Deze ethicus (Alexander von Schmid) gebruikt heel onethisch (en ook nog eens zonder bronvermelding) door Randy Cohen in zijn al vanaf 1999 lopende rubriek "The Ethicist" aangedragen geproblemen. Van de acht tot op heden in De Pers behandelde vragen zijn er zeven bijna letterlijk vertaald uit de artikelen van Cohen.

Het is maar net hoe je 'geldsmijterij' definieert

Volgens Balkenende is er bij het 100-daagse uitstapje van het voltallige Balkenkabinet (en bij andere gelegenheden) geen sprake geweest van 'geldsmijterij' ook al houdt het kabinet zich wel eens niet aan de regeltjes...

Voor hun 100-daagse tripje trokken ze 3,2 miljoen uit [dat is althans het bedrag dat wij mogen weten], maar dat was bepaald geen "waste of money"; integendeel Balkenende vond het een "integere poging om te communiceren met de bevolking" (NRC vandaag).

Reken even met mij mee: 3,2 miljoen voor 100 dagen is € 32.000 per dag. Me dunkt dat je dan toch behoorlijk met geld gesmeten moet hebben. Balk noemt het misschien een verantwoorde uitgave, maar persoonlijk blijf ik het toch houden op "geldsmijterij".

Waarom moet hij het trouwens hebben over een "waste of money"? Schaamt hij zich misschien toch wel een beetje om dat in het Nederlands te zeggen, omdat het dan toch wel erg dicht op zijn huid komt? En intussen maar klagen dat de beheersing van het Nederlands zo erbarmelijk is, en eisen dat allochtone inwoners Nederlands moeten spreken. Mooi voorbeeld!

Prettig (in zekere zin althans) is het dat hij in ieder geval toegeeft dat dat uitstapje bedoeld was als een "poging" tot communicatie met de bevolking. Dat die poging is mislukt, is dan misschien jammer, maar het was dan ook maar een 'poging'... Hoe dan ook, ik geloof er geen bal van dat het om een "integere poging" ging. Daarvoor waren de reacties (althans de gepubliceerde reacties) door de bank genomen veel te positief.

Als Balk daadwerkelijk integer wil communiceren, hoeft hij dat niet zo groots aan te pakken. Sterker nog, hij hoeft alleen maar te luisteren naar wat gewone mensen zeggen, naar wat kritische bloggers schrijven en wat sommige brievenschrijvers in de diverse kranten te zeggen hebben.

Eerlijk gezegd ben ik ervan overtuigd dat het Balk (en zijn hele bende) geen barst interesseert wat het volk denkt. Hij heeft zijn eigen agenda (dat wil zeggen die van Bush en van het neokapitaloliberalisme) en daaraan houdt hij zich. Hij leeft nog steeds in de waan dat het Nederlandse volk zijn Balkenbende aan het stuur wil hebben (misschien begrijpt hij niet eens hoe daarvoor gemanipuleerd is bij de coalitiebesprekingen - al was het alleen al door de wijze waarop hij al bij voorbaat te kennen gaf dat de SP zich maar moest aanpassen om in de coalitie te komen, omdat het CDA geen centimeter van zijn ideeën wilde afwijken).

Balkenende en zijn kabinet (maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat dat voor alle kabinetten in de laatste decennia geldt) beseffen niet -of verdringen het gemakshalve- dat het woord "minister" latijn is voor "dienaar". Hij hoeft daarvoor niet eens Latijn te kennen (ik kan me voorstellen dat het voor mensen van zijn secte pijnlijk is om die paapse taal te kennen), want hij kan het gewoon vinden in de Dikke Van Dale, onderaan het lemma 'minister':
Dát is wat een minister hoort te zijn: een dienaar van het volk dat hij (formeel) mag vertegenwoordigen en dat ook zijn levensonderhoud betaalt. Dat maakt het ook zo schandalig dat de Balkenkabinetten naar willekeur en op eigen initiatief in de door ons gevulde schatkist graaien om hun eigen 'salaris' te verhogen, terwijl onze koopkracht al jaren steeds lager wordt.

Wachten op een nieuwe politieke moord?

De sympathieën van Theodor Holman zijn, veronderstel ik, wel bekend, en het is dus niet vreemd dat hij in de kwestie van de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali partij voor haar kiest.

Zijn suggestie dat het, bij onvoldoende beveiling, "wachten [is] op een nieuwe politieke moord" (Metro van vandaag), is echter behoorlijk naïef en het is ook absurd te verwachten dat zijn standpunt indruk zal maken.

Vermoedelijk verwijst hij naar de moorden op Theo van Gogh (op wiens website hij een regelmatige gast was) en Pim Fortuyn, maar hij verliest gemakshalve (?) uit het oog dat het Nederlandse régime al jarenlang niet wakker ligt van politieke moorden. Elke doodgeschoten Afghaan (of het nu een gewone burger is of een lid van de Taliban dat zich verzet tegen de onrechtmatige bezetting van zijn land) is het slachtoffer van een politieke moord. En je kunt zelfs stellen dat elke in Afghanistan gedode Nederlandse soldaat om politieke redenen opgeofferd is.

Ik denk dus dat Theodor, ook al vind ik dat hij gelijk heeft met zijn mening dat ieder Nederlands burger recht heeft op beveiling, van overheidszijde weinig instemming zal hoeven te verwachten - trouwens ook niet van de meeste Nederlanders: Bij de enquête op de website van de FNV was maar een gering percentage van de stemmers van mening dat de Nederlandse overheid verantwoordelijk is voor haar bescherming. Sterker nog: een overweldigend deel van de stemmers vindt dat Ayaan Hirsi Ali zelf maar voor haar beveiliging moet zorgen.

Daarbij wordt ongetwijfeld uitgegaan van het enge idee dat ze zelf voor haar veiligheidsproblemen gezorgd heeft door haar uitingen. Het doet dan helemaal niet ter zake of ik het met haar ideeën eens ben of niet. Iedereen moet -veilig!- zijn mening kunnen verkondigen - dat is een consequentie van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. Wie het niet met een dergelijke mening eens is plaatse zijn/haar eigen mening daartegenover. En mocht er sprake zijn van strafbare uitingen, dan is er voorzien in de mogelijkheid om de rechter in te schakelen.

Een andere vraag is of de overheid van Ayaan Hirsi Ali misschien een soort 'inkomensafhankelijke eigen bijdrage' zou kunnen verlangen voor haar beveiliging, maar opmerkingen in die richting heb ik nog niet gehoord.

woensdag 10 oktober 2007

Hoera! De nieuwe on-grondwet est arrivée!

Enkele dagen geleden vernam ik al dat eindelijk de ontwerptekst van de nieuwe on-grondwet beschikbaar was, maar alleen nog maar in het Engels (en het Frans, maar dat werd er niet bij verteld, omdat dat voor Nederlanders nog enkele bruggen verder te ver is).

Een paar dagen geduld doen wonderen, want inmiddels is ook de Nederlandse tekst beschikbaar, zij het helaas in enkele delen. Ik heb ze al gedownload en ik wil jullie dringend adviseren dat eveneens te doen. De PDF-bestanden zijn te vinden via de volgende links:
- de préambule (duur woord voor 'inleiding');
- de tekst van het verdrag;
-de bijbehorende protocollen;
- verklaringen.
Komend weekend wordt vooralsnog rustig herfstweer verwacht, mooi weer dus om (misschien zelfs nog in de tuin, op het balkon of zelfs op het strand) de teksten door te lezen.

Ook al kunnen we de goedkeuring door het Nederlandse régime beslist niet meer tegenhouden, vooral dankzij de walgelijk draaikonterige houding (als je zoiets slaps nog wel een houding kunt noemen!) van de PvdA, dan kan het toch geen kwaad om te weten in wat voor wespennest de Balkenclub ons nu weer gestoken heeft.

En dat is nog niet eens alles: verleden week donderdag meldde het NRC dat onder auspiciën van de Europese Commissie gewerkt wordt aan een complex juridisch project, dat zomaar zou kunnen uitgroeien tot een Europees Burgerlijk Wetboek (BW).

Niet dat het een onlogische stap is na de goedkeuring van de on-grondwet, maar dit kan bijv. wél betekenen dat Nederland niet alleen dwingend betrokken kan worden bij aanvalsoorlogen (via de on-grondwet), maar ook dat homohuwelijken weer verboden worden (onder druk van de Poolse RK-fundamentalisten doorgedrukt in dit BW-project) of dat abortus verboden wordt (onder druk van de Ierse RK-fundamentalisten), enz.

Lees het NRC-artikel en probeer goed in de gaten te houden of er wat meer bekend wordt van dit vooralsnog praktisch geheime project. Misschien is het zinniger ons vanaf nu meer op dat BW-project te concentreren: die on-grondwet kunnen we toch niet meer tegenhouden. Het enige dat we in verband daarmee nog wél kunnen en moeten doen, is bij de volgende verkiezingen (ook bij die voor het Europese Parlement, al is dat dan een nauwelijks meer dan symbolisch -en peperduur!- clubje) de schuldigen voor het goedkeuren en het invoeren van die on-grondwet genadeloos te straffen!

Hoe zat het ook weer met die gelijke dieren?

De dierlijke gelijkheid is een gegeven dat beslist al door tallozen waargenomen moet zijn voordat George Orwell zijn Animal Farm schreef, en dat zeker na de publicatie van zijn roman door nog tallozeren bevestigd is, waarschijnlijk mede omdat hij zo duidelijk geformuleerd had dat alle dieren weliswaar gelijk zijn, maar dat sommigen hunner 'natuurlijk' gelijker zijn dan anderen.

Dat geldt zeker niet in de laatste plaats ook in Nederland, het land dat volgens sommige blinde mijnpaarden nog steeds een gidsfunctie heeft, maar waar de mentaliteit van rond 1900 met rasse schreden aan het terugkeren is.

De laatste jaren levert de werkende klasse steevast in, omdat het slecht ging met de economie (volgens de Balkenbende); nu gaat het goed (zeggen ze) met de economie en desondanks moet de ruggegraat van de economie (de arbeidersklasse) nog steeds inleveren, al leveren ("dankzij" de medeplichtigheid van de PvdA aan het régime) de minima wat minder in dan "modaal" en hoger... althans qua salaris. De maxima zullen daar uiteraard niet veel van merken, want ook al zou hun salaris wat omlaag gaan, dan zorgen ze er wel voor dat dat gecompenseerd wordt met hogere bonussen en aandelenmanipulaties.

Ook de kliek die ervoor zorgt dat de arbeidersklasse nog steeds de wrange vruchten plukt van het kapitalisme (en gedeeltelijk ook van hun ondoordachte stemgedrag - al zullen we er wel nooit achterkomen of dat wellicht vervalst is met de onbetrouwbare stemcomputers die de laatste jaren gebruikt zijn), zorgt wel goed voor zichzelf. Het vorig Balkenkabinet heeft er al voor gezorgd dat de parlementariërs er intussen 30% bijgekregen hebben. Het huidige Balkenkabinet heeft ook de ministers een verhoging van voorlopig 10% toegeschoven (dat zou eigenlijk 30% moeten zijn, maar daar wordt verder een beetje vaag over gedaan).

Ook heeft het Balkenkabinetje ervoor gezorgd dat Beatrix komend jaar kennelijk € 100.000 meer kan uitgeven (zie mijn artikel Vakbonden, je weet nu wat je te doen staat! van 21 september dit jaar). Verder wordt al jaren lang het privé jacht van Hare Koninklijke Bea gratis onderhouden door Defensie (nouja, gratis voor Bea, uiteraard voor rekening van de belastingbetaler!) en volgens experts ook nog eens voor veel te veel geld -wie weet waar dat extra bedrag heen gaat mag het me vertellen!- (zie Elsevier van 16 augustus dit jaar).

Vandaag meldde het ANP (zie nevenstaand knipsel uit de Spits - klik voor een duidelijkere weergave twee maal op de afbeelding) hoe de kosten die de overheid (dus wij, de belastingbetalers) uittrekt voor het 'Koninklijk Huis' de pan uitvliegen, waarbij niet eens duidelijk is waar dat geld blijft, enz., enz.

Is het nou echt nodig zo'n dure familie Von Amsberg-Zur Lippe Biesterfeld nog eens extra te matsen? Met al het geld dat hun voorouders in o.a. Indonesië gevangen hebben, kunnen ze toch voorwaar wel hun eigen luxe kosten betalen. En als ze dat te duur vinden, dan zoeken ze toch gewoon iets anders? Bea heeft al AOW, dus voor het geld hoeft ze het niet te doen - en voor de rest is via een CWI best iets te vinden, desnoods via een of ander integratietraject.

Vaak wordt als argument gebruikt dat het 'koningshuis' belangrijk is voor 'onze' nationale eenheid. Maar als we dan per se een nationaal symbool menen nodig te hebben, waarom kiezen we daarvoor dan niet bijv. iemand als Desiderius Erasmus. Dat is tenminste een vaderlander zonder VOC- of ander bloed aan zijn vingers, en iemand waar toch niemand bezwaar tegen zal kunnen hebben (behalve misschien sommige christenfundamentalisten?).

maandag 8 oktober 2007

Ook in Duitsland kunnen ze er wat van...

Nadat de Duitse basis bij de Afghaanse stad Kundus met raketten is aangevallen, heeft de Duitse overheid te kennen gegeven dat deze aanval bedoeld was om de beslissing over de verlenging van de Duitse aanwezigheid in Afghanistan te beïnvloeden. Later deze week moet daarover namelijk een beslissing genomen worden. We hoeven echter niet ongerust te zijn, want het democratiseringsproces in Afghanistan is te belangrijk om door een terroristische aanval in gevaar te laten brengen. (Die Welt vandaag)

In Duitsland worden dus dezelfde onzin-argumenten gebruikt om de belangen van het kapitalisme te kunnen verdedigen als in Nederland (ook het régime van Angela Merkel kent haar plaats en taak als spreekbuis van George W. Bush, gods eigen "vredebrenger").

De enige werkelijk democratische optie (en niet alleen in Afghanistan) is alle legereenheden terug te trekken en de plaatselijke bevolking
zelf haar toekomst te laten opbouwen. Pas wanneer die bevolking vraagt om hulp is het tijd om te hulp te schieten, maar dan ook alleen die hulp te bieden waarom gevraagd wordt! Aangezien deze optie niet in het belang is van de olie-, wapen- en andere industrieën, zullen er nog heel wat soldaten opgeofferd worden ter ere van het kapitalisme.

We zullen ongetwijfeld binnenkort weer allerlei democratiseringshulp zien in Afrika. Het feit dat in dat werelddeel veel landbouwgrond is, die voor de teelt van koolzaad gebruikt kan worden (omdat we o-zo nodig per se auto moeten blijven rijden, ook als er geen benzine mee is) heeft daar beslist niks mee te maken. Toch? De plaatselijke bevolking moet dan maar gewoon wat minder eten - die mensen zijn toch gewend aan honger!...

zaterdag 6 oktober 2007

Ayaan Hirsi Ali (nog eventjes)

Gezien de opmerkingen die ik zo links en rechts lees (zo zou volgens een groot deel van het plebs Ayaan H.A. de bedreigingen zelf over zich afgeroepen hebben met haar polariserende uitingen), wil ik toch nog even mijn eigen positie in dezen wat nader toelichten.

Met veel van wat Ayaan gezegd, geschreven en gedaan heeft ben ik het beslist niet eens. En als ze in Nederland nog eens ooit verkiesbaar zou zijn, dan zal ik beslist niet op haar stemmen, onverschillig welke andere kandidaten er zijn (in het ergste geval zou ik ongeldig stemmen), of ze zou een kolossale ommezwaai gemaakt moeten hebben - en ik zou erop moeten kunnen vertrouwen dat dat haar definitieve positie zou zijn.

Dat gezegd zijnde vind ik dat niemand die wat dan ook zegt of schrijft op welke manier dan ook fysiek of psychisch bedreigd mag worden. Argumenten worden niet uit de weg geruimd met geweld, maar alleen met nog betere tegenargumenten. Helaas kan ik me maar al te best voorstellen dat het bedenken van tegenargumenten almaar moeilijker wordt in dit land, waar het onderwijs steeds meer verwordt tot een productiecentrum van vakidioten, die vooral niet buiten hun eigen vakgebied moeten kunnen denken.

Het zou me overigens niets verbazen wanneer Ayaan niet teruggekomen is in verband met het al dan niet meer beveiligd en/of bedreigd worden, maar omdat ze ontdekt heeft dat ze niet thuishoort in de tovenaarskeuken (bedenktank), waar Bush zijn toverspreuken laat bedenken...

Wat voor waarde heeft zo'n ministeriële brief nou helemaal?

Hirsch Ballin (minister van Justitie) schreef eind verleden jaar aan Ayaan Hirsi Ali dat zij in de Verenigde Staten geen gevaar loopt. (NRC vandaag)

Ik begrijp wel dat de achterliggende gedachte van Hirsch Ballin was dat er dan ook geen geld meer hoefde te worden uitgegeven voor de bescherming van mevrouw Hirsi Ali, maar verder betekent een dergelijk brief natuurlijk niks.

We weten, alleen al uit de laatste jaren, wat de woorden van ministers waard zijn: nog niet eens het papier waarop ze worden afgedrukt. Wie herinnert zich niet de jaarlijkse beloften van Gerrit Zalm dat onze koopkracht 'het volgende jaar zou verbeteren' of die van Hoogervorst dat door de Zorgverziekingswet de gezondheidszorg goedkoper zou worden (misschien wel voor de -overigens met onze belastingcenten gevulde- schatkist, maar beslist niet voor de burgers. Of de belofte dat de privatisering van de energiesector en van het openbaar vervoer in ons belang zou zijn. Of die van Donner de laatste tijd, dat arbeiders gemakkelijker moeten kunnen worden ontslagen om hun gemakkelijker aan werk te kunnen helpen...

Waarom zou de bewering van Hirsch Ballin dan ook maar enig hout [balkenhout?] snijden?

Eigenlijk bestaat er maar één oplossing voor dit soort geklets: versoepeld ontslagrecht, maar uitsluitend voor liegende en manipulerende politici, zakenlui en managers! En zónder ontslagvergoeding!

vrijdag 5 oktober 2007

Ultiem vereenvoudigde bijbel

Het NBG (Nederlands Bijbelgenootschap) is aan het kijken of een simpele vertaling van de bijbel mogelijk is. Die zou bedoeld zijn voor mensen met een geringe leesvaardigheid (Dag van vandaag, zie afbeelding rechts). Of natuurlijk voor het verhogen van de omzet...

In het kader van verbetering van de hersenspoelmogeljkheden hierbij -als gratis service van Dwarslezer- de SimpelBijbel, afgekort tot SimBel, de ultiem-versimpelde bijbel (de tekst kan overigens ook gebruikt worden voor welk ander heilig boek dan ook):
Er is maar 1 god.
God heeft altijd bestaan.
Ook toen er nog niks bestond.
God heeft alles gemaakt.
Daarom is hij de baas van alles en iedereen.
God is on-ein-dig goed.
Mensen zijn vaak stout
God vindt dat niet leuk.
Dan straft hij de mensen.
Dat vindt hij zelf ook niet leuk.
Maar het moet nu eenmaal.
Wanneer wordt God niet boos?
En krijgen wij dus geen straf?
Als wij braaf zijn en doen wat hij wil!
Wat moeten wij dan doen?
Precies zoals de paus van Rome zegt.
Ook de pastoor weet er alles van.
En ook de president van Amerika weet dat.
En de eerste minister van Nederland.
Alleen jokken die twee veel te veel.
En dat vindt God stout.
Daarom gaat hij ze later beslist straffen
Het zal allemaal wel goed komen!
En in plaats van die paus van Rome en pastoor kun je uiteraard zonder problemen ayatollah, dominee, medicijnman, rabbi of wat dan ook schrijven. Op die manier kun je de voorbereidingskosten per godsdienstversie enorm verlagen.

Eigenlijk kan het
NBG, door de -vanwege de versimpeling- extreem lage drukkosten overwegen deze SimBel niet meer in boekvorm uit te brengen, maar op de stations te hangen in de plaats van die super-irritante anti-vloek posters (die bovendien nog eens vreselijk contraproductief zijn: de enige keren dat ik vloek is wanneer ik die zooi zie hangen!).

woensdag 3 oktober 2007

Druk op de PvdA

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte volgen hier enkele onderwerpen uit de Nieuwsbrief Ander Europa N° 13 van vandaag:

Op het PvdA-congres in Amsterdam aanstaande zaterdag zullen tenminste van twee kanten moties ingediend worden om het standpunt van de Tweede Kamerfractie over een referendum te herzien. Zowel de groep van Jacques Monasch als de Jonge Socialisten zullen moties van die strekking inbrengen. Ook de nieuwe PvdA-voorzitster Lilian Ploumen, wier verkiezing door het congres zal worden bekrachtigd, heeft zich uitgesproken voor een referendum.

Uit onderzoeken blijkt dat net als onder de Nederlandse bevolking ook onder de PvdA-achterban een ruime meerderheid voor een referendum is. Een heel groot deel daarvan (45%) vindt volgens onderzoek van Maurice de Hond zelfs dat de PvdA met een stem tegen een referendum kiezersbedrog pleegt.

Om die geluiden kracht bij te zetten zullen activisten van Wij Willen Referendum en anderen actie voeren bij het PvdA-congres. Door middel van het uitdelen van pamfletten en discussies met de congresgangers zullen ze pleiten voor een referendum.Actie: wij willen referendum bij PvdA-congres, zaterdag 6 oktober, RAI Amsterdam

Wij roepen iedereen die voor een referendum is op hieraan deel te nemen. Er zullen flyers aanwezig zijn. Verspreid deze oproep zo breed mogelijk.

Zaterdag 6 oktober, 9.30 uur voor de Forumzaal van het RAI-Congrescentrum, Europaplein Amsterdam.

De RAI is bereikbaar met tramlijn 4, via NS-Station Amsterdam RAI en vanaf de ringweg A10 via afslag S 109. [en met metro 50 vanaf station Sloterdijk en vanaf Centraal Station met metro 51]Het advies van de Raad van State

Het besluit van het kabinet om af te zien van een referendum over het nieuwe Europese verdrag en de beslissing van de PvdA-fractie om zich daarbij aan te sluiten, werden in belangrijke mate gebaseerd op het advies van de Raad van State. Zowel over het besluit van het kabinet als over dat van de PvdA-fractie is in de media uitvoerig bericht, maar aan het Raad van State-advies is maar weinig aandacht besteed. Dat is jammer, want een bestudering van dat advies maakt duidelijk dat daar een zeer zwakke onderbouwing onder zit en dat het vooral om een politiek advies gaat.
Lees hier het hele artikel.


Andere acties

In maart van dit jaar startten wij de petitie wij willen referendum. Precies een half jaar later, nadat het kabinet en de PvdA-fractie zich tegen een referendum hadden uitgesproken, werd een ander initiatief gelanceerd: de petitie Ook ik wil een referendum over het nieuwe Europese verdrag!. Deze nationale petitie wordt gesteund door de vijf oppositiepartijen SP, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en PVV. Het werd voor het eerst aangekondigd door SP-Kamerlid Harry van Bommel in Nova op 25 september.

Met enige moeite is het ons gelukt om met de initiatiefnemers in contact te treden en uiteindelijk is de afspraak gemaakt dat beide petities te zijner tijd gezamenlijk aan de Tweede Kamer zullen worden aangeboden. Daarvoor zullen de beide lijsten ondertekenaars aan een onafhankelijke instantie (notaris of accountant) worden voorgelegd om na te gaan hoeveel dubbele ondertekeningen er zijn en dus ook hoeveel unieke ondertekenaars er zijn. Dit aantal zal bij de aanbieding naar buiten worden gebracht. Er is dus niets op tegen om ook de andere petitie te ondertekenen, maar het heeft geen effect op het uiteindelijk te presenteren resultaat.

Een aantal mensen heeft het initiatief genomen om op eigen kosten kleine advertenties/oproepen in bladen te plaatsen waarin opgeroepen wordt de petitie te tekenen. Dat is een uitstekend initiatief dat wat ons betreft navolging verdient!

U kunt ons ook financieel steunen door overmaking van een bedrag op rekening 609060 t.n.v. XminY, Amsterdam, ovv Ander Europa Fonds.

U kunt zich hier abonneren op de Nieuwsbrief. Daar zijn ook oude nummers van de nieuwsbrief te vinden.

Via info@wijwillenreferendum.eu kunt u op de inhoud reageren.