zaterdag 28 mei 2022

Hoge ambtenaren en politici persoonlijk aansprakelijk stellen, wat mij betreft...

Het is steeds hetzelfde verhaal, ambtenaren bij de Belastingdienst (en het verantwoordelijke ministerie, dat in ieder geval onvoldoende toezicht heeft gehouden) stort(en) duizenden mensen (en hun kinderen) in de ellende en drijven hen tot bittere armoede of zelfs zelfmoord, omdat er een of ander algoritme is bedacht om fraudeurs te ontdekken - en toevallig slaat dat algoritme bij voorbaat aan bij niet-Westerse (achter)namen. Ondanks het feit dat al vastgesteld was dat het algoritme vooral ellende veroorzaakte, deden de verantwoordelijken alsof hun grote neuzen bloedden. En toen eindelijk (met dank aan met name Pieter Omtzigt en Renske Leijten) de bende van Rutte-III er niet meer omheen kon, is er nu anderhalf jaar later, nog steeds niet serieus werk gemaakt van het zover mogelijk schadeloos stellen van de slachtoffers. Rutte-III werd door dit schandaal wel bij het grof vuil gezet, maar bijna een jaar later kwamen de verantwoordelijken toch weer als Rutte-IV door een achterdeur binnen...

Ook in verband met de aardgaswinning in Groningen is het van hetzelfde laken een pak. Zoals de NRC en het Dagblad van het Noorden hebben vastgesteld, hebben topambtenaren (waaronder de directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken) actief informatie over de gaswinning in Groningen tegengehouden - al in februari en mei 2014!

Natuurlijk kunnen ambtenaren en politici zich ook wel eens vergissen, maar in dit geval kan daarvan geen sprake zijn. Ook Mark Rutte en Wopke Hoekstra (of Sigrid Kaag) hebben voldoende boter op hun hoofden om voor eeuwig aan de schandpaal genageld te worden.

Dit zijn maar twee voorbeelden van foute politiek van foute politici, wie hieraan niet voldoende heeft kan in een paar uur tijd in oudere publicaties legio andere voorbeelden vinden!


Ze zitten er niet mee, want ze worden gewoon weggepromoveerd naar een ander ministerie of een andere functie en ze gaan door alsof er niet aan de hand is (geweest).

Daarom denk ik dat er niets anders opzit dan de verantwoordelijken voor grove (en minder grove) fouten persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor hun mistappen. Het zou al heel mooi zijn als ze uit hun eigen zak (desnoods met een faillissement als gevolg) de veroorzaakte schade zouden moeten vergoeden. En dan mogen ze nog blij zijn dat in Nederland nog min of meer sprake is van een rechtstaat, want in dictaturen worden blunderaars bijv. levenslang naar Siberië verbannen of ter dood veroordeeld.

Helaas verwacht ik niet dat een dergelijke drastische maatregel (daarmee bedoel ik dus de hooftelijke en persoonlijke aansprakelijkheid) ooit zal worden ingevoerd, want de Nederlandse politici schermen wel met hun democratische overtuiging, maar dat geldt niet meer wanneer hun eigen hachje gevaar loopt...

Oud-koning Juan Carlos blaast wind in Spaanse republikeinse zeilen (overgenomen artikel)

Dit artikel is vandaag geplaatst in de blog Barcelonese Schrijfsels:


De Spaanse rechterzijde koestert kwistig de mythe dat het Iberische schiereiland de ex-koning eeuwig respect is verschuldigd omdat hij het land naar de democratie gidste. Volgens links bewijst het dat de democratie zich nog niet heeft ontdaan van het franquisme. Het was ex-dictator Franco die Juan Carlos I aanduidde als zijn opvolger. Het afgelopen decennium viel de vorst van zijn sokkel door een onophoudelijke reeks schandalen. Jachtpartijen op beren en olifanten, minnaressen, smeergeld van bevriende ondemocratische regimes, rekeningen in financiële paradijzen,…


 Lees het complete artikel op de blog Barcelonese Schrijfsels!

Blijf ik nou doorzeuren over Corona?

Nee, niet écht, maar ik las een paar dagen geleden (25 mei) een artikel in de NRC over de boosheid over de coronafeestjes van de Britse eerste minister BoJo (Boris Johnson). 

Het blijft natuurlijk de vraag of alle maatregelen van wereldwijde roverheden werkelijk noodzakelijk waren, of dat ze vooral dienden om de bevolkingen verder onder druk te zetten - net zoals na de fout gelande vliegtuigen in de VS op 11 september 2001 in het "vrije Westen" overal maatregelen genomen konden worden om onze burgerlijke vrijheden te beperken (denk aan de VerenigdeStaatse «Patriot Act») - lees daarover bijv. het boek The New Pearl Harbor van David Ray Griffin.

Maar ik vraag me nu eigenlijk vooral af waarom er in Nederland geen levensgroot schandaal ontstaan is door de manier waarop de familie van "onze" koning en zijn familie zich gehouden hebben aan de door het duo Rat & Fat (Mark Rutte en Hugo de Jonge) over ons gestorte maatregelen, en dan denk ik niet alleen aan het verjaardagsfeestje van "onze" kroonprinses (zie de NRC van 15 december 2021).

vrijdag 27 mei 2022

Artikel 23 - hoe lang nog

Het Algemeen Dagblad meldt vandaag dat 36 van de 161 reformatische basisscholen nog steeds relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht afwijzen. En in die situatie is het uiteraard onvermijdelijk dat die foute gedachte ook wordt overgebracht naar de leerlingen.

Er is een heel goed middel om dit en dergelijke foute gedachten uit het onderwijs te bannen, door nu eindelijk eens artikel 23 uit de Nederlandse Grondwet te halen, en alleen nog maar openbare basisscholen toe te staan. Willen ouders perse hun kinderen op een foute manier indoctrineren, dan moeten ze hun kinderen maar op een misleidingsinstituut inschrijven. En misschien zou het zelfs nodig zijn om hierop streng toe te zien, want mogelijk is het in een aantal gevallen noodzakelijk ouders uit de ouderlijke macht te zetten...

Het is overigens beslist niet de eerste keer dat ik me nadrukkelijk tegen artikel 23 van de Grondwet heb uitgesproken!woensdag 25 mei 2022

Weg met de ondemocratische SER!

Vandaag wordt in de media (zie bijv. de Volkskrant) gesproken over een ideetje van de SER (Sociaal-Economische Raad) om problemen door het huidige personeelstekort op te vangen. Naast suggesties om de "regeldruk" te verminderen en de "kwaliteit van het werkgeverschap" te verbeteren, zouden de werknemers langer moeten gaan werken. In het onderwijs zou het daarbij gaan om "slechts 34 minuten meer" en in de zorg "48 minuten" (per dag, per week?), zoals eerder al berekend was door adviesbureau McKinsey.

Daarbij wordt helemaal voorbij gegaan aan het vele 'extra' werk (vaak onbetaald) van docenten, en de overbelasting van het zorgpersoneel gedurende de voorbije jaren, dat geacht werd tevreden te zijn met een paar minuutjes handgeklap en vage (en slechts gedeeltelijk verwezenlijkte) beloften van eenmalige uitkeringen. Alsof daarnaast iedereen zomaar meer kan gaan werken. Waarom zouden die mensen deeltijds werken? 


Ik vind trouwens dat de SER zijn langste tijd zeker al gehad zou moeten hebben. Met zijn corporatistische structuur is die club allesbehalve democratisch. Zij bestaat immers uit 11 leden namens de arbeidersklasse ("werknemers"), die bestaat uit vele miljoenen loonslaven; daarnaast zijn er 11 leden van de kapitalistenklasse (enkele honderden of wellicht een paar duizend "werkgevers") en 11 "kroonleden", die door "de koning" benoemd zijn, en dus beslist niet aan de kant van de arbeiders staan.

Hoe is het mogelijk dat in ons, volgens heel veel mensen "democratische", land de hele arbeidersklasse -die in feite dit land draaiend houdt- met 11 leden moet opboksen tegen 22 vertegenwoordigers van de kapitalistenklasse en de "machthebbers" (want de afgelopen jaren hebben me niet de indruk gegeven dat de koning erg veel affiniteit heeft met de arbeidersklasse...)?

maandag 23 mei 2022

Is VS-president Biden ook 'een beetje' gek (aan het worden)?

Goed, in mijn stukje van 15 februari dit jaar had ik al aangegeven dat het voor de economie (lees: de wapenindustrie) van de Verengde Staten wel gunstig zou zijn als Rusland door de (toen nog niet begonnen) oorlog in Oekraïne verzwakt zou raken, "waardoor de VS weer kan proberen weer de belangrijkste economie op de wereld te worden - al zullen ze dan ook China nog moeten zien te verzwakken", maar ik had niet verwacht dat hij daar zo snel mee zou beginnen.
Terwijl hij nog druk bezig is miljarden uit te trekken om Oekraïne te steunen, heeft hij nu ook Taiwan toegezegd om het land te steunen als China het mocht aanvallen (zie de Volkskrant en de NRC van vandaag). Achteraf is hij daarvoor door het Witte Huis wel op zijn vingers getikt, maar het is de vraag of hij daar iets van geleerd heeft.

Het is in ieder geval duidelijk dat hij niet zoveel historische kennis heeft (of een veel te hoge dunk heeft van de militaire overmacht van de VS), want anders had hij bijv. uit de mislukkingen van Napoleon en Hitler kunnen afleiden dat het link is om op diverse fronten oorlog te voeren - zelfs op één front kan het nog danig tegenvallen, zoals in Vietnam!

Een derde Wereldoorlog zal de VS, die op grote afstand liggen van zowel China als Rusland, veel minder deren dan de rest van de wereld, en tegelijkertijd de Verenigdestaatse wapenindustrie geen windeieren leggen!zaterdag 21 mei 2022

Oekraïners voelen zich gesteund door de Verenigdestaters, MAAR...!

De waardering voor die 'steun' blijkt uit een analyse van de Volkskrant (20 mei 2022)...

Die verwondert me ook niks, want een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking verkeert ook nog steeds in de veronderstelling dat Nederland in de Tweede Wereldoorlog bevrijd is door de Verenigde Staten, terwijl juist de VS ons veroordeeld hebben tot de hongerwinter van 1944/45! Ze zijn alleen in Europa militair gaan "meehelpen", toen de Sovjet-Unie met grote snelheid "de Duitsers" op verbazingwekkende snelheid terugdrong naar het Westen en de VS vreesden dat de USSR heel West-Europa in zijn macht zou kunnen krijgen. Dat vonden ze niet zozeer erg omdat West-Europa dan onder het Sovjet-systeem zou zuchten, maar omdat ze dan hun afzetgebied in West-Europa kwijt zouden raken. Daarom hebben ze alleen Zuid- en Oost-Nederland "bevrijd" [juister is te stellen dat die delen van Nederland toen door het kapitalistische systeem bezet werden], zodat ze zo zo snel mogelijk Duitsland konden binnenvallen.

En de Marshall-"hulp" dan? Die was ook uitsluitend bedoeld om ons aan de "zegeningen" van het kapitalische consumisme te doen wennen. Die "hulp" werd ook driftig misbruikt, bijv. om de Nederlandse overheid onder druk te zetten om Indonesië los te laten, wat dan ook lukte. Helaas (voor de VS) kwam toen in Indonesië Soekarno aan de macht, en die was volgens de Verenigdestaatse interpretatie communistisch - "dus" een aanhanger van de USSR. Die moest dan ook verdwijnen - en vervangen worden door Suharto (zie Wikipedia, onder 'Staatsgreep') en het document Sukarno's Controntation with the United States: December 1964 - September 1965 uit het Verenigdestaatse National Security Archive.

De enorme bedragen die de Verenigdestaatse president Joe Biden nu uittrekt ten behoeve van de oorlog in Oekraïne (tientallen miljarden dollars!) moeten in dit verband gezien worden.
De VS zijn immers al vlak na de val van de Berlijnse muur in 1989 bezig met het uitbreiden van de NAVO tot aan de grenzen met Rusland, ondanks hun toezegging (na de opheffing van het Warschau-pakt) om de NAVO niet niet naar het Oosten uit te breiden, en ze willen maar wat graag ook Oekraïne in hun invloedssfeer trekken.
En het is bovendien mooi meegenomen dat door het sponsoren (en uitlokken - zoals ik op 15 februari dit jaar al schreef) van deze oorlog in Oekraïne de aandacht wordt afgeleid van de erbarmelijke binnenlandse sociale politiek in de VS.

En intussen zijn de "bevrijde" West-Europese landen uit dankbaarheid [?] als trouwe vasallen van de Verenigde Staten lid geworden van de NAVO, de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie, die in werkelijkheid niets anders is dan het Vreemdelingenlegioen van de Verenigde Staten. En uiteraard nemen zij dus vaak ook deel aan koloniale oorlogen van de Verenigde Staten, zoals (recentelijk) in Irak, Lybië, Afghanistan, en wordt ook steeds meer belastinggeld van de burgers der lidstaten verspild aan wapentuig. Ook Nederland (althans het Nederlandse Rutte-régime) wil nu gaan voldoen aan de NAVO eis van 2% van het Bruto Binnenlands Product voor het Ministerie van Oorlog (zie de NRC van gisteren).

donderdag 19 mei 2022

Misselijke uiting van de retro-fascistische Spaanse partij VOX

 Deze tekst stond vandaag op de muur van de bibliotheek in Sant Gervasi: "Minder boeken en meer Spanje / VOX". Dit maakt wel duidelijk dat het een partij is voor domme mensen!
(Overgenomen uit Público van vandaag, dankzij een Tweetster.)