dinsdag 17 mei 2022

Wordt Nederland ook langzaamaan een ouderwetse dictatuur?

Denk daarbij aan de oude Sovjet-Unie, of de vroegere DDR (waarin zelfs kinderen hun ouders en omgekeerd verklikten). Of zoals de dictaturen van Franco (Spanje) of Pinochet (Chili)!

In 2017 wou het Nederlandse régime van dienst (een vorige versie -III- van het huidige régime van Ratte) de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV), afgekort de Sleepwet (zie uitgebreide informatie bij Wikipedia), invoeren, waarmee ruw gezegd alle telefoon- en computerverbindingen konden worden afgeluisterd (en opgeslagen, en soms zelfs gedeeld met geheime diensten van andere dictaduren.

Bij een referendum in 2018 was de meerheid van de stemmers tegen de invoering van deze wet, en de toenmalige minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) verzekerde ons dat we niet bang hoefden te zijn voor de gevreesde gevolgen. Dat soort vrijblijvende beloftes is bij voorbaat niet te vertrouwen, zoals we al jaren weten. Wie herinnert zich niet "het zoet" dat Balkenende ons jaarlijks beloofde, of de € 1.000 die Rutte jaren geleden aan iedereen toezegde. Of zou hij daarbij de verhoogde dagelijkse kosten bedoeld hebben?

Zie over de huidige situatie rond de Sleepwet onder andere de volgende artikelen:
de Volkskrant van 9 maart 2018;

de NRC van 22 april 2021;
de Volkskrant van gisteren;
de Volkskrant, eveneens van gisteren;
de Volkskrant van vandaag.

Geen opmerkingen: