donderdag 31 mei 2007

Lekker agressief kopje, Volkskrant!

Boven een artikel, dat gaat over een initiatief van Jacques Monasch (voormalig campagneleider van de PvdA) schrijft het voormalige 'dagblad voor Katholiek Nederland' de Volkskrant (nog wel tussen aanhalings- en sluittekens!) 'De PvdA moet de SP gaan verjagen'. Het artikel heeft betrekking op een stuk van Monasch, Nieuwe veren, waarmee hij beoogt de PvdA terug te brengen tot "een onvervalst sociaal-democratische koers" en afstand te nemen van het wegvluchten "in organisatievraagstukken" in plaats van het aanpakken van maatschappelijke problemen.

Uit het artikel ('van onze verslaggevers') kan ik nergens afleiden dat Monasch dit zo letterlijk gezegd heeft, dus het zou me niets verwonderen als de Volkskrant het er zelf maar van gemaakt heeft en die aanhalings- en sluittekens heeft toegevoegd om te benadrukken dat (volgens de Volkskrant tenminste) de SP verjaagd moet worden. Ook in het manifest van Monasch is het gesuggereerde citaat niet te vinden. Daarin komt de naam SP maar één keer voor, op de laatste bladzijde, waar de schrijver signaleert dat "de lage en middeninkomens [...] in meerderheid voor de SP [stemmen] in plaats van de PvdA".

OV-chipkaart, gelegaliseerde oplichterij!

Ik heb het er onlangs (zie mijn artikel OV-chipkaart - oplichting of spionage? van 08.05.2007) al over gehad: de OV-chipkaart biedt niet alleen uitgebreide mogelijkheden voor spionage, maar ook voor oplichting. Ik maakte daarbij een theoretische berekening, waarin ik aantoonde dat treinkaartjes (in mijn voorbeeld dan) zo'n 20% duurder kunnen worden. Op langere trajecten wordt dit navenant hoger.

Hiernaast heb ik een ingezonden brief uit de Metro van vandaag gekopieerd. Het praktijkvoorbeeld van de briefschrijver / -ster is nog veel schandaliger dan mijn voorbeeld. In zijn/haar geval is er zelfs sprake van meer dan verdubbeling van de reisprijs vergeleken met het huidige tarief met de strippenkaart. Meer hoef ik niet te zeggen, lijkt me...

Het schofterige is dat het zonder veel moeite technisch mogelijk moet zijn om aan de hand van het nummer van de chipkaart vast te stellen dat betrokkene binnen één uur weer teruggereisd is, waarna automatisch het tarief voor slechts één rit in rekening kan worden gebracht. Het feit dat de gemeenteraad het niet de moeite waard vond om deze gelegaliseerde diefstal te voorkomen is tekenend. Trouwens ook dat verschil van 2 cent is erg vreemd. Het zal wel een zogenaamd afrondingsverschil zijn, want dan gaat de prijs ook altijd omhoog. Dat hebben we ook overduidelijk kunnen ondervinden toen we de gulden moesten omruilen voor de euro...

De paus en Bush

Ik weet dat Bush (althans Condo Rice) het niet leuk vindt als hij vergeleken wordt met Adolf Hitler (ook al zijn er voldoende overeenkomsten aan te wijzen; zie ook mijn artikel Goed lezen is ook een kunst, mevrouw Rice! van 24.09.2002), maar ik verwacht dat hij er niet zoveel moeite mee zal hebben om vergeleken te worden met de paus van Rome. Ook op dat vlak zijn de parallellen namelijk opvallend. Ik bedenk er spontaan enkele:

1. Zowel de paus als Bush hebben rechtstreeks contact met hun god - althans: ze beschouwen zich allebei als zijn woordvoerder op aarde.

2. Ze streven allebei de wereldhegemonie na: Bush wil op last van de wapen- en olie-industrie de wereldeconomie naar zijn hand kunnen zetten (en daarmee in grote lijnen het materiële en geestelijke leven van de hele mensheid). De paus wil simpelweg de macht over de hele wereld (en daarmee eveneens in grote lijnen het geestelijke en materiële leven van de hele mensheid). Bush streeft dat na door oorlogen, door andere vormen van geweld en door ons angst aan te jagen (bijv. voor HET terrorisme), de paus door overal de media en de politiek te manipuleren (denk maar aan bijv. de samenwerking met de Spaanse post-fascistische Partido Popular of aan grote campagnes in Italië tegen homosexualiteit) en uiteraard ook door de gelovigen (én ongetwijfeld veel twijfelaars) angst aan te jagen (als je niet leeft zoals god [de paus dus] wil, kom je later niet in de hemel).

3. Bush zowel als de paus hebben lak aan het (volgens hun eigen sprookjesboek) door de laatste profeet van hun god gepredikte gebod van de naastenliefde en zijn afkeer van luxe en materieel gewin.

4. Bush trekt zich niets aan van democratische rechten (de privacy van de Verenigdestaatse staatsburgers, maar ook van degenen die buiten de VS wonen, denk maar aan de gegevens die de het VS-régime wil van vliegpassagiers) en ook de paus houdt geen rekening met democratische beginselen (ongetwijfeld omdat zijn beeld van god boven menselijke rechten staat): hij is de alleenheerser over het Vaticaan, de laatste dictatuur in Europa.

5. Bush heeft enkele jaren geleden al te kennen gegeven dat Turkije eigenlijk opgenomen zou moeten worden in de EU. En nu heeft ook de paus, bij monde van zijn woordvoerder Tarcisio Bertone, via een interview in de krant La Stampa nogmaals te kennen gegeven dat hij Turkije graag in de EU opgenomen zou willen hebben (aldus meldt de Metro van vandaag. Ik lees La Stampa niet en kan helaas niet gratis de editie van gisteren lezen, dus ik baseer me hier op tweedehands nieuws - ook nog eens afkomstig van het ANP).

Het vreemde is dat het Vaticaan al een tijd aan het proberen is om de christelijke grondslag van Europa in de Europese 'grondwet' opgenomen te krijgen, maar nu zegt Bertone -alsof het een positief punt is- dat in Turkije de scheiding tussen kerk en staat uitzonderlijk scherp is. Hoe zit het nou? EU zou gebaseerd zijn op christelijke ideeën (alhans dat wil het Vaticaan in de Europese 'grondwet'), maar een uitgesproken niet-religieuze staat hoort thuis in de EU. Aangezien het Vaticaan duidelijk geen voorstander is van die scheiding tussen kerk en staat (anders zou het immers zichzelf al lang hebben opgeheven), moet er iets anders achter zitten. Die dubbele agenda, kan Nova daar niet eens naar snuffelen in de vuilnisbakken bij Nederlandse bisschoppen?

woensdag 30 mei 2007

De nieuwe dreiggolf is begonnen

Net zoals in 2005 het Nederlandse régime de Nederlandse bevolking probeerde te chanteren zodat we niet tegen de Europese 'grondwet' zouden stemmen (er zouden Joegoslavische toestanden ontstaan in Europa, Nederland zou niet meer meetellen, en het licht zou uitgaan), is er nu een nieuwe dreigcampagne opgestart.

Minus-ter Verhagen (CDA) en staatssecretaris Timmermans (PvdA), beiden van buitenlandse zaken, waarschuwen dat een
"Tweede nee heeft grote gevolgen", zoals de Volkskrant vandaag kopt.

Mogelijk staat zelfs het Nederlandse lidmaatschap van de EU op het spel, of - zoals Verhagen het formuleert: "Als we wederom nee zeggen, is de consequentie dat de rest verder gaat, en dat wij achterblijven. De karavaan trekt verder."

De opmerking over de karavaan is ongetwijfeld gepikt van Dries van Agt (CDA): "De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder" en in verband daarmee kan ik de gedachtengang van Verhagen wel voorstellen. De blaffende honden zijn natuurlijk de nee-stemmers, maar aangezien blaffende honden niet bijten (ik neem aan dat Timmermans op de lagere school nog spreekwoorden geleerd heeft), gaat de karavaan van de formele Nederlandse goedkeuring van die 'strontwet' natuurlijk gewoon door. Deze juiste interpretatie zullen we van hem -tenzij hij zich erg drastisch verspreekt- wel nooit te horen krijgen. We komen er wel achter wanneer er bij een eventueel nieuw referendum weer een meerderheid 'tegen' is.

In zekere zin klopte overigens het dreigement dat Nederland niet meer zou meetellen wel: Nederland werd niet betrokken bij de recente konkel-achterafjes onder leiding van Enge Merkel en Barroso, waarbij over de 'grondwet' gesmoesd werd. En eigenlijk mogen we alleen maar blij zijn dat wij niet via de "democratisch door ons gekozen regering" medeplichtig worden gemaakt aan dit achterbakse gedoe.

Het moet nou toch écht niet nóg wilders worden!

Gisteravond publiceerde Trouw een ANP-bericht over weer zo'n geweldig ideetje van Geert Wilders dat zeker zal bijdragen ter bevordering van de democratie in Nederland.

Wilders vindt namelijk dat de politie - zij het dan na een duidelijke waarschuwing - met scherp moet kunnen schieten op relschoppers. Dat schieten moet dan wel bij voorkeur gebeuren op de benen. Hij vindt eigenlijk ook dat agenten niet meer kunnen worden gestraft als ze zoiets gedaan hebben.

Deze opmerking maakte hij naar aanleiding van gewelddadigheden in Tilburg bij een voetbalwedstrijd tussen "Jong Oranje" en "Jong Marokko".

Ik heb daar toch wat moeite mee, en wel om de volgende redenen:

- Met scherp schieten op demonstranten hoort thuis in enge landen, zoals Israel, de VS, de door Hitler bezette gebieden of Franco-Spanje (ik noem er zo maar een paar).
In Spanje heb ik begin jaren persoonlijk 1970 meegemaakt (gelukkig niet in de buurt van de vallende schoten) hoe dat gaat: de oproerpolitie (zeg maar Debiele Eenheid) komt met grof geweld van alle kanten aanstormen. De demonstranten raken in paniek en proberen aan alle kanten weg te komen. Van andere aanwezigen hoorde ik later dat er inderdaad gewaarschuwd werd dat de demonstranten zich rustig moesten verspreiden - terwijl ze nergens heen konden! Als de demonstranten zich niet verspreidden werd er maar geschoten, weliswaar niet gericht, maar toch vielen er geregeld gewonden en doden. En als excuus werd dan altijd aangevoerd dat er alleen schoten in de lucht waren afgevuurd. Jawel, in de lucht in de longen van de demonstranten...

- Wilders wil in feite dat er op elke willekeurige manier op demonstranten mag worden geschoten - in de visie van de Debiele Eenheid met hun oogkleppen op is iedereen die geen uniform draagt een relschopper. Dat hebben familieleden van me in Amsterdam tijdens de kraakrellen in de jaren 1980 aan den lijve ondervonden. Één daarvan kwam met haar baby uit het consultatiebureau en zou in elkaar gemept zijn als niet een andere burger de Debiel-knuppelaar een duw had gegeven.
Het schieten moet volgens Wilders weliswaar "bij voorkeur" op de benen geschieden, maar dat is net zoiets als "wijzigingen voorbehouden" op de vertrektijdentabellen van het openbaar vervoer: je kunt er alle kanten mee op.

Verder vraag ik me toch wel af, waarom Wilders niet met dit idee naar voor kwam toen enkele weken geleden door Ajax-fans in Amsterdam aanzienlijke vernielingen werden aangericht, of bij de talloze veldslagen tussen aanhangers van Ajax, Feijenoord, FC Twente of weet ik welke andere voetbalclubs. Zou het misschien komen omdat dit een ideale mogelijkheid is om Marokkanen weer eens extra zwart te maken?

Misschien moet Geert W. ook maar voorstellen dat iedere autochtoon (en natuurlijk ook elke immigrant van het kaukasische ras) voortaan zonder vergunning met een schietwapen mag rondlopen en ook ongestraft op die door W. zo verfoeide Marokkanen mag schieten.

We hebben enkele weken geleden al gezien hoe fris het er in Nederland (ook zonder schietende Debielen) aan toe gaat bij een vriendelijke fietsdemonstratie tegen de G8. (zie mijn artikel
Bevrijdingsdag in Nederland? Of nieuwe bezetting? van 14 mei dit jaar)

maandag 28 mei 2007

Hoe zit het nou met die dode Palestijnen?

Gisteren meldde NOS-nl dat door Israelisch geweld "zo'n veertig" Palestijnen gedood zijn, de Volkskrant had het over "bijna vijftig", in een nieuwsuitzending op RTBF - La Première hoorde ik om 22:00 dat er 46 Palestijnen gedood waren, en -zoals ik gisteren -in mijn stukje Wat is de wisselkoers Palestijn-Israeliër? - tot mijn verbazing al constateerde, het ANP vond het helemaal niet nodig om stil te staan bij die gedode Palestijnen.

Hoe het komt dat het Algemeen Nederlands Propagandabureau ineens beslist heeft om toch iets te zeggen over de Palestijnse slachtoffers is me niet bekend, maar vandaag is een bericht uitgegaan onder de titel Israël neemt opnieuw Hamas-doelen onder vuur, dat ik al in diverse kranten van de gelijkgeschakelde pers heb aangetroffen.

Volgens dit ANP-bericht zijn er de laatste 12 dagen bij "meer dan zestig luchtaanvallen ]...] op Hamas-doelen" (door Israel) "33 militanten en een burger om het leven" gekomen.

Toch wel knap van die Israeliërs, dat ze zomaar kunnen constateren wie militant is en wie burger (is een militant dan geen burger?), en trouwens ook dat ze weten wat Hamas-doelen zijn. Wat is er overigens gebeurd met die ontbrekende (minstens) 12 dode Palestijnen? Zijn die gedood bij aanvallen op niet-Hamas-doelen? Of zijn die wellicht op wonderbaarlijke wijze weer tot leven gebracht?

Wat in ieder geval géén vraag meer is: we worden door de Nederlandse pers belazerd! En die belazerarij is té opvallend om te berusten op vergissingen of misverstanden.

Het was weer "Uncle Sam Promotion Day" in Margraten

Gisteren was het in het Limburgse Margraten weer een drukte van belang, want zeker in deze tijden, die bol staan van Verenigdestaatse oorlogsmisdaden, moet uiteraard weer eens benadrukt worden (zoals overigens elk jaar) dat wij in Nederland door de Verenigde Staten bevrijd zijn van het Nazi-régime, zoals door VS-ambassadeur Arnall nog eens werd benadrukt, waarbij hij ook fijntjes de link legde naar de Taliban-fundamentalisten, die volgens hem veel gemeen hebben met de nazi's. Zijn grootste gotspe was dat zowel de nazi's als de Taliban "wereldhegemonie [nastreven], [ze] verspreiden angst en doen dat middels demagogie, geweld, onderdrukking en haat", zoals deze enge man door de Volkskrant geciteerd wordt.

Ook soldaatjes-opperhoofd Craddock mocht nog een duit in het zakje doen: "Elk graf is stil getuige van de verworven vrijheid die we vandaag genieten."

Tenslotte gaf de gouverneur van Limburg Frissen ook nog een goede raad: "Zo worden we er dagelijks aan herinnerd dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, maar soms bevochten moet worden."

Juist ja: Arnall vergeet voor het gemak dat de Verenigde Staten helemaal geen zin hadden om zich in de Tweede Wereldoorlog te storten (behalve dat ze natuurlijk maar al te graag wapens en grondstoffen verkochten - aan beide partijen!). Ze kwamen pas naar Europa toen ze ontdekten dat anders heel West-Europa wel eens ingelijfd zou kunnen worden door de Sovjet-Unie. Daarom vlogen ze ook -in plaats van Nederland te bevrijden- in één ruk door naar Duitsland om de opmars van de Sovjet-troepen tot staan te brengen.

Opvallend is zijn vertekend beeld van de gelijkenis tussen nazi's en Taliban: de omschrijving die hij geeft heeft veel meer weg van een omschrijving van de parallellen tussen de nazi's en de mentaliteit van de VS: het nastreven van wereldhegemonie, het verspreiden van angst door middel van demagogie (bijv. door het gelul over de terroristische dreiging, de Iraakse massavernietigingswapens of de Iraanse kernbewapening; of zoals eerder over de slechtheid van het communisme), geweld (bijv. de oorlog in Irak en Afghanistan, de ellende die zij via de Israelische marionetten uitstrooien over de Palestijnen, of via de Ethiopische marionetten over Somalië), onderdrukking en haat. Als dat niet een nauwkeurige omschrijving is van de Verenigdestaatse buitenlandse politiek, weet ik het niet!

En dan die "verworven vrijheid" van Craddock. Waar ziet hij die in Nederland? Dankzij druk vanuit de VS is in Nederland de -eerder door de nazi's ingevoerde- Ausweis weer ingevoerd, worden onze telefoon- en e-mail-gegevens opgeslagen en wordt onze privacy op alle mogelijke manieren ondergraven (denk bijv. aan de OV-chipkaart, waarover ik o.a. op 12.05.2007 ook schreef). De vrijheden, die we in Nederland genieten, zijn voor de grote massa beperkt tot de mogelijkheid om te kiezen tussen een ruime sortering commerciële TV-zenders met allemaal dezelfde reclame-boodschappen, zij het met in de pauzes verschillende vuilnisbak-programma's; of tussen de ene energie-leverancier (of ziektekostenverzekering of telefoonmaatschappij) of de andere. En soms (zoals bij de Zorgverziekingswet) wordt die "vrijheid" zelfs verplichtend opgelegd. Je moet in Nederland (zoals diverse bloggers gelukkig nog signaleren) wel héél bewust zoeken om objectief geïnformeerd te worden.

Het is maar te hopen dat de oproep van Frissen het vertroste Nederlandse publiek niet ontgaat. Het is onderhand dringend tijd om onze vrijheid te gaan bevechten!

Meer (en beter vertaalde - de Volkskrant-citaten zijn verre van letterlijk) informatie over de kletspraatjes van ijzervreters Arnall en Craddock, de (uiteraard) Verenigdestaatse opperbevelhebber van de NAVO, is te vinden op de site van Radio Nederland Wereldomroep Overeenkomsten tussen nazi's en Taliban.

zondag 27 mei 2007

Wat is de wisselkoers Palestijn-Israeliër?

Rare vraag misschien, maar ik kan er toch niet omheen gezien de manier waarop de gelijkgeschakelde pers in Nederland bericht over de door Israel in Palestijns gebied aangerichte ellende.

Vandaag meldde de RSS-feed van NOS.nl onder de kop Dode na raketaanval op Israel, dat vanmorgen bij een -door Hamas opgeëiste- Palestijnse raketaanval een Israeliër gedood is. Het artikel gaat dan verder "Eerder deze maand viel er ook al een dode".

In de laatste alinea meldt het bericht dan toch ook nog dat Israël in de laatste tien dagen bij aanvallen op Hamas-doelen in de Gazastrook al "zo'n veertig Palestijnen" gedood heeft.

Reken even met mij mee. Vandaag is het 27 mei, dat betekent dat er in de 27 dagen van deze maand 2 Israeliërs gedood zijn door Palestijnse raketaanvallen (dat veronderstel ik tenminste, want bij de eerste staat niet waardoor deze dode "viel". Gemiddeld komt dat neer op 1 dode Israeliër per 13½ dagen. Door Israelisch geweld zijn er daarentegen in 10 dagen ongeveer 40 Palestijnen gedood, en dat komt dan neer op 1 dode Palestijn per ¼ dag.

Desondanks vindt Nos.nl het kennelijk belangrijker om in de titel van het artikel te verwijzen naar de tweede dode Israeliër deze maand. Hou me ten goede: elke dode is er één teveel, en het maakt me daarbij niet uit of het om een Israeliër gaat of om een Palestijn (of desnoods om een Verenigdestaatse politicus). Het kan echter geen kwaad om niet door middel van de kop van een artikel te suggereren dat het belangrijkste is dat er één Israeliër gedood is.

P.S.: Het bericht komt (via de propagandamachine ANP)
ook in andere media voor met een vergelijkbare titel, zoals in het Noordhollands Dagblad onder de kop Israëliër gedood door raketaanval. Volgens het ANP is dit "in Sredot de tweede dode door een raketaanval binnen een week". Het ANP-bericht meldt verder nog dat militante Palestijnen vanaf 15 mei al meer dan 230 raketten afgeschoten hebben. Hierbij zijn zeker twee doden en 20 gewonden gevallen. Israël heeft volgens het ANP niets anders gedaan dan twee Palestijnse Hamas-ministers en dertig anderen (Palestijnen? ministers?) arresteren. Gedode (of zelfs gewonde) Palestijnen komen helemaal niet voor in het bericht.

De Volkskrant baseert zich onder de kop Israëliër gedood door raket in Sderot (waarbij ik niet wil vallen over de onlogische formulering) niet alleen op informatie van het ANP, maar ook van AP (Associated Press). De Volkskrant noemt "bijna vijftig Palestijnen" die door "een Israëlisch luchtoffensief" zijn omgekomen. En zo wordt er maar door gedesinformeerd: Één dode Israëlier wordt boven het artikel vermeld, NOS.nl vertaalt "bijna vijftig" in "zo'n veertig" gedode Palestijnen, het ANP vergeet die dode Palestijnen. Het (overigens in deze context volledig misplaatste) schuldgevoel over het gemak waarmee Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog hun joodse landgenoten hebben laten uitmoorden moet toch wel vreselijk diep zitten...

Wat eigenlijk vreselijk dramatisch is, is dat het voor een gewone burger in ons land nagenoeg onmogelijk is om goed geïnformeerd te worden. Het nieuws wordt naar believen gemanipuleerd ("bijna vijftig" = "zo'n veertig") of geamputeerd (de 40/50 Palestijnse doden verdwijnen bij het ANP) en er is niemand die erop wijst dat die Palestijnse raketten (wat beslist niet geldt voor de Israelische raketten) vreselijk onefficiënt zijn: 230 raketten maken 2 doden en 20 gewonden. Wat zijn dat voor raketten? Opgevoerde vuurpijlen?

Een koningin hoeft heus niet zo dom te zijn!

Een monarchie is wel een volstrekt achterhaald verschijnsel, maar dat wil niet zeggen dat een monarch niet zo af en toe een slimme opmerking kan maken.

De RSS-feed van de Spits meldt vandaag dat de Britse koningin Elisabeth helemaal niet blij is met de gevolgen van 10 jaar Tony Blair. Ze heeft hem bijvoorbeeld regelmatig gewezen op de gevolgen van zijn beleid voor het Britse platteland. Ook vindt ze dat BLiar in militaire zin zich veel te veel heeft gecompromitteerd met de VS (ten koste van het Britse Gemenebest).

Pikant detail: dit ANP-bericht stond eerder vandaag ook op de RSS-feed van Trouw, maar daar is het "niet meer beschikbaar"... Wat zit dáár nou weer achter?

zaterdag 26 mei 2007

Tweeslachtige Nederlanders...

Volgens een ANP-bericht in o.a. het Algemeen Dagblad van vandaag hebben Nederlanders Grotere zorgen om broeikaseffect. Deze zorg komt, volgens een onderzoek van het Milieu- en Natuurplanbureau (nog nooit van die club gehoord overigens, jullie wel?) op de vierde plaats, na o.a. zorg om oorlog en terrorisme. Uit het onderzoek zou blijken dat burgers bereid zijn de portemonnaie te trekken 'voor maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan'.

Jaja, alsof je met geld alles kunt oplossen. Net als de ouders in het Lennon/McCartney-liedje "She's Leaving Home" (van de Sergeant Peppers-LP): We gave her everything money could buy, maar hun dochter ging er toch vandoor met de man van de garage.

In plaats van steeds te suggereren dat alles met geld opgelost kan worden, zou het goed zijn als er eens een duidelijke en overtuigende campagne gevoerd zou worden om de burgers duidelijk te maken dat het heel wat gunstiger is voor het milieu om de auto af en toe eens te laten staan, om eens een keer niet met het vliegtuig op vakantie te gaan, om geen nieuwe TV te kopen met extra toeters en bellen, wanneer de oude het nog goed doet en om niet 20 paar schoenen in de kast te hebben. Ook heel zinvol zou het zijn om een alternatief te zoeken voor de met goedkoop aardgas warmgestookte kassen en om het met vliegtuigladingen tegelijk naar Japan en elders vervoeren van tulpen te verbieden. Dát soort oplossingen zet heel wat meer zoden aan de dijk dan geld geven om "CO2-rechten" te kopen in een of ander ver-van-mijn-bed land.

Ik durf rustig te zeggen dat Nederlanders zich steeds meer zorgen zullen blijven maken over het broeikaseffect en dat ze zich steeds meer geld uit de zak zullen laten kloppen, waarmee dan weer nieuwe snelwegen aangelegd kunnen worden, zodat de steeds meer auto's niet in de file staan, want files leveren ook heel veel broeikasgassen op. Echte oplossingen zullen er pas komen wanneer het niet anders kan, en dan zijn het eigenlijk geen oplossingen meer, maar noodgedwongen grote stappen terug...

P.S.: Vergeet niet om ook de reacties van de Algemeen Dagblad-lezers te bestuderen. Deze geven een 'fraai' beeld van de meningen van het Nederlandse volk.

De gelijkgeschakelde pers strijdt verder tegen de SP

Vandaag gaat het weer door in alle kranten van de gelijkgeschakelde Nederlandse pers die ik vandaag gezien heb (een stuk of 15). In koor herhalen ze hetzelfde verhaaltje van het Algemeen Nederlands Propagandabureau, bijna allemaal onder de kop Verhagen: SP en PVV schaden Nederlands belang, gebaseerd op een in de Volkskrant van vandaag gepubliceerd interview. Zie: Verhagen haalt uit naar anti-Europese houding SP en PVV. Lees ook eens de -op dit moment al 80- reacties van lezers (probeer je niet te concentreren op de talloze spel- en taalfouten) op @home. Die zijn niet bevorderlijk voor veel optimisme...

Als het aan Maxime Verhagen ligt worden de SP en de PVV binnenkort waarschijnlijk ook bestreden in het kader van de Bushiaanse "War on Terrorism". Immers "de plannen die deze twee partijen voorstaan maken Nederland crimineler, armer en vergroten de kans op terroristische aanslagen".

En dan te denken dat ik vroeger op de (RK) Lagere School leerde dat christenen zich onderscheidden van niet-christenen door hun betrouwbaarheid en eerlijkheid. Nou, die Verhagen lult zomaar wat in de ruimte. Hij zag er bij zijn gezwets niet dronken uit, maar ik hoop toch wel dat er dringend onderzocht gaat worden wat voor doping hij gebruikt heeft. Of maakte hij zijn opmerkingen in alle ernst? Dit soort geleuter draagt in ieder geval op geen enkele manier bij aan een democratisch Nederland.

Is het nog nodig om uit te leggen dat Nederland de laatste jaren armer geworden is door het schraperige beleid van minus-ter Zalm? Dat Nederland crimineler wordt door enerzijds de toegenomen sociale tegenstellingen en anderzijds door het slechte voorbeeld van de grote geldgraaiers die met alle égards behandeld worden (Holleeder wordt met voorrang -dus zonder wachtlijsten- medisch behandeld en krijgt dan ook nog eens alle kans te klagen over zijn behandeling) en politici die maar wat aanrotzooien (minus-ter Veerman met zijn EU-landbouwsubsidies of staatssecretaris De Jager die het niet al te nauw neemt met het 'mijn en dijn'; of Wouter Bos met zijn gedraaikont en gelieg)? Dat de kans op terroristische aanslagen toegenomen is door de xenofobe opmerkingen van Bolkestein, Fortuyn, Verdonk en Wilders? Dit nog afgezien van het feit dat het geneuzel over terroristische dreigingen vooral bedoeld is om ons, de Nederlandse bevolking, rijp te maken voor nog verdere aantastingen van onze privacy, ten voordele van het grootkapitaal.

Wat de PvdV bezielt om tegen de EU-grondwet te zijn weet ik niet exact, maar ik weet wél dat de SP juist wil voorkomen dat Nederland nog asocialer wordt dan het de laatste jaren al geworden is; dat de SP wil voorkomen dat Nederland noodgedwongen moet deelnemen aan militaire avontuurtjes (ook preventief!). En dat de SP helemaal niet tegen Europese samenwerking is, maar wél tegen een ongelimiteerde overdracht van onze bevoegdheden aan een oncontroleerbare neoliberale moloch.

Verhagen is echter wel zo eerlijk (al beseft hij dat misschien niet) om toe te geven dat het standpunt van SP en PvdV ingaat tegen het belang van het Balkenkabinet: "Hun opstelling schaadt ons belang!"

Vreemd trouwens dat de PvdV ineens PVV genoemd wordt. Is de PvdA misschien bang dat door het gelijke beeld van die vier letters het verschil tussen de rechtse PvdA en de rechtse PvdV helemaal niet meer opvalt?

Wie souffleerde 'De Pers'-correspondent?

Gisteren meldde correspondent Arjen van der Horst van De Pers uit Londen dat het "nog dagen [kan] duren voordat de definitieve uitslag bekend is". Het ging hier om de Ierse parlementsverkiezingen van gisteren. De reden van die 'vele dagen'? De stemmen moesten door "honderden vrijwilligers" met de hand geteld worden, omdat de van het Nederlandse bedrijf Nedap gekochte stemcomputers onbetrouwbaar bevonden waren. (Zie hierover mijn artikel De Pers in handen van Nedap? van gisteren).

Gisteren meldde de RSS-feed van
De Pers echter al om 21:38 dat de uitslagen in grote lijnen al bekend waren, maar dat "door het ingewikkelde kiesstelsel in Ierland [...] de officiële uitslag van de verkiezingen waarschijnlijk zaterdag pas bekend" worden. Dat komt dus neer op niet eens twee hele dagen, en dat is toch heel wat minder dan de formulering "het kan nog dagen duren" in de papieren editie van die dag suggereerde.

Het artikel van gisteravond (een bron wordt niet vermeld) heeft het helemaal niet meer over het stemmen met papier en potlood, maar noemt "het ingewikkelde kiesstelsel" als reden voor de trage bekendmaking van de definitieve uitslag. Dat lijkt me een plausibele reden, al heb ik geen flauw idee van het Ierse kiesstelsel.

Blijft echter de vraag waarom Van der Horst het met papier en potlood stemmen noemde als oorzaak. Ik wil best aannemen dat hij zijn artikel zo lang mogelijk wilde maken (ik weet niet of hij per woord betaald wordt), maar er waren beslist minder dubieuze toevoegingen mogelijk geweest.
Het is natuurlijk mogelijk dat hij gewoon ergens een klok had horen luiden en geen moeite had gedaan om de klepel op te zoeken. Het is echter evengoed mogelijk dat hij op een of andere manier door (of namens) Nedap bijgestuurd is. Of misschien is hij wel familie van of bevriend met iemand die weer bij Nedap betrokken is.


De ware reden van zijn kletsverhaaltje zullen we wel niet achterhalen, maar voor mij blijft het behoorlijk stinken. Voor mij is het voldoende reden om alles van de hand van Van der Horst met mijn dubbele argwaan te lezen...

Hoe een recht tot straf verwordt...

Enkele dagen geleden kreeg ik een telefoontje van een vriend (Antonio) uit Barcelona (voor degenen die mij niet zo goed kennen: ik heb veel vrienden overgehouden uit de jaren dat ik in die stad gewoond en gewerkt heb), een advocaat. Hij presenteerde mij het geval van buren van zijn ouders, die zich met een onbegrijpelijk probleem geconfronteerd zagen.

Korte voorgeschiedenis:
De man (Josep) had in de jaren 1960 enkele jaren in Nederland gewerkt. Hij was vóór die tijd al verloofd met Carme, maar hij wilde eerst een vaste baan en voldoende inkomen voordat hij met haar wilde trouwen (dat was trouwens een voorwaarde van zijn aanstaande schoonvader). Nadat hij enkele jaren in Nederland gewerkt had en een goede woning gevonden had (in Schiedam) trouwde hij met Carme. De wittebroodsweken vierden ze in Schiedam, want Carme kwam natuurlijk mee naar Nederland. Ze had, zoals dat toen maar al te gebruikelijk was, in Spanje nooit gewerkt en zou zich in Nederland 'uiteraard' met het huishouden bezighouden. Alles leek goed te gaan: Josep was nog steeds tevreden met zijn baan, ze konden zich een redelijk leven permitteren en de toekomst leek alleen maar mooier toen Carme na enkele maanden in verwachting bleek te zijn.

Voor de bevalling ging zij naar Spanje (volgens de traditie zou haar moeder bij de bevalling aanwezig zijn - Josep niet!) en gezien haar nog niet erg beste Nederlands leek een bevalling in Barcelona logisch. Na de bevalling wilde Carme eigenlijk (mede onder druk van haar moeder) liever in Barcelona blijven en omdat Josep niet erg enthousiast was over een huwelijk op afstand zocht -en vond- hij werk in Spanje, zodat hij zijn contract niet verlengde en na ongeveer een half jaar Spanje vertrok.

Josep had tijdens zijn werk in Nederland gedurende enkele jaren AOW-premies betaald en zou dan ook vanaf zijn 65e een klein AOW-pensioentje krijgen. Ook Carme was tijdens het kleine jaar in Nederland verzekerd geweest voor de AOW (ook al had ze hier niet gewerkt, maar voor AOW-verzekering is het voldoende om in Nederland te wonen) en zou vanaf haar 65e een nog kleiner AOW-pensioentje (2% van de volledige AOW) krijgen. Josep werkte, in goede gezondheid, door totdat hij 65 werd en kreeg toen een Spaans ouderdomspensioen, én een Nederlandse AOW (10% vanwege zijn 5 verzekeringsjaren) met een -zelfs hogere- toeslag voor zijn jongere echtgenote. Toen Carme 65 werd kreeg zij ook een AOW (2%, op dit moment ongeveer € 13,00. Jammer genoeg viel wel de toeslag weg, maar het Spaanse pensioen van Josep was gelukkig toereikend voor de geringe behoeften van het -nog steeds gezonde- echtpaar.

In 2006 werd in Nederland de ZVW, de Zorgverzekeringswet (of "Zorgverziekingswet", zoals ik hem in mijn weblog noem) ingevoerd en er werd ineens premie ingehouden op de AOW van beiden, terwijl ze voordien nooit ziekenfondspremie hadden hoeven betalen. Josep maakte met behulp van mijn vriend bezwaar bij de Sociale Verzekeringsbank (de SVB, die zijn AOW uitbetaalt) en uiteindelijk kreeg hij, na vele maanden, van het College voor Zorgverzekeringen bericht dat hij ten onrechte premie betaald had (die heeft hij ook inderdaad teruggekregen), maar dat Carme wél premie moest betalen, omdat zij in Spanje geen recht had op een eigen pensioen. Antonio zocht een en ander uit en begreep -al viel dat nog niet zo mee- dat op grond van een EU-Verordening Carme verplicht verzekerd was in Nederland en dat ze niet onder die premie uitkon. Ze kon echter weer wel een Zorgtoeslag krijgen en op een gegeven moment kreeg ze een aanvraagformulier uit Nederland (nu weer van de Belastingdienst), dat helemaal in het Nederlands was. Antonio probeerde telefonisch bij de Belastingdienst informatie te krijgen, maar degene die hij daar aan de telefoon kreeg kende onvoldoende Engels om Antonio te begrijpen (volgens Antonio althans, maar ik denk dat het ook aan zijn 'Spanglish' gelegen moet hebben) en uiteindelijk besloten Josep en Carme maar van die zorgtoeslag af te zien. Het was wel vervelend dat van het kleine pensioentje van Carme nu nog minder overbleef, maar gelukkig was het allemaal niet al te ernstig.

Dat wil zeggen: totdat Carme onlangs een rekening kreeg van het College voor Zorgverzekeringen: ze moest aan 'nominale premie' voor de ZVW nog meer dan 300 euri betalen. Ook had ze van de Sociale Verzekeringsbank al een brief gekregen dat haar AOW voortaan niet meer uitbetaald zou worden, omdat de ZVW-premie hoger was dan haar AOW, maar ze hadden zich er toen al bij neergelegd dat ze dan (ook al begrepen ze er niets van) voortaan zich moesten zien te redden zonder haar toch al geringe AOW.

Het feit echter dat ze nu ineens die factuur zou moeten betalen en -naar Antonio meende te begrijpen- ook voortaan een rekening zou krijgen voor de premie die niet op haar AOW kon worden ingehouden- schoot Josep en Carme -en Antonio- behoorlijk in het verkeerde keelsgat. Antonio ging met Josep naar de Spaanse SVB, waar hem verteld werd dat ze al meer van dergelijke gevallen gezien hadden, maar dat ze helaas niet veel meer konden doen dan namens Carme bezwaar maken bij de SVB (maar dat kon Antonio zelf ook wel). Antonio en Josep gingen ook nog naar het Nederlandse Consulaat, maar daar was de boodschap zo mogelijk nóg duidelijker: de wet is nu eenmaal zo en het heeft geen zin bezwaar te maken.

Toen herinnerde Antonio zich dat ik indertijd ook een aantal jaren Nederlands recht gestudeerd had en belde mij. Ik kon hem niet meteen helpen (ik val hier in Nederland zelf ook onder de ZVW, maar voor mij was de overgang naar de ZVW vooral een andere polis: de premies veranderden toch elk jaar, dus dat was voor mij niet echt een grote overgang), maar beloofde hem te proberen meer te achterhalen. Het resultaat van dat zoekwerk is werkelijk onthutsend - vandaar dat ik (met instemming van Antonio, Josep en Carme) het hele verhaal in mijn weblog uiteenzet (met veranderde namen, op verzoek van Josep en Carme).

Korte voorgeschiedenis 2:
Vanaf ongeveer 1750 bestaan er in Nederland, naast de Armenzorg voor de "onvermogenden", voor "minder vermogenden" een soort ziekenfondsen (in eerste instantie "Anonieme Sociëteiten", veelal opgericht door artsen, maar ook door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en door particulieren).
In 1846 werd door artsen het Algemeen Ziekenfonds Amsterdam opgericht (als protest tegen particuliere fondsen, waarbij nogal eens wat scheef zat), waarbij een maximum inkomen werd gehanteerd voor toelating van verzekerden (de latere 'ziekenfondsgrens').

Rond 1880 ontstonden er nog "onderlinge fondsen" van vakbonden e.d., maar het eigenlijke ziekenfondsstelsel werd pas op 01.11.1941 (onder de Duitse bezetting) opgezet via het Ziekenfondsbesluit. Na de Tweede Wereldoorlog werd dat besluit omgezet in een wet, die in grote lijnen van toepassing bleef tot 2006. Het Ziekenfondsbesluit (en de latere Wet) gold voor iedere ingezetene onder een bepaalde inkomensgrens.

Onder het premierschap van Joop den Uyl werden (door Staatssecretaris Jo Hendriks van Volksgezondheid) plannen gemaakt voor herziening van de gezondheidszorg, waarvan een belangrijk onderdeel het voorstel was om alle Nederlandse ingezetenen in één ziekenfondsstelsel onder te brengen. Ten onrechte wordt hiernaar nog wel eens verwezen door aanhangers van de ZVW, want ook hierdoor zijn alle ingezetenen (en zoals nu blijkt zelfs ook sommige niet-ingezetenen) ondergebracht in één stelsel - maar dan wel een stelsel dat uiteindelijk op winstbejag berust...

Naar aanleiding van conclusies uit 1987 van de Commissie Dekker (onder het kabinet Lubbers II) werd voor het eerst de ziekenfondspremie (die tot toen volledig werd berekend in een vast percentage van het inkomen) opgesplitst in een gedeeltelijk procentuele premie en een gedeeltelijk nominale premie. Deze nominale premie bedraagt voor iedere verzekerde evenveel en is dus duidelijk in het nadeel van de minder vermogenden en in het voordeel van de hogere inkomens - niet vreemd gezien de rechtse signatuur van de Nederlandse politiek vanaf eind jaren 1970 (tot op heden).

Bij de ZVW geldt (voor ingezetenen, heb ik nu ontdekt) alleen nog een nominale premie (die officieel per verzekeraar anders is, maar in de praktijk weinig verschilt). Hierdoor is de ongelijkheid tussen de lagere en de hogere inkomens nog eens extra vergroot. Om de ergste financiële gevolgen te verzachten is dan weer (leve de bureaucratie!) een zorgtoeslag bedacht, die -om het simpel te houden- door de Belastingdienst wordt uitgevoerd, en die afzonderlijk moet worden aangevraagd.

Terug naar Josep en Carme:
Antonio vroeg zich af of het voor Carme mogelijk was (en zoja hoe) om afstand te doen van haar AOW, want "het is natuurlijk absurd om voor een verplichte (én overbodige) verzekering meer premie te betalen dan men aan inkomen ontvangt". Het vreemde in deze situatie is inderdaad dat Carme (net als iedere 65+-er in Spanje) 'gratis' (d.w.z. uit de staatskas) verzekerd is voor de gezondheidszorg. Door de ZVW, die voor haar verplicht is volgens de EU-Verordening, 'krijgt' ze nu recht op exact dezelfde verstrekkingen, waarop zij voordien gratis recht had. En daar moet ze dan ook nog eens meer premie betalen dan ze zelf heeft.

Agnes Kant (van de SP) had al op 23 december 2005 aan minus-ter Hoogervorst vragen gesteld over de consequenties van de ZVW voor "oudere remigranten". De vragen en antwoorden zijn te vinden via Overheid.nl door daar (onder "Vrij woord of zinsdeel") te zoeken naar 2050605540.

Haar eerste vraag luidde "Wat is uw reactie op het probleem dat duizenden oudere remigranten na 1 januari 2006 door invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet meer geld kwijt zijn aan premies dan ze aan AOW ontvangen?"

Hoogervorst geeft geen antwoord, maar licht toe dat "het grotste probleem voor remigranten [...] de betaling van de nominale component" is. Betrokkenen komen echter in aanmerking voor een zorgtoeslag [hierop kom ik ook nog terug].

Verder vraagt Agnes Kant nog "Wat is uw reactie op de constatering [...] dat het wel mogelijk is afstand te doen van het recht op AOW maar niet van de plicht premies te betalen voor de zorgverzekering?"

Hierop antwoordt H.: "De verplichting tot betaling van premies [...] vloeit voort uit het feit dat men rechthebbende is op een pensioen. Het ontvangen van het pensioen is niet maatgevend. Door afstand te doen van de ontvangst van AOW kan men derhalve niet de premieheffing of het verschuldigd zijn van de bijdrage ontlopen." (let op dat laatste woord!)

Het komt er dus op neer dat Carme, omdat zij duidelijk meer aan premie verschuldigd is dan zij aan AOW ontvangt, wél afstand kan doen van haar AOW, maar dat zij de verplichte premie niet kan ontlopen (alsof het om een misdadiger gaat die een baard laat staan om aan arrestatie te ontkomen!). Het is nog niet tragisch genoeg dat iemand afstand wil doen van een verworven recht (de AOW), maar dat daarenboven de onevenredig hoge premie hoe dan ook betaald moet worden.

En de toegezegde zorgtoeslag? Tja, onder druk van een aantal organisaties heeft het Nederlandse régime de ZVW aangepast. Hierbij is een zogenaamde woonlandfactor ingevoerd, die de premie verhoogt of verlaagt conform het niveau van de verstrekkingen in het woonland van betrokkene. Voor Spanje is deze woonlandfactor op 35,57% gesteld, wat betekent dat de nominale premie gehalveerd wordt (als ik het van Antonio goed begrepen heb is die nu voor Spanje ongeveer € 29,63 per maand). Het CVZ heeft intussen Carme geínformeerd dat haar woonlandfactor te laag is om nog voor zorgtoeslag in aanmerking te komen. Carme krijgt (zou moeten krijgen) dus aan AOW maandelijks € 13. Daarop wordt een klein bedrag ingehouden aan procentuele premie. Daarnaast is ze elke maand ook nog eens zo'n € 30 verschuldigd aan nominale premie. Dat komt er dus op neer dat ze, naast het feit dat ze van haar AOW nooit meer iets ziet, ook nog eens elke maand meer dan € 15 ergens vandaan moet zien te halen om in de bodemloze put van de B.V. Nederland te storten.

Antonio verzekerde me dat Josep en Carme ook door deze geldpikkerij niet zouden verhongeren, maar hij kon een en ander volstrekt niet combineren met de geweldige verhalen die Josep en Carme (en ikzelf indertijd trouwens ook) hem vertelden over de Nederlandse overheid en samenleving.

Ik heb bij het CVZ (de -Spaanstalige- brief aan Carme bevatte een telefoonnummer, waar ze echter alleen in het Nederlands te woord kon worden gestaan) geprobeerd uit te vinden of er voor Carme een oplossing was, maar volgens de -overigens vriendelijke- dame aan de andere kant van de lijn was Carme verplicht, hoe vervelend ze dat ook vond, om de premie te voldoen. De stem kon (of wilde?) me niet vertellen wat er zou gebeuren wanneer Carme die premie niet zou kunnen (of willen) betalen.

Het is diep tragisch gesteld met Nederland! Hoe is het mogelijk dat een land, dat zich altijd heeft laten voorstaan (en dat al te vaak nog steeds doet) op haar geweldige stelsel van sociale zekerheid, nu verworden is tot een ordinaire oplichter van mensen die zich niet kunnen verweren? Hoe is het toch mogelijk dat een regeling die bedoeld was om er voor te zorgen dat iedereen aanspraak kon maken op een adequate gezondheidszorg is verworden tot een straf, waarbij mensen (ook al gaat het maar om "duizenden" gevallen, zoals Agnes Kant citeerde uit een artikel in NRC/Handelsblad van 21 december 2005) - zonder dat ze er enig voordeel bij hebben - uitgekleed worden.

Graag wil ik nog steeds geloven dat de bovengenoemde misstand het tragische gevolg is van de walgelijke haast waarmee Hoogervorst de ZVW per se op 1 januari 2006 wilde laten ingaan, en ik hoop nog steeds dat het nieuwe Balkenkabinet inziet dat dit effect van deze wet volstrekt asociaal is (of anders dat er iemand in slaagt in Straatsburg een uitspraak los te krijgen, waardoor Nederland gedwongen wordt de wet aan te passen). Het duurt echter wel lang voordat ik een verbetering zie, en mijn hoop op aanpassing krimpt steeds sneller...

vrijdag 25 mei 2007

De Pers in handen van Nedap?

Je zou het denken gezien de manier waarop vandaag door De Pers geïnformeerd wordt over de Ierse parlementsverkiezingen (bij monde van Arjen van der Horst in Londen - Londen, dat ligt toch niet in Ierland?).

Het artikel begint al meteen duidelijk sturend met een opmerking uit de mond van de huidige Ierse minister-president Ahern ("Moet ik nou weer met dat stomme oude potlood stemmen?" Je zou je afvragen of de arme man lijdt aan Parkinson, waardoor hij bang is dat hij het verkeerde vakje rood kleurt, maar dat lijkt weinig plausibel. Dan zou hij immers bij een stemcomputer ook op het verkeerde knopje kunnen drukken. Of heeft ook hij aandelen (of belangen) bij Nedap? Net zoals je die vraag bij een deel van de Nederlandse politiek kunt stellen.

Het artikel suggereert, nog steeds in de eerste alinea, driftig door: 'Ierland [...] in veel opzichten een modern land [...], in het stemhokje gaat het er nog ouderwets aan toe.'

Je zou denken dat het bij verkiezingen gaat om betrouwbaarheid, maar de boodschap van Arjen van der Horst uit Londen (wat voor toegevoegde waarde heeft die plaatsbepaling? Londen ligt niet veel dichter bij Dublin dan Amsterdam) is vooral dat ouderwetsiteit toch wel erg slecht is...

Pas in de tweede alinea wordt een "saillant detail" toegevoegd: in Ierland staan 7.500 stemcomputers (die door Van der Horst soms 'stemmachines' genoemd worden, conform de foute benaming die door Nedap en het Nederlandse régime gebruikt wordt) weg te roesten, omdat ze "volgens een onderzoekscommissie niet betrouwbaar zijn".

Je zou zeggen dat dat even wordt toegelicht, maar dat is vermoedelijk volgens de correspondent van De Pers niet nodig. De boodschap (ouderwets = slecht; stemcomputers zijn goed, want modern) wordt nog eens nader bevestigd door de suggestieve toevoeging "Honderden vrijwilligers staan nu klaar om de stemmen met de hand te tellen. En zo kan het nog dagen duren voordat de definitieve uitslag bekend is".

Het blijkt dat Van der Horst zijn huiswerk slecht gedaan heeft. Er is namelijk nauwelijks een verband tussen de manier van stemmen en de duur van het tellen. Bij de laatste twee verkiezingen in Nederland is gebleken dat het gebruik van 'stemmachines' helemaal niet tot tijdverlies lijkt. Bij beide verkiezingen werd in Amsterdam met papier en potlood gekozen. Ofschoon Amsterdam een der grootste steden van Nederland is, was bij beide gelegenheden de uitslag voor Amsterdam al vroeg in de avond bekend. Bovendien zijn óók bij verkiezingen met stemcomputers honderden vrijwilligers in de weer: zij houden namelijk de gang van zaken in de stembureaux in de gaten.

Wat heeft eigenlijk Van der Horst (en natuurlijk De Pers) bewogen om deze tendentieuze desinformatie te publiceren?

Heeft wellicht de Nederlandse fabrikant (Nedap) van de in Ierland afgekeurde stemcomputers de hand in deze berichtgeving? Nedap heeft in het verleden op diverse niet al te subtiele manieren geprobeerd om tegenstanders van stemcomputers de mond te snoeren. Op de site van Wij vertrouwen stemcomputers niet vind je daarvan voorbeelden te over.

Het mag niet zo zijn dat het voldoende is wanneer niet aangetoond kan worden dat verkiezingen onbetrouwbaar zijn. Op alle mogelijke manieren moet voorkomen worden dat op welk punt dan ook bij verkiezingen een (zelfs hypothetische) mogelijkheid van fraude aanwezig zou kunnen zijn. In die zin is Ierland (met uitzondering van de geciteerde premier dan) heel wat bewuster bezig met het verkiezingsproces dan Nederland, waar de overheid nog steeds aan stemcomputers vast wil houden, ook al moet er dan wel gewerkt worden aan hun deugdelijkheid. Wat een stelletje dombi! Wie wil er ook maar accepteren dat er twijfels bestaan aan de betrouwbaarheid van verkiezingen, zolang als er een waterdicht (én bovendien aanzienlijk goedkoper!) systeem beschikbaar is (potlood en papier!)?

Of er is natuurlijk meer aan de hand: de overheid heeft belangen bij de manipuleerbaarheid van verkiezingen; of er worden steekpenningen betaald door de producent van die computers; of de Nederlandse overheid wordt op een of andere manier gechanteerd door diezelfde producent... Dat kan toch niet het geval zijn? Toch niet in Nederland?



Pikant detail: in het artikel van Arjen van der Horst wordt gesignaleerd dat Ierland "een moderne Keltische tijger" is geworden (afgezien natuurlijk van dat 'ouderwetse' potlood en papier), maar het wordt wel verlucht met een foto die een duidelijk beeld geeft van het 'moderne' Ierland: een non in uniform, die een stembiljet in de stembus stopt... 'Modern' heeft kennelijk toch niet voor iedereen dezelfde betekenis!

Kan Bush eigenlijk wel denken (hoe weinig ook)?

George Bush heeft op een persconferentie in Washington gewaarschuwd voor zware gevechten in Irak voor de komende maanden. Hij eiste bovendien dat de Iraakse regering "werkelijke vooruitgang" boekt bij het terugdringen van de gewelddadigheden. (Spits [ANP] vandaag).

Beseft het misselijkmakende vriendje van Balk en Jaap de Op-Schepper wel wat hij daarmee zegt? De consequentie van zijn woorden is dat de Iraakse regering (nou ja, het marionettenkliekje dat door Bush zelf in Irak is neergepoot) zich tot het uiterste moet inspannen om een eind te maken aan het geweld. Daarvoor moet uiteraard de oorzaak van het geweld geëlimineerd worden. Dat betekent dus dat de bezetting (die door de VS en hun vazallen is uitgevoerd) krachtig bestreden moet worden. Misschien gaat die Iraakse 'regering' zelfs nog wel zo ver om de opperste oorzaak krachtdadig uit de weg te ruimen. Ik denk dat Bush en zijn maatjes Rumfles, Cheney & Co. de komende tijd het beste kunnen onderduiken!

Is het kiesvee werkelijk zó dom?

Even twee citaten uit de sufferdjespers van vandaag:

1. 'Vorig jaar kon [!?] premier Balkenende nog trots aankondigen dat er dit jaar weer een overschot op de begroting zou zijn. Maar zijn nieuwe kabinet heeft een flinke tegenvaller, zo blijkt uit de gisteren via RTL Nieuws uitgelekte Voorjaarsnota.' (De Pers, in artikel Het wordt nog vechten om de miljarden).

2. 'Hoewel de economie aantrekt, profiteren consumenten nog niet. De kosten voor zorg, energie en benzine stijgen, terwijl de gemiddelde loonstijging achterblijft.' (Metro, in artikel Veel rekeningen nooit betaald [ANP])

Wat betreft het eerste bericht, kón Balk die trotse aankondiging inderdaad maken, in de betekenis van kunnen = in staat zijn. Niet op grond van het feit dat dat inderdaad zo zou zijn. Eigenlijk had er dus moeten staan: "Vorig jaar beweerde (en dat is dan héél vriendelijk geformuleerd) Balkenende dat [...]".

Hoelang moet het nou nog duren voordat het domme kiesvee weer een beetje leert zijn eigen verstand te gebruiken en niet simpelweg af te gaan op de loze beloften en leugens van zittende politici. Vier jaar lang had het duo Balk en Zalm al beloofd dat het 'volgend jaar' beter zou gaan met de economie, zonder dat daar iets van uitkwam. Desalniettemin nam vlak voor de laatste parlementsverkiezingen de ganse gelijkgeschakelde pers het gezwets van Zalm over over de enorme meevaller waarvan we in 2007 zouden gaan profiteren. Het grootste deel van de kiezers kennelijk ook, want hoe valt anders te verklaren dat Balk nog eens (in principe) vier jaar de tijd krijgt zijn wanbeleid voort te zetten? Waar ik verleden jaar al voor waarschuwde (zie mijn artikel Loze beloften uit Den Haag van 16 september verleden jaar) is bewaarheid.

De financiële plannen van de SP werden door de gevestigde partijen bekritiseerd en belachelijk gemaakt (ook al waren ze volgens de Rekenkamer solide en goed onderbouwd), maar ze waren toen -en óók nu nog- heel wat consistenter dan de op drijfzand gebouwde luchtkastelen van Balk en Zalm.

Ongetwijfeld zal de nationale propagandamachine (NOS Journaal en het ANP) zich niet druk maken over het leugenachtige karakter van de nep-christen Balk, maar gewoon zijn smoesjes herhalen: 'Een lagere olieprijs, in combinatie met de zachte winter, zorgt ervoor dat we 2,8 miljard euro minder verdienen aan ons aardgas dan verwacht. Dat geld mist het kabinet nu op de lopende begroting', zoals de Pers vanochtend al deed.

Voorlopig kan ik maar één goed advies geven: geloof niet alles wat de TV-journaals en de kranten vertellen, maar probeer zelf te begrijpen wat er aan de hand is, door je vooral te concentreren op wat NIET verteld wordt. En houdt deze weblog in de gaten. Neem van mij aan dat ik betrouwbaar ben: qua maatschappelijke positie zou ik VVD-lid moeten zijn. Het feit dat ik mijn eigen financiële belangen ondergeschikt maak aan de waarheid en aan menselijkheid zou daarvoor voldoende waarborg moeten bieden.

Leuk nieuws voor de wapenindustrie...

NOS Teletekst meldde eerder vandaag (zie rechts) dat Bush aanstuurt op 'zware sancties' tegen Iran, omdat volgens hem (heeft hij beslist rechtstreeks van god gehoord) "alles" erop wijst "dat Iran uranium wil verrijken om er kernwapens mee te maken".

Ik zou zeggen (in modern Nederlands) "so what?", want tenslotte maken ook de VS kernwapens (ze zijn nu weer bezig met een nieuwe 'generatie' van die krengen - kleinere kernwapens, die dan ook ongetwijfeld gemakkelijker gebruikt zullen [kunnen] worden). Daarnaast weten we in ieder geval dat de VS bereid zijn om kernwapens te gebruiken, zonder dat er een strategische noodzaak voor is (Hiroshima en Nagasaki). En tenslotte: Iran heeft het non-proliferatie-verdrag ondertekend, terwijl dat niet het geval is bij India, dat desondanks alle mogelijke Verenigdestaatse hulp krijgt voor de ontwikkeling van kernenergie.

Het beeld dat we krijgen is wel duidelijk: binnenkort kan Iran erop rekenen door de VS gewapenderhand aangevallen te worden. Het enge is dat ook Hillary Clinton (van de betrouwbaar geachte Democratische partij) er ook ongeveer hetzelfde over denkt als gods wereldse afgezant op aarde, zoals ik al op 4 mei meldde (in Democratie volgens de Verenigdestaatse "Democraten"). Met een beetje pech pacteren Bush en Hillary in een 'Regering van Nationale Eenheid' om het gevaar van het wereldterrorisme te bedwingen. Dan zijn de rapen écht gaar!

Lompe Balkenende blundert gewoon door

Afgelopen woensdag was het de beurt aan Balk om in Straatsburg aan het Europees Parlement uit te leggen wat het Nederlandse régime wil met de Europese 'grondwet'. Dat komt neer op wat Radio Nederland Wereldomroep heel correct omschrijft als "veelal cosmetische aanpassingen".

Op dezelfde dag probeerde staatssecretaris Timmermans (Europese Zaken) de Nederlandse voorstellen te rechtvaardigen. Tot stomme verbazing van de Tweede Kamer bleek daarbij dat het Nederlandse régime al twee weken eerder de plannetjes had verstrekt aan de andere EU-lidstaten.

Zoals Radio Nederland heel terecht aanhaalt verweet de SP (evenals de PvdV overigens) het régime dat "pure symboolpolitiek" bedreven werd, en datzelfde kreeg Balk ook in Straatsburg over zich heen. Volgens het voorstel van Balk & Co. is het voldoende voor het Nederlandse régime wanneer de 'grondwet' voortaan niet meer 'grondwet' genoemd wordt, wanneer de Europese vlag en het Europese volkslied eruit gehaald worden en als de verklaring over de grondrechten er niet meer in staan.

Balk (dat zal dan wel neerkomen op zijn Japie Krekel, zijn 'denktank') had namelijk begrepen dat de Nederlanders de 'grondwet' bij het referendum in 2005 hadden verworpen omdat we zo gehecht zijn aan het rood-wit-blauw van de Nederlandse vlag en aan het Wilhelmus, dat bijna niemand kan (en wil?) meezingen (zie o.a. mijn stukje Gék toch met dat Wilhelmus van 10 mei jl.).

Het was al langer bekend: Balk weet niet wat democratie inhoudt (daarom wil hij ook geen nieuw referendum over deze strontwet, omdat hij bang is dat de Nederlanders opnieuw 'nee' zullen zeggen, terwijl het parlement bereid is hem te steunen (om wat voor redenen dan ook...), hij zit alleen zijn eigen belangen en die van zijn échte achterban (het grootkapitaal) te verdedigen en het zal hem werkelijk worst zijn hoe het met Nederland en met de Nederlanders gaat: hij blubbert wat nietszeggends (zij het doorgaans in grammaticaal juiste zinnen - en dat is in zekere zin natuurlijk wel prettig), trekt een grijns, schudt een handje en hoopt dat hij zijn kapitalistische vriendjes niet heeft teleurgesteld.

Het zal er uiteindelijk wel op neer komen dat de strontwet gewoon wordt ingevoerd, mét alle ellende van o.a. een oppermachtige Centrale Europese Bank, een leger dat naar de pijpen danst van de NAVO (en dus van de VS, ook al is de NATO-'baas' dan iemand met een Nederlandse naam: Jaap de Op-Schepper) en met de holle opmerkingen over het belang van maatschappelijke organisaties en met de lege suggestie van een (niet verplichtend) burgerinitiatief.

Ook in België problemen bij de posterijen

Wie dacht dat uitbuiting van de arbeiders (zeg maar de 'neoliberalisering') een Nederlands probleem is, zou er goed aan doen eens wat verder te kijken dan het NOS Journaal (waar nu intussen toch ook gebleken is dat hoofdredacteur Hans Laroes niet goed functioneert (al zou het me niks verbazen als hij gewoon op zijn plek blijft zitten om Nederland te kunnen blijven hersenspoelen...). [zie hierover o.a. de blog van Stan van Houcke]

In België is voor vandaag een nationale poststaking uitgeroepen (zo hoorde ik enkele minuten geleden bij het nieuws op
RTBF La Première. De hoofdreden voor de staking is onvrede rond de invoering van een nieuw computerprogramma (Georoute 2) dat de postrondes bepaalt. Op diverse plaatsen in Belgié wordt al langer gestaakt (in Gent bijvoorbeeld al vanaf 10 mei).

Zie voor een algemeen overzicht van berichten over de stakingen bij De Post, o.a. de verzamellink van De Morgen.

donderdag 24 mei 2007

Nederland IS een open inrichting!

Gisteren vroeg ik het me nog af, maar na wat ik vanmorgen in Spits gelezen heb (onder de kop Volk positief over luisterend kabinet) kan ik niet anders dan concluderen dat Nederland een open inrichting is. Tenzij natuurlijk de meldingen gewoon op leugens berusten en bedoeld zijn om degenen die níet tevreden zijn over het Circus Balk het gevoel te geven dat ze er niks van snappen...

Volgens het bericht in Spits (overigens afkomstig van het Algemeen Nederlands Propagandabureau) vindt 55% van de Nederlandse bevolking (volgens Maurice de Hond, wat het cijfer nog een stuk meer relativeert) dat het Balkenkabinet er goed aan gedaan heeft om de eerste 100 dagen van zijn régime te besteden aan contact met burgers en organisaties om 'hun ideeën te horen'.

Slechts een derde vindt de keuze 'helemaal niks' en is van mening dat 'de bewindslieden interesse veinsden'.

Het is allemaal nóg erger: Vóór de verkiezingen hebben de huidige coalitiepartners zich niets gelegen laten liggen aan (de belangen van) de Nederlandse bevolking. Ze hebben zich beperkt tot wat geneuzel op TV (om gekozen te worden is het kennelijk voldoende om ervoor te zorgen in zoveel mogelijk programma's te mogen komen opdraven en daar wat flauwe grapjes te maken en wat open deuren in te trappen). Ook die zogenaamde belangstelling voor wat het volk vindt is een PR-stunt. Het interesseert Balk en Bos geen barst wat de bevolking vindt (en Rauwvoet al helemaal niet, want die krijgt zijn opdrachten rechtstreeks van god). De club had alleen behoefte aan verstrooiing, want al die TV-appearances (modern Nederlands) zijn toch wel erg vermoeiend...

Maar, waar ik het eigenlijk over heb: een volk dat een stelletje kletskousen kiest verdient niet anders dan levenslange psychotherapie, en degenen die een circus-tournee van 100 dagen als 'positief' beoordelen zouden bovendien naar de VS verbannen moeten worden. Misschien dat Nederland, na zoveel eeuwen VOC-mentaliteit, dan toch nog een kans zou krijgen om zich te ontwikkelen tot een sociaal en solidair land.

De PvdA kan so-wie-so alleen maar verliezen!

PvdA zou nu niets winnen bij wisseling leiderschap kopt een artikel in de Trouw gisteravond).

Dat klopt inderdaad. Als de PvdA nog eens ooit iets zou willen winnen (op welk punt dan ook) zou het hele Nederlandse volk gehypnotiseerd moeten worden.

En laten we wél zijn: Wouter Bos heeft zich de afgelopen jaren behoorlijk misdragen door zijn gedraaikont en gelieg, maar dat laat onverlet dat de PvdA hem rustig zijn gang heeft laten gaan. De enige manier, derhalve, om de PvdA nog eens iets te laten winnen is de hele partij op te heffen en -als er tenminste nog behoefte is aan een partij met die huichelachtige naam- opnieuw op te richten met een volledig ander bestuur en mét de door Wim Kots driftig afgeschudde ideologische veren.

De PvdA is (met wellicht een enkele uitzondering, die nog iets van de SDAP-genen in zijn/haar bloed heeft) volstrekt ongeloofwaardig. Zo werd vóór de laatste verkiezingen heel dapper geroepen dat er een onderzoek moest komen naar de Nederlandse betrokkenheid bij de Bushiaanse oorlog in Irak. Dat gekakel had echter niet veel om het lijf (zoals al ras bleek toen het werd ingeslikt om te voorkomen dat de PvdA niet mee zou mogen helpen aan de volledige privatisering van Nederland).
Het geblaat is vermoedelijk vooral bedoeld geweest om ons te misleiden, zodat we zouden vergeten dat óók de PvdA indertijd voorstander was van deelname aan die oorlog (van de partijen in de Tweede Kamer waren alleen de SP en GroenLinks tegen! De overige partijen hebben dus allemaal bloed aan hun vingers. Het wachten is alleen nog op een Irak-tribunaal...).

woensdag 23 mei 2007

Is Nederland een open inrichting?

Een stelletje leeghoofden slaagt erin het Nederlandse volk zo plat te lullen (sorry dat ik het zo cru stel, maar dit valt niet meer in 'net' Nederlands uit te drukken) dat ze erin slagen de verkiezingen te 'winnen'. In plaats van dan te gaan regeren, gaan ze eerst 100 dagen uitrusten (zogenaamd het land in om de bevolking te peilen, maar ik heb niemand van dat stelletje stropdassen en mantelpakjes gezien). Ze trekken links en rechts wat rond, drinken een glas doen een plas en laten alles zoals het was. Iedere fatsoenlijke politicus (of is dat een contradictio-in-terminis?) zou éérst, vóór de verkiezingen, onderzoeken waarmee hij de kiezer een plezier doet, maar dat is kennelijk in Nederland niet meer nodig. Alles wat genoeg op TV komt, kan rekenen op steun van de consument - of het nu gedenatureerde koeienpoep is die je huid verjongt of een of andere dure yoghurt die goed voor je is, wanneer je je vóór gebruik 'zo pffff' voelt. En zo gaat het natuurlijk ook met het kleurloze stelletje dat de komende maanden het foeilelijke blauw vooraan in de Tweede Kamer afdekt...

Afgelopen maandag heeft Minus-ter Cramer (een toepasselijke naam voor iemand die onzin uitkraamt) na een bezoek aan Philips (het bedrijf dat vroeger bij het radioprogramma
Arbeidsvitaminen altijd 'een gloeilampenfabriek in het zuiden van het land' heette) verkondigd dat zij voorstander is van een verbod op de gloeilamp, omdat volgens haar spaarlampen veel beter zijn voor het milieu en voor de portemonnaie. (Metro van gisteren)

Niet dat het natuurlijk verkeerd is om iets te doen om het milieu te beschermen, maar wat voor zin heeft dit geneuzel, wanneer een veel grotere bedreiging van het milieu (het automobilisme) niet wordt aangepakt, en wanneer bijv. (om me te beperken tot verlichting) de Nederlandse snelwegen (althans zeker in de Randstad) 's nachts zo goed verlicht zijn dat je op elk willekeurig punt langs die wegen de krant kunt lezen, en wanneer sportvelden en parkeerterreinen zó fel verlicht zijn dat het lijkt alsof er een ster tot supernova geworden is.

Het verband is natuurlijk heel moeilijk te leggen (sarcastische opmerking!) maar het is wel toevallig dat deze Cramer (oud-Nederlands voor marktkoopman!) deze uitspraak doet nét na een bezoek aan Philips, een bedrijf dat héél toevallig spaarlampen produceert en ongetwijfeld wel interesse heeft in een campagne ter verhoging van de omzet. Dát past eigenlijk veel beter in de neoliberale mentaliteit van de PvdA dan milieubewustzijn... En de genoemde portemonnaie zal wel die van de Philips-aandeelhouders zijn (heeft ze misschien zelf ook aandelen daar? Of mensen die ze mag?).

Ook las ik gisteren in diezelfde Metro dat een of andere fabrikant van oordopjes bezorgd is omdat hij er maar niet in slaagt 'discojeugd' te overtuigen van het nut van oordopjes. "Van allerlei kanten wordt nu op de gevaren gewezen, maar de jeugd heeft nog veel weerstand om iets in de oren te stoppen."

Misschien ben ík natuurlijk gewoon hartstikke gek, maar als het dan zo gevaarlijk is om zonder oordopjes in een disco te verblijven, waarom komt er dan niet een wettelijke bepaling om de herrie in discotheken te beperken? Dan hoeft de oordopjesboer zich niet meer druk te maken over het gehoorverlies bij de 'discojeugd' en het zou tevens een aanzienlijke energiebesparing opleveren. Immers de productie van die herrie kost ook de nodige kilowatts aan elektriciteit...

En uiteraard zijn degenen die stemmen voor partijen en mensen die zoveel domheid uitkramen (of zelfs maar aandacht willen geven aan deze kletsica) even gestoord als de zogenaamde politici die van gekkigheid niet weten hoever ze kunnen gaan - of die zo cynisch zijn dat ze proberen hoelang het duurt voordat het kiesvee beseft dat het belazerd wordt...

Is Tineke Netelen-Bos een zus van Wouter Bos?

Qua manipulatief gedrag lijkt deze conclusie erg voor de hand te liggen.

Immers Wouter Bos heeft de laatste maanden heel wat bij elkaar gelogen en gemanipuleerd. Ik wil alleen maar even verwijzen naar zijn belofte dat hij nooit onder Balkenende zou willen dienen (en misschien kan ik nog even herinneren aan het programmapunt van de PvdA dat er een onderzoek moest komen naar de Nederlandse deelname aan de olie-oorlog in Irak).

Vandaag meldde de Metro dat Tineke Netelenbos (ook PvdA), in de tijd dat ze staatssecretaris was van Onderwijs (dat was ten tijde van het régime van partijgenoot Wim Kots, die indertijd geweldig tégen en de laatste paar jaar vóór -zoals hij het zelf noemde- "exhibitionistische zelfverrijking" was) ervoor gezorgd heeft dat cijfers over leerlingengeweld in het onderwijs in de la werden weggestopt.

Psycholoog Bob van der Meer, indertijd lid van de Commissie Geweld van het betreffende minus-terie, heeft hierover deze week in Panorama een boekje opengedaan, daarbij verwijzend naar een rapport daarover van Prof. Dr. Ton Mooij: "Hij kwam met alarmerende cijfers. Maar liefst 250.000 leerlingen gingen met een wapen naar school, van wie 50.000 met een pistool. Netelenbos weigerde de gegevens naar buiten te brengen. We moesten toen de nota De Veilige School samenstellen. Maar de eisen waren van tevoren al opgesteld."
Van der Meer en anderen stapten daarop uit de commissie.


Maar wat kun je ook verwachten van leden van een partij die - in de woorden van Wim Kots- zijn ideologische (= sociaaldemocratische) veren heeft afgeschud en in plaats van zich te bekommeren om de belangen van de arbeiders er alles voor doet om de belangen van het kapitalisme veilig te stellen door koste wat het kost het zogenaamde neoliberalisme door te willen drukken.

maandag 21 mei 2007

Bush' opdrachtgevers hebben hun zin!

Bij het nieuws van 21:00 op RTBF 'La Première' hoorde ik (op de fiets, dus ik heb geen letterlijke transcriptie) dat er een contract gesloten was tussen de VS en Irak (dat zullen wel dus de Verenigdestaatse marionetten in Baghdad zijn) voor de levering van wapens met een waarde van anderhalf miljard dollar. De wapens worden individueel aan Iraakse soldaten verstrekt en die soldaten krijgen een biometrisch identiteitsbewijs, waarop ook het nummer van hun wapens vermeld worden, om corruptie te vermijden - althans dat is de officiële versie, maar ik vraag me eerlijk gezegd af of er in heel Irak wel iets (semi-)officieels gebeurt zonder dat er sprake is van corruptie.

Voor mijn gevoel zullen er binnenkort nog wel veel meer doden vallen in Irak, maar dat worden dan allemaal ongewapende mensen, omdat die verdacht zijn van betrokkenheid bij aanslagen (in feite verzetsdaden volgens het oorlogsrecht, hoe akelig ook). Ach, het is ook een -zij het érg cynische- manier van armoedebestrijding, want doden hebben geen last meer van armoede...

Het belangrijkste echter is dat de grote opdrachtgevers van Bush (de Verenigdestaatse olie- en wapenindustrie) hun zin hebben. De wapenhandel verdient nu niet alleen meer aan het Verenigdestaatse leger (en aan hun maatjes van het Israelische régime), maar ook aan de ledepoppen in Baghdad. En aangezien die wapens ook betaald zullen moeten worden, krijgt de Verenigdestaatse olie-industrie, die de feitelijke controle uitoefent over de Iraakse olie, ook weer een leuk schnabbeltje. Kortom - het kapitalisme heeft weer gezegevierd. Leve de democratie! Leve de 'pax americana'!

De waskracht van Jezus

Tja, wat moet ik daar nou weer mee? Zojuist hoorde ik op de radio Oh Happy Day van de Edwin Hawkins Singers (een hit uit 1969) met als belangrijkste boodschap: "Oh happy day, when Jesus washed my sins away"...

Ik wil best geloven dat er een Jezus-figuur bestaan heeft: o.a. bij de Romeinse historicus Tacitus zijn wat vage verwijzingen te vinden, waaruit je ook kunt afleiden dat hij ongebruikelijke meningen verkondigde. Dat hij overigens, of god (zijn gesuggereerde vader) mijn zonden zou kunnen wegwissen, lijkt mij stug. Daarvoor moet er eerst een god zijn en -laten we wel wezen- het bewijs daarvan is niet te leveren. Zelfs degenen die claimen te weten dat er een god (uiteraard hun eigen god) bestaat, baseren die 'wetenschap' op een boek, dat zogenaamd onder zijn eigen goddelijke inspiratie geschreven is, zodat alles wat erin staat automatisch de waarheid 'is'.

Ik geloof daar in ieder geval niks van en ik zou iedereen willen aanraden dat "heilige" boek (de bijbel) te beschouwen als wat het is: een verzamelbundel met wijze raadgevingen van bijna 2.000 oud (en het "Oude Testament" (OT) zelfs nog ouder), die op het moment van schrijven zin hadden.

Dat het onder goddelijke inspiratie is geschreven geloof ik niet (omdat ik -zoals gezegd- niet geloof dat er een god bestaat) en de samenstelling van met name het "Nieuwe Testament" heeft al helemaal niets goddelijks, maar is het gevolg van het machtsstreven van de paus van Rome en zijn gevolg.

In de eerste eeuwen van onze jaartelling waren er verschillende stromingen ontstaan in het christendom. Er waren groepen die vooral de door Jezus gepredikte naastenliefde wilden beoefenen, andere groepen die zich van de wereld hadden afgezonderd, omdat ze door meditatie nader tot god wilden komen.

Nog een ander deel van de volgelingen geloofde helemaal niet in een leven na het aardse leven. Zij meenden dat dat hiernamaals figuurlijk gezien moest worden: na iemands dood zouden de daden uit zijn leven nog van invloed blijven op de samenleving.

De pausen (en hun 'management': bisschoppen en dekens) begrepen dat ze de touwtjes wat strakker moesten aanhalen, omdat ze anders binnen afzienbare tijd hun macht zouden verliezen en gewoon voor de kost zouden moeten werken.

Daarom werd -tegen het eind van de 2e eeuw- zorgvuldig bekeken welke boeken wél en vooral welke niet in het "Nieuwe Testament" (NT) mochten worden opgenomen. Er zijn namelijk véél meer boeken dan we nu in het NT vinden. Niet alleen tal van andere evangelies, zoals van Maria Magdalena, Philippus, Judas en Thomas, maar ook geschriften van andere vroege christenen (Jacobus, Paulus, Johannes, enz.).

Het Vaticaan besliste het NT te beperken tot de evangeliën van Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes, de "handelingen der apostelen", een aantal brieven - vooral van Paulus, met o.a. de veelbetekenende brief aan de Efeziërs, waarin hij vrouwen hun plaats wijst: Gij vrouwen, weest uwen man onderdanig, gelijk den Heere: want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is." (5:22-23). En natuurlijk het boek Openbaringen, dat zo vaag is dat men er alle kanten mee opkan, maar dat vooral héél erg mystiek klinkt (en dat doet het natuurlijk altijd).

De vier genoemde evangeliën zijn ongetwijfeld gekozen, omdat zij -meer dan de andere- de nadruk vestigen op het 'goddelijke' karakter van Jezus en op het leven na de dood. De kerk van Rome besliste daarop dat alle andere boeken vernietigd moesten worden. Dat is zo grondig gedaan, dat er pas in de 20e eeuw bij toeval een aantal van boven water gekomen zijn. (Zie voor meer informatie hierover o.a. The Gnostic Gospels van Elaine Pagels uit 1979; in 2005 in het Nederlands door uitgeverij Kosmos gepubliceerd als De gnostische evangeliën). Dat het het Vaticaan (en later de diverse andere christelijke stromingen) vooral om de macht te doen is, blijkt wel de kruistochten en de inquisitie (die tot voor kort onder leiding stond van de huidige paus - ook al is de naam van die inquisitie dan intussen veranderd in "Congregatie voor de Geloofsleer"). Trouwens ook de de rijkdom van het Vaticaan is een blijk van dezelfde mentaliteit.
Datzelfde geldt uiteraard evengoed voor de manier waarop tal van radio- en TV-dominees hun zakken vullen met het excuus van de "tiende penning", die zij daarvoor dankbaar uit de bijbel (Deut. 14:26 in het OT) geplukt hebben.

Voor alle duidelijkheid: ik ken ook priesters die wel degelijk inzien dat de boodschap van Jezus (naastenliefde) belangrijker is dan geneuzel over een hiernamaals; en ik heb er ook geen enkele moeite mee, wanneer mensen zich zekerder, veiliger voelen wanneer ze in een god geloven, welke dat dan ook is. Het bovenstaande is dan ook beslist niet tegen deze priesters en deze gelovigen gericht, maar tegen degenen (de Kerk en de leiding van de diverse secten) die ten eigen nutte misbruik maken van deze gelovigen. Dat kan bijvoorbeeld een kardinaal in de VS zijn die een van kindermisbruik verdachte priester overplaatst naar een andere staat, omdat hij dan niet strafrechtelijk vervolgd kan worden, of een paus die homosexuelen openlijk aanvalt en als minderwaardig beschouwt (net zoals het Vaticaan in het verleden ook heeft bepaald dat negers geen volwaardige mensen waren, zodat het niet erg was om hen als slaven te verhandelen).

vrijdag 18 mei 2007

Red de Postbode!

Ik ga ervan uit dat alle lezers van mijn blog slim genoeg zijn om in te zien dat privatisering van nutsdiensten een walgelijke misstap is en dat ze alleen maar bedoeld is om zelfs de meest wezenlijke zaken in de samenleving te degraderen tot een middel om de zakken van nuttelozen (aandeelhouders en hun medeplichtigen) nóg meer te vullen (er zijn kennelijk nog niet genoeg multimiljonairs in Nederland...). Op dit moment is de postbezorging aan de beurt.

De afgelopen maanden hebben we kunnen zien hoe TNT, de meest recente opkoper van 'onze' eigen PTT overal de brievenbussen aan het vervangen is (of al vervangen heeft) door foeilelijke exemplaren, wat ongetwijfeld een behoorlijke hoop euri gekost zal hebben. Anderzijds claimt diezelfde TNT (zou het toeval zijn dat de club met deze explosieve naam de hele postbezorging wil dynamiteren?) dat er bezuinigd moet worden op de postbezorging. Daarvoor moeten 6.500 postbodes ontslagen worden en worden de arbeidsvoorwaarden van de gelukkigen (?) die mogen blijven uitgekleed.

Ik weet niet of wij met ons allen dit soort onzinnigheid kunnen voorkomen, maar we kunnen in ieder geval onze handtekening zetten onder een brief aan de Tweede Kamer en aan de Staatssecretaris van Economische Zaken (Heemskerk van de PvdA). Teken NU deze brief en vraag al je vrienden en kennissen om het ook te doen!

Ik heb overigens wel grote vraagtekens bij de -ongetwijfeld goedbedoelde- actie-postzegels. Door die actie-postzegels te bestellen lever je TNT nog eens een leuke winst op. Reken maar even mee: 10 postzegels (van € 0,44, totale postzegelwaarde € 4,40; inclusief productiekosten -papier en inkt- als ik heel gul ben € 5,00) kosten € 13,45. Dat levert dus voor 10 postzegels een winst op -voor TNT!_ van € 8,45. Zelfs bij afname van 100 stuks (grotere hoeveelheden worden op de bestelpagina niet vermeld) voor € 71,50 komt er nóg € 21,50 in de zakken van de kapitalistische slavendrijvers...

donderdag 17 mei 2007

Voor het kapitalisme is armoede een zegen!

Het maandblad AANEEN van ABVAKABO FNV geeft in het mei-nummer een 'fraai' voorbeeld van de begaanheid van het kapitalisme met de arbeiders in de derde wereld (of waar dan ook).

In China was een wetsvoorstel ingediend voor een socialere arbeidswet, die vooral de rechten voor tijdelijk personeel zou moeten verbeteren. Dit wetsvoorstel heeft het niet gehaald tengevolge van een "agressieve lobby van het Europese en Amerikaanse bedrijfsleven". Het artikel vermeldt nog fijntjes dat westerse bedrijven in China veelvuldig gebruik (zeg maar misbruik) maken van tijdelijk personeel.

Niet dat het op zich nou zo'n schokkend nieuws is: we weten intussen dat in de Verenigde Staten kansarme jongeren ook geen kans hebben op een baan, tenzij ze zich aanmelden als kanonvoer voor de oorlog die de wapen- en olie-industrie onder leiding van George Double-Me Bush laat voeren in Irak, Afghanistan of waar dan ook.

En ook in Nederland hebben we onlangs nog gezien met hoeveel gemak een bedrijf als TNT (dat wel geld had om overal nieuwe, foeilelijke brievenbussen neer te zetten, maar niet voor het personeel) 6.500 medewerkers ontslaat en voor de resterende arbeiders de arbeidsvoorwaarden verslechtert. En hoe het allemaal gaat aflopen met de soap rond de overname/verkoop van ABN-AMRO is nog niet duidelijk, maar erg verheffend zal het beslist niet zijn!.

Het kan trouwens ook geen kwaad er nog eens aan te herinneren dat de laatste Nederlandse régimes (onder leiding van Wim Kok en Balkenende) -met de steun van GroenLinks!- de rechten van de arbeiders de laatste jaren driftig aan het uithollen zijn...