woensdag 16 mei 2007

Wat is er nou aan de hand met Duitsland?

Gisteren meldde de Volkskrant dat extreemrechts geweld (door neonazi's) steeds vaker voorkomt in Duitsland. In 2006 is het aantal neonazistische geweldplegingen met maar liefst 9,3% gestegen volgens het jaarverslag 2006 van de Verfassungsschutz (de Duitse veiligheidsdienst). Het aantal geweldplegingen door 'extreemlinkse' groeperingen [wat wordt daar precies onder verstaan?] daalde in 2006 met 3,8%.

In hetzelfde Volkskrant-artikel staat echter ook dat volgens de minus-ter van Binnenlandse Zaken (de in kritische kringen behoorlijk omstreden Wolfgang Schäuble) het 'islamitisch terrorisme' de grootste bedreiging vormt voor de 'veiligheid en stabiliteit' in Duitsland.

Eerlijk gezegd: wat zeggen percentages? Een daling van 26 naar 25 gevallen is al een daling van 3,8%. En wat wordt verstaan onder 'extreemlinkse geweldpleging'? Als een politie-agent een fietser in 'krakers-outfit' wil bekeuren en die fietser probeert weg te fietsen met de woorden "Rot toch op!" bijvoorbeeld?

Is er overigens iemand die enig benul heeft over de logica in het krantebericht? Neonazistisch geweld stijgt met bijna 10%, maar de grootste bedreiging komt van islamitisch terrorisme. Zijn die neonazi's moslims of zo?

In een ander artikel (van dezelfde Volkskrant) wordt een bericht van AP (American Press; zoek voor de zekerheid eens met Google naar wie er allemaal belangen hebben in dat persbureau!) weergegeven, dat aangeeft dat 'recente incidenten zoals een mislukte bomaanslag [!] duiden op een "nieuwe kwaliteit van terreuractiviteiten" volgens voornoemde Schäuble. Als het mislukken van aanslagen een "nieuwe kwaliteit" vormt, dan lijkt me dat toch wel goed nieuws, nietwaar?

Ook de ongeveer 6.000 'linksradicalen' in Duitsland blijven een dreiging, vooral in verband met de G8-top in Heiligendamm (6-8 juni a.s.). De Duitse regering zal er -volgens hem- wel voor zorgen dat de top niet door aanslagen verstoord wordt.

We hebben op 5 mei in Utrecht al kunnen zien wat die linksradicalen toch voor enge mensen zijn... Het zit er dik in dat de activiteiten van de Debiele Eenheid in Utrecht slechts een flauw voorproefje waren van wat demonstranten in Heiligendamm te wachten staat.

Geen opmerkingen: