woensdag 30 mei 2007

De nieuwe dreiggolf is begonnen

Net zoals in 2005 het Nederlandse régime de Nederlandse bevolking probeerde te chanteren zodat we niet tegen de Europese 'grondwet' zouden stemmen (er zouden Joegoslavische toestanden ontstaan in Europa, Nederland zou niet meer meetellen, en het licht zou uitgaan), is er nu een nieuwe dreigcampagne opgestart.

Minus-ter Verhagen (CDA) en staatssecretaris Timmermans (PvdA), beiden van buitenlandse zaken, waarschuwen dat een
"Tweede nee heeft grote gevolgen", zoals de Volkskrant vandaag kopt.

Mogelijk staat zelfs het Nederlandse lidmaatschap van de EU op het spel, of - zoals Verhagen het formuleert: "Als we wederom nee zeggen, is de consequentie dat de rest verder gaat, en dat wij achterblijven. De karavaan trekt verder."

De opmerking over de karavaan is ongetwijfeld gepikt van Dries van Agt (CDA): "De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder" en in verband daarmee kan ik de gedachtengang van Verhagen wel voorstellen. De blaffende honden zijn natuurlijk de nee-stemmers, maar aangezien blaffende honden niet bijten (ik neem aan dat Timmermans op de lagere school nog spreekwoorden geleerd heeft), gaat de karavaan van de formele Nederlandse goedkeuring van die 'strontwet' natuurlijk gewoon door. Deze juiste interpretatie zullen we van hem -tenzij hij zich erg drastisch verspreekt- wel nooit te horen krijgen. We komen er wel achter wanneer er bij een eventueel nieuw referendum weer een meerderheid 'tegen' is.

In zekere zin klopte overigens het dreigement dat Nederland niet meer zou meetellen wel: Nederland werd niet betrokken bij de recente konkel-achterafjes onder leiding van Enge Merkel en Barroso, waarbij over de 'grondwet' gesmoesd werd. En eigenlijk mogen we alleen maar blij zijn dat wij niet via de "democratisch door ons gekozen regering" medeplichtig worden gemaakt aan dit achterbakse gedoe.

Geen opmerkingen: