vrijdag 25 mei 2007

Is het kiesvee werkelijk zó dom?

Even twee citaten uit de sufferdjespers van vandaag:

1. 'Vorig jaar kon [!?] premier Balkenende nog trots aankondigen dat er dit jaar weer een overschot op de begroting zou zijn. Maar zijn nieuwe kabinet heeft een flinke tegenvaller, zo blijkt uit de gisteren via RTL Nieuws uitgelekte Voorjaarsnota.' (De Pers, in artikel Het wordt nog vechten om de miljarden).

2. 'Hoewel de economie aantrekt, profiteren consumenten nog niet. De kosten voor zorg, energie en benzine stijgen, terwijl de gemiddelde loonstijging achterblijft.' (Metro, in artikel Veel rekeningen nooit betaald [ANP])

Wat betreft het eerste bericht, kón Balk die trotse aankondiging inderdaad maken, in de betekenis van kunnen = in staat zijn. Niet op grond van het feit dat dat inderdaad zo zou zijn. Eigenlijk had er dus moeten staan: "Vorig jaar beweerde (en dat is dan héél vriendelijk geformuleerd) Balkenende dat [...]".

Hoelang moet het nou nog duren voordat het domme kiesvee weer een beetje leert zijn eigen verstand te gebruiken en niet simpelweg af te gaan op de loze beloften en leugens van zittende politici. Vier jaar lang had het duo Balk en Zalm al beloofd dat het 'volgend jaar' beter zou gaan met de economie, zonder dat daar iets van uitkwam. Desalniettemin nam vlak voor de laatste parlementsverkiezingen de ganse gelijkgeschakelde pers het gezwets van Zalm over over de enorme meevaller waarvan we in 2007 zouden gaan profiteren. Het grootste deel van de kiezers kennelijk ook, want hoe valt anders te verklaren dat Balk nog eens (in principe) vier jaar de tijd krijgt zijn wanbeleid voort te zetten? Waar ik verleden jaar al voor waarschuwde (zie mijn artikel Loze beloften uit Den Haag van 16 september verleden jaar) is bewaarheid.

De financiële plannen van de SP werden door de gevestigde partijen bekritiseerd en belachelijk gemaakt (ook al waren ze volgens de Rekenkamer solide en goed onderbouwd), maar ze waren toen -en óók nu nog- heel wat consistenter dan de op drijfzand gebouwde luchtkastelen van Balk en Zalm.

Ongetwijfeld zal de nationale propagandamachine (NOS Journaal en het ANP) zich niet druk maken over het leugenachtige karakter van de nep-christen Balk, maar gewoon zijn smoesjes herhalen: 'Een lagere olieprijs, in combinatie met de zachte winter, zorgt ervoor dat we 2,8 miljard euro minder verdienen aan ons aardgas dan verwacht. Dat geld mist het kabinet nu op de lopende begroting', zoals de Pers vanochtend al deed.

Voorlopig kan ik maar één goed advies geven: geloof niet alles wat de TV-journaals en de kranten vertellen, maar probeer zelf te begrijpen wat er aan de hand is, door je vooral te concentreren op wat NIET verteld wordt. En houdt deze weblog in de gaten. Neem van mij aan dat ik betrouwbaar ben: qua maatschappelijke positie zou ik VVD-lid moeten zijn. Het feit dat ik mijn eigen financiële belangen ondergeschikt maak aan de waarheid en aan menselijkheid zou daarvoor voldoende waarborg moeten bieden.

Geen opmerkingen: