woensdag 31 januari 2007

Wat voor zin hebben gloeilampen voor niet-zienden?

Het Parool meldt vandaag (op gezag van het ANP) dat Californische parlementsleden een verbod op gloeilampen overwegen omdat die te veel energie verbruiken. Dit plan zou een van 'een reeks baanbrekende initiatieven [zijn] om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen'.

Typisch Verenigdestaats idee: er wordt geen woord gezegd over beperking van het autoverkeer, maar gloeilampen moeten verboden worden (misschien omdat de plannetjesbedenkers toch niet in staat -of bereid- zijn de realiteit onder ogen te zien?). Intussen is iedere zichzelf respecterende Verenigdestaatse woning verzien van energie-verspillende airconditioning... maar dat is natuurlijk handig wanneer door de klimaatveranderingen de hele VS veranderen in een soort Sahara.

Tot mijn verbazing kon ik dit bericht in geen enkele Verenigdestaatse krant (zelfs niet in de Los Angeles Time) terugvinden... Mocht iemand het wel teruggevonden hebben, dan hoor ik dat graag!

Bos draait kont het kabinet in

Is het nog nodig iets toe te voegen aan zo'n fantastische kop van het hoofdartikel van De Pers van vandaag?

Wouter Bos verkondigde vóór de verkiezingen verleden jaar in alle toonaarden dat hij alleen als eerste minister aan de komende regering wil deelnemen en dat hij zéker niet onder Balkenende (die hem overigens vóór de verkiezingen -maar nu wijselijk niet meer- aanduidde als 'draaikont') wilde dienen. Inmiddels bestaat er bij de PvdA-fractie 'een breed draagvlak voor de toetreding van Bos tot het kabinet'.

Bos heeft misschien voor sommigen een lekker kontje, maar het zal altijd een draaikontje blijven!

Overigens: sommige briefschrijvers verwijten De Pers een 'treurig rechts propaganda blaadje' te zijn (of woorden van gelijke strekking). Duidelijk mensen tot wie het niet is doorgedrongen dat de PvdA van nu niet dezelfde partij is als de PvdA van bijv. 1970. Mensen aan wie het ook is ontgaan dat Wim Kok al in december 1995 tijdens de Den Uyl-lezing in De Rode Hoed zonder enige vorm van schaamte aangaf dat de PvdA zijn 'ideologische veren' moest afschudden.

Is De Geus wel arbeidsgeschikt?

Volgens De Pers van vandaag heeft bijna de helft van de herkeurde WAO-ers (ik begrijp dat bedoeld wordt: de helft van degenen die door de walgelijk zinloze nieuwe definitie van 'arbeidsongeschikt' plotseling arbeidsgeschikt bevonden zijn') binnen acht maanden na herkeuring een baan gevonden. Dit in antwoord op kamervragen naar aanleiding van het TV-programma Zembla. Het artikeltje vermeldt niet (en eerlijk gezegd vraag ik me af of De Kneus dat wél vermeld heeft) om wat voor banen het hierbij gaat. Misschien een weekje bij een uitzuigbureau? Tenslotte hébben ze dan werk gevonden...

Maar zelfs wanneer deze 'bijna de helft' (45%) geschikt werk zou hebben gevonden, dan verandert dat niets aan het feit dat nog steeds 55% van de miraculeuze arbeidsgeschikten door de niets-ontziende geldwolvigheid van het Balkenkabinet plotseling van een reële uitkering in de bijstand terecht is gekomen of zelfs, wanneer er sprake is van een partner met inkomen, geen enkel inkomen meer ontvangt.

Dat is dus wat de nep-christenen van het CDA met sociaal bedoelen.

zaterdag 20 januari 2007

Vooruitgang en privacy (om over na te denken)

Citaat uit Isaac Asimov's Foundation Edge (1982):

Pelorat zei: "Het lijkt mij, Golan, dat de vooruitgang van de beschaving niets anders is dan een poging om de privacy te beperken."

zondag 14 januari 2007

De Verenigde Staten, geregeerd door Satan

Wie het nu nog niet weet is stekeblind en heeft maximaal een IQ op het niveau van een schoothondje.

Ik noem zo maar wat voorbeelden van het duivelse gedrag van de VS:
 • Fidel Castro zet een walgelijke dictator af en John F. Kennedy schiet in de stress. Er wordt een boycot afgekondigd tegen het eiland, die tot op de dag van heden voortduurt en er worden talloze pogingen gedaan door de CIA & Co. om Fidel Castro te vermoorden.
 • Frankrijk ziet het niet meer zitten om nog langer actief te blijven in Zuid-Oost Azië en trekt zich terug. De VS nemen het stokje over, eerst door militaire experts uit te lenen aan het régime van Zuid-Vietnam, maar nadat Kennedy vermoord is (door wie en in wiens opdracht is nog steeds niet duidelijk), gaat zijn opvolger Lyndon Baines Johnson (die nauwe banden had met de Verenigdestaatse wapenindustrie) al gauw over tot grof geweld en om dat te rechtvaardigen worden zelfs de eigen soldaten beschoten om de schuld daarvan te kunnen leggen bij de Viet-Cong.
 • In Chile wordt in 1970 een linkse regering gekozen onder Salvador Allende, die heel voorzichtig probeert om het land een beetje socialer in te richten. Zelfs dat is al te eng voor Richard Nixon (die van Watergate). Nadat eerst -vergeefs- geprobeerd is om door middel van een staking van vrachtwagenchauffeurs, die van vitaal belang waren voor de bevoorrading van het langgerekte land (dat heeft de Verenigdestaatse belastingbetaler ongetwijfeld enkele miljarden gekost), wordt uiteindelijk de leiding van het Chileense leger omgekocht, waarna het voor Augusto Pinochet (de schoft, die onlangs onveroordeeld gestorven is) een kleine moeite is om in enkele dagen de macht over te nemen en het land gedurende decennia te laten zuchten onder een dictatuur, waaraan Saddam Hussein beslist een puntje had kunnen zuigen.
 • Via de manipulaties van de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de G7 worden ontwikkelingslanden in met name Afrika en Zuid Amerika dusdanig gechanteerd dat ze hun grondstoffen voor een grijpstuiver aan 'het westen' uitleveren en minderwaardig voedsel uit datzelfde 'westen' moeten importeren. Het landbouwareaal in veel landen moet namelijk worden gebruikt voor sojabonen (veevoer voor het 'westen').
 • Wanneer via democratische verkiezingen in Venezuela een kritische president gekozen wordt (Hugo Chávez) wordt eerst een poging gedaan om via de Verenigdestaatse ambassade in Caracas een staatsgreep te organiseren, die mislukt omdat het volk zich verweert.
 • De Verenigdestaatse militaire basis op Curaçao (op de Nederlandse Antillen) wordt met goedkeuring van het Nederlandse régime driftig uitgebreid, en dat zal beslist niet toevallig zijn, want Curaçao ligt vlak voor de kust van Venezuela. De Nederlandse minus-ter van oorlog, Kamp, had trouwens eerder al gesuggereerd dat Hugo Chávez de Nederlandse Antillen zou willen veroveren (hetgeen uiteraard breed werd uitgemeten in de Nederlandse pers, op grond van een bericht van het ANP, het Algemeen Nederlands Propagandabureau).
 • Al in de jaren 1990 werden plannen gemaakt om Irak aan te vallen (in een eerder artikel kun je een link vinden naar meer gedetailleerde informatie, maar nu heb ik geen zin om die op te zoeken), en toen op 11 september 2001 (precies 28 jaar na de staatsgreep van Pinochet) op mysterieuze wijze drie torens van het Newyorkse World Trade Center instortten (ook daarover eerdere artikelen in deze blog), zag het Verenigdestaatse régime de kans schoon. De schuldigen, die bij de aanslag om het leven gekomen zouden zijn (ofschoon later gebleken is dat diversen hunner nog in leven waren), zouden volgens het Verenigdestaatse régime lid zijn van de fundamentalistische Al Q'aida (die overigens eerder door experts van de CIA getraind was om het de Sovjets moeilijk te maken in Afghanistan).
 • De schuldigen van de aanslag in New York zaten (nog steeds volgens de officiële versie van het VS-régime) in Afghanistan en dus moest Afghanistan worden aangevallen. Diverse landen, zoals Nederland en Groot-Brittannië, boden gulhartig hun hulp aan; de Nederlanders alleen omdat het uitsluitend om een opbouwmissie zou gaan (ofschoon al duidelijk was dat dat een lulsmoesje was).
 • Intussen beschikte het régime van Bush over "onweerlegbare" bewijzen dat Irak in het bezit was van massavernietigingswapens. Er werden onmogelijke eisen gesteld (op de eerste plaats omdat er tot op heden nog steeds geen spoor van die wapens gevonden is) en uiteindelijk werd - wederom met behulp van de régimes van Balkenende, Tony Blair evenals de Spaanse post-fascist José María Aznar en de Italiaanse topcrimineel Berlusconi - Irak binnengevallen.
  Inmiddels zijn er 100.000-en doden gevallen en het land is een grotere puinhoop dan het ooit is geweest.
 • In Libanon worden twee Israëlische soldaten krijgsgevangen gemaakt (al heet dat natuurlijk bij het ANP 'ontvoerd'). Dat is voldoende om het land een paar eeuwen terug te bombarderen. Uiteraard met directe steun (wapenleveringen) van de VS en vernederende resoluties van de Verenigde Naties.
 • In het Palestijns gebied wordt democratisch een Hamas-regering gekozen, die echter niet naar de zin is van de VS, de EU en Israël, omdat die landen meer vertrouwen hebben in de corrupte Al Fatah, die immers gemakkelijker te manipuleren is. Alle fondsen van de Palestijnse regering worden geblokkeerd, het land raakt in een chaos en uiteindelijk wordt het achtergehouden geld aan de Al Fatah-president gegeven. Intussen gaan de bombardementen van Palestijnse dorpen gewoon door.
 • Somalië wordt geteisterd door een enorme corruptie en instabiliteit. Een groep neemt de macht over en zorgt ervoor dat het land tot rust komt. Helaas, de groep bestaat uit fundamentalisten en de Verenigde Staten en Groot-Brittannië steunen Ethiopië bij de aanval op Somalië (op zijn minst door een veroordeling door de Verenigde Naties te blokkeren, maar ook door een bepaald gebied in Somalië te bombarderen, zogenaamd omdat daar Al Q'aida leden verstopt zouden zitten, die zo'n 15 jaar geleden o.a. de Verenigdestaatse ambassade in Nairobi opgeblazen zouden hebben).
 • Een lerares in de Verenigdestaatse staat Connecticut werd, terwijl ze een uurtje inviel, plotseling geconfronteerd met een reeks offensive (of die nou pornografisch van aard waren of niet, doet in de VS helaas niet ter zake) pop-ups op de computer in de klas. Ze is inmiddels al schuldig bevonden aan het blootstellen van onschuldige kinderzieltjes (12 en 13 jaar) aan enge beelden en ze riskeert (uitspraak op 2 maart a.s.) een gevangenisstraf van 40 jaar. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de omstandigheden en het gedane onrecht de weblog van mijn blog-collega Drs. Jan-Piet Zondervan. Tot op heden heb ik nog niets gehoord van acties van de Verenigdestaatse vakbonden, zelfs niet eens van de onderwijsvakbonden, terwijl een algemene onderwijsstaking me toch wel minstens voor de hand ligt...
Wie is schuldig aan al dit onrecht? Het zou erg simpel zijn om George W. Bush en de kliek om hem heen aan te wijzen, maar dat zou té eenvoudig zijn. Tenslotte waren de VS al in de jaren 1950 actief (door bijv. via hun propagandazenders in 1956 de Hongaren op te stoken in opstand te komen en hen daarna aan hun lot over te laten).

Nee, de schuld ligt bij het kapitalisme, dat geen enkele waarde hecht aan gewone mensen (behalve dan in de rol van loonslaven en consumenten, die waar mogelijk uitgeknepen moeten worden). Tegenwoordig wordt gesproken over neoliberalisme, maar dat is dezelfde hond met een andere halsband.

Dat kapitalisme gaat hand in hand met de alleluya-clubs, die over enorme fondsen beschikken en (niet alleen in de VS) de radio- en TV-golven verzieken met hun conservatieve en soms ronduit fascistische propaganda. Die invloed van de kerken dient om mensen bang te maken voor de eeuwige verdoemenis na het aardse leven...

Denk overigens niet dat dit alleen in de VS het geval is. Het is niet voor niets dat in de seculiere staat Nederland alle wetten beginnen met "WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz." Ik zou toch wel eens willen weten wat die god kotsverdomme te maken heeft in Nederlandse wetten. Wat is op deze manier het verschil met het fundamentalistische Iran (bijv.)? Moet ik mijn leven laten bepalen door regeltjes die met goddelijke zegen zijn ingevoerd?

Er is een oplossing, maar ik ben bang dat de grote massa's (niet alleen in de VS), niet bereid zijn om conclusies te trekken - uiteraard totdat ze zelf geconfronteerd worden met de duivelsdienaars. De VS, als het hoofdkwartier van het wereldkapitalisme, moet onder quarantaine en curatele gesteld worden. Alle schuldigen en medeplichtigen moeten om te beginnen van hun functies ontheven worden en -voorzover als dat praktisch mogelijk is- strafrechtelijk vervolgd worden. Dat omvat óók de politici die de Verenigdestaatse agressie gesteund hebben (bijv. het hele Nederlandse parlement, uitgezonderd de kamerleden van GroenLinks en de SP, die tegen deelname aan de oorlog in Afghanistan waren). Het zou geen kwaad kunnen als deze mensen op de wijze van de Rode Khmer heropgevoed zouden worden...

zaterdag 13 januari 2007

Wat is een 'superchristen'?

Dit lijkt misschien een rare vraag, maar volgens een bericht in de Volkskrant van 'onze verslaggeefster Janny Groen' wil de Christelijke Hogeschool Ede (sorry, wanneer ik daarbij een raar gezicht trek, maar beschouw het maar als een psycho-allergische reactie) 'superchristenen' klaar gaan stomen "voor sleutelposities in de maatschappij". Volgens de voorzitter van het bestuur (Kees Boele) is er namelijk een "grote behoefte aan overtuigde christenen op belangrijke posities bij de overheid, in zorg en welzijn, het onderwijs en in het bedrijfsleven".

En ik maar altijd gedacht (en geleerd!) hebben dat Nederland een seculiere staat is, maar echt verbaasd ben ik toch ook niet. Tenslotte wilde Donner enkele jaren geleden ook vloeken strafrechtelijk laten vervolgen.

Boele vindt dat er tegenwicht geboden moet worden aan de 'doorgeschoten marktwerking in allerlei sectoren van de maatschapij'.

Het lijkt me daarom uiterst belangrijk om te weten wat we ons moeten voorstellen bij Boele's 'superchristen'. Tenslotte zijn George W. Bush en de paus van Rome de zich het meest profilerende christenen (die zich beiden afficheren als gods vertegenwoordigers op aarde) en als dat soort misselijke figuren op "sleutelposities in de maatschappij" moet komen zitten, dan mogen ze wat mij betreft Nederland opheffen.

Maar misschien wil Boele ook wel dat de ideeën van hun grote profeet Jezus Christus eindelijk eens serieus genomen gaan worden. In dat geval heb ik er wat minder moeite mee, ook al blijf ik dan toch nog met de vraag zitten waarom niet serieus aandacht wordt besteed aan een wérkelijk socialistisch alternatief. Dan heb je in ieder geval geen last van allerlei vage aanwijzingen die de christelijke god zogenaamd gegeven zou hebben en waarvan je niet mag afwijken, omdat het nu eenmaal om het woord van god gaat...

Het komt, kortom, neer op de keuze tussen de mentaliteit van lui als Balkenende die zoveel mogelijk mensen zalig wil maken (ná hun dood uiteraard, dat moge duidelijk zijn), zoals omschreven in Mattheüs 5: 1-12:
1. En Jezus de scharen ziende, is geklommen op eenen berg en als hij nedergezeten was, kwamen zijne discipelen tot hem. 2. En zijnen mond geopend hebbend leerde hij hen, zeggende:
3. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
4. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden.
5. Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.
6. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
7. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.
8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
9. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
10. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wille; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
11. Zalig zijt gij, als u de menschen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwille.
12. Verblijft en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzóó hebben zij vervolgd de Profeten, die vóór u geweest zijn.
Óf de mentaliteit van ware christenen, zoals de vermoorde bisschop Romero of de talloze anonieme priesters die tijdens de Tweede Wereldoorlog verder gingen dan wat paus Pius XII wilde of de arbeiderspriesters die tijdens het fascistische régime van Franco in Spanje aan de kant van mijnwerkers en arbeiders stonden en die zich o.a. baseerden op wat wordt samengevat als 'de Zeven Werken van Barmhartigheid', die zijn afgeleid uit Matthëus (25: 31-40), waarin beschreven wordt hoe aan het einde der tijden 'de Zoon des menschen' zal oordelen over de mensheid:
31. En wanneer de Zoon des menschen komen zal in zijne heerlijkheid en alle de heilige Engelen met hem, dan zal hij zitten op den troon zijner heerlijkheid; 32. en vóór hem zullen de volkeren vergaderd worden, en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt; 33. en hij zal de schapen tot zijne rechterhand zetten, maar de bokken tot zijne linkerhand. 34. Alsdan zal de koning zeggen tot degenen die tot zijne rechterhand zijn: komt gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, 't welk u bereid is van de grondlegging der wereld; 35. want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven, ik ben dorstig geweest en bij hebt mij te drinken gegeven, ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd, 36. ik was naakt en gij hebt mij gekleed, ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht, ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. 37. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? 39. En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis, en zijn tot u gekomen? 40. En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zooveel gij dit één van deze mijne minste broeders gedaan hebt, zoo hebt gij dat mij gedaan.
Laten we deze schijnheilige 'christelijke' lieden in o.a. Ede goed in de gaten houden, want in hun schijnheiligheid varen zij voortdurend negatief uit tegen landen, waarin een op de koran gebaseerde wetgeving gehanteerd wordt, terwijl zij er kennelijk naar streven Nederland te hervormen tot een christocratische samenleving - waarbij best vermeld mag worden dat de Nederlandse wetgeving (en die van nagenoeg alle 'westerse' landen) toch al een krachtig christelijk accent heeft.

UMTS nog steeds niet bewezen veilig!

Het zal (nog steeds fungerend) staatssecretaris Geel niet interesseren (tenslotte heeft hij al vaak genoeg blijk gegeven van een wel heel erg elastische eerlijkheid en van ontbrekend inzicht), maar ook na een recent Deens onderzoek van Joachim Schüz e.a. (gepubliceerd in het Journal of the National Cancer Institute van 06.12.2006) is nog steeds niet bewezen of mobiele telefoons nu wél of niet veilig zijn. Let wel: dit onderzoek omvat niet alleen de betwiste UMTS-telefonie, maar ook de (gezien de veel lagere gebruikte uitzendfrequentie minder verdachte GSM-telefonie).

In een voorlopige risico-schatting vat Joachim Schüz de resultaten van de tot op heden 30 verschillende onderzoeken samen als: "Een verhoging van het risico kan tot op heden wetenschappelijk noch bevestigd noch uitgesloten worden".

Van Geel zal ongetwijfeld binnenkort de telecombedrijven weer wel matsen met een brief, waarin deze voorlopige conclusie wordt samengevat als "Een verhoging van het risico kan tot op heden wetenschappelijk niet bevestigd worden" en hij zal er dan ongetwijfeld zijn eigen conclusie nog aan toevoegen: "UMTS is dus veilig", en die conclusie zal dan weer met veel bombarie verspreid worden door het Algemeen Nederlands Propagandabureau en het NOS Journaal.

vrijdag 12 januari 2007

VS, het land van de voorwaar onbegrensde mogelijkheden

Het is in de Verenigde Staten mogelijk om ongestraft op basis van gemanipuleerd bewijsmateriaal en leugens een oorlog te beginnen en honderden duizenden mensen uit te moorden, maar wanneer een lerares in de klas - al dan niet met opzet (ze zou schuldig zijn volgens een jury, maar eerlijk gezegd vind ik het bewijs daarvoor, uitgaande van het artikel in Webwereld, vreselijk zwak) - in het bijzijn van leerlingen porno op haar computer binnenkrijgt (door spyware), dan riskeert ze een gevangenisstraf van 40 jaar! (Webwereld)

Hier helpt maar één middel. De VS compleet isoleren en onder quarantaine stellen, de rotte plekken drastisch verwijderen en heel voorzichtig opnieuw beginnen.

donderdag 11 januari 2007

Lekker gluren met Windows Vista

De National Security Agency (NSA), de Verenigdestaatse spionagedienst die belast is met 'het onderzoek naar buitenlandse electromagnetische signalen en met de bescherming van electronische informatie die van levensbelang is voor de nationale veiligheid van de VS' (definitie van de Information Warfare Home Page) heeft volgens het ANP (Spits), MicroSoft geholpen bij het 'beveiligen' van het nieuwe besturingssysteem Windows Vista, maar MicroSoft wil niet zeggen waaruit de bijdrage van het NSA precies bestond. Ook het instituut voor technologie van het ministerie van handel leverde 'een vergelijkbare bijdrage' (vergelijkbaar, dat betekent dus in deze context dat het om een niet nader gespecificeerde bijdrage gaat).

Misschien is er dankzij die samenwerking nu wel een achterdeurtje ingebouwd in Vista, waardoor de spionnen van de NSA (en de CIA, en wellicht zelfs ook clubs als de AIVD) elke computer met Windows Vista kunnen binnendringen en bespioneren, ongetwijfeld om het terrorisme te bestrijden - of ten behoeve van bedrijfsspionage (remember Airbus?) of om te achterhalen wie de bronnen zijn van kritische kranten, enz. Het gaat er tenslotte maar net om wat je onder 'beveiligen' bestaat en wiens belangen beveiligd moeten worden...

Dit gegeven past wondermooi in het Duitse voorstel om de overheid toestemming te geven om computers te besmetten met 'Trojaanse paarden' (C't N° 1/2007), uiteraard ook om het terrorisme te bestrijden. De bondsminister van binnenlandse zaken (Wolfgang Schäuble, van de conservatief christocratische CDU) wil dat het Bundeskriminalamt online computers mag doorzoeken door middel van schadelijke software. Volgens Schäuble moet "in een tijd met grote bedreigingen en gevaren het menselijk mogelijk gedaan worden voor de veiligheid". Voorlopig is deze bedreiging van de mensenrechten door een rechter van het Bundesgerichtshof tegengehouden, omdat "voldoende wettelijke basis" ontbreekt, maar je kunt erop wachten dat die wettelijke basis wel wordt aangemaakt.

Een waarschuwing lijkt me hierbij wel op zijn plaats: weet waar je aan begint wanneer je je computer besmet met Windows Vista!

Nog een fraaie toepassing van de terrorisme-paranoïa

De intussen alweer een half jaar uitgerangeerde, maar nog steeds fungerende (ofschoon al sedert jaren disfunctionerende), minus-ter van Binnenlandse Zaken (Remkes) wil de wet wijzigen, volgens welke de publieke sector verplicht de topinkomens openbaar moet maken. Hierdoor kunnen namelijk terroristen gemakkelijk achterhalen welke ministers en ambtenaren extra beveiligd worden (ANP, o.a. via Metro).

Ofwel is deze Rem achterlijk en denkt hij dat terroristen (althans wat hij zo noemt) niet zonder inspanning op een andere manier aan de betreffende gegevens kunnen komen, ofwel denkt hij zo op een gemakkelijke manier te voorkomen dat de Nederlandse bevolking ziet wie zijn (M/V) zakken zit te vullen van onze belastingcenten.

Het bericht zit overigens helemaal krom in elkaar. Iemand krijgt toch extra bewaking wanneer hij extra risico loopt? Dan zitten de 'terroristen' toch al achter betrokkene aan? Bovendien snap ik niet hoe uit iemands inkomen kan blijken of er sprake is van extra bewaking. Dat is toch geen salarispost?

dinsdag 9 januari 2007

Democratie wordt driftig verder uitgebreid

De democratiseringsdrift van George W. Boef is niet te stuiten. Gisteren en vandaag zijn doelen in Somalië aangevallen, waar -zoals CNN hen noemt "suspected al Qaeda fighters" (oftewel: mensen die ervan verdacht worden voor Al Q'aida te vechten) zich zouden verstoppen. CNN vermeldt dat daarbij 31 burgers, waaronder een pas-getrouwd stel, gedood zijn. Een functionaris van een Verenigdestaatse geheime dienst zei dat er 5 tot 10 personen gedood waren en nog enkelen, "misschien vier of vijf" gewond geraakt waren. Tussen neus en lippen wordt nog even vermeld dat 'de US nog steeds aan het proberen is om uit te vinden om wie het gaat'.

Gedacht wordt dat de "islamitische extremisten bescherming zouden bieden aan mensen die verdacht zijn van het bombarderen van de ambassades". De aanval was gebaseerd op informatie "waardoor we dachten dat er belangrijke leiders van Al Q'aida op een plek waren waar we hen zouden kunnen identificeren en we actie tegen hen zouden kunnen nemen", volgens Bryan Whitman (woordvoerder van het Pentagon).

Lees het bericht van CNN om te zien hoe zorgvuldig de VS te werk gaan om het terrorisme uit te roeien. Het is voldoende om "verdacht" te zijn om doodgebombardeerd te worden. Tenslotte geven ze zelf toe dat ze nog niet weten wie ze vermoord hebben.

Ook het ANP heeft het over "een aanval op [...] een vermeende basis van al-Qaeda" (Trouw), waarbij verder vermeld wordt dat 'volgens diverse bronnen veel doden gevallen [zijn] bij de aanval, maar over hun identiteit is niets bekend'. Zoals een Somalische regeringswoordvoerder door het ANP geciteerd wordt: "Absoluut, er zijn veel mensen gedood. Er liggen zo veel dode mensen in het gebied, maar we weten niet wie wie is, maar de aanval was een succes."

Over de schietgraagheid van de Verenigdestaatse generaaltjes verbaas ik me niets. En ook de Somalische VS-vriendjes zitten er niet mee of er onschuldigen vermoord zijn, want "de aanval was een succes", ook al is niet duidelijk wie er zoal dood zijn...

vrijdag 5 januari 2007

Het zal wat met die neuzen...

Ik hoorde enkele minuten geleden op het ANP-nieuws op de radio dat de neuzen van CDA, PvdA en ChristenUnie voor wat betreft de nieuw te formeren regering dezelfde kant op staan.

Nog afgezien van het gegeven dat ik het een gestoorde uitdrukking vind (die van die neuzen), belooft het bericht weinig goeds voor de Nederlandse bevolking: het kan alleen betekenen dat de PvdA (die tenslotte al onder Wim Kots zijn 'ideologische veren' had 'afgeschud') in nauwe samenwerking met CDA en CU Nederland aan de neoliberale EU-internationale gaat uitleveren - althans wil gaan uitleveren.

Weinig rust voor ons dus de komende jaren. Haal de spandoeken maar vast weer uit de kast!

donderdag 4 januari 2007

Verkankerd van ons eigen geld!

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte:

Gistermorgen zag ik terloops de voorpagina van de Volkskrant:


NEDERLAND SUBSIDIEERT VERVUILING IN CHINA

"De Nederlandse overheid draagt bij aan het instandhouden van twee sterk vervuilende chemiefabrieken in China: 69 miljoen.
De Chinese fabrieken krijgen het geld als beloning voor het schoner maken van hun productie. De Nederlandse overheid wil China zo helpen met het terugdringen van milieuvervuiling.
Hiermee kan Nederland voldoen aan het Kyoto-protocol, de internationale afspraken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
De transacties met de twee Chinese chemiefabrieken zijn de grootste milieudeals ooit. In totaal betaalt de Nederlandse overheid tot 2012 450 miljoen euro aan buitenlandse bedrijven om schoner te produceren."

Dus het ministerie van VROM heeft bedacht om 450 miljoen euro van ons belastinggeld te besteden aan het terugdringen van milieuvervuiling. Mooi! Maar waarom in het buitenland? Weet VROM dan nog steeds niet hoe het in Nederland gesteld is met de milieuvervuiling?? Onze overheid schijnt het niet te weten. Weet U het wel? Lees en huiver.............

Een algehele vergiftiging van Nederland en nagenoeg alle bouwmaterialen (hout, cement, beton, stenen, pannen) met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen als arseen en chroom VI, hetgeen via dekmantelbedrijven als houtimpregneerbedrijven, afvalverwerkende bedrijven (Essent), groene stroom energiebedrijven (Essent, Nuon) wordt gerealiseerd. Deze massale vergiftiging van 16 miljoen Nederlanders met miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen als arseen, en chroom VI wordt in Nederland onder de dekmantel van milieuvriendelijke woorden als: ecologisch, hergebruik, groene stroom, biomassa, CO2-reductie, milieubeton, green bricks, gestimuleerd met miljoenen/miljarden euro's aan overheidssubsidie. Het ministerie van VROM heeft deze massale vergiftiging vanaf mei 1992 mogelijk gemaakt.
In Nederland wordt schoon hout volgestopt met chemisch afval van de zwaarste categorie "de klasse 1" aan kankerverwekkende stoffen! De stof gaat recht door de menselijke huid. De stof lost op in water, komt in het drinkwater en wordt opgenomen door planten en dieren die dienen voor de menselijke consumptie. Dat kan toch niet gebeuren in het nette Nederland?

Ik begrijp er niets meer van: waarom vergiftigt de Nederlandse overheid doelbewust de gehele Nederlandse bevolking met tientallen miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen ?? Waarom wordt daarvoor ook nog miljoenen/miljarden euro’s aan subsidie uitgegeven ?? Zo betalen de 16 miljoen Nederlanders hun eigen vergiftiging !!

Daar waar deze kankerverwekkende stoffen nog niet zijn opgelost in het water en niet zijn opgenomen in de mens, dieren of voeding en dus nog in het hout, bodem of slib zitten, heeft het Nederlandse bedrijf Edelchemie uit Panheel (Limburg) de Nuloptie-technologie als kant en klare oplossing www.edelchemie.nl Deze Nuloptie-technologie is vanaf 1957 in Nederland in stilte ontwikkeld en vanaf 1992 international gepatenteerd.
Maar.......de Nuloptie is 20 jaar lang bestreden, belachelijk gemaakt, geblokkeerd, geschaad en tegengewerkt. Er blijken zoveel gevestigde "milieu.afvalbelangen" op het spel te staan, dat dit begin van duurzame afvalverwerking gesmoord moet worden door ongelijke behandelingen via vergunningen, door verdachtmakingen, valse concurrentie, op kosten jagen via het opdringen van procedures, aanzet tot patentschending, ambtshalve vastpinnen van vergunningen, beslaglegging etc.

Dit vergiftigingsbeleid van het ministerie van VROM is goedgekeurd door een misleide en daardoor onkundige Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze 150 Volksvertegenwoordigers vergiftigen daarmee geheel Nederland, maken daarmee op termijn (binnen 30 jaar) het gehele Nederlandse volk ziek met als gevolg een enorme kankerexplosie die al in volle gang is, waarvan de enorme economische en ecologische schade als gevolg daarvan niet meer met geld is te betalen. Deze Tweede Kamer maakt zich daarbij schuldig aan "Stolen Future" nota bene van onze eigen kinderen.
450 Miljoen gaat er dus naar het buitenland om buitenlandse bedrijven schoner te laten produceren. Maar wat gaat er precies gedaan worden met die 450 miljoen? Zou het gebruikt worden daarmee een basis te creëren om evenals in Nederland ook het buitenland te vergiftigen met kankerverwekkende stoffen onder de dekmantel van het Kyoto Protocol?

Een vriendelijke en strijdvaardige groet van Nel de Best (redactie Het Echte Nieuws).

Bronnen: www.edelchemie.nl / www.libertarian.nl/NL/archives/000361.php / www.sdnl.nl/video/2vandaag.wmv / www.katholieknieuwsblad.nl/actueel20/kn2017e.htm / http://66.197.141.254/video/nuloptie.wmv

Overgenomen uit Het Echte Nieuws van 5 januari 2006

woensdag 3 januari 2007

Luisterboeken lezen?

Het voorbije uur heb ik naar een interessante discussie geluisterd op het eerste programma van Radio Nacional de España. Besproken werd waarom er bijv. in het Verenigd Koninkrijk en de V.S. een enorm aanbod is van luisterboeken (boeken -romans of wat dan ook- die, vaak door acteurs, voorgelezen worden en op een CD verkocht worden), terwijl die in Spanje nauwelijks te vinden zijn.

Het eenvoudigste antwoord is dat het Spaanse publiek nog niet gewend is aan het idee van luisterboeken. Net als Coca Cola, MacDonald en veel andere zaken, zal ook dit aspect van de anglosaxificatie (in veel gevallen een synoniem van 'verluiing') Spanje bereiken.

De vertraging waarmee Spanje deze 'vernieuwingen' overneemt is juist een van de aantrekkelijke kanten van dit land.

Een interessant voorbeeld hiervan is wat een vriendin uit Barcelona me in 1970 zei toen ze in Nederlandse supermarkten het enorme assortiment aan soep in pakjes zag. Zij was ervan overtuigd dat die in Spanje nooit populair zouden worden, want: "Wat kost het nou voor moeite om zelf een soep te maken? En bovendien smaakt zelfgemaakte soep veel beter!" Aan degenen die geen ervaring hebben met Spaanse supermarkten: de keuze daar is tegenwoordig minstens even groot als in Nederland.

Persoonlijk vind ik een door een ander voorgelezen boek een ramp. Misschien valt het minder op, maar net als een op een roman gebaseerde film is ook een voorgelezen boek een persoonlijke interpretatie. Ik vind het onontbeerlijk om een boek met mijn ogen (en eventueel met mijn eigen stem, hardop) te lezen, met mijn eigen intonatie en nadruk. Ik wil ook de mogelijkheid hebben om eventueel één of enkele alinea's terug te gaan in de tekst, zonder dat ik een halve CD terug moet zoeken.

Een collega van me 'leest' deze luisterboeken (romans) tijdens zijn vele autoreizen. Ofwel zijn luisterromans niet zo boeiend of aangrijpend als échte (papieren) romans, ofwel vormt hij een groot gevaar voor de verkeersveiligheid.

Een andere moderne optie om boeken te lezen bestaat uit electronische boeken ('e-books'), die van het Internet gedownload kunnen worden. Ofschoon ik nog steeds de voorkeur geef aan papieren boeken (het lijkt me eerlijk gezegd niet erg verstandig om een e-book mee in bad te nemen - terwijl ik elke avond/nacht minstens een uur in bad lig te weken vóór het slapen gaan), maar e-books lees ik tenminste helemaal zelf, ook al is het dan van een beeldscherm.

dinsdag 2 januari 2007

Dus nu is Irak democratisch, beschaafd?

En deze opmerking komt niet eens voort uit de vraag of een land dat de doodstraf kent wel als beschaafd kan worden beschouwd, en ook niet uit de twijfels (o.a. van Amnesty International) over de procesvoering.
Op dit moment vraag ik me vooral af waarom de Iraakse 'regering' niet eens een poging heeft gedaan om te zorgen voor de schijn van een respectvolle executie. Tot het laatste moment werd Saddam Hussein beledigd en beschimpt. Wie waren die schoften? Waren dat simpele boeren die 100 dollar gekregen hadden op voorwaarde dat ze zouden schelden? Waren het rechters, overheidsfunctionarissen? En het toppunt van de walgelijkheid was nog wel het feit dat de hele executie gefilmd is met een mobiele telefoon en via het Internet openbaar werd gemaakt. (Trouw)

De Iraakse 'regering' gaat weliswaar onderzoek doen naar degene die de executie van Saddam Hussein heeft gefilmd en naar degenen die niet het respect konden opbrengen om de executie tenminste op een ernstige zaak te laten lijken (El País). Dat neemt echter niet weg dat vooraf geen maatregelen genomen zijn om dit te voorkomen en het zou mij niet verwonderen wanneer dit onderzoek alleen wordt ingesteld onder druk van de internationale reacties.

Nieuwe secretaris-generaal van de VN snapt er niks van

Ban Ki-Moon, de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties snapt er niks van. In zijn toespraak van vandaag, de dag waarop hij zijn nieuwe functie opneemt, zei hij o.a.: "Ik begin mijn opdracht op een ontmoedigend moment in de internationale politiek, beginnend met Darfur en in het Midden-Oosten, Iran, Irak, Noord-Korea, met veel andere crises die onze wereld onrustig maken: van het verdedigen van de mensenrechten en de noodzaak om onze inspanningen te verhogen om in 2015 de doelstellingen van de Millennium-doeleinden te kunnen invoeren." Deze doelen omvatten o.a. het halveren van de armoede, het waarborgen van basisonderwijs op de hele wereld en het tot staan brengen van de AIDS-pandemie. (o.a. USA Today)

Deze arme man Ban heeft er niet veel van begrepen. Hij had zijn toespraak enorm kunnen vereenvoudigen door er minder omheen te draaien, door te zeggen: "Ik begin mijn opdracht op een ontmoedigend moment in de internationale politiek, met de alomtegenwoordige invloed van de Verenigde Staten en het internationale kapitalisme."

maandag 1 januari 2007

Nederlands spellingsgeneuzel nu ook internationaal lachertje

Dankzij BBC News, weet vanaf nu ook de hele Engelstalige wereld hoe het er in Nederland voorstaat met het irritant-stomme Groene Boekje en het alternatieve Witte Boekje. Zouden de betweters in Den Haag nú misschien begrijpen dat ze zich toch wel erg belachelijk aan het maken zijn?

Wie wil weten hoe ikzelf daarover in het verleden al geschreven heb, kan linksboven "in this blog" zoeken naar 'spelling'.

De gewaardeerde energieschat [gastkolom]

Zoals u weet is er de laatste dagen stevig gesproken over hoe vreselijk slecht Rusland weer aan het worden is. En al heeft het deze keer niets te maken met de Koude Oorlog, wie weet of de komende maanden sommige mensen niet heel wat kou gaan moeten lijden wanneer de oorlog om het aardgas uiteindelijk losbarst.

Al dit gedoe om gas, en dat in maanden waarin we, als het afgesloten wordt, heel wat kou zullen moeten doorstaan. Toch blijven de media ons maar tot kalmte manen. We hebben voldoende gas voor onze behoeften, aangezien Duitsland grote reserves bezit (gelukkig maar, want ik zag me al mijn houten vloer verbranden, of met een groot blik midden in mijn woonkamer zitten als een Parijse clochard).

Maar dit is niet het werkelijke probleem. Het probleem, zoals ik het zie, is dat het niet uit te leggen is hoe we in de 21ste eeuw nog steeds niet beschikken over alternatieven die deze huiselijke probleempjes tussen staten kunnen oplossen.

Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat er nog steeds niet serieus, publiek en politiek gesproken wordt over het onderwerp kernenergie? Hoe is het mogelijk dat in landen als Spanje, met een hoog aantal zonuren, geen inspanningen worden gedaan om alternatieve energievormen te gebruiken? Het is helemaal niet te begrijpen. Of misschien toch wel?

Het is onbegrijpelijk dat we moeten betalen voor de import van gas, wanneer we dezelfde warmte kunnen halen uit andere energiebronnen. Het is onbegrijpelijk hoe we zo achter kunnen lopen bij de toepassing van zonnepanelen of energie uit biomassa. Het is onbegrijpelijk hoe in Europa, vanuit Europa of met Europa geen gemeenschappelijke energiepolitiek gevoerd wordt. Het is niet te begrijpen, beste lezers, het is niet te begrijpen.

Het is alleen te begrijpen, misschien valt het vanuit deze optiek te begrijpen, dat er van Europa naar het oude-nieuwe Europa gemeenschappelijk nog een hele afstand afgelegd moet worden.

In Europa ontbreekt nog veel reële, daadwerkelijke en doeltreffende overeenstemming, er is nog veel tijd nodig om de werkelijke behoeften te bestuderen van een gebied dat als één geheel gezien wil worden, nog veel tijd om boven politiek geneuzel en gebedel uit te stijgen bij het verdelen van een paar kruimels van een economische taart. Europa mist nog eenheid om te handelen, om zich als één geheel te beschouwen en om zich bezig te houden met (in plaats van zich ongerust te maken over) werkelijk fundamentele kwesties.

Bestaan er soms in Europa geen soorten energie waarvan we gebruik kunnen maken? Wanneer u antwoordt dat die niet bestaan, dan vreest u, net als ik, dat we een probleem hebben dat gecompliceerder zal worden elke keer dat een of andere Poetin ruzie zoekt met zijn naaste buurman. Wanneer u echter van mening bent dat Europa mogelijkheden en capaciteit heeft om zichzelf te voorzien van energie, dan zouden we er misschien bij onze regeringen op moeten aandringen om, gemeenschappelijk, te gaan zoeken naar alternatieve energiebronnen, waardoor we niet langer afhankelijk hoeven te zijn van de verbetering of verslechtering van het humeur van deze of gene die besluit de prijs van aardolie, aardgas, of wat hij maar bedenkt, te verhogen (want uiteraard gaat het nooit om een prijsverlaging).

Het probleem bij deze dingen is dat, voor de verandering, de rekening voor de politieke onenigheden tussen Europese staten ook nu weer wordt betaald door ons, de burgers die gebruik maken van de zo gewilde schone energie: gas. En we zullen die betalen, een beetje duurder (zeggen ze), zoals we alle prijsstijgingen betalen; stilzwijgend, zonder onze mond open te doen; wat kunnen we eraan doen? Het levensonderhoud wordt duurder, niet door onze schuld... maar het wordt duurder.

En we zullen er niks van merken, zeggen alle Europese politici één voor één. Bij de levering van aardgas aan Europa zullen we niks merken van de ruzie tussen Rusland en Witrusland en natuurlijk begin ik, wanneer ik hen dat hoor zeggen, te beven en herinner ik me de regels van Berthold Brecht: "Wanneer die van boven over vrede spreken weet het gewone volk dat er oorlog gaat komen. Wanneer die van boven de oorlog vervloeken zijn de mobilisitatie-oproepen al verstuurd." Ook hier dus... bijna hetzelfde.

Wanneer in Europa, het verre Europa, gezegd wordt dat er geen problemen zullen ontstaan met de gasleveringen... weet elke burger, die elke maand opnieuw de rekening van het gewaardeerde gas betaalt, dat... er problemen zullen komen. En die zijn er en zullen er komen, omdat er geen goede gemeenschappelijke energiepolitiek is.

©2006 Cristina Caramés Espada, columniste bij het Diario de Ferrol; vertaald en gepubliceerd met toestemming van de schrijfster.