woensdag 31 januari 2007

Is De Geus wel arbeidsgeschikt?

Volgens De Pers van vandaag heeft bijna de helft van de herkeurde WAO-ers (ik begrijp dat bedoeld wordt: de helft van degenen die door de walgelijk zinloze nieuwe definitie van 'arbeidsongeschikt' plotseling arbeidsgeschikt bevonden zijn') binnen acht maanden na herkeuring een baan gevonden. Dit in antwoord op kamervragen naar aanleiding van het TV-programma Zembla. Het artikeltje vermeldt niet (en eerlijk gezegd vraag ik me af of De Kneus dat wél vermeld heeft) om wat voor banen het hierbij gaat. Misschien een weekje bij een uitzuigbureau? Tenslotte hébben ze dan werk gevonden...

Maar zelfs wanneer deze 'bijna de helft' (45%) geschikt werk zou hebben gevonden, dan verandert dat niets aan het feit dat nog steeds 55% van de miraculeuze arbeidsgeschikten door de niets-ontziende geldwolvigheid van het Balkenkabinet plotseling van een reële uitkering in de bijstand terecht is gekomen of zelfs, wanneer er sprake is van een partner met inkomen, geen enkel inkomen meer ontvangt.

Dat is dus wat de nep-christenen van het CDA met sociaal bedoelen.

Geen opmerkingen: