zaterdag 29 november 2014

Zwart en wit

De volgende 'ingezonden brief' staat deze week in de «Vrije Geluiden» (zoals ik de VPRO Gids nog steeds noem). Ik hoop dat de schrijver er geen bezwaar tegen heeft dat ik zijn mening (waarin ik me helemaal kan vinden!) via mijn blog wat verder verspreid. - Anders hoor ik het graag van hem!


Zwart en wit

Ik wil niemand de zwarte piet toespelen of zwartmaken, maar wordt het niet eens tijd dat we ons door de antipieten niet meer laten afleiden van waar het werkelijk om gaat. Dat de slavernij misschien is afgeschaft, maar dat in grote delen van de wereld nog steeds diepe armoede heerst die in niets onderdoet voor slavernij, dat ik een VPRO Gids vol kan schrijven over wat er allemaal scheef en mis is in deze wereld. Dat we ons zeker niet door Amerika [bedoeld is: de Verengde Staten - Dwarslezer], waar nog volop wordt gediscrimineerd en waar de gevangenis overvol zitten met gekleurde mensen, de les moeten laten lezen over Zwarte Piet.


Ik heb mijn stukgelezen Sjors en Sjimmie van zolder gehaald. Sjimmie was mijn eerste kennismaking met iemand met een andere huidskleur en ik hield en houd nog steeds van hem als van geen ander. Misschien wel meer dan van Sjors. Dat de Sjimmie in mijn boek niet bestaat, weet ik al vele jaren, maar ik heb wel van hem geleerd dat ik niet bang hoef te zijn van iemand met een andere huidskleur en daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Verder is het nu een onleesbaar boek en net zo verschrikkelijk als de Sint en Piet uit mijn jeugd.

Laat de huidige Sint en Piet rustig en ongedwongen mee evolueren met de tijd en wij moeten ons weer druk maken over donkergekleurde bootvluchtelingen die worden afgehouden aan onze grenzen en al het leed dat ons werkelijk scheidt.
Willem Boermans, Frankrijk

dinsdag 18 november 2014

Lachen met het radionieuws...

Vandaag was er in Uden een vliegtuigbom ontdekt, waarbij de "explosieve ópruimingsdienst", zoals regelmatig gezegd wordt. Eerlijk gezegd vind ik een explosieve dienst erg gevaarlijk als er toch al een bom ontdekt is. Ik zou zeggen: schakel dan de "explosíevenopruimingsdienst" in!

Zo hoor ik ook regelmatig spreken over "blinde geleidehonden", in plaats van blindengeleidehonden"

Het is triest dat er in Nederland wel een hoop moeite wordt gedaan om om de paar jaar de spelling van de taal te bemoeilijken, maar er (kennelijk) geen aandacht besteed wordt aan de uitspraak. De grote massa doet wel braaf zijn best om (onnodiglijk) de tussen-N uit te spreken, maar de klemtoon heeft duidelijk geen hoge prioriteit...

Aanvulling (21:02): in het NOS-radiojournaal werd melding gemaakt van mensen die in een Tilburgs winkelcentrum onwel waren geworden. Mogelijk was er "koolmonoxyde" vrijgekomen...

maandag 10 november 2014

Joris Demmink...

Ongeveer een week geleden (op 2 november) meldde het NRC dat een nieuwe getuige bij een notaris een verklaring heeft afgelegd over pedoseksuele activiteiten van Joris Demmink, vroeger Secretaris-Generaal bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het is wel bijzonder dat dit gebeurt vlak na het uitkomen (op 23 october 2014) van de nieuwe "faction"-thriller van Tomas Ross «de Vrienden van Pinocchio». Pinocchio was de "besloten club in Praag" waarvan in het artikel sprake is. De schrijver beschuldigt weliswaar Demmink nergens van, maar desondanks vraag je je als lezer toch al gauw af wat er werkelijk aan de hand is/was...

Het zal wel moeilijk te bewijzen zijn of Joris Demmink zich inderdaad schuldig gemaakt heeft (en men kan nu eenmaal niet schuldig zijn aan "niet bewezen feiten"), maar het boek van Ross maakt in ieder geval veel duidelijk van de manier waarop bewijzen kunnen verdwijnen en waarop getuigen "overtuigd" kunnen worden om hun verklaringen in te trekken of af te zwakken.

Zie over Joris Demmink artikelen in Vrij Nederland van 1 october 2012, van 25 september 2012 (samen met Freke Vuijst) en nogmaals van 25 september 2012, en van 21 januari 2014  van de hand van Harry Lansink.

Zijn electrische auto's werkelijk een oplossing?

Inderdaad bieden ze voor de electriciteitsbedrijven momenteel een oplossing voor hun overproductie, zeker omdat het aantal mensen met zonnepanelen nog steeds toeneemt. Maar je kunt er donder op zeggen dat er een tijd komt dat er een andere oplossing wordt gevonden voor een soepelere productie bij de electriciteitscentrales, en dan gaan ongetwijfeld de prijzen voor het afnemen van auto-stroom omhoog. Om nog maar niet te denken aan het gevaar dat de Roverheid ineens op het idee komt dat mensen met electrische auto's voordeliger rijden, waardoor er een speciale belasting geheven gaat worden. (Ik ga er maar van uit dat mijn blog niet interessant genoeg is voor de Roverheid, want anders heb ik ze misschien weer op een idee gebracht.)

Dat electrische auto's (en fietsen) niet zo erg milieuvriendelijk zijn is natuurlijk duidelijk, want ze produceren dan wel niet zélf uitlaatgassen, maar op afstand wordt hun uitlaatgas uiteraard door de electriciteitscentrales uitgestoten.

Bovendien produceren electrische auto's ook fijn stof [fijnstof?], zoals blijkt uit een artikel in De Standaard van vandaag

Ik blijf dus bij mijn standpunt dat er maar één manier is om de vervoersbehoeften van de bevolking milieuvriendelijker te bevredigen: gratis openbaar vervoer (of misschien voor een symbolische prijs om te voorkomen dat mensen hele dagen lekker gratis gaan treinen of bussen, al zal de lol daar toch vlug af zijn). Het gebruik van auto's hoeft daarvoor niet extra belast te worden, want veel mensen zullen bij gratis openbaar vervoer de nadelen graag op de koop toenemen. De kosten van dit gratis openbaar vervoer kunnen volgens mij bijvoorbeeld betaald worden uit de daardoor overbodige uitbreiding van het aantal snelwegen in Nederland.

maandag 3 november 2014

Het misbruik van ons geld gaat gewoon door...

Alsof het al niet genoeg is, dat wij, de arbeidersklasse, verplicht een kaste maatschapelijk nuttelozen moeten onderhouden, die vrijelijk de hele wereld mogen bereizen, en die rustig van ons geld voor 4 miljoen een tuin mogen aanleggen, trekt de gemeente Utrecht zonder blikken of blozen dik 15 miljoen euro uit om de Tour de France in Utrecht te laten starten (zie de Volkskrant van vandaag)... Alsof dat geld in Utrecht niet beter besteed had kunnen worden: ook daar zitten genoeg mensen in ernstige problemen met alle "bezuinigingen" in de zorg en op andere terreinen.

Laat dit soort zinloze prestige-zaken, áls die al perse in Nederland moeten plaatsvinden, kotsverdomze organiseren in plaatsen als Wassenaar of Blaricum en eis dan dat geld van de grootgraaiers die daar wonen. Maar eigenlijk is het zoïzo belachelijk dat dit soort geldverslindende zaken nog steeds georganiseerd wordt, want in Frankrijk zitten ze net zoals hier in een dikke economische crisis.

Ik snap het heus allemaal wel: dit soort "sport"-manifestaties (brood en spelen, waarbij ik me afvraag hoeveel mensen er zijn die al niet eens meer genoeg te eten hebben) is nodig om te voorkomen dat de massa tijd krijgt om na te denken over wat er werkelijk aan de hand is.
Stel je voor dat er geen Tour de France, Olympische spelletjes en foebbalkampioenschappen op de TV worden uitgezonden en dat de Nederlandse bevolking, die uit verveling weer na is gaan denken, en masse Den Haag bezet en de verantwoordelijke politici gijzelt... Ik ben er overigens van overtuigd dat de "orde"-diensten en het Ministerie van Oorlog grootschalig uit de slof zullen schieten en dat de gegijzelde politici al gauw weer ontgijzeld zullen zijn en weer rustig verder gaan met hun wanbeleid, maar het oogt zo slecht in de buitenlandse pers, niet waar.


Trouwens, hoeveel moet de NOS (of heet dat tegenwoordig ook NPO?) betalen om die Tour de France uit te mogen zenden. Dat geld komt immers ook rechtstreeks uit onze zakken, zelfs uit die van mensen die nooit TV kijken...

maandag 6 oktober 2014

De kromme logica van de zwartsokken

Blijkens een artikel in de PZC van 4 october steunt het Vlissingse gemeenteraadslid mevrouw Janse van de SGP het partijstandpunt dat de doodstraf weer ingevoerd moet worden.

En inderdaad, deze door het grote gristelijke sprookjesboek geïnspireerde club geeft op haar website (bij het onderwerp "doodstraf") aan: "De mens is geschapen naar het beeld van God. Vanuit dit vertrekpunt - de hoge waardigheid van de mens als beelddrager van God - volgt dat de overheid (rechter) gerechtigd is om bij ernstige levensdelicten de doodstraf toe te passen."

Het vreemde is dat volgens deze bijgelovigen de mens "misdadiger" dus kennelijk niet naar het beeld van hun god geschapen is, en dat een "rechter" wél getrouw is aan zijn beeld. De SGP heeft er kennelijk geen enkele moeite mee dat er maar al te vaak mensen ten onrechte veroordeeld worden, en soms een groot deel van hun leven achter de tralies gezeten hebben voordat de waarheid uitkomt. (Zie hierover bijv. het boek «Convicting the Innocent».) Die mensen mogen dus onschuldig vermoord worden... Maar ach, als ze onschuldig zijn, komen ze natuurlijk meteen in de hemel, het sprookjesland van de bijgelovige zwartsokken. Die kromme redenering werd door de RK inquisitie ook gehanteerd.

Nog afgezien natuurlijk van het feit dat hun god kennelijk een prutser is, die niet eens in staat is om alle mensen daadwerkelijk naar zijn evenbeeld te boetseren.

En dit is dan dezelfde SGP, die elders op haar website (bij het onderwerp "abortus provocatus") stelt dat ook een "leven dat nog niet geboren is en in een pril stadium verkeert" "beschermwaardig" is. Immers, "het besef dat het leven van de mens een geschenk is, maakt duidelijk dat we op een verantwoorde manier om moeten gaan met het broze en vergankelijke leven. Een geschenk kapot maken voor de ogen van de Gever, is een slag in Zijn gezicht. Een overheid die toestaat dat pril kinderleven, leven met een handicap of leven in de laatste fase wordt gedood, gaat eraan voorbij dat God Zelf de Gever van ieder mensenleven is."

Die god van hen mag dus wel een klap in zijn gezicht krijgen wanneer een (échte of vermeende) misdadiger vermoord wordt (valt die misdadiger dan niet in de categorie "ieder mensenleven"?), maar niet wanneer voorkomen wordt dat een kind ter wereld komt dat -om wat voor reden dan ook (geestelijke of lichamelijke handicap of waarvan de ouders niet of onvoldoende in staat zijn het een goed leven te bieden) - bij geboorte veroordeeld zou worden tot een ongelukkig leven.

Ja, ik weet het, zo'n kind komt later ook in die fictieve sprookjeshemel terecht, maar voor die tijd heeft het hier op aarde al een hel gehad, en dat is geen sprookjeshel uit hun sprookjesboek. En ja, ik weet ook dat er mensen zijn die O-ZO gelukkig zijn met hun zieke kind, maar wat voor kansen heeft ook dat kind in deze keiharde neoliberale maatschappij? Tenzij het natuurlijk ouders zijn, die nog gestolen geld uit de VOC-tijd op hun bankrekening hebben staan en daardoor hun kind met alle mogelijke zorg kunnen omringen (wat overigens geen enkele zekerheid biedt dat het kind zélf GELUKKIG is.

Het walgelijke van de SGP in dezen is dat deze club zich christelijk noemt, en zich voor haar gedachtensgoed gedachtenslecht baseert op het Oude Testament, waarin hun naamgever Jezus Christus op geen enkel moment voorkomt, terwijl deze lieden zich niets gelegen laten liggen aan het Nieuwe Testament, waarin hun Christus voortdurend spreekt over begrip en vergevingsgezindheid, over "de andere wang toekeren" en dat "wie zonder zonden is, de eerste steen werpe"...

zaterdag 4 oktober 2014

Akelige verrassing...

Vandaag kocht ik bij mijn plaatselijke boekhandel het tiende en laatste deel van de Kriminalgeschichte des Christendums van Karlheinz Deschner (enkele maanden geleden gepubliceerd). Toen ik buiten stond en de papieren zak met het boek erin achter op mijn fiets wilde snelbinderen, zal ik tot mijn stomme verbazing (en schaamte ten opzichte van de mensen die mij met die zak hadden zien lopen), dat het een reclamezak was voor de Bijbel in gewone taal.
Kennelijk heeft iemand bedacht dat die bijbel, aangezien het een sprookjesboek is, ook maar eens in kinderlijke taal geschreven moest worden (en dat is kennelijk "gewone" taal, zoals ook in de meeste TV-programma's gebruikt wordt).

Ze blijven het maar proberen, die zwartsokken en zwartrokken. Misschien is dat het initiatief, waarover ze al in 2007 aan het hersenstormen waren (zie mijn artikel Ultiem vereenvoudigde bijbel van 5 october 2007). Om de zwartdenkers van het Nederlands Bijbel Genootschap daarbij te helpen, heb ik toen voorgesteld de bijbel dusdanig te vereenvoudigen dat hij op een simpele poster afgedrukt kon worden, en ik noemde hem de SimBel.

Kennelijk zijn die gristenfundamentalisten zó hard bezig geweest met hun gedoe dat mijn voorstel aan hun aandacht ontsnapte. Daarom hierbij nogmaals, als dienst aan de bijgelovige aanhangers van zwarte sokken en rokken (en andere mensen die sprookjes serieus nemen), de volledige SimBel:
Er is maar 1 god.
God heeft altijd bestaan.
Ook toen er nog niks bestond.
God heeft alles gemaakt.
Daarom is hij de baas van alles en iedereen.
God is on-ein-dig goed.
Mensen zijn vaak stout.
God vindt dat niet leuk
Dan straft hij de mensen.
Dat vindt hij zelf ook niet leuk.
Maar het moet nu eenmaal.
Wanneer wordt god niet boos?
En krijgen wij geen straf?
Als wij braaf zijn en doen wat hij wil!
Wat moeten wij dan doen?
Precies zoals de paus van Rome zegt.
Ook de pastoor weet er alles van.
En ook de president van Amerika weet dat.
En de eerste minister van Nederland.
Alleen jokken die twee veel te veel.
En dat vindt god stout.
Daarom gaat hij ze later beslist straffen.
Het zal allemaal wel goed komen!
Aanvulling: in plaats van die paus van Rome en de pastoor kun je natuurlijk ook ayatollah, dominee, medicijnman, rabbi of wat dan ook schrijven.

woensdag 1 oktober 2014

Kennelijk is er toch weinig mis met slavernij... of?

De laatste jaren zijn er al massa's mensen over elkaar heengebuiteld over het verschijnsel Zwarte Piet en aanverwante verschijnselen. Ikzelf heb al jaren véél meer een probleem met het consumistische Sinterklaasfeest, en heb nooit gemerkt dat Zwarte Pieten beledigd werden of dat gepigmenteerde medemensen zich daardoor gediscrimineerd voelden.

Zou het dan overigens ook geen tijd worden om Sinterklaas zelf te verbieden? Het feit dat in november en december heel Nederland vergeven is van bisschoppen, moet toch ook kwetsend en bedreigend zijn voor de vele slachtoffers van bisschoppen die hen hebben misbruikt of die kindermisbruikers uit de wind gehouden hebben?

Op grond van klachten van de (Surinaamse) Stichting Eer en Herstel Betalingen Slachtoffers van Slavernij besloot de fabrikant van Negerzoenen (koekfabrikant Van der Breggen) deze voortaan Buys Zoenen te noemen. Rare gang van zaken! Omdat een heel klein deel van de Nederlandse bevolking (volgens mij grotendeels ethnische Hollanders en natuurlijk de zogenaamde Oranjes) in het verleden geprofiteerd heeft van de uitbuiting van koloniën en slaven, wordt de hele bevolking ineens tot racisten gebombardeerd.
Misschien wordt het ook tijd om zwart-wit foto's te verbieden...? 

Onlangs besloot Fisher Prize een Zwarte-Piet poppetje uit de collectie te halen (zie De Telegraaf van 8 september 2014) en volgens een bericht in de Volkskrant van vandaag is in Zweden de genealogie van Pippi Langkous opgeschoond (haar vader was namelijk een negerkoning en dat KAN niet meer tegenwoordig).

Het zal allemaal wel. Ik begrijp er niets van - maar ik ben dan ook wit, en ik ben nooit gediscrimineerd, behalve dan omdat ik scheel was, en omdat ik niet kon foebballen, maar dat telt niet, omdat het 'gewone' discriminatie is en niet racisme.

Wat ik me nu afvraag is wat er met mij zou gebeuren wanneer ik een theelichtje naar die wansmakelijke houten koets gooi uit protest tegen de daarop afgebeelde uitbuiting van slavernij.

Ik begrijp -althans word geacht dat te begrijpen, omdat in de grondwet "immers" staat dat de koning "onschendbaar" is- dat iemand die dat doet uit protest tegen de monarchie een lange opsluiting "verdient" (dat krijg je in een kromstaat, waarin alle dieren gelijk zijn, maar sommige dieren gelijker). In het geval van enkele jaren geleden (zie De Morgen van 21.09.2010) werd de "koning" overigens ook geen haar gekrenkt (geschonden), maar degene die zijn statement maakte werd desondanks gedurende bijna twee jaar opgesloten, totdat hij uiteindelijk in 2013 tot vijf maanden cel veroordeeld werd (zie NOS, 1 februari 2013) - en dat vind ik een pittige straf voor het met nadruk uiten van een bewijsbaar feit...

Maar als ik nou eens (met een theelichtje, of misschien met een tennisbal) zou willen protesteren tegen de op die protserige houten koets afgebeelde verheerlijking van de slavernij, wordt dat dan ook beschouwd als "majesteitsschennis"? 


Misschien wordt het eindelijk eens tijd om de monarchie volledig af te schaffen, en over te gaan naar een republiek. Dan kan dit soort onzinnige en zinloze discussies ook voortaan achterwege blijven...

maandag 29 september 2014

Blijft de Roverheid "brood-en-spelen" de hoogste prioriteit geven?

Het verbaast me niet dat de Roverheid (ondanks alle mooie praatjes over het milieu) nog steeds geen paal en perk gesteld heeft aan autoraces, en shows met "monstertrucks". Tenslotte levert de verkoop van brandstof nog steeds een mooie cent op voor de spilzucht van de Haagse Bluffers (net als trouwens de verkoop van tabak en tabaksartikelen, ondanks alle schijnheilige en met veel reclame op TV aangekondigde acties zoals "stoptober").

Zou er in Den Haag toch bezorgd gereageerd zijn op het bericht dat bij een show met "monstertrucks" in Haaksbergen drie mensen (waaronder een kind) opgeofferd zijn aan deze "show"? (Zie het Brabants Dagblad van gisteren.)

Zouden ze misschien overwegen om toch eindelijk deze nutteloze manifestaties te verbieden (of minstens te beperken)?

Of blijft het toch op de eerste plaats belangrijk om het volk bezig (en dom) te houden met leeghoofdige "brood en spelen"? Ik vrees dat dat het geval zal zijn.

Misschien zal onze nationale kroonkurk het volk op de TV toespreken en daarbij de nadruk vestigen op de eigen verantwoordelijk van degenen die hun leven  (en dat van hun kinderen) riskeren door naar dit soort milieubewusteloze manifestaties te gaan kijken...

zondag 21 september 2014

Over democratie gesproken...

Volgens de berichten in de media van de afgelopen dagen, zou de Schotse bevolking ervoor gekozen hebben om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven.

Dat verbaasde me niet, want er zal ongetwijfeld van Britse zijde de nodige propaganda uitgestrooid zijn over de Schotten - net zoals bijna 10 jaar geleden het Nederlandse régime ons voor de gek probeerde te houden bij de volksraadpleging over de Europese grondwet (als we tegen zouden stemmen, "dooft het licht" of "krijgen we hier Joegoslavische toestanden"). We weten nu dat het licht niet uitgegaan is. Wél werden we door de Roverheid belazerd, want die zogenaamde grondwet werd omgeschreven (in onduidelijkere bewoordingen) en heet voortaan geen grondwet meer, maar Verdrag (van Lissabon). En de nep-gristen Balkenende wist dat "het Nederlandse volk" daar tevreden mee was, want in dat verdrag stond niets meer over een Europese vlag en een Europees volkslied, want DAT was volgens dat balkende stuk ellende waarom het Nederlandse volk tegen was: zij zouden volgens hem teveel gehecht zijn aan dat LIJFlied van Willem... en aan die driekleurige lap.

Het was natuurlijk dubieus om het Schotse referendum toe te vertrouwen aan de mogelijk verliezende partij, het Britse régime. Je stelt ook geen bisschop aan als directeur (met nonnen als personeel) van een bejaardentehuis van atheïsten.

Zie hier over enkele beelden die een beeld geven van hoe er op Schotse stembureaux "geteld" werd:


Het is één goed ding dat de Catalanen hun referendum op 9 november in eigen hand willen houden. Daarbij kunnen natuurlijk de resultaten nog vervalst worden door centralistische verraders, maar eerlijk gezegd hoop ik dat er zó veel burgers bij die telling aanwezig zullen zijn dat het onmogelijk is om te frauderen.

En het blijft natuurlijk de vraag wat voor "maatregelen" het postfascistische PP-régime van Mariano Rajoy gaat nemen om de volksraadpleging onmogelijk te maken. Nog ongeveer 1½ maand tot  9 november, maar één ding is zeker: de wens voor een onafhankelijk Catalonië is alleszins gerechtvaardigd door de wijze waarop het centralistische régime van de PP al jaren bezig is de autonome rechten van de Catalanen af te breken.

woensdag 17 september 2014

In Nederland zijn er ook een boel die hetzelfde lot verdienen!

In Oekraïne is een parlementariër in een afvalcontainer gegooid. Datzelfde lot verdienen verreweg de meeste Nederlandse kamerleden.

Zie hier in een video-opname, op de site van Público van gisteren, hoe het Oekraïense volk in opstand komt tegen degenen die het land verkwanselen en de bevolking onderdrukken (met steun van de EU, en niet in de laatste plaats van het régime van Rutte en Samsom)... Wanneer komen de Nederlandse slachtoffers eindelijk eens in opstand?

Politionele acties in Catalonië?

Ofschoon een meerderheid van de Catalanen al jaren meer dan genoeg heeft van de anti-Catalaanse houding van het postfascistische régime van Mariano Rajoy, is het centralistische bewind van Madrid niet van plan om daaraan gehoor te geven (heel anders dan in het Verenigd Koninkrijk, waar de Schotten zich in ieder geval (officieel) over hun onafhankelijkheid mogen uitspreken.

In Madrid zijn ze geenszins onder de indruk van de overweldigende aantallen demonstranten die de laatste jaren op 11 september deelnemen aan de demonstraties ten gunste van de onafhankelijkheid. Op die dag (de "Diada") wordt herdacht dat op 11 september 1714 de troepen van de Franse Borbones [Bourbons] (de min-of-meer voorouders van de huidige Spaanse 'koning') Catalonië veroverden na een beleg van Barcelona van meer dan een jaar. Daarna kwam al vrij snel een einde aan de vrijheden die de Catalanen genoten.

De door de Catalaanse overheid geplande volksraadpleging (op 9 november 2014) wordt door Rajoy niet toegestaan, en hij dreigt daarbij zelfs met het Spaanse Wetboek van Strafrecht, hoewel dat daar beslist niet voor bedoeld is - zoals Joan J. Queralt, hoogleraar Strafrecht aan de Universiteit van Barcelona, gisteren in El Periódico overduidelijk aantoonde.

Aitor Esteban (woordvoerder van de PNV (Baskische Nationalistische Partij) vraagt zich af of het Madrileense régime misschien overweegt om ook tanks in te zetten tegen de Catalanen. Dat is misschien wel niet helemaal serieus bedoeld, maar het zou zelfs nog best op kunnen komen in het hoofd van Rajoy... Tenslotte begon de Spaanse burgeroorlog in 1936 door de staatsgreep van Franco en zijn kornuiten - en de PP (de Partido Popular van Mariano Rajoy) is uiteindelijk de rechtstreekse erfgenaam van het gedachtengoed gedachtenslecht van het Franquistische fascisme.

Dat zou dan erg in de buurt komen van de politionele acties (1945-1949) van het Nederlandse régime, dat niet bereid was om te praten over de onafhankelijkheid van Indonesië (en zelfs niet over een geleidelijke overgang naar onafhankelijkheid, zoals de Britten in hun kolonies probeerden te bewerkstelligen met hun Gemenebest). Het Nederlandse régime stuurde zijn beroepsmoordenaars en grote aantallen dienstplichtigen naar Indonesië, om daar door middel van grootschalige moordpartijen het Indonesische onafhankelijksstreven de kop in te drukken.

Het is te hopen dat het niet zo ver komt, maar eerlijk gezegd acht ik de postfascisten van Rajoy (daarbij ongetwijfeld gesteund door de conservatieve hiërarchie van de Spaanse bischoppen) tot alles in staat.


FORA EL FEIXISME i VISCA LA III REPÚBLICA

Alle dieren zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker (George Orwell)

Terwijl volgens de plannen voor 2015 volgens berekeningen van het Nibud "bijstandsgerechtigden, werklozen en gepensioneerden er volgend jaar bijna allemaal in koopkracht op achteruit [gaan]" (zie Kassa vandaag), krijgt onze nationale kroonkurk  (degene met de hoogste uitkering in Nederland) er juist met € 6.000 op vooruit (dat is dus € 500 per maand!), en zijn blondine € 2.000 per jaar. (De Telegraaf van gisteren).
En dan krijgen deze lieden ook nog gratis (dat wil zeggen over onze ruggen) er allerlei luxe zaken bij cadeau.

Hoe valt dat te rijmen met het calvinistische motto dat wie niet werkt niet zal eten? En dat allemaal bij de gratie kots.

WEG MET DE MONARCHIE! - LEVE DE REPUBLIEK!

vrijdag 12 september 2014

Simpele "zielen" bij «Trouw», of medeplichtigen?

Volgens Trouw van gisteren, ("De wereld staat in brand, het Westen kijkt toe") zijn de westelijke landen machteloze of onwillige toeschouwers bij een aanschakeling van gewapende conflicten...

Dat is wel een héél erg simpele en misleidende beschrijving van wat er aan de hand is. In werkelijkheid is "het Westen" namelijk actief betrokken bij alle conflicten in de wereld.

Al Q'aida, die volgens de propagandamachine van de schurkenstaat VS zowat achter alle ellende staat is opgekweekt door het régime in Washington (zie o.a. BBC News, 18 september 2001) - weliswaar alleen met het doel om de "Russen" uit Afghanistan te verdrijven, maar de stomkoppen in Washington hadden er niet bij stil gestaan dat hun terroristische maatjes niet rustig hun wapentjes zouden inleveren en alle geleerde truukjes zouden vergeten zodra de Sovjet-troepen zich uit Afghanistan teruggetrokken hadden. Alle clubs die derhalve op een of andere manier te maken hebben met Al Q'aida, zijn dan ook niets anders dan de consequenties van de door de Verengde Staten geopende doos van Pandora.

Ofschoon de VS weliswaar niet blij (zeggen te) zijn met de activiteiten van Al Q'aida, maken ze daar toch maar al te graag misbruik van door allerlei problemen toe te schrijven aan die club, zelfs al is die beschuldiging volledig uit de lucht gegrepen (zoals in het geval van Sadam Hussein, die niet alleen geen massavernietigingswapens [meer] had, maar ook volstrekt niet wilde samenwerken met Al Q'aida). Op deze manier is het simpel om het simpele TV-publiek door de propaganda van Fox News, NOS Journaal e.d. te overtuigen van de noodzaak om militair in te grijpen.

De huidige ellende in Oekraïne bijv. is te wijten aan de belangen van het Westen in Oost-Europa, die er juist in bestaan om -ondanks alle beloften om na "de val van de muur" in 1989 de NAVO niet verder naar het oosten uit te breiden- wél steeds meer landen in de neoliberale invloedssfeer te trekken, enerzijds door hen in de EU op te nemen (en daardoor dus automatisch te betrekken bij de in het verdrag van Lissabon genoemde EU-strijdkrachten (die volgens hetzelfde verdrag nauw moeten samenwerken met de NAVO), maar ook hen direct in de NAVO op te nemen, waardoor Rusland steeds nauwer omsingeld wordt door de NAVO (het vreemdelingenlegioen van de VS).

Dat Rusland probeert de Russische belangen (en die van een grote Russische minderheid onder de Oekraïense bevolking) te behartigen is dus minstens even legitiem als de machtsspelletjes van de Verengde Staten.

Het gaat daarbij overigens niet alleen om het omsingelen van Rusland, maar ook om ordinaire kapitalistische belangen (aardolie in Iran en Irak, een pijpleiding in Afghanistan, schaliegas in Oekraïne) en het in bedwang houden van het Midden-Oosten in het algemeen door de tweede grootste schurkenstaat, Israel.

Overigens worden in het algemeen militaire conflicten op elke mogelijke manier gestimuleerd in het belang van de Verengdestaatse wapenindustrie (en die van andere landen, waaronder Nederland).

Wat Trouw stelt klopt derhalve wel niet op de manier zoals gesuggereerd wordt (namelijk dat het Westen toekijkt zonder een hand uit te steken om hulp te bieden), maar wel letterlijk, namelijk om erop te letten dat het allemaal wél zo gaat als de Kapitalistische Internationale wil...

Toegevoegd: zie het persbericht van 9 september van Stop Wapenhandel voor de directe (en actieve!) Nederlandse betrokkenheid bij die "wereld [die] in brand [staat]".

donderdag 11 september 2014

Apartheid in een potti (column van Luuk Koelman)

Deze week besloot speelgoedfabrikant Fisher-Price een Zwarte Piet-poppetje uit zijn assortiment te halen. Dit na klachten vanuit Nederland dat het figuurtje racistisch zou zijn. Inmiddels breidt de discussie zich razendsnel uit. Tegenstanders van Zwarte Piet zien hun kans schoon en pakken door. Naar verluidt brengt Albert Heijn vanmiddag via een persbericht naar buiten dat Duo Penotti eveneens uit het assortiment wordt gehaald.

Voor veel klagers, zo onthult een goed ingevoerde bron binnen het concern, is Duo Penotti (“twee kleuren in een potti”) pure apartheid. Daar waar onze multiculturele samenleving een smeltkroes van culturen zou moeten zijn, zitten de witte en bruine pasta van Duo Penotti ongemengd in de pot. [...]

Lees hier de volledige column, die vandaag in de Metro gepubliceerd is.

woensdag 10 september 2014

Reclame moet je nooit vertrouwen...

Op de TV hoor je regelmatig zeggen dat "Nederland wordt steeds slimmer". En dat wordt dan beweerd door LOI (Leidse Onderwijsinstellingen).

Maar, eh...

Zijne Koninklijke Willem A. heeft - volgens officiële bronnen- ook bij een Leidse Onderwijsinstelling gestudeerd.

Tja...


Kromstaat Nederland

Nadat de Nederlandse ROVERheid de gemeenten heeft opgezadeld met een hoop gedecentraliseerde taken (en daarvoor onvoldoende financiële compensatie wil verschaffen), heeft nu de gemeente Enschede (misschien een proefballonnetje om dit later in heel Nederland in te laten voeren) bepaald dat mensen die vanaf volgend jaar een bijstandsuitkering willen aanvragen, eerst maar hun opgebouwde pensioenrechten moeten laten uitbetalen. (de Volkskrant van vandaag) Over gelegaliseerde diefstal gesproken

Nadat de pensioenen door allerhande vage verplichtingen over rentepercentages toch al jarenlang niet of nauwelijks verhoogd zijn, en nadat het régime van plan is de ouderenkorting te verlagen (zie de Volkskrant van gisteren, ook al kopt de krant dat "bijna alle Nederlanders [...] er iets op vooruit" gaan), wordt voortaan het pensioen als het ware al ingepikt door de gemeente, want anders zouden ze de dure auto's van burgemeester en wethouders moeten afschaffen, of dure "studie"-reizen naar buitenlanden, of...

Op deze manier wordt bovendien ook al de financiering van de pensioenen voor gepensioneerden benadeeld, want statistisch gezien zouden de pensioenen van een aantal deelnemers aan pensioenregelingen nooit uitbetaald hoeven te worden, omdat sommige mensen simpelweg overlijden voordat zij recht krijgen op een pensioen - terwijl zij door deze maatregel misschien al vanaf een leeftijd van 45 jaar hun pensioenrechten gaan verzilveren.
Je zou kunnen denken dat de Roverheid daar niet bij stilgestaan heeft (die mafia is daar dom genoeg voor); waarschijnlijk hebben ze dat echter al ingecalculeerd, maar vinden ze dat niet erg, omdat mensen die een bijstandsuitkering nodig hebben voor hen toch geen enkele waarde hebben. Hoe eerder die verhongeren of anderszins sterven, des te beter voor deze Mein Kampf-vertolkers (zie hoofdstuk 11 in deel I). 

Intussen krijgt Frans Timmermans (van de zogenaamd socialistische -maar in werkelijkheid neoliberale- partij PvdA) een leuk baantje bij de EU, waar hij zich gaat bezighouden met "regulering" (de Volkskrant van vandaag), d.w.z. het bedenken van nog meer overbodige en onmenselijke Brusselse regeltjes.

Volgens De Telegraaf van vandaag gaat hij daarvoor maandelijks "ruim 23.000 euro per maand verdienen". En dan krijgt hij ook nog eens een maandelijkse representatietoeslag van € 911,38. Er zijn mensen die van minder moeten proberen in leven te blijven!
Dan hebben we het nog niet over een gulle verhuiskostenvergoeding van en naar Brussel, een "installatievergoeding" ter hoogte van twee maandsalarissen, een jaarlijkse onkostenvergoeding van bijna € 8.000 en nog diverse andere extraatjes (zoals een tegemoetkoming voor ziektekosten) en een dienstauto.

Één ding weet ik in ieder geval heel zeker. Van "verdienen" is hier beslist geen sprake. Timmerfrans verdient misschien levenslang voor zijn medeplichtigheid aan het wanbeleid van de Rutte-Samsom-bende, maar een dergelijk "salaris" is regelrechte diefstal uit de zakken van de Europese bevolking!

Zie hieronder twee woedendmakende video's over de geldverspilling van de EU (en over de manier waarop de Europarlementariërs waken over onze "democratie"):
Zoals het oude spreekwoord zegt:

"De beste Schippers staan aan wal".

De "minister" van Volksgezondheid, Welzijn en Sport", E[nge?] Schippers, heeft te kennen gegeven dat ouders er verantwoordelijk voor zijn dat hun kinderen goed leren zwemnmen, en daartoe moeten die ouders  maar wat vaker met hun kinderen gaan zwemmen, (zie De Stentor van eergisteren).

Het is zeer de vraag of deze ouders zélf wel zo goed kunnen zwemmen (misschien zijn ze het wel verleerd). Misschien hebben ze geen betaalbaar zwembad in de buurt en wonen ze niet toevallig in de buurt van een strand (of alleen bij een vervuilde haven, kanaal en/of rivier). Maar bovendien is dit wel een walgelijk gemakzuchtige manier om de ombuigingen, bezuinigingen, diefstal van de uit onze zakken geperste overheidsfondsen te rechtvaardigen.

Ziehier de antwoorden van Schippers op de vragen van SP-kamerleden Leijten en Van Dijk over het in steeds meer plaatsen verdwijnende schoolzwemmen.

vrijdag 5 september 2014

Voorzichtige poging tot benadering van de waarheid...

Trouw kopt vandaag dat "het denkvermogen van wereldleiders wordt vaak overschat".

Dit is een voorzichtige poging om de waarheid te benaderen (of om te proberen de waarheid onder ogen te zien?), want de waarheid is dat verreweg de meeste politici geen flauw benul hebben van waar ze het over hebben of van wat ze beslissen.

ALS ze al serieus zouden proberen zich te kwijten van hun taak (het behartigen van de belangen van de burgers), dan doen ze dat door ervan uit te gaan dat het voor alle burgers vanzelf goed komt, wanneer zij (de politici, dus) uitgaan van hun eigen belangen. En de andere (voor mijn gevoel de meeste) politici doen hetzelfde (uitgaan van hun eigen belangen), maar zonder zich zelfs maar druk te maken over het belang van degenen die zich - al dan niet vrijwillig - aan hen onderworpen hebben.

En dat is nu wat men "democratie" noemt... Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is met een dictatuur? Een dictatuur behartigt tenslotte ook uitsluitend de belangen van de "élite" die aan de macht is.
Eh... dat in een "democratie" de politici gekozen worden en in een dictatuur niet? FOUT! Ook in een dictatuur worden verkiezingen gehouden, en vaak krijgt de dictator en zijn kornuiten daar dan ook nog een overweldigende meerderheid van de stemmen...

donderdag 4 september 2014

Over schijnheilige bijgelovigen en slapzwanserige lamzakken

Volgens een bericht in de Volkskrant van gisteren heeft het proto-fascistische régime van nep-liberaal Rutte en nep-socialist Samsom, met de hulp van de hypocriete gristenen van SGP en ChristenUnie en de nep-sociaalliberalen van D66 (de partij die zich sedert haar oprichting in 1966 al keer op keer gered heeft van de definitieve ondergang dankzij de nodige leugenachtige zwetsverhalen) besloten om de ouderen nog verder te gaan uitpersen (meer inkomstenbelasting en meer zorgpremie), waarmee dan zo'n 195 miljoen extra in de schatkist (zeg maar uiteindelijk in de zakken van de stropdassen en andere nuttelozen) terecht zou komen.

Van de engerds van VVD, PvdA en D66 hadden we niet anders kunnen verwachten, want die partijen hebben helemaal geen oog voor de behoeften en belangen van de gewone Nederlandse bevolking. Tenslotte maken hun parlementariërs en "regeerders" zich alleen druk om de rest van hun loopbaan, in de hoop dat ze na hun "matig" betaalde overheidsbaantjes een dik betaalde "functie" in het bedrijfsleven krijgen aangeboden (zoals bijv. Gerrit Zalm Zwam, Wim Kok Kots of Wouter Bos Bush).


Van de zwartekousenpartijen had ik dit echter niet verwacht met al hun huichelachtige gezeur over de wil van de god uit hun sprookjesboek, de bijbel. Het is nu in ieder geval duidelijk dat ook zij een andere agenda hebben. Hoe is het anders mogelijk dat zij zelfs het gebod van hun eigen opperhoofd zomaar hebben kunnen vergeten: "Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft." (Exodus 20:12) Of zouden ze zo verblind zijn, dat ze niet beseffen dat die uitgebuite ouderen hun eigen ouders zijn?
Het moge duidelijk zijn dat de "christelijke' politici geen enkele waarde hechten aan hun grondbeginselen, want hoe zou het anders in kotsnaam mogelijk zijn dat ze de aanwijzingen van hun "heere" Jezus Christus zo aan hun laars lappen... Ze gebruiken hun bijbelcitaten alleen om de bijgelovige kiezers over te halen op hun partij te stemmen!

Maar waar we van politici nog kunnen verwachten dat ze vooral bezig zijn met hun eigen belangen, verbaast het me steeds meer dat de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking niets meer is dan een kudde slapzwanzerige lamzakken, die het kennelijk te druk hebben met FeesBoek, computerspelletjes, foebbal en andere onzin op de TV. Zelfs bij verkiezingen -die zouden moeten zorgen voor "democratie" in ons knikkerland (waar het niet om het spel gaat, maar om de knikkers)- laten ze zich misleiden door de zogenaamde verkiezingsdebatten op de TV, waar enkele politici een paar zinnen (losse flodders) mogen zeggen; of door "kieswijzers", waar een paar simpele vragen aangeven op welke partij ze zouden moeten stemmen. Ze zijn te lui (of te dom? ik durf het nog steeds bijna niet te denken) om zich te herinneren hoe ze in de voorafgaande periode belazerd zijn door dezelfde partijen waarop ze nu stemmen - omdat ze dat altijd gedaan hebben, of omdat een of anders pief in een "debat" zo grappig uit de hoek kwam (of omdat de dominee of de paus van Rome dat aanraadt).

Niemand schijnt te beseffen dat de ouderen die nu getroffen worden door de komende uitbuitingsmaatregelen van de Roverheid, dezelfde zijn die tijdens hun werkzame leven in de periode 1957-2007 AOW-premie betaald hebben, niet alleen voor degenen die zelf ook premie betaald hadden, maar ook voor degenen die vóór 1957 geen AOW-premie betaald hadden, omdat de AOW toen nog niet bestond. Deze ouderen zijn ook degenen die ervoor gezorgd hebben dat na de Tweede Wereldoorlog in Nederland een uitstekend systeem van Sociale Zekerheid werd opgebouwd, dat vanaf de jaren 1980 steeds sneller werd afgebroken, met enthousiaste medewerking van o.a. de PvdA (Wim Kok, Wouter Bos) en het CDA (Ruud Lubbers en Balkenende).

Moet er nu écht eerst een doeltreffende aanslag gepleegd worden op de Nederlandse (publieke en commerciële) TV-zenders om het klootjesvolk eraan te herinneren dat ze hersenen hebben om mee te denken?
Of denken ze er op een gegeven moment (in ieder geval rijkelijk laat) toch aan dat het wel eens tijd wordt om massaal de straat op te komen om te eisen dat dit asociale régime (en het hele neoliberalisme) definitief oprot, en dat Nederland uit de asociale (neoliberale) EU stapt?

Misschien beseffen ze dan, wanneer ze eindelijk hun denkvermogen teruggevonden hebben, ook dat het régime van Rutte & Samsom (en de EU) in opdracht van het Verengdestaatse régime van Obama (en met het Verengdestaatse Vreemdelingenlegioen, de NAVO) én met de steun van de gelijkgeschakelde pers, hard bezig zijn om -in Europa!- een nieuwe nieuwe Wereldoorlog op te starten - uiteraard alleen in het belang van het grootkapitaal, en beslist niet in het belang van de Nederlandse (en Europese) bevolking.

WORDT ALLEMAAL EINDELIJK EENS WAKKER, KOTSVERDOMZE!!!

zondag 31 augustus 2014

Wordt de Nederlandse monarchie in 2044 werkelijk afgeschaft?

Enkele dagen geleden (op 20 augustus) berichtte de Volkskrant over een uitgave van ruim € 450.000 in verband met de beveiliging van de Griekse villa van "onze" koning. Volgens de Haagse opperbluffer, Mark Trutte, komen "de kosten voor de beveiliging [...] voor rekening van de staat." Hij bedoelt natuurlijk "voor rekening van de gewone Nederlanders" (patsers betalen immers nauwelijks belasting!), maar hij wacht zich wel dat te zeggen, omdat het misschien intussen toch wel tot zijn VVD-breintje zou moeten gaan doordringen dat het potverteren van de Roverheid ONS een beetje teveel begint te worden. Het is toch al een grof schandaal dat de grote meerderheid van het Nederlandse volk rustig voor de TV blijft hangen en niets doet met het besef dat we GROF misbruikt worden door en voor een stelletje stropdassen en zogenaamd "bij de gratie kots" boven ons gestelden.

Het bovengenoemde bedrag is namelijk besteed aan het pachten van twee stukken grond voor een "veiligheidshek" romdom de villa, en op grond van de pachtovereenkomst kan de Nederlandse staat 30 jaar beschikken over de grond.

Minister Op Stelten gaf te kennen dat het veiligheidshek "mensen die kwaad in de zin hebben van het bereiken van de vakantiewoning [weerhoudt]", maar het zou natuurlijk ook -zoals bij die omgekeerde toeristische concentratiekampen in Turkije- bedoeld kunnen zijn om de plaatselijke bevolking te beveiligen tegen mogelijke lallende en dronken feestgangers, al dan niet van koninklijken bloede.

Dat van die 30 jaar zou een heel positieve betekenis kunnen hebben. Die termijn kán natuurlijk betekenen dat de villa zó slecht gebouwd is dat hij naar verwachting over 30 jaar al zal zijn ingestort; of dat WA & Co. verwachten tegen die tijd uitgekeken te zijn op hun "buitentje". OF, en dat zou fantastisch zijn, dat er al geheime plannen zijn om de monarchie over (maximaal?) 30 jaar op te heffen... Hopelijk gebeurt dat trouwens wat eerder! Morgen bijvoorbeeld...

Het is tenslotte belachelijk dat ervaren en broodnodige mensen (uit bijv. de verpleging en verzorging) door van Roverheidswege opgelegde "bezuinigingen" met een fooi op straat getrapt worden, terwijl een stelletje [ik kan hier even geen woord voor bedenken] jaar-in, jaar-uit ongelimiteerd kapitalen (uit ONZE zakken) over de balk mogen gooien, zonder dat ze zelfs maar af en toe een functioneringsgesprek hoeven te ondergaan...

donderdag 28 augustus 2014

Wenswachtenden (column van Luuk Koelman)

Woord van de week: wenswachtenden. Ruim 10.000 zorgbehoevende ouderen staan op een wachtlijst, terwijl ze wettelijk gezien direct recht hebben op een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis. Zorginstellingen spreken van een maatschappelijk probleem. Maar volgens staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) is er niets aan de hand. Zijn ministerie spreekt niet van 10.000 gevallen, maar slechts enkele tientallen.

Die 10.000 bejaarden zijn namelijk ‚wenswachtenden’. Zij wachten omdat ze daar zelf voor kiezen. Zo is bijvoorbeeld een oudere die bij voorkeur naar een verzorgingshuis in de eigen regio wil, een wenswachtende. Dit in tegenstelling tot die andere groep die Van Rijn de ‚actief wachtenden’ noemt. Dat zijn ouderen die zo ver heen zijn dat het allang niet meer uitmaakt in welk verpleeg- of verzorgingshuis ze worden geplaatst, desnoods aan de andere kant van het land. (...)

Lees hier de volledige tekst van deze column (vandaag gepubliceerd in Metro)http://www.koelman.com/2014/wenswachtenden/

Misschien een waarschuwing van "god"?

In de laatste 9 maanden zijn er zes problemen geweest met vliegtuigen van de Spaanse luchtmacht:
• 25 november 2013, toen een vlucht van (toen nog "prins") Felipe naar Brazilië geannuleerd moest worden;
• 26 januari 2014, toen een vlucht van dezelfde naar Honduras geannuleerd moest worden;
• 7 maart 2014 waren er problemen met de vlucht waarmee de postfascistische premier Mariano Rajoy van Dublin terug reisde naar Spanje;
• 22 maart 2014, toen "koningin" Sofia uit Guatemala naar Spanje terugkeerde;
• 16 april 2014 bij een reis van "koning" Juan Carlos naar de Arabische Emiraten en Koeweit; en
• 28 augustus 2014 (vandaag), toen het vliegtuig waarmee minister José Manuel García Margallo (buitenlandse zaken) naar Bali onderweg was, "gereset" moest worden (El Periódico van vandaag).

Aangezien zowel het postfascistische régime onder leiding van Mariano Rajoy, als het Spaanse "konings"-huis (dat zijn macht uitsluitend dankt aan de overleden fascistische dictator Franco), zó enorm gelovig zijn (althans hun best doen om dat te lijken, ondanks hun voortdurende fraudes en andere zonden) (*), zouden deze problemen toch een teken aan de wand moeten zijn, waarmee hun "god" te kennen lijkt te geven dat hij genoeg van hen heeft... en dat hij misschien op een gegeven moment doortastender zal gaan ingrijpen.

(*) Voor wat betreft het régime van Rajoy blijkt dat o.a. uit de houding ten opzichte van verplicht (uiteraard RK) godsdienstonderwijs op alle scholen en ten opzichte van abortus. En anderzijds uit hun uiterst gulle houding ten opzichte van allerlei andere kerkelijke zaken (zie bijvoorbeeld mijn artikel Scheiding van kerk en staat in Spanje? van 14 dezer). En voor wat betreft het "konings"huis beperkt ik me tot de huidige koning, die zijn eerste "staats"bezoek bracht aan de enige volstrekt ondemocratische "staat" in Europa, het Vaticaan (zie La Vanguardia van 30 juni 2014). Het kan ook geen kwaad er nog eens aan te herinneren dat de Vaticaanse "staat" zijn bestaansrecht heeft te danken aan een "gift" van de fascistische Italiaanse dictator Mussolini, als dank voor de welwillende houding van de RK kerk aan zijn dictatuur.

Voorzover als ik de waarschuwingen van die niet-bestaande "god" kan interpreteren, kan hij alleen maar bedoelen dat zowel het Spaanse "konings"huis als het postfascistische régime van Rajoy af moeten treden en dat hij voorstander is van de invoering van de Derde Spaanse Republiek. Amen! (= het geschiede aldus!)

woensdag 27 augustus 2014

Waarom eerst wel bezuinigen bij het Ministerie van Oorlog en dan weer niet?

Verleden jaar nog was besloten om te bezuinigen op de verspillingen voor het Ministerie van Oorlog, al ging het dan slechts om € 348 miljoen, waardoor "Nederland internationaal gezien minder te zeggen [heeft], aangezien het minder kan bijdragen aan vrede en veiligheid" (volgens 'veiligheids'expert Van Wijk) (de Volkskrant van 2 october 2013).
Mij is het overigens onduidelijk waar Nederland de laatste decennia iets heeft bijgedragen aan "vrede en veiligheid", want ik kan me niet voorstellen dat Van Wijk doelt op de humanitaire ramp in Srebrenica, de koloniale oorlogen van de Verengde Staten in Irak en Afghanistan, of de koloniale oorlog van Frankrijk in Mali...

Helaas, later werd weer beslist, met steun van de zwartgekouste SGP en ChristenUnie (die er duidelijk blijk van geven hun eigen sprookjesboek bar slecht te kennen!) om toch weer geld uit te trekken voor het Ministerie van Oorlog ("de arbeidende bevolking betaalt toch wel [noodgedwongen]", zullen de Haagse Bluffers gedacht hebben). (NRC van 16 mei 2014)

De laatste tijd zie ik (ook al zie ik erg zelden TV -en ernaar kijken doe ik nog minder) ook regelmatig weer reclame voor het Ministerie van Oorlog in de reclameblokken van de Nederlandstalige propaganda-beeldbuizen.

Waarom moet er ineens weer meer geld gestoken worden in die oorlogsmachine, en waarom wordt er weer geworven voor beroepsmoordenaars en medeplichtigen (verplegers e.d.)?

Is dat om houwdegens zoals ex-generaal Dick Berlijn, of VVD-blaaskaak Van Balen (of Kroonkurk WA met zijn operette-uniformpje) een plezier te doen?

Is het om voorbereid te zijn op de door Obama dringend gewenste Derde Wereldoorlog en om te kunnen deelnemen aan de laatste voorbereidende fase daarvan in Oekraïne?

Of is het Haagse régime bang dat het Nederlandse volk na decennialang uitgeperst te zijn door de neoliberale régimes onder Wim Kok, Jan-Piet Balkenende of Mark Rutte eindelijk wakker wordt en bij de eerstkomende verkiezingen in groten getale op de SP gaat stemmen? Op deze manier zijn die nieuwe beroepsmoordenaars nog mooi op tijd opgeleid om te helpen bij de staatsgreep tegen een eventuele SP-regering - waarbij zij ongetwijfeld bijgestaan zullen worden door de NAVO, het Verengdestaatse Vreemdelingenlegioen, indachtig het tegen premier Joop den Uyl in 1975 door secretaris-generaal Josef Luns geuite dreigement over een NAVO-ingreep als de Nederlandse "democratie" (nieuwspraak voor 'kapitalisme') in gevaar zou komen (zie o.a. NRC/Handelsblad van 23 juni 1992).

N.B.: Tip voor de SP, ingeval van een verkiezingsoverwinning. Lees dan vooral mijn artikel Dringende waarschuwing voor de SP! van 18 juli dit jaar

dinsdag 26 augustus 2014

Red ons van "onze" nep-regering en van onze on-democratie!

PvdA-genie en leugenaar (zie mijn artikel Wouter Bos heeft Alzheimer... van 9 december 2008) Woutertje Bos gaf indertijd te kennen dat het niet onvermijdelijk was dat Nederland in een recessie terecht zou komen (de Volkskrant van 13 april 2008), nadat Eerste Minkukel Balkenende ons al jarenlang had voorgehouden dat na het zuur "volgend jaar het zoet" zou komen. "Zoet" wat, zoals we allemaal al weten, en ook al konden weten toen de Balkende Ellende ons stond te belazeren, nooit gekomen is, en in plaats waarvan het "zuur" alleen maar bitterder is geworden.

Trouwens ook staatssecretaresse Jetje Klunsma (toevallig [?] ook van de PvdA) van Asociale Zakken belooft nog steeds "zoet" met de nieuwe door haar voorgestelde pensioenregels (zie de Volkskrant van 23 dezer).

Om terug te komen op die halve belofte van Wouter Bush over onze mogelijke ontsnapping aan een recessie... Het Nederlandse régime kan ons dan wel (net zoals trouwens bijv. het postfastische Spaanse régime) al een hele tijd voorspiegelen dat de economie aan het herstellen is, maar desondanks wordt het risico van een nieuwe recessie steeds dreigender (de Volkskrant van vandaag), en wordt het langzaam onvermijdelijk dat de ECB overgaat tot QE (nieuwNederlands voor "kwantitatieve geldverruiming"), waarmee ik echt vrees dat de crisis dan pas écht in een vicieuze cirkel terecht gaat komen...

maandag 25 augustus 2014

Hoogleraar met geheugenproblemen...

Volgens H. Priemus, hoogleraar (en dan nog wel "emeritus") volkhuisvesting aan de TU in Delft zouden er duizenden sociale huurwoningen verdwijnen, doordat een Duitse belegger (Patrizia) deze zal overnemen. Patrizia beweert overigens de belangen van de huurders niet uit het oog te verliezen, maar Patrizia heeft in Zuid-Duitsland al een hoop klachten over zich heengekregen. (Het Parool van vandaag).

Is die prof misschien intussen (het is tenslotte alweer een aantal jaren geleden) vergeten, dat de Nederlandse Roverheid al in 1988 voorzichtig begonnen is met het privatiseren van huurwoningen, en daarmee vanaf de jaren 1990 enthousiast is doorgegaan. Hierop werd al in 1995 kritiek uitgeoefend door onderzoekers van het OTB in Delft, maar de Haagse stoomwals ging -en gaat- gewoon door.

Privatisering (met als enige doel winst voor nuttelozen, over de ruggen van de gewone mensen - degenen die de Nederlandse economie nog een beetje aan het draaien houden) heeft voor het neoliberale Europese wanbeleid de hoogste prioriteit, en aangezien de Haagse Bluffers hun best doen om nog Europeser te zijn dan de Brusselse mafia, moet dus de privatisering koste wat het kost doorgedrukt te worden.

Het zal door die Duitse Patrizia misschien wel erger kunnen worden, maar zonder het privatiseringsbeleid van de Nederlandse Roverheid, had die Patrizia niet de mogelijkheid gehad om in Nederland huurwoningen over te nemen - en ook zonder Patrizia komen de huurdersbelangen al meer dan genoeg in het gedrang!

zondag 24 augustus 2014

De sprinkhanenplaag in de kinderopvang (column van Emile Roemer)

De kranten stonden er de afgelopen dagen vol van. De top van kinderopvangbedrijf Estro had zichzelf vlak voor het faillissement nog forse bonussen uitgekeerd. Vele boze reacties volgden. Hoe kunnen de managers zichzelf verrijken, terwijl veel werknemers hun baan verliezen? Het is een direct gevolg van hoe grote kinderopvangbedrijven zijn georganiseerd. Bedrijven waarin niet de leidsters de baas zijn, maar sprinkhaankapitalisten. Vernoemd naar de beestjes die ergens op springen, het kaal vreten en dan op zoek gaan naar een nieuwe prooi.

Lees hier de volledige column, gepubliceerd op 22 augustus.
Ik ben het volledig met Roemer eens, maar waar hij (althans in deze column) stelt dat voor de SP "de kinderopvang weer tot een publieke voorziening" gemaakt moet worden, had hij er best bij mogen zeggen dat dat voor elke nutsinstelling zou moeten gelden. Volgens mij is dat ook het standpunt van de SP, en juist daarom zou ik dat ook met een paar woorden vermeld hebben als ik Emile Roemer was (maar dat ben ik niet).

Dergelijke gedeprivatiseerde instellingen moeten dan geen overheidsdiensten worden, maar bijv. coöperatieve organen, zoals de vroegere ziekenfondsen. Er was een tijd dat ik dacht dat dit soort instanties het beste rechtstreeks onder bepaalde ministeries (Volksgezondheid, Sociale Zaken) zouden kunnen vallen, maar het wordt steeds duidelijker dat de Roverheid hier niet voor is toegerust. Met al het geld dat daar (bij de Roverheid) wordt verspild aan mislukte automatiseringsprojecten, dure 'stropdassen' en externe "mede"werkers, zou, bij manier van spreken, de hele economische crisis in een jaar tijd opgelost kunnen zijn.

De prijs van een mensenleven (column van Luuk Koelman)

De zorg wordt langzaam maar zeker onbetaalbaar. Daarom pleiten medisch specialisten voor een prijsplafond. Als het aan hen ligt, mag een medische behandeling straks niet meer kosten dan 80.000 euro per gewonnen levensjaar. Is een behandeling duurder, dan dient de ingreep niet langer te worden vergoed. Iets waarvoor de Raad voor de Volksgezondheid al pleitte in 2006. Vooral de prijzen van kankermedicijnen rijzen de pan uit. Deze kosten nu al twintig- tot veertigduizend euro per patiënt per jaar.

Rare jongens, die medisch specialisten. Een ethische discussie voeren aan de hand van een willekeurig gekozen geldbedrag. Bovendien: een arts behoort zich niet druk te maken over de vraag wat een behandeling of medicijn kost. Hij behoort zich enkel te bekommeren om zijn patiënt. [...]

Lees hier de volledige column, zoals op 21 augustus gepubliceerd in de Metro.

Zoals ik al (zij het met iets andere woorden) reageerde op de site van Luuk Koelman, kan ik best een zekere logica zien in het instellen van een kostengrens voor medische zorg, MAAR diezelfde grens moet dan ook wel voor IEDEREEN gelden, zeker ook voor de nuttelozen van de maatschappij (de 'stropdassen', grootaandeelhouders en andere zelfverrijkers). Het feit dat die lui zo rijk zijn, is te danken (wijten!) aan het geld dat zij (of hun voorouders) bij elkaar gestolen hebben door bijv. arbeiders uit te buiten, of door spullen met te hoge winst te verkopen 

Degenen die vaststellen of bepaalde zorg nog vergoed mag worden, moeten er dan ook voor zorgen dat deze zorg niet geleverd wordt. Met de huidige technische mogelijkheden (zoals het BurgerControleNummer) moet het een fluitje van een cent zijn om ervoor te zorgen dat deze "te dure" zorg in ieder geval binnen de EU en in verdragslanden niet verstrekt wordt, onverschillig of en hoeveel de belanghebbenden er zelf voor bij willen betalen.

Moet je eens opletten hoe vlug die kostengrens verdwijnt, wanneer die bijv. voor Willem A., Hare Koninklijke Bea, de managers van Philips of Shell van "goede-doelen"-directeuren ineens niet meer bereikbaar is!

zaterdag 23 augustus 2014

Wie gelooft er nog dat de crisis bijna over is?

Althans dat er, zoals regeringen links en rechts (zeg maar: rechts en nog rechtser!) ons proberen te doen geloven, voorzichtige tekenen van herstel zijn van de Europese economie...

Volgens het Financieele Dagblad van gisteren is de Europese Centrale Bank (ECB) op zoek naar "talentvolle" bankiers, omdat deze ECB er weer een nieuwe taak bij krijgt, het toezicht op de banken. 

De ECB, laat ik daar nog even aan herinneren, heeft als hoofdopdracht het in de hand houden van de inflatie in de euro-zône, en is daarbij "onafhankelijk" -dus aan geen enkele democratische controle onderworpen bij haar taak- voor het voeren van het "monetair beleid van de Unie". Dat is zo bepaald in artikel 245 bis (derde lid) van het Verdrag van Lissabon (de nieuwe versie van de "Europese grondwet", die zonder democratische basis is doorgedrukt,omdat bijv. het Nederlandse régime van de Balkenbende zich niet aan haar belofte hield dat alles wat zelfs maar als een grondwet beschouwd kon worden, aan een referendum onderworpen zou worpen).

Alsof het ondemocratische vermogen van de ECB om desnoods de hele bevolking van de euro-zône (behalve natuurlijk de nuttelozen: de stropdassen, grootaandeelhouders e.d.) tot armoede te laten vervallen -we hoeven alleen maar te kijken naar de maatregelen die de ECB, samen met de engerds van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor ellende veroorzaakt heeft in bijv. Griekenland- zoeken ze daar in Frankfurt nu ook nog naar "talentvolle bankiers"...

Heeft er ooit iemand gehoord van een "talentvolle" bankier? Het enige "talent" dat die lui bezitten is zichzelf te verrijken met bonussen en financiële crises te veroorzaken. Zo hebben zij bijvoorbeeld decennia lang geld "gecreëerd" door het verhandelen van gebakken lucht en leugens - er en daarna voor gezorgd dat wij (de gewone bevolking van de EU) onder de geldpers uitgeknepen werden om de banken te redden, zodat de door henzelf veroorzaakte bodemloze putten gevuld kunnen worden en ze intussen gewoon door kunnen gaan met het uitbuiten van de mensheid. Hoe kan iemand denken (behalve dan in een gruwelijke nachtmerrie) dat dergelijke lui toezicht kunnen houden op de banken. Dat is net zoiets als een serieverkrachter toezicht laten houden op kwetsbare vrouwen en meisjes...

dinsdag 19 augustus 2014

Soms ben ik het met de SP eens, maar soms ook niet!

Zo ben ik het wel eens met het betoog van Emile Roemer voor solidariteit in de zorg: Hoeveel bent u waard? van gisteren, dat als volgt begint:

Hoeveel bent u waard? Deze vraag is de afgelopen tijd weer regelmatig gesteld. Hoeveel mag een medische ingreep kosten? Moet er een maximumbedrag komen voor behandelingen en hoe hoog moet dat bedrag dan zijn? Hier wordt al jaren over gesproken, maar niet eerder gaf een meerderheid van medisch specialisten aan vóór een zogenaamd prijsplafond te zijn.

Je kunt echter onmogelijk een prijskaartje aan een mens hangen, je begeeft je dan op een hellend vlak. Want, zou je dan volledigheidshalve niet moeten meenemen wat iemand de samenleving opbrengt? En hoe meet je dat dan? Ik gruwel van de economische benadering van wat een mens kost of oplevert. Het ontkent dat we een samenleving zijn en dat ook dure medicijnen via solidariteit op te brengen zijn. En let maar op, deze behandelingen zullen wel beschikbaar komen voor wie het zelf kan betalen.

Lees hier de volledige column.Waar ik het dan weer niet mee eens ben, is met zijn pleidooi  voor steun aan bedrijven die zijn getroffen door de Russische boycot (van 14 augustus), en al zeker niet dat daarvoor geld vanuit de Europese Unie beschikbaar moet worden gesteld. Dat geld komt namelijk niet van de Europese Unie, maar uit ONZE ZAKKEN. Wij, de arbeidersklasse, zijn al lang genoeg kaalgeplukt voor elk door het internationale kapitalisme / neoliberalisme veroorzaakte probleem!

Bovendien wordt daarin dezelfde fout gemaakt als die de gelijkgeschakelde Nederlandse pers maakt waar het over de Gaza-strook gaat. Er wordt dan misschien wel halfslachtig geklaagd over de agressie van Israelische zijde, MAAR er wordt altijd tegelijk op gewezen dat Hamas ook zijn agressie moet beëindigen. Het valt niemand kennelijk op dat er soms wel eens "raketten" door Hamas op Israel worden afgevuurd, maar dat daarbij nooit een aantal slachtoffers genoemd wordt, terwijl het aantal slachtoffers onder de bewoners (voorzover als ze nog iets kunnen bewonen daar) van de Gaza-strook al in de duizenden loopt...

Net zoals de agressie van Hamas het uiteindelijke gevolg is van de in 1946 begonnen zionistische bezetting van Palestina, en de daarop volgende deportaties, martelingen en moordpartijen onder de Palestijnen, zo is de Russische boycot ook het gevolg van het misselijke spelletje van de VS (samen met hun vreemdelingenlegioen, de NAVO, en hun marionetten van de EU) om Rusland volledig te omsingelen met "westerse" landen, zoveel mogelijk lid van de NAVO. Daarbij mag beslist niet vergeten worden dat Shell met het Oekraïense régime in 2012 een contract had afgesloten voor de winning van schaliegas, juist in het gebied waar etnische Russen nu strijden voor hun onafhankelijkheid van Oekraïne... (Zie de Volkskrant van 31 juli 2014, en een ongedateerd artikel van Milieudefensie).

Dat Nederland mede getroffen wordt door de Russische boycot van de VS, de EU en nog wat medeplichtige landen, is het gevolg van door de EU afgekondigde halfslachtige boycots tegen Russische belangen en van de militaire en andere betrokkenheid van de VS en kornuiten in Oekraïne. Dat Nederland daarbij betrokken is, komt doordat het Nederlandse régime van VVD en PvdA achter deze neokoloniale oorlogsactiviteiten staat. Mensen die voor een van deze partijen gekozen hebben bij de laatste parlementsverkiezingen hebben daardoor geen enkel recht van spreken en verdienen ook geen enkele ondersteuning. Sterker, zij zouden persoonlijk aansprakelijk moeten worden gesteld voor de schade die nu, mede door hun keuze, ontstaan is voor anderen, zoals voor mensen die hun werk kwijtraken. En verder zouden de financiële problemen die ontstaan door deze boycot gecompenseerd moeten worden door de verantwoordelijken (de meegaande politici, de belanghebbende bedrijfen -Shell, de wapenindustrie, enz.- en hun aandeelhouders), uit hun "eigen" financiële middelen (die ze hoogstwaarschijnlijk toch op kapitalistische wijze bij elkaar gestolen hebben).