woensdag 15 september 2004

Moet een 'denktank' kunnen denken?

Een "Denktank" heeft een plannetje bedacht om mensen onder de armoedegrens uit hun isolement te halen door 'het armoedeprobleem [...] bespreekbaar te maken'.

Hebben we daar "denktanks" voor nodig? Voor het denken in ieder geval niet, want als die lui écht konden denken, zouden ze voorgesteld hebben dat de regering haar koers moest verleggen, waardoor niet automatisch steeds meer mensen onder de armoedegrens terecht komen. Het is wel heel gemakkelijk om een probleem bespreekbaar te maken. Wat kopen de slachtoffers daarvoor?

Zijn 'kerkgangers' betere mensen?

Er wordt wat onderzocht tegenwoordig! Nu is uit een onderzoek weer gebleken dat kerkgangers meer aan goede doelen geven dan onkerkelijken. Die bewering roept echter vooral nieuwe vragen op:
- Wat zijn goede doelen?
- Waar geven de kerkgangers meer aan goede doelen: aan de deur of in de kerk?
- Waar is het onderzoek gedaan? Capelle a/d IJssel en de Amsterdamse grachtengordel?

Ik kan me zo voorstellen dat er in de kerk (net als vroeger) regelmatig gebedeld wordt voor door de kerk gesteunde "goede doelen" en dan is het natuurlijk niet eerlijk om dat af te zetten tegen mensen die niet in de kerk komen.

Ze wist het dus toch!?

Nadat gebleken is dat bij een aantal onderwijsinstellingen gefraudeerd is, of creatief boekgehouden, of -zoals dat officieel heet- 'onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden', geeft minister Van der Hoeven toe "van verschillende onrechtmatigheden niet af te hebben geweten en er pas achteraf van te hebben gehoord"? Als ik dat goed lees, en ik word beroepshalve betaald om zorgvuldig te lezen, betekent dat dat ze wél op de hoogte is geweest van een aantal andere onrechtmatigheden!...

¡Mala pata!

Het is toch wel zielig voor Balkenende: doet hij zo zijn best een wit voetje te halen bij zijn grote voorbeeld George Double-Me, en dan slaat de rot in zijn voet...

zondag 5 september 2004

Respect?

Balkenende vindt dat mensen elkaar minder gemakkelijk zouden moeten tutoyeren. Maar eh... zou hij nou écht in de veronderstelling verkeren dat ik ook maar een greintje meer respect voor hem zou hebben als ik "u" tegen hem zou zeggen?