dinsdag 31 mei 2005

Verenigdestaatse plannetjes voor Europa

In de editie van vandaag van het New Europe Review (alleen die akelige naam al, die refereert aan het 'oude' Europa dat niet wilde helpen in Bush' oorlog in Irak) staan enkele interessante zaken die een beeld geven over de manier waarop de VS in de toekomst hun invloed over Europa willen doen gelden en/of vergroten.

Het eerste dat opvalt is een artikel van Daniel S. Hamilton, o.a. van Johns Hopkins University School of Advanced International Studies met de titel Wider Europe and the West: Ten Lessons.
Hierin feliciteert hij de EU voor het brengen van stabiliteit tot in Polen en de Baltische staten (waarbij ik overigens niet wil nalaten nog eens te herinneren aan het feit dat de VS zelf deze Baltische Staten bij het verdrag van Jalta min of meer aan Stalin cadeau hebben gedaan).
Daniel vindt dat het nu tijd is om de Europese visie verder uit te dragen, naar het Oosten van de Middellandse Zee en Eurazië. Hierbij heeft hij tussen neus en lippen ook nog over een uiteindelijke integratie van deze naties in de Europese en Euro-Atlantische gemeenschap. Pardon? Weet deze man iets, wat voor ons, Europeanen, verborgen is gehouden? Was de Europese 'grondwet' alleen een opstapje voor een verdere toenadering van de EU tot de VS, of voor een verdere onderwerping aan de VS?

Verder staat er nog een 'veelbelovend' artikel in van Stephen Blank van het US Army War College over de regio van de Zwarte Zee, waarin voorgesteld wordt een "echte alomvattende strategie voor de regio te ontwerpen". Helaas werkt de link naar dit artikel op dit moment niet, dus ik weet ook niet wat deze goede [?] man voor dingen voorstelt (of zou het de bedoeling zijn dat deze plannetjes voorlopig nog niet bekend worden?).

Een derde mogelijk interessant artikel, waarvan echter ook alleen de inleiding bereikbaar is, belooft te analyseren waarom Poetin na zijn verkiezingsoverwinning Rusland niet verder richting democratie heeft gebracht. Ik mag hopen dat dit niet een aanzet wil zijn tot een nieuwe koude oorlog, maar zolang als het artikel zelf niet te benaderen is, blijft het onzeker wat erin staat...

Voor wie het zelf wil lezen (al weet ik niet of en hoelang deze artikelen daar toegankelijk zijn): http://www.neweuropereview.com/

P.S.: Het New Europe Review is een productie van de United States Broadcasting Board of Governors en de Voice of America, dus van de Verenigdestaatse propagandamachine.

Mooie analyse van Vaclav Klaus

In een artikel over de gevolgen van de Franse referendum-uitslag wordt de Tsjechische presicent Vaclav Klaus geciteerd, die o.a. zei "Het Franse referendum en de uitslag daarvan hebben duidelijk de diepe scheidslijnen laten zien, zoals die bestaan tussen de Europese elite en de burgers van Europa." (Het betreffende citaat wordt door de New York Times in het Engels weergegeven als: "The French referendum, and its result, clearly demonstrated the deep division that exists between the European elite and the citizens of Europe.")

Ik mag aannemen dat hij met "elite" in deze zin niet degenen bedoelt die het intelligentst zijn, maar degenen die van Europa een neoliberaal bolwerk willen maken, zoals ik (en met mij vele anderen) de afgelopen maanden al vaak aangetoond heb(ben)...

Alleen maar holle frasen!

Elke keer opnieuw valt het weer op: Degenen die propaganda maken ten gunste van de Europese 'grondwet' komen met vage verhaaltjes over hoe goed het is voor Europa (wat dat dan ook is), maar iets concreets komt er nooit tussen hun tanden door.

Ook vandaag is het in de Metro weer zover (ja, ik lees hem iets na middernacht via het Internet). Vandaag krijgen de fractievoorzitters van de D66 en de SP in de Eerste Kamer de kans om hun mening te geven over de vraag of de EU na aanname van de 'grondwet' meer op de VS gaat lijken. Tiny Kox (SP) noemt een aantal artikelen uit de ontwerptekst om aan te geven dat er inderdaad heel wat bevoegdheden van de nationale overheden aan de EU worden overgedragen. Eddy Schuyer (D66) vertelt een vaag verhaaltje over het verschil tussen een gezin met 2 kinderen en een gezin met 10 kinderen maar komt verder niet dichter bij de vraag dan te neuzelen dat door de grotere EU "nieuwe afspraken [moeten] komen over bijv. stemverhoudingen. Dát regelt de grondwet". Pardon? Komen we nu dichter bij een soort VS of niet? Volgens Schuyer verandert er alleen iets aan "bijv. stemverhoudingen". Hebben we daar een 'grondwet' voor nodig? Verder niets?

Zoals elke keer opnieuw, bazelen de voor-propagandisten met een stalinistisch fanatisme om de hete brei heen. Natuurlijk verliezen door de 'grondwet' de lidstaten een groot deel van hun autonomie. Het is niet moeilijk om dit -ondanks het wollige taalgebruik- te concluderen uit de ontwerptekst. Ik zal voor het gemak nog even de door Tiny Kox vermelde artikelen aangeven: 8, 22, 28, 40 en 41.

Alleen die vijf artikelen zijn al genoeg om je de koude rillingen over het lijf te laten lopen, maar neem maar van mij aan dat er nog veel meer engs tussen de fraaie woorden verborgen is. Er worden inderdaad fraaie woorden gebruikt, maar de zinnen en de artikelen zijn verre van fraai.

Dit hele ontwerp is een goed voorbeeld van toegepaste 'Newspeak", het taalgebruik in George Orwells 1984. Wanneer woorden met een positieve klank gebruikt worden, klinkt de boodschap ook vanzelf positief, moeten ze in Brussel en Straatsburg gedacht hebben, en er zijn maar al te veel organisaties die er ingestonken zijn. GroenLinks, de FNV, grote delen van de milieubeweging, enz. De PvdA noem ik niet: ik ben bang dat die tegenwoordig zo geïnfecteerd zijn door het neoliberale denken, dat zij zich van sociaaldemocraten in de laatste 30 jaar hebben omgeschoold tot neoliberalen met een socialistoïde taalgebruik: ware wolven in schaapskleren!

Het is werkelijk te hopen dat de Nederlandse kiezers bij de verkiezingen van 2007 (of eerder?) zich nog zullen herinneren welke partijen ons het fanatiekst hebben willen overleveren aan uitbuiting door het Europese kapitalisme: VVD, CDA, D66 en PvdA.

Voor de duidelijkheid: in de Metro wordt iedere dag één vraag gesteld. Het is dus niet zo dat door de 'grondwet' alleen nationale bevoegdheden worden overgedragen. Er staan in de ontwerptekst ook artikelen die over heel andere onderwerpen gaan: met name ongebreidelde vrijheden voor het bedrijfsleven, naast een aantal vage rechten voor burgers, dieren en milieu, die echter weer aan allerlei voorwaarden gekoppeld zijn. 'Newspeak' dus.

maandag 30 mei 2005

Digitale censuur?

Jajaja.... ik lees op de site van het TV-programma Kassa dat de Europese Commissie wil dat er vanaf 2012 alleen nog maar digitale radio- en TV-uitzendingen mogen plaatsvinden. Ik neem aan dat dat alleen geldt voor de EU-lidstaten, al wordt dat niet vermeldt.
De Commissie -gaat Kassa verder- "verwacht veel van de overstap naar digitaal, zowel op economisch als op functioneel gebied".

Bij dat economische aspect kan ik me heel wat voorstellen: iedereen zit ineens met waardeloze TVs en radio's, dus er moeten weer nieuwe worden aangeschaft. Het is maar te hopen dat de economische situatie tegen die tijd wat verbeterd is, want de Commissie zal toch niet willen dat mensen nóg slechter (want goedkoper) gaan eten omdat ze anders geen nieuwe TV of radio kunnen kopen.

Dat functionele vind ik nog een beetje vaag. Misschien bedoelen ze dat er dan ook allerlei koopkanalen kunnen worden toegevoegd, van die kletsprogramma's, waar quasi informatief allerlei rommel wordt geadverteerd, waarvan je kilo's af zou vallen, je huid zover zou verjongen dat je weer babyzalf moet gaan gebruiken, of je gezondheid met olympische sprongen vooruit zou gaan. Dáár zitten we nou écht op te wachten.

Of -en het zou me niets verwonderen wanneer dat de onuitgesproken diepe gedache van de Commissie is- wanneer de EU alleen nog maar digitale radio's gebruikt, kunnen wij niet meer naar fundamentalistische propaganda uit Iran, Saudi-Arabië of Syrië luisteren, of naar communistische indoctrinatie-programma's uit Noord-Korea. Ik verwacht niet dat dat voor veel mensen een probleem zal zijn, maar een verbetering van de vrijheid van meningsvorming is het in ieder geval niet!

Een andere vraag is overigens of dat in 2012 allemaal nog wel haalbaar is, want Chirac (gisteren) en de club van Balk (voortdurend) geven aan dat de EU niet meer werkbaar is, wanneer hun 'grondwet' wordt afgewezen. Ik ben héél benieuwd!

Misselijk kereltje die Van Aartsen

Heel toevallig - en zeer tot mijn ongenoegen - kwam ik in de vooravond toevallig terecht in een discussieprogramma op de TV (Twee Vandaag?), waaraan o.a. Van Aartsen (VVD), Bos (PvdA) en Van Bommel (SP) deelnamen.

Wat me werkelijk deed walgen was dat Van Aartsen het voor elkaar kreeg om in één zin alle tegenstanders van de 'Europese grondwet' op één hoop bij elkaar te vegen en ze allemaal te labellen als soortgenoten van rechts-extremisten als Le Pen. Ook was hij te dom (of te hufterig?) om onderscheid te maken tussen de rode vlaggen van de Socialisten die in Parijs de afwijzing van de 'grondwet' vierden en het rood van de stalinistische vlaggen uit de tijd van de Sovjet-Unie.
Het is overigens niet zo dat dit me erg verwondert: het is de laatste weken schering en inslag dat dit stelletje witgepleisterde graven (Van Aartsen moet maar eens aan Balk vragen of hij dat als een compliment moet beschouwen) bij gebrek aan argumenten constant onder de gordel blijft trappen. Ik krijg steeds meer de indruk dat dat het enige is dat ze kunnen...

En Woutertje Bos... ach, wat zal ik over hem nog zeggen? Het is gewoon te zielig voor woorden. Hij heeft zijn zinnen netjes voor elkaar, maar qua argumenten zijn het armetierige monoloogjes die hij afsteekt. Monoloogjes, inderdaad, want hij reageert niet op opmerkingen van Van Bommel (die duidelijk aantonen dat Van Bommel de 'grondwet' wél grondig bestudeerd heeft), maar gaat rustig voort met zijn eigen sprookjes. Zo wijst hij er bijv. op dat het FNV voorstander is van de 'grondwet' en reageert dan volstrekt niet wanneer Van Bommel hem er op wijst dat 60% van de FNV-leden TEGEN zijn.
Misschien kan hij toch maar beter de politiek aan politici overlaten en proberen een rolletje te krijgen in een of andere soap. Daar schijnen ze wel van gladde mannetjes te houden. En misschien kan hij vooraf nog even de PvdA in de SP laten opgaan. Ik ben ervan overtuigd dat er in de PvdA nog genoeg mensen zitten met socialistische denkbeelden, die uit een soort valse loyaliteit toch maar lid blijven, in de -ijdele- hoop op betere tijden.

Nadenken, Woutertje, nadenken!

Volgens Woutertje Bos (waarom doet die naam mij toch altijd denken aan de kostelijke satire op de Nederlandse politiek van Godfried Bomans: Pietertje Bas - het vaak geciteerde 'ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was' is hieruit afkomstig) is het moeilijk om de Franse afwijzing van de 'Europese grondwet', die nu plotseling door van Aartsen (VVD) 'verdrag' genoemd wordt, goed te interpreteren. Hij heeft gemerkt (Bos bedoel ik) dat er in Nederland en in Frankrijk "een grote variëteit aan redenen" is waarom mensen de tekst afwijzen - gelezen in het Brabants Dagblad van vandaag.

Als hij een beetje nadenkt, kan hij zelf bedenken dat een tekst die talloze onderwerpen aansnijdt (zij het fragmentarisch, vooral wanneer het rechten voor de burgers, het milieu en dieren betreft) ook bezwaren kan oproepen bij al die onderwerpen - en die bezwaren zijn dan ook onontkomelijk even gevarieerd als de onderwerpen.

Balkiaanse lulkoek

Balk heeft in een interview in het Algemeen Dagblad van afgelopen zaterdag (zoals ik zojuist in de Metro lees) te kennen gegeven dat hij er niks van snapt. Hij heeft daarvoor kennelijk een te dikke plank (balk) voor zijn hoofd.

Hij jengelt dat het onbegrijpelijk is dat de meeste Nederlanders tégen de Europese 'grondwet' zijn, want van de Tweede Kamer is 85% voor; "Vakbondsleiders, werkgevers, milieubeweging, ontwikkelingsorganisaties, jongerenclubs - allemaal voor!"
De enige hiervoor te vinden reden is dat besturen van deze clubs, net zoals de Tweede Kamer, hun leden (bij de Tweede Kamer: de kiezers) niet vertegenwoordigen. Een duidelijker voorbeeld dan een enquête op de website van het FNV is nauwelijks te vinden: Een ruime meerderheid is tégen, terwijl het vakbondsbestuur vóór is.

Voor zoveel onrepresentativiteit zijn verschillende redenen te bedenken: de besturen van deze clubs kunnen niet lezen en gaan ervan uit dat de 'grondwet' goed is, omdat vakbonden, het milieu en (bijv. dierenrechten) genoemd worden (net zoals mensen op het LPF stemden, omdat Pim Fortuyn een aantal problemen benoemde, zonder overigens oplossingen te bieden). Een andere reden kan zijn dat een aantal verenigingen (milieu, jongeren) bang is nog meer gekort te worden op hun subsidies - waarbij ik overigens niet kan aantonen dat zij door de overheid daadwerkelijk bedreigd zijn.

Volgens Balkje staat de "reputatie [van Nederland als drager van de Europese integratie, als land dat altijd constructief en kritisch meewerkt in internationale instellingen] op het spel". Pardon? Constructief? Srebrenica, Bush' oorlog in Irak? Juist het gegeven dat Nederland met zijn goede reputatie tegen is, zou een héél duidelijk signaal moeten afgeven: Het feit dat Nederland, ondanks zijn altijd constructieve opstelling, tégen is, heeft een grote betekenis. Dan moet er toch écht wel het een en ander niet goed zitten met deze 'grondwet'.

Balkje verwijt ons bovendien dat we geen alternatieven aandragen. Hoe stelt hij zich dat voor? Er staat een boef voor je met een vette revolver, die je alles wil afpakken, waarvoor je jaren gewerkt hebt. Hij biedt echter de mogelijkheid om te zeggen dat je het daarmee niet eens bent. Moet je dan een tegenvoorstel doen (bijv: 'als je over een jaar terugkomt, zorg ik ervoor dat alles netjes ingepakt is')?
Het lijkt mij voldoende om in zo'n geval te zeggen dat je het er niet mee eens bent. Dat op zichzelf is al riskant genoeg, want je weet uiteraard nooit of die boef zich wel aan je reactie houdt - net zoals het CDA en de PvdA zeggen zich niets van de uitslag van het referendum aan te trekken, wanneer minder dan 60% tegen is, of bij een opkomst van minder dan 30%. Misschien kijk je wel een beetje bang en dan trekt de boef zich niets van je reactie aan, omdat dit volgens hem niet op een weloverwogen mening berust, maar op angst...

Toch zo dom nog niet!

Boris D (als het niet over serieuze dingen ging zou ik voorgesteld hebben om D66 voortaan 'Boris D. & the Pins' te noemen) is niet zo dom als hij zich soms voordoet.

Volgens een berichtje in de Metro van vandaag zet hij zich scherp af tegen kabinetsplannen voor een discussie over de evolutieleer en de scheppingsgedachte.

Hij gaat daarbij volgens mij overigens iets te ver. Van mij mag er namelijk best een discussie komen, maar die moet dan wél vooral gaan over het verschil tussen de evolutieleer, die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, en de scheppingsgedachte, die gebaseerd is op bijgeloof en een zeer sterke versimpeling van de realiteit.

zondag 29 mei 2005

Merci la France!

Een paar minuten geleden heb ik gehoord dat in Frankrijk 55% van de kiezers TEGEN de Europese 'grondwet' hebben gestemd. Volgens de Franse commentatoren kan het percentage nog marginaal veranderen (omdat in Parijs en Lyon de stembureaux pas om 22:00 dichtgegaan zijn), maar niet meer dan marginaal.

Eerder had ik al gehoord dat er uitzonderlijk veel mensen waren gaan stemmen, en ik wist niet zeker wat dat voor invloed zou kunnen hebben op de percentages uit de opiniepeilingen, maar gelukkig is het in ieder geval nog een duidelijke meerderheid geworden voor de anti-globalisten - want laten we niet vergeten dat de in dit ontwerp voorgestelde 'grondwet' niet anders is dan een Europese bijdrage aan het globalisme.

Blijft nu nog de vraag wat over enkele dagen de Nederlandse kiezers gaan doen, maar ik hoop van harte dat ze merken dat de Franse tegenstem niet leidt tot een wereldramp, en dat ze zich daarom ook niet bang zullen laten maken door Bot & Co.

Het is overigens leuk om te zien dat sommige Franse politici (van het vóórkamp) nu al aan het proberen zijn de schade voor de regeringspartijen te beperken door erop te wijzen dat dit referendum alleen over de ontwerp-'grondwet' ging en niet mag worden gebruikt om politici op af te rekenen...

Goed nieuws van een schijtlijster (?)

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken met de veelzeggende achternaam Bot heeft (zoals ik eerder vandaag op het ANP-nieuws hoorde op de radio) verklaard dat wij ons bij ons stemgedrag komende woensdag niet moeten laten leiden door de uitslag van het Franse referendum.

Dat kan er alleen maar op wijzen dat hij via de achterkamertjeskanalen van de Neoliberale Internationale ingeseind is dat het in Frankrijk de goede kant op gaat (dat wil zeggen een meerderheid TEGEN de Europese 'grondwet').

Dat kán betekenen dat hij ons -nadenkende Nederlanders- vast stiekem het goede nieuws wil vertellen (dat mag natuurlijk niet van zijn baas Zalm), ofwel dat hij zo'n kolossale schijtlijster is dat hij (zoals de spreekwoordelijke kat uit het Nederlandse spreekwoord) rare sprongen begint te maken in de hoop dat wij ons ook maar iets zullen aantrekken van van deze lakei van het kapitalisme.

Mij is het allemaal om het even. Als de Franse kiezers tegen zijn, hebben we die overwinning in ieder geval al binnen. Volgens de laatste cijfers die ik uit Nederland gehoord heb, zou op dit moment 57% van de Nederlandse kiezers tegen stemmen, en volgens de wiskunde (leve het Nederlandse onderwijs!) van het wormstekige balkenkabinet betekent: minder dan 60% tégen = vóór. Doe geen moeite om dit te begrijpen, ook mijn dochter, die wiskundelerares is, heeft het me niet kunnen uitleggen. Sterker nog: ze begrijpt er zelf ook geen bal van...

Bush geeft -indirect- falen toe

Volgens een bericht in de Washington Post stapt de Verenigdestaatse regering van de aloverheersende taak om de leiders van Al Q'aida te pakken over op een 'bredere "strategie tegen gewelddadig extremisme"' (broader "strategy against violent extremism.")

Hiermee wordt indirect toegegevan dat ze (het regime van Bush & Co.) jarenlang maar wat hebben zitten broddelen en open kansen hebben laten liggen (bewust?), althans voor wat betreft de officiële politiek. De achterliggende bedoeling, het vergroten van het overwicht van de VS op de rest van de wereld, is vermoedelijk volgens Bush (en zijn slimmere knechtjes) binnen de mogelijkheden van hun anti-Al Q'aida tactiek min of meer bereikt en nu moet daarom worden overgestapt op een 'bredere strategie'.

Wat echter net zo erg is, is dat een groot deel van de wereld ongetwijfeld ook hierin met Bush mee zal gaan (want wie Bush niet wil helpen om het terrorisme te bestrijden, is zélf een terrorist volgens Bush' dualistische denkraampje), zodat binnen deze 'bredere strategie' voortaan niet alleen Al Q'aida aanhangers verdacht zullen zijn, maar iedereen die in de ogen van Bush (en zijn marionetten, zoals Balk en Blair) gewelddadig is (of -uiteraard- zou kunnen zijn, of daartoe zou kunnen oproepen, of ...).

Stralend weer in de Ierse Zee!

De Britse krant The Independent meldt vandaag dat bij de kerncentrale in Sellafield (in het Zuidwesten van Schotland, vlakbij Gretna Green) door een lekke pijpleiding een grote hoeveelheid radio-actief afval ("ongeveer 83.000 liter hoog-radioactieve vloeistof") weggelekt is. Het lek is pas na negen maanden ontdekt. Volgens de leiding is het lek te wijten aan onoplettendheid van het personeel en aan metaalmoeheid (zegt NOS Teletekst). Het lek zou volgens een ANP nieuwsbericht geen gevaar opgeleverd hebben voor de omgeving...

Ik ben benieuwd hoe de naam van Sellafield nu zal worden aangepast. De jongere lezers zullen dit wel niet weten, maar dit kernenergie-complex heette vroeger Windscale, totdat in 1975 en 1976 lekken voor een enorm schandaal zorgden.

En intussen proberen politici (niet alleen in Nederland, ook Tony Blair doet eraan mee) steeds opnieuw ons ervan te overtuigen dat kernenergie schoon en veilig is... Dat dat niet zo is, weet iedereen die zijn nieuws een beetje bijhoudt. Wie meer wil weten over rampen van wereldschaal die pas op het laatste moment konden worden voorkomen, zoeke per Google naar Tsjernobyl en Three Mile Island (of Harrisburg).

zaterdag 28 mei 2005

God brokkelt steeds verder af

Interessant artikel vandaag in NRC/Handelsblad (katern Wetenschap & Onderwijs) over het enge alleluja-geneuzel over 'intelligent design', waarbij de aanhangers ervan overtuigd zijn (althans dat beweren - ik weet niet wat voor redenen ze hebben om dit soort gebazel te propageren) dat de materie en het leven op aarde (en elders?) door een intelligent wezen ontworpen is. Hierbij vullen ze de leemtes in de wetenschappelijke kennis met hun god. Aangezien de wetenschap steeds meer ontdekt, kan het niet anders dan dat er op een gegeven moment niet meer dan een paar schilfertjes god overblijven.

Het is tekenend voor dit kabinet, dat de minister van onderwijs (in dit geval misschien beter aan te duiden als minister van indoctrinatie?) Van der Hoeven (natuurlijk CDA) gevoelig is voor de smoesjes (je kunt het bezwaarlijk 'argumenten' noemen) van de starre creationisten, die hun god voor alles aansprakelijk stellen (behalve voor oorlogen natuurlijk, want die zijn het werk van de duivel, hun anti-god. Dat hun 'almachtige' god die duivelse oorlogen niet tegenhoudt is een gegeven dat ik nog nooit ter discussie gesteld heb gezien!).

Volgens Van der Hoeven is een discussie over de verhouding tussen godsdienst en wetenschap nodig, omdat scholieren en studenten met een moslimachtergrond niet altijd bereid zijn om kennis over de evolutietheorie op te doen, omdat deze niet strookt met wat er in de koran staat. Volgens mij hebben bepaalde 'christelijke' sekten ook problemen met alles wat niet letterlijk in de bijbel terug te vinden is.

Deze discussie is wéér een sterk argument voor het herschrijven van artikel 23 van de Nederlandse grondwet, waarin de inrichting van het Nederlandse onderwijs is veiliggesteld.
Het is dringend nodig dat er in Nederland maar één soort onderwijs overblijft: openbaar onderwijs, dat absoluut vrij moet zijn van godsdienstige indoctrinatie - wat niet wegneemt dat er wél plaats moet zijn voor onderwijskundige variëteit (zoals jena- en montessori-onderwijs).
De mogelijkheid -buiten het officiële lesprogramma- van godsdienstonderwijs volgens de overtuiging van de ouders kan geboden worden, mogelijk zelfs in een speciaal lokaal van de school, maar godsdienstige vorming mag niet in een studiepakket voorkomen. Voorzover het nodig is om in het kader van geschiedenis- of literatuur-onderwijs bepaalde godsdienstige ideeën uit te leggen, moet dit steeds op objectieve wijze geschieden.

Helaas zie ik het er niet van komen dat een dergelijke wijziging ooit van de grond zal komen, want het is nauwelijks voor te stellen dat de twee regeringen, die nodig zijn voor het wijzigen van de grondwet, allebei voldoende vrij zullen zijn van een meeroerende vinger van het CDA of van gelovigen in een van de regerende partijen.

Domme boer!

Ik heb me nooit kunnen vinden in onjuiste waarde-oordelen als zouden boeren 'dom' of 'stom' zijn, maar de kletskoek van Arie van den Brand (Noordhollands Dagblad van vandaag) wijst duidelijk naar een 'domme boer' (al weet ik niet of hij ooit boer geweest is).

Hij durft namelijk keihard te beweren dat er in de Europese 'grondwet' "voor het eerst iets vast [ligt] over dierenwelzijn". Hiermee geeft hij blijk van een wel zeer oppervlakkige lezing van de ontwerptekst. Er ligt namelijk helemaal niks vast, er worden alleen even enkele woorden gewijd aan dierenwelzijn, maar wat er staat kan alleen maar bedoeld zijn als rookgordijn. Het betreffende artikel (III-121) bevat namelijk een dusdanig vage slag om de arm, dat bio-industrie, nertsfokkers en konijnenfokkers zich niet bang hoeven te maken over beperking van hun martelpraktijken.

Als dit het enige dubieuze punt was in deze 'grondwet' zou het al erg zijn geweest, maar de hele tekst staat vol vaagheden die alleen maar bedoeld kunnen zijn om mensen die niet kunnen lezen een rad voor de ogen te draaien. Dat is dus bij Van den Brand duidelijk gelukt...

Schoftenstreek!

'Schoftenstreek', dat is het enige woord dat in mij opkomt wanneer ik in het Noordhollands Dagblad van vandaag lees dat minister de Geus (van het Franse 'gueux' = bedelaar, armoedzaaier, schooier) van (a)sociale zaken beweert dat er maar relatief weinig WAO-ers bezwaar aantekenen tegen de beslissing waarbij hun uitkering -geheel of gedeeltelijk- is beëindigd. Volgens hem blijkt daaruit "dat UWV zorgvuldig te werk gaat bij de grootscheepse herkeuringsoperatie".

Ik waag het toch dit anders te zien. Deze herkeuring geschiedt op grond van een simpele vragenlijst (in de geest van 'kun je een trap beklimmen? Dan kun je wel magazijnwerker worden'). Deze vragenlijst maakt het mogelijk om psychiatrische patiënten of zelfs terminale kankerpatiënten, die door pijnstillers nog enigszins kunnen functioneren, tot hun laatste ademtocht te dwingen te werken, of te leven van een steeds lager wordende uitkering (WW en daarna bijstand).

Is die Geus écht zo'n kneus dat hij niet begrijpt dat deze voormalige WAO-ers maar al te goed begrijpen dat op onzinnige regels geen zinnige bezwaarprocedure te voeren valt; of dat deze mensen door hun ziekte of wat dan ook te murw zijn om zelfs maar een bezwaarprocedure te overwegen.

Of heeft deze zogenaamde minister (van het Latijnse 'minister' = dienaar!) van grote baas Zalm opdracht gekregen gewoon net te doen of zijn neus bloedt en heeft hij zijn ziel gewoon verkocht aan deze enge VVD-er?

En laat niemand komen met het kutsmoesje van de noodzaak van bezuinigingen, omdat de bomen nu eenmaal niet tot in de hemel groeien, want zolang als er geen einde komt aan het verkwisten van geld aan overbodige zaken is het niet menselijk om dringend noodzakelijke voorzieningen uit te kleden.

Het is jammer dat de nep-christenen van het CDA pas in hun volgende ('eeuwige') leven gestraft zeggen te worden (volgens mij geloven ze daar zelf niet eens in, want anders zouden ze zich wel anders gedragen). Een eeuwige straf voor dit soort mensen lijkt mij wel terecht, alleen hebben wij daar nu geen bal aan...

Geweldige brief! Heus waar!!!

Vandaag in de Metro een geweldige ingezonden brief gelezen. Ik mag, denk ik, de naam van de verlichte schrijver wel vermelden: Pim Oostveen uit Noordwijk.

Ook ik had me gisteren geërgerd aan de lapzwanserige opmerking van Balk, die zijn optimisme over de uitslag van het referendum over de 'Europese grondwet' gesteund ziet door wat er tijdens een voetbalwedstrijd gebeurde, waar de ploeg van Liverpool, die er kennelijk niet zo goed voor stond, op het laatst alsnog won.

Pim geeft aan dat Balk een fout maakt (doet hij ooit anders?) en hij eindigt met: "Ondanks de overwinning van Liverpool zijn zij niet gerechtigd het volgend seizoen mee te doen in de Champions League. Is dat nu ook de bedoeling met het referendum."

Zolang er mensen zijn die kunnen denken als deze Pim is er nog hoop voor Nederland!

Balkiaanse filosofische stroming

Ik geef toe, het is moeilijk om de denkpatronen van Balk te beschouwen als een filosofie, maar er zijn kennelijk nogal wat warrige hoofden die op dezelfde manier functioneren. Vandaag krijgt een of andere CDA-er (Peter Pex) in de Metro de kans om zijn gedachtenkronkels op ons over te brengen. Lees mee:

"De kritiek dat de nieuwe grondwet onleesbaar zou zijn en voor meerdere uitleg vatbaar, is volslagen onzin. De nieuwe verdragstekst is in alle opzichten, juridisch, maar ook communicatief, een verbetering."

Goed bedachte verzameling stierenstront, dat wel. Inderdaad is de tekst (het is een beetje erg voorbarig om van een 'nieuwe grondwet' te spreken) niet onleesbaar. Zoals alles wat in herkenbare letters is opgesteld leesbaar is (net als de door een Japanner 'vertaalde' gebruiksaanwijzing voor een stofzuiger: 'plaats de stroomdoorvoerconnector in de wandverbinder' [= stop de stekker in het stopcontact']), is ook deze tekst leesbaar. De vraag waarover het echter daadwerkelijk gaat is of deze tekst te begrijpen is, en dat is alleen maar schijnbaar zo. Ik ga hierbij voor het gemak uit van de Nederlandse vertaling, die als vertaling uitstekend is (als professioneel vertaler ben ik gerechtigd dit te verklaren), omdat de meeste mensen -als ze er al aan beginnen- de Nederlandse tekst zullen lezen.

Ook Balk spreekt doorgaans in grammaticaal juiste zinnen, die echter geen enkele betekenis hebben die verder gaat dan de waarde van de afzonderlijke woorden.

Pex heeft ook gelijk wanneer hij suggereert dat de tekst niet voor meerdere uitleg vatbaar is. De tekst, maar dan moet je hem wél als geheel nemen, kan maar op één manier uitgelegd worden: "Het neoliberale kapitalisme (de 'vrije markt') mag ongehinderd zijn gang gaan". Alles wat er verder aan is toegevoegd, heeft alleen maar de bedoeling af te leiden van waar het werkelijk om gaat. Daarom zijn allerlei franjes over dierenrechten, burgerinitiatieven, vakbonden en wat dies meer zij, uitsluitend bedoeld als een rookgordijn. In feite had deze 'grondwet' kunnen bestaan uit 2 artikelen:

1. Het neoliberale kapitalisme (de zogenaamde 'vrije markt') kan ongehinderd zijn eigen doelen nastreven.
2. Binnen de beperkingen van artikel 1 moeten de rechten van burgers, dieren en het milieu gerespecteerd worden.


De laatste zin van Pex (dat de nieuwe verdragstekst in alle opzichten een verbetering zou zijn) is in alle opzichten een Balkiaanse bewering. Grammaticaal klopt de zin, hij schijnt zelfs iets te betekenen, maar als je hem goed leest, betekent hij niets. Hoe zou het immers een verbetering kunnen zijn? Er bestaat tot op heden nog geen 'Europese grondwet'. Pex zou kunnen bedoelen dat deze tekst beter is dan het Verdrag van Nice, maar dan zal hij beide teksten toch eerst goed moeten analyseren. Hij komt nú niet verder dan het vergelijken van een meloen met een appelboom. Qua papierverspilling is deze tekst inderdaad een 'verbetering', ofschoon ik de verspilling van papier aan holle frasen eerder een 'verslechtering zou willen noemen), maar het Verdrag van Nice is veel duidelijker een kader, op basis waarvan verdere regelgeving kan worden opgesteld - zoals bij een grondwet het geval zou moeten zijn. Het Verdrag van Nice zou daarom veel beter als 'grondwet' gebruikt kunnen worden, dan hetgeen nu in een raadgevend referendum aan ons wordt voorgelegd.

Mijn advies luidt dan ook: geloof de kletspraatjes van de voorstanders niet zonder ze van voor naar achter en terug en van binnen naar buiten v.v. te interpreteren, en er dan ook nog eens een nachtje over te slapen. En denk verder aan het oude Nederlandse gezegde: "Wie met Pex omgaat', wordt erdoor besmet"!

Diamantkoning volgt advies van Wouter Bos

Valéry Giscard d'Estaing (de feitelijke schrijver van de Europese 'grondwet'!), voormalig Frans president, wiens diamanthandeltjes met dictator Bokassa van de Centraalafrikaanse Republiek (1979) hem indertijd politiek behoorlijk geschaad hebben, maar die nu klaarblijkelijk weer een respectabel politicus schijnt te kunnen zijn, geeft gehoor aan de oproep van Woutertje Bos om in landen die de 'Europese grondwet' afwijzen over 1½ jaar weer een referendum te houden.

Wat voor zin heeft een referendum dan nog? Het is kennelijk legitiem om steeds door te blijven zeuren over iets totdat je je zin krijgt, maar als dat dan eenmaal gebeurd is, mag er uiteraard niet meer op teruggekomen worden. Stel je voor dat je kind ononderbroken blijft zeuren over iets, totdat je per ongeluk "Ja" zegt (bijv: 'Ja, nou moet het maar eens afgelopen zijn') of zoals in dit geval totdat minder dan 30% van de kiesgerechtigden nog de moeite neemt om aan deze farce deel te nemen.

Wat is democratie toch een geweldige uitvinding! Degenen die de macht (genomen, of onder valse voorwendsels en met leugens verworven) hebben, doen op deze manier uiteindelijk toch steeds wat ze zelf van plan zijn. En dan klagen ze nóg, wanneer hun zelfbedachte spelregels niet meteen het gewenste resultaat opleveren.

NEE tegen de 'grondwet' en ook NEE tegen de politici die ons op alle mogelijke manieren proberen te chanteren om toch vooral maar 'ja' te zeggen of ervoor te zorgen dat minder dan 30% gaat stemmen. Waarom worden 'gewone' oplichters opgepakt en krijgt dit stelletje oplichters niet alleen geen straf, maar ook nog eens een royaal inkomen (uiteindelijk uit onze eigen zak)?

vrijdag 27 mei 2005

Maar op wie lijkt Bush dan?

Rumsfeld, de Verenigdestaatse Minister van 'Defensie' deed gisteren (in een 'peptalk' voor parachutisten) een opmerkelijke uitspraak (Washington Post). Hij vergeleek namelijk Al-Zarqawi, de leider van de Iraakse tak van Al Q'aida, met Hitler tijdens de laatste dagen van Nazi-Duitsland:

"Like Hitler in his bunker, this violent extremist, failing to advance his political objectives, now appears committed to destroying everything and everyone around him," (Net als Hitler in zijn bunker, lijkt deze gewelddadige extremist, nu hij zijn eigen politieke doelstellingen niet kan realiseren, bereid alles en iedereen om zich heen te vernietigen).

Ik herinner me nog hoe Condoleeza Rijstwafel viel over een interview in een Duitse krant (zie mijn weblog "Goed lezen is ook een kunst, mevrouw Rice!" van 24 september 2002) waarin zowel Bush als Hitler genoemd worden.

Het leuke is dat de bewering van Rumsfeld bijna letterlijk van toepassing is op Bush. Het is nu dus niet een Duitse minister die Bush (volgens de interpretatie van Rice) vergelijkt met Hitler, maar een Verenigdestaatse minister zélf die dit doet.
Bush is immers ook bezig de hele wereld in de ellende te storten: niet alleen door zijn pertinente weigering om het verdrag van Kyoto uit te voeren, maar ook door zijn ongeremde oorlog tegen iedereen die het niet met hem eens is (en dus volgens zijn eigen 'logica' tegen hem is). De enigen die van zijn 'oorlog tegen het terrorisme' profiteren zijn natuurlijk de wapen-industrie en zijn Verenigdestaatse olievriendjes (en hun medeplichtigen - maar die alleen maar netzolang als dat in de kraam van Bush te pas komt).

Ik wacht met spanning op Rijstwafels reactie... Of gaat de toepassing van Rumsfelds beschrijving de Verenigdestaatse pet te boven?

Goede gezondheidszorg in Nederland. Toch?

Afgaande op een item in het Jeugdjournaal van vandaag zit het in Nederland wel goed met de gezondheidszorg. Men begint zich nu al zorgen te maken over overgewicht bij huisdieren, en ik kan me toch niet voorstellen dat dat reden tot zorg zou zijn, zolang er mensen doodgaan omdat de ambulance niet op tijd bij een noodgeval kan zijn of omdat ze door de wachtlijsten niet op tijd geholpen kunnen worden.

Of zou het misschien zo zijn dat de aandacht afgeleid moet worden van de door Balk en Zalm (en ook eerder al door Wim Kots en Zalm) gruwelijk verellendigde gezondheidszorg in Nederland? Daarbij moet ik overigens wel aantekenen dat minister Borst in ieder geval nog verstand had van volksgezondheid, terwijl Hoogervorst (die op grond van de gevolgen van zijn beleid beter 'Diepvries' had kunnen heten) alleen dénkt dat hij er verstand van heeft (sterker nog: er meer verstand van meent te hebben dan de Gezondheidsraad). Maar ja, zo gaat het nu eenmaal in de politiek - bij een regering van nitwits...

Veiligheid op z'n Balks

Interessant bericht in het Brabants Dagblad van vandaag: De politiebonden gaan 'confronterende acties' voeren tegen de dreigende verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Deze "achteruitgang is nog veel erger dan in het sociaal akkoord dat dit najaar is afgesproken" en daarom gaat de politie vanaf 8 juni acties voeren. Vanwege de ernstige consequenties voor de politie-medewerkers wordt de 'ludieke fase' overgeslagen. Ze zijn van plan pas te stoppen wanneer minister Remkes zijn standpunt verandert heeft.

Volgens ACP-voorzitter G. van de Kamp (namens de vakorganisaties ACP, NPB en VHMP) is de politie "nog nooit tot zo'n zware actievorm overgegaan". Maar omdat de politie niet meer normaal kan werken, wordt gekozen voor "een actievorm die past bij de zwaarte van de problemen."

Zelfs de mensen die het zogenaamde veiligheidsbeleid van de club van Balk en zijn medeplichtigen moeten uitvoeren worden tegen het haar in gestreken. Het is duidelijk dat de 'dames en heren' (hier cynisch gebruikt) geen flauw benul hebben over de wijze waarop hun losse flodders in beleid moeten worden omgezet. Ze snappen het ook niet, want bij wat zij willen is het een koud kunstje om met één lucifer een liter mineraalwater in brand te steken...

Nepargument van de club van Balk

Een van de argumenten die de club van Balk gebruikt om ons vóór het ontwerp voor een Europese 'grondwet' te laten stemmen is dat zo het terrorisme beter kan worden bestreden. Nou is het terrorisme iets dat overal met de haren wordt bijgesleept en daarbij tevens misbruikt wordt om onze burgerrechten steeds meer in te perken.

Wie nog mocht twijfelen vanwege het argument van de terrorismebestrijding, kan volgende week rustig TEGEN stemmen, want vandaag staat in NRC/Handelsblad dat "de Beneluxlanden, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Oostenrijk [..] een verdrag ondertekend [hebben] dat verdergaande samenwerking bij terrorismebestrijding en openbare orde mogelijk maakt."

Zoals je duidelijk ziet is die 'grondwet' helemaal niet nodig. De enige werkelijke reden van deze wancreatie is het veiligstellen van de ongelooflijk uitgebreide rechten voor de 'vrije markt'. Wanneer die namelijk in die 'grondwet' vastliggen is het praktisch onmogelijk om die nog aan te tasten.

donderdag 26 mei 2005

Kabinet gaat over lijken!

Volgens een artikel in De Castricummer van gisteren, arriveert in Castricum een kwart van de ambulances nog steeds te laat. Dit is ook niet verwonderlijk, want hun standplaats is Alkmaar en de verbinding tussen Alkmaar en Castricum gaat over provinciale wegen met bijna meer stoplichten dan bomen...
Dat 'te laat' betekent niet 'te laat om nog daadwerkelijk hulp te kunnen bieden', maar meer dan 15 minuten na ontvangst van de oproep. Dat is net zoiets als de logica van NS, waarbij een vertraging pas een vertraging is wanneer deze meer dan 5 (of 3?) minuten bedraagt...

Dank zij het feit dat dit regime met zijn zogenaamd christelijke premier vooral (uitsluitend?) oog heeft voor beperking van de uitgaven, leiden betere technische en farmacologische mogelijkheden om mensen gezond te houden niet (of zeker veel minder dan mogelijk) tot een betere gezondheidszorg.

Dat komt enerzijds door de monopolies in de farmaceutische industrie, waardoor de prijzen van medicijnen hoger liggen dan misschien mogelijk zou zijn (leve de 'vrije markt' zou ik zeggen!).

Het komt echter ook doordat dit regime, dat is samengesteld uit nep-christenen en nep-liberalen, alleen zoveel mogelijk geld wil stoppen in nutteloze zaken (een machtig 'Europa', maar ook megalomane projecten zoals Betuwelijn, HSL en de aankoop van straaljagertjes) en anderzijds geen adequate maatregelen wil nemen tegen geldverspilling (zoals schikkingen na bouwfraude).

Daardoor is het bereid de sociale zekerheid uit te hollen (WAO-ers worden op grond van absurde vragenlijsten ineens genezen verklaard, het recht op WW wordt uitgekleed en ook de rechten van arbeiders worden steeds meer beperkt) en de gezondheidszorg te verslechteren.

Een of andere penningschuiver heeft berekend dat het voldoende is wanneer een ambulance binnen een kwartier op de plaats van bestemming is, maar ik heb begrepen dat dit bijv. bij een infarct veel te laat is. Ook onlangs hoorde ik nog van een geval in mijn dorp, waarbij de patiënt in de ambulance overleden is. Het is vermoedelijk niet te bewijzen dat dit het gevolg is van het tijdverlies, maar ik ben ervan overtuigd dat deze patiënt bij eerdere aankomst in een ziekenhuis meer kansen gehad zou hebben om in leven te blijven.

Voor de goede orde: de huidige procedure is niet uitgevonden door het huidige kabinet, maar deze zogenaamd christelijk geïnspireerde club zou er toch alles aan gelegen moeten zijn om mensonterende maatregelen van eerdere onchristelijke kabinetten (van nep-socialisten en nep-liberalen) aan te passen...

woensdag 25 mei 2005

Zalm voor consumptie, maar niet voor minister!

In het NRC/Handelsblad staat vandaag een zeer verhelderend artikel, waarin Roel Beetsma en Sweder van Wijnbergen aantonen dat Zalm een fout beleid heeft gevoerd, en dat niet zozeer door zijn gestuntel bij de omrekening van de gulden in de euro, maar door de miljarden die hij heeft gespendeerd aan lastenverlichting en door zijn ruime fiscale beleid.

We hadden het kunnen weten: een zalm die schaapachtig lacht, dat kan niet veel soeps zijn!

Mooi de klos met Wouter Bos

Nepsocialist Wouter Bos vertelt in NRC/Handelsblad vandaag dat de "PvdA [..] afstand [neemt] van mogelijke samenwerking met de SP, vanwege de stijl van de campagne die de partij en haar leider Marijnissen voeren tegen de Europese Grondwet".

Gelukkig reageert Femke Halsema (en dat valt me niet tegen van deze glamour-socialiste) dat Bos precies doet "wat hij anderen verwijt".

Ik kan me best voorstellen dat het voor Bos pijnlijk moet zijn om te zien dat er een Socialistische Partij is waar nog op inhoudelijke punten wordt gediscussieerd en waar niet wordt gedreigd met oorlogen (CDA) of met een nieuw referendum volgend jaar bij afwijzing van het voorstel (Bos). Hij zal zich wel kapot schamen dat hij nu in een partij zit die alleen in de media soms nog wel eens als socialistisch wordt aangeduid, maar die zelfs al niet meer sociaal-democratisch te noemen is en die -sterker nog- haar ziel volledig verkocht heeft aan de duivel van het neoliberale kapitalisme en die nu ook probeert alle burgers aan diezelfde duivel te versjacheren.

Jan Marijnissen heeft groot gelijk om mensen die de reikwijdte van de 'grondwet' niet kunnen overzien (en dus ook niet kunnen doorgronden tot welke verslechteringen de invoering van dit wangedrocht kan leiden) aan te raden TEGEN te stemmen. Je gaat toch ook niet drinken uit een fles met een vage vloeistof en met een etiket 'lekker' wanneer die je wordt aangeboden door mensen die je bij eerdere gelegenheden bedrogen hebben en die je zelfs bedriegen om je maar te laten drinken. Zo'n giffles moet je niet gewoon laten staan, maar leeggooien om te voorkomen dat anderen zich onder druk wél laten vergiftigen.
In dit soort situaties is het altijd heel belangrijk om je af te vragen WAAROM ze zo graag willen dat je drinkt (of in dit geval vóór stemt). Met allerlei halve waarheden wordt ons verzekerd dat het goed is 'voor Europa', maar een grondige bestudering van de ontwerptekst laat alleen maar zien dat een groot aantal punten schadelijk of potentieel schadelijk is voor de Europeanen, dus hoe zou dit dan goed kunnen zijn voor Europa?

Deze 'grondwet' is een vrijbrief voor globalisatie, ongebreideld kapitalisme, en militarisatie van de wereld.
Het is niet voor niks dat deze tekst zo uitgebreid is: tientallen malen zo uitgebreid als een échte grondwet. De reden daarvoor is dat uitvoerig is vastgelegd dat het bedrijfsleven geen duimbreed in de weg mag worden gelegd bij zijn expansie en uitbuiting van het milieu en de mensheid, tot meerdere eer en glorie van de nutteloze engerds die met hun geschuif met papiertjes (aandelen) beslissen over hun eigen winsten ten koste van de burgers.
Al deze zaken zijn in deze 'grondwet' opgenomen, omdat het op deze manier véél moeilijker is deze regeltjes terug te draaien dan wanneer ze in een gewone wet stonden. De procedure voor het wijzigen van een wet (en dat geldt ook bij de EU) is veel simpeler dan voor het wijzigen van de grondwet.

Ik ben vóór een Europese grondwet, maar dan een échte, een die in grote lijnen de grondrechten en de uitgangspunten van 'Europa' aangeeft en die aangevuld moet worden met gewone wetten. Zo'n grondwet hoeft niet langer te zijn dan een stuk of 15 à 20 bladzijden. Dat heeft het voordeel dat het ook veel gemakkelijker is om hem te bestuderen zonder door de bomen Bos te verliezen. Zolang er niet zo'n echte grondwet is, ben ik mordicus TEGEN.

Slimme politici? Eerder gehaaid en achterbaks volgens mij!

Josep Borrell (de voorzitter van het Europees Parlement) verklaart dat het niet goed is voor Europa wanneer de 'grondwet' wordt afgewezen. Het probleem is dat Borrell en zijn collega-politici (een enkele slimme uitzondering daargelaten) te stom zijn om te begrijpen dat aanname van deze 'grondwet' slecht is voor de Europeanen, de gewone mensen dus. De keus lijkt me dan ook niet moeilijk: NEE! Niet aannemen!

Volgens negen ministers van Staat was "de grondwet het beste resultaat waarover de lidstaten het in Europa eens konden worden". Leest dat soort paljassen hun eigen teksten nog wel eens? Ze stellen alleen dat ze niks beters konden bedenken samen, en dan trekken ze maar gauw de conclusie dat het resultaat dus goed moet zijn. Niet dus!

Verdonk als het niet waar is...

Nieuwe Revu heeft verleden week aangetoond dat er nogal wat onregelmatigheden hebben plaatsgevonden bij de naturalisatie van Máxima von Amsberg, geboren Zorreguieta. De Rijksvoorlichtingsdienst legt in een reactie daarop uit dat de afhandeling na ontvangst van de aanvraag conform de regels is geschied, maar vergeet in de haast (of moedwillig - ik kan het bijna niet geloven!) te vermelden via welke kanalen de aanvraag ontvangen is - terwijl juist dat een van de gesignaleerde rariteiten is.
Let wel, dit hele gedoe (de naturalisatie van Máxima) werd in een record-korte termijn afgehandeld, ofschoon zij op dat moment niet meer was dan elke willekeurige andere buitenlander (al zijn ze natuurlijk niet allemaal even blond en al hebben niet alle buitenlanders vaders die actief zijn geweest in een misdadig regime). Er was namelijk nog geen toestemming gegeven voor het huwelijk tussen haar en Willem A.

Toen ik dit allemaal las, vroeg ik me af of bepaalde krachten wellicht zo blij waren met Máxima, dat ze wilden voorkomen dat ze uit ongeduld maar gauw een andere partner zou zoeken, en dat ze haar daarom wilden binden door snel een aantal zaken te regelen voor haar...

We zullen nooit te weten komen wat er allemaal achter zat - en als we het wél achterhalen wordt het toch met Warp 9 ontkend...

Ik lees overigens zojuist in de Metro van vandaag dat minister Verdonk op vragen van Groen Links geantwoord heeft dat er niks mis was met de naturalisatie van Máxima.
VERDOMD dus als het niet waar is...

dinsdag 24 mei 2005

Nomen est omen!

De om zijn botte optreden bekendstaande minister met de omineuze achternaam Bot heeft weer eens iets leuks bedacht: Hij adviseert "mensen die de Europese Grondwet niet begrijpen, maar van plan zijn er op 1 juni 'uit cynisme' tegen te stemmen" (NRC/Handelsblad vandaag), om maar thuis te blijven... Dat is wel een érg makkelijke truuk om deze vrijbrief voor het bedrijfsleven (ten koste van de rest van de samenleving) er gemakkelijk door te drukken bij minder dan 30% kiezersdeelname.

Wat écht cynisch is, is dat Bot en het hele clubje dat zich als 'regering' beschouwt niets van deze ontwerp-'grondwet' snapt, anders zouden ze nooit vóór kunnen zijn. Of is het zelfs al zo erg gesteld met deze figuren dat ze willens en wetens het Nederlandse volk en alle andere Europeanen willen (laten) knechten en uitbuiten?

Wie het weet mag het zeggen, maar wat ook de uitslag is: dit clubje incapabelen moet dringend ontslagen worden (zonder uitkering, wegens aan eigen wanprestatie te wijten), ofwel wegens domheid ofwel wegens misdadig optreden!

Woutertje Bos op dreef...

Woutertje Bos, van de PvdA (de Partij van de Anti-socialisten) en in andere kringen bekend als de 'politicus met het lekkere kontje', heeft een mooi truukje bedacht om de Europese 'grondwet' er hoe dan ook door te drukken.

Hij vindt namelijk (in een interview in het Algemeen Dagblad - al lees ik het in het Brabants Dagblad) dat, als Nederland de Europese 'grondwet' afwijst en Nederland de enige dwarsligger is in Europa, de Tweede Kamer moet overwegen volgend jaar een nieuw referendum te houden.

De truuk is natuurlijk dat daarna, bij een nieuwe afwijzing, gewoon nóg een referendum moet volgen en dan nog één en... net zolang totdat de kiezers dit gehannes zo beu zijn dat er minder dan 30% deelneemt aan het referendum. En het CDA en de PvdA hebben nu eenmaal beslist dat een referendum bij een deelname van minder dan 30% niet bindend is, dus dan kunnen ze alsnog dit staatsrechtelijke wanproduct aanvaarden...

Wat is de 21e-eeuwse term voor 'kiezersbedrog'???

Wat een intelligentie in dit Balkenkabinetje...

Het wordt werkelijk steeds mooier. Was het een jaar of zo geleden minister Van der Hoeven die het lumineuze idee had om allochtonen te adviseren naar «Tik-Tak» (een programma voor peutertjes op de Belgische televisie, waarbij GEEN ENKEL WOORD gesproken wordt) te kijken zodat ze spelenderwijs Nederlands zouden leren, vandaag vindt Minister Peijs (Verkeer) dat snelheidsbeperking meer levens kan sparen dan een dodehoekspiegel op bestelbussen (Metro van vandaag).

Misschien zit deze minister altijd te pitten wanneer ze in haar dienstauto ergens heen gebracht wordt, maar er bestaan in Nederland zolang als ik leef (toch al gauw zo'n 50 jaar) al snelheidsbeperkingen. Het probleem is echter dat veel automobilisten zich daar niet aan houden, netzomin als aan het verbod om met alcohol achter de kiezen een auto te besturen (of achter het stuur te telefoneren).
Ik begrijp het wel: Peijs wil niet de eenmansbedrijfjes die zich geen grote vrachtwagens kunnen permitteren nog meer tegen het haar in strijken door hen nu weer kosten te laten maken voor deze spiegels, nadat veel van deze bedrijfjes nog niet zolang geleden hun grijze kentekens kwijtraakten, maar waarom is ze dan te beroerd om dat gewoon te zeggen? Dit gebazel over snelheidsbeperking spaart niet één mensenleven.

Er zijn systemen om de snelheid van auto's elektronisch te beperken (daarmee zijn al in de jaren 1950 -en misschien wel eerder- proeven gedaan), maar de auto-industrie is er alles aan gelegen om te voorkomen dat dergelijke systemen ingevoerd worden. Dan heeft het namelijk geen zin meer om stoere mannetjes te lokken met auto's die wel 250 km/uur kunnen rijden. Het zou van waar inzicht getuigen wanneer Peijs (en andere politici) eens een beetje zouden nadenken over hun werk (en misschien wat zinnige lectuur lezen) in plaats van kletskoek over snelheidsbeperking te verkopen.
Met hetzelfde soort elektronische middelen kunnen trouwens ook veel botsingen voorkomen worden.

Het zal er allemaal wel nooit van komen... het is belangrijker dat stoere kereltjes zich vrij kunnen voelen en zich kunnen uitleven in een (on)geleid projectiel, dan dat er daadwerkelijk iets gedaan wordt aan de gevaarlijke aspecten van de mobiliteitsdrang van veel mensen. De verkeersdoden moeten we maar als een onvermijdelijk onderdeel van onze samenleving beschouwen (bij de Verenigdestaatse regering noemen ze dat "collateral damage"). Als er bij een natuurramp 25 Nederlanders omkomen wordt er na maanden nog over gesproken, maar dat er elke maand misschien wel net zoveel mensen doodgereden worden is kennelijk niet de moeite van overpeinzen waard...

CDA-slimbo snapt het niet - of bedriegt bewust!

CDA-Europarlementariër Albert Jan Maat schermt in een stukje in de Metro van 23 mei weer met het feit dat wij (de burgers) rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op het reilen en zeilen van Europa. We hoeven alleen maar één miljoen handtekeningen te verzamelen. Volgens hem krijgt "de Europese burger [..] van de Grondwet dus direct invloed op Europese besluiten".

Ik heb het al eens eerder gezegd: CDA-ers zijn van nature bereid het onmogelijke te geloven, maar dat wil nog niet zeggen dat ze daardoor het recht hebben om anderen te belazeren.

Het verhaal van Maat klopt met heel veel fantasie theoretisch, maar in de praktijk is er geen enkele sprake van 'directe invloed'. Ik heb de illusie van effectieve invloed van de burgers op 9 mei al eens helemaal uitgerafeld (onder het kopje 'Effe woede afblazen'). Ik zou willen adviseren om dat nog eens te lezen en dan te concluderen wat de woorden van deze zogenaamde christen-democraat waard zijn... Een TEGENstem!

Eng kereltje die Boris D.

Boris D. van Dom66 is er op het laatste moment toch nog in geslaagd te voorkomen dat het partijcongres van D66 moties zou aannemen voor een generaal pardon voor de 26.000 asielzoekers, over wier lot na jaren nog steeds geen beslissing is genomen.
Borisje heeft dat kunnen voorkomen door druk uit te oefenen op minister Verdomd om haast te maken met de afhandeling van de betreffende dossier. (Metro - 23 mei)

maandag 23 mei 2005

En TOCH moeten we TEGEN stemmen!

Balk heeft een nieuw truukje bedacht om ons vóór te laten stemmen. Hij dreigt dat zijn kabinet niet aftreedt als wij massaal "tegen" stemmen (NRC/Handelsblad vandaag) - hij denkt zeker dat wij dan zo gek zijn om alsnog vóór te stemmen! Kun je meteen zien hoe simpel die man denkt. Bij Marten Toonder zou hij beslist onder de 'minkukels' vallen!

zondag 22 mei 2005

Goed stemadvies van SIRE!

Zojuist zag ik op TV nog net het einde van een SIRE-spotje... de verwijzing naar www.zegvakernee.nl (uitspreken als: "Zeg vaker nee, Nederland!) en het logo van SIRE.

Dat kan dus niets anders zijn geweest dan een heel verstandig advies om volgende week TEGEN de Europese 'grondwet' te stemmen!

Bush achter aanslagen 11 september 2001?

Ikzelf verdacht eng rechtse militaire kringen in de VS van de verantwoordelijkheid voor de aanslagen op het WTC in New York en op het Pentagon (zie mijn blog van 13 september 2001), maar nu is er een miljonair (Jimmy Walter) uit de VS, die zelfs zover gaat om de verantwoordelijkheid rechtstreeks op het bordje van "George Bush en zijn neoconservatieve kornuiten" te leggen Noordhollands Dagblad 21 mei 2005). Hij heeft zich in Amsterdam gevestigd om daar zijn 'waarheidstournee' in een tiental Europese hoofdsteden te beginnen.

Volgens Walter zijn er te veel onduidelijkheden en niet beantwoorde vragen in het Verenigdestaatse onderzoeksrapport. Hij noemt verder nog het militair-industrieel complex en de top van het bedrijfsleven: "Kijk wie er hebben geprofiteerd van de aanslagen. Volg de geldstroom. Het is zó duidelijk."

Gezien mijn eerdere - indertijd door iedereen naar het rijk der fabelen verwezen - verdenkingen, zou het mij niets verbazen als hij gelijk heeft!

zaterdag 21 mei 2005

Het wordt nu écht te veel!

Balkenende wil er "geen misverstand over laten bestaan" (NRC/Handelsblad): als het Nederlandse parlement de 'Europese grondwet' afwijst, zal de regering deze niet ondertekenen.
Pardon? Het ging toch over een referendum, en dat is niet iets van het parlement, maar van de bevolking. Niet dan?
Volgens het artikel is -volgens Balkenende- de uitslag van het referendum bepalend voor het stemgedrag van het parlement. Had hij niet ook meteen uitgelegd hoe dat werkt? Als 65% van de kiezers tegen is, worden dan 65% van de parlementariërs gedwongen tegen te stemmen?.
In een ander artikel in dezelfde krant is volgens de fractievoorzitter in het Europees Parlement, Jules Maaten (VVD) "Europa [..] niet voor de grap opgezet, maar voor vrede, welvaart en veiligheid".

Het wordt toch wel écht tijd dat daar dan eens werk van wordt gemaakt. De welvaart gaat in veel landen drastisch achteruit (behalve natuurlijk voor de grootgraaiers en hun kornuiten), het opzetten van een Europese strijdmacht zal ook niet bijdragen aan de vrede (misschien wordt het daarmee wel gemakkelijker om de bevolking te onderdrukken) en de veiligheid neemt evenredig af met de uitbreiding van de EU: naarmate er meer binnengrenzen wegvallen, wordt het voor criminelen steeds gemakkelijker om zich vlug in veiligheid te brengen.
Laat ik meteen even een misverstand uit de weg ruimen: de 'grondwet' is niet nodig voor een grotere samenwerking tussen de veiligheidsdiensten van de diverse lidstaten. Ook op basis van het Verdrag van Nice is het mogelijk tot vergaande samenwerking te komen, maar dan wel op een meer democratische grondslag.

Leuk weerbericht!

Ik hoorde zojuist op de radio bij het weerbericht: "Er vallen vandaag enkele buien bij 19°".
Het wordt dus zaak om de temperatuur goed in de gaten te houden als je de straat op moet en niet nat wilt worden...

Dat doet me trouwens denken aan een keer, misschien wel 30 jaar geleden, toen er in België stakingen waren en de nieuwslezer van de BRT aan het einde van het nieuwsbulletin zei: "Wegens een staking is er vandaag geen weer."

Draaikonten66

Brinkhorst (Minister van Economische Zaken, D66) verklaart (kennelijk) in een interview dat volgende week in Nieuwe Revu gepubliceerd wordt dat hij vindt dat het Nederlandse kabinet alle geheime stukken met betrekking tot de oorlog in Irak openbaar moet maken. Nog voordat het interview gepubliceerd is, betuigt hij nu al zijn spijt voor zijn uitlatingen.

Hoe kan toch iemand met zo'n flexibele gedachtengang minister zijn? Dat geeft toch wel een duidelijk beeld over het clubje dat nu de baas speelt over Nederland. En die nitwits menen dan ook nog dat ze ons onder druk kunnen zetten, zodat we toch maar vooral vóór stemmen bij het referendum op 1 juni. HA!

vrijdag 20 mei 2005

Votez bien, mes amis français!

Leuk nieuws in het Brabants Dagblad van vandaag. Volgens de Luxemburgse premier en minister van financiën Jean-Claude Juncker (Luxemburg is op dit moment voorzitter van de EU) betekent "een Frans nee bij het referendum eind mei [...] het einde van de Europese grondwet", maar hij dreigt tegelijkertijd ook dat dat "de voortrekkersrol van Frankrijk in de Europese Unie [verzwakt]".

Hij voegt daar zelfs aan toe dat: "Geen van de Europese lidstaten [...] zin [heeft] om opnieuw over de grondwet te onderhandelen, als Frankrijk of een andere lidstaat als Nederland nee zegt." [cursivering door Dwarslezer]

Nog steeds volgens hetzelfde artikel heeft de vroegere Franse president Giscard d'Estaing gisteren voor BBC-radio gezegd niet te geloven in een "alternatief voor de Europese Grondwet".

Ik weet niet in hoeverre de woorden van Juncker daadwerkelijk van belang zijn, want formeel wordt de EU bestuurd door de Europese Commissie, maar het is wel leuk om even te dromen dat hij gelijk heeft. Stel dat de Fransen tegen stemmen, en dat de club van Balk een Nederlandse afwijzing bij het referendum ook vertaalt in een Nederlandse afwijzing van de 'grondwet', dan krijgen toekomstige politici de tijd om nog eens na te denken over wat ze nou eigenlijk willen en -vooral- over wat de inwoners van de EU willen...

Al is Bushje nog zo traag, de waarheid achterhaalt hem graag!

Gisteren meldde ik nog ("Barbertje moet dood, ook in de USA") dat Newsweek zijn artikel over de wantoestanden in het Verenigdestaatse concentratiekamp in Guantánamo noodgedwongen heeft moeten intrekken, omdat de getuigen anoniem wilden blijven, maar vandaag lees ik gelukkig (in de Washington Post) dat het Internationale Rode Kruis (ICRC) bevestigt dat men daar al in 2002 op de hoogte was van de religieuze beledigingen (ontering van de koran).

Een regime (zoals dat van George Double-Me) dat beweert respect te hebben voor alle godsdiensten, zou toch tenminste consistent moeten zijn. Het gaat niet aan iemand (in dit geval het weekblad Newsweek) die misstanden aan de kaak stelt te beschuldigen van het zaaien van onrust en intussen de wantoestanden te laten voortbestaan. Het is wel duidelijk, stiekem vindt de club van Bush het helemaal niet erg dat moslims beledigd worden, het wordt pas vervelend wanneer onloochenbaar bewijsmateriaal openbaar wordt (zoals over de wantoestanden in de Abu Ghaibr gevangenis). Dan wordt er een showprocesje opgevoerd, waarbij een generaal tot kolonel wordt gedegradeerd en enkele soldaatjes ontslagen worden.
Volgens het ICRC zouden in 2003 corrigerende instructies gegeven zijn. ICRC woordvoerder Simon Schorno geeft aan dat het ICRC in principe niet in de openbaarheid treedt, maar dat ze het toch vanwege de onlangs ontstane commotie belangrijk vonden om het deze keer wel te doen.

Het feit dat het Rode Kruis deze wantoestanden al in 2002 gemeld heeft (ook al maakt het Pentagon zich er, bij monde van woordvoerder Bryan Whitman, gemakkelijk vanaf door te zeggen dat het gaat om ongewilde incidenten met de Koran), staat in schril contract met de herrie die Newsweek over zich heen kreeg. Het doden van de boodschapper is helaas niet iets dat alleen in de tijd van Julius Cæsar voorkwam...

Lullen is ook een kunst

Blijkens een artikel in NRC/Handelsblad vandaag vindt Balk de Nederlandse bevolking maar een wankelmoedig stelletje. Hij vindt de bevolking paradoxaal: "Men vertrouwt de overheid niet, maar verwacht er wel veel van."

Degene die het niet begrijpt is echter hijzelf (en zijn clubje lakeien). Dat de bevolking de 'overheid' (althans de huidige 'regering') niet vertrouwt is correct, dat de bevolking veel zou verwachten van de overheid is echter klinkklare lulkoek. De bevolking EIST, VERLANGT veel van de overheid, maar verwacht die niet van deze club, en dat is dan ook de reden waarom de overheid niet vertrouwd wordt.

Overigens las ik gisteren ergens (weet niet meer in welke krant) dat de vissige minister van financieel wanbeheer belooft dat het volgend jaar beter zal worden voor bijna iedereen. We weten intussen allemaal wat deze beloften van dit rariteitenkabinet betekenen (Balk beloofde een paar jaar geleden ook dat niemand er tijdens zijn bewind op achteruit zou gaan, en we weten inmiddels allemaal wat dat betekent)

Deze zalmende opmerking verdient dan ook eigenlijk weinig aandacht, ware het niet dat het al lang duidelijk was dat er voor de verkiezingen van 2007 gezorgd moest worden voor 'verbeteringen', zodat de kiezers in 2007 dit stelletje volksmisleiders voor nog eens vier jaar aan de macht zouden helpen. Het zou mij zelfs niets verwonderen, wanneer Zalm van alle zogenaamde bezuinigingen intussen driftig een stiekem potje aan het maken is, en dat hij een half jaar voor de volgende verkiezingen ineens blij (schaapachtig 'lachend') kan melden dat er een onverwachte meevaller is, waardoor iedereen op een of andere manier een extraatje krijgt... En dan maar hopen dat de kiezer kritisch genoeg is om daar doorheen te kijken...

Waardig? Schofterig!

Balkenende beweert dat hij ervan overtuigd is dat de meerderheid van de Nederlandse kiezers "Ja" zal zeggen tegen de 'Europese grondwet' (de Volkskrant). Het groeiende aantal tegenstemmers dat uit recente opiniepeilingen komt, is volgens hem niet meer dan een '"momentopname" [een lang 'moment', als je het mij vraagt!] en hij is ervan overtuigd dat een "harde, maar waardige en korte campagne" het tij zal doen keren.

De reclamespotjes van Wim Kok (degene van wiens kruiperigheid het begrip "kokhalzen" is afgeleid) kunnen er dan nog mee door. Dat zet alleen hemzelf voor schut (want hij beweert dat hij 'voor' gaat stemmen), maar dat doet hij -degene die zich enkele jaren geleden nog boos maakte over "exhibitionistische zelfverrijking"- de laatste tijd toch al met zijn commissariaten en andere schnabbels.

Wat veel erger is ("hard" wel, maar beslist niet "waardig"), is het feit dat het stelletje Haagse schurken nu in reclamespotjes verwijst naar Srebrenica en Auschwitz, daarmee suggererend dat dit soort wantoestanden vaker zal voorkomen, wanneer de 'grondwet' niet wordt aangenomen. Dit is natuurlijk wansmakelijke hufterij en net zo schofterig als de lulkoek van Wilders die beweert dat Europa door Turken overstroomd zal worden wanneer de 'grondwet' aangenomen wordt. Dat kan zonder die 'grondwet' even gemakkelijk, en zal uiteraard netzomin gebeuren. En als ik eerlijk moet zijn, weet ik niet (of eigenlijk wel) wat ik erger vind: Turken of het stelletje schijnheilige beunhazen dat zich in Nederland de baas waant...

Met name de verwijzing naar Srebrenica is schofterig, want alles wijst erop dat de aldaar gelegerde Nederlandse militairen daar een vies spelletje gespeeld hebben. Iedereen kent wel de foto waarop de Nederlandse kolonel Karremans vrolijk een glaasje drinkt met Milosević. Veel bewijsmateriaal zal echter tegelijk met het verdwenen filmrolletje per ongeluk kwijtgeraakt zijn, dus de relatie tussen de moordpartijen en de dappere Nederlandse soldaatjes zal wel nooit kunnen worden aangetoond. Desondanks is het wel zeer schrijnend en onkies, wanneer juist de Nederlandse regentenkliek Srebrenica aanhaalt als een ramp die in de toekomst voorkomen zou kunnen worden door aanname van de 'Europese grondwet'.
Daarmee geven ze echter tegelijk ook de indruk, dat deze 'grondwet' beter is dan de Nederlandse wetgeving, die kennelijk minder macht heeft over de soldaatjes dan de 'Europese grondwet', ofschoon die 'grondwet'op dit punt nauwelijks verder gaat dan de ook ten tijde van de moordpartijen in Srebrenica al geldende Europese regelgeving.

donderdag 19 mei 2005

Barbertje moet dood, ook in de USA!

Het blad Newsweek heeft een tijdje geleden melding gemaakt van schoftenstreken in het Verenigdestaatse concentratiekamp in Guantánamo. Helaas zijn de getuigen te bang om zich bekend te maken (als je nagaat hoe het in Nederland gaat met 'klokkenluiders', kun je je wel voorstellen waarom deze getuigen in de VS anoniem willen blijven) en nu heeft Newsweek zich gedwongen gezien om niet alleen zijn verontschuldigingen aan te bieden, maar zelfs om het artikel terug te trekken.

Iedereen met een beetje gezond verstand kan aanvoelen dat het in Guantánamo niet beter gesteld zal zijn met de behandeling van gevangen dan in bijv. de Abu Ghraib-gevangenis in Irak. Het is niet voor niks dat de VS dit concentratiekamp buiten het grondgebied van de VS hebben ingericht, omdat ze zich zo niet hoeven te houden aan allerlei rechten die binnen de VS (officieel althans) voor gevangenen gelden.

Volgens het Witte Huis is nu echter door dit artikel het imago van de VS in de wereld onherstelbaar beschadigd. Wat een lulkoek! Dat imago was allang onherstelbaar beschadigd. Ik noem maar even enkele voorbeelden:
• de valse beloften aan de Hongaarse opstandelingen in oktober 1956;
• de nog steeds voortdurende blokkade van Cuba;
• de oorlogen in Korea en Vietnam;
• de staatsgreep in Chili (11 september 1973) en tal van andere al dan niet militaire interventies, zoals bijv. in Grenada;
•'het 'star wars' project van Ronald Reagan (dat Bush nu volgens de berichten weer wil oppakken);
• de valse beloften aan de Shiieten tijdens de eerste Golfoorlog;
• het dreigement met een invasie in Nederland, wanneer er ook maar één Verenigdestater berecht wordt bij het Internationaal Gerechtshof;
• de illegale tweede Golfoorlog.

Hier laat ik het maar bij - het is niet goed voor mijn gezondheid om aan al deze ellende te denken...

Het houdt echter nog niet op: volgens een woordvoerder van de Amerikaanse zetbaas in Afghanistan is Newsweek door het publiceren van dit schandaal verantwoordelijk voor de bij rellen in Afghanistan gevallen doden...

Wie is er nou gek?

Op de radio hoorde ik vandaag dat het op Schiphol met de veiligheid slecht gesteld is, omdat de overheid teveel beveiligingstaken heeft uitbesteed aan particuliere bedrijven, waardoor het allemaal enorm chaotisch is geworden. Dat zou ook de reden zijn, waarom een tijdje geleden een grote diamantroof kon plaatsvinden.

Nu lees ik net in het Brabants Dagblad dat Schiphol van plan is de veiligheidstoeslag te verhogen, met maar liefst 18%! De reden is dat de kosten voor beveiliging hoger uitvallen dan verwacht was.

De overheid maakt er een puinhoop van door in het wilde weg van alles te privatiseren, Schiphol draagt ook nog het zijne bij aan de ellende, want men heeft daar duidelijk geen flauw benul van wat er gedaan wordt / moet worden. Een normaal mens kijkt eerst wat hij voor een bepaald bedrag aan kwaliteit kan krijgen, ofwel hij onderzoekt hoeveel hij kwijt is voor de gewenste kwaliteit. Op Schiphol kijken ze in het koffiedik, steken ze een natte vinger in de lucht en prikken ze geblinddoekt een bedrag. Valt het tegen dan eisen ze simpelweg meer geld (en als het nodig is, wordt daarbij natuurlijk weer de dooddoener van de werkgelegenheid bij gesleept). En wanneer het meevalt met de kosten, dan horen we daar ongetwijfeld niks van: dat wordt dan een extra hoge bonus voor de patsers aan de top.

Wanneer een bijstandsgerechtigde niet toekomt met de verstrekte aalmoes, is het volgens de overheid zijn eigen schuld, maar Schiphol (en andere clubs) kunnen ongehinderd door blijven gaan met het (direct en indirect) verspillen van gemeenschapsgeld en met het geld van de consumenten.

In Nederland is iedereen bij wet gelijkwaardig, maar het is toch wel vreemd dat het altijd degenen zijn die in de meest begunstigde posities zitten, die ook altijd weer het meest profiteren van allerlei voordelen - en die het minste last hebben van de nadelen van een economische recessie...

Aangeklede leugens!

Wat een crypto-leugenaar is die Lambert van Nistelrooij (Europarlementariër CDA) toch. In de Metro beweert hij vandaag dat ze in Italië geen AOW en geen WAO kennen en dat deze (Nederlandse) regelingen door de EU niet zullen worden opgedoekt, ook niet wanneer de 'Europese grondwet' wordt aangenomen.

Letterlijk gezien heeft hij natuurlijk gelijk, maar materieel zijn zijn beweringen grote leugens. AOW en WAO zijn immers afkortingen van Nederlandse Wetten (Algemene OuderdomsWet en Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering). Dus het is logisch dat er in Italië geen AOW en WAO bestaan. De vergelijkbare Italiaanse regelingen heten "pensione di vecchiaia" en "pensione di invalidità". Wie het zelf wil nagaan, kan terecht bij het Italiaanse zusterorgaan van de Nederlandse SVB, het INPS (
www.inps.it).
Ook in andere EU-lidstaten (en in veel landen buiten de EU) bestaan uiteraard vergelijkbare regelingen, die vanzelfsprekend ook andere namen hebben.

Ook zijn andere bewering klopt strikt letterlijk gezien, maar inhoudelijk is het grote kletskoek. De EU zal inderdaad de Nederlandse regelingen niet direct opdoeken, maar dankzij de EU komen de betreffende regelingen in Nederland steeds meer onder druk te staan. Zo is het huidige rariteitenkabinetje al ver onderweg met het opheffen van de WAO, waarbij de arbeidsongeschikten naar de -veel goedkopere en (voor de uitkeringsgerechtigde) veel nadeligere - bijstand verbannen wordt.
Het is niet onwaarschijnlijk dat er in Nederland ook gewerkt wordt aan het onbereikbaar maken van de AOW: Boris Dittrich stelde deze week al voor om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar en door de steeds verdere afbraak van de gezondheidszorg in Nederland is het onvermijdelijk dat veel mensen eerder zullen sterven dan medisch gezien nodig is. Ook daardoor zullen er steeds minder mensen zijn die nog in aanmerking komen voor hun AOW.

Uit de nogal vage bewoordingen van artikel III-209 van de ontwerp-grondwet kan alleen maar worden geconcludeerd dat de "harmonisatie der sociale stelsels [van de EU-lidstaten] zal worden bevorderd", dus ook op dat punt zijn de tegenargumenten van Erik Meijer (eveneens Europarlementariër, maar dan van de SP) veel juister!

En met dit soort aangeklede leugens wil het CDA ons overtuigen van de noodzaak om vóór de 'Europese grondwet' te stemmen. De reactie van een weldenkend mens kan alleen maar zijn: NEE tegen deze 'grondwet' en NEE tegen dit kabinet van CDA, VVD en D66.

Wat een denne-appel!

("eikel" zou als beledigend opgevat kunnen worden). Dat dacht ik toen ik het onderschrift bij een foto in de Metro van vandaag las. Volgens Zalm zou Nederland vorig jaar niet optimaal van de sterke wereldhandel geprofiteerd hebben, "doordat de loonkosten hier nog steeds te hoog zijn". Wat een geblaat komt er toch uit die club van Balk en Zalm. De ene leugen en kutsmoes na de andere. Hij zal de bonussen in de top van het bedrijfsleven bedoelen. Het enige wat in Nederland de laatste jaren omhoog gegaan is zijn de prijzen in de winkels (en laat hem nu niet met een zeikverhaal komen over de supermarkt-oorlog, want daarvoor moeten wij straks ook de kosten dragen via de door ons op te brengen WW-premies) en diverse overheidstarieven. Wat alleen al van de belachelijke legitimatie-verplichting? zogenaamd ter bestrijding van het terrorisme, maar voorlopig heb ik alleen maar gehoord van boetes voor kinderen met defecte fietslichten die geen legitimatiebewijs bij zich hadden.

De uitkeringen gaan op alle fronten omlaag, mensen worden naar lagere uitkeringen gedeporteerd (WAO > bijstand), maar Nederland kan volgens hem niet profiteren van de wereldhandel vanwege de hoge lonen.

Het is parels voor de zwijnen om dit aan Zalm uit te leggen, maar misschien leest een van zijn ambtenaren het en kan die proberen hem toch nog iets bij te sturen (ik heb mijn twijfels bij de haalbaarheid daarvan, maar niet geschoten is altijd mis). Het gaat in Nederland slecht, omdat de burgers steeds minder kunnen doen met hun geld. Nog afgezien van het feit dat de salarissen al jarenlang maar nauwelijks ontlaagd zijn, stijgen wel allerlei prijzen en overheidstarieven. Is het dan een wonder dat het slecht gaat met de economie, wanneer de consumenten steeds minder kunnen consumeren? Is Zalm zo vissig dat hij niet inziet dat het alleen maar nóg slechter zal gaan, wanneer de salarissen nog verder onder druk komen te staan?

Hij begrijpt er gewoon niks van, dat is ook de enige verklaring waarom hij regelmatig zo schaapachtig staat te lachen (of iets wat -met een hoop fantasie- daarvoor door kan gaan)... Of zou dat uit leedvermaak zijn? Bij dit rariteitenkabinet is alles mogelijk, behalve een zinnig beleid.

woensdag 18 mei 2005

Ziende blind...

En zoiets wil nou regering genoemd worden! Volgens een artikel in NRC/Handelsblad van vandaag is het kabinet tevreden met het uitgevoerde beleid over het afgelopen jaar. Toch is het vertrouwen van de Nederlanders volgens een TNS-NIPO gezonken tot een historisch dieptepunt (nog steeds volgens hetzelfde artikel). De Algemene Rekenkamer verliest door voortdurende, grootschalige organisaties het overzicht over het financiële beheer, maar volgens het kabinet is dit beheer van de departementen nu goed op orde. De rechtmatigheid van de uitgaven en ontvangsten bedraagt 99 procent.
Het is natuurlijk lekker makkelijk om dit te beweren, wanneer het controlerende orgaan alles nog maar nauwelijks kan bijhouden. Gezien de wijze waarop de diverse bewindslieden (in deze context is dit welhaast een synoniem voor 'windbuilen') elkaar constant tegenspreken neig ik er zeer sterk toe ernstige twijfels te koesteren ten aanzien van (ook) deze bewering van het kabinet.

Het artikel maakt melding van diverse aspecten van het beleid die niet al te best scoorden, maar de geïnteresseerden wil ik daarvoor graag verwijzen naar de rapporten van de departementen op www.minfin.nl.

Verder houd ik het erop dat het volk groot gelijk heeft om een minimaal vertrouwen in dit blunderkabinet te hebben. Iedereen die zijn ogen open houdt en een beetje (een heel klein beetje is al voldoende) nadenkt kan de gevolgen zien van de alomvattende afbraak van de Nederlandse samenleving.

En wat Balk betreft (die zich graag als een gelovig christen afficheert) wil ik verwijzen naar Mattheüs 13:13 - voor de minder bijbelvaste lezertjes: "omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen".

Sommige dieren zijn toch écht gelijker!

Vandaag staat in diverse kranten informatie, die door de Nieuwe Revu op tafel gebracht is, en waaruit maar weer eens prachtig blijkt wat het betekent om in een rechtsstaat te leven, waarin iedereen gelijk is (althans zou moeten zijn).
Máxima Zorreguieta kreeg namelijk met een rotgang de Nederlandse nationaliteit, waarbij bovendien niet de voorgeschreven procedure gevolgd werd. Dit was op het moment dat Willem A. nog geen toestemming gekregen had om met Máxima te trouwen (toen dus eigenlijk nog een beetje Mínima).

Het is mij ten enenmale onduidelijk hoe het toch mogelijk is dat in dit land alles kan zodra het in het belang is van 'onze' Duitse dynastie. Zo'n 26.000 mensen worden één voor één op last van minister Verdomd het land uitgezet, verbannen naar een levensgevaarlijke situatie. Sommigen van deze 26.000 zijn kinderen, die in Nederland geboren zijn of op heel jonge leeftijd hier gekomen zijn en perfect Nederland spreken en in feite al ingeburgerd waren, lang voordat in Den Haag besloten werd dat mensen van allochtone afkomst zich moesten laten assimileren. Maar terwijl Máxima nog geen enkele status had (afgezien van het feit dat Willem A haar kennelijk wel zag zitten), gingen voor haar alle deuren open.

Hoe is het in kotsnaam mogelijk dat voor deze Máxima dingen gedaan worden, die voor talloze anderen geweigerd worden. Máxima had in Argentinië weinig risico gelopen, terwijl de uit te zetten mensen zich vaak in hun land van herkomst hun leven niet zeker zijn en in de meeste gevallen ook zonder bestaansmiddelen komen te zitten in hun verbanningsoord.
Andere buitenlanders moeten nauwelijks beschikbare cursussen volgen, maar voor Máxima werd een ad-hoc commissie ingesteld onder aanvoering van nepsocialist Frank R. en tot overmaat van ramp wordt zij dan ook nog eens telkens opnieuw voor alle allochtonen als voorbeeld gesteld. Ik ben ervan overtuigd dat iedere allochtoon in de luxe situatie van Máxima in de kortste keren perfect Nederlands zou spreken, alle soorten hagelslag uit elkaar zou kunnen houden en alle afleveringen van Swiebertje, Pipo de Clown, Baantjer en Stiefbeen & Zoon kent, en (in het kader van het historische verleden van Nederland) ook van De kleine waarheid...

Wat ik overigens nog véél minder begrijp is hoe het Nederlandse volk deze affronten steeds maar weer gewillig slikt. Er is bijna niemand die zijn mond waagt open te doen over de belachelijke bevoordeling van deze monarchie (en trouwens van elke monarchie) - zelfs de SP waagt zich daar niet aan, vermoedelijk overigens om (alleszins begrijpelijke) pragmatische redenen...