zondag 16 februari 2014

Wees Gewaarschuwd en Tref Maatregelen (overgenomen artikel)

Beste lezer, Het Systeem is terminaal ziek. Bankiers verrijken zich in extreme mate en misbruiken elke maas in de wet. Gestraft worden ze niet. De EU en de nationale Overheden zijn stuurloos en hun antwoord op de economische crisis is steeds meer belasting, accijnzen en BTW. De werkende bevolking bezwijkt onder deze lastenverzwaring en de werkelozen en gepensioneerden zien hun inkomsten verdampen. De EU en de Overheid hebben nauwelijks maatregelen genomen om de exorbitante verdiensten van enkelen (bankiers, multinationals) eerlijker te verdelen. Miljarden verdwijnen naar belastingparadijzen. Zelfs -of: ook- het Nederlandse Koningshuis maakt zich er schuldig aan.

De ongekend hoge werkeloosheid in de Zuidelijke EU landen, de tegenvallende economische groei wereldwijd, het verlies van het vertrouwen in de Dollar, de stijgende olieprijzen, de toenemende spanningen in het Midden en Verre Oosten – deze verontrustende berichten worden overschreeuwd door de alsmaar hogere winsten op Wall Street en de miezerige economische groei die tot olifanteske proporties wordt opgeblazen. Banken mogen niet omvallen, de euro mag geen slecht product worden genoemd. De ongekozen leiders in Brussel en hun vrienden in de nationale Parlementen nemen het ene na het andere onbegrijpelijke wetsvoorstel aan. De laatste spaarvarkens worden op de korrel genomen – de pensioenfondsen en de spaargelden. Die zullen geslacht worden om de gaten te dichten in een falend systeem waarin bankiers geld toveren uit een computer en de Overheid blijft lenen. De Overheid en dus de Burgers zijn geknecht door de alsmaar hoger wordende Schuldenberg.

Deze wankele constructie van geld, schuld, toename van de kloof tussen arm en rijk, economische groei, onbetaalbare rentes op Staatsschulden – er is volgens geleerden weinig voor nodig om de zeepbel te laten kappen. De geleerden waarschuwen al jaren. Politici en bankiers hoor je niet, de politici zijn onkundig en de bankiers verdienen ook in deze economische barre tijden voor de burger bakken met geld. Er zijn nog nooit zoveel Porsches en Ferraris verkocht als sinds het aanbreken van de crisis. U vraagt zich af waar het geld verdwijnt.

De roep om meer veiligheid is in lijn met de toenemende kloof tussen arm en rijk, tussen oost en west. De burgers moeten gecontroleerd worden op Internet, ze moeten geregistreerd worden, ze moeten voldoen aan wetten en belastingplichten waar grote bedrijven zich aan mogen onttrekken. Burgers betalen jarenlang voor de economische groei van hun land om met lede ogen toe te moeten zien hoe de EU de grenzen openzet voor uitkeringstoerisme onder het mom van economisch verkeer. Goedkope producten worden belast, voedsel wordt vernietigd om de prijzen hoog te houden, onduidelijke regels schreeuwen om een leger aan kostbare ambtenaren om controle uit te voeren, elk ondernemersinitiatief wordt gesmoord in een woud aan wetten en belastingen. Het milieu speelt een ondergeschikte rol en essentiële maatregelen worden uitgesteld en CO2 verplichtingen worden geruild met onbenullige landen aan de andere kant van de wereld.

Inflatie is voor de meeste mensen een ver van hun bed show in Argentinië, Venezuela of dichterbij in Turkije. Onlusten is iets in Syrië of misschien van een stelletje werkelozen in Madrid en Athene. Het schijnt dat ze in Mali last hebben van recalcitrante opstandelingen dus het is maar goed dat er daar door het westen militair wordt ingegrepen. Gisteren Afghanistan, vandaag Mali, morgen in Yemen of Iran? Die betogers in de Oekraïne, ach ja, ze staan gezellig op een plein bij min twintig omdat ze wat te klagen hebben waarschijnlijk.

De grote lijn in dit hele verhaal is die van een Menselijk Drama. Een monetair systeem wat gebaseerd is op rente en schulden, een Overheid die slechter boekhoudt dan de gemiddelde kruidenier, een wetgeving die fraude welhaast toejuicht en belastingontduiking stimuleert kan en zal alleen maar leiden tot een verdere verslechtering van de economische situatie van diegenen die Het Systeem draaiende houden. Dat zijn de Burgers. De belastingbetalers zonder stem, behalve de stem in een hokje met een rood potlood. Een stem waar vervolgens niet meer naar geluisterd wordt.

Ik heb in de titel beloofd U te waarschuwen. De waarschuwing is dat de economische crisis nog lang niet ten einde is en dat de Burger nog meer belast zal worden en in toenemende mate zal worden gecontroleerd, op Internet en op straat. Banken en Overheden zullen koste wat kost overeind gehouden worden ter meerdere glorie van de Euro, de Dollar, Wall Street, AEX en het absurde geloof in economische groei welke nodig is om de rente op Staatsschuld te voeden.

U kunt zich voorbereiden op deze tragedie die zich onherroepelijk gaat voltrekken. U kunt zorgen voor meer onafhankelijkheid van Het Systeem door zonnepanelen en groentetuinen. U kunt zorgen voor U en Uw familie door een voorraad aan te leggen van water en voedsel om de stuiptrekkingen van een falend Systeem op te vangen. Er is niet veel voor nodig om de continue stroom van goederen van producent naar supermarkt te doen haperen; een fikse beurscrash is genoeg. En wat dat aangaat, ook een cyberaanval op Internet of een elektriciteitscentrale. En wat dacht U van het omvallen van een Te Grote Bank waardoor er enige dagen of weken nauwelijks betalingen mogelijk zijn? Verder is er nog zoiets als een derivaten bubbel welke een omvang heeft van enkele triljoenen en als die klapt komt er wereldwijd na twee dagen geen papiertje meer uit de geldautomaat. Hoe gaat U dan boodschappen doen (die er niet zijn).

U kunt ook nog meer doen. Ik heb besloten om op VRIJDAG 16 MEI niet te gaan werken en als zelfstandig ondernemer kost me dat behoorlijk wat geld, maar ik vind het welletjes. Gewoon een vrije dag opnemen en lekker iets anders doen, voor Uzelf. Als signaal dat Het Systeem niet klopt. Doe mee. Meldt U ziek. Doe Uw winkel dicht. Schrijf die dag geen bonnen uit Oom Agent want U bent ook Burger. Ga picknicken die dag met Uw collega's, vrienden. Als het petweer is, ga lekker in je tuin harken en zaai tomaten. Ga vissen met je vrienden. Doe een klusje voor je oude buurvrouw, zomaar, omdat het 16 mei is.

Wilt U echt wat doen? Koop dan een kip zodat U elke dag een gratis ei heeft, koop een waterfilter zodat U altijd schoon drinkwater heeft. Leg een voorraadje aan van wat zakken rijst en blikvoer voor wanneer de hele boel naar de bliksem gaat, U zult me dankbaar zijn. Doe iets waar U beter van wordt. Niet Het Systeem....zolang we allemaal braaf zijn luistert er toch niemand. Niemand in Den Haag, Brussel, bij de Bank, niemand die iets doet voor U. Of wel soms? Welk gevoel heeft U? Heeft U er vertrouwen in dat dit Systeem nog goed komt? Reacties op kapiteinhik@gmail.com zijn welkom


Met toestemming overgenomen van Keyser Suze

zondag 2 februari 2014

Het gaat slecht met de post-fastische Partido Popular in Spanje!

Na alle fraude-, corruptie- en andere schandalen bij de Spaanse post-fascistische Partido Popular, heeft het door die partij geleide Spaanse régime nu de mogelijkheden om abortus te plegen voor een groot gedeelte opgerold. Abortus is nog slechts toegestaan in geval van verkrachting of bewezen gevaar voor het leven of de psychische of fysieke gezondheid van de moeder. (De Standaard, 31 januari 2014).

Waarom deze bezorgdheid voor het "ongeboren leven", zoals de RK-kerk en andere bijgelovige sectes een foetus (in dat stadium niet meer dan een niet-levensvatbaar conglomeraat cellen) noemen? Beslist niet omdat deze post-fascistische engerds het zo zielig vinden dat die nooit kunnen uitgroeien tot kindertjes. Hun grote voorbeeld, dictator Franco, had er ook geen moeite mee om kinderen en volwassenen uit te roeien tijdens en na de Spaanse Burgeroorlog (maar al te vaak na martelingen en verkrachting). En de patsers die aan de touwtjes trekken van het Spaanse (post)-fascisme of het steunen zullen hun ongewenst zwangere dochters beslist een "vacantie" aanbieden naar Frankrijk of Nederland, zoals dat ook gebeurde in de jaren 1970, toen abortus in Spanje nog strikt verboden was.

Ik vermoed dat deze partij (de PP, bedoel ik) er in de peilingen héél slecht voorstaat en dat ze daarom haar uiterste best doet om in ieder geval voor de Europese verkiezingen van 25 mei nog te kunnen rekenen op de steun van de in Spanje oppermachtige RK kerk. Door middel van met name de uitzendingen van het nationale radio-netwerk van de Spaanse bisschoppenconferentie (COPE), hebben de zenders van Radio Popular (en nog enkele meer recente toevoegingen aan het zwartrokkennetwerk, Onda Cero en Punta Radio) in het recente verleden al vaker gezorgd voor massale demonstraties, bijvoorbeeld tegen het verwijderen van het verplichte vak Godsdienst uit het pakket van de basisscholen (zie mijn artikel Wel minder erg, maar toch nog erg genoeg! van 13 november 2005), en tegen het homohuwelijk.

Het zal genoegzaam bekend zijn dat de katholieke kerk (als organisatie, want dit geldt beslist niet voor alle katholieke priesters: door het Franco-régime zijn er talloze priester gemarteld en vermoord, die wél de kant van de bevolking gekozen hadden) de laatste eeuwen (en zeker in Spanje, denk maar aan de Spaanse Inquisitie) steeds aan de verkeerde kant heeft gestaan. Vergeet ook niet dat de "Vaticaanse Staat" alleen bestaat dankzij het concordaat dat Mussoline met de RK Kerk sloot, omdat hij de steun van de kerk nodig had om zijn dictatuur in Italië te kunnen vestigen. Datzelfde was ook het geval met Franco, die de burgeroorlog niet voor niets een "kruistocht" noemde, namelijk tegen de "goddeloze communisten en vrijmetselaars".

Gelukkig is de Spaanse bevolking minder sloom en lamzakkerig dan de Nederlandse en komt ze wel de straat op. Vanuit heel Spanje zijn treinladingen vrouwen per "Tren de la libertad" (Trein van de [keuze-]vrijheid) naar Madrid gekomen en gisteren is in Madrid een eerste demonstratie gehouden, waaraan 30.000 vrouwen deelnamen (zie Público van gisteren).

Maar afgezien van de doorzichtige tactiek van de PP om dankzij de RK kerk niet helemaal in het moeras van haar corruptie te verzuipen, vind ik het vooral ongelooflijk en walgelijk hoe het mogelijk is dat in een lekenstaat (waarin kerk en staat gescheiden zijn) als Spanje (en bijv. Nederland) de staat wetgeving in kan voeren op basis van een ideologie die -heel wankel!- steunt op wat iemand meent te hebben kunnen afleiden uit een heel oud -en soms buitensporig gewelddadig- sprookjesboek.
Net zoals ik het trouwens ongelooflijk vind dat Spanje (net zoals Nederland overigens) geregeerd wordt door een koning "bij de gratie gods". Wat heeft die god kotsverdomze te maken met het bestuur van een lekenstaat?

Of anders misschien een baantje zoeken?

't Is toch wat... de Belgische prins Laurent en zijn vrouw Claire moeten leven van maar € 307.000 per jaar, en dan moeten ze ook nog eens belasting betalen. (De Standaard, 31 januari 2013) En ze MOETEN al zoveel doen voor dat beetje geld (niks namelijk).

Het is natuurlijk ook mogelijk dat ze gewoon geen zin meer hebben om de hele dag nagestaard te worden door van die simpele "Ooo"-roepers ("Ooo! Daar is de prins!")... dan is het inderdaad wel erg weinig als smartegeld. 

Misschien zouden ze ontwikkelingswerk kunnen gaan doen in "de Kongo". Dat zou een kleine tegemoetkoming kunnen zijn voor de roofpartijen van zijn voorouders aldaar. 

Maar wellicht is hij wel bang in de kookpot terecht te komen bij menseneters? Ik weet tenslotte niet in hoeverre Laurent op de hoogte is van de gewoonten van de bewoners van de voormalige Belgische kroonkolonie. Tja, in dat geval zit er misschien niet veel anders op dan een krantenwijkje te zoeken. Daar kan hij dan af en toe toch wat brandstof voor kopen voor zijn helicopter...