maandag 30 december 2013

Eindelijk eens paal en perk aan oorlogsgeweld in Nederland?

Enkele jaren geleden (op 23 december 2007 en 31 december 2008) schreef ik ook al over de jaarlijks terugkerende vuurwerkterreur. Ook in het verleden zijn er al initiatieven geweest om de openbare verkoop van vuurwerk te verbieden en streng op te treden tegen mensen (kinderen, en in dat geval dus hun ouders) die toch menen dat ze zich niet aan dit soort verboden hoeven te houden.

Ook dit jaar loopt er weer een oproep voor een vuurwerkverbod - waarachter GroenLinks, de SGP en de Partij voor de Dieren zich geschaard hebben. De SP denk dat de politie onvoldoende capaciteit heeft om extra vuurwerkregels te handhaven (maar wil daar wel naar kijken als er "politieke steun voor nodig is"), terwijl de VVD en de PvdA zich verschuilen achter de eigen verantwoordelijkheid van de burgers (de Volkskrant van vandaag). 

Zó ver is het dus al gekomen met de PvdA. Met die redenering kan alcoholcontrole in het verkeer ook wel worden afgeschaft, of het verbod om niet-handsfree te bellen bij het besturen van een auto (ik zie zó vaak mensen achter het stuur bellen, dat ik het idee heb dat de politie daar óók geen capaciteit voor heeft).

Wat mij betreft heb ik er geen enkele moeite mee als mensen hun eigen handen of ogen willen vernielen (maar in dat geval moeten ze ook de kosten voor behandeling maar zelf betalen), maar ik ben ervan overtuigd dat een aanzienlijk deel van de vuurwerkslachtoffers niet zelf verantwoordelijk is voor hun verwondingen.

Daarom moet er dus een vuurwerkverbod komen. Bij wijze van uitzondering kunnen gemeenten bij bepaalde gelegenheden vuurwerk (laten) afsteken door daarvoor bevoegde bedrijven, zoals in mijn jeugd gebeurde op koninginnedag. En anders huren de vuurwerkfans maar een oorlogsfilm, dan kunnen ze (onder het genot van een zak chips en een pilsje) zo genieten van  geknal, lichtflitsen en (dodelijke) verwondingen.

Ook het milieu zal er (net als de mensen met ademhalingsproblemen) blij mee zijn als er niet midden in de winter een kolossale hoeveelheid kruitdamp vrijkomt.

zaterdag 28 december 2013

Krijgt Frank Schätzing gelijk?

Enkele dagen geleden beval ik het boek «Der Schwarm» (in het Nederlands gepubliceerd als «De zwerm») van Frank Schätzing aan. 

Omdat het agressieve gedrag van zeekwallen (ook op plaatsen waar ze normaliter niet voorkwamen) een van de rampen is in zijn roman, schrok ik toen ik vandaag toen ik in het Parool las dat in Amsterdam mogelijk een van die giftige (dodelijke) kwallen (de Australische zeewesp) was gezien. Stadsecoloog Martin Melchers weet nog niet zeker of hij inderdaad die kwal aangetroffen had, maar het was in ieder geval een voor hem onbekende soort.

Voorlopig dus maar even afwachten wat het voor een kwal was, maar ik zou voorlopig toch maar niet in het IJ gaan zwemmen (en niet alleen omdat het water daar momenteel nogal frisjes is)...

De billen van de VS nog verder ontbloten?

Je zou denken dat de mensheid toch onderhand wel in de gaten heeft dat het oerdom is vertrouwen te hebben in de (politiek van de) Verengde Staten. Na alle voor hun wapen- en oliebelangen gevoerde koloniale oorlogen, waarbij een mensenleven (zeg maar: miljoenen mensenlevens) meer of minder geen enkele waarde heeft (hebben), zou je tenslotte toch ook intussen moeten weten dat hun beloftes en verzekeringen niets betekenen.

Daarom zou het ook niet meer dan normaal zijn om tenminste te controleren of het Nederlandse goud inderdaad nog aanwezig is, maar de Nederlandse Roverheid vindt dat niet noodzakelijk (zie de antwoorden van Gijsselbloem d.d. 23 januari 2013 bij de Handelingen der Tweede Kamer). Dat geeft tegelijk een goed beeld van de naïveteit (laat ik maar niet zeggen hoe ik dat zelf zou omschrijven) van de Haagse Bluffers. Waarschijnlijik zullen zij de laatsten zijn bij wie het doordringt dat de Fed een boevenbende is, die ("legaal" volgens de Verengdestaatse wetgeving, maar dat betekent niets) de hele wereldeconomie manipuleert volgens haar eigen agenda.

Het is goed dat er landen zijn die hun eigen goudreserves aanhouden en andere landen, zoals Duitsland, die hun goudreserves uit de Verengdestaten terughalen (zie de Volkskrant van 16 januari 2013). Dat heeft bovendien als positief gevolg dat de waarde van de dollar vermindert (zie Beurs van 27 augustus 2013), waardoor tevens de macht van de VS over de rest van de wereld afneemt. Dat kan alleen maar goed zijn voor de mensheid als geheel.

Er staat overigens een column in de De (Financiële) Telegraaf van bijna een jaar geleden (18 januari 2013) van de hand van Alex Sassen van Elsloo, waarin een aantal enge zaken worden aangehaald, ook over de Nederlandse goudreserves, waarvan 90% in de VS opgeslagen is (of althans ZOU moeten zijn). Houd er overigens rekening mee dat Alex bijna aan het eind "mits" gebruikt waar hij "tenzij" bedoelt.

De VS met de (gore) billen bloot

Een federale rechter heeft bepaald dat het gespioneer van de NSA "legaal" is. (New York Times van gisteren).

Dat wil natuurlijk geenszins zeggen dat het ook fatsoenlijk is. Integendeel!

Het geeft alleen maar aan dat er in de Verengde Staten wetten zijn die dit soort inbreuken op het fatsoen (en volgens mij ook op de normen van het in de schijnheilige VS zo hoog aangeschreven christendom) legitimeren. En daarmee wordt dan nog maar weer eens een keer aangetoond dat de USA een eersteklas (laatsteklas?) schurkenstaat is.

vrijdag 27 december 2013

Macaber gevoel voor humor bij Amazon

Nog maar net heb ik in de Standaard gelezen dat Amazon Duitsland vlak vóór Kerstmis 600 mensen ontslagen heeft, of ik krijg een mailtje van Amazon Duitsland met als onderwerp "Alles muss raus". Dat hadden ze toch minstens wel een beetje tactvoller kunnen doen, lijkt mij zo...


Beseft Wilders wel wat hij beweert?

Geert Wilders heeft een sticker bedacht met de tekst «De islam is een leugen. Mohammed is een boef. De koran is gif», maar ik vraag me eerlijk gezegd af, of deze aandachtzoeker wel beseft dat hetzelfde gezegd kan worden van het christendom en het jodendom (en alle andere godsdiensten, die hun aanhangers als uitverkoren beschouwen en alle anderen als heidenen en zondaars, die zonder wroeging uitgemoord kunnen worden).

Ook de bijbel, het heilige sprookjesboek van de christenen (en gedeeltelijk -de Pentateuch- van de joden), is dan eveneens gif, want op grond van wat daarin staat (waarbij bovendien regelmatig gedeelten elkaar tegenspreken - en zoiets heet dan de enige "waarheid", want het zelfverklaarde woord van god) zijn ook miljoenen mensen uitgemoord: tijdens de kruistochten en onder de inquisitie, tijdens de godsdienstoorlogen (die in feite alleen om macht gingen - denk aan de Hoekse en Kabeljauwse Twisten), door de israeli's (die zich er dan op beroepen dat hun god hun dat recht gegeven heeft, want zij zijn immers "het uitverkoren volk") jegens de Palestijnen.

Eerlijk gezegd zou het beter zijn geweest als Wilders zijn stickers van een andere tekst had voorzien, zoals «Godsdiensten zijn leugens. De pausen en andere volksmisleiders zijn boeven. Hun heilige boeken zijn gif.»

Leestip (en schaliegas)

Wie nog mocht denken (maar waarschijnlijk leest zo iemand mijn blog niet) dat schaliegas een fantastische oplossing is voor de energiebehoeften van de wereld, zou ik willen adviseren om de roman «De zwerm» (oorspronkelijke titel: «Der Schwarm») van Frank Schätzing te lezen.

De rampen die het gevolg kunnen zijn van pogingen gas uit poreus gesteente te halen (in de roman gaat het om gas in poreus ijs) zijn angstaanjagend genoeg om alle twijfel uit te bannen. Bovendien geeft Schätzing ook de kapitalistische "samenleving" nog eens een welverdiende veeg uit de pan voor wat betreft de gewoonte om alles wat overbodig is gemakshalve in zee te storten, en alle mogelijke risico's maar voor zich uit te schuiven (tenslotte gaat het in het kapitalisme om winst, en moet alles zo goedkoop mogelijk worden gedaan en... "na ons de zondvloed", zoals Madame de Pompadour tegen Lodewijk XV gezegd zou hebben).

Denk daarbij maar aan chemisch afval voor de kust van Oost-Afrika (waardoor de bevolking van Eritrea geen vis meer kan vangen en dan in arren moede maar schepen entert en berooft - tenslotte zijn die schepen afkomstig uit dezelfde 'wereld' die hun viswater heeft vergiftigd.
Denk aan oud wapentuig (zeemijnen en bommen) voor de Belgische en Nederlandse kust;
Denk aan atoomafval o.a. ten Noordwesten van Spanje (zie het rapport «Dumpingen in zee»);
Denk aan lekkende kernreactoren, zoals in Windscale (tegenwoordig Sellafield) met 22 ernstige lekken tussen 1950 en 2005, plus nog bewuste uitstoot van o.a. plutoniumdeeltjes in de atmosfeer) - Zie o.a. bij Wikipedia (de Nederlandse pagina geeft minder details).
Denk maar aan... Tshernobyl, Harrisburg, haarscheurtjes in Petten (die volgens "experts" -het ministerie van VROM- niet gevaarlijk zijn), Fukishima, problemen in Tihange en Doel (die ook als niet gevaarlijk worden bestempeld - totdat het te laat is) enz...

woensdag 25 december 2013

Kan een paus "goed" zijn?

Een paar dagen geleden keek ik met iemand mee naar het "actualiteitenprogramma" «Brandpunt» van de KRO, dat naast actualiteiten ook stemming en propaganda biedt, uiteraard voor de katholieke zaak. Eén onderwerp beoogde ons ervan te overtuigen dat er weer een geweldige paus in Rome zat, waarvoor van alles uit de kast werd gehaald, zoals het feit dat hij de Duitse bling-bisschop geschorst had of dat hij een Zuid-Amerikaanse kindermisbruik-bisschop uit zijn ambt had gezet. Hij had bij zijn 'kroning' zijn naam verklaard door te verwijzen naar de katholieke heilige Franciscus van Assisi (1181-1226), die leed aan "visioenen" (men leze: hallucinaties).

Misschien is deze nieuwe paus wel een heel aardig iemand met goede ideeën en die zich verzet tegen de luxe van de kerk van Rome. Dat verandert niets aan het feit dat hij niet meer is dan een PR-stunt. Wanneer een tijd lang conservatieve en achterbakse pausen aan de macht zijn geweest (denk maar aan de doofpotmentaliteit van Maledictus VI ten aanzien van het kindermisbruik door priesters) ontstaat er te veel verzet onder de katholieke (bij)gelovigen, waardoor "Rome" vreest macht te verliezen. Dan wordt een menselijker paus "gekozen", in de hoop dat de kudde zich weer laat overhalen om de kerk trouw te blijven. De daarop volgende paus is dan steevast weer een conservatieve.

Zo kwam na de conservatieve en harde pausen Leo XIII, Pius XI en de (nazi's reddende) Pius XII ineens de zachtaardige Johannes XXIII aan de macht. Deze werd echter na zijn dood opgevolgd door de aartsconservatieve Paulus VI. Na hem kwam Johannes Paulus I, die drastische plannen had om eens flink de bezem door het Vaticaan te halen. Hij stierf echter na zeer korte tijd op mysterieuze wijze. Het door zijn radicale plannen geschrokken Rome koos nu weer een nieuwe conservatieveling (Johannes Paulus II) en daarna nog eentje met een dubieus verleden (Maledictus XVI). Met name zijn houding ten aanzien van kindermisbruik door priesters en bisschoppen ondermijnde opnieuw het gezag van de kerk van Rome en steeds meer mensen lieten zich uitschrijven uit die club.

Toen Maledictus XVI in 2013 aftrad (al dan niet onder druk van de Curie) was het dan ook absoluut noodzakelijk voor de RK machtsmachine om een meer menselijke paus te "kiezen", en aldus geschiedde.

Het gegeven dat de huidige paus Franciscus progressiever (leze: minder conservatief) oogt, en menselijker en socialer lijkt dan zijn beide voorgangers, is echter niet meer dan een poging van de werkelijke Vaticaanse machthebbers om de leegloop van de kerk te stuiten en de mensheid ervan te overtuigen dat de kwalijke houding van de meerderheid der pausen volstrekt toevallig is en niets te maken heeft met de RK kerk als zodanig. Ook bij een "menselijke" paus, wordt echter tussen de coulissen altijd aan de touwtjes getrokken door de ware Vaticaanse machthebbers, de Romeinse Curie.

Hoe is het echter, afgezien daarvan, mogelijk dat de (zogenaamd almachtige) god der katholieken toestaat dat hij op aarde meestal vertegenwoordigd wordt door engerds, die de ene ramp na de andere over de mensheid hebben afgeroepen, gesteund of niet bestreden (inquisitie, slavernij, homohaat, AIDS, kruistochten, onderdrukking van de vrouw, kindermisbruik, oorlogen en dictators, enz.)?

dinsdag 3 december 2013

Gehaaide truuk in Oekraïne

In Oekraïne is het regeringsbouw omsingeld door demonstranten, omdat president Viktor Janukovitsh beslist heeft de onderhandelingen over een associatieverdrag met de EU af te breken. (de Volkskrant gisteren).

Dat kan maar één ding betekenen. Janukovitsh wil zelf ook wel bij de EU (net als de rest van de plaatselijke élite), MAAR hij verwacht dat de EU het leven van de gewone bevolking in het land zal ontregelen, zoals dat in de overige EU-lidstaten gebeurt. Hij wacht nu gewoon een aantal dagen, totdat hij merkt dat de protestacties beginnen te verzwakken. Dan geeft hij (zogenaamd) toe aan de wensen van "de bevolking" en wordt het associatieverdrag alsnog getekend.

Wanneer dan na verloop van tijd de bevolking ontdekt wat voor "zegeningen" de EU met zich meebrengt, kan Janukovitsh het volk de mond snoeren en tegenwerpen dat hij zelf al voorzien had dat associatie met de EU niet gunstig zou zijn, dat hij het associatieverdrag alleen heeft ondertekend onder druk van de Oekraïnse bevolking en dat het dus hun eigen schuld is; dat ze dus de consequenties daarvan zélf over zich af hebben geroepen.

zaterdag 23 november 2013

Opnieuw verzoek om stemcomputers in de kromstaat Nederland...

Nadat bij de recente gemeenteraadsverkiezingen in Alphen aan den Rijn de stemmen herteld moesten worden, waarbij uiteindelijk één stem meer geteld werd (en 3 ongeldige stemmen meer, terwijl bij acht partijen afwijkingen gevonden zijn (met een maximale afwijking van vier stemmen), pleit burgemeester Eenhoorn nu voor electronisch stemmen in de toekomst (zie NRC van gisteren). Het zal niemand verbazen dat Eenhoorn VVD-er is (zie Wikipedia).

Het is mij onduidelijk waarom mensen voorstander kunnen zijn van electronische verkiezingen, want als daarbij fouten gemaakt zijn (of actief gefraudeerd wordt) is er niets meer te controleren, zoals in 2006 bleek in het Brabantse dorpje Zeeland (die de Volkskrant van 30 augustus 2006), waar schaduwverkiezingen gehouden moesten worden om de fraude vast te stellen.
Dat in onze parlementaire dictatuur niet zwaar getild wordt aan verkiezingsfraude, blijkt overigens wel uit de uiteindelijke strafeis van 180 uur werkstraf (!) tegen fraudeur Guus te Meerman (zie Brabants Dagblad van 14 maart 2011).


In het verleden heb ik al vaker geschreven over de vermeende zegeningen van gecomputeriseerde verkiezingen. Die zijn vooral van belang voor mensen met boze bedoelingen. Denk maar aan de door (zeg maar namens, want de man weet niet eens hoe hij een boek moet vast houden) George W. Bush gemanipuleerde (en ten onrechte "gewonnen") verkiezingen.

Zie hier voor mijn eerdere artikelen over stemcomputers ("stemmachines", zoals ze door de voorstanders ten onrechte genoemd worden):

'Democratisch' stemmen per stemcomputer? (6 juli 2006);
Toch fraude met stemcomputer? (30 augustus 2006) - de link in dit artikel naar het Brabants Dagblad werkt niet meer, maar die naar de Volkskrant nog wel - zie enkele alinea's terug);
Voorstel voor controleerbare stemmachines (19 september 2006) - de onder in dit artikel vermelde link is naar hier verplaatst;
Pyrrhys-overwinning? (30 october 2006;
Computerfraude, ook in Nederland? (6 november 2006;
Wij willen gewoon eerlijke en betrouwbare verkiezingen! (18 april 2007).

Laten we ons echter niet voor de gek (laten) houden. Zelfs áls we écht eerlijke en niet-gemanipuleerde verkiezingen hebben, zal Nederland voorlopig nooit een democratie zijn. Ga maar na.

Op grond van wat losse flodders en leugenachtige beloften van lijsttrekkers tijdens televisie-"debatten" (die de spot drijven met het begrip "debat") laten de kijkers zich voor de gek houden en brengen ze hun stem uit op de partij van degene met de aantrekkelijkste leugens. Als de (op grond van leugens behaalde) stemmen eenmaal geteld zijn gaan de lijsttrekkers van de partijen om de (borrel?)tafel zitten om af te spreken hoe ze samen de komende vier jaar zo aangenaam mogelijk kunnen doorbrengen. En als ze dan eenmaal hun plannetjes bekonkeld hebben, begint het grote kiezersbedrog. Vervolgens kunnen de kiezers de komende tijd niet anders doen dan hun mond houden, omdat ze nu eenmaal geen stem meer hebben: die hebben ze aan 'hun' parlementskandidaten gegeven. 

Ik begin er steeds meer van overtuigd te raken, dat de enige manier om ooit tot een écht democratisch Nederland te komen is niet meer te stemmen. Wanneer de meerderheid van de kiesgerechtigden niet meer (of bewust ongeldig) stemt, zullen de parlementaire leugenaars vanzelf door de mand vallen, aangezien ze geen mandaat hebben van het Nederlandse volk.

zondag 17 november 2013

Dwangarbeid in ons O-ZO vrije knikkerlandje (waar het niet om de knikkers gaat, maar om het geld!)

Mensen met een bijstandsuitkering moeten vanaf volgend jaar dwangarbeid gaan verrichten (De Telegraaf van 13 november). Ze "mogen" zelf bedenken wat ze voor "maatschappelijk relevant" werk willen gaan doen (sneeuwruimen, klaaroveren, "maatje" zijn voor ouderen, noemt De Telegraaf als voorbeelden). Dat is allemaal werk dat eigenlijk door betaalde krachten dient te geschieden (respectievelijk door gemeentewerkers, politie-agenten en bejaardenwerkers). En natuurlijk als een bijstandsgerechtigde toevallig een vrachtwagenrijbewijs heeft, kan hij ook op een vuilniswagen ingezet worden. Op deze manier kunnen er overal nóg meer mensen ontslagen worden bij -zogenaamde- reorganisaties. Als dan later -zogenaamd- blijkt dat er werk blijft liggen, kunnen weer gratis dwangarbeiders (bijstandsgerechtigden) worden opgeroepen. En als die om een of andere reden niet willen, welnu, dan krijgen ze gewoon geen uitkering meer. Nóg meer geld voor de Haagse Bluffers...

Wat is het verschil tussen de "Arbeitseinsatz" van de nazi's, de dwangarbeid in Siberië en deze dwangarbeid 2014?
De nazi's hadden het "excuus" dat ze natuurlijk heel veel mensen nodig had om in een oorlog om "Lebensraum" dood te laten schieten, en daarom werden Nederlanders, Polen en anderen maar ingezet als dwangarbeiders (en joden, homo's, communisten en andere "ongewenste elementen" als slaven, die zich gerust dood mochten werken).
En de Sovjet-Unie "moest" natuurlijk de anti-revolutionaire reactionnaire uit de samenleving verwijderen.
In Nederland gaat het er alleen om, om zoveel mogelijk geld uit de zakken van de burgers te stelen om het te kunnen besteden aan o.a. belastingverlaging voor patsers en andere nuttelozen, én natuurlijk voor het kopen van straaljagers en ander oorlogstuig (of voor het voeren van koloniale oorlogen in Irak, Afghanistan en momenteel weer in Mali).

Dat is ook de enige reden waarom de AOW-leeftijd omhoog schuift. Mensen moeten langer werken, ook al is er geen werk. Tja, dan zijn die mensen werkloos en krijgen ze een -steeds verder uitgeklede- werkloosheidsuitkering, en daarna een bijstandsuitkering (tenzij ze natuurlijk samenwonen met iemand anders met inkomen: dan krijgen ze niets). Dat vinden de kapitalistische Haagse Bluffers van het PVVDA-régime alleen maar prettig. Des te meer geld voor hun werkelijke achterban (de patsers, en de grootgraaiers). Het dringt niet tot hen door (althans, vermoedelijk interesseert het hen geen barst), dat daardoor de Nederlandse economie steeds verder keldert.


Ik zal het nog een keer proberen uit te leggen: patsers potten "hun" geld op en geven weinig uit (tenslotte kunnen ze ook maar een bepaalde hoeveelheid voedsel consumeren en drinken ze toch ook niet meer dan één liter whiskey (of wodka?) per dag. Dat blijkt wel, omdat het aantal miljonairs in Nederland behoorlijk snel stijgt (zie bijv NRC van 23 juli dit jaar).
Alle andere burgers zouden best wel wat meer (en beter, dus duurder) voedsel willen kopen en die lusten ook af en toe wel eens een biertje, MAAR daar hebben ze dus geen geld voor. Er wordt derhalve veel minder verkocht aan alle patsers (1%), dan de gewone burgers zouden kunnen kopen (99%), MITS ze geld hadden. Dat het bedrijfsleven dus weinig omzet is het gevolg van de Haagse politiek om het geld in de zakken van de nuttelozen van de maatschappij te laten wegrotten.

maandag 11 november 2013

Nederland uit recessie?

Dat is de conclusie die een artikel op de site van het consumentenprogramma Kassa suggereert (op grond van informatie van het ANP/De Telegraaf). 

"Nederland profiteert" volgens "de meeste gepeilde economen", "van de voorzichtig aantrekkende economie in de omringende landen."

Nog afgezien van de vraag wat er klopt van deze halfslachtige belofte (ook de woningmarkt zou trouwens bijna uit de crisis zijn, volgens dezelfde bron) geeft zelfs dit korte artikeltje een zeer tragisch beeld van de Nederlandse economie. Die zou, volgens de opmerkingen van Wouter Bos bij het begin van de crisis, zo sterk zou zijn dat wij er nauwelijks iets van zouden merken.
De verantwoordelijkheid ligt onloochenbaar bij de incompetente Nederlandse politici (waarvan diezelfde Wouter Bos er ook een was en die dus medeplichtig is aan de ellende die in de voorbije jaren over bijna de hele Nederlandse bevolking (de "99%") uitgestort is), want zij hebben de Nederlandse economie met hun uitbuitingspraktijken alleen maar dieper in de put gestort. Immers, de Nederlandse economie gaat alleen vooruit dankzij die van de omringende landen.

Kan er nu nog iemand zijn (afgezien van de 1% profiteurs natuurlijk) die de Haagse Roverheid de hand boven het hoofd blijft houden? Waar blijft de opstand van nagenoeg het hele Nederlandse volk?

Overigens, ik geloof helemaal niet dat het beter gaat met de economie. De inhoud van dit bericht heeft evenveel (even weinig, dus) waarde als de beloften van Balkenende, dat het na het "zuur" van dit jaar, volgend jaar beter zou gaan. Het is niets meer dan een iets minder onsubtiele variatie op de belachelijke opmerking van Rutte, dat we maar een nieuwe auto moeten kopen om de Nederlandse economie weer bij bewustzijn te brengen.

donderdag 7 november 2013

Sommige dieren (met stropdassen) zijn nu eenmaal gelijker dan anderen...

Het volgende artikel heb ik overgenomen uit de Pateo Nieuwsbrief van 6 november 2013:

Miljardenfraude bestraft met miljoenenboete

Stel dat je 100 euro steelt en wordt betrapt, om vervolgens een boete te krijgen van 5 euro, waarna je weer vrij bent en bovendien die andere 95 euro gewoon mag houden. Zoiets kan natuurlijk alleen wanneer het om heel veel meer geld gaat, en de dieven dure pakken dragen. Dat gebeurde namelijk nadat de Rabobank was betrapt op het manipuleren van rente (de London Interbank Offered Rate (Libor) en de Euribor-rente), waarmee voor vele miljarden is gefraudeerd. Na te zijn betrapt heeft de Rabobank een schikking van slechts €774 miljoen boete kunnen treffen. Criminaliteit loont dus, maar dat wisten deze witte-boorden-criminelen natuurlijk allang. Want op dat graainiveau wordt misdaad immers ook beloond met een gouden handdruk. Hoe lang staan we nog toe dat de banken (en de multinationals) onze samenleving steeds verder ontwrichten? Wanneer komt er eindelijk een verbod op het heffen van rente? 

dinsdag 22 oktober 2013

De Zwarte Piet terug naar mevrouwtje Verene Shepherd van de VN

Ik zou namelijk wel eens willen weten in welke wereld die mevrouw leeft. Leeft ze al zó lang in de hogere sferen van de macht, dat ze niet ziet dat 99% van de wereldbevolking nog steeds in slavernij leeft en dat er dus geen sprake is van "terugkeer naar de tijd van de slavernij"? Hoort zij misschien ook bij de 1%, die de hele wereld in de armoede en ellende stort? Het zou me allemaal niets verwonderen. Geen wonder dan dat ze haar best doet om ons gek te maken met haar gezeur over Zwarte Piet... (Zie voor haar laatste oprispingen een artikel in NRC van vandaag.)Of zou ze zich soms vervelen daar bij die werkgroep van de VN? Dan zou ze veel goed kunnen doen als ze haar energie zou besteden aan de manier waarop de Verengde Staten de hele wereld in slavernij houdt: door hun oorlogen, door hun bank- en andere financiële crises, door het consumisme, door de verspilling van grondstoffen, door iedereen te bespioneren en bij voorbaat te verdenken van banden met het (nota bene door henzelf gecreëerde!) terrorisme, door de mensheid dom(mer) te maken met hun televullis, noem maar op...

Wat is die snode Obama toch van plan?

Dankzij de onthullingen van Edward Snowden is gebleken dat de Verengdestaatse spionagedienst NSA in Frankrijk in de maand van 10 december 2012 tot en met 8 januari 2013 gegevens heeft geregistreerd van niet minder dan 70,3 miljoen telefoongesprekken 9 en SMS-en). Dat betreft niet alleen gegevens van mensen die verdacht zijn van banden met terroristen, maar ook met mensen uit het zakenleven, de politiek en de Franse overheid. Desondanks heeft de directeur van de Verengdestaatse geheime dienst op 8 juni verklaard: "Personen die buiten onze grenzen gecontroleerd worden, kunnen wij niet in de gaten houden zonder wettelijk gegronde redenen, zoals een terroristische of informatische dreiging of  de dreiging van nucleaire verspreiding"(Le Monde van gisteren).

Men vraagt zich af wat voor dreiging er uitgaat van zakenlieden (wél voor de belangen voor de gewone burgers, maar daar maakt Washington zich ook zelf schuldig aan), maar men herinnert zich waarschijnlijk nog wel de manier waarop Boeing, door middel van het spionage-net Echelon, informatie over Airbus achterhaalde (zie BBC News van 5 juli 2000). Dat had niets te maken met het bestrijden van terrorisme, maar alles met het bevoordelen van de Verengdestaatse kapitalistische belangen.

Overigens, in dezelfde periode van 10 december 2012 tot en met 8 januari 2013 werden in Nederland niet minder dan 1,8 miljoen telefoongesprekken onderschept (zie Tweakers gisteren). Het verschil is dat Frankrijk hierover op zijn kop staat en in Nederland nauwelijks iemand zich daar druk over schijnt te maken...

Op de Franse zender RTL was enkele uren geleden Obama te horen die de Franse president Hollande min of meer zei dat hij zich niet moest aanstellen omdat ook Duitsland en Groot-Brittannië op dezelfde manier bespionneerd worden als Frankrijk. Zou hij werkelijk denken dat daardoor de Franse bevolking (en die van andere landen - in principe alle landen van de wereld!) zich daardoor gerustgesteld voelen? Of hoopt hij dat de diverse regeringen toch maar weer door de knieën zullen gaan, omdat ze (de neoliberale politici) uiteindelijk voor hun eigen financiële en machtsspelletjes toch met het régime in Washington moeten samenwerken?

maandag 21 oktober 2013

Het wordt nu écht tijd om de Verenigde Naties op te heffen!

De VN (Verenigde Naties) is niet veel meer dan een praatclub, die veel geld verslindt met het praten over oorlogen en over onderdrukking, maar desondanks in de bijna 70 jaar van haar bestaan nauwelijks iets heeft kunnen doen aan het verwezenlijken van haar doelstellingen ("op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid, behoud van mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen"), mede doordat er een aantal machtige lidstaten is dat zijn wil kan opleggen. Denk alleen maar aan het gegeven dat de schurkenstaten Israel en de Verengde Staten nog steeds ervoor zorgen dat de Palestijnse bevolking almaar verder uitgebuit en uitgemoord wordt.

Het ligt dus voor de hand dat deze VN wel eens een keer een succesje kan gebruiken, om te voorkomen dat de lidstaten de stekker eruit trekken. Dankzij "ontvangen informatie" (de afzender wordt niet vermeld in de "aan Nederland" gezonden brief -zie NRC van eergisteren-) gloort er een beetje licht, want er is zowaar een klacht ontvangen over "Swarte Piet" (het was kennelijk te veel moeite om even op te zoeken hoe dat gespeld moet worden). Deze traditionele knecht van Sinterklaas zou leiden tot een "stereotype beeld van Afrikaanse mensen en hun afstammelingen als tweederangs burgers" en zo zouden "rassentegenstellingen en racisme" gestimuleerd worden.

Een van de VN-rapporteurs, Verene Shepherd, wil in Suriname gaan spreken over herstelbetalingen ('financiële genoegdoening voor de slavernij'). Er moet ook onderzocht worden of het mogelijk is Nederland aansprakelijk te stellen voor de 'schade van de slavernij' (nog steeds volgens het bericht in het NRC).
Over wat voor schade gaat het daarbij?

Het moet niet nóg gekker worden! Nederland moet dus gaan betalen voor de handel in slaven van enkele eeuwen geleden. En wat wordt bedoeld met Nederland? Beslist niet de erfgenamen van de West-Indische Compagnie... Die misdaden zijn volgens Nederlandsrecht beslist verjaard (en anders moet ook maar eens beslag gelegd worden op de bezittingen van de zogenaamde Oranjes voor alles wat hun formele voorouders in Indonesië en elders bij elkaar gegraaid hebben). Mocht die VN-commissie dus tot de conclusie komen dat "Nederland" moet gaan dokken, dan zal de Haagse Roverheid ongetwijfeld tot de conclusie komen dat er nog best een paar miljard uit de zakken van de arbeidende klasse geroofd kan worden. 

Mocht het niet lukken om Nederland te "straffen" voor Zwarte Piet, dan kan de VN altijd nog onderzoeken of de Kerstman misschien vervolgd kan worden voor de uitbuiting van zijn elfen...

En het gekke is dat ik die VN nog nooit heb horen praten over "financiële genoegdoening" voor de Israelische misdaden tegen de Palestijnen - of over de schade van de "democratiserings"-oorlogen van de Verengde Staten in Irak en Afghanistan, of een schadeloosstelling voor alle slachtoffers van door de VS geleverde wapens, of van de slachtoffers van de door de CIA gesponsorde staatsgreep van Pinochet in Chili...

Over Zwarte Piet, slavernij en ander geneuzel

Wat is er toch elk jaar aan de hand met sommige clubs, die een traditioneel feest proberen te verzieken? Waarbij dan belachelijke oplossingen worden bedacht als Blauwe Pieten (of Oranje Pieten met pimpelpaarse stipjes?). Zouden die Blauwe Pieten soms door schoorstenen gekropen hebben met blauw roet (van mensen met blauw bloed)? En hoe is het toch mogelijk dat er zo veel mensen zijn die dit geneuzel serieus nemen (zie Het Parool van eergisteren). 

Of voelen bepaalde groepen Nederlanders zich nog steeds schuldig voor de slavernij, waarmee hun voorouders zich verrijkt hebben? Laat die groepen het van die uitbuiters geërfde geld (met rente) dan maar gauw aan goede doelen geven (en dan niet aan goede doelen met directeuren met een hoog "salaris"!). Of, beter nog, aan de slaven van onze tijd, aan de arbeiders, die nog steeds worden uitgeperst om ervoor te zorgen dat de nuttelozen van de samenleving nog steeds even luxe kunnen leven als in de tijd toen negers daarvoor gebruikt konden worden. Laat ik voor die uitbuiters maar even uitleggen wat de moderne slaven zijn, want rijkdom valt écht niet altijd samen met intelligentie (ik hoef alleen maar aan een bepaalde pilsminnende adellijke persoon te denken...).
De moderne slaven, dat zijn de arbeiders, die alleen gebruikt (misbruikt) worden om de bankrekeningen van de plofkoppen (oftewel "kakkers" of "patsers") met grote bedragen te blijven vullen, wier salaris naar willekeur verlaagd wordt en die (naar behoefte van de kapitalisten) op straat worden gezet met een uitgeklede uitkering. Die, als ze ziek of oud zijn, nóg minder rechten hebben op een menswaardig bestaan, en dan ook maar zo vlug mogelijk moeten sterven zodra ze niet meer in staat zijn om bij te dragen aan het luxe leven van de moderne slavendrijvers, omdat ze dan toch alleen maar geld kosten. Die slavendrijvens beschikken daarvoor over een stelletje lakeien, die daartoe -zogenaamd democratisch- de uitbuiting en de uithongeringen van de slaven op papier legaliseren.

En als het dan toch over slavernij gaat, dan kan het ook geen kwaad om erbij stil te staan, dat de slavernij gelegitimeerd is door de Rooms Katholieke kerk, met name door paus Nicolaas V (in zijn bullen Dum Diversas uit 1452 en bevestigd in Romanus Pontifex uit 1455), waarin hij de Portugese Prins Henrique Navegador (Hendrik de Zeevaarder) het recht gaf Saracenen en andere ongelovigen tot slaaf te maken, met inbegrip van hun nakomelingen.
Deze Rooms Katholieke kerk is, voor wie dat vergeten mocht zijn, dezelfde van de inquisitie, de kruistochten en het stiekeme misbruik van kinderen - en dan niet te vergeten het steunen van dictaturen, zoals die van Pinochet, Franco (katholieke nonnen hebben bijv., tot ver na de dood van Franco, kinderen geroofd van Republikeinse ouders - zie hierover o.a. het boek «De gestolen kinderen» van Gerardo Soso y Koelemeijer) Videla, Hitler, Mussolini (in ruil daarvoor kreeg de RK Kerk in 1929 het Vaticaan toegewezen, nadat in 1871 de Italiaanse staat de Kerkelijke Staat geannexeerd had), en ook de kerk die ervoor gezorgd heeft dat er in Afrika grote aantallen mensen met AIDS besmet zijn tengevolge van de Roomse propaganda tegen het gebruik van condooms.

Daar het niet mogelijk is (bijv.) het Nederlandse 'koningshuis' aan te spreken op de koloniale misdragingen in het verleden van hun officiële voorouders, moet het onderhand ook maar eens afgelopen zijn met al het gezeur over verontschuldigingen aan de nakomelingen van slaven uit een grijs verleden. Netzomin als de huidige Nederlandse bevolking (uitgezonderd de feitelijke en ideologische erfgenamen van de Oost- en West-Indische Compagnie) zich bezighoudt of gehouden heeft met de slavenhandel, gaan ook de afstammelingen van de slaven niet gebukt onder de gevolgen daarvan (althans niet meer dan de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking). Of zouden onze Antilliaanse en Surinaamse medeburgers werkelijk terugwillen naar bijv. Ghana?

woensdag 16 oktober 2013

Nederland, een parlementaire dictatuur?

Bijna 5 jaar geleden probeerde het Nederlandse régime iedereen verplicht op te nemen in een Electronisch Patiëntendossier (EPD). Zelfs voordat de Eerste en Tweede er Kamer erover gesproken hadden, spendeerde de toenmalige minister van ongezondheid een hoop geld om alle "bewoners van dit adres" te overtuigen van de enorme voordelen van dat EPD. Voordelen voor ons, suggereerde hij, maar ongetwijfeld veel voordelen voor de "zorgverleners", die zich er ook bij aan moesten sluiten (zie mijn artikel Wanneer verdwijnt onze laatste privacy? van 9 november 2008).

Die Klink is overigens dezelfde die ruim 4 jaar geleden voor ettelijke miljoenen (volgens Klink zelf "maximaal 700 miljoen") injecties had gekocht tegen varkensgriep (door mij "ziekte van Rumsfeld" genoemd - zie mijn artikel Bush & kornuiten en de vogelgriep van 23 maart 2006) en die ons en masse die rommel wilde injecteren. Die over de balk gegooide miljoenen zijn uiteraard niet door die Klink terugbetaald, maar -zoals altijd voor alle mislukte projecten van de Roverheid- door ons, de belastingbetalers. Zie in dit verband mijn artikel Kostbare onzin-paniek voor ziekte van Rumsfeld... van 17 augustus 2009.

Er hebben intussen zó veel mensen bezwaar aangetekend tegen dat EPD, dat die afkorting niet meer gebruikt wordt en de Nederlandse Roverheid in alle stilte een alternatief ontwikkeld heeft, het LSP. Het leuke daarvan is, dat ze ook een systeem bedacht hebben om artsen (en patiënten) te dwingen in te stemmen met opname in dat LSP, anders zou het wel eens hun leven kunnen kosten, immers "dat dokters die het LSP afkeuren maar voor spoeddiensten zijn aangesloten bij huisartsenposten die wél gebruik maken van het LSP niet langer medische gegevens kunnen opvragen van patiënten die daar binnenkomen" (zie Webwereld vandaag). Terwijl er nog een bodemprocedure loopt tegen het LSP, wordt van alle kanten druk uitgeoefend, zodat uiteindelijk, bij een eventueel verbod, iedereen al door deze chantage toestemming zal hebben gegeven.
Het wachten is op de eerste dode(n) door deze walgelijke chantage, maar het is al lang bekend dat het Nederlandse régime niet wakker ligt van de (gevaren voor de) gezondheid van de "gewone" Nederlanders, degenen die uitgebuit worden om de economie aan het draaien te houden of die door datzelfde systeem aan de kant geschoven zijn, met nóg minder dan hun vroegere minimum-inkomen.

De procedure rond dat LSP is dezelfde die we al op zo veel terreinen gezien hebben - overigens ook buiten de Roverheid: bedrijven beginnen vast met de bouw van een gebouw, zonder dat een vergunning rond is, in de hoop dat de bouw later niet gestaakt zal hoeven te worden, met een beroep op de werkgelegenheid, of wat dan ook.

Denk overigens ook aan de verplichte vingerafdrukken op identiteitskaarten. Daarover verklaarde minister Donner (die van de Schipholbrand, zie mijn artikel Leuke mogelijkheid voor rookgordijn! van 7 november 2005) al in 2011 dat een identiteitskaart niet gezien mag worden als een reisdocument, zodat daarin op grond van de EU-regelingen geen vingerafdrukken meer hoeven te worden opgenomen (zie in Tweakers van 27 april 2011). Toch worden er nog steeds vingerafdrukken geëist, anders wordt geen identiteitskaart verstrekt. De verplichting komt pas "op redelijk korte termijn" te vervallen volgens minister Plasterk (zie BinnenlandsBestuur op 9 september dit jaar). 

Waarom moet dat zo lang duren? Niet vanwege practische problemen, want het stelen (zogenaamde "bezuinigingen", "ombuigingen" en de laatste tijd "taakstellingen") van miljarden uit de zakken van de belastingbetalers wordt altijd met een paar dagen "overleg" doorgedrukt (en dat "overleg" is volgens mij alleen bedoeld om de kiezers het idee te geven dat er serieus gepraat en nagedacht wordt). Volgens mij blijven ze zo lang als het kan vingerafdrukken binnenharken (het liefst van alle inwoners van Nederland).

Op deze manier zouden ze zelf ook nog eens kunnen vaststellen dat vingerafdrukken lang niet zo uniek zijn als in het verleden gedacht werd, maar ik vrees dat deze politieke paranoïci daar volstrekt niet in geïnteresseerd zijn. Ik denk dat de ONveiligheidsdiensten het liefst zo veel mogelijke "potentiële terroristen" oppakken, ook al hebben ze dezelfde vingerafdrukken. Dan kan in de gelijkgeschakelde pers lekker worden rondgebazuind dat dankzij die vingerafdrukken (en de identificatieplicht) alwéér diverse potentiële terroristen zijn opgepakt...

zondag 13 oktober 2013

Over vrijwilligerswerk en ministeriële verantwoordelijkheid

Aangezien volgens het tweede lid van artikel 42 van de Nederlandse grondwet "de ministers [...] verantwoordelijk [zijn]" (voor de "koning"), vind ik dat het tijd wordt dat die ministers eindelijk hun verantwoordelijkheid eens nemen.

De laatste tijd wordt er door de Haagse Bluffers veel gezwamd over "participeren", waarmee ze verwijzen naar dwangarbeid, die dan als "vrijwilligerswerk" wordt omschreven. Welnu, aangezien Mark Rutte zichzelf "liberaal" noemt en Diederik Samsom "socialist" (niet dat ik daar ook maar iets van geloof, maar ze zeggen het zelf, dus dan moeten ze daar zelf eindelijk maar eens consequenties aan verbinden) moeten ze wel voorstanders zijn van een republiek en daarom vind ik dat ze er dan maar voor moeten zorgen dat "onze" koning en koningin het goede voorbeeld geven.

Als zij (Willem A. en Máxima) daartoe niet bereid zouden zijn - maar dat is nauwelijks voorstelbaar, toch? - dan kan de "regering" op grond van artikel 40 (eerste lid) van diezelfde grondwet beslissen hun "uitkeringen" "ten laste van het rijk" in te trekken. Mocht daarvoor onverhoopt geen voldoende meerderheid in de Staten-Generaal gevonden worden, dan kan in ieder geval altijd nog de belastingvrijstelling (uit het tweede lid van artikel 40) worden ingetrokken. Hiermee wordt Nederland dan nog wel geen republiek, maar verzwakt in ieder geval het middeleeuwse verschijnsel monarchie.

Zielig is dat beslist niet, want "de Koning" en zijn afstammelingen kunnen ongetwijfeld nog vele eeuwen een luxe leven leiden van de rijkdommen die de officiële voorouders van Willem von A. in het verleden in Indonesië en elders "verworven" hebben (en ik denk dat die van Máxima Z. in Argentinië ook nog wel wat appeltjes voor de dorst hebben weggesluisd).

Enerzijds is "koninklijk vrijwilligerswerk" een goed voorbeeld in het kader van de participatie-"filosofie" van het Haagse régime, anderzijds komen daardoor weer ettelijke miljoenen beschikbaar, die op een nuttige manier aangewend kunnen worden ten behoeve van degenen die de laatste jaren steeds verder "uitgekleed" zijn en worden door de Nederlandse Roverheid. Dat voordeel blijft altijd bestaan, ook wanneer het idee van die "participatie" al lang als asociaal en onmenselijk (en onuitvoerbaar) afgeschoten is.

dinsdag 8 oktober 2013

Geen reden voor paniek

Vanmiddag kreeg ik van een van mijn reguliere lezers (M/V) een verontrust mailtje. Vanwege mijn oproep om het roestende geld van de nuttelozen van de maatschappij te gebruiken om de economie weer op gang te helpen, vreesde zij dat ik ook besmet was met het milieu-vernietigende virus van het consumisme.

Jullie hoeven je niet ongerust te maken. Mijn ideeën zijn nog steeds dezelfde en ik vind nog steeds dat de huidige maatschappij moet veranderen in een échte samenleving, waarin het geluk van de mensen niet afhankelijk is van het bezit van het laatste model auto of van de laatste iFoon, noch van het bezit van 700 stropdassen of 80 paar schoenen. Helaas zie ik zelfs bij de SP regelmatig de uitdrukking "economische groei" langskomen, maar ík blijf mijn principes trouw.

Dat ik de economie weer op gang leek te willen helpen met het door de patsers achterovergedrukte geld, was veeleer bedoeld om aan te geven dat de Rutte/Samsom-bende zelfs niet in staat is verstandig (althans wat kapitalisten 'verstandig' noemen) te handelen vanuit hun eigen economische inzichten. Men mene overigens niet dat ik die Haagse Bluffers veel inzicht aanreken... hun enige bedoeling is zoveel mogelijk hun eigen financiële situatie te verbeteren, ten koste van alles... 

Op korte termijn zou het voor de Nederlandse bevolking al een flinke stap vooruit zijn, wanneer het Haagse régime ervoor zou zorgen dat er voldoende geld beschikbaar komt om van Nederland weer een sociaal land te maken met goede voorzieningen, en dan voor iedereen, en niet alleen voor degenen die zelf zoveel geld bij elkaar gegraaid hebben (of dat geërfd hebben van hun graaiende voorouders) dat ze voor zichzelf de allerbeste zorg kunnen kopen.

Wanneer de Nederlandse bevolking weer zonder zorgen kan leven, en wanneer haar kinderen weer kunnen leren en studeren in goede scholen (en later kunnen rekenen op goede en verantwoorde banen en betaalbare huisvesting), dan kunnen we ook hopen dat men weer tijd en energie heeft om na te denken over een betere toekomst voor iedereen. 
Helaas is dat nu juist wat de aan de touwtjes trekkende klasse beslist niet wil, dat wij zelf na gaan denken... Daarom ben ik bang dat de ellende nog lang niet voorbij is. Er zullen écht doden moeten vallen (door honger, door verwaarlozing in bejaardentehuizen, door ernstig psychiatrisch gestoorde mensen zonder adequate behandeling), voordat de bevolking eindelijk écht de straat opkomt, en dan niet om met een paar spandoeken verandering te eisen, maar om zelf de macht over te nemen.

Het is immers duidelijk dat de Haagse Bluffers zich zeker de laatste decennia niets gelegen laten liggen aan de "gewone" mensen, maar hun beleid helemaal toespitsen op de belangen van de nuttelozen van de maatschappij, de frauderende bankdirecteuren, de koffieboeren van $tarFucks, de grootgraaiende directeuren van een heleboel "goede doelen", de top van Shell en andere enge belastingontwijkende (Nieuwspraak voor "gelegaliseerde belastingontduiking") clubs.

Uiteindelijk zit er dan ook niets anders op dat het hele stelsel op de schop gaat. Wat ons nog steeds verkocht wordt (en voor grof geld) heeft niets met daadwerkelijke democratie te maken. Die naam wordt er alleen aan gegeven om ons de mond te snoeren. Bij alles wat ze doen wordt steeds herhaald dat we niet moeten klagen, omdat we zelf "democratisch" de "regering" gekozen hebben. FOUT. Degenen van ons die gestemd hebben, hebben hun stem uitgebracht op grond van beloften. Aangezien die keer op keer verbroken en verkracht worden, hebben die "gekozen" politici dan ook geen enkel recht meer om ons te vertegenwoordigen! De Nederlandse zogenaamde regering is al lange tijd niets anders dan een kapitalistische dictatuur met een democratisch ogend lintje.

Vrijwilligerswerk? Of slavernij? (en nog wat crisis-ellende)

In zijn wekelijkse praatje van enkele dagen geleden maakte Emile Roemer zich kwaad over wat het VVD/PvdA-régime "participeren" noemt. Volledig terecht. 

Iedereen van 40 jaar of ouder herinnert zich nog wel, dat iemand die klaagde over wantoestanden in Nederland, het advies kreeg om maar naar Siberië te gaan als het hier zo slecht was: we hebben het zelf te horen gekregen, of misschien heeft een van jullie het zelf wel eens gezegd. In Nederland werden we immers (zoals ik nog leerde bij het vak "staatshuishoudkunde" op de middelbare school) "van de wieg tot het graf verzorgd". We moesten dan wel een deel van ons inkomen afdragen aan belasting en premies, maar daar kregen we (althans dat werd ons verzekerd) dan wel van alles voor terug: betaalbare huren, werkloosheidsuitkeringen, gezondheidszorg, goed openbaar vervoer, betrouwbare nutsvoorzieningen, en als het nodig was, bestond er altijd nog het vangnet van de bijstand.

Die belastingen en premies betalen we nog steeds -en iedereen weet hoe veel we betalen aan premie voor de zorgverzieking (én verplichte eigen bijdragen)-, terwijl er steeds minder vergoed wordt; hoe de huishuren steeds verder omhoog gaan (en de huurtoeslag navenant omlaag). En daarnaast worden allerlei uitkeringen uitgekleed: de werkloosheidsuitkering, de WAO, het Weduwenpensioen is vervangen door een Nabestaandenuitkering, die zó veel eisen stelt, dat er maar nauwelijks mensen voor in aanmerking komen. En de AOW wordt steeds verder uitgesteld (omdat we langer moeten werken, terwijl er steeds meer mensen geen werk hebben - dat is neoliberale logica). Waarschijnlijk hoopt "de politiek" erop dat de ouderen, tegen de tijd dat ze aanspraak kunnen maken op de AOW, dood zijn door de kapotbezuinigde gezondheidszorg of door de onkundigheid van "vrijwillige" hulpverlenende dwangarbeiders.

Als we hulp nodig hebben, dan moeten we onze familie maar inschakelen, en anders zal het allemaal wel niet zo erg zijn...
Zo moeten in Gouda  kinderen vanaf 5 jaar (!) al helpen in het huishouden bij hulpbehoevende ouders. (zie Kassa, 3 oktober 2013).

En dat allemaal vanuit de blinde visie van het neoliberale mafia-régime, dat vindt dat de slachtoffers van de crisis maar de kosten moeten dragen om de -door de politiek of met haar goedkeuring veroorzaakte- problemen op te lossen... en degenen die de problemen veroorzaakt hebben krijgen dat uit onze zakken geroofde geld van de Haagse Bluffers.

Desondanks is de oplossing van de crisis erg simpel: de economie ligt op zijn reet, gedeeltelijk (dat denken de Haagse Bluffers tenminste) omdat de consument liever probeert wat opzij te leggen om eventuele problemen zo goed mogelijk te kunnen opvangen. Het helpt niet als -zoals Rutte suggereert- de burgers een nieuwe auto kopen. Dat is eenmalig en veel mensen zijn al blij als ze zo nodig een nieuwe fiets kunnen kopen.
Nee, de oplossing is véél eenvoudiger. Op bankrekeningen van patsers (de nuttelozen van de maatschappij) liggen immers kapitalen weg te roesten. Door de inkomsten- en vermogensbelasting voor de rijkste paar procent inwoners van Nederland met een paar procent te verhogen (en de vennootschapsbelasting terug te brengen naar het peil van enkele decennia geleden) komt er vanzelf meer geld in circulatie. Degenen die de Nederlandse economie aan het draaien houden (de arbeiders, dus, en niet de 'stropdassen' die alles de stront in managen) hoeven dan minder belasting en premies te betalen en houden meer van hun inkomen over en gaan vanzelf weer meer uitgeven.

En het helpt natuurlijk ook als het belastinggeld dan niet wordt verspild aan onnodig oorlogsmateriaal (zoals die vervloekte JSF, die uiteindelijk alleen wordt aangeschaft ten dienste van het Verenigdestaatse Vreemdelingenlegioen, de NAVO), aan zinloze projecten zoals de Betuwelijn, extra kilometers file, of aan feestjes voor een nieuwe koning. Als daar zonodig een feestje voor moet worden gegeven, dan moet die koning dat zelf maar betalen. Tenslotte betaal ik mijn eigen feestjes ook zelf! 

Het Parool kan dan op 2 oktober wel blij toeteren dat de "troonwisseling" de stad Amsterdam 2,1 miljoen minder gekost heeft dan men verwacht had, maar in de kop van het artikel had best mogen staan dat er alleen in Amsterdam al € 4,6 miljoen is verspild aan dit feestje...
Ik zit trouwens ook nog steeds te wachten op dat "Droomboek", waarvan ik vanaf 5 september een "gratis exemplaar" zou mogen afhalen bij een boekhandel "bij u in de buurt" (zou die Hans Wijers van dat inhuldigingsclubje misschien denken dat ik voor zo'n propagandabrochure naar de andere kant van het land zou reizen?). Ik ben inmiddels al 6 keer bij diverse boekhandels in de buurt geweest, maar het is er nog steeds niet... Volgens de laatste belofte zou het vanaf 31 october weer beschikbaar zijn. Tja, de inhuldigingsclub laat het waarschijnlijk maar mondjesmaat drukken, in de hoop dat wij het op den duur maar niet meer gaan ophalen. Het geld dat dan overblijft kan dan weer verdeeld worden onder de oranje-likkers... En eh... dat "gratis" is natuurlijk een misselijke grap! Hoe kan zoiets nou gratis zijn, na al die kolossale bedragen die jaar-in-jaar-uit onze zakken gegraaid worden om de erfenis van het Congres van Wenen (1813), die middeleeuwse monarchie in het zadel te houden?

Waar ik het eigenlijk over wilde hebben: ik vind het best als mensen "vrijwilligerswerk" doen in een hobby-clubje, maar wat de neoliberale mafia in Den Haag daarmee bedoelt is heel iets anders. Daar willen ze mensen dwingen om "vrijwillig" werk te doen dat door betaalde en opgeleide mensen zou moeten worden uitgevoerd. Op deze manier kan een hoge werkloosheid in stand gehouden worden, waardoor de lonen lekker laag gehouden kunnen worden (wie durft er immers om opslag te vragen, wanneer hij weet dat er rijen mensen staan te wachten om zijn baan over te nemen?). Intussen kunnen dan de werklozen gedwongen worden om "vrijwilligerswerk" te gaan doen bij bedrijven, waardoor weer andere arbeiders kunnen worden wegbezuinigd (en er nóg meer dwangarbeiders  bijkomen). En wanneer de mafiosi dan geen deel meer uitmaken van het régime, kunnen ze beslist rekenen op een leuk commissariaat of "adviseurs"-baantje bij de bedrijven die dankzij de "vrijwilligers" weer extra winst op hun rekeningen hebben kunnen bijboeken.

zondag 6 oktober 2013

Wordt Nederland werkelijk steeds slimmer?

Een TV-reclame van LOI beweert: "Nederland wordt steeds slimmer". 

Dat zou erg mooi zijn, want dan zorgt de Nederlandse bevolking ervoor dat de neoliberale mafia van Rutte en Samsom (met hun halfslachtige aanhangers) definitief in het riool verdwijnt en dat de monarchale profiteurs van de nep-Oranjes worden bijgezet in het museum van overbodige en achterhaalde anachronismen, zoals met de meeste Europese monarchieën al tientallen jaren geleden gebeurd is.

Helaas geeft de reclame weinig vertrouwen in die toenemende slimmiteit van de Nederlanders. Eén van de leerlingen bij een LOI-cursus plakt daarin een reeks moeilijk klinkende woorden aan elkaar om aan te geven dat hij zijn blaas moet legen. Twee andere leerlingen snappen volstrekt niet wat hij bedoelt en er is kennelijk maar één andere leerling die de belachelijke opmerking samenvat: "Pissen"...

Het ziet er dus ernstig naar uit dat ons nog een lange reeks zwarte en magere jaren te wachten staat, voorzover het althans van het LOI afhangt...

Maar misschien zijn er nog crypto-slimmeriken in Nederland, die alsnog uit hun kasten willen komen...

zaterdag 21 september 2013

Onrecht wordt gecorrigeerd, maar wél op zijn grutters

Loyalis meldde enkele dagen geleden dat dit jaar op die derde dinsdag van september (de dag waarop het Nederlandse opperhoofd het volk kond mag doen van de nieuwe uitpersingen die de Haagse Bluffers voor de komende tijd hebben uitgedacht) aangekondigd werd dat AOW-gerechtigden met een eigen huis "waar ze ook de financiële lasten van dragen" niet meer als samenwonend beschouwd worden en dus een hoger (men leze: minder laag) bedrag aan AOW zouden ontvangen. Hierbij is het overigens de vraag of "eigen huis" ook kan verwijzen naar een huurwoning, wat correct zou zijn.

Het is natuurlijk leuk dat eindelijk deze belachelijke graaierij een halt is toegekend, en het zou rechtvaardig zijn om de bedragen terug te betalen aan degenen die de afgelopen jaren het slachtoffer zijn geworden van deze ordinair diefstal. Maar nee, het régime wil dat pas met ingang van 2015 jaar rechtzetten, m.a.w. éérst nog een jaar extra graaien...

Het is me volstrekt niet duidelijk hoe het mogelijk is dat het huidige régime van de nep-liberale VVD en de nep-socialistische PvdA, dat zich slechts kenmerkt door een absoluut gebrek aan kennis op het gebied van economie (en tal van andere zaken) tóch het licht heeft gezien in deze kwestie. Vermoedelijk zit er een addertje in het gras, want vanaf 2015 bestaat er geen recht meer op de AOW-toeslag, zodat een gepensioneerde die na 2014 gaat samenwonen terugvalt op een (nóg lager) gehuwdenpensioen, maar geen toeslag krijgt voor een partner met weinig of geen inkomsten. Een van de hoge grutters zal wel berekend hebben dat het op deze manier "de staat" geen geld kost. Dat het de burgers wél geld kost (zoals alle roverheidsmaatregelen deze eeuw) zal de bende van Ali Rutte en zijn Rovers volstrekt worst zijn.

Mevrouwtje Klijnsma van "Sociale Zaken" had overigens in mei dit jaar al beloofd dat ze hoopte nog vóór de zomer (het is nog net vóór de herfst) nadere informatie zou geven over de wellicht "niet voldoende helder[e]" regels over het samenwonen van AOW-ers (de Volkskrant van 30 mei 2013). Zie in dit verband ook mijn artikel AOW-regels "niet voldoende helder"? Zeg maar: flink asociaal! van 2 juni dit jaar. Overigens heb ik de onrechtvaardigheid van deze absurde situatie ook al op 21 april 2012 aan de kaak gesteld in mijn artikel Absurdistan, het land van de Haagse Bluffers van de Wilders-bende.

maandag 16 september 2013

Over suiker en aspartaam...

Dat was even schrikken toen ik vanmiddag het Parool las... Volgens de directeur van GGD Amsterdam is suiker "de gevaarlijkste drug van deze tijd", even gevaarlijk als bijvoorbeeld tabak of alcohol.... Stoppen met roken schijnt niet moeilijker te zijn dan stoppen met het eten van veel...

Gelukkig, denk je dan als goedgelovige burger consument, er zijn nog andere zoetstoffen die niet de nadelen van suiker hebben. Maar die zijn ook niet bepaald veilig, want ze kunnen volgens sommige bronnen kanker veroorzaken of (wat mij toch een beetje waarschijnlijker lijkt) het risico van kanker vergroten.

In ieder geval is intussen duidelijk dat Aspartaam (vroeger ook bekend onder de naam Nutrasweet), een zoetstof die in frisdranken (zeg maar "ONfrisdranken") als Coca Cola Light gebruikt wordt, gefabriceerd wordt uit de uitwerpselen van genetisch gemanipuleerde E. coli-bacterieën (zie Trouw van vandaag).

Anderhalve week geleden konden we in het programma Zembla zien dat veel vlees vervuild is met darmbacteriën als... E. coli.

Wie weet hoe men in de toekomst de 21e eeuw noemt (als er dan nog menselijk leven op aarde is natuurlijk). Misschien wordt het wel de «Poep-eeuw». Dat is weer eens iets anders dan de «Gouden Eeuw»...
En die naam past bovendien ook nog eens uitstekend bij de politiek die zowat overal heerst, zeker als we daar «dunglish» van maken: Shit-Age.

Ik begrijp nu trouwens waarom je -volgens de reclame- vlees met Croma moet bakken...
Van héél lang geleden herinner ik me nog dat toen in de reclame beweerd werd dat vlees alleen met Croma naar vlees smaakt. Dat geeft allemaal aan dat je jezelf voor de gek moet houden, omdat vlees kennelijk anders niet naar vlees smaakt. Kan het nog gekker?

zondag 8 september 2013

Nieuwe dosis oorlogspropaganda van het Régime Obama

Door het Witte Huis zijn (o.a. te zien geweest op CNN, de zender die «His Master's Voice» helpt te verspreiden) "nieuwe" beelden vertoond van slachtoffers van de aanval met gifgas in Syrië. De Nederlandse pers helpt ook maar al te graag met het inkleuren van de Verenigdestaatse oorlogspropaganda. Zowel Trouw als de Volkskrant kopten vanmorgen Witte Huis toont Congres nieuwe beelden gifgasaanval, en pas in het artikel (uit de koker van het Verenigdestaatse persbureau AP!) blijkt dat het gaat om beelden van de slachtoffers en niet van de aanval zelf. De beelden zijn afkomstig van tegenstanders van Assad en "geverifieerd door de Amerikaanse inlichtingendiensten", alsof dat zou bewijzen dat die tegenstanders niet zelf verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de aanval.

Het artikel in NRC/Handelsblad van vandaag maakt dat in ieder geval wél meteen in de kop duidelijk: Witte Huis toont Congresleden beelden slachtoffers gifgasaanval, en bevestigt daarbij dat de Verenigdestaatse inlichtingendiensten de betreffende beelden "als authentiek" bevonden hebben. Dit betekent, volgens mijn interpretatie, echter niet meer dan dat de beelden niet vervalst zijn, maar bewijst op generlei wijze dat het régime Assad verantwoordelijk zou zijn voor de gifgasaanval. Obama wil met deze beelden proberen de Verenigdestaatse bevolking over te halen om het zoveelste neokoloniale oorlogsavontuur van het VS-régime te ondersteunen.

Ondertussen herinneren wij ons nog wel hoe "authentiek" de door Colin Powell getoonde foto's met pijltjes en kruisjes waren, die zouden bewijzen dat Irak massavernietigingswapens bezat (zie mijn artikel Bewijsmateriaal? Onwijs materiaal! van 6 februari 2003).

donderdag 5 september 2013

Maar Barack "Nobelprijs" Obama gaat hoe dan ook Syrië aanvallen...

Ook al zijn er serieuze aanwijzingen dat het gifgas NIET door het Syrische régime is ingezet, maar -al dan niet per ongeluk- door de rebellen. (zie o.a. Trouw van vandaag).

Het is Obama (en zijn hele junta) uiteraard niet te doen is om de mensenrechtensituatie in Syrië. Anders zou hij zich wel inzetten voor het mensenrechtenbeleid van zijn eigen régime: concentratiekamp in Guantánamo, moordpartijen in Pakistan en Afghanistan, waarbij "per ongeluk" burgers worden vermoord door onbemande vliegtuigjes, armoede in de VS.
De aanval op Syrië gaat dan ook beslist door, en praatpop John Kerry zal zonder twijfel aanvoeren dat alle aanwijzingen dat het gifgas niet door Assad gebruikt is onjuist zijn, en dat Al Q'aida (die zit er "natuurlijk" achter) die gemene leugens in de wereld brengt.

En Obama hoeft tóch niet meer bang te zijn dat hij geen Nobelprijs voor de Vrede krijgt: die heeft hij immers al gekregen nog vóórdat hij een vinger had uitgestoken als president - ofschoon hij toch al wel te kennen had gegeven (op 23 juli 2008) dat hij helemaal niet zo vreedzaam was. Hij liet toen namelijk weten dat hem alles gelegen was aan de veiligheid van de staat Israel (eh... aan de stemmen van de Joodse Verenigdestaters bij de presidentsverkiezingen). Toen kon men al begrijpen dat de militaire steun aan Israel onverminderd door zou gaan - en dat de verdere uitroeiing van de Palestijnen door Washington geen strobreed in de weg gelegd zou worden... (zie het door mij op 20 januari 2009 vertaalde artikel En die denken werkelijk, dat er iets zal veranderen... van collega-blogger Freeman).