dinsdag 29 maart 2005

Doordouwers 66?

Wat zit Boris Dittrich toch te kletsen! Hoe haalt hij het in zijn hoofd te denken dat "de Nederlandse burger" in zijn maag zit met een al dan niet gekozen burgemeester, terwijl de verzorging aan alle kanten wordt afgebroken, terwijl patiënten om kostenredenen de beste medicijnen worden onthouden, terwijl woonruimte steeds minder bereikbaar wordt, terwijl het onderwijs voor "gewone" Nederlanders steeds minder toegankelijker is? Bovendien ontgaat het mij werkelijk hoe het kiezen van een burgemeester de burgers een "extra stukje macht" zou kunnen geven. Als meneer Dittrich zich wat drukker zou maken over wat mensen in Nederland werkelijk bezighoudt, zou hij zich schamen over zijn uitspraken.

Volgens mij weet hij maar nauwelijks waarover hij het heeft. Dat hij de PvdA conservatief noemt kan ik nog accepteren, maar dat hij die benaming ook durft te gebruiken voor de SP slaat werkelijk nergens op. Dit is namelijk de enige partij die zich consequent verzet tegen het neoliberale afbraakbeleid van het conservatieve kabinet Balkenende. Waarschijnlijk verkeert hij in de veronderstelling dat conservatief betekent dat je tegen verandering bent, onverschillig of die verandering een verbetering of een verslechtering inhoudt. Dat verklaart tevens waarom mevrouw Van der Laan (ook al van D66) zo'n fel voorstander is van de zogenaamde Europese Grondwet. Als die wordt ingevoerd, zullen de burgers pas écht merken wat conservatieve politiek inhoudt, wanneer alle sociale voorzieningen worden afgebroken...

vrijdag 18 maart 2005

Bellen te duur? Nee toch?

Volgens een grote kop in de Metro van vandaag is «Bellen veel te duur». Is dat dan zo vreemd? In Nederland (en nagenoeg in de hele wereld) is bijna alles véél te duur. Zolang als op een artikel winst wordt gemaakt (en dan bedoel ik niet dat deel van de winst dat dient om de productiekosten te dekken), is het te duur.

Ik verwacht niet dat het vlug zal veranderen, maar het kan geen kwaad om er maar weer eens op te wijzen dat de consument bestolen wordt, omdat zo nodig de zakken van aandeelhouders gevuld moeten worden. Ik kan me nog voorstellen dat degenen die écht geld in een bedrijf steken daar een vergoeding voor moeten krijgen, maar de meeste aandeelhouders zijn niet meer dan speculanten, die net zo gemakkelijk de consument belazeren als bedrijven failliet laten gaan, als ze daar zelf maar beter van worden.

woensdag 16 maart 2005

Erg korte bocht!

Pamela Hemelrijk gaat in haar column in de Metro van vandaag wel héél erg kort door de bocht wanneer ze Havana voorstelt als een Amsterdam dat indertijd door krakers bezet zou zijn. Ze vergeet voor het gemak kennelijk maar even dat Cuba vóór de revolutie werd uitgebuit door dictator Batista, iemand die uiterst goede betrekkingen onderhield met de Verenigde Staten, en dat Cuba indertijd niet veel meer was dan een pretpark voor rijke Amerikanen. Ze vergeet ook dat na de revolutie Cuba zowat door de hele wereld werd geboycot, met als enige uitzonderingen het Sovjet-blok en de Chinese Volksrepubliek. Ze vraagt zich ook niet af of Cuba zonder die boycot intussen niet een gewone democratie zou zijn geweest. Ex-president Jimmy Carter deed dat jaren geleden al wel, en hij kan toch niet bepaald als links worden beschouwd. De bedoeling van deze column is mij, kortom, niet bepaald duidelijk...

Let wel, ik wil hiermee bepaald niet zeggen dat het in Cuba zo geweldig is, maar het verval en de armoede zijn ongetwijfeld voor een groot deel te wijten aan het economisch isolement. Uit wat er wél gerealiseerd is (bijv. onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen, zij het dan door de economische situatie niet zo goed als wenselijk) kun je een idee krijgen over wat in andere omstandigheden mogelijk zou zijn geweest. Het zou wel zo eerlijk zijn geweest, wanneer Pamela ook even vermeld had dat het juist door het isolement is, dat Fidel Castro de touwtjes zo strak in de hand kan houden. En dat is uiteraard ook precies de bedoeling van de USA, want op deze manier hoeven ze alleen maar te wachten totdat na de dood van Fidel een machtsvacuüm ontstaat, waardoor ze hun wingewest weer kunnen inpikken, op dezelfde manier zoals ze nu ook democratie (of zoiets) gebracht hebben in Irak.

woensdag 2 maart 2005

Meerderheid / minderheid ...

Volgens briefschrijver H.J. Fock in de Metro van vandaag houdt democratie in dat de meerderheid rekening houdt met de minderheid. Ik kan me daar best in vinden, maar ik zou er toch ook op willen wijzen dat op grond van dat uitgangspunt Nederland op dit moment bepaald niet democratisch geregeerd wordt. Momenteel gaat de meerderheid gebukt onder de wil van de neoliberale minderheid van de VVD.
Verder ben ik het ook niet mee eens met zijn stelling dat rechts extremistische partijen verboden worden. Door ze te verbieden, verdwijnen deze clubs ondergronds en is het helemaal niet meer duidelijk wat ze denken. Elke mening moet toegestaan worden. Als daarbij de wet wordt overtreden, kan ingegrepen worden. Wanneer de bevolking (lees: de kiezers) haar gezond verstand gebruikt (kan gebruiken), zal een extremistische mening (van welke richting dan ook) nooit de overhand kunnen krijgen.
Juist daarom is het zo belangrijk dat de voorlichting van de overheid eerlijk en betrouwbaar is, en dat goed onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dat laatste is trouwens ook in het belang van de neoliberale ideologie. En daaruit blijkt maar weer dat de huidige regering zélf niet eens weet waarmee ze bezig is...