maandag 31 december 2001

Gevoelige mensen...

En weer staat er iemand op met het humanitaire idee om de Nederlandse taal te kuisen. Als een taal immers geen negatieve woorden bevat, wordt de samenleving vanzelf beter (de ouderen herinneren zich wellicht George Orwell's roman «1984», waarin de taal ook herschreven werd: "Newspeak"). De goedwillende medemens wil nu het woord "neger" uit de "Dikke Van Dale" schrappen. Voorwaar een fantastisch idee. Eigenlijk moet er een boete staan op het gebruik ervan. Ik wil trouwens héél dringend voorstellen om ook het woord "schot" te schrappen. Ook dit woord is erg beledigend. Zo geeft de uitdrukking "een Schot in open doel" maar al te duidelijk aan dat Schotten als keeper niets waard zijn. Evenals "pool", want uit "wind van Polaire oorsprong", "Noordpool" en "Zuidpool" blijkt dat Polen koude kikkers zijn. En een drukpers moet ook maar een andere naam krijgen, want je zou wel eens de indruk kunnen krijgen dat alle Perzen zich drukken.

Trouwens ook grapjes als de uitvinding van het koperdraad (twee Nederlanders zagen een cent op de grond liggen en grepen er beiden tegelijk naar) moeten minstens met eenzame opsluiting worden bestraft. Dit bevestigt het vooroordeel van gierige en hebberige Nederlanders - dit moet trouwens ook erg beledigend zijn voor de ondernemers die op papier hun inkomsten driftig zitten te verhogen, terwijl ze juist zo met het algemeen welzijn begaan zijn door aan te dringen op loonmatiging.

Wat zal het Nederlands toch geweldig politiek correct worden. En hoe vreselijk saai! Alsof je misstanden kunt oplossen door ze niet meer te (mogen) benoemen. Dát is pas écht dom (of is "dom" misschien ook al verkeerd? Hoe moet dan die toren in Utrecht voortaan heten?)

woensdag 19 december 2001

"Vrij" als in "vrije markt"

Ik begrijp nu eindelijk wat "vrij" in de uitdrukking "vrije markt" betekent: hetzelfde als in "Vrijheid" in de naam van de VVD: kapitalisten zijn volledig vrij om te doen wat ze willen en wij (de overige mensen) mogen vrij kiezen of we ons willen laten oplichten. Gekonkel van benzinemaatschappijen, bouwmaatschappijen, belastingontduikingen? Geen probleem: voor een grijpstuiver komen de schavuiten eraf. De rest hoesten de burgers wel op.

CD-producenten zijn vrij om 100-en procenten teveel te vragen voor hun producten, maar als mensen illegaal kopieën maken, wordt niet de prijs verlaagd, maar spreekt men schande van de kopieerders. Sterker nog, CD's worden "beveiligd", waardoor mensen zelfs geen LEGALE kopieën meer kunnen maken voor eigen gebruik. Binnenkort is het zelfs verboden kraakprogramma's te gebruiken om toch een LEGALE reservekopie te kunnen maken.

Het zal wel niemand een zorg zijn, want iedereen is dolgelukkig met zijn "gratis" euro-kit. Dat we het afgelopen jaar (en de komende jaren) hopen geld (hebben) moeten betalen voor diezelfde euro wordt nu even vergeten. En volgend jaar stemt iedereen weer vrolijk op dezelfde nep-socialisten en nep-liberalen, die intussen de traditie van de lubberiaanse uitbuiting met verve voortzetten. Slaap (en droom) maar lekker verder, Nederland.

dinsdag 11 december 2001

Netelenbos kan het niet meer volgen!

Netelenbos begrijpt er écht niets van! Eindelijk leek het alsof het jarenlange lubberiaanse en paarse streven om door het spoornet systematisch niet te onderhouden de mensen weer de auto's in te jagen effect begint te hebben (vanochtend meer dan 300 km file) en dan besluit Netelenbos voortvarend nieuwe wegen aan te leggen. Begrijpt ze dan niet dat het aantal verkeersongevallen alleen kan dalen wanneer het verkeer volledig vast staat? Dan zou ze net zo goed het achterstallige onderhoud aan het spoornet voortvarend aan kunnen gaan pakken. Zit straks iedereen weer in de trein en de wegenbouwers weer zonder opdrachten...

woensdag 5 december 2001

Parlementaire monarchie of koninklijke dictatuur?

Ik herinner me uit de lessen "Staatshuishoudkunde" op de middelbare school (jaren '60) dat in Nederland het parlement de wetten maakt en dat de koning(in) ze wel moet tekenen, maar dat dat louter een formaliteit is. Ook tijdens de af en toe opdwarrelende discussie over afschaffing van de monarchie wordt steeds verteld dat het koningshuis louter een decoratieve (en voor sommigen een symbolische) functie/waarde heeft.

Hoe komt het dan dat het kabinet zich nu de wet laat voorschrijven door de koningin? Immers "...Beatrix wil dat er geen onderscheid komt tussen haar drie zoons..." (de Volkskrant van vandaag). Of misbruikt zij misschien haar formele macht en/of laat de regering zich intimideren? Het begint erop te lijken dat deze regering haar verantwoordelijkheid niet kent en dat de koningin haar boekje te buiten gaat... Kortom: hard tijd voor de nodige veranderingen!

dinsdag 6 november 2001

Medelevende D66... Kots!

D66 heeft voorgesteld om voortaan geen wijn meer op te nemen in kerstpakketten voor de politie. Dit zou kwetsend zijn voor de talloze moslims die inmiddels in Nederland werken en ook kerstpakketten krijgen.

Misschien kunnen ook de volgende artikelen nog geweerd worden: blikjes paté (om vegetariërs en leden van bijv. de Dierenbescherming niet voor het hoofd te stoten), pakken koekjes (om diabetici en mensen met overwicht niet te kwetsen) en boeken of tijdschriften (het moet voor analfabeten vervelend zijn om met hun probleem geconfronteerd te worden).

Het hele verschijnsel KERSTpakket moet trouwens pijnlijk zijn voor niet-Christenen. Misschien is het beter om deze pakketten voortaan te verstrekken op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Tenslotte zijn ze bestemd voor arbeiders.

woensdag 31 oktober 2001

Wie is hier de piraat?

Nieuwe CD van Michael Jackson met een inkoopprijs van ƒ 30,00. Dat betekent dus zo'n ƒ 28,00 winst voor Sony, Wacko Jacko en Co.

Het is juist de grenzeloze arrogantie van CD- en software-fabrikanten, die leidt tot piraterij. In plaats van de oorzaken van het misbruik aan te pakken, wordt op steeds grotere schaal gestraft.

In feite is het deze zelfde mentaliteit die nu Afghanistan plat bombardeert in plaats van te proberen de oorzaken van het terrorisme te begrijpen en dáár iets aan te doen. Leve de zegeningen van de "vrije" markt. Gelegaliseerde piraterij, dát is wat het is!

En laat niemand nu denken dat ik voorstander ben van piraterij (zeker niet wanneer de piraat-CD's of -software weer verkocht worden) en ik heb al evenmin ook maar de minste sympathie voor welke vorm van terrorisme dan ook, maar straffen en bombardementen hebben in dezen al even weinig effect als een pleister bij een hersenbloeding.

zaterdag 27 oktober 2001

Tja, en nou moeten we het nog geloven...

Wim Kok stelt de Nederlandse bevolking gerust (althans dat deel dat zich ongerust maakte). De vader van Máxima Zorreguieta (die een onfrisse rol gespeeld heeft in een moorddadig regime in Argentinië) zal niet aanwezig zijn bij de trouwpartij van zijn dochter met Willem Alexander von Amsberg.

We weten inmiddels dat er een gemakkelijke manier is om dat probleem te omzeilen. Máxima heette bij haar botsing ineens mevrouw Van Bos (of iets dergelijks) en uiteraard zal haar vader dan ook Van Bos heten... Betekent de mededeling van Wim Kok ook dat er geen meneer Van Bos aanwezig zal zijn bij de bruiloft? Het moet een klein kunstje zijn om de verzamelde pers te verbieden een bepaalde hoek van de kerk te laten zien of om melding te maken van die onduidelijke persoon met een Nederlandse naam, maar duidelijk niet ingeburgerd. En het moet niet moeilijk voor hem zijn om uit België in Nederland te komen...

donderdag 4 oktober 2001

Ondemocratische Nederlandse regering!

Ik heb al nooit veel opgehad met het politieke stelsel in Nederland, de zogenaamde 'parlementaire democratie'. Ik heb daarbij altijd Jan Blokkers verklaring voor het begrip parlement (van het Franse "parler"=spreken en "mentir"=liegen) voor juister gehouden dan de feitelijke etymologische oorsprong van het woord.

In de praktijk is er ook van de democratie vaak weinig te herkennen, maar wat de Haagse megalomanen nu weer presteren gaat werkelijk alle perken te buiten. Zij beslissen (aan de borreltafel?) dat Nederland de VS te hulp moet komen in hun oorlog (oorlog?), maar het parlement mag niet eens de zogenaamde bewijzen tegen Osama Bin Laden zien, omdat die volgens Aartsen "vertrouwelijk" zijn.

Kortom, de soldaten mogen wel worden aangeboden voor een "oorlog", waarbij vermoedelijk de VS mogen bepalen (het is "hun" oorlog, nietwaar?) in welke enge situaties deze soldaten worden ingezet, maar het "democratische" parlement mag niet eens weten om wat voor een oorlog het gaat. Het wachten is nog op Wim Kok die voor de radio gaat vertellen dat we rustig kunnen gaan slapen. Het is te hopen dat de kiezers zich deze dictatoriale houding bij de komende verkiezingen nog zullen herinneren...

vrijdag 21 september 2001

Terrorisme ontstaat door domme politici

Dat George "double-me" Bush niet verder komt dan een rechtlijnige indeling van de wereld in terroristen en goeden, verbaast me niet. Het is natuurlijk wel erg gemakkelijk om de zaak zo te simplificeren, want zo hoeft hij zich niet af te vragen hoe mensen tot dit soort terroristische wanhoopsdaden te komen; of het misschien niet de houding van de USA (d.w.z. van het kapitalisme) in de wereld is die geleid heeft tot een hoop armoede, ergernis en naijver; of het niet de armoede in grote delen van de wereld is, waardoor extreme ideeën (of dat nu fundamentalisme of anders heet) een dankbare voedingsbodem krijgen, waardoor mensen die toch niets te verliezen hebben, bereid zijn hun leven op te offeren.

Bovendien is het zo wel érg gemakkelijk om de eigen verantwoordelijkheid over het hoofd te zien. Zonder steun van de USA aan Bin Laden en aan de Taliban in het verleden zouden de aanslagen van 11 september wellicht niet plaatsgevonden hebben. Maar uiteraard had de VS daar goede redenen voor: de "Russen" moesten immers uit Afghanistan weg!

Trouwens: was de staatsgreep in Chili op die andere 11 september (1973) niet door de USA geïnspireerd? Over terrorisme gesproken! En is het niet onder auspiciën van de USA dat Cuba al tientallen jaren uitgehongerd wordt? Of wat te denken van de verantwoordelijkheid van de bewapeningsindustrie, die maar al te gretig het meest moorddadige wapentuig verkoopt aan wie ervoor wil betalen?

Kennelijk is het allemaal veel simpeler: een "oorlog" tegen een onzichtbare vijand moet alles oplossen. En het ergste is nog dat overal regeringen en burgers de simplistische oorlogsrethoriek en het tromgeroffel van Bush zonder bedenken overnemen. Maar wie wil er dan ook voor terrorist worden uitgemaakt ("Who is not with us, is with the terrorists" zoals George "double-me" het donderdagavond in het Congres formuleerde)?

donderdag 13 september 2001

Is de aanslag wel door of namens Bin Laden gepleegd?

Met stijgende verbazing volg ik de ontwikkelingen in de VS, en ik kan niet verhinderen dat ik vanaf gisteren steeds terug moet denken aan het gemak waarmee in 1963 meteen Lee Harvey Oswald als schuldige uit de goochelhoed getoverd werd, die later met evenveel gemak al snel door een onderwereldfiguur koudgemaakt werd, mogelijk om te voorkomen dat hij dingen zou zeggen die anderen (hoger geplaatsten) in verlegenheid zou brengen.

Ook moet ik denken aan de film "Casablanca" (Michael Curtiz), waarin tegen het eind Rik (Humphrey Bogart) de Duitse officier doodschiet, waarna het hoofd van politie tegen zijn ondergeschikten zegt "Round up the usual suspects". Het komt mij kortom heel erg voor alsof er al een draaiboek klaarlag voor een grootschalige terroristische aanslag.

Ook het feit dat een auto wordt gevonden met een Arabischtalig handboek voor de bediening van een Boeing vind ik wel heel erg "toevallig". Valt dit wellicht onder het begrip "deus ex machina" om de schuld wat gemakkelijker op Bin Laden te kunnen schuiven?

Er wordt ook gezegd dat de schuldigen vliegopleidingen in de USA of Europa gehad hebben, waaruit dus mag worden geconcludeerd dat ze in elk geval de Engelse terminologie op dit gebied zouden moeten kennen. Waarom hadden ze dan een Arabischtalig handboek nodig? Ongetwijfeld was het gemakkelijker aan een Engelstalig exemplaar te komen.

Houd mij te goede, ik heb geen enkele sympathie voor Bin Laden, noch voor welke andere extremist ook (of het nu een neofascist is, een fundamentalist of een "potenrammer"), maar de zaken moeten wel een beetje zuiver blijven. Ook het commentaar dat ik links en rechts hoor, dat "subtiel" suggereert dat als Bin Laden dan hiervoor niet schuldig is, hij in ieder geval toch nog moet boeten voor o.a. de aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Nairobi en ... (naam vergeten). Mensen die zo redeneren, zijn niet ver verwijderd van het fanatisme van de plegers van de recente aanslagen, of van de bomaanslagen in bijv. Jerusalem (vind ik tenminste).

Persoonlijk vraag ik me heel ernstig af of het wel zo vanzelfsprekend is dat deze aanslagen georkestreerd zijn door Bin Laden. Het ligt vermoedelijk wel heel gevoelig voor de USA, dat zich tenslotte maar al te graag afficheert als "the Land of the Free", maar waarom zou er geen binnenlandse vijand zijn, zoals Timothy McVeigh (?) met zijn aanslag in Oklahoma?

Er zijn in de USA krachtige rechtse, conservatieve, nationalistische milities die banden hebben met het reguliere leger (en er misschien zelfs deel van uitmaken?). Een aantal maanden geleden werd door een van die groepen vanuit Kentucky een kortegolfzender geëxploiteerd, die ook hier in Europa ontvangen is (niet door mijzelf overigens). Deze mensen moeten via hun contacten met ideologische verwanten in het leger en in de politiek gemakkelijk aan de informatie kunnen komen die nodig is voor dit soort aanslagen, en mogelijk beschikken ze zelfs over een communicatienetwerk, dat zich onttrekt aan controle van de CIA.

Mogelijk (waarschijnlijk?) bevinden zich onder hen ook mensen die in staat zijn een stukje te vliegen in een Boeing en die fanatiek genoeg zijn om een zelfmoordaanslag te plegen (er zullen ook daar Hermannen Brood rondlopen!)

Het is namelijk ook opvallend dat er in de telefoontjes van passagiers uit de gekaapte vliegtuigen nooit sprake is van bepaalde (ethnische) kenmerken van de kapers (het zou heel gemakkelijk zijn om ze te omschrijven als "Arabs" of wat dan ook), wat er dus ook niet op lijkt te wijzen dat er sprake zou zijn van mensen met een Arabische achtergrond. Of het moet natuurlijk zo zijn dat gesprekken waarin dit wel het geval is "in het belang van het onderzoek" niet zijn vrijgegeven. Dat is echter ook weer niet zo waarschijnlijk, want waarom worden dan zelfs de namen van de verdachten wel gepubliceerd (in de Spits van vanochtend)?

Tenslotte kan het natuurlijk ook zijn dat er in de USA wel degelijk rekening gehouden wordt met deze milities, maar dat dit achter een rookgordijn onderzocht wordt om hen niet te alarmeren. Verder is het natuurlijk ook in het belang van de geloofwaardigheid van George W. Bush om snel resultaten te boeken. Het is alleen te hopen dat hij zich niet laat meeslepen door het volkssentiment, waarover ik vanmorgen in de Spits las ("94% van de Amerikanen is voorstander van militaire acties"; "ruim 80% is voor militair geweld, zelfs als dit leidt tot een nieuwe oorlog". - Jaja, de Amerikanen hebben het altijd voor elkaar gekregen hun oorlogen elders uit te vechten...).

Overigens, afgelopen dinsdag in de vooravond (Nederlandse tijd) hoorde ik op CNN een of andere senator zeggen dat dit het gevolg was van de bezuinigingen op het leger, en dat hij hoopte dat dit de ogen van de regering zou openen. Misschien was die generaal ook wel lid van die rechtse milities...

vrijdag 6 juli 2001

Kapitalisme vs vrijheid

Het Pentagon maakt stinkzooi om demonstranten bij bijeenkomsten van wereldleiders en financiële instellingen te lijf te gaan. Vermoedelijk interesseert het hen geen zier wat de gevolgen op lange termijn voor de demonstraten zijn van de angstgevoelens die ze met die kankerzooi (het spul zal ongetwijfeld ook kankerverwekkend blijken te zijn, maar dat zal -zeker in het begin- stellig ontkend worden) teweeg willen brengen. Het is duidelijk: In de USA (en vermoedelijk ook elders in de zg. "vrije" wereld) wordt het leger gebruikt om de belangen van het kapitalisme te verdedigen.

Wie nu nog durft te beweren dat alleen in een kapitalistisch stelsel vrijheid mogelijk is, kan beter maar zelf vragen om opname in een gesloten inrichting, want een dergelijke naïviteit is niet te behandelen.

Trouwens ook in Nederland gaat het geweldig met de vrijheid: Wij mogen demonstreren tegen het huwelijk van Willem A., maar het moet wel zo gebeuren dat niemand het ziet (bijvoorbeeld in de Flevopolder of zo). Dat steekt schril af tegen de vrijheid die de overheid heeft om haastig voorzieningen af te breken (het zg. "privatiseren"), zoals PTT, openbaar vervoer (NS, buslijndiensten), onderwijs, gezondheidszorg.

En "het volk" wordt intussen zoet gehouden met de Máxima's "soap"-smile (kan ze eigenlijk nog wel iets anders dan smilen?).

Kapitalisme vs fatsoen

In de krant lees ik dat Nederland immigranten nodig heeft om de economie op peil te houden. Hebben de moderne slavendrijvers ook al locaties in gedachten voor de huisvesting? Misschien leegstaande kazernes? Daar passen heel wat stapelbedden in.

Ik vraag me trouwens af of hier niet een diepere bedoeling achter zit. Door namelijk alle gekwalificeerde werknemers naar Nederland te lokken, blijven de ontwikkelingslanden lekker lang ontwikkelingslanden, en dat is natuurlijk heel handig voor de bedrijven die daar tegen lage lonen producten laten maken. Bovendien weten die moderne slaven absoluut niks van de rechten die arbeiders in Nederland hebben, dus zorgen ze er meteen voor dat die rechten lekker uitgehold worden.

zaterdag 30 juni 2001

Onbenullige gemakzucht bij de Volkskrant!

In een overigens niet oninteressant artikel vermeldt de Volkskrant vandaag "Zelf heeft de Wereldomroep zenders op Aruba, Madagascar en in de Flevopolder. Die van Aruba is te ontvangen in heel Latijns-Amerika, en in West-Afrika." Is dat zo sedert de laatste orkaan in Midden Amerika? Vroeger stonden er wel zenders (meervoud) op Bonaire (en die staan er nog), maar niet op Aruba (trouwens volgens het uitzendschema van de Wereldomroep nog steeds niet)...

De zenders van Bonaire zijn trouwens ook in West Europa goed te ontvangen, vaak zelfs beter dan de Flevo-zenders. Dat ligt overigens niet aan het zendvermogen van de zenders, maar aan de speciale manier waarop de kortegolf signalen zich voortplanten. Wie meer wil weten over de Wereldomroep, en ook over Digitale uitzendingen, kan zijn hartje ophalen op de site van Radio Nederland Wereldomroep: www.rnw.nl.

Het moge duidelijk zijn: de Volkskrant wil graag indruk maken met zijn uitgebreide kennis, en het is daarbij kennelijk niet zo belangrijk als de informatie niet klopt: de lezer kan dat toch niet verifiëren!

zaterdag 23 juni 2001

Dat zal niet zo lekker gezeten hebben!

De Volkskrant vermeldt vandaag een opzienbarend feit: "In het midden van de ovale tafel zat Willem-Alexander...". Hoe moeten we ons dat voorstellen?

woensdag 13 juni 2001

Dat verklaart de slechte Nederlandse economie!

Ik moet Vermeend toch wel erg dankbaar zijn voor zijn heldere uiteenzetting van wat er mis is met de Nederlandse economie. Ik begon zowaar te geloven dat het kwam door de loonsontlagingen (want van loonsverhogingen kun je nauwelijks spreken bij de ongebreidelde prijsverhogingen in de laatste maanden), maar het komt omdat er in Nederland geen echte ondernemers zijn.

Althans volgens de definitie die Vermeend daarvan geeft ("Een echte ondernemer slaat de handen aan de ploeg, werkt hard en kijkt vooral of de kas klopt"). De Nederlandse ondernemers blijken -ook dat heeft de Volkskrant onlangs onthuld- vooral te kijken hoe ze zo vlug zoveel mogelijk uit de kas kunnen graaien..

zaterdag 31 maart 2001

Volkskrant propagandablaadje voor de monarchie?

Gewelddadig treffen tussen Palestijnen en Israelis (Avui, Le Monde), recessie in de USA (Libération), Ericsson wereldleider in telecommunicatie (Dimineata), RealNetworks onderhandelt met muziekindustrie (La Vanguardia), nieuwe ETA-dreigementen tegen voetballer Lizarazu (Le Monde), enz., maar de Volkskrant besteedt (afgezien van een klein hoekje voor de arrestatie van Milosevic, waarvan diverse kranten foto's publiceren) de eerste drie bladzijden van de zaterdageditie aan de verloving van een jongeman met dubieuze voorouders (koloniaal verleden) met een meisje met dubieuze voorouders.

Of is dit alles misschien een handige PR-truuk om de aandacht af te leiden van de bijna tot een volksopstand uitgroeiende reacties op het nodeloos en nutteloos vermoorden van dieren, omdat het Nederlandse régime het voor de vleesexport niet verantwoord vindt om ze te laten inenten? En als er dan iemand is die middels een spandoek de puntjes op de i zet, wordt haar dat onmogelijk gemaakt. Totzover de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting.

donderdag 22 maart 2001

To kill or not to kill...

Zou iemand misschien eindelijk eens uit kunnen leggen, waarom dieren preventief vermoord moeten worden, wanneer ze alleen het risico lopen ziek te worden (en daarvan in verreweg de meeste gevallen weer genezen)? Wat voor (economische?) belangen zitten hier achter? Het is duidelijk -dankzij een verhelderend artikel in de Volkskrant van enkele dagen geleden- dat er voor mensen geen risico zit in het eten van vlees van een dier dat mond- en klauwzeer gehad heeft.

Dan heb ik het natuurlijk nog niet over de vraag of deze gedode dieren nu niet beter af zijn, dan wanneer ze nog een tijd langer moeten wachten voordat ze ten behoeve van de vleesetende mens uiteindelijk toch nog gedood worden, en of het eten van vlees uiteindelijk wel zo gezond is voor de mens.

Misschien is dit wel een mooi moment voor een Brede Maatschappelijke Discussie over de veehouderij, en misschien nog veel meer over de vermeende noodzaak van het eten van vlees en over de minstens even volwaardige alternatieven. Door minder vlees te eten kan uiteindelijk ook een geweldige bijdrage geleverd worden aan het bestrijden van honger in de wereld. Wellicht kan de koningin hier eens enkele wijze woorden over zeggen...

woensdag 21 maart 2001

Kan het Centraal Planbureau wel rekenen?

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zouden hoge lonen (en hoge olieprijzen) leiden tot verminderde economische groei. Ik weet niet op last van wie ze dit soort tendentieuze uitspraken doen, maar wanneer ik zie hoe de winstcijfers van bijv. banken en Shell stijgen, vind ik het een schandalige uitspraak. Volgens mij komt de economische groei juist onder druk te staan door de ongebreidelde groei van de winstcijfers. Over de hoge olieprijzen kunnen we kort zijn: een winsttoename van 50% bij Shell is m.i. een afdoende verklaring voor de hoge olieprijzen; en dan zie ik net op Teletekst dat de benzine weer 3 cent duurder wordt, ik bedoel maar...

Tot op heden is er voor heel veel mensen nog steeds geen sprake van loonsverhoging, maar van loonsontlaging (immers minder dan de toename van de inflatie en andere kosten, zoals hogere BTW, nu vast "aanpassing" van prijzen ivm introductie Euro volgend jaar). Bovendien vraag ik me af of het CPB er wel rekening mee houdt dat lagere lonen ook leiden tot minder omzet in de handel en dus tot minder winst, enz.

Ik wens de calculators van het CPB veel wijsheid - dat wordt onderhand wel tijd! En misschien kan een degelijke rekencursus ook geen kwaad...

dinsdag 6 maart 2001

Geneuzel van een RK opperhoofd

De Volkskrant (niet voor niets het vroegere "Volksdagblad voor katholiek Nederland") publiceert vandaag een veelzeggend interview met bisschop Simonis.

Afgezien van Simonis' eenzijdige mening dat "bij scheiding van kerk en staat (...) de staat zich niet bemoeit met interne kerkelijke zaken", daarbij vergetend dat dan ook de kerk niets te maken heeft met de staat, vraag ik mij in alle ernst af hoe hij wil dat de regering dan toch weer rekening houdt met religie en levensbeschouwing. Hoe komt hij erbij om ervan uit te gaan dat dit christelijke (RK?) normen en waarden zullen zijn, in het huidige Nederland, met (bijv.) zijn vele moslims en nietgelovigen.

Wat is trouwens de zin van dit interview, wanneer Simonis zelf al zegt waar het om gaat: "Dat sommige mensen zo gek (!) zijn wel te geloven, moeten ze zelf weten (...)"? Dat is precies waar het om draait: Bij scheiding van kerk en staat mag de regering gelovigen niet -onnodig- hinderen in het beleven van hun geloof, maar ook geen levensovertuiging opdringen. Verder moet iedereen zelf maar zien wat hij/zij wel of niet gelooft!

Simonis haalt trouwens wel even een fris voorbeeld aan (Bush): die is dan wel heel vroom (schijnheilig?), maar doet bijv. niets om het ongebreidelde wapenbezit in de USA te beperken, en geeft de naastenliefde ook niet bepaald een hoge prioriteit in zijn plannetjes...

zaterdag 3 maart 2001

En dan nu de échte oorzaken!

Het is natuurlijk heel goed dat er weer eens aandacht besteed wordt aan het grote aantal verongelukte fietsers, ik vroeg me al af of de jaarlijkse aanval van nationale verontrusting er dit jaar bij in zou schieten. Ook is het natuurlijk geweldig om de fietsers op hun eigen verantwoordelijkheden te wijzen: goede verlichting: vooral die leuke (leuke?) reclamespotjes op TV van fietsende schemerlampen zullen het verkeer beslist veel veiliger maken. Toch?

En dan nu tijd voor échte maatregelen: de modemafia wordt verantwoordelijk gesteld voor de slechte zichtbaarheid van fietsers. Het is immers de modemafia die ieder jaar opnieuw voorschrijft dat vooral in de winter donkere kleding gedragen moet worden.

Daarnaast wordt nu eindelijk eens werk gemaakt van het terugdringen van te snel rijdende automobilisten en het aanpakken van bedronken automobilisten. Fietsverlichting zal beslist een factor zijn, maar als ik me de reclamecampagnes van jaren geleden (retroflectoren achter op de fiets, op de trappers en op de wielen) zouden fietsen zelfs zonder verlichting goed zichtbaar moeten zijn. De oorzaak moet dus elders liggen: onverantwoordelijk automobilisme! Want waarom wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij fietsers (in een groot aantal gevallen nog niet volwassen scholieren) en niet bij de potentieel veel dodelijkere automobilist?

vrijdag 9 februari 2001

Onvergeeflijk stom van mij!

Eerst kon ik het niet begrijpen: hoe kan iemand die tegen abortus is, nu voorstander zijn van het vrij bezit van moordwapens?

De reden waarom ik het niet begreep was echter zo duidelijk dat ik er wel in mijn domheid finaal overheen gekeken moet hebben. Naarmate er meer geaborteerd wordt, blijven er natuurlijk steeds minder mensen over, waarop nog geschoten kan worden!

dinsdag 23 januari 2001

Haagse domkoppen!

Nadat ik jarenlang door vrienden, kennissen en familieleden ben uitgemaakt voor leugenaar of fantast, wordt dan nu toch eindelijk door "Den Haag" toegegeven dat we allemaal bespioneerd worden op last van een hoger belang (lees CIA, MI6 & Co). Overigens wordt door Echelon ook industriële spionage gepleegd, zoals de afgelopen jaren diverse malen gebleken is; ik herinner me in dezen een mislukte deal van het Europese Airbus, die bij Boeing terechtkwam.

Waar is "onze" regering de afgelopen jaren eigenlijk wél mee bezig geweest? In ieder geval niet met een cursus Internet. Anders zouden ze hebben geweten hoe ze met een zoekmachine hadden kunnen zoeken op Echelon, en dan hadden ze nu niet zo verbaasd hoeven te zijn.

Wedden dat over een week niemand zich deze opschudding meer herinnert - en over vijf jaar word ik weer even vrolijk uitgemaakt voor een fantast of leugenaar...