woensdag 5 december 2001

Parlementaire monarchie of koninklijke dictatuur?

Ik herinner me uit de lessen "Staatshuishoudkunde" op de middelbare school (jaren '60) dat in Nederland het parlement de wetten maakt en dat de koning(in) ze wel moet tekenen, maar dat dat louter een formaliteit is. Ook tijdens de af en toe opdwarrelende discussie over afschaffing van de monarchie wordt steeds verteld dat het koningshuis louter een decoratieve (en voor sommigen een symbolische) functie/waarde heeft.

Hoe komt het dan dat het kabinet zich nu de wet laat voorschrijven door de koningin? Immers "...Beatrix wil dat er geen onderscheid komt tussen haar drie zoons..." (de Volkskrant van vandaag). Of misbruikt zij misschien haar formele macht en/of laat de regering zich intimideren? Het begint erop te lijken dat deze regering haar verantwoordelijkheid niet kent en dat de koningin haar boekje te buiten gaat... Kortom: hard tijd voor de nodige veranderingen!

Geen opmerkingen: