vrijdag 30 maart 2007

En hoe gaat het nu met de PvdA?

Aangezien dit niet bedoeld is als een thriller met aan het eind van elk hoofdstuk een cliffhanger, kan ik het wel meteen zeggen, en in gewone-mensen-taal: het gaat KLOTE met de Partij van de Arbeid (let wel: niet de Partij voor de Arbeiders)!

Het NRC van vandaag publiceert twee opzienbarende artikelen. In het ene, met als titel PvdA raakt vervreemd van achterban, dat getooid gaat met een foto die maar al te duidelijk laat zien hoe Wouter B. en Jan-Peter B. het met elkaar getroffen hebben, wordt gesproken over een vandaag door de Wiardi Beckman Stichting (het wetenschappelijk bureau van de PvdA) gepubliceerde artikelenbundel (Verloren slag), waarin een uiterst somber beeld geschetst wordt van de partij, die één generatie geleden nog hét boegbeeld was van de arbeidende klasse.

Dat dat de laatste jaren niet meer zo is, wordt duidelijk uit het andere artikel (Activistische SP verovert de FNV), waarin van verschillende kanten belicht wordt hoe de PvdA veel aanhang verloren heeft onder de FNV-leden, maar ook onder "lagere [FNV-]bestuurders". Volgens vakbondsbestuurder Stam komt dat omdat de SP 'heldere en herkenbare standpunten inneemt', terwijl de PvdA en de FNV-top dat niet doen.

Wim Baltussen (FNV-Bondgenoten Brabant) ziet het net zoals ik hier al diverse malen betoogd heb: "De SP is [...] meer zoals de PvdA in de tijd van Joop den Uyl aan het worden."

De Beus, hoogleraar politicologie aan de UvA 'heeft de PvdA de verwijdering met de vakbond aan zichzelf te wijten' door haar liberalere koers in de jaren 1990 [herinner je je nog hoe Wim Kots (voormalig FNV-bestuurder!) in 1995 druk bezig was de "ideologische veren" van de PvdA af te schudden?].

FNV-voorzitter Agnes Jongerius (PvdA-lid) ergerde zich een jaar geleden aan SP-spandoeken bij een FNV-demonstratie in Den Haag.

Misschien wordt het tijd voor een paleis-coup bij de FNV, zodat de FNV haar PvdA-veren kan afschudden. Als je ziet hoeveel voormalige FNV-bonzen zich nu voor de PvdA schurken aan het lelijke blauw in de Tweede Kamer, krijg je de indruk dat die FNV-piefen zich meer bezighouden met hun loopbaanplanning (PvdA-pluche) dan met de belangen van de arbeiders...

woensdag 28 maart 2007

Christelijk-democratische, sociaal-democratische politiek?

Lamenielache! In Nederland gaat het alleen om kapitalistische (of als je wilt: neokapitalistische) politiek.

Een duidelijk voorbeeld wordt vandaag weer gemeld in Dagblad de Pers, wanneer verwezen wordt naar opmerkingen van CDA-staatssecretaris De Jager van Financiën die "belasting op milieuvervuilende activiteiten" volgend jaar wil verhogen. Het extra geld moet dan dienen om de vennootschapsbelasting met één procent te verlagen en de inkomstenbelasting in de eerste schijf met een half procent. Oftewel: de winsten (en dat betekent dus: de nutteloze couponknippers, commissarissen en andere holkoppige patsers) mogen twee keer zoveel profiteren als degenen die er werkelijk voor zorgen dat er ook maar iets geproduceerd wordt en dat er dus ook maar winst gemaakt kan worden: de arbeiders.

Wéér een actie van Balkenende (nu al in versie IV), met steun van de neosocioliberale PvdA van Wouter Bush, die wel geïnteresseerd is in de arbeid (want die zorgt tenslotte voor de winst), maar niet in de arbeiders... Zijn club heet niet voor niets Partij van de Arbeid en niet Partij voor de Arbeiders! Denk hier vooral bij toekomstige verkiezingen goed aan!

KI-veeartsen naar het gevang!

Minus-ter Hirsch Ballin (ook al zo'n fraai lid van het nep-christelijke en nep-democratische CDA) gaat onderzoeken of 'dierenporno' strafbaar kan worden gesteld. Nog afgezien van de vraag wat hij onder 'dierenporno' verstaat (afbeeldingen of teksten [?] die dieren aanzetten tot sexuele perversiteiten wellicht?), vind ik het dat het veeleer tijd wordt om dierenrechten eens wat ruimer en vooral eerlijker te zien. De minus-ter vindt "bestialiteit zo stuitend [...] dat moet worden gezocht naar mogelijkheden om effectief op te treden", maar beseft hij wel wat de betekenis is van 'bestialiteit'?

Aan de hand van eerdere discussies kan ik me wel ongeveer voorstellen dat sex met dieren (en uiteraard het mishandelen van dieren) strafbaar zou moeten worden gesteld, maar ik heb nog nooit (afgezien van bij monde van zeurpieten en van Dwarslezer) iets gehoord over de manier waarop dieren verkracht worden om te voorkomen dat ze zelf op een dierwaardige manier sex kunnen hebben. Vermoedelijk zal dat ook niet ter discussie staan, want dat levert nu eenmaal geld op, en dát is toch het allerbelangrijkste in 'onze' neoliberale uitbuitingsmaatschappij...

Alleluya-domheid ten voeten uit

In de Sp!ts loopt de afgelopen dagen weer een discussie over christenfundamentalisme en vandaag is het daarin o.a. de beurt aan ene H. Fekken uit Amsterdam, die zijn ingezonden brief begint met:

"Waar bent u zo bang voor, B. van de Berg, dat het klimaat christelijker wordt? Dat zou u in ieder geval niet schaden. Christenen zijn in hun doen en laten tegenover hun medemensen heel wat beschaafder dan u. [...]"

De leeghoofdigheid van deze H.F. loopt bijna van de pagina af. Hoe is het in kotsnaam mogelijk dat iemand die weet hoe de gristen Balkenende willens en wetens Nederland laat deelnemen aan illegale oorlogen, die ook nog eens begonnen zijn op basis van leugens, hoe de gristen Donner beslissingen neemt over de Schiphol-gevangenis (geen centrale ontgrendeling van de cellen, vanwege het ontsnappingsgevaar), hoe staatssecretaris Van Geel (ook van het zogenaamd christelijke CDA) steeds dezelfde leugen blijft herhalen over de straling van UMTS-zenders, durft te beweren dat christenen "beschaafder" zijn of zelfs maar durft te suggereren dat ze beschaafd zijn...

maandag 26 maart 2007

Nederland moet maar uit de EU!

In Trouw lees ik zojuist dat Balkenende er - zij het met een (ongetwijfeld kwartslachtig) slagje om zijn enge armpjes - mee heeft ingestemd dat de door Nederland en Frankrijk afgewezen 'Europese grondwet' alsnog van kracht wordt. Volgens de Duitse bondskanselier Enge-la Merkel is het ontwerp "getekend door 27 premiers en ministers van buitenlandse zaken" en daarom moeten Nederland en Frankrijk maar niet zeuren.

Hetzelfde artikel maakt melding van het feit dat alle EU-leiders 'min of meer' hebben ingestemd met een Verklaring van Berlijn, die hoog opgeeft over de prestaties van 50-jarige samenwerking in Europa. Dit document zou 'de EU nieuwe inspiratie' moeten bieden.

Nieuwe inspiratie, inderdaad: Nederland uit de EU! Het feit dat de enge club rond Balk en Bos er geen moeite mee heeft om de Nederlandse bevolking te laten gijzelen door de paranoïde olie- en wapenboeren uit de VS, betekent nog niet dat alle Nederlanders er zo over denken.

donderdag 22 maart 2007

Over oorlogen...

"In wars, boy, fools kill other fools for foolish causes. That's enough for anyone to know." (uit Robert Jordan, The Wheel of Time - deel I, The Eye of the World, hoofdstuk 4).

woensdag 21 maart 2007

Wat nu weer, nondedju?

Het bericht (in de Volkskrant van gisteren) dat de gemeente Rijssen-Holten op 25 augustus a.s. gaat controleren of er op het metalfestival Elsrock geen godslasterlijke teksten uitgeslagen zullen worden, maakt duidelijk dat er in Nederland binnenkort geen redenen meer zullen zijn om met een vermanend vingertje naar theocratische staten als Iran en Saudi-Arabië te wijzen.

Waar enkele jaren geleden minus-ter Donner (die van de Schiphol-brand) nog naar de hoek verwezen werd toen hij te kennen gaf dat hij vond dat vloeken strafbaar gesteld zou moeten worden, lijkt de kans groot dat het huidige régime Balk-IV, met de steun van de zogenaamde socialist Bos (die suggereert trots te zijn op zijn christelijke opvoeding) en natuurlijk van de ChristenUnie beetje bij beetje op een polder-sharia aan het aansturen is.

Voor één ding hoef ik in ieder geval niet bang te zijn. Omdat ik niet in een god geloof, kan ik simpelweg niet vloeken, noch zondigen trouwens.
Vloeken is immers "godslasterende woorden uitspreken" (Van Dale) en zonde is (volgens de RK katechismus van 1898 "elke overtreding van de wil Gods". Vanuit die visie zijn derhalve bij het ontbreken van een god vloeken en zondigen onmogelijk. Omdat nog nooit juridisch waterdicht is aangetoond dat er een god bestaat, kan dan ook alleen een go(e)dgelovige daarmee de fout ingaan.

zaterdag 3 maart 2007

Hoeveel zand laat een volk zich in de ogen strooien?

Dringend advies van Dwarslezer: zet eerst de slijmbak onder je monitor voordat je dit bericht leest, want ik kan je verzekeren dat die hard nodig zal zijn!!!

Bak goed klaargezet?

Het Spaanse persbureau Europa Press meldde enkele dagen geleden dat Máxima bij haar staatsbezoek aan Turkije een niet nader gespecificeerde hoeveelheid Nederlands grond heeft laten meenemen, zodat, wanneer ze onverwachts zou bevallen van haar derde kind (ze is inmiddels zeven maanden zwanger), haar kind zijn eerste voetstappen op Nederlandse grond zou kunnen zetten. Dit zou, nog steeds volgens Europa Press, een oude Nederlandse gewoonte zijn (zie de nieuwssite van Terra).

Het is werkelijk geen wonder dat dit 'koningshuis' zo geliefd is bij de Nederlandse bevolking, die in haar blinde bewondering de diepere filosofie niet ziet: meteen bij geboorte wordt het symbool voor Nederland en zijn Nederlandse bevolking met voeten getreden.

vrijdag 2 maart 2007

Haagse bluf of Haagse klucht?

Enkele weken geleden prees Jan Marijnissen de formateur (of informateur?) die aan de wankele wieg had gestaan van Balk IV en hij vroeg zich af of deze over een jaar weer beschikbaar zou zijn.

Met een beetje pech (of mazzel, afhankelijk van je politieke en sociale kleur en voorkeuren) haalt Balk IV niet eens volgend jaar, want de PvdA heeft nu al gedreigd uit het kabinet te stappen, wanneer staatssecretaris Albayrak gedwongen zou worden haar tweede nationaliteit op te geven. (NRC vandaag).