vrijdag 30 maart 2007

En hoe gaat het nu met de PvdA?

Aangezien dit niet bedoeld is als een thriller met aan het eind van elk hoofdstuk een cliffhanger, kan ik het wel meteen zeggen, en in gewone-mensen-taal: het gaat KLOTE met de Partij van de Arbeid (let wel: niet de Partij voor de Arbeiders)!

Het NRC van vandaag publiceert twee opzienbarende artikelen. In het ene, met als titel PvdA raakt vervreemd van achterban, dat getooid gaat met een foto die maar al te duidelijk laat zien hoe Wouter B. en Jan-Peter B. het met elkaar getroffen hebben, wordt gesproken over een vandaag door de Wiardi Beckman Stichting (het wetenschappelijk bureau van de PvdA) gepubliceerde artikelenbundel (Verloren slag), waarin een uiterst somber beeld geschetst wordt van de partij, die één generatie geleden nog hét boegbeeld was van de arbeidende klasse.

Dat dat de laatste jaren niet meer zo is, wordt duidelijk uit het andere artikel (Activistische SP verovert de FNV), waarin van verschillende kanten belicht wordt hoe de PvdA veel aanhang verloren heeft onder de FNV-leden, maar ook onder "lagere [FNV-]bestuurders". Volgens vakbondsbestuurder Stam komt dat omdat de SP 'heldere en herkenbare standpunten inneemt', terwijl de PvdA en de FNV-top dat niet doen.

Wim Baltussen (FNV-Bondgenoten Brabant) ziet het net zoals ik hier al diverse malen betoogd heb: "De SP is [...] meer zoals de PvdA in de tijd van Joop den Uyl aan het worden."

De Beus, hoogleraar politicologie aan de UvA 'heeft de PvdA de verwijdering met de vakbond aan zichzelf te wijten' door haar liberalere koers in de jaren 1990 [herinner je je nog hoe Wim Kots (voormalig FNV-bestuurder!) in 1995 druk bezig was de "ideologische veren" van de PvdA af te schudden?].

FNV-voorzitter Agnes Jongerius (PvdA-lid) ergerde zich een jaar geleden aan SP-spandoeken bij een FNV-demonstratie in Den Haag.

Misschien wordt het tijd voor een paleis-coup bij de FNV, zodat de FNV haar PvdA-veren kan afschudden. Als je ziet hoeveel voormalige FNV-bonzen zich nu voor de PvdA schurken aan het lelijke blauw in de Tweede Kamer, krijg je de indruk dat die FNV-piefen zich meer bezighouden met hun loopbaanplanning (PvdA-pluche) dan met de belangen van de arbeiders...

Geen opmerkingen: