zaterdag 16 september 2023

Gaan wij werkelijk Rutte missen?

Mark Ratte heeft het gepresteerd bij zijn laatste persconferentie te beweren dat wij hem nog zullen missen (zie Brabants Dagblad van gisteren).

Ik kan me beslist niet voorstellen dat er nog iemand in of buiten Nederland is die hem ooit zal missen, misschien zelfs zijn eigen omgeving niet.
Wat mijzelf betreft kom ik er graag voor uit dat IK hem in ieder geval niet zal gaan missen, noch dat ik hem ooit -met terugwerkende kracht- de laatste 50 jaar  gemist zou kunnen hebben.

Rutte missen? Ja, als koude kak van een boer (veefokker) met kiespijn!

dinsdag 5 september 2023

Zijn er ook argumenten ten gunste van privatisering?

Eigenlijk vanaf de invoering -of eindelijk het bedenken- van de Zorgverzekeringswet (lees: ZorgverZIEKeringswet) in 2005 (of hoeveel eerder al in achterkamertjes?) met dank aan de -uiteraard leugenachtige- VVD-er Hans Hoogervorst (de zorg zou goedkoper worden, en uiteraard beter) loop ik rond met de vraag wat er eigenlijk voor argumenten zijn ten gunste van privatisering. En uiteraard is de bemoeienis van de EU (de vroegere Europese Economische Gemeenschap) geen reden om er dan maar van uit te gaan dat privatiserig gunstig is.

Ik heb maar één argument kunnen bedenken -en dat is een heel slecht argument- namelijk het bijvullen van de overvolle bankrekeningen van veel nuttelozen in de samenleving (lees: naast-elkaar-leving) de dikke tussenlagen van managers (letterlijke vertaling: regelaars, dus ritselaars) en aandeelhouders.

De gevolgen laten zich alom zien. Zo meldt de Volkskrant vandaag dat er steeds meer mensen zijn die de dupe worden van in de problemen zittende zorginstellingen.
Ook zijn er de laatste jaren steeds meer ziekenhuisbedden verdwenen, omdat ze volgens berekeningen niet nodig zouden zijn, maar in werkelijkheid om de kosten te verlagen, dus de winst voor de aandeelhouders te verhogen. Ten tijde van de door de (kennelijk slecht geprogrammeerde!) algoritmen niet verwachte Corona-crisis leverde dat talloze problemen op, en ongetwijfeld ook onnodige doden.
Dit jaar zijn er ziekenhuizen die bepaalde operaties niet meer kunnen uitvoeren, omdat ze er niet genoeg "ingekocht" hebben bij de Zorgverziekeraars.

Maar ook, de Roverheid wil dat we de auto laten staan (en doet haar best om autorijden alleen voor de nuttelozen van de maatschappij mogelijk te houden) door torenhoge accijnzen te heffen op de door het kartel van de OPEC én door de olieboeren torenhoog gehouden olieprijzen. Anderzijds vindt de NS dat de treinprijzen nog maar verder verhoogd moeten worden (de Volkskrant van 1 juli), omdat er te veel mensen met de trein reizen. En uiteraard gaat de winst naar de aandeelhouders (bij de NS is dat de kapitalistische staat der Nederlanden) en de managers: directeur Koolmees vangt (en niet verdient, zoals de Volkskrant dat noemt), bijna een half miljoen per jaar - wat hij verdient zou misschien gevangenisstraf zijn, of ontslag zonder recht op een uitkering).

Eigenlijk is dit korte verhaal al duidelijk genoeg. Het neoliberale kapitalisme moet verdwijnen, en worden vervangen door een maatschappij waarin alles gebeurt met het welzijn van ALLE mensen voor ogen. Geen winst voor nuttelozen en kosten eerlijk verdeeld, dus dikke belastingen voor grootgraaiers en voor multinationals. NIEMAND meer inkomen dan de Balkenende-norm - en dat geldt niet alleen voor inkomen uit arbeid (aangezien de nuttelozen niet werken, zouden die daarbuiten vallen) maar ook voor winsten (in welke vorm dan ook).

NEE, ik bedoel hiermee niet een maatschappij zoals in de voormalige Sovjet-Unie of in Noord-Korea (en uiteraard ook geen op Noord-Koreaanse leest geschoeide verplichte 'koningsspelen'!), maar een maatschappij, waarin ten minste de instellingen en bedrijven die het Algemeen Nut dienen (zoals energie- en openbaar vervoers-bedrijven, de gezondheids-, ouderen-,  jeugdzorg en de GGZ. en ook bibliotheken en dergelijke) in handen van de overheid zijn of van openbare coöperaties - waardoor die niet  kostendekkend hoeven te zijn, maar behoeftedekkend; eventuele hogere kosten worden opgevangen door subsidiëring uit de openbare middelen.

maandag 4 september 2023

Perscensuur in Nederland?

Het Algemeen Dagblad (en andere kranten van hetzelfde persconglomeraat, verwezen in hun 'newsletter' (zoals die e-mails in het Nederlands kennelijk genoemd moeten worden) van vandaag, naar een artikel over Bernhard jr., die miljoenen zou krijgen voor de opvang van Oekraïners met als ondertitel «Waarom zoveel geld naar pandjesprins?».

Helaas, in de betreffende kranten kwam ik niet verder dan dat de "pagina niet gevonden [kon] worden", met een 'grappige' tekening erbij of iemand "even heel rap [kan] gaan zoeken".

Eerlijk gezegd ben ik bang dat de RVD (Rijksdienst voor Desinformatie) ervoor gezorgd heeft dat dit artikel in een zwart gat verdwenen is. Maar misschien is er heel toevallig precies bij dat artikel ergens een storing opgetreden, en staat het morgen alsnog op de betreffende webpagina's. Als dat zo is, zal ik het hier ook even melden! Zo sportief ben ik dan ook wel weer.

P.S. Gelukkig heeft Welingelichtekringen het bericht meteen gezien in het Algemeen Dagblad en zoëven was het daar nog te lezen, zodat je het hopelijk daar toch nog kunt raadplegen.


Aanvulling: Het Algemeen Dagblad heeft een rectificatie geplaatst met betrekking tot het artikel, waarover ik gisteren schreef (zie hierboven). Ik kan het me niet voorstellen, maar de club waarvan de pandjesprins deel uitmaakt heeft "het pand aan de Wassenaarseweg gratis ter beschikking [gesteld] voor de opvang van vluchtelingen". Als ze nu ook nog de huur van hun woekerpanden in overeenstemming brengen met de feitelijke waarde, wil ik hen eventueel aan de paus van Rome voorstellen voor zaligverklaring.

zaterdag 2 september 2023

Verdere verenging in de gezondheidszorg...

De Gelderlander meldt vandaag dat een Tiels ziekenhuis vijftien vertaalapparaten heeft (en gebruikt, neem ik aan), voor meer dan zeventig talen.

Ik vind dit -als vertaler (nee, niet omdat het mijn inkomen in gevaar brengt, want ik ben grotendeels gepensioneerd)- een akelige ontwikkeling. Andere vertalers zullen daar m.i. niet anders over denken (behalve natuurlijk als ze zelf van die vertaalapparaten verhandelen). Het gaat niet alleen om talen op academisch niveau, maar ook een veelvoud aan dialecten, en dan moet ook nog rekening gehouden worden met mensen die foute of 'nieuwe' woorden gebruiken (zoals in het Nederlands vaak "vergelijk" in plaats van "vergelijking", of "gaaf" voor "leuk".

In eerste instantie dacht ik dat dat soort dingen nog wel op vacantie gebruikt zouden kunnen worden, maar stel je voor dat iemand in een Spaanse kroeg "een shotje" besteld, en de ober ziet dat de klant vraagt om een "tiro", waarbij de klant meteen een kogel door zijn hoofd krijgt.

Ik vrees dat de risico's van de dubieuze praktijk van vertaalapparaten op de koop toegenomen worden; het feit dat de managers (die geen werkelijk verstand van vertalen hebben) vooral oog hebben voor de besparing, omdat geen échte vertalers meer ingeschakeld hoeven te worden.

VVD: Nieuw leven (meer dood?) in dienstplicht

Tot mijn verbazing wil de VVD (zie het Brabants Dagblad van gisteren) de ¨militaire dienstplicht nieuw leven inblazen¨.  Hierbij pleit deze partij voor een ¨vrijwillige dienstplicht¨. Nou heb ik bij de VVD altijd veel graaizucht gezien, maar nog nooit erg veel intelligentie, dus de paradoxale (of gewoon tegenstrijdige) combinatie van de begrippen ¨vrijwillig" en ¨plicht" vind ik daarbij niet eens meer vreemd. Onbegrijpelijk blijft die uiteraard wel.

Trouwens, ook de kop die het heeft over "nieuw leven" met betrekking tot het stimuleren van deelname aan een moorddadige bende roept ook meer vragen op dan in het artikel zelfs maar enigszins beantwoord worden!


De enige manier om de wereld veiliger te maken is de legers op te heffen en te vervangen door binnenlandse beschermingseenheden (zoals de nooit volledig uitgevoerde Bescherming Burgerbevolking na de Tweede Oorlog). Ik heb overigens weinig hoop dat een dergelijke mening ooit door regeringen zal worden uitgedragen, want de georganiseerde wapenindustrie - en de kolonialistische politiek van het neoliberalisme zal dat nooit toestaan!
Maak het leger leger - Het Geheugen