dinsdag 28 februari 2006

Bush zonder olie?

Zojuist hoorde ik op het radionieuws van RTBF dat Bush over de voortdurende aanslagen in Irak iets gezegd heeft in de zin van (sorry, maar ik hoorde het een beetje tussen neus & lippen) "Het land heeft de keus tussen chaos en vrijheid".

De man heeft nooit uitgeblonken in intelligentie, maar hij begint de laatste tijd steeds meer te klinken als een uitgemolken oliebron, waaruit nog wat modder opborrelt.
Hoe durft hij te suggereren dat Irak nog enige keuzemogelijkheid heeft, nadat hij het door zijn olie-oorlog in een bodemloze chaos gestort heeft?

Voor dit soort mensen (Bush & kornuiten en al hun medeplichtigen, en trouwens alle enge politici) zou ik zo graag willen dat alle verhaaltjes van gelovigen over een bestaan na dit -aardse- leven toch waar zouden zijn, zodat ze na hun dood tot in lengte van dagen (of hoe de tijdloze tijd daar dan ook gemeten wordt) in het helse vuur kunnen lijden...

maandag 27 februari 2006

Misdaad loont wel degelijk (kennelijk)

Gisteren al gehoord op de radio, en nu gelezen in de Metro. Verenigdestaatse onderhandelaars hebben 5 miljoen dollar geboden aan de Bosnische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Dit geld is bedoeld voor zijn familie en lijfwachten.

Belachelijk, ronduit belachelijk! Het is niet de manier, maar ik zou nog hebben kunnen leven met het idee wanneer ze geld zouden hebben geboden aan degenen die Mladic "dead or alive" hadden opgespoord - dat is tenslotte zoals het in de VS altijd gegaan is.

Voor zijn familie (gezin?) is het misschien een beetje zielig als hun huisgeneraal gevangen genomen wordt, maar ze hadden natuurlijk ook al eerder kunnen breken met de engerd. Tenslotte zullen ze thuis wel een beetje geweten hebben dat hun pettemans geen fris baantje had.

Wat betreft de lijfwachten... die moeten ook mee opgepakt worden, tenslotte waren ze zonder meer medeplichtig aan de oorlogsmisdaden van hun baas.

Wat me -een beetje terzijde- wel interessant lijkt (en alleen daarom al hoop ik dat Mladic gauw wordt opgepakt) is wat hij allemaal zal vertellen over de Nederlandse 'held' Karremans, met wie hij zich tenslotte soms bepaald vriendschappelijk ophield, zoals o.a. te zien is op de bijgaande foto van 12 juli 1995.
De consequenties voor Karremans en toenmalig minus-ter van Oorlog Joris Voorhoeve van Mladic' onthullingen lijken me ook wel iets om met belangstelling tegemoet te zien.

"Rita welkom"?

De Metro van vandaag besteedt een hele pagina aan een interview met minus-ter Rita Verdonk van deportatie, dat net zo goed niet gepubliceerd had kunnen worden, want ze draait nog maar eens haar oude opname af: mensen die worden uitgezet zijn niet zielig, Taida Pasic is niet zielig (want ze zat op het VWO en "in Kosovo is een vergelijkbare opleiding", waarbij ze heel handig niet vermeldt hoeveel VWO-achtige scholen daar zijn en of daar wel plaats is voor het meisje) en dat ze alleen "in uitzonderlijke gevallen" privé gegevens van asielzoekers bekend maakt.

Om een voorbeeldje te geven over de consequente denkwijze van de mevrouw met het zuinigste mondje van Nederland, citeer ik even twee zinnetjes uit het laatste deel van het (gepubliceerde deel van het) interview.
- "Schei eens uit met 'had dat niet eerder gekund'."
- "[...] dat had ik tien jaar eerder al moeten doen."

Verder wil ik eigenlijk nooit meer ook nog maar één woord vuil maken aan dit mens (maar dat zal voorlopig nog wel niet mogelijk zijn). Iemand die niet inziet dat ook 'economische' vluchtelingen het slachtoffer zijn van een onmenselijke politiek en dus in feite ook 'politieke' vluchtelingen zijn, kan beter met een schoteltje bij het toilet gaan zitten en de boel daar schoon houden. Ik neem aan dat ze dat met veel inzet zal doen. Zo iemand is in ieder geval niet geschikt voor een ministersfunctie. En dat disqualificeert dan meteen het hele balkenkabinetje...

zondag 26 februari 2006

Nieuw geldpotje?

Minus-ter Brinkhorst van Economische Zaken heeft een ideetje bedacht om van de schotelantennes aan gevels af te komen. Hij zegt natuurlijk niet dat al die schotelantennes 'geen gezicht' zijn (anders zou hij wat mij betreft eerst wel eens iets mogen doen aan al die geparkeerde auto's overal op straat), maar dat op deze manier ook mensen met een balkon op het noorden satellietzenders kunnen ontvangen.

Het zou me overigens niets verwonderen wanneer dit plannetje alleen voorziet in centrale schotelantennes voor het Astra-pakket en eventueel voor populaire Turkse en Marokkaanse zenders. Mensen die geïnteresseerd zijn in satellieten die iets meer naar het westen of oosten hangen, zullen ongetwijfeld achter het net vissen, net zoals bij de huidige kabelnetwerken geen rekening wordt gehouden met minderheids-interessen.

De centrale schotel moet worden verbonden met een zender met een relatief kort bereik, waarvan het signaal in de nabijgelegen appartementen opgevangen kan worden met een kleine antenne. Voor deze zender is wel een aparte vergunning nodig, die 'zeker een paar honderd euro' moet gaan kosten. (Noordhollands Dagblad van gisteren)

Over de uitzendrechten wordt in het genoemde krante-artikel niets gezegd, maar ongetwijfeld zullen die in dit geval ook moeten worden betaald. Wanneer de rechter jaren geleden al bepaalde dat distributie van een televisie-signaal via een kabelnetwerk beschouwd moet worden als een 'nieuwe uitzending' en daarvoor dus rechten moeten worden betaald, dan geldt dat in dit geval zeker. Hier is immers daadwerkelijk sprake van zo'n 'nieuwe uitzending'.

Een ander punt dat Brink (die al diverse malen eerder van zich deed spreken, zoals toen hij in de Europese Commissie -tegen de zin van de Tweede Kamer in- verklaarde dat Nederland vóór software-patenten was) gemakshalve maar niet vermeldt, is dat op deze wijze wel héél gemakkelijk voorkomen kan worden dat in Nederland naar niet-wenselijke zenders gekeken wordt. Ik kan nu al aangeven dat dit niet van toepassing zal zijn op CNN of de diverse commerciële zenders ('rotzooi' is in politieke zin voor rechtse régimes bepaald niet ongewenst), maar wellicht wél op Al-Jazheera.
Vergelijk dit met de twee voorlaatste alinea's van mijn artikel "Is er nog hoop voor Nederland?" van 27 januari dit jaar.

zaterdag 25 februari 2006

«Pax americana», oftewel vrijheid op z'n Verenigdestaats...

Voor degenen die nog niet weten hoe blij de inwoners van Irak (zouden moeten) zijn met het feit dat zij dankzij de illegale aanvalsoorlog van George Double-Me Bush en zijn clubje van olieboeren en wapenhandelaars bevrijd zijn van dictator Sadam Hussein, wil ik toch -ten behoeve van degenen die al hun tijd steken in het volgen van de strapatsen van GTST, ONM en hoe al die zeepstukken verder ook heten- nog even verwijzen naar de nefaste gevolgen van de manier waarop het marionettenrégime in Irak is samengesteld, waarbij hele ministeries in handen zijn van afzonderlijke stromingen (shi'iten en sunnieten).

Dat dat een succesformule is (althans voor de geheime agenda van Bush & kornuiten, die hopen op korte termijn de hele olie-industrie in het Midden-Oosten onder controle te krijgen) blijkt wel uit de aanslag van 22 februari 2006 op de gouden moskee in Samarra, een van de belangrijkste shi'itische heiligdommen, en de reacties daarop (aanslagen op, toen al, 27 sunnitische moskeeën). (
La Vanguardia van 23 februari 2006)

Ondanks de recente afspraken tussen Rusland en Iran, waardoor de dreiging van Iraanse atoomwapens minder imminent lijkt te zullen zijn, zal Bush toch blijven wachten op een gelegenheid om Iran aan te vallen. En wanneer Al Q'aida nog een paar grootschalige aanslagen pleegt (of lijkt te willen plegen) in Saudi-Arabië, zal hij ongetwijfeld ook daar zijn 'hulp' opdringen.

Voor alle duidelijkheid (sommigen zijn zo dom of boosaardig dat ze tegenstanders van de VS-politiek automatisch zien als voorstanders van het régime van Sadam Hussein) wijs ik er nog maar eens op dat ik bepaald geen fan was van het Baath-régime van Sadam Hussein, maar dat maakt mij niet automatisch tot een voorstander van de kolonialistische oorlogspolitiek van de VS.

vrijdag 24 februari 2006

Verdomd! Verdonk op de Albanese toer!

Webwereld maakt vandaag melding van het feit dat minus-ter Verdonk haar eigen propaganda-zender begonnen is (per VOD-cast: Video on Demand via het Internet). Ze wil zo haar campagnes toelichten.

Naast haar ongetwijfeld intussen al wereldwijd bekende menslievende houding ten opzichte van mensen die al jaren vergeefs wachten op een verblijfsstatus in Nederland en kinderen die bijna vanaf hun geboorte in Nederland wonen en niet zelden de taal van het herkomstland van hun ouders niet spreken wil ze ook informatie geven over haar "&-campagne". Met deze campagne beoogt ze "de meerwaarde van samenwerking tussen mensen van verschillende culturen uit te dragen".

Ik weet voorwaar niet wat hiermee bedoeld wordt, maar het komt op mij nog leugenachtiger over dan het waarheidsgehalte van Radio Peking ten tijde van de Culturele Revolutie of van de Verenigdestaatse Radio Martí. En het zou me niet verwonderen wanneer haar praatjes even interessant zijn als de ellenlange uitzendingen over de succesvolle vijf-jaren-plannen, zoals Radio Tirana die vóór 2000 uitzond. Wat dat leugenachtige betreft: dat zal niemand verwonderen, die gehoord heeft over haar geklets betreffende het niet-doorgeven van gevoelige informatie aan enge régimes.

Het lijkt me niet nodig een link op te nemen, want ieder zinnig mens mijdt mevrouwtje Verdonk als de eh... vogelgriep, en niet-zinnige mensen lezen mijn weblog niet (behalve misschien de gluurders van de voormalige Belabberde VeiligheidsDienst, maar ik neem aan dat die toch al beroepshalve verplicht zijn kennis te nemen van alle oprispingen van het régime van dienst).

donderdag 23 februari 2006

Hij blijft de boel bedonneren! Wanneer donnert hij eindelijk eens op?

Op 16 februari schaarde een duidelijke meerderheid van de Tweede Kamer (de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Wilders, D66, de VVD en de LPF) zich achter een voorstel van Boris Dittrich van D'66. Dittrich is van mening dat de Europese richtlijn voor de bewaarplicht "onvoldoende tegemoet [komt] aan de wensen van het Nederlandse parlement" en daarom zou de Nederlandse regering niet met de richtlijn mogen instemmen.

De vrome minus-ter van Justitie Donner (die een tijdje geleden nog plannetjes had om het vloeken strafbaar te stellen) heeft echter geen zin om zich iets van de motie aan te trekken, want anders wordt Nederland internationaal een "onbetrouwbare partner". [Alsof de Nederlandse bevolking niet al jaren weet dat het huidige Nederlandse régime volstrekt onbetrouwbaar is!].

Donder vindt dat Dittrich zich voor niks druk maakt en komt dan met een lulverhaaltje over de bewaartermijn die voor Nederland moet gelden. Corien Jonker, nog zo'n lid van het onchristelijke en ondemocratische CDA noemt de eerder genoemde motie zelfs "werkelijk ridicuul".


Niet dat het erg verwonderlijk is dat CDA-ers zich zo oogbeklept uiten, want tijdens de stemming in het Europese Parlement was de CDA-fractie de enige fractie die unaniem [wellicht onder druk van Balk en Donner - die opvallend genoeg voorzien is van de voornamen van de beroemdste Nederlandse zeerover, Piet Hein] het voorstel voor de bewaarplicht steunde. (Webwereld, 22 februari 2006)

Overigens bevestigt het bovenstaande nog maar weer eens dat er in Nederland nauwelijks sprake is van democratie. Nog afgezien van het feit dat kiezers vaak hun stem uitbrengen op grond van verkeerde informatie of gebrek aan inzicht, wordt door het régime zelfs geen rekening gehouden met beslissingen van de Tweede Kamer, het enige orgaan op dit niveau dat in ieder geval formeel rechtstreeks door de Nederlandse bevolking gekozen is.

maandag 20 februari 2006

Van zelfdenkende schietwapens en zichzelf straffende criminelen

De Metro van vandaag biedt op pag. 3 (van de nationale editie in ieder geval) weer een paar fraaie staaltjes aan van onzin.

In het artikeltje «Gewonde bij schietpartij in seksclub» -waarbij overigens blijkens het artikeltje niet in, maar vóór de club geschoten werd- wordt verteld hoe een van de ruziemakers een vuurwapen trok "en dat ging af". Het is toch wat, een vuurwapen dat afgaat... Betekent dit dat de vuurwapentrekker niet zelf geschoten heeft? Je zou het denken, want wat was anders meer voor de hand liggend geweest dan te zeggen dat hij een vuurwapen getrokken en daarmee geschoten had...

Daarnaast staat een artikeltje met de titel «Medewerkers sporthal vastgeketend». Uit het artikeltje blijkt weliswaar dat ze aan elkaar vastgebonden hebben gezeten, maar van kettingen is nergens sprake. Misschien is de Nederlandse taal al zover verziekt, dat men vergeten heeft dat 'vastketenen' gebeurt met kettingen (ketenen) en dat je anderzijds met kettingen niet kunt 'vastbinden'.
Het verhaal is overigens vrij duidelijk. De boeven hebben de sporthalmedewerkers aan elkaar vastgebonden om hinder te voorkomen. Alleen de twee laatste zinnen zijn op zijn minst gezegd wel een beetje vreemd: "De overvallers gingen op zoek naar een buit. Daarna werden ze aan elkaar vastgebonden".
Door wie werden de overvallers NA hun zoektocht naar een buit aan elkaar vastgebonden? Door de medewerkers die zch hadden kunnen losmaken? Was de politie gewaarschuwd door een voorbijganger of door een stil alarm? Of wordt misschien bedoeld dat de boeven de medewerkers hadden vastgebonden? Maar waarom dan NA het zoeken van een buit? Dat lijkt me dan toch ook niet meer echt zinvol...

Nee, dan die christelijke moraal!

Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft een wel erg eigenaardige manier van oordelen. Volgens een bericht in de Metro van vandaag is het minder erg om een vrouw te verkrachten die geen maagd meer is. Een man van 40 had zijn stiefdochter van 14 verkracht, maar die bleek volgens de hooggeleerde juristen "seksueel veel ervarener dan men van een meisje van haar leeftijd kan verwachten".

Het feit dat een vrouw tegen haar zin wordt misbruikt, dat een kind wordt misbruikt of dat iemand niet van zijn (stief)kinderen kan afblijven is minder erg dan de vraag of ... Ja wat, eigenlijk? Dat haar huwelijkskansen dalen omdat ze geen maagd meer is? Omdat het kind zelf al "gezondigd" heeft? Hoe is dat vastgesteld? Is daarbij uitgegaan van de verklaring van de hufter die geen respect heeft voor anderen? Wás ze seksueel wel ervarener? Wat is daarbij het criterium? Het ontbreken van een onbeschadigd maagdevlies? Of misschien wel het feit dat ze wist hoe kinderen verwekt worden?

Let goed op! Het gaat hier niet om "achterlijks moslims" of in welke hoek moslims door sommigen ook getrapt worden, maar om ongetwijfeld "fijne christenen", die bovendien uitspraken doen aan de hand van de op christelijke leest geschoeide Italiaanse wetgeving!

Ik ben trouwens wel benieuwd of paus Bennie VI hier nog iets over te melden heeft? Misschien beperkt hij zich wel toch de standaardverklaring, die het overal goed doet, of het nu over AIDS gaat of over armoedebestrijding: dat sex buiten het huwelijk niet toegestaan is (en natuurlijk dat sex binnen het huwelijk alleen mag dienen voor de verspreiding van het geloof, eh... voor de voortplanting).

Deze uitspraak doet me overigens denken aan een ander fraai voorbeeld van 'christelijke' logica, waarbij ergens in de jaren 1970 (?) besloten werd dat topless zonnen wel toegestaan was, maar dat dat dan wel esthetisch verantwoord moest zijn (m.a.w. vrouwen met hangborsten mogen niet)...

zondag 19 februari 2006

Over wansmakelijke onhumor gesproken!

De halve wereld staat op zijn kop, er worden mensen vermoord, ambassades en kerken in brand gestoken vanwege een onbegrepen karikatuur, die helemaal niet bestemd was voor degenen die zich nu zo 'gekwetst' voelen.

Maar wat te zeggen van de club Large Popmerchandising, die in zijn "Lentecatalogus 2006" een T-shirt aanbiedt met de hiernaast gereproduceerde opdruk?

Met een dergelijk wanproduct wordt geen enkel belang gediend (afgezien van de wens van grote verkoopcijfers) en er is ook geen enkele noodzaak om op zo'n walgelijke manier winstcijfers op te vijzelen. Een dergelijk gebrek aan gezond verstand kan wél kwetsend zijn voor de nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met de Titanic.

Wat mij betreft moet een club die een dusdanig slechte smaak tentoonspreidt, door iedereen geboycot worden...

zaterdag 18 februari 2006

't Is wat met die lange tenen

In El País lees ik vandaag dat het Russische dagblad Gorodskie Vesti uit Volgograd (het voormalige Stalingrad) op last van de gemeentelijke overheid (die de krant gesticht had) gesloten is, ondanks verzet van vertegenwoordigers van de islam, de Russisch-orthodoxe kerk en de joden. Deze krant (de naam betekent letterlijk "Stadsnieuws") zal worden vervangen door een nieuw communicatie-medium, waar de journalisten van Gorodskie Vesti werk zullen vinden, "met uitzondering van de schuldigen".

En wat is er nou allemaal aan de hand? De krant had op 9 februari een prent gepubliceerd, waarin Mozes, Boeddha, Jesus Christus en Mohamed op de TV zien hoe mensen ruzie aan het maken zijn, waarbij Mozes uitroept: "Maar dat hebben ze toch niet van ons geleerd?" Het is kennelijk al zó erg, dat een dergelijke opmerking al tot angst leidt bij overheden. Op deze manier wordt vrijheid wel héél gemakkelijk een leeg begrip!

Zoals blijkt kunnen heldere inzichten overal ontstaan, want op 7 februari kreeg ik (toen nog onder embargo) een
veelzeggende tekening toegestuurd van MetVerve Illustraties, die ik inmiddels mag publiceren. Ofschoon ik nu het risico loop dat mijn blog ook gesloten zal worden, vind ik het toch belangrijker dat mensen vrij hun mening moeten kunnen uiten - en uiteraard dat anderen daar ook op dezelfde manier op kunnen reageren.

Voor geïnteresseerden, hierbij nog een link waar de ontwikkelingen van de laatste weken op het gebied van karikaturen en gevoelige (maar desalniettemin angstaanjagend aggressieve) mensen in chronologische volgorde worden weergegeven: De Journalist.

Overigens publiceert El País ook nog een indrukwekkende toespraak die Ayaan Hirsi Ali op 9 februari in Berlijn gehouden heeft. Ik weet helaas niet of hij ook in een Nederlandse krant gepubliceerd is... en de internetsite van El País is jammer genoeg alleen maar toegankelijk voor abonnees.

woensdag 15 februari 2006

Misschien moet Bot maar gauw solliciteren!

Volgens een kop in de Spits van vandaag doet "Bot [...] het goed in Saudi-Arabië". Dat verwondert mij helemaal niet. Iemand die al een paar jaar meedraait in het meest ondemocratische (en het meest rampzalige, maar dat is nu even terzijde) Nederlandse kabinet vanaf 1940, moet zich in een ondemocratisch land als Saudi-Arabië wel als een vis in het water voelen.

Misschien is het een goede suggestie voor Bot om daar te solliciteren voor een ministerfunctie. De kans is (hopelijk [al heb ik zo mijn twijfels over het inzicht van het Nederlandse kiezerspubliek]) microscopisch klein dat hij na 2007 in Nederland nog in aanmerking komt voor een ministerspost...

Treinlogica

In een artikeltje in de Metro van vandaag wordt inzicht gegeven in de logica van ProRail-directeur Bert Klerk. Hij voorziet (aldus het artikeltje) 'een geleidelijke verbetering van onder meer het aantal treinen dat op tijd rijdt', maar wel moet 'de reiziger de komende tijd rekening houden met vertragingen'...

De diepere bedoelingen van deze tegenstelling ontgaat mij - maar wat dat betreft doet Klerk niet veel meer dan degene die in Nederland aan de politieke touwtjes trekken: onzin uitkramen!

Rotkoppen in de Metro

Koppenschrijven is duidelijk wel een kunst. Vandaag staan er alleen al op de voorpagina van de Metro (nationale editie) twee rotkoppen.

Eerst is er een klein artikeltje met de kop "Helft Nederlanders voor kernenergie", terwijl uit het artikeltje zelf blijkt, dat "bijna de helft van de bevolking [...] voorstander" is, terwijl "een veel groter deel [...] extra investeringen in alternatieve energie" steunt. De kop had dus minstens moeten luiden "Helft Nederlanders tegen kernenergie".

Het hoofdartikel in dezelfde editie kopt "Studenten gunstig gezind" (wat dat dan ook op zich al moge betekenen). Volgens de onderkop hebben "Vier op de tien laatstejaars [...] vertrouwen in kansen op arbeidsmarkt", waardoor al meteen een groot deel van de onduidelijkheid wordt weggenomen. Nadat in de studiejaren vóór het 'laatstejaar' de minder streberige of minder enthousiaste studenten al zijn weggevallen, heeft van het resterende deel nog niet de helft positieve verwachtingen ten aanzien van hun loopbaan.

Het artikeltje meldt verder dat in 2005 slechts 18% en in 2004 slechts 9% van de laatstejaars die gunstige verwachtingen had. Het betreffende onderzoek heeft kennelijk al voldoende aan minder dan 1½ maand om te kunnen bepalen hoe studenten in het hele jaar 2006 hun toekomst zien. Toch wel knap!

maandag 13 februari 2006

En nu schiet hij ook nog op zijn eigen vrienden

Nadat hij al indirect (?) betrokken is bij de (illegale, alsof oorlog ooit legaal kan zijn) oorlog in Irak, begint de Verenigdestaatse vice-president Dick Cheney nu ook al op zijn vrienden te schieten...

Wie het niet gelooft kan in de Washington Post van vandaag nalezen hoe hij bij een jachtpartijtje op een jachtmaatje schoot.

Nouja, jagers zijn al geen lekkere mensen (voor de lol op dieren schieten), maar als ze dan ook nog zo oorlogszuchtig zijn als Cheney, is het natuurlijk helemaal niet verwonderlijk dat dit soort dingen gebeurt.

Met hoeveel maten wordt in Washington gemeten?

De VS, althans hun minus-terie van Oorlog (het Pentagon) is voorbereidingen aan het treffen voor een raketaanval op 'nucleaire doelen' in Iran. Deze aanvallen zouden pas uitgevoerd worden wanneer 'blijkt dat Iran inderdaad over kernwapens beschikt' en wanneer diplomatiek overleg geen resultaat heeft gehad. (Metro vandaag).

De machtswellust van de VS kent duidelijk geen grenzen. Alsof er al niet genoeg ellende wordt aangericht door Bush' oorlogen tegen Afghanistan en Irak, stormt dit holle vat als een hondsdolle locomotief verder (uiteraard op aansporing van zijn olievriendjes).

De vraag is niet óf er aanvallen op Iran zullen plaatsvinden, maar wanneer. Wat de voorwaarden van het Pentagon betreft (er moeten kernwapens zijn en diplomatiek overleg moet niet gewerkt hebben), daarvan hebben we de betekenis in Irak gezien. Bush (en met hem, in het koor van de medeplichtigen, Tony Blur en JP Balk) hadden bewijzen van massavernietigingswapens in Irak. Het feit dat ik indertijd al wist dat het geen bewijzen waren (zie mijn blogberichten uit die tijd), toont aan hoe kinderlijk eenvoudig het kennelijk is om 'christelijke' politici voor de gek te houden.

En ook het vermelden van diplomatiek overleg is een wassen neus. De VN-commissie die in Irak onderzoek aan het doen was, vroeg om meer tijd; Saddam Hussein was al aan het zoeken naar een land waar hij heenkon, omdat dat een subsidiaire eis was van Bush, maar Bush wilde te allen prijze voorkomen dat hij zijn oorlogje niet zou kunnen voeren en besloot daarom maar meteen toe te slaan.

Laten we één ding duidelijk zien: NIET Iran, NIET Al Q'aida, NIET Noord-Korea, en al helemaal NIET de Islam zijn verantwoordelijk voor het wereldwijde gevoel van onzekerheid. Dat wordt (direct en indirect) veroorzaakt door de verspreiding te vuur en te zwaard (letterlijk!) van het kapitalisme (tegenwoordig verscholen onder de nieuwspraak-term 'neoliberalisme').

Ook de ellende rond de karikaturen over Mohamed is een gevolg van het wangedrag van de gewelddadige Verenigdestaatse politiek (daarbij uiteraard gesteund door een -gelukkig slinkend- aantal slaafs meelopende régimes, zoals dat van Balk & Zwam). De gefrustreerde massa's zien hierin een uitlaatklep voor hun woede. (Voordat ik straks bedreigd word door volgelingen van Geert Wilders: ik wil hiermee niet zeggen dat de daden van de protesterenden terecht zijn, die zijn excessief en niet te rechtvaardigen.)

Ik ben ervan overtuigd dat voor veel moslims de karikaturen en de oorlog in Irak onderdelen zijn van één en dezelfde strategie. Tenslotte zijn veel Nederlanders niet eens in staat het verschil te zien tussen een Turk en een moslim, of tussen een moslim en een terrorist...

Het kan kennelijk nog steeds erger!

Nadat ik me al onbeschrijflijk verbaasd en gestoord had over en aan het gemak waarmee de drie politieke partijen, die zich op 'democratische' wijze de touwtjes van Nederland hadden toegemeten, hun verkiezingsbelofte over kernenergie (Borssele zou uiterlijk 2013 sluiten) verbraken, geven ze nu te kennen dat dat kennelijk nog niet het einde is.

Staatssecretaris Van Geel van Milieu vindt namelijk dat Nederland een tweede kerncentrale nodig heeft, dat zou eventueel in Borssele kunnen, want volgens hem is in Zeeland wel 'draagvlak' voor kernenergie. (Metro van vandaag)

Hoe die man in kotsnaam op 'milieu' is terechtgekomen zal wel altijd een vraag blijven, tenzij hij misschien goede contacten heeft in 'het milieu', dat ook in de TV-serie Baantjer regelmatig de revue passeert, en de club van Zalm niet precies op de hoogte was van het feit dat het hier om een ander milieu gaat.
[Waarom weet ik niet, maar ik moet ineens denken aan dat liedje uit het toneelstuk «De ondergang van de Onan» van Wim T. Schippers, waarin Gerrit Dekzeil zingt "Ik ben Gerrit, en ik steel als de raven. Ik ben een boef in de ogen der braven".]

De volksverlakkers moeten wel héél erg veel vertrouwen hebben in de verkiezingen van 2007, of het Nederlandse volk moet intussen zó afgestompt zijn (door soaps op TV, foebbalkampioenschappen, olympisch geneuzel e.d.) dat ze zich daar niet eens meer druk over hoeven te maken.

Of misschien is intern al bekend wat minus-ter Zalm gaat doen met alle meevallers, waarover nooit meer gesproken wordt. Misschien krijgen we eind februari te horen dat we allemaal € 500 krijgen ter compensatie van de te hoge premie voor de Zorgverziekingswet, en wordt eind van dit jaar aan elk gezin een compensatie van € 1.000 gegeven in verband met de steeds maar stijgende energiekosten...

zaterdag 11 februari 2006

Sharon: cynisme ten top

Terwijl Sharon (o.a. berucht vanwege zijn hardhandige optreden in Libanon en zijn so-wie-so enge standpunten) eigenlijk al lang niet meer leeft, dan wel nog maar minimale kansen heeft om nog ooit tot het leven terug te keren, nu al weken lang ononderbroken door tal van medici, chirurgen en verplegers behandeld wordt, gaat de ellende in Israel en Palestina gewoon door. Ik kan me althans niet voorstellen dat de zieken en gewonden in Israel en Palestina zonder wachtlijsten dezelfde zorg krijgen als deze dubieuze figuur.

Het is uiteraard niet te rechtvaardigen om hem dan maar de mogelijke medische zorg te onthouden, maar het zou toch wel minstens redelijk zijn om hem niet meer zorg te bieden dan de talloze anderen die ook zorg nodig hebben en die vaak momenteel zelfs de meest minimale zorg moeten ontberen...

En al met al is het toch wel bijzonder cynisch dat nu al zolang geprobeerd wordt het leven te redden van een man die zelf in zijn leven direct gezorgd heeft voor zo veel menselijk leed!

vrijdag 10 februari 2006

Balk (& Zwam, & Verdronk, & De Kneus, & Dommer, &zovoort), wat is daarop je antwoord?

NRC/Handelsblad meldt vandaag dat de bevolkingsgroei in Nederland nog nooit zo laag geweest is als verleden jaar. Sterker nog: in de provincies Limburg, Groningen, Friesland en Zuid-Holland is de bevolking daadwerkelijk gedaald!

En nou zou ik wel eens van het stelletje minkukels dat meent zich (zonder ook maar voor een cent kaas gegeten te hebben van wat het begrip 'regeren' precies impliceert) te mogen aanduiden met het zelfstandig naamwoord "regering" (v.), willen weten of zij misschien enig benul hebben van wat daarachter zit.

De laatste jaren hoor ik hen alleen maar blaten over de vergrijzing van de Nederlandse samenleving, over gebrek aan geschoolde mensen, en trouwens ook over het feit dat Nederland te vol is om ongeremd vluchtelingen toe te laten (ik maak, net als volgens mij iedereen die een beetje verstand heeft, geen verschil tussen politieke en economische vluchtelingen: het zijn allemaal mensen die direct [vervolging] of indirect [economisch wanbeleid] vluchten voor de politieke wantoestanden in hun landen van oorsprong), maar volgens het serieuze CBS zitten ze dus kennelijk gewoon uit hun nek te lullen (excuse my French!).

Zou dit misschien kunnen komen door het xenofobe vreemdelingenbeleid dat in Nederland, en ook in veel andere EU-lidstaten, gevoerd wordt? Of zou het komen omdat veel zogenaamde allochtonen, zelfs na veel jaren in Nederland gewerkt en gewoond te hebben, zich steeds minder welkom voelen? Het is nogal wat wanneer zo'n zuinig ministerieel bekje suggereert dat mensen zich unheimisch voelen wanneer ze op straat andere talen spreken (misschien kan minus-ter Verdonk zich ook nog ergens aanmelden voor een wachtlijst voor een inburgeringscursus?).

Of zou het misschien ook komen omdat, zoals elders ook al gesuggereerd is, autochtone (vreselijk woord in deze context, want veel van de mensen die zich door de taalmaatregel van Verdonk aangesproken voelen zijn in Nederland geboren) Nederlanders zich gewoon schamen voor dit land, althans voor het régime dat daar aan de touwtjes trekt. Ik denk er zelf ook wel eens over om elders mijn geluk te zoeken, maar eerlijk gezegd heb ik in Nederland nog het excuus dat ik hier toevallig geboren ben, maar als ik (bijv.) naar Italië zou verhuizen, zou ik me nog extra moeten schamen omdat ik bewust gekozen heb voor het land waar Berlusconi en de ayatollah van Rome met de zweep zwaaien.

Uiteindelijk zit er maar één ding op, en dat is met ons allen proberen het tij te keren: om te beginnen kunnen we op 7 maart de neoliberale club van Balk & Zwam al een flinke opdonder geven, en volgend jaar kunnen we hen dan een stevige trap onder hun platgezeten kont geven. [Nee, minus-ter Rem, dit is geen oproep tot terrorisme!] Als dat eens zou kunnen...

Iedereen alsjeblieft: stem op links of zogenaamd-links, dus op SP, PvdA of GroenLinks, en laat alle andere partijen (uitgezonderd uiteraard volgende maand rechtgeaarde gemeentelijke partijen) rechts liggen...

Dienstklopper verdient ontslag

Althans, ik vind dat de 'milieuwachter' uit het berichtje dat ik vandaag in Spits las niet opgewassen is tegen zijn taak en geen flauw benul heeft van proporties.

Voor wie het niet gelezen heeft: een 'milieuwachter' in Geldrop heeft een vrouw van 75 jaar oud een boete opgelegd van € 75 wegens het 'dumpen van huishoudelijk afval'.

Wat heeft het arme mens gedaan? Heeft ze een doorgezakte tafel in de berm van de weg achtergelaten? Heeft ze de bedorven inhoud van haar defecte vrieskist in het plaatselijke park gestort? Welnee! Haar misdrijf bestond uit het weggooien (in een afvalbak!) van een plastic zakje. Ik zie haar dwaling niet: een plastic zakje dat ze niet nodig heeft, kan terecht als afval beschouwd worden, en welke plaats is daar beter voor dan een afvalbak?

En dat in een tijd waarin de straten vol liggen met sigarettepeuken, waarin de hulp van dure apparatuur nodig is om kauwgom van de straat te verwijderen, waarin het rookverbod op (in ieder geval de NS- en GVB-stations Amsterdam-Centraal en Amsterdam-Sloterdijk) op grote schaal wordt overtreden, en waarin hondestront en in sommige buurten knolledrollen op tal van plaatsen een prettige wandeling onmogelijk maken.

Misschien zou deze overijverige dienstklopper op Amsterdam-Centraal gedetacheerd kunnen worden, zodat hij daar nuttig werk kan verrichten door wildrokers kan bekeuren. En anders moet het CWI (of hoe de Arbeidsbeurs inmiddels dan ook weer heet) maar eens gaan zoeken naar passende arbeid. Misschien kan hij in tippelbuurten onderzoek doen naar illegaal gedumpte condooms...

War on terrorism...

Verleden week heb ik een bomaanslag op een stoplicht op een kruispunt voorkomen. Een man op een fiets met twee grote fietstassen stond voor het (oranje knipperende) stoplicht omzichtig om zich heen te kijken. Toen hij mij aan zag komen, reed hij snel weg...

Wie zou dit verhaal geloven?

En waarom zouden wij dan wél het verhaaltje moeten geloven dat vandaag in de Metro staat. Dankzij de 'oorlog tegen terrorisme' is in 2002 een 'rampzalige aanslag' op Los Angeles voorkomen, waarbij Al Q'aida terroristen van plan zouden zijn geweest om een vliegtuig te kapen. Dat beweert althans George Double-Me Bush.

Ik zou iedereen dringend willen aanraden om dit soort propagandapraatjes niet te geloven. Die vallen in dezelfde categorie als de middeleeuwse verhalen van de Inquisitie over ketters die de zielen van gelovigen aan de duivel zouden willen verkopen of die bij hun feesten het bloed van kinderen zouden drinken.

Pas wanneer verdachten van een dergelijke aanslag door een onafhankelijke rechter en op grond van rechtmatig verkregen bewijs (dus niet na martelingen in bijv. het concentratiekamp van Guantánamo!) schuldig worden bevonden wil ik geloof hechten aan dit soort berichten.

donderdag 9 februari 2006

Moe word je ervan (van des-informatie)

Gisteravond was het weer zover. Het NOS Journaal liet beelden zien van een Zwitserse gletsjer, die veel verder was weggesmolten dan in andere jaren. Dat was -volgens de voice-over- het gevolg van en een bewijs voor het broeikas-effect. Tussen neus en wijsvinger [bewuste contaminatie] werd ook nog even vermeld dat het dit jaar minder gesneeuwd had dan in andere jaren.

Zou dát dan niet de oorzaak kunnen zijn van wat nu wordt beschouwd als sneller dan normaal smelten? Is er wel meer gesmolten? Misschien is de gletsjer wel gewoon minder aangegroeid dan andere jaren!

Waarom wordt zo vaak één van de mogelijke oorzaken al bij voorbaat geponeerd als dé oorzaak? Waarom moet ik, als kijker/lezer/luisteraar zélf bij elk bericht nagaan of de vermelde gegevens wel de volledige waarheid bevatten?

Ik vind het héél goed als mensen zich bewust zijn van de mogelijke consequenties
van hun gedrag voor het milieu. Het gaat me echter veel te ver om dat milieu-vijandige gedrag te corrigeren door leugens of halve waarheden!

Wat zijn (neo-)fascisten toch gore hufters!

Nadat sinds het veel te late verdwijnen van de Spaanse fascistische dictator Franco tal van ETA-gevangenen *) vervroegd waren vrijgelaten, alleen onder het régime van Franco-erfgenaam José María Aznar al 311, wordt de huidige Spaanse (sociaal-democratische) regering nu aangevallen omdat Henri Parot (die in eerste instantie wegens 82 bewezen moorden tot meer dan 4.000 jaar gevangenisstraf was veroordeeld) tussen 2009 en 2011 vrij lijkt te gaan komen wegens strafvermindering.

Het ergste is nog dat de grootste bek wordt opengetrokken door Ángel Acebes, die onder Aznar minus-ter van Justitie was, en onder wiens 'leiding' dus 311 ETA-terroristen vervroegd werden vrijgelaten, waarvan er 64 veroordeeld waren wegens "afgrijselijke misdaden" (in de woorden van de huidige minister van Justitie, Juan Fernando López Aguilar).

Deze vervroegde vrijlatingen zijn -zoals alleen al blijkt uit het feit dat onder het régime van Aznar ook tal van terroristen vrijgelaten zijn- uiteraard niet, zoals de neo-fascistische PP (Partido Popular) suggereert, het gevolg van stiekeme afspraken tussen de huidige regering en ETA, maar een consequentie van het destijds nog geldende Wetboek van Strafrecht (dat nog dateerde uit 1973, dus uit de Franco-tijd). En uiteraard is het niet de regering die bepaalt wanneer gevangenen vrijgelaten worden, maar de rechter.

Om verdere misverstanden te voorkomen: dit wetboek uit 1973 was niet vooruitstrevend. Het ging er niet om dat gevangenen een nieuwe kans moesten krijgen, maar om ruimte te scheppen in de gevangenissen, die niet meer berekend waren op de grote aantallen mensen die door het repressieve régime van Franco werden opgepakt.

Eén voordeel heeft dit gore gehufter echter wel: je ziet meteen welke partijen in de politiek niet te vertrouwen zijn. Precies zoals de 'Republikeinen' in de VS voortdurend campagne maken met dingen die niets met politiek te maken hebben (zoals de sigarendoos van Bill Clinton) en de Spaanse neo-fascisten met onware suggesties van een geheim pact tussen de Spaanse regering en ETA - of eerder van het beperken van de godsdienstvrijheid, zien we ook in Nederland hoe het régime van Balk & Zalm bijv. verleden jaar heeft geprobeerd ons te chanteren met valse suggesties van Joegoslavische burgerooroorlogen, wanneer we de Europese 'grondwet' zouden afwijzen, of hoe Zwam ons voortdurend voorhoudt dat onze koopkracht er 'volgend jaar' op vooruit zal gaan.

*) voor degenen die écht jarenlang geen nieuws gelezen/gehoord hebben: ETA is een beweging die wil dat het Baskenland onafhankelijk wordt van Spanje, en die daarvoor "terrorisme" niet schuwt.

woensdag 8 februari 2006

Dubbelspraak van Balkende Ellende

In verband met de buitenproportionele reacties van moslims in tal van dictatoriaal geregeerde landen, heeft onze balkende eerste minus-ter gisteren gezegd dat het 'kabinet pal staat voor de vrijheid van meningsuiting'. (Metro van vandaag) Ik kon mijn ogen niet geloven: eindelijk heeft deze nep-christen eens iets zinnigs gezegd.

De schellen vielen me al snel van de ogen. De man was nog steeds dezelfde balker: "Maar deze vrijheid is geen plicht tot kwetsen."

Wat bedoelt zo'n man nou met zo'n belachelijke opmerking. Kwetsen om het kwetsen is nooit te rechtvaardigen, maar dat is niet hetzelfde als dingen doen waardoor anderen zich gekwetst voelen.

Suggereert hij hiermee misschien dat de Deense karikaturist zich verplicht heeft gevoeld moslims te kwetsen, of zelfs maar die bedoeling heeft gehad? Dan had hij advertentieruimte gekocht in een Saudische krant, lijkt mij. Zijn karikatuur was gepubliceerd in een Deense Deenstalige krant en was dus overduidelijk bestemd voor een Deenstalig publiek in Denemarken, niet voor moslims en al zeker niet voor moslims in bijv. Syrië.


Wanneer mensen zich gekwetst voelen, horen ze daarvoor in een beschaafd land naar de rechter te gaan. Die rechter zal zich dan over de zaak buigen en alle aspecten van een zaak bestuderen, waarna de rechter bepaalt of de tekenaar gestraft moet worden.

Misschien heeft Geert Wilders, door de karikaturen te publiceren, wél bedoeld te provoceren, maar dat is dan weer een ander verhaal, dat overigens ook voor de rechter moet worden uitgevochten en niet door bedreigingen of nog erger mag worden 'opgelost'.

Politieke CITO-toets...

Rob Oudkerk stelde in zijn column in de Spits van vandaag voor om niet alleen scholieren een CITO-toets te laten afleggen, maar ook politici voordat ze in de politiek aan de slag mogen.

Dat is voorwaar geen slecht voorstel, wanneer je in aanmerking neemt hoe de afgelopen decennia in Nederland politiek bedreven is. Het Balken-kabinet verdient wat dat betreft beslist een ereplaats in het Guinness Book of Records als meest onbetrouwbare club.

Zojuist zag ik in het NOS-Journaal nog hoe minus-ter Hoogervorst [weg met de monarchie - om te beginnen met hoogerVorst!] zich in allerlei bochten stond te wringen om vooral maar zo onduidelijk mogelijk uit te leggen waarom hij het terecht vindt om de subsidieregeling voor verenigingen van ouders en familieleden van patiënten (het ging in dit geval met name om de Ypsilon - vereniging van ouders en familieleden van schizofrenie-patiënten) drastisch te verslechteren (zelf formuleert hij het uiteraard anders).

Zelf zou ik (ik ben nou weer terug bij de CITO-toets) verder willen gaan: ook kiezers zouden wel blijk mogen geven van politiek inzicht voordat ze zouden mogen stemmen. Het is te belachelijk voor woorden dat mensen op Erika Terpstra stemmen omdat ze vroeger een belangrijke sportster was, op Femke Halsema, omdat ze zo'n lekker stuk is [niet mijn mening!], op Geert Wilders omdat hij zo lekker tegen buitenlanders is of op Wouter Bos vanwege zijn lekkere kontje... Het is duidelijk dat er met een dergelijke stembasis geen enkele sprake kan zijn van democratie...

dinsdag 7 februari 2006

Wat een stelletje dombo's!

Het Minus-terie van Verkeer en Waterstaat heeft gisteren aangegeven dat het verkeersexamen verzwaard moet worden, waarbij dingen als verkeersinzicht, gevaarherkenning en zelfstandig rijden [Wat betekent dat nou weer? Mag er niet meer met een volmacht gereden worden?] meer benadrukt moeten worden dan nu het geval is. Het is de bedoeling om er zo voor te zorgen dat er minder ongevallen plaatsvinden onder [of door toedoen van - zou ik zeggen!] beginnende bestuurders. In 2004 waren jongeren onder 25 jaar oud verantwoordelijk voor 25% van de verkeersdoden. (Metro vandaag)

Waarom mis ik hier het rijden onder invloed van alcohol of drugs? Vindt het Minus-terie dit niet belangrijk? Of de Metro? Waarom worden bij rijexamen-kandidaten niet verplicht een aantal uren opnamen te bekijken van operaties van verkeersslachtoffers, bij voorkeur jongeren van hun eigen leeftijd? Waarom komt er niet een verplichte les om te benadrukken dat het hebben van een rijbewijs geen verplicht gebruik van de auto impliceert? Het is helemaal niet verkeerd om met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets ergens heen te gaan...

zaterdag 4 februari 2006

Sí sí, Verdonk, y ahora ¿qué?

Onder verwijzing naar mijn «Verdomd als Verdonk niet weer iets bedenkt...» van 23 januari, en dan vooral de laatste alinea, reproduceer ik hierbij, met vriendelijke toestemming van MetVerve Illustraties een prachtige reactie op het gebazel van minus-ter Verdonk.

P.S. Ik kreeg de karikatuur al op 31 januari toegestuurd, maar door een lompiteit had ik hem gewist...

Waar blijf je nou, Condoleeza Rice?

Minus-ter van Buitenlandse Zaken Donald Rumfles (die ook in het verleden al van zich deed spreken door zijn vriendschappelijke betrekkingen met Sadam Hussein - ten tijde van de oorlog met Iran, toen Irak gifgassen kocht in de Verenigde Staten) rotzooit gewoon door. En, zoals we gewend zijn bij George Double-Me Bush en zijn enge vriendjes, ook nu weer zonder enige kennis van zaken.

Tijdens een speech voor de National Press Club, presteerde hij het om het volgende te zeggen:

"Hij [Hugo Chávez] is iemand die wettelijk verkozen is, precies zoals Adolf Hitler wettelijk verkozen werd en later zijn macht versterkte, en die nu uiteraard nauw samenwerkt met Fidel Castro en Mr. Morales en anderen." (
New York Times van gisteren)

Voordat iemand dit soort bullshit uitkraamt, zou het toch wel handig zijn om eerst eens even na te gaan of het wel klopt (of is het Verenigdestaatse volk al zó ver afgestompt dat ze gewoon alles slikken wat de eerste de beste volksmisleider zegt?), want Hitler is helemaal niet gekozen, maar in 1933 aangesteld door bondskanselier Hindenburg. Hitlers partij was weliswaar de grootste in de Reichstag, maar dat kwam alleen omdat de overige partijen erg versnipperd waren: Hitler had maar 20% van de stemmen behaald! Hugo Chávez is daarentegen in 1998 met meer dan 50% van de stemmen rechtstreeks gekozen.

Verder zou ik wel eens willen weten wat er mis mee is dat Hugo Chávez samenwerkt met Evo Morales (eveneens direct gekozen) en met Fidel Castro, die aan de macht kwam nadat hij dictator Batista verdreven had - net zoals het regime van Bush & Rumsfeld beweert Sadam Hussein verdreven te hebben om het Iraakse volk te bevrijden van een tiran. Het verschil is dat Fidel Castro al meer dan 40 jaar voortdurend gedwarsboomd wordt door het kapitalistische regime van de Verenigde Staten, waardoor het Cubaanse volk nooit een kans gekregen heeft om zich in welvaart te ontwikkelen, terwijl het Iraakse volk helemaal niet 'bevrijd' wil worden door het neokoloniale regime van de Verenigde Staten.

Ik had wel verwacht dat Condoompje Rijstwafel (officieel: Condoleezza Rice) intussen al van zich zou hebben laten horen bij een dergelijke belediging. Een paar jaar geleden toeterde ze behoorlijk hoog van de toren, toen de Duitse Minister van Justitie, Herta Daubler-Gmelin, het gewaagd had om in één alinea de namen van Hitler en Bush te noemen. (zie mijn artikel Goed lezen is ook een kunst op 24 september 2002). Kennelijk is het normaal wanneer een "vijand" ten onrechte beledigd wordt, maar niet wanneer de methoden van een "vriend' vergeleken worden met de methoden van een oorlogsmisdadiger. Toch vreemd voor een vertegenwoordigster van 'the land of the free'...

vrijdag 3 februari 2006

Was Mohamed een terrorist?

Nee, natuurlijk niet! En het was ook nooit de bedoeling van de karikaturist om dat te zeggen!

Tja, de afgelopen dagen is me regelmatig gevraagd wat ik van de gewraakte Deense karikatuur vind en/of waarom ik er niks over geschreven heb. Welnu, ik dacht dat er links en rechts in de media al meer dan genoeg over gezegd is en wordt, maar kennelijk wordt ook waarde gehecht aan mijn persoonlijke mening. Ziehier dan wat van mijn gedachten terzake:

Iemand die geen Turks kan lezen, moet geen kritiek hebben op een in het Turks geschreven boek, en zo moet iemand die de symboliek van een karikatuur niet kan begrijpen, dat ook niet doen. Net zoals het ook belachelijk is wanneer Nederlanders kritiek hebben op Koreanen die hondevlees eten, terwijl ze het maar al te normaal vinden om varkensvlees te eten.

De betreffende karikatuur (en dat toont meteen aan dat al de ophef alleen te wijten kan zijn aan een volstrekt onbegrip) had juist de bedoeling om te laten zien wat van 'de profeet' gemaakt wordt door gewelddadige moslim-terroristen. Het zou hetzelfde zijn wanneer Jezus Christus met een fakkel getoond zou worden, waarmee hij een stapel 'zondaars' moet gaan aansteken, zoals ze in het nog niet eens zo verre verleden door de katholieke Inquisitie vermoord werden. Dat zou niet betekenen dat Jezus deze zondaars wilde vermoorden (het Nieuwe Testament zegt integendeel op tal van plaatsen dat zondaars vergeven moeten worden), maar alleen dat de terroristen van de Inquisitie niets begrepen hebben van de christelijke leer.

Op dezelfde manier zegt de gewraakte karikatuur niet dat Mohamed een terrorist was, maar dat de islamitische terroristen een karikatuur van hem gemaakt hebben, die zou oproepen tot misdaden. Net zoals de Inquisitie dingen deed die niet in de Bijbel genoemd worden en die dus nooit de goedkeuring van Jezus gekregen zouden hebben, doen Al Q'aida en dergelijke groepen ook dingen die niet in de Koran genoemd worden en die ook nooit de goedkeuring van Mohamed gekregen zouden hebben.

Dan zijn er nog enkele andere aspecten aan deze zaak, die door de protesterende moslims volledig uit het oog verloren worden: de karikatuur is in een plaatselijke Deense krant gepubliceerd (al diverse maanden geleden), het is dus nooit de bedoeling geweest dat hij in bijv. Saoudi-Arabië gezien zou worden, en al zeker niet dat hij daar moslims zou beledigen. Het is bovendien erg vreemd dat er zo om wraak geschreeuwd wordt in landen, waar niemand er moeite mee heeft wanneer George Bush (overigens met mijn volledige instemming) als de duivel wordt afgebeeld, waarbij niemand er moeite mee schijnt te hebben dat Bush voor veel Verenigdestaters toch ook een welhaast onkwetsbaar symbool is.

Het zal ook hier wel zo zijn (net zoals in Nederland met het beleid van Balk & Co, met voorop minus-ter Verdonk): er wordt vooral onafgebroken en met veel tam-tam de nadruk gevestigd op wat 'anderen' (of het nu minderheden zijn, zoals allochtonen in Nederland, of slechteriken in het buitenland, zoals een karikaturist uit Denemarken) allemaal fout doen, om maar vooral de aandacht van de bevolking af te leiden van de wantoestanden in het eigen land.

Net zoals het economische en het sociale beleid in Nederland desastreus is, zo is het ook met de democratische en sociale situatie in bijv. Saoudi-Arabië en Indonesië rampzalig gesteld - trouwens ook in de VS, waar de president ook maar steeds bezig is met het benadrukken van de strijd tegen 'het terrorisme' (waar hij nu ook al de democratische regering van Hugo Chávez onder lijkt te rekenen), in plaats van de -net als in Nederland snel toenemende- armoede aan te pakken.

Klein petje af voor D'66

Het mag ook wel eens gezegd worden. Deze keer heeft D'66 in elk geval geen gehoor gegeven aan de chantage-pogingen van CDA en VVD. Tot op het laatst is de partij tegen uitzending van 1.200 soldaatjes naar Afghanistan gebleven. Daar kan de partij van Woutertje B. een voorbeeld aan nemen.

Misschien kan trouwens de PvdA zich maar beter opheffen. Ze zijn steeds meer aan het verworden tot een stiekeme stemmenbinder voor het CDA/VVD-wanbeleid. En Woutertje, die toch (zoals ik heel wat vrouwen heb horen toegeven) door velen gekozen is vanwege zijn 'lekkere kontje', kan dan misschien ook beter werk zoeken in de prostitutie. In die sector is een 'lekker kontje' misschien nog wel relevant...

PvdA-defensiespecialist (specialist?) Koenders heeft intussen weer eens een mooi staaltje nietszeggende Balkiaanse rhetoriek ten beste gegeven: Omdat er "gigantische risico's" met de uitzending verbonden zijn, "is het juist van het grootste belang dat Nederland niet weifelachtig is. Een verdeeld kabinet met ministers die eigenlijk niet willen brengt levens van Nederlandse militairen in gevaar." (Metro vandaag).
Zou dit zwetskanon misschien eens willen uitleggen hoe militairen het leven kunnen verliezen wanneer ze niet zouden moeten worden uitgezonden?

En dan wil ik het nog niet hebben over de 300 miljoen euro die deze operatie zou moeten kosten (het zal ongetwijfeld een veelvoud daarvan worden), dat geld wordt beslist nog wel ergens gevonden, vermoedelijk niet in de meevallertjes die minus-ter Zalm weigert terug te geven aan de belastingbetalers die het geld ten onrechte hebben moeten ophoesten. Misschien wordt tabak (of alcoholische dranken) weer wel duurder gemaakt, zogenaamd om het roken (resp. drinken) te ontmoedigen.

Als de EU de passie preekt...

Volgens een klein berichtje in de Metro van vandaag vindt de Europese Commissie dat er een media-offensief moet komen om het imago van de EU wat op te poetsen. De inwoners van de Europese Unie hebben namelijk volgens deze ondemocratische club een 'vertekend en negatief beeld van de EU'.

Ikzelf denk eerder dat de EU-inwoners een heel juist beeld hebben van de enge kanten van de EU en het wordt daarom volgens mij ook eerder tijd dat de Europese Commissie zichzelf onder curatele laat stellen...

Het zal wel de bedoeling zijn ons, de kiezers, te lijmen omdat ze over enkele jaren weer een poging willen doen om de Europese 'grondwet', waarschijnlijk alleen met wat kosmetische aanpassingen, goedgekeurd te krijgen. Ik heb al wel een paar ideeën over wat ze van plan zouden kunnen zijn, maar die houd ik voorlopig maar voor me, om hen vooral geen enge suggesties aan de hand te doen.

Wij stinken er niet in en ik hoop de andere EU-kiezers ook niet!

Zo kan het natuurlijk ook nog!

Cindy Sheehan, de moeder die haar zoon verloor door de onrechtmatige oorlog in Irak van Bush & kornuiten, was door een volksvertegenwoordiger van de «Democratische Partij» uitgenodigd om in het House of Representatives de "State of the Union" (zeg maar 'troonrede') van Bush te horen. Vooraf werd ze echter gearresteerd. De politie heeft haar nu excuses aangeboden. (Metro vandaag)

Dit is een taktiek die ruime mogelijkheden biedt: eerst wordt iemand uit de weg geruimd (al dan niet definitief) en daarna worden verontschuldigingen aangeboden. Daar kunnen ze in Nederland nog veel van leren (hoewel... Bij de Eurotop [EU ROT OP] in Amsterdam enkele jaren hebben ze dat geintje hier ook uitgehaald, en dat was nog onder het régime van Wim Kots).

Zo kunnen ze bijvoorbeeld mij arresteren vóór een volgende demonstratie tegen Bush (of Balkenende of Zalm), zogenaamd omdat ik bekeuringen weiger te betalen (voor de duidelijkheid: ik heb al eeuwen geen bekeuringen gehad en er staan er dus ook geen open) - en na de demonstratie me weer vrijlaten met een berouwvolle blik en me melden dat er helaas sprake is geweest van een vergissing...

Harry Belafonte mag Bush ook niet!

Harry Belafonte, 78 jaar oud, bekend activist (o.a. goodwill ambassadeur van UNICEF) en zanger -hij had in de jaren 1950 en 1960 tal van grote hits, waarvan misschien "The Banana Boat Song" (Day-O) momenteel nog het bekendst is, heeft op 7 en 8 januari met een delegatie Verenigdestaters een bezoek gebracht aan Hugo Chávez, de socialistische president van Venezuela.

Hij zei daarbij o.a. "Onverschillig wat de grootste tiran ter wereld, de grootste terrorist ter wereld, George W. Bush zegt, wij zijn hier om jullie te laten weten: Niet honderden, niet duizenden, maar miljoenen Amerikanen [...] ondersteunen uw revolutie."
"We respecteren u, bewonderen u, en wij geven uitdrukking aan onze volledige solidariteit met het Venezolaanse volk en uw revolutie."
(CBC News van 8 januari 2006; echter pas opmerkzaam gemaakt op deze opmerkingen door een citaat in het vandaag ontvangen februarinummer van de Socialist, het maandblad van de Internationale Socialisten.

donderdag 2 februari 2006

Kunnen we Nederland niet beter opheffen?

Heeft Nederland nog wel bestaansrecht? Nog afgezien van het feit dat de bevolking niet in staat is verantwoord te stemmen bij verkiezingen en dat het resultaat van die verkiezingen dan weer leidt tot een door vermoedelijk door slechts weinigen gewenst régime, lijkt het wel alsof het alleen maar steeds slechter gaat in dit knikkerland.

Zomaar wat punten:
- de wegenbouwfraudes zijn nog maar net onder het vloerkleed geveegd, of er doet zich bij het minus-terie van Volksgezondheid (van minus-ter Hoogervorst, die -niet gehinderd door medische kennis- zijn been zo star stijf houdt, dat hij wel dagelijks een overdosis Viagra moet slikken) een fraude voor van 22 miljoen. Metro meldt dat nog niet duidelijk is "of het ministerie het geld nog terugkrijgt"...

- bij het minus-terie van oorlog is alweer een USB-stick verloren - en door derden gevonden (Metro van vandaag). Deze club, die (net als de Belabberde VeiligheidsDienst, die tegenwoordig AIVD heeft) toch gezien de aard van de werkzaamheden zeer zorgvuldig zou moeten omgaan met hun materiaal, is duidelijk niet geschikt voor de beoogde taak... Dat blijkt overigens ook wel uit het feit dat de minus-ter van oorlog met de omineuze naam Kamp vindt dat 1200 soldaatjes vrijheid kunnen brengen in een woest en onherbergzaam deel van Afghanistan dat misschien wel even groot is als Nederland.

- een school in Alkmaar gaat psychologische zorg bieden aan kinderen, ouders en leerkrachten (Metro van vandaag) in verband met de deportatie van 25 allochtone leerlingen. Het verdwijnen van 25 leerlingen heeft volgens Van den Berg (wie dat is staat er niet bij) 'nogal wat gevolgen voor de school'. Ja, toch zielig voor de school. Die allochtone leerlingen hebben natuurlijk nergens last van...

Gaat Bush zich écht verzelfmoorden?

Iets anders kan ik tenminste niet breien van de kop "Bush zweert bij strijd tegen tirannie" in de Spits van vandaag. Deze HIV (Humanly Insufficient Villain) heeft in de jaarlijks door de Verenigdestaatse president uitgesproken State of the Union ook nog even uitgehaald naar het ayatollah-régime in Iran. De bevolking van dat land wordt volgens George 'gegijzeld door een kleine elite van geestelijken die het volk onderdrukken'.

Het is zo vreselijk jammer dat deze volksmisleider niet slim genoeg is om te beseffen dat door zijn eigen beleid de hele wereld 'gegijzeld' wordt door de koloniale politiek van de VS...