donderdag 23 december 2004

Links?

Bert Dieter heeft het in een ingezonden brief in de Metro van vandaag over de linkse Wouter Bos en Pvda. Ik zou het erg prettig vinden wanneer hij en andere gelijkgezinden op een of andere manier tot het inzicht gebracht zouden kunnen worden dat Wouter Bos niet links is en de PvdA ook niet. Misschien is de PvdA voor sommigen nog niet rechts genoeg, maar na ettelijke jaren gekonkel met CDA en VVD is de PvdA verworden tot een centrumpartij. Het sociaal-democratische gedachtengoed van de SDAP en de vroege PvdA is vanaf eind jaren 1970 steeds sneller verdwenen. In Nederland is nog maar één linkse partij van enig formaat en dat is de SP. Ook GroenLinks is namelijk steeds meer vervallen tot een samenraapseltje van stromingen.

De belachelijke verkiezing van Wouter Bos, die -zoals Dieter heel terecht constateert- politiek gezien niets opvallends heeft gepresteerd, is dan ook beslist geen uiting van de "linkse propagandamachine", hoogstens van de PvdA-propagandamachine. Dat zou mij niets verbazen!

Een klein land... met een domme regering

Alleen cynici hadden het zich kunnen voorstellen (en natuurlijk mensen die hun eigen verstand gebruiken), maar toch zijn er weer "nieuwe misdragingen soldaten VS in Irak" bekend geworden. We mogen daarom wel helemaal blij zijn dat Bush met zijn onbaatzuchtige kruistocht tegen het terrorisme democratie gebracht heeft in Irak! We mogen wel trots zijn dat daaraan ook Nederlandse soldaten hebben bijgedragen.

maandag 20 december 2004

Gods woord?

Mevrouw Nomi valt over een passage in het evangelie van Lucas over de minderwaardigheid van gehuwden. Meneer of mevrouw V. Arents is daar kennelijk niet blij mee en beticht mevrouw Nomi van manipulatie van bijbelteksten. Geheel ten onrechte!
Wanneer de gewraakte zin wordt ondaan van allerlei bijzinnen staat er "(degenen) die waardig gekeurd zijn (...) aan de opstanding, huwen niet". Dit betekent, hoe je het ook keert, dat iemand die trouwt (huwt) kennelijk niet waardig gekeurd is om later "op te staan" (oftewel: dat gehuwden na hun dood geen recht hebben op 'het eeuwige geluk').
Het is maar goed dat Gods woord niet in alle bijbelteksten gelijk luidt, want anders zouden er heel wat christenen verdoemd zijn.
Het blijft overigens de vraag of Lucas zomaar wat geschreven heeft, of Lucas' tekst misschien ooit verkeerd gekopieerd is, of dat er misschien in het verleden ooit een onjuiste vertaling is gemaakt, of.... misschien is de bijbel wel gewoon een verzameling 'wijze' teksten uit een grijs verleden, teksten waarin praktische tips voor het leven van alledag gekruid werden met mystieke en mysterieuze verwijzingen naar God om ervoor te zorgen dat men zich aan deze leefregels zou houden.
Zo was het verbod om varkensvlees te eten heel praktisch: Als iemand een paar duizend jaar geleden gewaarschuwd had voor de risico's van het eten van varkensvlees, omdat het de bacterie zou kunnen bevatten die salmonella kan veroorzaken, was hij in het gunstigste geval beschouwd als iemand die onzinnige woorden gebruikte. Maar doordat deze waarschuwing in andere woorden in Gods mond gelegd werd, zijn er beslist duizenden, miljoenen mensenlevens gered.

Wereldnatuurfonds, natuurbeschermers?

Dank zij Pam en haar column in de Metro van vandaag begrijp ik nu eindelijk de hypocriete houding van het Wereldnatuurfonds. Ze komen op voor bedreigde diersoorten (zeggen ze), maar zodra er weer genoeg zijn, maken ze zich niet meer druk. Ik dacht altijd dat dat was omdat ze zo hoopten te voorkomen ooit hun bestaansrecht kwijt te raken. Het blijkt echter meer te zijn om te voorkomen dat jagers ooit zonder prooi komen te zitten.

Eigenlijk hoeft dit ook geen verbazing te wekken, want hetzelfde enerzijds-anderzijds scenario bestaat al: everzwijnen zijn in Nederland beschermd, maar de 'koninklijke' familie mag er rustig op schieten, en als we het goed bekijken is dat ook niet vreemd: zowel bij het Wereldnatuurfonds als in het huidige Nederland heeft prins Bernard immers altijd een duidelijke vinger in de pap gehad...

woensdag 15 december 2004

Wetenschappelijk liegen...

Volgens een opinie-onderzoek van TNS PIAR zal "eenderde van de Turken (...) proberen werk te vinden in het buitenland" na Turkse toetreding tot de EU. Ik ben zo vrij hier geen barst van te geloven. "Alle Turken" omvat ook de Turkse babies, kinderen en bejaarden, zodat er volgens het citaat bijna geen werknemers meer zouden overblijven in Turkije.

Daarnaast is het natuurlijk heel moeilijk om een enquête te interpreteren, zonder de vragen te kennen. Werd gevraagd of de respondenten daadwerkelijk zullen emigreren, of bijv. of ze wel eens gedacht hadden aan de mogelijkheid, of...

Enquêtes (en statistieken) zijn ideale middelen om de waarheid te verdraaien. Wanneer je bijv. aan fietsers vraagt wie een rijbewijs heeft, zul je heel andere resultaten krijgen dan bij automobilisten. Een enquête moet representatief zijn, moet van voldoende omvang zijn (dus 100 mensen is niet voldoende om conclusies te trekken over de bevolking van een land), de vragen moeten eenduidig zijn en niet suggestief en er moeten voldoende opties zijn om objectieve antwoorden mogelijk te maken (een vraag over alcohol in het verkeer met als enige opties "alle dronken automobilisten moeten doodgeschoten worden" en "alcohol in het verkeer mag, als de dronken automobilisten maar voorzichtig zijn" is dus volstrekt ongeschikt).

TNS PIAR is trouwens een "marketing research company". Het is dus ook nog eens de vraag of zij wel toegerust zijn voor het onderzoeken van het soort sociologische verschijnselen waarvan hier sprake is...

Eigenlijk zou ik willen pleiten voor een verbod op publicaties die niet een verwijzing bevatten naar volledige achtergrondinformatie (zoals in het geval van een enquête naar de volledige tekst van de enquête op een internetsite). In sommige kranten gebeurt dat al.

dinsdag 14 december 2004

Onleefbaar Nederland

Aangezien het er helaas niet naar uitziet dat de achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland snel zal stoppen, zie ik het zeer somber in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Dankzij de ingezonden brief van meneer Dorsman (Leefbaar Rotterdam) in de Metro van vandaag weet ik nu weer, waarom ik weinig vertrouwen heb in mensen die suggereren de maatschappij leefbaar te zullen maken. Uit zijn ingezonden brief blijkt een zo sterke tunnelvisie, dat ik niet verwacht tot hem te kunnen doordringen, maar misschien hebben anderen nog iets aan mijn reactie.

"Marokkanen en Turken zijn eigener beweging [naar Nederland] gekomen", stelt Dorsman, maar hij vergeet daarbij te vermelden dat de -ook toen al door zogenaamde christenenen (KVP) en zogenaamde liberalen (VVD) geleide- Nederlandse overheid (uiteraard namens het bedrijfsleven) er alles aan deed om zoveel mogelijk (en zo laag mogelijk opgeleide) ongeschoolde arbeiders naar Nederland te lokken voor het vieze werk. Hoe lager opgeleid, hoe gemakkelijker ze voor de rotste karweitjes konden worden ingezet. Integratie was niet van belang: het bedrijfsleven had simpelweg behoefte aan goedkope arbeidskrachten, die vaak ook nog eens als vee in zogenaamde "pensions" werden ondergebracht. Het is walgelijk om die mensen nu, na al die jaren van marginalisering en (zeker in het begin) uitbuiting te confronteren met nieuwe regeltjes en hen te dwingen - voor eigen rekening - in te burgeren.

Nog zo'n rot-opmerking van Dorsman is dat "zij" (Marokkanen en Turken) een disproportioneel beroep doen op ziekengeld en WAO. Is het wel eens bij Dorsman opgekomen dat de vuilste baantjes misschien ook wel een disproportioneel hoog risico met zich mee zouden kunnen brengen? Beslist niet, of anders (wat nog erger is) verzwijgt hij het om geen stemmen kwijt te raken.

maandag 13 december 2004

Zwarte dag?

In de media verschijnt vandaag een grote zwarte advertentie van Sony met de tekst "Zwarte dag voor de platenindustrie". Het gaat natuurlijk over het illegaal downloaden van muziek en Sony's legale "alternatief".
Eerlijk gezegd denk ik dat het heel wat beter zou zijn geweest wanneer Sony deze advertentie niet geplaatst zou hebben en het aldus uitgespaarde geld gebruikt zou hebben om hun muziekdownloadservice goedkoper te maken.

Hun prijs van bijna € 1,00 per nummer maakt de muziek ongeveer even duur (dus véél te duur) als de prijs voor muziek op een CD - en dat dan bovendien nog met alle nadelen van gecomprimeerde muziek, die in dit geval ook nog eens niet in het populaire MP3-format wordt aangeboden maar in ATRAC3. Bovendien kan de muziek maar een beperkt aantal keren gekopieerd worden.

Verder doet Sony ook nog aan koppelverkoop, want met mijn browser (Firefox, die veel veiliger is dan Internet Explorer) krijg ik te horen dat ik eerst "Internet Explorer 5.5" (ook nog eens een oude versie) moet installeren. Vervolgens moet de eventuele gebruiker zich ook nog eens registreren én nog eens extra software installeren.

Kortom, mede gezien het risico dat door computer-problemen (bijv. een crash of per ongeluk wissen) de muziek verloren gaat, lijkt het mij dat de enige die aan deze "dienst" van Sony wint, Sony zelf is: ze verkopen muziek voor de gemiddelde prijs van CDs, maar zonder de productiekosten (CD, hoesje, boekje, transport, enz.).

Misschien begrijp ik nu ook de titel van de advertentie: ik denk dat Sony zelf ook wel inziet dat hun dienst geen alternatief is voor notoire "illegale" kopieerders. Het zou me niks verwonderen wanneer de club met de belachelijke naam BREIN binnenkort daadwerkelijk mensen gaat vervolgen. Dat is immers wat steeds gebeurt zodra mensen te slim zijn om zich voor de gek te laten houden. Of, zoals Goethe al zei: "Und bist Du nicht willig, so brauch ich Gewalt"...