maandag 28 december 2020

Nog geen geluiden van onpasselijkheid gehoord...

Maar desondanks blijkt -op grond van een enquête van Nieuwsuur (zie Trouw van vandaag)- het vertrouwen in Willem Alexander. drastisch verminderd te zijn, ondanks (?) het feit dat hij "bij de gratie gods" koning heet te zijn.

Het is eigenlijk ook niet vreemd dat hij niet zo bijster populair is (maar waarom pas nu?), want wie wil er nu vertrouwen op een zetbaas van een god, in wiens naam in de voorbije eeuwen miljoenen mensen vermoord zijn. Denk hierbij aan de inquisitie, en aan de "bekeringen", waarbij velen het leven lieten. Denk ook aan de heksenvervolgingen, maar ook aan de homosexuelen, die met een beroep op het goddelijke sprookjesboek, de bijbel, gemarteld, verminkt en vermoord werden. Of denk aan de moordpartijen op niet-katholieken in Kroatië (1941-1943) en aan de jodenvervolgingen in de "Gouden Eeuw, maar ook in de 20e eeuw, met als dieptepunt de Hitleriaanse "Endlösung", ten tijde waarvan het nazistische régime en het Vaticaan elkaar de hand boven het hoofd hielden.
En denk trouwens ook maar aan de stelselmatige onderdrukking van de vrouw door de christelijke kerken/secten.

Het is wel vreemd dat het ruim twee eeuwen geduurd heeft voordat het Nederlandse volk in de gaten heeft gekregen hoe het belazerd en uitgebuit is en wordt door het middeleeuwse verschijnsel, de monarchie, die zich genoodzaakt voelt om zich te laten beschermen door "de gratie gods". Het is niet voor niets dat in mijn jeugd gezegd werd dat "de pastoor" (als vertegenwoordiger van de kerk) de mensen dom hield (door de indoctrinatie in de scholen) zodat de bazen" (als vertegenwoordigers van het kapitalisme, dus van de gevestigde macht) hen arm kon houden.

Blijkbaar heeft de "corona-crisis" er toch toe geleid dat mensen nu meer tijd hebben gehad om na te denken! Zo zie je maar weer dat "elk nadeel hep zijn voordeel", zoals de beroemde Nederlandse filosoof Johan Cruyff jaren geleden predikte. 

Het is te hopen dat de Nederlandse bevolking nu de smaak van het nadenken niet meer zal verliezen! Stel je voor dat we over een paar jaar in een Nederlandse republiek wonen. En dan niet in een geldverslindende republiek als de Verengde Staten of Frankrijk, maar een republiek als bijv. Duitsland, Oostenrijk of Italië, waarvan vermoedelijk zelfs de meeste lezers van mijn blog niet weten wie de president is!