woensdag 27 augustus 2003

Sterk staaltje!

Dat de planeet Mars momenteel uitzonderlijk dicht bij de aarde staat is misschien interessant voor degenen die 's avonds in plaats van naar de TV soms naar het uitspansel kijken. Dat mag ook best in de krant vermeld worden.

Wat er verder echter allemaal verteld wordt, is werkelijk ongelooflijk onbenullig. In diverse kranten en bijv. in het Jeugdjournaal wordt de laatste dagen ook aangegeven dat Mars zelfs met het blote oog te zien is. Dat heeft niets meer met nieuws te maken, want dat is nooit anders geweest. Als de lucht een beetje helder is, is Mars altijd met het blote oog te zien, net als bijv. Venus en Saturnus.

Van journalisten mag je toch wel enige kennis van zake verwachten. De gezamenlijke pers verdient voor deze blunder een pak op de blote broek!

donderdag 21 augustus 2003

Aanslagen bewust niet verhinderd?

Naar de laatste tijd blijkt, wist de CIA al ruim vóór de aanslagen op 11 september 2001 dat er Al'Qaida terroristen in de USA waren. De CIA (of de Verenigdestaatse regering?) had alleen geen zin om iets te doen met de tips van de geheime diensten van de Verenigde Arabische Emiraten en Duitsland. Waarom? Misschien omdat er al lang plannen waren om het Midden-Oosten onder controle te brengen en de verwachte aanslagen een mooie aanleiding zouden vormen?

Net zoals de leugens van Bush, Blair & Co. over de massavernietigingswapens in Irak ook alleen een excuus waren om Irak te bezetten?

En net zoals de verzonnen aanval door de Vietcong in de Golf van Tonkin (augustus 1964), die nodig was om een excuus te hebben om Vietnam grootschalig aan te vallen?

Het mogen andere personen zijn die aan de politieke touwtjes trekken, maar de achterliggende gedachte blijft steeds dezelfde: het gaat er steeds weer om dat alles toegestaan is om de macht in handen te krijgen of houden.

De moraal voor ons, gewone burgers? Politici zijn niet te vertrouwen, een héél enkele uitzondering daargelaten. Ook in Nederland niet (zo vindt bijv. staatssecretaris Schultz dat de regels voor Schiphol op termijn tóch moeten worden aangepast na de al dan niet bewuste "rekenfout" over de geluidsoverlast)...

Vooroordeel?

Iemand (M. Bouwer) die aan het begin van zijn ingezonden brief (in de Metro) een ander uitmaakt voor "baardaap op sandalen" geeft geen blijk van een hoge intelligentie. Immers een dergelijke, ongetwijfeld beledigend bedoelde, opmerking bewijst alleen dat de schrijver geen redelijke argumenten heeft om zijn eigen (gebrek aan?) mening weer te geven.

Bouwer heeft weer wel gelijk wanneer hij verwijst naar de "achterlijke discussie over kleding", alleen trekt hij een volstrekt verkeerde conclusie:D e manier waarop iemand gekleed is, heeft geen enkele invloed op zijn/haar kennis, werkwijze, klantvriendelijkheid en allerlei andere belangrijke zaken.

Of iemand een zijden overhemd met stropdas en gouden dasspeld draagt of een verschoten T-shirt zegt niets over de manier waarop die persoon zijn taak vervult. Wat ik achterlijk vind is de gedachtengang van mensen die ervan uitgaan dat "goed" geklede mensen beter zijn dan mensen die geen waarde hechten aan dat buitenlaagje textiel. Er zijn voorbeelden te over van witte-boord criminelen om de betrekkelijkheid van kleding aan te tonen.