donderdag 29 december 2005

Cosmetica ongezond!

Het is natuurlijk al lang bekend dat de prijzen die gevraagd worden voor een onhandig vormgegeven flesje of potje met een vage vloeistof of vet met een kleurtje en een geurtje buitensporig zijn, maar als mensen zo gestoord zijn om hun geld aan die zooi te verspillen, hebben ze kennelijk te veel geld. Het is helaas wettelijk nog niet mogelijk hen te dwingen dit geld te besteden aan sociaal noodzakelijke doelen.

Na uitvoerig wetenschappelijk onderzoek door het gerenommeerde onderzoekinstituut IICC (Instituto de Investigación de Cuentos Chinos) uit Biesla is nu komen vast te staan dat het gebruik van cosmetica leidt tot ernstige spraakproblemen.

In de eerste fase van het onderzoek is vastgesteld dat spreken bij gebruikers leidt tot onnatuurlijk vertrekken van de mondspieren. Dit is overigens ook duidelijk waarneembaar bij TV-reclames, waarin (voornamelijk vrouwelijke) verlopen filmactrices reclame maken voor cosmetische producten. Nog niet is vastgesteld (dat vormt de -nog niet afgeronde- tweede fase van het onderzoek) of de onzinnigheid van de gedebuteerde teksten het gevolg is van het gebruik van de betreffende middelen of van het hoge humbug-gehalte van de opdrachtgevers.

In een derde fase, die pas over enige tijd kan worden begonnen, moet worden vastgesteld of het spraakvermogen en eventueel het denkvermogen na verloop van tijd helemaal wegvallen... (Informatie uit de Noticiero de Pacotilla van 28 december)

Wat is betrekkelijk?

Ik kom toch maar even terug uit mijn winterslaap, want een uitspraak zoals die van minus-ter Zalm (dat armoede betrekkelijk is), mag niet onopgemerkt blijven. Niet dat ik denk dat hij aan de aandacht zal ontsnappen, want ik kwam hem in tal van kranten en in radio-uitzendingen tegen, maar ook ik wil nog mijn zegje doen over zoveel hufterigheid.

Minus-ter Zwamneus, alles is (zij het in betrekkelijke zin) betrekkelijk, met enkele belangrijke uitzonderingen, want domheid en botheid (beide in grote mate aanwezig bij Zalm) zijn absoluut. Het zijn dezelfde domheid en botheid die elke kritiek op de Nederlandse situatie meent te mogen pareren met verwijzingen naar plaatsen waar het nog slechter gaat, alsof er alleen maar voor gewaakt hoeft te worden dat Nederland niet helemaal onderaan op de ellende-lijst komt te staan...
Het zou me overigens niets verbazen wanneer Nederland ook dat record aan het einde van het Balkenkabinetje nog op zijn konto zal kunnen schrijven...

maandag 26 december 2005

Vakantie tot 10 januari? Of...

Tja, als je als journalist bij een krant werkt, heb je regelmatig recht op vakantie, maar wanneer je een één-mans-weblog runt, is dat een beetje moeilijk. Toch moet ik toegeven dat ik er hard aan toe ben. Dat blijkt alleen al uit het feit dat ik de laatste week (en zelfs al wat langer) diverse dingen nog niet heb afgehandeld, omdat ik er geen energie voor heb (wintermoeheid?). Daarom heb ik besloten enkele weken 'vrij' te nemen (al kan ik niet garanderen dat ik niet af en toe toch inlog).

Graag wil ik gebruik maken van de ongetwijfeld grote intelligentie en kritische kijk van mijn lezer(e)s(sen), en daarom wil ik iedereen die iets zinnigs te melden heeft uitnodigen om op dit bericht te reageren. Alles wat een kritische mening verraadt zal worden toegelaten (zolang er geen sprake is van strafbare zaken) en berichten die ik graag had willen schrijven, zullen als échte weblog-berichten gepubliceerd worden "in het kader van aan derden beschikbaar gestelde bandbreedte".
Wat beslist verwijderd zal worden zijn berichten als bijv. "Ajax is slechter dan PSV" of over de maten van de dames in de Playboy.

Op dit moment ben ik nog niet toegekomen aan o.a. de volgende zaken, dus als iemand zich geroepen voelt zich daaraan te wagen, dan heel graag:

- Het stierenpoep [bullshit] verhaal van George Double-Me Bush, die het voor elkaar kreeg om in één toespraak "als president" de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de leugens die gedebiteerd werden om de invasie van Irak te rechtvaardigen (en daarbij hufterig genoeg was om er niet bij te vertellen dat hij er "als zichzelf" maar al te hard op heeft aangedrongen om die leugens te laten aannemen) en tegelijk volhield dat de beslissing om Irak aan te vallen juist was. Het ergste daarbij is dat zijn populariteit na dit lulverhaal ook nog eens enkele punten steeg...

- De kleinzielige boycot van bepaalde groepen in Spanje tegen Catalaanse bedrijven, omdat de Catalaanse deelregering wil dat de autonomie van Catalonië wettelijk anders geregeld wordt.

- De vreselijk flauwe en vooral beledigende grap die werd uitgehaald door een programma van de Spaanse omroep COPE (die in handen is van de Spaanse bisschoppenconferentie), waarbij een grappig bedoelde jas de nieuw gekozen president, Evo Morales, van Bolivia opbelde en zich voordeed als de Spaanse premier Rodríguez Zapatero, zonder zelfs het fatsoen te hebben om aan het eind te vertellen dat een en ander als 'grap' bedoeld was. In Spanje is intussen de pauselijke nuntius (soort ambassadeur van het Vaticaan) op het matje geroepen en de Boliviaanse president heeft ook een officieel excuus geëist. Het feit dat Morales een socialist is, en bovendien geen hogere opleiding heeft genoten heeft, gezien de inhoud van het telefoongesprek, daarbij een grote rol gespeeld voor de katholieke omroep.

- De verlenging van de Patriot Act in de Verenigde Staten, op grond waarvan niemand is gevrijwaard van bespionering door de Verenigdestaatse "veiligheids"-diensten, terwijl Bush zélf toestemming (of: opdracht?) heeft gegeven aan de NSA om burgers af te luisteren, zonder de daarvoor vereiste toestemming van de rechter te vragen;

- Het positieve nieuws dat een federale rechter in de VS verboden heeft om op een openbare school de allelujeuze theorie van het Intelligent Design [ID] te onderwijzen als vervanging voor Darwin's evolutietheorie. De aanhangers van ID vinden dat alles wat niet wetenschappelijk te bewijzen valt wijst op een soort goddelijk plan.

- Het heuglijke nieuws dat ook leraren Nederlands zich verzetten tegen het wangedrocht van de spellingsvernieuwing. Ze hadden dit eigenlijk 10 jaar geleden al moeten doen, maar beter nu dan later.

- Het angstaanjagende bericht dat minus-ter Donner misbruikt gemaakt heeft van de constructie van een Koninklijk Besluit om de Schipholgevangenis open te kunnen houden;

- De achterlijke conclusie van een 'onderzoek' van Maurice de Hond, waaruit zou blijken dat het Nederlands ingewikkeld en onlogisch is. Het is een feit dat veel Nederlands al jaren met een strak gezicht beweren dat het Nederlands de moeilijkste taal ter wereld is. Nu wordt kennelijk ook nog het feit dat het Nederlandse régime onlogisch handelt verward met de vermeende afwezigheid van logica in de Nederlandse taal.
Laat ik het nog maar eens een keer zeggen: vanuit objectief oogpunt (dus zonder een bepaalde taal als referentiekader te hanteren) is élke taal even moeilijk en even logisch!

- Het te-gek-voor-woorden bericht dat minus-ter Donner vindt dat eigenlijk op alle scholen godsdienstles gegeven zou moeten worden...

zaterdag 17 december 2005

Waar blijven schaamte, verontwaardiging, volkswoede?

Het is inmiddels al meer dan een week geleden dat bekend werd dat Pim F. misbuik zou hebben gemaakt van 'Marokkaanse jongetjes', maar ik heb nog niets gemerkt van collectieve schaamte bij al die mensen die blind het gedachtengoed van Pim F. omarmden en die en masse hun best deden om hem tot grootste Nederlander aller tijden te laten verkiezen.

Ook heb ik nog niets gemerkt van volkswoede over het misbruik van jongetjes. Komt dat misschien omdat het 'toch maar Marokkaantjes' waren of omdat voor Pim andere normen gegolden zouden hebben?

En tenslotte heeft de LPF zich ook niet opgeheven (en niet eens zijn naam veranderd), omdat je uiteraard in deze situatie het betreffende'gedachtengoed' bezwaarlijk nog kunt blijven aanhangen.

Wanneer een meisje in een bui van verstandsverbijstering valselijk aangifte doet van groepsverkrachting door jongens van Turkse afkomst, staat heel Nederland op zijn achterste benen; wanneer in de buurt van een asielzoekerscentrum iets engs gebeurt, wordt een asielzoeker zowat gelyncht door de plaatselijke bevolking, ook al blijkt later dat hij niets met het gebeurde te maken heeft; wanneer een TBS-er ontsnapt wordt er alom geroepen om strengere maatregelen: het kan allemaal niet streng genoeg.

Nu niets van dit alles. Het lijkt wel alsof heel Nederland nu collectief denkt wat Duitsers altijd in de mond gelegd wordt met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog: "Wij wisten het niet!" Goed, maar nu weet je het wel! Waarom worder er dan geen demonstraties georganiseerd om Pim F. alsnog posthuum te straffen, ook al is het symbolisch?

Ik kan me nog vaag voorstellen dat de BVD/AIVD dergelijke informatie niet aan de politie mogen doorspelen, of dat deze informatie, wanneer ze bij de politie terecht zou komen niet als bewijsmateriaal mag dienen, maar de situatie is nu volstrekt veranderd: de informatie is door een lompe blunder openbaar geworden, dus het lijkt mij dat de politie nu de zaak maar met gezwinde spoed ter hand moet nemen. Ik hoop dat de 'Marokkaanse jongetjes' alsnog naar de politie durven gaan en dat ze uit de erfenis van Pim schadeloos gesteld kunnen worden. Ook de anderen die bij Pim F.'s escapades betrokken waren, moeten opgespoord en vervolgd worden.

Of is de hele Nederlandse bevolking inmiddels even schijnheilig geworden als het clubje van Balk & Co.? Wel een grote bek en een wijzend vingertje als het anderen betreft, maar niet wanneer het gaan om 'onze Pim'.

En nee, kom nu niet met het argument dat er geen bewijs is van het door de BVD/AIVD geconstateerde: het zijn zeker geniepige (en ook nog eens blunderende) gluurders, maar ze zijn ongetwijfeld in staat om feiten van verzinsels te scheiden. Ik ga er daarom blind van uit dat de ophoud van de diskettes waar is.

Toch nog slimmeriken in NL

Alweer enkele uren geleden hoorde ik op de radio het verheugende nieuws dat in ieder geval de Volkskrant, Trouw, NRC/Handelsblad, Elsevier en HP/De Tijd de nieuwe spelling gaan boycotten. Het is een beetje laat (ze hadden dit wat mij betreft 10 jaar geleden al mogen doen), maar het is een geweldig begin.

Vanaf dit punt kunnen we zelf beginnen onze spelling terug te veroveren. Immers, wanneer kranten zich niet aan absurde spellingen hoeven te houden, waarom zouden wij dit dan wel moeten.

En misschien zou aan de taalvernielers een taakstraf kunnen worden opgelegd: een week of een maand (op grond van de door hen veroorzaakte ellende zou levenslang rechtvaardiger zijn) onder streng toezicht 12 uur per dag litteratuur [mijn spelling] lezen, die in hun laatste wangedrocht is omgezet (dat moet niet moeilijk zijn met een electronische versie van de 2006-editie van het Groene boekje). Het lijkt me dan het leukste om hen daarbij te confronteren met de gevolgen van hun bedenksels voor bijv. Hildebrand's Camera obscura, of de Nederlandse vertaling van Tolstoi's Oorlog en vrede...

vrijdag 16 december 2005

Slechte koppenschrijver(s?)

Gisteren las ik de betreffende onzinkop al in het Brabants Dagblad, maar ik besloot er niet op te reageren, omdat het gebeurde te triest is om er een grapje van te maken. Vandaag kom ik echter dezelfde kop weer tegen in de Metro en meen ik toch me met een vermanend woord tot de koppenschrijver(s?) te moeten richten.

Baby sterft na neersteken moeder is geen leuke kop! Door de constructie wordt de betreffende baby ook het onderwerp van het neersteken, zodat het lijkt alsof de baby eerst de (zijn?) moeder heeft neergestoken om daarna zelf te sterven. Niets is echter minder waar, want de moeder was door een niet nader geïdentificeerde neergestoken, waarna de baby (die op dat moment nog niet geboren was en technisch dus nog niet eens een baby was) met een keizersnede ter wereld moest worden gebracht, alsnog stierf.

Het Brabants Dagblad neemt in ieder geval nog van het ANP over dat de moeder bij de steekpartij ernstig gewond raakte, voor de Metro is het lot van de moeder kennelijk niet interessant...

donderdag 15 december 2005

Misleidende informatie over Woutertje Bos

De Metro kopt vandaag "Bos weer beste politicus", een zeer verontrustend gegeven als het daadwerkelijk zo zou zijn.

Wie echter het betreffende artikel leest, ontdekt dat het de leden van de Tweede Kamer zijn die hem de meeste stemmen gaven, en dat is natuurlijk niet verwonderlijk. Dat stelletje pro-Europa neoliberalen is uiteraard erg verguld met een zogenaamde socialist die -volgens sommigen- een 'lekker stuk' is, lekker lult en verder niks antikapitalistisch verkondigt of bedenkt...

Paranoia-bevordering (deel 3)

Burgemeester Cohen van Amsterdam wil in de toekomst meer -maar dan nu écht onaangekondigde- ontruimingsoefeningen (het Jeugdjournaal had het gisteravond over 'terreuroefening') houden in het Amsterdamse openbaar vervoer. (Metro vandaag)

Wat is de bedoeling hiervan? Een slimme terrorist laat diverse, onopvallende, mensen kleine springladingen in prullenbakken op het Amsterdamse Centraal Station stoppen, elk voorzien van een ontvangertje. In de spits wordt een klein signaaltje uitgezonden en de slachtoffers zijn niet te tellen... Gesteld natuurlijk dát er terroristische aanslagen komen, want voorlopig zijn alleen de paranoïde medeburgers daarvan overtuigd - en natuurlijk de haviken in het kabinet van Balk & kornuiten..

Intussen worden wél door de door Cohen zo leuk geplande oefeningen keer op keer passagiers, die op tijd op hun werk, bij de tandarts (wordt de rekening voor de verzuimde afspraak door Cohen -of misschien door de club van Balk- betaald?) of op school (in het Jeugdjournaal gaf een jongen te kennen dat zijn school natuurlijk zou denken dat de ontruiming een smoesje was) verwacht worden, gedupeerd. De slachtoffers zullen steeds meer de balen krijgen en vroeg of laat zal de schuld bij het terrorisme en bij moslims gelegd worden (volgens veel mensen is er immers een onmiskenbare band tussen het een en de anderen). En dan maar klagen dat de buitenlanders niet goed integreren in de Nederlandse samenleving (zeg maar naast-elkaar-langs-leving) en dat ze er niks van begrijpen dat deze mensen steeds meer geïsoleerd raken...

Big Brother is watching us...

Het Europees Parlement heeft gisteren het voorstel goedgekeurd om vanaf 2007 internet- en telefoniegegevens op te slaan. Heel geruststellend wordt daarbij vermeld dat het niet gaat om de gesprekken zelf, maar alleen over wie met wie gecommuniceerd heeft. De providers krijgen trouwens geen compensatie voor de ongetwijfeld torenhoge kosten die ze moeten maken voor deze spionage-maatregelen, ofschoon de lidstaten zelf wel een vergoeding mogen toekennen.

De opgeslagen gegevens zijn bedoeld om gebruikt te worden bij 'ernstige misdaad', maar wat daaronder verstaan moet worden wordt dan weer aan de EU-lidstaten zelf overgelaten. (Webwereld van gisteren.) Ik kan me voorstellen dat in een land met een anti-abortus-mentaliteit het verstrekken van het adres van een buitenlandse abortuskliniek daar al onder zou kunnen vallen.

Ach, waar maak ik me druk over? Al onze gesprekken worden al jarenlang zorgvuldig gemonitord. Zoek maar eens op internet naar "Echelon" en huiver. Als je écht zeker wilt zijn niet bespioneerd te worden, kun je alleen nog mondeling communiceren (en dan moet je nog hopen dat er niet op 100 meter afstand iemand met een richtmicrofoon naar je zit te luisteren: die dingen zijn ongelooflijk gevoelig!).

woensdag 14 december 2005

Paranoia-bevordering (vervolg) (?)

De Metro meldde vandaag nog (op de voorpagina!) dat in Duitsland dit jaar meer dan 1.000 (duizend) mensen moslim geworden waren. Verder werd ook nog aangegeven dat van de 3,2 miljoen moslims in Duitsland er bijna 15.000 van Duitse afkomst zijn. Ze zijn over het algemeen goed opgeleid en hebben een goede baan, terwijl 2/3 van hen vrouwelijk is.

Wat is de bedoeling van een dergelijk bericht? Is het om ons duidelijk te maken dat moslims niet zo 'achterlijk' zijn als sommigen ons willen laten denken? Tenslotte, als goed opgeleide mensen er voor kiezen om zich tot de islam te bekeren, mag je veronderstellen dat ze dit gedaan hebben na er goed over nagedacht te hebben.

Van de andere kant, er wordt in de media in Nederland ook niet gemeld hoeveel abonnees Der Spiegel erbij gekregen heeft of met hoeveel het aantal jeugdleden van een bekende Duitse voetbalclub (noem er maar een, ik ken er geen) gestegen of gedaald is.

Ik vrees daarom ernaar te moeten neigen dit berichtje te beschouwen als een poging om ons bang te maken voor de -door sommigen benadrukte- steeds grotere dreiging van de islam (die tenslotte maar al te vaak als synoniem met terrorisme wordt beschouwd) - hóógst kwalijk dus!

Paranoia-bevordering

Vanmorgen werd ik in de Amsterdamse Metro (toch al geïrriteerd, omdat ik door de nieuwe dienstontregeling van de NS mijn aansluiting net voor mijn gezicht zag wegrijden) verrast door een omroepmededeling waarin ongeveer (niet letterlijk, want ik ga nu op mijn geheugen af) aangekondigd werd dat er deze week in een metrostation een ontruimingsoefening zou plaatsvinden, waardoor de reizigers daar ongeveer 20 minuten vertraging zouden oplopen. We werden trouwens ook nog bedankt voor ons begrip.

Ik wil daarbij duidelijk maken, dat ik helemaal geen begrip heb voor dit soort geneuzel, dat alleen past in de politiek van het balkenkabinetje om de Nederlandse bevolking zoveel mogelijk angst in te boezemen voor 'terroristen' (ongetwijfeld met de achterliggende hoop dat wij zullen denken 'als de overheid dit soort oefeningen nodig vindt, moet er toch wel een grote dreiging zijn'), met als enige uiteindelijke doel ons nog verder te kunnen controleren en onze democratische rechten nog verder te kunnen beperken.

Wanneer deze club zich écht iets gelegen liet liggen aan het maatschappelijk welzijn van de Nederlandse bevolking zou er bijv. hard gewerkt worden aan het bestrijden van alcohol in het verkeer en aan het automobilisme in het algemeen, aan het bevorderen van het openbaar vervoer en aan verbeteringen in het onderwijs.

Ik wil in dit verband nog graag verwijzen naar het begin van het artikel Technologie van de repressie van Ferdie Westen:
Binnenlandse veiligheid, "innere Sicherheit". Voor de handhaving van de binnenlandse (wan)orde worden steeds grotere bedragen uitgetrokken, wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek verricht... worden steeds meer mensen bedreigd.
Met de verslechtering van de ekonomiese situatie bewapent de staat zich. Preventief. Verfijnde registratietechnieken, onlustenbestrijding, counter-insurgency, uitgewerkte burgeroorlogblauwdrukken.
Een indrukwekkend arsenaal van "technologie van de repressie" wordt opgebouwd. Dit gebeurt voor een belangrijk deel buiten het gezichtsveld van de gewone burger. Als het al zichtbaar wordt, dan is dat vooral door de bestrijding van de gewapende verzetsgroepen in met name de BRD en Noord-Ierland. Het (toekomstig) toepassingsgebied is echter ruimer. Het dient ertoe de toekomstige aanzetten tot verzet in de kiem te smoren, in beginsel al onmogelijk te maken.
Mocht het onverhoopt toch tot verzet komen, dan kan dat hard worden onderdrukt, zo denkt men. Het gaat om een uitgewerkte strategie. De geplande preventieve kontra-revolutie.
Je had misschien uit de verwijzing naar de BRD en Noord-Ierland al geconcludeerd dat het artikel, hoe actueel in zijn algemeenheid ook, niet recent is. Klopt! Het is afkomstig uit het blad De AS van november/december 1977 en het zal waarschijnlijk niet zo gemakkelijk te vinden zijn, wat heel jammer is, omdat het artikel ook een goed inzicht geeft in wat er momenteel zoal voor pogingen gedaan worden om onze democratische rechten te kortwieken.
Als je verder wilt zoeken, zou je de link van De AS in de rechterkolom van mijn blog kunnen proberen.

Laatste stuipspartelingen van de R.K. Kerk?

De Metro meldt vandaag in een klein berichtje het heuglijke nieuws dat het aantal Rooms-Katholieken in Nederland nog steeds dalende is.

Kennelijk zitten er echter op belangrijke plaatsen toch nog steeds pro-RK propagandisten, want kardinaal Simonis (de zetbaas van de ayatollah uit Rome voor Nederland) meldt in hetzelfde krantje verheugd dat hij zo in zijn sas is met de Goede Doelenzegels van de Posterijen voor dit jaar, omdat ze 'belangrijke momenten' rond de geboorte van Jezus weergeven. Hij vindt deze zegels "een klein kerstwonder".

Persoonlijk neig ik eerder naar een goede PR-actie, maar het is bekend dat gelovigen nogal ver gaan in blind vertrouwen.

Misdaden tegen de vertaalkunde

Ik zou graag willen weten welke halfslachtige vertaler de achterlijke vertaling "misdaden tegen de menselijkheid" (zoals o.a. in de Metro van vandaag in een artikel over Milan Martić) op zijn geweten heeft. Ik ben echter bang dat dat wel nooit bekend zal worden. Betrokkene zal vermoedelijk het liefst met het schaamrood op zijn hele lichaam in de vergetelheid ondergaan. Desniettegenstaande worden wij in de media nog steeds met deze belachelijke 'vertaling' van "humanité" geconfronteerd. Inderdaad, "humanité" kan ook "menselijkheid" betekenen, maar in de gewraakte context gaat het toch écht om misdrijven tegen de "mensheid".

Door rood rijden en daardoor iemand van zijn sokken rijden is onmenselijk en zou daarom een misdaad (of overtreding?) tegen de menselijkheid zijn, maar oorlogen e.d. worden juist "misdaden tegen de mensheid" genoemd, omdat ze te veel mensen betreffen om nog als gewone misdaden gezien te worden, omdat ze als het ware tegen de hele mensheid gericht zijn.

Wanneer gaat de Taalunie dáár eens iets tegen doen?

maandag 12 december 2005

Vrijheid van meningsuiting, op zijn Verenigdestaats

De New York Times publiceerde gisteren een uitgebreid en interessant artikel over de manier waarop het Verenigdestaatse minus-terie van oorlog (het Pentagon) probeert de Afghaanse en Iraakse bevolking te beliegen. Het Pentagon beschikt daarvoor over een psychological operations unit (zeg maar: een propaganda-eenheid) van 1200 soldaten, die werken als schrijvers en producers. Deze unit (gevestigd in de plaats met de omineuze naam Fort Bragg) produceert "waarachtige boodschappen" ter ondersteuning van de doelstellingen van het régime van Bush, uiteraard zonder daarbij aan te geven dat de informatie eenzijdig is en door wie hij geleverd wordt. Het geproduceerde materiaal wordt soms toegeschreven aan het vage International Information Center.

Door de Verenigdestaatse overheid worden verder nog (stiekem) 30 radiostations in Afghanistan gefinancierd.

Desondanks gaat het er volgens George Double-Me Bush juist om de democratie op te bouwen en een vrije pers te ondersteunen.

Hoe betrouwbaar is de Spaanse Partido Popular? Helemaal niet!

Iedereen die de Spaanse politiek van de laatste 10 jaar of zo een beetje volgt (behalve natuurlijk de postfascisten, die nog steeds heimwee hebben naar het écht-fascistische régime van Franco) weet dat het régime van José María Aznar niet veel onderdeed voor zijn politieke verwekker, zij het dan met een democratisch sausje.

Veel van de zaken die zich nu in Nederland en elders in Europa voordoen, gebeurden in Spanje al eerder, waarbij de leugens een grote rol speelden - en nog steeds spelen.

Vandaag (eigenlijk gisteren) is daarvan weer een veelzeggend voorbeeld bekend geworden. Toen zo'n 2 jaar geleden het tankschip Prestige lek sloeg en voor de kust van Galicië voor een ware natuurramp zorgde, waarvan de plaatselijke bevolking nog steeds de bittere vruchten plukt, beweerde het régime van de Partido Popular dat na overleg met experts besloten was te proberen het schip zo ver mogelijk van de kust te verwijderen, om zo een eventuele ramp zoveel mogelijk te beperken.

Gisteren liet de radio-omroep SER opnamen horen van een gesprek tussen de directeur van de Spaanse Koopvaardij en het hoofd van de reddingsbrigade van 13 november 2002. Daaruit blijkt dat de Spaanse minister van Verkeer en Waterstaat al vanaf het eerste moment opdracht gegeven heeft het lekke schip zoveel mogelijk van de kust te verwijderen. Een transcriptie van het gesprek (en trouwens ook een opname) is te vinden op de site van de SER.
Dit is des te verwonderlijker omdat het régime pas op 14 november met experts gesproken heeft. Hierdoor dringt zich nog duidelijker de mening op dat de beslissing vooral een politieke beslissing was, wat overigens al vanaf het begin door veel échte experts en slachtoffers gezegd werd.

Desgevraagd verklaarde een woordvoerder (Ignacio Asarloa) van de Partido Popular (een half uur geleden gehoord op het nieuws van Radio Nacional de España) dat de opname "niets nieuws toevoegt": "Hoe slecht gaat het met de regering wanneer -terwijl er in het openbare debat kwesties van de hoogste voorrang spelen- de officiële propaganda probeert ervoor te zorgen dat we spreken over kwesties van twee jaar geleden."

De vicepresident van de Xunta (de autonome deelregering) van Galicië verklaarde dat met dit geluidsdocument wordt aangetoond wat altijd al gezegd is, dat "er politieke, en niet technische, beslissingen werden genomen, die tegen de belangen van Galicië in gingen".

zondag 11 december 2005

Jeugdjournaal bazelt maar wat!

In het Jeugdjournaal werd gisteravond blij verkondigd dat de tiendaagse klimaat-conferentie in Montréal tegen verwachting in toch tot afspraken had geleid, waarbij nog nadrukkelijk vermeld werd dat aanvankelijk 's werelds grootste vervuiler (de VS) zich niet wilde binden.

Juist, alleen hadden ze bij het Jeugdjournaal kennelijk niet begrepen dat ook aan het eind van de conferentie de VS, als enige geïndustrialiseerde natie, zich nog steeds tot niets wilde verplichten. Het enige dat de VS wel wilde, was het aangaan van een veel bescheidener "open en niet-bindende" dialoog tussen bijna 200 naties, die echter niet tot "nieuwe verplichtingen" (new commitments) zou leiden, over het verminderen van de CO2-uitstoot. (Washington Post vandaag)

Nog net geen blauwe ogen in Den Haag...

In het NRC/Handelsblad van gisteren wordt melding gemaakt van het feit dat het balkenkabinetje toch nog overeenstemming heeft bereikt over een prijscompensatie voor de hoge energieprijzen, zij het een veel beperktere compensatie dan voorgesteld was.

Er wordt nu een bedrag van 35 miljoen aan de gemeenten gegeven, die het dan in het kader van de bijzondere bijstand kunnen uitkeren aan mensen die in de problemen komen door de hoge energieprijzen. NRC/Handelsblad heeft dat 'kunnen' niet voor niets toegevoegd, want het moge duidelijk zijn dat dit geld niet noodzakelijk terecht hoeft te komen bij degenen die het het hardste nodig hebben.

De gemeenten hebben de laatste jaren tal van taken op hun bordje gekregen, terwijl ze anderzijds op diverse punten gekort worden door Den Haag. Ik ben daarom bang dat het met dit geld al net zo zal gaan als met de nu al uitgekeerde 'zorgtoeslag', die bij de armsten al lang op zal zijn, voordat de zorgverziekingspremie moet worden betaald.

Minus-ter Zalm was eigenlijk helemaal niet bereid ook maar enige compensatie te betalen (alsof het zijn eigen geld was, kotsverdomhem!), want volgens hem gaat de koopkracht volgend jaar omhoog. Hij is dan vermoedelijk wel de enige die zijn leugens gelooft, maar intussen trekt hij wél aan een aantal touwtjes.

Het grootste schandaal blijf ik echter vinden, dat de belachelijke koppeling van de aardgasprijs aan de aardolieprijs gehandhaafd blijft.

zaterdag 10 december 2005

Welkom in de bananenmonarchie Nederland

Mensen die zich een beetje interesseerden voor het reilen en zeilen (en dat zeilen de laatste jaren steeds meer met een dronken roerganger) van de Nederlandse samenleving hadden het al langer in de gaten, maar na de laatste onthullingen en het gek(r)onkel van minus-ter Verdonk (die van het gewraakte reisbureau-affiche) moet het zelfs voor de blindste amoebe duidelijk zijn dat er in Nederland geen sprake meer is van een democratie: de politici liegen ("zich vergissen" heet dat in de nieuwe spelling), blunderen (dat heet "een inschattingsfout") en waaien mee met elke scheet van Big Brother.

En de meerderheid van de Tweede Kamer fladdert al net zo vrolijk mee. Verdonk lult zich uit haar leugens door nu te stellen dat het geen enkel verschil gemaakt heeft voor de naar Congo uitgezette asielzoekers of er nu wel of niet papieren zijn doorgestuurd, omdat toch elke teruggekeerde beschouwd wordt als een ex-asielzoeker. (
Trouw van vandaag)
Dat ze eerst met haar strakste gezicht, tegen diverse opgedoken bewijsstukken in, heeft beweerd dát er helemaal geen gegevens zijn doorgegeven wordt door de meerderheid van de Tweede Kamer gewoon geaccepteerd (waarschijnlijk is die club zo kort van memorie, dat het gewoon een kwestie is van vergeetachtigheid - en onverschilligheid ongetwijfeld). En uiteraard krijgt ze ook de steun van de rest van het balkenkabinetje.

Het zal allemaal wel onder christelijke vergevingsgezindheid vallen, waarschijnlijk de enige christelijke deugd die bij al deze lieden aanwezig is, want van christelijke naastenliefde of solidariteit, het bieden van onderdak aan daklozen of het voeden van hongerigen valt al jaren niets te bespeuren.
En over een paar weken zitten ze natuurlijk allemaal weer vooraan in hun respectievelijke kerken bij de kerstviering met uitgestreken gezichten en met meelijdende gevoelens bij het verhaal dat er geen plaats was in de herberg...

Een oproep om dit circus een enkele reis CIA-gevangenis aan te bieden laat ik maar achterwege, de hele club is zo gevoelloos dat waarschijnlijk niet eens doordringt dat de Nederlandse bevolking alleen nog maar aan Hoogervorst-gebaren denkt bij elke verwijzing naar Balk & Co.

vrijdag 9 december 2005

Waarschuwing voor statistische leugens

Ik wil vast een waarschuwing uitspreken voor statistieken die ongetwijfeld binnenkort gepubliceerd zullen worden, waaruit blijkt dat de economie en het welvaartspeil van Nederland erop vooruit zijn gegaan (binnen de EU).

Ongetwijfeld zal alleen in goede kranten daarbij vermeld worden dat de Nederlandse economie niet in absolute zin is vooruitgegaan, maar alleen in relatieve zin. Sinds de publicatie van de statistieken van verleden jaar zijn er namelijk diverse armere landen aangesloten bij de EU. Hierdoor daalt het gemiddelde welvaartspeil in de EU, en uiteraard ook de economische ontwikkeling...

Salmonella-besmetting onder jongeren door McD.?

De Metro meldt vandaag dat sinds eind september opvallend meer jongeren met salmonella-bacillen besmet zijn geraakt. Dit zou veroorzaakt kunnen zijn door een besmette partij Italiaans rundvlees.

De vraag blijft dan echter waarom alleen jongeren? Heeft wellicht McDonald Nederland de vieze partij met een leuke korting opgekocht? Ik kan me tenminste niet voorstellen dat het vlees bij Albert Heijn verkocht is en dat de bacterie alleen voor jongeren gevaarlijk was. Zomaar een vraagje, hoor!

Minus-ter niet alleen bot, maar ook dom

Condo Rijst heeft wat gesmoesd met diverse Europese minus-ters van buitenlandse zaken, en die kruipen weer met hun staart tussen de poten in hun hokje terug [je moet er niet aan denken hoe dat eruit ziet!]. Zoals Bot beweert: "duidelijk is geworden dat de Verenigde Staten zich houden aan de internationale verdragen. Er gebeurt niets wat niet is toegestaan." (Metro vandaag)

Je moet toch wel écht een kolossale plank voor je botte kop hebben, om die lulverhalen zonder meer te geloven. De vernederingen in Baghdad en in het concentratiekamp van Guantánamo werden ook met kracht ontkend, ondanks belastende foto's. Pas toen ze er niet meer onderuit kwamen, werden de schanddaden schoorvoetend toegegeven. Desondanks gelooft Bot Rice om haar mooie ogen (?) of heeft het regime van Big Brother Bush onder de tafel gedreigd met benadeling van de Nederlandse economie?

donderdag 8 december 2005

Brandweerlieden hebben groot gelijk!

Het Brabants Dagblad kopt vandaag "Brandweer hindert ochtendverkeer". Hoe positief het artikel verder ook is (ik heb het uit ergernis niet gelezen), de toon is al gezet: brandweerlui zijn maar hinderlijke mensen.

Ze (de brandweerlui) hebben groot gelijk. Hun werk is riskant (afgelopen week zijn er nog brandweerlieden het slachtoffer geworden van hun werk), en een goede fysieke gezondheid is dan ook een minimaal vereiste om het goed te kunnen doen. Aangezien mensen allemaal beetje bij beetje aftakelen met het voortschrijden van de jaren, is het duidelijk dat brandweerlui hun werk niet tot hun 65e verjaardag kunnen doen (en dan hebben we het nog niet over de wens van het Nederlandse régime om mensen nóg langer te laten werken).

In het verleden is daarom het
functioneel leeftijdsontslag ingevoerd -het moge duidelijk zijn dat er indertijd bij de overheid meer intelligentie aanwezig was dan tegenwoordig- waardoor brandweerlui (en andere ambtenaren met een fysiek zware functie) verplicht tussen hun 55e en hun 60e met pensioen moeten.

Naast de desastreuze plannetjes van Balk & kornuiten om VUT- en dergelijke regelingen fiscaal onaantrekkelijk te maken, heeft de Vereniging van Gemeenten nu ook nog bedacht dat de regeling afgeschaft moet worden omdat deze vanaf volgend jaar op grond van leeftijdsdiscriminatie niet meer toegestaan is.

Dit is de zoveelste keer dat een op het eerste gezicht voor de arbeiders gunstige regeling als een klapsigaar in ons gezicht ontploft. In dit geval is ook de openbare veiligheid een bijkomend kind van de rekening, omdat mensen die fysiek niet meer optimaal kunnen functioneren, ook hun werk niet goed kunnen uitoefenen.

Het komt er in het kort op neer, dat de diverse Nederlandse overheden koste wat het koste hun eigen snode plannetjes willen doorzetten.

Ik denk dat de vakbonden al met al nog een redelijk eerlijke oplossing hebben kunnen doordrukken, maar het blijft een feit dat eigenlijk de zware jaren best wat zwaarder zouden mogen tellen (bijv. 1,25 pensioenjaar voor elk gewerkt jaar). Tenslotte gaat dat zware werk ook niet in je koude kleren zitten en het is wel erg bitter wanneer je door je zware werk een statistisch kortere levensverwachting hebt en toch even lang moet werken als anderen met bijv. een ontspannen kantoorbaan.

Naast de overgangsregeling voor mensen die al 20 jaar of meer in dienst zijn, komt er een nieuwe regeling voor jonger personeel: zij moeten in principe maximaal 20 jaar in de 'bezwarende functie' werken en daarna moeten ze maar ander werk zoeken, met in ieder geval een inkomensgarantie. Zie de betreffende nieuwsbrief van nieuwsbrief van AbvaKabo-FNV voor alle bijzonderheden.

dinsdag 6 december 2005

Normen en waarden, toch?

Het Nederlandse régime blaat de ether vol viezigheid met zijn verlangen naar respect voor normen en waarden, en liegt intussen aan een stuk door.

Waarom ook niet? Het régime van Big Brother doet het tenslotte ook. Nadat spotters ontdekt hadden dat er regelmatig verdachte vluchten van CIA-vliegtuigen plaatsvinden, werd volmondig ontkend dat daarvan sprake zou zijn, en als die er al zouden zijn, dan zouden ze zeker niet bedoeld zijn om gevangenen te transporteren...

Inmiddels heeft de Duitse regering een gedetailleerde lijst van honderden CIA-vluchten in handen en ook de VPRO heeft aan de hand van IJslandse vluchtgegevens een aantal vluchten naar Nederland kunnen traceren.

Hetzelfde geldt voor geheime CIA-gevangenissen in Europa, die uiteraard niet zouden bestaan. Ook die leugen is kennelijk niet meer vol te houden, want nu beschuldigt Condo Rice "bepaalde Europese bondgenoten" van schijnheiligheid, omdat die volgens haar meegewerkt hadden. Bovendien zouden de stiekeme operaties geholpen hebben bij het redden van Europese levens. De Europese schijnheiligheid wordt benadrukt door het voorbeeld van de ontvoering door de CIA uit Sudan en het transport naar Frankrijk van 'Carlos', en toen waren er ook geen protesten van de Europese Commissie van de Rechten van de Mens. Alleen was dat één geval, uit 1994.

Met nadruk stelde Bush' Rijstwafeltje: "We kunnen geen commentaar geven op informatie die het succes van onze geheime diensten, onze politie en onze militaire operaties in gebaar zou brengen. [...] We hopen dat andere naties dit standpunt delen."

En weer worden we voor de keuze gesteld: ofwel vóór, ofwel tegen. "Het is aan deze regeringen [de Europese] en hun burgers om te besluiten of ze met ons wensen samen te werken om terroristische aanvallen tegen hun eigen land of andere landen te voorkomen. [...] Ze hebben het souvereine recht om te kiezen." Condootje hoopt dat het debat daarover "ook een gezond respect bevat voor de verantwoordelijkheden van de regeringen om hun burgers te beschermen."

Het zou me sterk verbazen wanneer het "souvereine recht om te kiezen" in deze situatie door de VS meer gerespecteerd is dan bij de op tal van landen uitgeoefende druk (beloften van financiële steun of dreigementen om hulpprogramma's te beëindigen) om via de Verenigde Naties militair ingrijpen in Irak te laten goedkeuren. Het gegeven dat zich volgens Human Rights Watch geheime gevangenissen bevinden in Polen en Roemenië (niet bepaald rijke landen), geeft mij in ieder geval te denken!

Ook benadrukt Rice nog dat de VS niet martelt en ook anderen niet aanzet om dit vuile werk te doen. Jaja, liegen kan ze in ieder geval goed. Of wordt de manier waarop in Guantánamo en Iraakse gevangenissen mensen vernederd worden niet als 'martelen' beschouwd? Dat kan het natuurlijk ook zijn: een speciale Verenigdestaatse definitie voor martelen, net zoals witte fosfor tegen mensen niet wordt beschouwd als een chemisch wapen.
Zo kan ik nog wel een paar definities bedenken, maar ik zal me beperken tot één in de hedendaagse politiek erg praktische: Liegen is dingen vertellen die niet in je eigen belang zijn; wat wél in je eigen belang is, is de waarheid! (De meeste informatie is afkomstig uit
La Vanguardia van vandaag)

Nieuwe ellende in trein?

In Webwereld lees ik vandaag dat de NS (samen met KPN en een van de grootste atmosfeervervuilers van Nederland - RTL) een proefproject starten, waarbij treinreizigers in de trein kunnen internetten en TV kijken.

Voorlopig (tijdens de proefperiode van vijf maanden) gebeurt dit alleen in de intercity-treinen tussen Haarlem en Heerlen/Maastricht, maar na de proef bepaalt de NS in welke treinen de diensten zullen worden aangeboden.

Volgens NS passen de nieuwe diensten "in de ambitie om de treinreis voor reizigers zo aantrekkelijk en efficiënt mogelijk te maken". Dat soort smoesjes kennen we intussen wel: zo werd enkele jaren geleden het aantal treinen per uur tussen mijn woonplaats en Amsterdam teruggebracht van vijf naar twee, waarbij het plaatselijke sufferdje namens de NS verklaarde dat de NS er alles voor doet om de 'dienstverlening te verbeteren'.

Alsof het al niet erg genoeg is, dat je in de trein voortdurend lastiggevallen wordt door halve dialogen op dubbel volume door mensen die kennelijk alleen nog met anderen kunnen communiceren per snobbofoon, en dat je in het openbaar vervoer voortdurend geterroriseerd wordt door het ge-tsjik-tsjik van mensen die kennelijk alleen van de door hen als muziek beschouwde geluiden kunnen genieten wanneer hun (leeggeblazen?) schedel zo hard meetrilt dat iedereen noodgedwongen moet meegenieten, krijgen we nu ook TV-schermen met irritante reclame en onzinnige programma's... En dan mogen we nog hopen dat de beelden zonder geluid worden vertoond...

zondag 4 december 2005

Elvis Presley na 35 jaar nog actueel!

Het is duidelijk dat de neoliberale politici (met als meest recente voorbeeld de Franse minus-ter Sarkozy, maar ook het hele huidige Nederlandse régime) hun talen niet goed spreken en/of hun pop-klassiekers niet kennen.

Ik zou hen zeer, zéér dringend willen aanraden om eens naar (de tekst van) In the Ghetto (uit 1969) van Elvis Presley te luisteren. Daarin wordt zeer overtuigend uitgedrukt wat er kan gebeuren wanneer kinderen aan de onderkant van de maatschappij niet wat steun krijgen.

Arme Duitsers!

Volgens een onderzoek met een vreselijke, dus kennelijk indrukwekkend bedoelde, naam (het Krankenhaus Rating Report 2006) kan een op de tien ziekenhuizen in Duitsland de komende vijf jaar niet overleven, uiteraard vanuit economisch oogpunt. (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung)

"Wanneer de tien procent van de slechtste [!] ziekenhuizen gesloten zouden worden, zou dit een enorme ontlasting van de ziekenhuisbranche [!] betekenen", volgens het rapport.

Zoals we gisteren al zagen, moet er in Duitsland ook een soort Zorgverzieking komen (mijn stukje Binnenkort ook zorgverzieking in Duitsland?). Ziehier de zegeningen van het EU-neoliberalisme. Het gaat duidelijk niet meer om de gezondheidszorg, maar uitsluitend om het geld. Zoveel blijkt overduidelijk uit het betreffende krante-artikel.

zaterdag 3 december 2005

Binnenkort ook zorgverzieking in Duitsland?

Op de Deutsche Welle hoorde ik vandaag om 11:00 dat in Duitsland met grote spoed een "gezondheidshervorming" moet worden doorgedrukt. Dat verklaart CDU-voorman Volker Kauder in de krant Welt am Sonntag. Het voorstel moet vóór juli 2006 klaar zijn.

Kernelementen in de hervorming moeten zijn "meer concurrentie en meer transparantie in het systeem van afrekeningen en op het vlak van de verstrekkingen". Het model
dat de voorkeur heeft van de sociaaldemocratische SPD, namelijk een volksverzekering, wees hij resoluut af.

Waar hebben we dat verhaal van die concurrentie toch al eerder gehoord? En ook de transparantie voor de prijs en de verstrekkingen lijkt maar al te duidelijk op de dikke vinger die de verzekeringsmaatschappijen in Nederland in de ongezonde pap van Hoogervorst krijgen.

Waarom? Desproportionele paniek!

Op het nieuws bij de Duitse commerciële radiozender RTL - Der Oldies Sender hoorde ik net dat het vogelgriepvirus waarschijnlijk al was doorgedrongen tot de Krim (Ukraïne) en dat er in Indonesië één persoon was overleden aan de vogelgriep.

In de Washington Post heb ik zojuist gelezen dat er weer 10 Verenigdestaatse mariniers gedood zijn in Fallujah (de Irakese plaats waar de Verenigdestaatse oorlogsmachine -naar onlangs bekend werd- chemische wapens gebruikt heeft tegen de burgers) en er worden elke dag tientallen Irakezen gedood door acties van de Verenigdestaters en van bepaalde verzetsgroepen in Irak. Dát werd dan weer niet vermeld in het nieuws van RTL - Der Oldies Sender, ofschoon er elk jaar wel mensen overlijden aan de gevolgen van een besmetting met een griepvirus.

Wat voor reden hebben de Europese 'overheden' om ons paniek aan te jagen om een verschijnsel dat in een of andere vorm jaarlijks optreedt?
- Zijn het de jagerslobbies die het wel een leuk idee vinden om trekvogels uit te moorden?
- Willen de 'overheden' ons op deze manier obsederen met het griepvirus van de dag, zodat we geen tijd meer overhouden om aan andere, veel ernstigere, zaken te denken?
- Of willen de 'overheden' ons misschien doordringen van de risicoś van de manier waarop kippen (en slachtdieren in het algemeen) gefokt worden, zodat we voortaan geen vlees meer zullen eten?

Ik ben bang dat het de laatste optie niet zal zijn, maar wie weet wat het wél is mag het gráág zeggen!

donderdag 1 december 2005

VVD lijkt vrijgevig, maar blijft xenofoob

Het Brabants Dagblad van enkele dagen geleden (28 november) maakt melding van een voorstel van de Tweede-kamerfractie van de VVD. De twintig musea die meer dan 1 miljoen euri ontvangen, zouden gratis toegankelijk moeten zijn voor het publiek, omdat het publiek via de belasting tenslotte al betaalt voor musea. Parlementariër Nijs wil overigens buitenlandse bezoekers wél laten betalen, omdat die immers "geen belasting betaald" hebben "en het is ook niet hún erfgoed".

Volgens mij zit hier iets héél anders achter: Nijs hoopt dat door musea gratis toegankelijk te maken voor binnenlandse bezoekers, dit (binnenlandse) bezoek zal toenemen, met als bijkomend voordeel hopelijk meer verkoop in museumwinkels en in museumcafetaria's. Buitenlanders die in Nederland op bezoek zijn, komen toch wel naar de grote musea, ook al moeten ze daarvoor betalen. In de loop van de jaren kom ik dagelijks voor mijn werk langs het Van Gogh Museum in Amsterdam, en ik kan uit eigen waarneming bevestigen dat verreweg de meeste mensen met Van Gogh-aankopen (in van die opvallende Toblerone-verpakkingen) van niet-Nederlandse oorsprong zijn.

Daar staat tegenover dat ik in Engeland en in België zonder problemen gratis heb kunnen profiteren van de gratis toegankelijkheid van tal van musea.

Verder dringt zich dan natuurlijk nog de vraag op in hoeverre schilderijen van niet-Nederlandse kunstenaars of in het verleden uit Egypte meegenomen (ik zeg maar niet 'gestolen', want anders wordt ik straks nog vervolgd voor smaad) mummies ons "erfgoed" kunnen zijn.

En dan is er nog een argument dat de penningfutsers van de VVD moet aanspreken, namelijk dat er ook museumpersoneel zal moeten worden aangesteld om de nationaliteit van de bezoekers te controleren, om kaartjes te verkopen en te controleren e.d.

Milieubewuste politiek volgens Balk & Co.

In het Brabants Dagblad van 23 november (tja, ik heb nu eenmaal niet altijd meteen tijd om al het nieuws te lezen) staat een artikel dat weer een duidelijk voorbeeld geeft van de hypocrisie en de onduidelijkheid van het huidige Nederlandse régime. Vanaf hun aantreden trekken de politici een grote bek open over het belang van een gezond milieu, maar hun daden staan daar diametraal tegenover.

Ik hoef alleen maar de recente bekering tot kernenergie te noemen, het afbraakbeleid ten opzichte van het openbaar vervoer en het bevorderen van het autogebruik door het voortdurend uitbreiden van de asfaltstroken in Nederland (waarmee uiteindelijk alleen maar nieuwe files en nog meer luchtverontreiniging worden gecreëerd).

Staatssecretaris Van Geel (van Milieu, althans zo heet zijn portefeuille - ik krijg overigens steeds meer de indruk dat het huidige régime denkt dat ecologie en economie synoniem zijn met elkaar) wil dat producenten van verpakkingen en fabrikanten die hun goederen inpakken verantwoordelijk worden voor het opruimen van het verpakkingsafval. Volgens onderzoek van vier organisaties (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Stichting Natuur en Milieu, VOAP en NVRD) wordt daardoor de afvalstoffenheffing voor gezinnen "80 à 100 euro per jaar" duurder.

Eerlijk gezegd is de redenering achter het artikel mij niet duidelijk. Mij persoonlijk lijkt het me goed wanneer de fabrikanten de kosten voor hun verpakkingsmateriaal moeten betalen. Die kosten worden uiteraard doorberekend naar de consumenten van hun producten. Een gevolg zal zijn (hoop ik tenminste) dat de consument de voorkeur zal geven aan bijv. eenvoudig verpakt snoepgoed (want goedkoper), in plaats van afzonderlijk verpakte koeken in een kartonnen of bordpapieren doos, die weer in cellofaan verpakt is. Hoe de conclusie dan kan zijn dat de afvalstoffenheffing voor gezinnen omhoog moet gaan is mij volstrekt onduidelijk. Of wil het régime misschien van beide kanten profiteren? Fabrikanten moeten betalen per bijv. gebruikte hoeveelheid plastic, cellofaan, karton enz. (afvalverwerkingskosten teruggerekend naar de verbruikte hoeveelheid), terwijl diezelfde kosten dan ook nog eens worden omgerekend over alle gezinnen binnen een bepaald gebied.

Dit is bepaald niet de manier om te verwachten dat de burger zijn flessen in de glasbak, zijn oud papier in de papierbak, batterijen in de batterijenbak zal blijven gooien.

Maar zoals ik al zei: ik snap niet veel van de logica in het betreffende krante-artikel. Wie me een en ander kan verduidelijken, wordt vriendelijk uitgenodigd te reageren op dit berichtje. Tevens instructief voor andere lezers, nietwaar?

Geen enkel gevoel van proporties meer...

Nadat vanavond in het Jeugdjournaal werd vermeld hoe slecht het nog steeds ging met de alweer een aantal weken geleden door een aardbeving getroffen bevolking van een gebied in het oosten van Pakistan, volgde een berichtje over een kat die per vliegtuig gerepatrieerd werd naar zijn baasje. Het beest was in Appleton (in de VS) in een container gekropen en na een lange reis in het Franse Nancy terechtgekomen.

De kat werd niet, zoals in Nederland de laatste tijd gebruikelijk is bij ongewenste vreemdelingen, in een onveilige gevangenis opgesloten, maar met veel égards per vliegtuig, met een speciale begeleider, teruggebracht naar zijn baasje...

Mijn grote vraag bij dit soort enorme tegenstellingen blijft of het Jeugdjournaal deze melding zonder enige nieuwswaarde uitzendt vanwege het contrast, of gewoon omdat kinderen nu eenmaal katten zo 'lief' vinden...

Bestaan van CIA-kampen in Europa bewezen!

Dat kun je althans (volgens de door de Verenigdestaatse politici gehanteerde logica) concluderen uit het feit dat er geen bewijzen zijn gevonden voor het bestaan van dergelijke kampen - volgens Europees commissaris voor justitie Frattini (Metro vandaag). Immers, ofschoon zelfs de CIA nooit bewijzen heeft kunnen vinden van de aanwezigheid in Irak van gifgassen, heeft de Verenigdestaatse overheid steeds volgehouden dat ze wel degelijk aanwezig waren. De logica is verrassend simpel: wanneer geen kampen gevonden kunnen worden, toont dat aan dat het gaat om werkelijk geheime kampen.