donderdag 16 februari 2012

Irritante polen?

Eerlijk gezegd begreep ik niet waar ik de laatste tijd steeds over hoorde spreken. Ik kan me voorstellen dat de Noord- en de Zuidpool irritante plekken zijn (behalve als je van pinguïns, ijsberen en extreem lage temperaturen houdt), maar om daar nu een meldpunt voor op te zetten, daar moet je toch wel op zijn minst behoorlijk gestoord voor zijn.

Helaas, het zat veel dieper. Er zijn kennelijk mensen die zich storen aan andere mensen, met een Poolse achtergrond. Nou ken ik toevallig best een aantal Polen, waarvan er inderdaad één is, waar ik wat moeite mee heb. Dat heeft echter niets met haar Poolse achtergrond te maken, maar met iets psychisch.

Van de andere kant ken ik wel een heleboel Nederlanders waar ik me bijna constant aan stoor, en die de hele Nederlandse samenleving naar de donder aan het helpen zijn.

Een van de meest irritante lui in dat verband is wel een zekere Geert W., die vlak na zijn geboorte in de toverdrank gevallen is, daarbij spierwit haar gekregen heeft en gemuteerde hersenen, waardoor hij kennelijk niet anders kan dan liegen, bedriegen en manipuleren. Helaas krijgt hij daarbij héél veel andere gemuteerde Nederlanders achter zich aan, die hun hersens in hun onderbuik hebben ondergebracht en op school dankzij het "vernieuwde" onderwijs ook niet hebben leren denken. 
Die W. heeft vermoedelijk ooit eens iets gehoord over een boek (Mein Kampf)) van ene Adolf H., waarin deze "de" joden uitmaakt voor een "ras" dat uitgeroeid moet worden en zijn plannen in die richting zelfs uiteenzet. W. heeft daar wat truukjes uitgelicht en gebruikt die nu om allerlei "groepen" mensen te discrimineren en te "demoniseren". De ene keer zijn dat moslims, de andere keer Polen of Oost-Europeanen. Eén constante is er echter in zijn kromdenkerij: de joden (hij beschouwt hen als synoniem met de Israeli's!) en de witte Nederlanders zijn het slachtoffer van alle andere soorten mensen en zijn zelf absoluut onschuldig als pasgeboren baby's.

En dan is er natuurlijk nog een grote groep Haagse Bluffers, die menen dat ze democratisch gekozen zijn door ons, en daardoor automatisch het recht hebben om te liegen, bedriegen en manipuleren, net zoals Geert W. Zo is er bijvoorbeeld de nep-socialist Job C., die bij de laatste verkiezingen zei dat hij streefde naar een zo links mogelijke coalitie, maar vanaf dat moment resoluut weigerde om te praten met de enige nog een beetje linkse partij in het Nederlandse parlementaire wereldje, de SP.
En dan kan ik toch ook niet langs nep-liberaal Mark R., die alles slikt, ook de waanideeën van Geert W.. En dat onder het motto van 'slikken of stikken', want hij begrijpt wel dat hij zijn luxe inkomen en status ook wel kan doorspoelen als hij W. niet ongehinderd zijn gang laat gaan; tenslotte is W. degene die in Nederland aan de touwtjes trekt.
Als algemeen kenmerk kan bij de overgrote meerderheid van de Haagse Bluffers wel gesteld worden dat zij vol enthousiasme uitgaan van het thema van voornoemde Adolf H., die stelde dat een leugen, als hij maar vaak genoeg herhaald wordt, automatisch waarheid wordt.

Uiteraard moet ik ook nog melding maken van een mevrouw, die vooral opvalt door haar verzameling rare hoofdbedekkingen (waarom draagt ze niet gewoon een beschaafd hoofddoekje? denk ik dan), maar ik weet niet of zij wel Nederlands is, of misschien toch een dubbele nationaliteit heeft... Zij herinnert ons elk jaar één keer aan het sprookje van ene Jesus C., en roept ons dan verder op om toch vooral solidair te zijn met de minderbedeelden in onze zogenaamde welvaartsstaat. En daarna gaat ze ook voor het daaropvolgende jaar weer gewoon door met het verkwisten van het uit de belastingbetalers geknepen geld, waaruit zij een super-de-luxe bijstandsuitkering krijgt (zelfs zonder sollicitatieverplichting!), plus een uiterst gulle (on)kostenvergoeding.

Geef mij dan toch die Polen maar! Eerst werden ze gewoon uitgebuit door het Nederlandse bedrijfsleven, nu worden ze ook nog voor vuile was uitgemaakt, met expliciete steun van het opperhoofd van het Nederlandse régime, zogenaamde eerste minister Mark Rutte. Wat een vreselijk irritante Nederlanders lopen er toch rond... Bah! Hoe lang nog?

P.S.: Door heel ernstige familie-omstandigheden ben ik een tijdje "weg" geweest, maar ik hoop dat ik binnenkort weer helemaal "terug" zal zijn.