dinsdag 11 juni 2013

Onvoldoende dekking bij pensioenfondsen, DUS verlaging pensioenpremies?

Ik weet het: de logica van politici is vaak niet te volgen, en zeker niet die van de huidige generaties Haagse bluffers. 
Misschien kan iemand mij de volgende kromme gedachtengang uitleggen - of nog beter: aan de "volksvertegenwoordigers" uitleggen hoe de vork in het leven van gewone mensen aan de steel zit.

Op 8 juni meldde NRC/Handelsblad nog dat uit berekeningen van het Centraal Planbureau bleek dat er door te lage reserves "miljardentegenvallers voor pensioenfondsen op komst" zijn, waardoor voor de "pensioentoezeggingen aan grote groepen 50- en 60-plussers [...] de financiering [ontbreekt]".

En dan wil kennelijk nu de Tweede Kamer (zie NRC/Handelsblad van gisteren) dat de pensioenpremies verlaagd worden. Wiskunde was weliswaar niet mijn sterkste vak op de middelbare school, maar mij maakt niemand wijs dat de reserves van de pensioenfondsen hoger zullen worden wanneer er lagere premies worden afgedragen.

Die lagere premies zouden "volgens eerste schattingen" aan werknemers "zo'n duizend euro per jaar opleveren". Let wel: volgens eerste schattingen, maar er staat niet bij wie die schattingen gemaakt heeft...
Het is dus schijnbaar de bedoeling dat werknemers netto was meer gaan ontvangen, maar dat soort beloften kennen we: minder belasting, maar dan wel meer "eigen risico" en "eigen bijdrage" voor de zorgverzieking, huurverhoging en milieuheffingen.

Als de werknemers er dus wat extra bij krijgen is dat leuk voor hen (zolang als ze nog werk hebben tenminste), maar denkt er in Den Haag nog wel eens iemand aan de gepensioneerden? Dat zijn heus niet allemaal mensen die elke dag op een golfterrein te vinden zijn, als ze tenminste niet weer eens op een wereldreis zijn. Vele gepensioneerden hebben al verscheidene jaren aan den lijve ondervonden dat hun koopkracht lager werd en het zou mij niets verbazen wanneer die premieverlaging hen nog verder benadeelt.
Maar ach, de Haagse bluffers gaan er waarschijnlijk van uit dat ouderen conservatief zijn en dat ze op dezelfde partijen blijven stemmen als ze altijd al gedaan hebben.

Toch nog even een "opkikkertje": Volgens de Nederlandsche Bank is 2013 "het jaar van de zure appel". De economie zal nog met bijna één procent krimpen en "het besteedbaar inkomen voor huishoudens [zal] met 3,8% dalen". Maar "vanaf 2014 [zou het besteedbaar inkomen] voor het eerst sinds 2007 wel weer gaan toenemen". (NRC/Handelsblad van gisteren.) Dat klinkt leuk, maar Balkenende beloofde ons zo'n 10 jaar geleden al dat we na "het zuur" "volgend jaar het zoet" zouden krijgen, en daar zitten we nog steeds op te wachten; of liever gezegd: niemand vertrouwt daar nog op. Op den duur worden zoethoudertjes ook bitter!

zaterdag 8 juni 2013

... om terreur te bestrijden...

De New York Times had gisteren weer een interessant artikel over het spionage-programma PRISM, waarmee het régime in Washington het recht meent te hebben (of althans dat recht neemt) om iedereen, waar ook ter wereld te bespioneren.

Dat spioneren is -zoals de New York Times het duidelijk samenvat in de kop "van cruciaal belang voor het bestrijden van de terreur".

"Bestrijden van de terreur". Dat klinkt allemaal erg menslievend, maar om wat voor terreur gaat het hier eigenlijk? De aanslagen van 11 september 2001 zijn niet voorkomen. Dat kon natuurlijk ook nauwelijks, want die zijn gepleegd met de directe of indirecte steun van de club rond George W. Bush, en doen daarmee denken aan tal van andere valse-vlag-operaties.

De werkelijk grote terreurdaden van de laatste ± 10 jaar zijn juist gepleegd door het régime van Washington:  een grootscheepse aanval op Irak op grond van valse beschuldigingen van het bezit van massavernietigingswapens. Bij die aanval deinsde Washington er zelfs niet voor terug om burgers te vermoorden of te verminken met witte fosfor (zoals op de stad Fallujah (zie dit artikel van BBC News van 16 november 2005). Of zoals de bezetting van Afghanistan, op grond van hele leugens of halve waarheden over Al Q'aida. Dat zijn nog eens terreurdaden! Of de moordpartijen en landbezettingen in Palestina door Israel, Washington's vooruitgeschoven post in het Midden-Oosten...

En ja, ook de laatste Nederlandse régimes doen driftig mee met de terreur-hype, met het doel om ook in Nederland de mensenrechten zover mogelijk uit te hollen. Zo is de identificatieplicht ingevoerd (die heeft nog geen enkele terreuraanslag voorkomen, maar al wel hopen geld opgeleverd door bekeuringen voor mensen die hun Ausweis niet bij zich hadden), en zo wordt ook in Nederland, zonder tussenkomst van een rechter, misschien ook jouw en mijn telefoon wel afgeluisterd. Allemaal ter bestrijding van "de terreur". En dat terwijl er in Nederland, afgezien van de terreur in de Tweede Oorlog, slechts één terreurdaad gepleegd is, en die was een duidelijk geval van staatsterreur, namelijk de door Nederlandse mariniers op 11 juni 1977 gepleegde aanval op een gekaapte trein bij De Punt, waarbij zonder enige noodzaak Molukse kapers en gijzelaars werden doodgeschoten (zie Dagblad van het Noorden van 1 juni 2013).

Het gaat duidelijk niet om het bestrijden van terreur, maar om ons het idee te geven dat we bang moeten zijn voor terreur, zodat we ons gedeisd houden. Dat is ook de reden waarom er onlangs in Amsterdam en Utrecht zonder enige reden demonstranten werden aangehouden, die na een korte tijd weer werden vrijgelaten met een halfslachtig excuus (zie NRC/Handelsblad van 30 mei 2013). Op die manier zullen er veel mensen zijn die maar liever niet al te openlijk voor hun mening uitkomen om te voorkomen dat ze ook worden opgepakt (of in elkaar geslagen).

De bedoeling is gewoon, zowel in de VS als in Nederland en in andere "beschaafde" landen, ervoor te zorgen dat wij, de burgers, ons vooral rustig houden en ons (zonder op te vallen!) gedragen als brave consumenten, zodat het neoliberalisme kan blijven doorgaan met het vergaren van geld voor de paar patsers die de touwtjes in handen hebben, zonder dat ze daarbij gehinderd worden door mensen die een rechtvaardige, sociale en solidaire samenleving nastreven.

vrijdag 7 juni 2013

Luistert alleen Washington ons af? Ha!

In de VS is grote ophef ontstaan over de afluisterpraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Vier voorbeelden over meeluisterende overheidspraktijken in Nederland. 
[...]
Dit is zeker geen ver-van-je-bed-show. De NSA blijkt zonder schroom mensen in Europa af te luisteren – voor velen geen grote verrassing – maar onze eigen overheid kan er ook wat van. In Nederland kunnen we dan ook rustig gaan slapen in de wetenschap dat er tientallen ogen met onze documenten meelezen. Een paar voorbeelden van Nederlandse afluisterpraktijken.
Lees verder in Webwereld van vandaag!

Mooie "vrienden", die vieze gluurders in het "land of the free"

Goed, we weten intussen allemaal dat al het geleuter in Washington over mensenrechten (en trouwens ook in de EU en elders) alleen maar dient voor de show. Als het zo uitkomt wordt er -en dat heeft écht werkelijk helemaal niets te maken met de economische belangen van de Verengde Staten!- oorlog gevoerd voor de mensenrechten in Afghanistan of vanwege massavernietigingswapens in Irak, al was vantevoren vastgesteld dat die niet bestonden (zie het bericht Onomstotelijk 'Irak-bewijs' blijkt toch niet zo hard in Trouw van 10 october 2003), en wordt er druk geklaagd over de slechte mensenrechtensituatie in China (maar intussen wordt er ook door Verenigdestaatse -en Europese- bedrijven driftig geprofiteerd van de slavenarbeid in China).

Dankzij alle leugens en verzinsels over Afghanistan en de (door de CIA getrainde!) beweging Al Q'aida kostte het George W. Bush niet veel moeite om de mensenrechten in de VS de nek om te draaien met zijn Patriot Act, waardoor privacy in de schurkenstaat VS praktisch gezien niet meer bestaat en in feite iedereen bij voorbaat verdacht is als potentieel terrorist.

Eergisteren meldde de New York Times dat de Verenigdestaatse NSA (National Security Agency) dagelijks van Verizon Business Network Services alle communicatiegegevens (dus niet de inhoud van de gesprekken - zeggen ze) krijgt van telefoongegevens  "tussen de Verenigde Staten en het buitenland" of "helemaal binnen de Verenigde Staten, met inbegrip van plaatselijke telefoongesprekken". (Zie ook artikelen terzake in De Standaard en de Volkskrant van gisteren).

Naar nu blijkt worden niet alleen gegevens verzameld van Verenigdestaatse burgers en/of inwoners van de VS, maar ook al bijna zes jaar van buitenlanders overseas, waarbij gebruik gemaakt wordt van grote internet-bedrijven, zoals Google, Facebook en Apple, om "bedreigingen van de nationale veiligheid" op te sporen. (New York Times van gisteren).

De vraag daarbij is, nog afgezien van het gegeven dat het WALGELIJK is om de privacy van anderen te scheiden (al zijn er in Nederland ook maar al te veel mensen die vinden dat "als je niets te verbergen hebt, je ook niets te vrezen hebt" - al vraag ik me af of ze het fijn zouden vinden als Obama, of die engerds Rutte of  Samsom stiekem keken wat ze in hun slaapkamer uitvoeren), wát dat Verengdestaatse gespuis als "bedreigend" voor hun "nationale veiligheid" beschouwt. Misschien ben ik dat ook wel, omdat ik de VS (net als trouwens Washington's vasalstaat Israel) beschouw als een schurkenstaat... En misschien is het ook wel "bedreigend" als ik de banken aanklaag vanwege de door hun toedoen veroorzaakte economische crisis, want de daarbij gebruikt truukjes zijn tenslotte in de VS ontwikkeld...

Wat kunnen wij zelf hiertegen doen? Want we hoeven natuurlijk niet te verwachten dat de neoliberale Nederlandse roverheid zelfs maar zal protesteren. Daar heeft men het zelf te druk met het bespioneren van de eigen bevolking (en met het bedenken van redenen en mogelijkheden om de gewone Nederlanders nóg meer uit te knijpen)...

We kunnen ervoor zorgen dat we niets doen met bedrijven die een vestiging hebben in de VS, dus Facebook afschaffen, en bijv. niet geen software gebruiken die in een Verenigdestaatse "cloud" werkt, zoals Office365 van Microsoft. En voor het overige kunnen we proberen ons internetverkeer zo anoniem mogelijk te houden, zodat het régime Obama niet weet wat we bijv. allemaal opzoeken bij Google. En als je misschien denkt dat je je privacy bij Facebook voldoende hebt afgeschermd, maak je dan maar geen illusies. Door middel van data mining is het niet moeilijk om een profiel aan te maken van iedereen die zich op het internet ophoudt. Zie hierover bijv. dit artikel in de Washington Post van gisteren.

maandag 3 juni 2013

Geheime verrassing voor ons, republikeinen?

Zomaar ineens zag ik deze afvalbak ergens langs de straat zijn - en intussen heb ik er al meer gezien...

Zou Den Haag misschien toch van plan zijn om ons op de a.s. «Dag van de Republiek» (26 juli) te verrassen met de afschaffing van de monarchie en hebben ze intussen de afvalbakken alvast klaar gezet om alle oranje-parafernalia weg te gooien?

Het zal wel weer niet waar zijn... er zitten immers in Den Haag te veel lieden die maar al te graag uit de oranje ruif meeëten en hielen likken... Bah!

En zo worden we nog steeds voor de gek gehouden door de Nederlandse Roverheid!

Blijkens een ANP-bericht van vandaag (gelezen op de website van Kassa vandaag) is er nog steeds onduidelijkheid over het verband tussen mobiel bellen en een grotere kans op een hersentumor. Dat verband "is er niet", volgens het artikel. Toch, ofschoon er kennelijk geen verband is, "wordt [het] ook niet uitgesloten dat het misschien toch kan bestaan". Wat moeten we daar nu precies mee? Eerst wordt definitief gesteld dat er geen verband is, en vervolgens zou het desondanks toch "misschien" wél kunnen bestaan...

En dat komt dan, volgens het Algemeen Nederlands Propagandabureau, uit een advies van de Gezondheidsraad!

Eerlijk gezegd heb ik al jaren geen hoge pet meer op van die Gezondheidsraad, die kennelijk haar tijd besteedt aan het herkauwen van oude flut-adviezen, want al op 15 september 2006 heb ik, onder de titel UMTS - of: Rampenrégime in Nederland. Hoe lang nog?, een artikel geschreven over de waardeloze onderzoeken van de Nederlandse Roverheid op dit terrein. Ook mijn artikel Weer halve waarheid verabsoluteerd! van 9 november 2009 gaat over een krakkemikkig onderzoek van hersentumor.nl. Andere artikelen die ik over dit onderwerp geschreven heb, kun je vinden door linksboven de zoekterm UMTS in te voeren.

Overigens, alleen al de verwijzing naar een mogelijk verband tussen "mobiel bellen" en "tumoren" is zin- en waardeloos. Het is niet heel erg waarschijnlijk dat het gebruik van GSM-telefoons erg grote risico's met zich meebrengt. UMTS-telefoons maken echter gebruik van frequenties die dicht in de buurt liggen van de in magnetrons gebruikte frequenties, en vormen daardoor ook een veel groter risico's.

zondag 2 juni 2013

AOW-regels "niet voldoende helder"? Zeg maar: flink asociaal!

Staatssecretaris Klijnsma van "Sociale Zaken" heeft toegegeven dat de regels over het samenwonen van AOW-ers misschien wel "niet voldoende helder" zijn en ze heeft beloofd dat ze hopelijk nog vóór de zomer met nadere informatie zal kunnen komen. (de Volkskrant van 30 mei 2013). Dat belooft nog wat, want de laatste decennia betekent "nadere informatie" bij de Roverheid steevast nóg meer onduidelijkheid!

De AOW biedt een basispensioen voor mensen van 65 (of 66 of 67, dat is -voor alle "duidelijkheid"- niet helemaal duidelijk!), dat voor degenen zonder aanvullend pensioen, evenals de bijstand, nét te hoog is om van te sterven (wanneer het "eigen risico" voor de Zorgverzieking nog hoger wordt, zal de AOW binnenkort wel te laag zijn om van te leven).

Voor een alleenstaande bedraagt de AOW bruto € 1.084,86 per maand en voor een gehuwde (of samenwonende) € 750,35. Afhankelijk van het inkomen van de nog niet AOW-gerechtigde partner kan een toeslag worden toegekend van maximaal € 750,35. (gegevens van de SVB, de Sociale Verzekeringsbank).

Dit lijkt redelijk, want de woonkosten per persoon zijn lager voor gehuwden en samenwonenden dan voor een alleenstaande. Echter, de SVB (ongetwijfeld tengevolge van beslissingen van de Roverheid) hanteert een heel andere definitie voor "samenwonen" dan normale mensen. Ook mensen die ieder een eigen woning hebben, kunnen volgens die definitie samenwonen, bijvoorbeeld als ze meer dan drie nachten per week in dezelfde woning verblijven (het maakt daarvoor niet uit of ze in hetzelfde bed slapen!). Ook bij minder nachten samen kunnen mensen nog steeds "samenwonen", bijvoorbeeld als ze samen op vakantie gaan, samen boodschappen doen, samen naar culturele manifestaties gaan, of elkaar verzorgen bij ziekte (en nog een heleboel andere dingen samen of voor elkaar doen)... Dat is de onduidelijkheid waarnaar Klijnsma verwijst.

Bij de regels over "samenwonen" wordt in feite al lang geen rekening meer gehouden met de woonkosten per persoon, maar met de wens om mogelijkheden te verzinnen om de burgers nóg en steeds meer geld uit de zak te graaien. Alsof mensen zonder goede redenen met een emotionele, zorg- of wat dan ook voor relatie ieder in een aparte woning verblijven om op die manier misbruik te maken van de sociale zekerheid... Hoe men het ook draait of keert, in (praktisch?) alle gevallen betalen twee afzonderlijk wonende partners opgeteld een hoger bedrag aan woonlasten dan twee mensen die één woning delen.

In feite doet het er niet eens toe wáárom mensen al dan niet in één woning willen samenleven. Misschien heeft de ene partner een belangrijke sociale functie in zijn of haar woonplaats, terwijl de andere partner in een andere plaats (al dan niet op grote afstand) een baan heeft. Of misschien voelen beide partners er om heel andere redenen (nog) niet voor om in één woning te gaan wonen (bijvoorbeeld vanwege kinderen of ouders, het lidmaatschap van een vereniging; of misschien houdt de één wel van strand en de ander van de natuur van de Veluwe, of doet hij/zij uit liefhebberij onderzoek naar de streektaal in zijn/haar woonplaats).

Er is maar één reële oplossing voor de onduidelijkheden in de AOW, en dat is "samenwonen" te definiëren zoals normale mensen dat doen: samen in één woning wonen. Zó simpel is het en een échte regering zou daar ook van uitgaan. Helaas, in Nederland wordt al enkele decennia (dat begon met Den Uyl 2) niet meer geregeerd, de Nederlandse Roverheid houdt zich alleen bezig met het behartigen van belangen, waarbij de meeste tijd besteed wordt aan de formulering van de regeltjes op dusdanige wijze, dat het lijkt alsof het allemaal in het belang is van de Nederlandse bevolking en niet alleen in het belang van degenen die toch al véél te veel geld hebben opgepot.

zaterdag 1 juni 2013

WEG MET DE MONARCHIE!

Lief hè, die zielige burgemeesters Van der Laan en Wolfsen, die zich telkens in allerhande zweterige bochten moeten wringen om uit te leggen waarom iemand die een kartonnetje met daarop een amper leesbaar tekstje tegen de monarchie boven zijn hoofd hield, is ingerekend! Aandoenlijke lakeien.
Lees deze zeer aanbevelenswaardige en scherpe column van Youp van 't Hek in zijn geheel in NRC/Handelsblad van vandaag! (Goedgekeurd door Dwarslezer)