vrijdag 12 december 2003

Taalmisbruik

"Koopkracht chronisch zieken iets verbeterd" staat er boven een kop in de Metro van vandaag. Ik vind dat het hard tijd wordt dat ook de taal wordt aangepast aan de werkelijkheid van alledag. In dit geval zou het juister zijn als er gestaan had dat de koopkracht "ontslechterd" wordt, want de situatie blijft natuurlijk nog steeds slecht. Op dezelfde manier is het ook misleidend wanneer er nog steeds gesproken wordt over loonsverhoging, terwijl er in het gunstigste geval alleen sprake is van "loonsontlaging". In plaats van over D's en T's te neuzelen, zou het een mooie taak zijn voor taalcommissies om iets te doen aan het eerlijker maken van de taal.

Ook "ziekteverzuim" is zo'n misselijkmakend woord. Het tweede deel (-verzuim) van het woord heeft een negatieve klank, waardoor onbewust al snel iets blijft hangen van bewust verzuimende 'zieken'. In plaats van jaar na jaar te blijven zeuren over het discriminerende karakter van Zwarte Pieten (of nog politiek correcter: nu ook Paarse en Karmozijnen Pieten te leveren), zou het maatschappelijk gezien veel nuttiger zijn om te spreken over "afwezigheid door ziekte".

woensdag 3 december 2003

To Smoke or not to Smoke

De Horeca vindt het onverantwoord om het roken in uitgaangsgelegenheiden te verbieden, omdat hun voortbestaan daardoor bedreigd wordt.

Ook ik vind dat dat voorlopig niet verboden moet worden (ofschoon ik een termijn van 10 jaar wat aan de lange kant vind). Het zou té gemakkelijk zijn als de Horeca nu de kans zou krijgen om te beweren dat hun omzet geslonken is vanwege het (anti-)rookbeleid van de regering. Pas zodra onomstotelijk vaststaat en het voor iedereen duidelijk is dat die omzetdaling uitsluitend te wijten is aan het financiële wanbeleid van Den Haag en aan de onverantwoordelijke prijspolitiek van de Horeca zelf, kan gewerkt worden aan de invoering van een rookverbod. En dat kan wat mij betreft niet vlug genoeg zijn!

woensdag 12 november 2003

Werknemers of werkgevers?

Het doet me deugd te zien dat ook de redactie van de Metro eindelijk inziet dat bazen (bedrijven e.d.) het werk van de arbeiders afpakken, en dat de arbeiders gedwongen worden het af te geven. (Kop op 12 november: "Werknemers zuiniger bij aannemen van starters"). Het is alleen jammer dat het toch nog allemaal een beetje moeilijk is om te wennen, want in de rest van het artikel wordt deze categorie weer wel, zoals gebruikelijk, "werkgevers" genoemd. Nog een beetje oefenen bij de komende redactievergadering!

donderdag 6 november 2003

Openbaar, maar dan voor iedereen!

Briefschrijver W. Tonckens (in de Metro van vandaag) heeft volkomen gelijk in zijn/haar brief wanneer hij/zij stelt dat moslims naar openbare scholen zouden moeten. De plank wordt vervolgens echter volkomen misgeslagen, want deze verplichting zou alleen voor moslims moeten gelden.

Uiteraard moeten ook anderen (christenen bijv.) hiertoe verplicht worden. Het openbare onderwijs moet voldoen aan de nodige kwaliteitseisen (al wordt het door de afknijpplannen van de regering wel steeds moeilijker om die te handhaven...).

Wat mensen in hun eigen leven willen (welk geloof ze aanhangen, of bijv. welke sport ze beoefenen) moeten ze zelf op hun eigen manier invullen. Christenen kunnen bijv. naar de aloude zondagsschool en moslims kunnen ongetwijfeld in hun moskee in hun eigen godsdienst onderwezen worden. Zolang christenen zich het recht op bijzondere scholen menen te moeten reserveren, moet dat recht ook gelden voor mensen met een ander geloof!

woensdag 29 oktober 2003

Selffulfilling prophecy?

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor een aanslag met chemische of biologische wapens tijdens de Olympische Spelen in Athene. Washington waarschuwt zijn burgers om zoveel mogelijk niet naar Saudi-Arabië te reizen. In Nederland worden 5 moslims wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten (nadat ze gearresteerd waren vanwege een -volgens deAIVD- geplande terroristische aanslag. Zomaar wat berichtjes uit de Metro van 29 oktober.

De bedoeling van deze paniekzaaierij is natuurlijk wel duidelijk. De regering van Bush (en zijn slaafjes) probeert ons bang te maken voor terroristische aanslagen, zodat we uiteindelijk op onze knieën smeken of eralsjeblieft nog meer geld uitgegeven mag worden aan de terrorismebestrijding. En als er soms engerds zijn die in deze waarschuwingen inspiratie zien voor daadwerkelijke aanslagen, komt dat Bush & Co. alleen maar goed uit, want dat bewijst hoe scherp ze het allemaal vantevoren al gezien hadden. Hoe lang moet het nog duren om dit complot van de wapenindustrie en het kapitalisme in het algemeen door te prikken?

vrijdag 3 oktober 2003

Theo for President!

Er zal vast wel weer een groot aantal lezers verontwaardigd reageren op Theo van Gogh's column van vandaag. Preventief wil ik hierbij alvast tegenwicht bieden aan die mensen die nog denken dat sprookjes in het echte leven bestaan.

Gelukkig dat er nog intelligente mensen zijn, die door alle operette-achtige taferelen rond "ons" Duitse koningshuis heenprikken. Van mij mag Theo elke week (of nog liever elke dag) zijn visie op de samenleving uitdragen!

donderdag 25 september 2003

Hoera! Lekker bevrijd!

Massavernietigingswapens zijn er nog niet gevonden in Irak, maar in de Iraakse bioscopen worden in elk geval wel pornofilms vertoond (Metro 25.09: "Aanslag op Iraakse bioscoop"). Is dit de reden waarom Bush vond dat het land bevrijd moest worden van Saddam Hussein?

woensdag 17 september 2003

Balk in eigen oog...

"Slechts 22% van de Nederlanders heeft veel vertrouwen in het tweede kabinet Balkenende." (Metro van vandaag).

Van de resterende 78% zijn er dus een heleboel die zelf medeverantwoordelijk zijn voor het wanbeleid (of liever: volstrekt ontbreken van enig beleid) van Balkenende & Co. Hopelijk overleven zij de bezuinigingsplannetjes, zodat ze bij de volgende verkiezingen kunnen laten zien dat ze van hun stommiteiten geleerd hebben en dat ze hun verstand wel kunnen gebruiken, als ze dat willen...

dinsdag 2 september 2003

Respect?

Ik kan het toch niet laten om briefschrijver (Metro van vandaag) S. van der Veer op zijn/haar vingers te tikken. Hij/zij vindt dat we moeten accepteren als mensen vanuit hun geloof de hele dag over hun god willen praten. Ik vind het veeleer van respect getuigen als ze anderen niet lastig te vallen met hun eigen hobby's.

Mensen die alleen maar over voetbal of snelle auto's kunnen praten, mijd ik. En omdat ik begrijp hoe irritant mensen met een tunnelvisie kunnen zijn, doe ik ook mijn best anderen niet lastig te vallen met mijn stokpaardjes. Gelukkig zijn er ook meer dan genoeg onderwerpen, die anderen én mij interesseren.

woensdag 27 augustus 2003

Sterk staaltje!

Dat de planeet Mars momenteel uitzonderlijk dicht bij de aarde staat is misschien interessant voor degenen die 's avonds in plaats van naar de TV soms naar het uitspansel kijken. Dat mag ook best in de krant vermeld worden.

Wat er verder echter allemaal verteld wordt, is werkelijk ongelooflijk onbenullig. In diverse kranten en bijv. in het Jeugdjournaal wordt de laatste dagen ook aangegeven dat Mars zelfs met het blote oog te zien is. Dat heeft niets meer met nieuws te maken, want dat is nooit anders geweest. Als de lucht een beetje helder is, is Mars altijd met het blote oog te zien, net als bijv. Venus en Saturnus.

Van journalisten mag je toch wel enige kennis van zake verwachten. De gezamenlijke pers verdient voor deze blunder een pak op de blote broek!

donderdag 21 augustus 2003

Aanslagen bewust niet verhinderd?

Naar de laatste tijd blijkt, wist de CIA al ruim vóór de aanslagen op 11 september 2001 dat er Al'Qaida terroristen in de USA waren. De CIA (of de Verenigdestaatse regering?) had alleen geen zin om iets te doen met de tips van de geheime diensten van de Verenigde Arabische Emiraten en Duitsland. Waarom? Misschien omdat er al lang plannen waren om het Midden-Oosten onder controle te brengen en de verwachte aanslagen een mooie aanleiding zouden vormen?

Net zoals de leugens van Bush, Blair & Co. over de massavernietigingswapens in Irak ook alleen een excuus waren om Irak te bezetten?

En net zoals de verzonnen aanval door de Vietcong in de Golf van Tonkin (augustus 1964), die nodig was om een excuus te hebben om Vietnam grootschalig aan te vallen?

Het mogen andere personen zijn die aan de politieke touwtjes trekken, maar de achterliggende gedachte blijft steeds dezelfde: het gaat er steeds weer om dat alles toegestaan is om de macht in handen te krijgen of houden.

De moraal voor ons, gewone burgers? Politici zijn niet te vertrouwen, een héél enkele uitzondering daargelaten. Ook in Nederland niet (zo vindt bijv. staatssecretaris Schultz dat de regels voor Schiphol op termijn tóch moeten worden aangepast na de al dan niet bewuste "rekenfout" over de geluidsoverlast)...

Vooroordeel?

Iemand (M. Bouwer) die aan het begin van zijn ingezonden brief (in de Metro) een ander uitmaakt voor "baardaap op sandalen" geeft geen blijk van een hoge intelligentie. Immers een dergelijke, ongetwijfeld beledigend bedoelde, opmerking bewijst alleen dat de schrijver geen redelijke argumenten heeft om zijn eigen (gebrek aan?) mening weer te geven.

Bouwer heeft weer wel gelijk wanneer hij verwijst naar de "achterlijke discussie over kleding", alleen trekt hij een volstrekt verkeerde conclusie:D e manier waarop iemand gekleed is, heeft geen enkele invloed op zijn/haar kennis, werkwijze, klantvriendelijkheid en allerlei andere belangrijke zaken.

Of iemand een zijden overhemd met stropdas en gouden dasspeld draagt of een verschoten T-shirt zegt niets over de manier waarop die persoon zijn taak vervult. Wat ik achterlijk vind is de gedachtengang van mensen die ervan uitgaan dat "goed" geklede mensen beter zijn dan mensen die geen waarde hechten aan dat buitenlaagje textiel. Er zijn voorbeelden te over van witte-boord criminelen om de betrekkelijkheid van kleding aan te tonen.

vrijdag 25 juli 2003

Echte "Brave New World"?

Als ik het artikel over de afname van het aantal Bêta-studenten goed lees, moet dit feit een weldaad zijn voor Nederland. Immers, door deze afname zal Nederland niet meer in staat zijn geldverslindende en overbodige prestigeprojecten als de HSL en de Betuwelijn aan te pakken, en ook bedrijven als Shell en Unilever zullen niet meer beschikken over mensen die opgeleid zijn om deze milieuschadelijke industrietak ongestoord te laten voortwoekeren.

Uiteraard moet er een regeling komen die bepaalt dat de afgestudeerden in de bêta-richting bij voorrang moeten worden ingezet op plaatsen die van werkelijk belang zijn voor de Nederlandse samenleving. Een aantal hunner zou bijvoorbeeld eens een alternatief kunnen bedenken voor de wegwerpmaatschappij... Misschien krijgen we zo nog een échte "Brave New World"...

donderdag 24 juli 2003

Williams vs. Zeppelin

Lezer/briefschrijver Van Liempt (in de Metro van vandaag) verwart twee zaken: A. Boukes was van mening dat de kwaliteit van Robbie Williams' muziek minder was dan die van Led Zeppelin. (Persoonlijk kan ik me daar zeer wel in vinden!)
Van Liempt reageert daarop met de opmerking dat Williams meer succes heeft dan Black Sabbath of Led Zeppelin.

Dat is het vergelijken van appels met kweeperen. De Telegraaf heeft meer lezers (succes) dan NRC-Handelsblad, maar is daardoor niet automatisch kwalitatief beter.

Bovendien vind ik het een beetje zwak om de kaartverkoop bij ArenA hierbij te betrekken. Toen Led Zeppelin eind jaren 1960 begon, bestond de ArenA nog lang niet, en persoonlijk vraag ik me af of Williams na meer dan 30 jaar zelfs nog wel muziek zal maken (maar dat is dan weer een persoonlijke inschatting, die niet perse een voorspellende waarde hoeft te hebben)...

Aanslag op democratie

Hoe kan burgemeester Bloomberg nu beweren dat de aanslag op raadslid James Davis een"aanslag op de democratie" ('assault on democracy') is, terwijl "de onbekende dader" nog "steeds voortvluchtig" is?

Zolang als niet duidelijk is waarom deze onbekende de aanslag pleegde, kan ook niet vastgesteld worden of het een aanslag op de democratie is. Misschien had het raadslid wel een stiekeme relatie met de partner van de aanslagpleger en vond deze dat hij het recht had de echtbreker dood te schieten.

donderdag 3 juli 2003

Opgeblazen vlees

In de Belgische krant «Het Nieuwsblad» staat een interessant, maar ook behoorlijk griezelig artikel over Nederlandse (en Britse) kippen, die op grote schaal worden "opgevuld met runder- en varkenseiwitten, afkomstig uit slachtafval." Dit (zogenaamde "opblazen") is kennelijk wettelijk toegestaan, maar Bart Staes, Vlaams lid van het Europese Parlement, doet zijn best om de Europese Commissie en de Europese Voedselveiligheidsautoriteit deze zaak te laten onderzoeken.

De toevoeging van runder- en varkenseiwitten staat niet expliciet op de etiketten van het kippenvlees. Gezien de recente problemen (gekke koeien, varkenspest) is dit al geen frisse zaak, maar ook voor mensen die om wat voor reden dan ook geen runds- of varkensvlees mogen of willen eten -zoals bijv. moslims- is dit regelrechte misleiding. Ik hoop dan ook dat het laatste woord hierover nog niet gesproken is...

vrijdag 20 juni 2003

Z. = persona non grata

Diverse kranten melden vandaag dat de meerderheid van de Tweede Kamer er geen bezwaar tegen heeft dat de vader van Máxima aanwezig is bij de doop van zijn kleinkind, omdat dit een privé aangelegenheid is. Inderdaad, in een land waar staat en kerk gescheiden zijn, is doop een privé aangelegenheid. Afgezien echter van het feit dat dit debat een beetje voorbarig lijkt (de zwangerschap is immers pas net aangekondigd), vind ik dat de zaak een beetje te simpel wordt voorgesteld.

De doop van het kleinkind van Jorge Z. is dan wel een privé aangelegenheid, maar zijn (vooralsnog niet voldoende bewezen) misdaden, waarnaar tot op heden nog onvoldoende onderzoek geweest is, zijn wel degelijk een zaak van algemeen belang. Mocht Z. dus inderdaad naar Nederland komen, net zoals hij -naar mijn mening- ongetwijfeld aanwezig was bij het huwelijk van zijn dochter (het was beslist niet toevallig dat vooraf bepaald was welke delen van de Nieuwe Kerk in Amsterdam wél en welke niet in beeld gebracht mochten worden), dan zou ik het zeer wenselijk vinden als hij aangehouden zou worden in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar zijn gedrag, houding en positie tijdens de dictatuur van Videla.

Een groot voordeel echter van het feit dat deze gebeurtenis is aangemerkt als een "privé aangelegenheid" heeft echter wel het enorme voordeel dat we gevrijwaard worden van talloze fotoverslagen in de kranten en van steeds opnieuw herhaalde TV-opnamen.

donderdag 19 juni 2003

Slimme zet van Bush?

"President Bush heeft gisteren in harde bewoordingen de Britse premier Blair verdedigd, die net als Bush onder vuur ligt over het vermeend aandikken van bewijzen tegen Irak om een oorlog te rechtvaardigen." (NRC-Handelsblad)

Ik begin langzamerhand toch nog een beetje het idee te krijgen dat Bush toch nog wel een beetje kan denken. Door namelijk zo nadrukkelijk de verdediging van Blair op zich te nemen, benadrukt hij daarmee tevens hoe fout Blair wel gezeten moet hebben. Gezien het politieke bewustzijn van de grote massa in de westerse wereld leidt dit er onvermijdelijk toe dat niemand zich nog herinnert dat het uiteindelijk Bush was die de leugens de wereld instuurde. Blair heeft als zijn trouwe paladijn alleen His Master's Voice gerelayeerd..

Dan België, waar aanklachten zijn ingediend tegen Bush, Blair, Rumsfeld en Rice op grond van hun betrokkenheid bij de oorlog in Irak. Verder ook nog tegen Wolfowitz voor zijn activiteiten rond Afghanistan. Een en ander op grond van de Belgische genocide-wetgeving. (La Vanguardia, Barcelona).

Ongetwijfeld zullen deze aanklachten niet leiden tot daadwerkelijke vervolging en hebben ze vooral een symbolische betekenis, maar het geeft in ieder geval aan dat principes wel degelijk waarde hebben. De Verenigde Staten reageren hierop door te dreigen het hoofdkwartier van de NAVO van Brussel te verplaatsen naar een plaats buiten België. (Vraagje tussendoor: is de VS de baas van de NAVO?) Volgens mij heet een dergelijke handelwijze in gewoon Nederlands "chantage" - en om Bush een beetje terwille te zijn: in het Engels heet het "blackmail". Ik ben trouwens benieuwd welk land schaamteloos genoeg zal zijn om in deze situatie onderdak te bieden aan het nieuwe NAVO-hoofdkwartier...

Berlusconi immuun?

In Italië heeft Berlusconi weer eens zijn zin gekregen: Hij mag tijdens zijn presidentschap niet vervolgd worden voor misdrijven, ook niet uit de tijd voordat hij president werd. Het Italiaanse parlement heeft zijn immuniteit (en die van enkele andere hoge functies - ongetwijfeld om duidelijk te maken dat het helemaal niet de bedoeling is om Berlusconi persoonlijk uit de wind te houden) gisteren goedgekeurd.

Een ammendement van de oppositie moet nog besproken worden, waarna definitief over het hele wetsvoorstel gestemd moet worden. (Metro, editie Barcelona)

Voorlopig is het de bedoeling dat deze immuniteit alleen geldt zolang hij in functie is, maar ik ben benieuwd wat er gebeurt als hij weer vervolgd mag worden. Wordt voordat het zover is, de wet nog verder aangepast? Of laat hij zich voor het leven tot president kronen? Het lijkt me wel interessant om tegen die tijd te zien of hij dan ook vervolgd kan worden voor deze, bijna tot dictatuur leidende, (gelegenheids)wetgeving...

Voetbal is oorlog

Uit de Belgische krant Het Nieuwsblad (editie Antwerpen) begrijp ik dat er in België een Koninklijk Besluit is voorgesteld, waardoor (wanneer tenminste het voorstel wordt goedgekeurd) gemeenten binnenkort de kosten voor het handhaven van de orde bij voetbalwedstrijden mogen (!) doorbelasten aan de voetbalclubs.

Dit begint een beetje op Nederlandse situaties te lijken, waar ondanks alle commotie over buitensporig hoge inkomens van voetballers de ene gemeente na de andere toch weer nieuwe fondsen beschikbaar stelt aan noodlijdende voetbalclubs.

Het moge duidelijk zijn dat een dergelijke regeling, die m.i. hard nodig is, alléén kans van slagen heeft wanneer zij bindend wordt opgelegd. Alleen dan zal het niet meer mogelijk zijn gemeenten te chanteren, want helaas blijkt het regelmatig dat er enge groepjes zogenaamde voetbalsupporters zijn die niet terugdeinzen voor geweld als het erop aankomt "hun" club te steunen.

Aangepaste waarheid

De New York Times geeft vandaag weer een fraai voorbeeld van de stand van zaken in het "Land of the Free", het land waar de democratie zo hoog in het vaandel staat en waar de mensenrechten het criterium zijn aan de hand waarvan de status van andere landen wordt berekend. Het Environmental Protection Agency (Milieubeschermingsbureau) publiceert een dezer dagen een rapport over de toestand van het milieu. Op last van het Witte Huis zijn daar een aantal passages uit verwijderd, met name passages die de invloed van het menselijk handelen op het milieu benadrukken. Het krijgt er alle schijn van dat George Double-You Bush de grootste milieuramp aller tijden is! Of mag ik dat niet zeggen, omdat hij een "bevriend staatshoofd" is?

Zendertje spelen

De Metro meldt vandaag meldt dat er stemmen gehoord worden die voor piratenzenders "een plekje op de etherband" willen reserveren. Er wordt overigens ook bij vermeld dat de resterende FM-frequenties toch eigenlijk wel voor jazz en klassiek bestemd moeten worden.

Een alternatief voor "een plekje op de etherband" voor piraten is het toestaan van zenders met een laag vermogen. Wanneer dit mogelijk zou zijn op de middengolf (waar zich toch al veel van de piraterij uit Noord- en Oost-Nederland afspeelt) is het probleem van het volle frequentiespectrum ook opgelost.

De piraten met laag vermogen hebben er alle belang bij niet op een frequentie uit te zenden, waarop een reguliere zender uitzendt, omdat ze dan nergens ontvangen kunnen worden. Bovendien leveren deze zwakke zenders buiten een beperkt gebied nauwelijks storing op. Met een laag vermogen zijn ze weliswaar slechts binnen een beperkt gebied te ontvangen, maar de meeste uitzendingen zijn toch vooral lokaal van aard.

Het restant aan FM-frequenties kan rustig voor jazz en klassiek bestemd worden, want het is verstandiger om deze piratenvrijplaats te beperken tot de middengolf, omdat op FM ook zenders met laag vermogen soms nog een groot bereik kunnen hebben.

dinsdag 17 juni 2003

IQ test

Blijkens een artikel in de Metro van vandaag verdient de "IQ-test (...) meer aandacht bij sollicitatie". Ik meende zo'n 20 jaar geleden bij mijn opleiding juist begrepen te hebben dat deze test helemaal niet zo objectief en veel minder maatgevend is dan vroeger gedacht werd.

Bij nadere lezing blijkt de opmerking uit de koker te komen van psychologie-wetenschappers. Dit is dus meer preken voor eigen parochie, begrijp ik. Door de euro-flatie en de teruglopende economie gaat het misschien wat slechter met hun andere activiteiten en dat willen ze wellicht zo een beetje compenseren. Nu nog graag een écht objectief onderzoek naar IQ-tests...

maandag 16 juni 2003

Lariekoek!

"Wie onveilig vrijt, aanvaardt risico's" luidt de kop boven een artikeltje in de Volkskrant over de 'bewust onbeschermd seksuele contacten" van Fons S.

Alsof dat een vrijbrief zou zijn om als HIV-besmette je sekspartners niet op de hoogte te stellen. Op deze manier kun je ook iemand vrijpleiten, nadat hij met een lading alcohol achter zijn kiezen een fietsen doodgereden heeft. Immers: "wie zich in het verkeer begeeft, aanvaardt risico's". Dan had die fietser maar thuis moeten blijven...

zaterdag 14 juni 2003

Met de trein zou je er al geweest zijn. Of toch niet?

Het was weer even slikken vanavond. Na sedert 10 juni problemen bij de NS (tussen Amsterdam en Alkmaar), waarvan ze zelfs nu nog niet kunnen aangeven hoe lang ze nog zullen duren (dinsdag heette het op Teletekst "tot zeker na de avondspits". Dat hebben ze dan ook ruim gehaald.) zie ik op de TV een reclamespotje van een echtpaar met drie verveelde (en later ook vervelende) kindertjes op de achterbank, die volgens een bord langs de weg nog 200 km moeten reizen (naar Maastricht). Daarna komt dan een wervende slogan die duidelijk maakt dat je in de trein geen kind aan ze hebt. Ik kan me dat wel voorstellen, ja. De treinen zijn met een beetje pech zo overvol dat ieder gezinslid in een andere coupé moet zitten...

Begrijp me niet verkeerd: ik ben een groot voorstander van openbaar vervoer, maar zolang als het niet goed functioneert, moet je het publiek niet de indruk geven dat het allemaal zo geweldig is.

En nu ik het dan toch over de NS heb, wil ik ook graag nog even mijn gram spuien over de misleidende borden die op diverse plaatsen langs de snelweg staan, bijv. "Utrecht - Amsterdam 35 minuten" of zoiets. Ik wil best geloven dat er als alles (maar dan ook alles) écht goed gaat wel eens een trein in 35 minuten van Utrecht naar Amsterdam gaat (is dat dan Amsterdam-Bijlmer, -Duivendrecht, -Amstel of -Centraal?).
Dit vertekent echter de werkelijkheid ernstig, want voordat je op het station in de vertrekplaats bent of van het station in de aankomstplaats op je bestemming, ben je een veelvoud kwijt van de aanvankelijke 35 minuten. Of gaan ze er bij NS soms van uit, dat er mensen zijn die alleen van station naar station reizen? Rare Chinezen die NS-ers (of hoe heette dat ook alweer bij Asterix?)...

donderdag 12 juni 2003

Lekker nog meer bezuinigen!

En het houdt maar niet op. Ook de subsidie voor Korrelatie moet verdwijnen vanaf 1 januari 2004. Dit kan maar twee dingen betekenen:
1. ik ben veertig jaar lang na elke enigszins gevoelige TV-uitzending voor niks lastig gevallen door oproepen om mijn twijfels, angsten enz. bij Korrelatie op te biechten;
2. de Balkenbende is te dom om te beseffen dat ze hiermee misschien wel enkele miljoenen in haar zak houdt, maar dat tevens duizenden mensen nu met hun psychische nood nergens meer terecht kunnen.

Of hopen Zalm en Balk dat ze nu voortaan in therapie zullen gaan bij psychiaters? Dan kunnen we er binnenkort op rekenen dat die therapie ook uit het ziekenfondspakket geschrapt zal worden.

Of hopen ze gewoon dat de consequenties pas na de volgende verkiezingen voelbaar zullen worden...Ik ben bang dat het dat laatste is.

Nova kwaliteitsprogramma?

Vroeger (nog niet eens zo heel lang geleden) was Nova een alom gerespecteerd actualiteitenprogramma van de Nederlandse televisie. Was, want het begint nu steeds meer te lijken op een SBS6-programma. Zo wist de Nova-redactie de hand te leggen op een onderzoek van de gerenommeerde (wat in dit geval betekent: beruchte) McKinsey, een bedrijf dat erom bekend staat voor veel geld dure rapporten te schrijven, die onverbiddelijk leiden tot reorganisaties van bedrijven en instanties en veelal tot massa-ontslagen. Het onderzoek dat Nova gezien had (ik kan me niet voorstellen dat ze er meer dan een vluchtige blik op geworpen hebben) was uitgevoerd op last van de Nederlandse overheid en de Nederlandse publieke omroepen en moest de efficiency van diezelfde publieke omroepen onderzoeken.

Een van de punten in het onderzoek was een drastische verlaging van het budget van Radio Nederland Wereldomroep, die in de praktijk zou neerkomen op opdoeking van de activiteiten van Radio Nederland Wereldomroep. Juist dat punt meende Nova gisteravond te moeten uitwerken in de uitzending, zonder daarbij verder nader in te gaan op de achtergrond en de andere onderdelen van het onderzoek. Diverse kranten hebben het onderwerp van Nova overgenomen (hoezo: journalistiek onderzoek?) om de stemming er een beetje in te houden.

Gelukkig wordt bij Radio Nederland Wereldomroep wél aan gedegen onderzoek gedaan en daar werd door middel van een persbericht (te lezen -in het Engels- op de Radio Nederland newsdesk: http://www.rnw.nl/realradio/html/medianews.html) uiteengezet dat het door Nova uitvergrote punt maar een van de diverse suggesties was om te bezuinigen en dat Radio Nederland Wereldomroep al op diverse vlakken aan het bezuinigen is, en dat het verder niet waarschijnlijk is dat de regering nog verdere eisen zal stellen aan een van de populairste internationale omroepen ter wereld.

Laten we hopen dat er bij de club van Zalm en Balk toch nog enige mate van intelligentie aanwezig is (al moet ik toegeven dat dat misschien wat al te optimistisch is) en dat ze deze onfortuinlijke suggestie meteen zullen doorspoelen. En eigenlijk zou die club van McKinsey ook maar meteen in de papierversnipperaar moeten...

woensdag 4 juni 2003

Zielige grootgraaiers

Ik heb vandaag geprobeerd door te dringen in de denkwereld van de "grote graaiers", in hun logica en in hun pogingen om (wellicht schuldbewust?) de hoeveelheden geld te rechtvaardigen die zij zich toeëigenen of laten toewijzen. Het is me niet écht gelukt. Wie ook een poging wil wagen, kan proberen om een kijkje te nemen in het verhaal van Van Wijk (KLM), dat is na te lezen op de site van NRC-Handelsblad (http://www.nrc.nl/economie/artikel/1054703251177.html). Probeer ook eens te begrijpen hoe zielig Van Wijk is omdat hij vorig jaar maar een NETTO salarisverhoging van 4% heeft genoten, terwijl het gewone KLM-personeel "in dezelfde tijd 5% stijging kreeg". Hij heeft het hier over een verhoging van zijn salaris, dus niet over zijn inkomsten. Bovendien heeft hij het over zijn NETTO inkomen, en dat is beslist netto -in geld uitgedrukt- heel wat meer dan 5% voor het gewone personeel (en dan hoop ik nog dat hij zo fatsoenlijk is om zijn salarisverhoging niet te vergelijken met de bruto verhoging van het personeel, omdat in het citaat het woordje netto alleen bij zijn eigen salaris vermeld wordt).

Dodelijke transporten

In Heiloo is een meisje van 15 jaar doodgereden door een vrachtwagen, ofschoon die -blijkens het artikel in het Noord-Hollands Dagblad- "was voorzien van een dodehoekspiegel".

Hoe vaak moet ik het nu nog zeggen: De enige manier om dit soort vreselijke ongevallen te voorkomen is ervoor te zorgen dat er geen grote vrachtwagens meer kunnen komen op plaatsen waar ze fietsers en voetgangers kunnen tegenkomen. Ik wil best begrijpen dat bedrijven bevoorraad moeten worden, dat goederen afgeleverd moeten worden, maar dat moet dan maar met kleinere vrachtwagens of transportbusjes gebeuren. Dat dat meer kost mag geen bezwaar zijn! Een mensenleven is oneindig meer waard dan wat ook. En bovendien zijn de prijzen van alles de laatste paar jaar zoveel gestegen, dat er best iets van die meeropbrengst in de hogere vervoerskosten gestoken mag worden.

En laat niemand de schuld aan anderen geven:- Rechtdoorgaand verkeer heeft voorrang op afslaand verkeer. Alleen al om die reden is de suggestie dat fietsers maar achter vrachtwagens moeten blijven onfatsoenlijk. Maar zelfs die suggestie helpt niet altijd, want wat doe je als je bij een kruispunt staat te wachten om over te steken en er komt ineens een vrachtwagen achter je staan, die wanneer het verkeer mag doorrijden vergeten is dat er een fietser naast hem staat (d.w.z. dat hij naast een fietser is gaan staan)?

Chauffeurs van transportbedrijven moeten ervoor zorgen dat zij zich - net als iedere verkeersdeelnemer - veilig gedragen in het verkeer. Als hun voertuigen zo onveilig zijn, dat dit slachtoffers kan opleveren, dan is er geen wezenlijk verschil tussen een dergelijke vrachtwagen en, bijvoorbeeld, een auto met defecte remmen. De betreffende chauffeurs zouden moeten weigeren om met dergelijke moordwagens (moordwapens?) te rijden.

In de huidige politieke en sociale situatie is het echter alleszins voorstelbaar dat zij alleen tegen een hoge prijs (ontslag zonder uitkering, wegens dienstweigering) hun geweten zouden kunnen volgen, dus uiteindelijk is het zaak dat de transportondernemers, ook zonder wettelijke verplichting, hun conclusies trekken.

De politiek moet ervoor zorgen dat mensen niet het slachtoffer kunnen worden van economische belangen. Het moet mogelijk zijn om het, ook zonder Europese regels, wettelijk onmogelijk te maken dat grote vrachtwagens op kleinere wegen komen. Deze maatregels zouden bovendien goed zijn voor de werkgelegenheid (en dus "voor de economie"), en gezien de beleden goede bedoelingen van het nieuwe kabinet, hoop ik dan toch maar dat het nog goed zal komen.

Tony B. onder druk

In de Barcelonese editie van Metro lees ik dat meer dan 50 Labour-parlementsleden van Tony Blair bewijzen geëist hebben voor de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak, omdat hij op grond daarvan later toestemming heeft gegeven voor Britse deelname aan de oorlog.

dinsdag 3 juni 2003

AEL-plannen

De AEL (Arabisch-Europese Liga) heeft bij monde van waarnemend voorzitter Dyab Abou Jahjah enkele programmapunten voorgesteld. Zo zou hij bijvoorbeeld op termijn alcohol en drugs in Nederland willen verbieden en vindt hij dat islamitische feestdagen verplichte vrije dagen zouden moeten zijn op school.

Beide punten hebben mijn sympathie, maar ik zie ook bezwaren:
• op grond van de grondwettelijke vrijheid van godsdienst zouden islamitische feestdagen natuurlijk even zwaar moeten wegen als christelijke feestdagen. Het wachten is nu echter alleen op joodse organisaties, sikhs, hindoes, hari krishna's en anderen die op dezelfde grond ook hun eigen vrije dagen claimen. Aangezien iedereen zijn eigen god mag aanbidden, zijn er met een beetje pech binnenkort meer vrije dagen dan lesdagen en met de lamentabele toestand, waarin het onderwijs zich in Nederland nu al bevindt, lijkt mij een toename van het aantal vrije dagen geen goede zaak.

De enige reële mogelijkheden die ik zie (maar ik ben me ervan bewust dat veel mensen die bezwaarlijk zullen vinden) is het overnemen van oude heidense feestdagen en die invullen als feestdagen voor de betreffende godsdienst, zoals de christenen in een grijs verleden het "heidense" midwinterfeest hebben aangepast tot kerstmis, of het zoveel mogelijk vieren van de eigen feestdagen in weekends (zoals uiteindelijk ook Pasen en Pinksteren op zondag vallen).

• Alcohol en drugs maken meer kapot dan je lief is. Als er ooit een open deur is ingetrapt, dan is het wel nu, maar dat maakt het niet minder waar. Voor mijn gevoel moet de oplossing van de alcohol- en de drugsproblematiek echter afzonderlijk gezocht worden.
Voor alcohol bestaan wettelijke regelingen, waarbij in principe geen criminele zaken aan de orde zijn. En eerlijk gezegd zie ik ook niet in wat er verkeerd is aan een glaasje wijn bij een maaltijd of een Cuba libre of een pilsje op een warme zomermiddag. Gematigd gebruik van alcohol, met name in rode wijn, heeft zelfs een gunstige invloed op de gezondheid. De problemen met alcohol ontstaan wanneer mensen geen maat kunnen houden en/of hun verantwoordelijkheden niet kennen, waardoor zij na teveel alcohol aan het verkeer gaan deelnemen of op een andere manier anderen mishandelen of misbruiken.

De oplossing bij alcohol lijkt mij dus een consequente en strenge aanpak van alcohol-gerelateerde misdaden of overtredingen, zoals bijvoorbeeld onmiddellijke intrekking van het rijbewijs bij constatering van overschrijding van het maximaal toegelaten alcoholpromillage (zelfs al is het maar 0,1 %) en confiscatie van de auto (motor, enz.) bij herhaling binnen bijv. één jaar. Het rijbewijs zou pas teruggegeven kunnen worden na een bepaalde periode (wellicht de lengte van die periode afhankelijk van het geconstateerde promillage?) en eventueel het volgen van een bepaalde cursus.

Voor drugs zou een met alcohol vergelijkbare situatie gecreëerd moeten worden, d.w.z. een legale mogelijkheid van distributie (zoals bij alcohol; bijv. via de tabakshandel of drogisterijen?) van die drugs die medisch gezien niet écht schadelijk zijn bij matig gebruik. Legalisatie van die drugs zal het ook mogelijk maken te onderzoeken wat de risico's zijn van bijv. drugs in het verkeer en er kan dan ook een passende wetgeving worden ingevoerd, waarbij overschrijding van een bepaalde graad van "geestverruiming" dezelfde consequenties heeft als een te hoog alcoholpromillage.
Aantoonbaar schadelijke drugs moeten strikt verboden worden en er moet ook hard worden opgetreden tegen iedereen die zich crimineel gedraagt op enig niveau in de drugsketen. De vraag of heropvoedingskampen voor ernstige verslaafden nodig of nuttig zijn, laat ik verder graag over aan mensen die daarvoor gestudeerd hebben...

Een simpel verbod van alcohol of drugs zal naar alle waarschijnlijkheid niet werken en alleen leiden tot een toename van criminele praktijken, dat heeft de "drooglegging" van de Verenigde Staten in het begin van de 20ste eeuw duidelijk aangetoond.

maandag 2 juni 2003

Toch nog eerlijke mensen?

Een senaatscommissie in de Verenigde Staten gaat uitzoeken of de president en diverse andere regeringsfunctionarissen de hele wereld voor de gek hebben proberen te houden met hun zogenaamde bewijzen ten aanzien van de massavernietigingswapens van Irak.

Zouden ze ook nog zoveel fatsoen hebben om ons hun verontschuldigingen aan te bieden voor hun beledigingen aan ons adres, omdat wij hun doorgestoken kaart meteen doorhadden?

De meelopers (het "Nieuwe Europa") kan nog heel wat leren van het "Oude Europa"... Trouwens ook de marionetten van Bush (op de eerste plaats Tony Blair, José María Aznar en Balkenende) zijn ons wel een heel welgemeend excuus verschuldigd!

Wat ook juist zou zijn is dat Bush zijn consequenties trekt. Na alle moeite die zijn partij enkele jaren geleden deed om Bil Clinton af te zetten, nadat die vieze spelletjes gespeeld had, moet Bush nu minstens spontaan aftreden (en eigenlijk ook eigener beweging zichzelf de doodstraf opleggen) na de gevaarlijke spelletjes die hij gespeeld heeft, die misschien wel hadden kunnen leiden tot een wereldwijd conflict.

Christelijke waarden?

Het kon natuurlijk niet uitblijven dat er weer de nodige mensen zouden vallen over de beslissing om in de voorgestelde Europese Grondwet niet te verwijzen naar het christendom.

De eerste ingezonden brief zag ik in de Barcelonese editie van de Metro, waar ene Pablo Ginés het storend vindt dat wel "wordt verwezen naar de erfenis van de Griekse en de Romeinse cultuur, maar niet naar die van het christendom". Mooie erfenis overigens, die de kruistochten, inquisitie, heksenverbrandingen enz. omvat...

zondag 1 juni 2003

Excuses voor invasie van Noord-Korea?

Zuid-Korea heeft waarschuwingsschoten gelost op Noord-Koreaanse vissersboten die binnengedrongen zijn in de Zuid-Koreaanse wateren. Volgens de nieuwsbrief van de Voice of America zijn er alleen de afgelopen week al zes van dit soort "treffens" geweest.

Zuid-Korea heeft bij Noord-Korea geprotesteerd, maar Noord-Korea claimt dat Zuid-Koreaanse oorlogsschepen binnengedrongen zijn in de Noord-Koreaanse territoriale wateren. Als het zo doorgaat heeft de club van Wolfowitz een goede smoes om toch militair in te grijpen in Noord-Korea (zie ook mijn notitie van gisteren)...

Slimme suggestie van Chirac

Jacques Chirac, de president van Frankrijk, wil (naar gemeld in de New York Times) de vergadering van de G8 voorstellen om in plaats van de aandacht te concentreren op de strijd tegen het terrorisme, eens wat meer aandacht te besteden aan het bestrijden van de armoede in de minst ontwikkelde landen, met name in Afrika.

Persoonlijk ben ik geen fan van Chirac, maar ik vind dit een heel slimme suggestie, een voorbeeld van een mes dat aan twee kanten snijdt. Ik ben er namelijk van overtuigd dat terrorisme voor een groot deel voortkomt uit wanhoop en onmacht. Je zou maar je kinderen om je heen zien sterven, omdat ze niets te eten hebben, terwijl de toeristen met four-wheel drives om je heen racen en foto's maken van je "pittoreske" armoede, terwijl ze 's avonds een 10-gangen menu nuttigen in een 6-sterren hotel met zwembad op het dak in je dorp met één half uitgedroogde waterput. Als je niks meer te verliezen hebt, maakt het ook niets uit om wat je hebt (niets dus) te verliezen...

zaterdag 31 mei 2003

Plannen om Noord-Korea aan te vallen?

Wolfowitz (US onderminister voor Defensie) verklaart dat oorlog geen oplossing is voor de crisis rond Noord-Korea (nieuwsbrief van de Voice of America). Hij waarschuwt tegelijkertijd echter dat het land nucleaire technologie zou kunnen verkopen aan "schurkenstaten en terroristen".

Noord-Korea kan volgens hem ook economisch onder druk gezet worden (anders dan Irak, dat door zijn grote oliereserves minder afhankelijk was van buitenlandse hulp).

Ik zou alleen heel graag willen weten wat deze woorden betekenen en/of wat ze waard zijn. Nadat Wolfowitz en kornuiten ons maandenlang voorgehouden hebben dat Irak moest worden aangevallen vanwege hun massavernietigingswapens (terwijl ze nu zelf toegeven dat ze dat alleen om PR-redenen verteld hebben - wat trouwens ook wel aangeeft dat ze de rest van de wereld recht in het gezicht uitlachen), betekent dit vermoedelijk dat ze nog even tijd willen hebben om wat rond te spioneren en om hun aanvalsmachine in een betere positie te manoeuvreren.
Het begint er steeds meer op te lijken dat de Verenigde Staten nog niet tevreden zijn met hun overwinning in Irak. Ze zijn momenteel -zoals diverse bronnen melden- steeds harder bezig de druk op het Iranese regime op te voeren. Iran zou zich onvoldoende inspannen om leden van Al Q'aida uit te leveren en zou zich teveel willen bemoeien met de gang van zaken in Irak. Ofschoon de geheime agenda van het regime Bush nog niet op tafel ligt, blijkt mogelijk toch al wel dat de Amerikaanse legertop nog niet genoeg heeft van het oorlogje spelen. Dat kan althans m.i. wel afgeleid worden uit de opmerkingen van Rumsfeld dat "agressief" zou worden ingegrepen, wanneer Teheran invloed probeert te krijgen in Irak: "Iran should be on notice: efforts to try to remake Iraq as Iran's image will be aggressively put down" (New York Times, 28 mei 2003).

De hele oorlog in Irak blijft trouwens een erg gevoelig punt: De VS is er nog steeds niet in geslaagd massavernietigingswapens te vinden. Rumsfeld weet ook wel waarom: Irak heeft ze vernietigd (New York Times, 28 mei 2003). Moest die oorlog nou niet precies begonnen worden, omdat Irak die wapens NIET vernietigd zou hebben? De laatste leugen over deze oorlog zal nog wel niet gezegd zijn. Ben toch benieuwd hoe Bush zich hieruit gaat redden. Of rekent hij gewoon op het korte geheugen van het kiesvee? Tenslotte is hij er toch in geslaagd om door middel van de "oorlog tegen het terrorisme" de burgerlijke vrijheden in een groot deel van de wereld terug te dringen en - binnen de VS - de aandacht af te leiden van zijn eigen financieel wanbeleid.

Zojuist ik op het ABC-nieuws dat Colin Powell toch blijft volhouden dat er wel degelijk massavernietigingswapens waren in Irak. Hij had daarvan bewijzen gezien en hij had ook duidelijk "mobile weapons labs" (mobiele wapenlaboratoria) beschreven en die waren ook gevonden. Het lijkt wel of de club van Bush in het Guinness Book of Records wil komen als de regering die de meeste leugens verkocht heeft. Misschien ben ik niet zo doortrapt als Colin Powell, maar ik kan iedereen verzekeren dat een mobiel wapenlaboratorium niet hetzelfde is als een wapen. Bovendien is het nog helemaal niet duidelijk dat een mobiel wapenlaboratorium ook daadwerkelijk bestemd zou zijn geweest voor de productie (of het testen) van massavernietigingswapens. Het is niet zo dat ik Saddam Hussein & Co. vertrouw(de), maar in theorie zou het natuurlijk net zo goed een laboratorium geweest zijn dat de veiligheid moest onderzoeken van de geweertjes die in schiettenten op kermissen gebruikt worden. Ik zeg zo maar iets, om te bewijzen dat mijn fantasie net zo levendig is als die van Powell. Alleen verkondig ik mijn fantasieën niet als waarheid, en al zeker niet als een waarheid die een oorlog zou rechtvaardigen.

vrijdag 30 mei 2003

Soms toch ook leuk nieuws!

Vandaag toch ook twee leuke nieuwtjes in de krant (o.a. in de Volkskrant):

• De beoogde Europese grondwet maakt weliswaar melding van geestelijke waarden, maar noemt het christendom niet. Dat kan ook niet anders in een gemeenschap waar mensen met een andere achtergrond zich moeten kunnen vinden in de samenleving.

• Ook leuk is het nieuws dat de stad München vanaf volgens jaar geen gebruik meer zal maken van Windows, maar gaat overstappen op Linux - een stap die ik zelf de Nederlandse overheid ook al voorgesteld heb (ingezonden brieven in de Volkskrant, het Noordhollands Dagblad en de Metro). Zie mijn opmerkingen op 15 dezer.

Politici? Doodmoe word je ervan!


Vandaag is typisch zo'n dag waarop ik het gevoel krijg dat het allemaal geen zin heeft om me nog ergens druk over te maken. De Bozo's bedisselen alles onderling en het gewone volk kijkt lijdzaam toe, zucht, slikt en gaat verder. Ze zijn het erover eens dat politici (en trouwens ondernemers ook) niet te vertrouwen zijn, maar tegen de volgende verkiezingen geloven ze alle smoesverhalen volledig en stemmen ze toch maar weer voor dezelfde figuren die hen 4 jaar lang hebben uitgeknepen. Een week geleden zagen we hetzelfde in Spanje. Nog maar 1½ maand geleden ging een groot deel van de Spaanse bevolking de straat op om te demonstreren tegen de door Aznar (die, zoals bekend is, de politieke erfgenaam is van de fascistische dictator Franco, hoe goed hij ook zijn best doet om zijn monocratie van een democratisch vernisje te voorzien) verordonneerde Spaanse deelname aan de oorlog in Irak. En een paar maanden daarvoor stond heel Galicië (en de rest van Spanje) op zijn kop, toen door een faliekant verkeerde beslissing van Aznars club een kolossale milieuramp veroorzaakt werd voor de kust van Galicië door het in stukken breken van het aftandse tankschip "Prestige". Bij de verkiezingen voor de gemeenteraden en de deelregeringen van afgelopen zondag was daarvan niets meer te merken. De steun voor Aznar was nauwelijks minder dan bij de vorige verkiezingen...


Over politici gesproken: een prachtig (in negatieve zin) voorbeeld is Wim Kok. Het is leerzaam hoe hij zich (in een neerwaartse spiraal) ontwikkeld heeft van bevlogen vakbondsman tot opperhoofd van de PvdA, tot steun van de VVD in de "paarse" kabinetten en beschermengel van de familie Von Amsberg (en daarmee verwijs ik niet specified naar Claus, maar naar zijn gezin), tot kapitalist. Vandaag meldt NRC-Handelsblad dat hij (naast zijn commissariaten bij ING, Koninklijke/Shell en TPG) nu ook nog commissaris gaat worden bij de KLM. Ik heb lang gedacht dat Kok het wel goed bedoelde, maar dat hij door zijn omgeving (die Zalm is tenslotte ook geen gemakkelijk kereltje) dusdanig onder druk is gezet dat hij maar weer door zijn knieën ging en een mooi praatje verzon om toch nog een mooi roze randje om de Zalmiaanse truukjes te kleuren. Daar is nu niets meer van over (van dat idee over de goede bedoelingen van Kok), ik weet nu waar het woord Kok-halzen vandaan komt!

Lekker graaien in het belastinggeld!

Volgens de Metro van vandaag vindt De Boer (LPF), ex-minister van Verkeer en Waterstaat dat de salarissen van ministers verdubbeld moeten worden (en uit de teneur van zijn opmerkingen blijkt dat hij zelfs dat nog te mager vindt). Die man is werkelijk van grote hoogte van de pot gepleurd: Heeft hij nog maar net 400 miljoen gekregen om in de bodemloze put van de filebestrijding te storten (zie 28 mei) en dan nu dit weer. Het feit dat de Nederlandse bevolking steeds verder onder financiële druk komt te staan (vanzelfsprekend uitgezonderd Beatrix & Co. en de top-managers) vindt hij kennelijk niet interessant.
Interessant detail: was het niet het LPF dat vond dat "de politiek" te ver van de bevolking afstond?

Intussen lees ik in NRC-Handelsblad (ook vandaag) dat ook de nog niet-demissionaire ministers Remkes (VVD) en Van der Knaap (CDA) het idee van De Boer steunen.

woensdag 28 mei 2003

Zijn (ex)-topsporters betere mensen?

NRC-Handelsblad publiceert vandaag een interessant artikel onder de kop "Is er leven na een sportcarrière?", dat begint met:

Veel ex-topsporters blijven na hun carrière 'hangen' in de sport. Noodgedwongen vaak, omdat ze geen tijd hadden voor een opleiding toen ze opsport bedreven. "Dan zijn ze eind twintig en moeten ze nog eens gaan nadenken wat ze nu eigenlijk willen en kunnen."
Het is natuurlijk vervelend wanneer je op een bepaald moment afgedankt wordt, omdat je niet meer het vereiste aantal tegenspelers tegen de grond kunt meppen of niet meer genoeg "aan de bal bent", maar ook niet-voetballers worden maar al te gemakkelijk afgedankt, omdat het bedrijf waar ze werkten door malversaties failliet is gegaan, omdat ze om wat voor reden dan ook niet (meer) in staat zijn de vernieuwingen bij te houden, of omdat ze al dan niet door de werkomstandigheden arbeidsongeschikt worden. Ook bij bepaalde groepen ontslagenen zijn er mensen die vanaf hun 15e of 16e gewerkt hebben en "ook geen tijd hadden voor een opleiding".

Wanneer deze ontslagen arbeiders tevreden moeten zijn met een WAO (voorzover als die nog bestaat), een WW en uiteindelijk een schamele bijstandsuitkering, zie ik werkelijk niet in waarom voetballers andere (gunstigere) rechten zouden moeten hebben (datzelfde geldt trouwens ook bij bijv. top-managers, die nog een stapje verder gaan: wanneer zij door hun eigen wanprestaties weggesluisd worden, eisen -en krijgen- ze in veel gevallen ook nog een riante afkoopsom).
Sterker nog: voetballers wisten (althans konden weten) dat ze ver voor het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd aan het einde van hun carrière zouden staan (net zoals een autocoureur weet dat hij een redelijke kans loopt om vroeg of laat zich te pletter te rijden). Het zou daarom niet meer dan redelijk zijn om prof-voetballers een redelijk salaris te betalen (dat mag best wat meer zijn dan het minimum-loon, maar meer dan modaal lijkt me ook niet nodig. Het lijkt me dat ze eigenlijk al blij zouden moeten zijn omdat ze een leuke baan hebben...), terwijl hun werkgevers een lijfrentepolis voor hen afsluit.

En misschien zou het ook niet verkeerd zijn om hen één dag in de week naar school te sturen - zoals "vroeger" 15-jarigen één dag per week naar een «levensschool» moesten.

Volop geld - voor nutteloze doeleinden...

De Metro van vandaag had ook weer een verheugend nieuwtje: De demissionair minister van Verkeer en Waterstaat De Boer is er vandaag op het laatste moment nog in geslaagd een bedrag van 380 miljoen euro te pikken van de Nederlandse belastingbetaler om het daarna weg te gooien. Het wordt natuurlijk anders gebracht, want met dat geld moet 150 kilometer aan "spitsstroken" worden aangelegd.

Iedereen die een beetje kan nadenken (maar als je dat kunt, word je natuurlijk geen politicus bij een rechtse partij!) beseft dat hiermee 150 kilometer aan files zullen (lijken te) verdwijnen, maar iedereen kan ook op zijn vingers natellen (of desnoods op zijn zakjap) dat die files nu zullen opduiken op andere punten, vóór bruggen, tunnels, punten waar snelwegen bij elkaar komen, enz.

Kortom: hier wordt 380 miljoen verspild om files te verplaatsen...Of (maar nou lijkt het wel alsof ik kwaadwilligheid vermoed of zelfs wil suggereren) zou dit bedoeld zijn om de toch al zo (door fraudes) geplaagde bouwsector een hart onder de riem te steken?

donderdag 15 mei 2003

Burgers uitknijpen om geld te kunnen weggooien!

CDA, D66 en VVD zijn blind voor de consequenties van hun bezuinigingsplannen voor de burgers. Dit blijkt alleen al overduidelijk uit het feit dat de overheidsdiensten nog steeds werken met dure op Windows gebaseerde computersystemen en software. Alleen al het op duizenden (semi-)overheidscomputers draaiende Microsoft Office kost jaarlijks kapitalen aan licenties.

Al jaren bestaat het stabiele en goedkope Linux-besturingssysteem, waarvoor diverse goedkope (of zelfs gratis) Office-pakketten beschikbaar zijn en een enorme hoeveelheid andere software. Mocht er voor een bepaald Windows-programma (nog) geen Linux-alternatief zijn, dan draait het dankzij een emulator in veel gevallen toch onder Linux.

Kortom, er is geen enkele reden voor het uitknijpen van de burgers, terwijl kapitalen aan belastinggeld worden uitgegeven aan dure software. Als overheidsdiensten (o.a. in Duitsland en Mexico) dit wél inzien, is het niet te rechtvaardigen dat de Nederlandse overheid blind vasthoudt aan het peperdure systeem van Microsoft - tenzij natuurlijk die Nederlandse overheid zo grote oogkleppen draagt dat ze functioneel blind is...

vrijdag 9 mei 2003

Kunnen Zalm en collega's wel denken?

Hebben de Haagse politici na een jaar proefballonnetjes, geruzie en gekonkel vergeten hoe ze moeten nadenken of ontbreekt het mijzelf aan intelligentie? Of...?Ik begrijp in ieder geval niets van de logica (?), waarmee "de politiek" meent de hedendaagse samenleving te moeten helpen.

Terwijl bij treinladingen mensen ontslagen worden, weten zij niets beters te bedenken dan regelingen voor werklozen, arbeidsongeschikten en iedereen (WW, WAO, Ziekenfonds) ongunstiger te maken. Mensen moeten door fiscale maatregelen gedwongen worden langer te werken en zouden zelfs voortaan (vroegtijdig proefballonnetje?) voortaan tot hun 67e moeten werken en in ieder geval tot hun 65e blijven solliciteren. Alsof werkgevers zitten te wachten op ouderen. Het feit dat zelfs werkgeversorganisaties deze beoogde maatregelen onzinnig vinden, zou toch te denken moeten geven.

Het zou m.i. van wijsheid getuigen wanneer maatregelen genomen zouden worden om jongere werklozen aan het werk te helpen. Dit heeft allerlei voordelen: Voor werkgevers zijn zij interessanter (lagere beloning, betere gezondheid, meer gewend aan nieuwe technieken en beter geschikt voor het wennen aan nieuwe inzichten en technieken); voor de samenleving als geheel (minder overlast door zich vervelende hangjongeren) en voor de maatschappelijke lasten en de veiligheid (immers mensen die een baan hebben zullen zich minder gauw nutteloos voelen en zich minder vervelen, waardoor ook de overlast door vernielingen zal afnemen) is dat ook beter dan -waar het op dit moment meer op lijkt - deze generatie min of meer af te schrijven. En uiteraard is het voor de jongeren ook veel beter: het is ongetwijfeld beter je eigen inkomen te verdienen dan elke week je hand op te moeten houden voor een minimale uitkering.

De enigen die geen baat zullen hebben bij een lagere jongerenwerkloosheid zijn de drugshandelaars, want mensen met een baan hebben eenvoudig geen tijd voor een full-time verslaving.

Of... zou de politiek verleerd zijn om redelijk klinkende excuses te verzinnen, omdat het er hun in feite alleen om te doen is koste wat koste te "bezuinigen"? Het wordt tijd Zalm en zijn norm eens te recycleren en te vervangen door iets intelligenters (en een minder zelfvoldane kop zou ook geen kwaad kunnen).

donderdag 24 april 2003

De logica van Bush, of het ontbreken daarvan...

In de Verenigde Staten gaan stemmen op om Frankrijk te "straffen" voor zijn anti-oorlogs houding ten opzichte van het militaire ingrijpen in Irak van de VS.

Zou het clubje rond Bush misschien eens duidelijk willen maken wat ze nu precies willen: Irak zou mogelijk een oorlog voorbereiden en moest daarom gestraft worden. Frankrijk wil juist geen oorlog en moet daarom gestraft worden. Is dit logisch of zijn het tekenen van een vergaand en breedschalig ontbreken van intelligentie?

vrijdag 18 april 2003

Wat een viespeuken!

Omdat de NS de schoonmaakbedrijven tegen elkaar uitspeelt, zijn de schoonmakers in de treinen de dupe: ze krijgen steeds minder tijd (en geld) om hun werk goed te doen, en ze hebben besloten het werk neer te leggen. Een en ander werd eergisteren netjes uitgelegd door middel van in de trein verspreide vlugschriften. (Voordat iemand aan mijn positie twijfelt: ik sta achter de schoonmakers!)

Het ergste was echter hoe de volgende dag sommige treinen eruit zagen. De toch al minuskule vuilnisbakjes waren uiteraard overvol, en de passagiers hadden kennelijk geen andere oplossing kunnen bedenken dan hun rotzooi gewoon overal neer te gooien, leggen of zetten. Stapels Metro's en Spitsen, lege drankblikjes en -flesjes, een wit plastic bakje waar (te oordelen naar de walm die eraf kwam) een patatje oorlog in gezeten had, een kauwgomverpakking, koffiebekertjes, enz.

Het is natuurlijk vervelend als je je rommel niet op de gewone plaats kwijt kunt, maar is het nou écht zo moeilijk om in die situatie de troep zelf even mee te nemen en hem in een vuilnisbak op het perron, op straat, thuis of op kantoor te deponeren?

zaterdag 12 april 2003

Latijn nutteloos? Nutteloos onderzoek!

NRC-Handelsblad publiceert vandaag een artikel over een "interessant" onderzoek, dat zou bewijzen (althans duidelijke aanwijzingen geeft) dat de studie van Latijn nutteloos is voor het beter aanleren van andere talen..

Ik schrok eerlijk gezegd wel van de kop van het artikel. Naarmate ik echter verder las, nam ergernis al snel de plaats in van de schrik. Ik had niet verwacht dat het NRC aandacht zou willen besteden aan een dergelijk onderzoek, ook al is het dan gepubliceerd in een Duitse publicatie met internationale pretenties (in 2000 was het nog het Zeitschrift für pädagogische Psychologie, maar intussen hoopt het -kennelijk met succes- meer gezag te krijgen met de Engelstalige naam Journal of Educational Psychology).

De samenstellers Haag en Stern melden dat eerder onderzoek gebruik heeft gemaakt van "onvoldoende betrouwbare controlegroepen". Ik weet niet of de bij hun eigen onderzoek gebruikte 2 groepen van elk 25 studentes (waarom niet ook studenten?) erg representatief zijn, maar een onderzoek naar het nut van kennis van Latijn aan het eind van een cursus Spaans van in totaal 30 uur ("Spaans voor hotelreceptionisten"?) wekt op mij geen betrouwbare indruk. De twee aangehaalde voorbeelden geven al aan dat de kennis niet diepgaand is, want een Spaanstalige zal slechts in zeer bepaalde gevallen het persoonlijk voornaamwoord ellos gebruiken bij een werkwoord in de derde persoon meervoud (waarom werd overigens niet, als het Latijns zo misleidend zou zijn, vertaald met ellos laborabant in plaats van de foute vorm trabajabant, en waarom werd niet net als in het Latijn het persoonlijk voornaamwoord weggelaten?).

Zoals uit het andere voorbeeld blijkt, kan de kennis van het Latijn bij deze leerlingen niet erg diep gezeten hebben, want dan zouden ze geweten hebben dat in het Latijn bij een hoeveelheid een genitief gebruikt wordt, Litrum lactis (als er toen al liters waren geweest), dus had het gebruik van het daarbij behorende voorzetsel in het Spaans voor de hand gelegen. Inderdaad wordt in het Frans het voorzetsel de (un litre de lait) ook gebruikt, ter vervanging van de Latijnse genitief.

Ik krijg zelf eerder de indruk dat deze leerlingen er met de pet naar gegooid hebben. Tijdens (en na) mijn studie Spaans (o.a. in Nijmegen) heb ik NOOIT gezien dat iemand de betreffende werkwoordvorm met -nt schreef, en ik kan me ook niet herinneren dat ik deze fout ooit bij een van mijn leerlingen ben tegengekomen.

Wel is mij tijdens mijn studie (ook op de universiteit van Barcelona) gebleken dat bij verdieping van de studie Spaans kennis van het Latijn zéér nuttig was voor het begrijpen van de diepere structuren van de taal. Ook bij andere talen heb ik veel gemak gehad van de wijze waarop op de middelbare school Latijn werd onderwezen (pré-Mammoet, dus misschien is het inmiddels niet meer zo), waarbij elk woord werd ontleed in kern, voor- en achtervoegsels. Van dit principe heb ik nog steeds voordeel wanneer ik een onbekend woord tegenkom, ook in andere, niet-Romaanse, talen.

vrijdag 4 april 2003

Het ging de "Amerikaanse bevrijders" om geld, geld en nog eens geld...

Briefschrijver Koch (in de Metro) heeft gelijk wanneer hij stelt dat de "Amerikanen" zonodig West-Europa moesten bevrijden om "te voorkomen dat het communisme zich zou verspreiden".

Ongelijk heeft hij echter wanneer hij opmerkt dat het niet hun daarbij niet alleen om financiële belangen ging. Waarom immers waren "de Amerikanen" zo sterk gekant tegen het communisme? Juist omdat in de communistische filosofie winstbejag fout is, om financiële redenen dus...

Hiermee wil ik niet zeggen dat de individuele soldaten geen hogere idealen koesterden: ik ben er vast van overtuigd dat velen de onderdrukten in Europa wilden bevrijden van het juk van de nazi's.

woensdag 26 maart 2003

Over leugens en onwaarheden en Vietnam 2...

Volgens een kop op de voorpagina van het Noord-Hollands Dagblad kent de Iraakse staats-tv geen schaamte, omdat de nieuwslezers in militair uniform verschijnen (misschien moeten ze dat wel), overigens zonder aanduiding van rang! Ik heb ze ook in burger gezien, en ik had bij de meesten geenszins het gevoel dat het vechtersbazen zijn... Bovendien "prijkt een speldje met de Iraakse vlag" op hun borst.

Gisteren zag ik Bush op TV, en zowaar hij droeg ook een speldje (met de Amerikaanse vlag).

Het artikel geeft verder aan dat "deskundigen en hoge militairen" vertellen hoe goed het gaat en hoe nabij de overwinning is. Zien we op CNN & Co. niet precies hetzelfde? Deze oorlog zou een walk over worden en een picknick, maar het geweld was nog niet goed begonnen of de bevelhebbers haastten zich al om te waarschuwen dat het langer zou duren dan "sommigen" hadden gezegd.

"Nationalistische propaganda en pro-Saddam liederen worden uitgezonden", nog steeds volgens het Noord-Hollands Dagblad.

Schande, driewerf schande! Nee, dan de USA. Door een wel héél eigenzinnige interpretatie van VN-resolutie 1441 voelt Bush (met zijn lakeien Blair, Aznar, Balkenende, Bos e.a.) zich gerechtigd een land aan te vallen omdat het chemische wapens zou hebben - waarvoor de grondstoffen overigens eerst door de USA aan Irak verkocht waren. In de oorlog tegen Iran werd Saddam bovendien enthousiast gesteund door de USA.

Om deze aanval te rechtvaardigen worden loze bewijzen vertoond (net zoals er nu weer "bewijzen" zouden zijn dat Rusland Irak zou helpen door o.a. de GPS-signalen te storen) en werd Saddam Hussein een onzinnig ultimatum gesteld. Bijna vanaf het begin worden Iraakse krijgsgevangenen getoond op TV (één beeld is wel heel erg tragisch: een Iraqi krijgt water aangereikt, terwijl de loop van een geweer van dichtbij op zijn hoofd wijst). Wanneer echter de Iraakse TV Amerikaanse soldaten laat zien, is het ineens in strijd met de Conventie van Genève om krijgsgevangenen te tonen op TV.

Afgelopen zaterdag zou Umm Qasr al "secure" zijn voor de Amerikanen, maar de Britten die de boel daar een beetje op orde zouden gaan brengen om humanitaire hulp mogelijk te maken, zijn tot gisteren in gevechten gewikkeld geweest om de stad écht een beetje veilig te maken.

Vanmiddag hoorde ik op de Amerikaanse radiozender CBS (in hun "Morning Show", het is daar tenslotte een paar uur eerder dan hier) hoe de pas bevallen vrouw van een soldaat, die "missing in action" was, geïnterviewd werd. De boodschap is duidelijk: deze vrouw moet haar kind alleen opvoeden door de schuld van Saddam.
In de VS is nog nauwelijks iemand te vinden die durft te zeggen dat Bush deze oorlog onrechtmatig begonnen is (en dat HIJ -met zijn maten- dus verantwoordelijk is voor de gedode Amerikanen en Britten en voor de nog veel meer Iraqis). Is dit niet nog veel schandelijker dan de propaganda op de Iraakse TV? Hún land wordt tenslotte aangevallen door andere landen!

Verder wordt (met name van USA-zijde) alles eenzijdig geïnterpreteerd: er wordt een of andere vreemde fabriek ontdekt en volgens de "Amerikanen" is dit meteen een fabriek voor chemische wapens (de Britten houden het erop dat pas na onderzoek bevestigd kan worden wat het is); er wordt een lading beschermende pakken ontdekt en meteen bewijst dit volgens de Amerikanen dat Saddam van plan zou zijn (geweest) chemische wapens in te zetten. Het is best mogelijk, maar evengoed kan het een onderdeel van de Iraakse propaganda geweest zijn om de soldaten te waarschuwen voor de Amerikanen die chemische wapens zouden inzetten. Tenslotte ligt er nog heel wat radioactief afval in Irak van de vorige Bush-oorlog.

Ook de Nederlandse media zijn vooral gul met berichten die de US-standpunten weergeven. Ook de voorpagina van het Noord-Hollands Dagblad doet daar vandaag driftig aan mee, met bijv de koppen "Britten: volksopstand in Basra" (terwijl de BBC World Service [radio] gisteravond al nadrukkelijk vermeldden dat dit "unconfirmed rumours" [onbevestigde geruchten] waren; het Noord-Hollands Dagblad meldt alleen dat deze "volksopstand" ontkend wordt door Bagdad); "Burgers Bagdad eerste slachtoffers gifgassen" (alsof er al slachtoffers gevallen zijn, of dat dit zal gebeuren. Het artikel zelf is trouwens veel genuanceerder, en ik vrees dat de meeste lezers niet zullen zien dat de kop tussen aanhalings- en sluittekens staat) en -zoals hierboven al aangegeven- "De Iraakse staats-tv kent geen schaamte". Alleen de laatste alinea van dat artikel is juist, maar voor de rest is het een tendentieus artikel.

Het is inderdaad bijna onmogelijk een objectief beeld van de situatie te krijgen: CNN is een spreekbuis van Bush, de Voice of America en NPR (National Public Radio) zijn een ietsje minder eenzijdig, maar verre van objectief. Fox noem ik niet eens, die zender is al even schaamteloos als de Iraakse TV, alleen met veel minder recht. De BBC World Service [radio] en BBC TV zijn redelijk objectief en relativerend, maar om werkelijk een goed beeld te krijgen is dagelijkse studie van het kranten als NRC, El País, The New York Times en radiozenders als France Inter, Radio Cairo, Voice of Russia en Radio Nederland nodig - een complete dagtaak...

Hetgeen overigens niet wegneemt dat de koppen best wat meer de waarheid zouden mogen weerspiegelen, omdat deze vaak al bepalen wat mensen (menen te) lezen. Suggesties zouden zijn "Britten: Volksopstand in Basra?" (met een vraagteken dus), "Media kennen geen schaamte", "Grote gifgasrisico's voor burgers Bagdad".

Laat overigens niemand zeggen of zelfs maar suggereren dat ik vóór Saddam zou zijn, want ik denk dat alleen Saddam zelf, zijn familie en de kliek om hem heen écht achter hem staat (en zelfs dat is misschien ook nog niet helemaal zeker). Ik ben het alleen volstrekt oneens met de Amerikaanse manier van het "bevrijden van een land", en ik lijd erg mee met de gewone mensen die al bijna 25 jaar zuchten onder de (door de VS in het zadel geholpen) dictatuur van Saddam Hussein, waarvan de laatste twaalf jaar bovendien ook nog onder een economisch embargo.

We kunnen met wat moeite in de krant ook nog wel informatie vinden over hoe 'geweldig' het nu in Afghanistan gaat en de wat ouderen onder ons zullen zich ongetwijfeld nog herinneren hoe de USA op 11 september (!) 1973 Chili zou bevrijden, door de democratisch gekozen president Salvador Allende te helpen afzetten, en Allende had beslist niet de beschikking over chemische, biologische of nucleaire wapens en zijn regering respecteerde de mensenrechten op alle mogelijke manieren.

En naarmate de Amerikaanse en Britse troepen langer tegengehouden worden voor Bagdad, dat ze enkele dagen geleden al hadden willen bereiken, begint de herinnering aan de Amerikaanse democratiseringspogingen in Vietnam ook weer levendig te worden.Ik hoop oprecht dat het niet zover komt als in Vietnam. Zoals de situatie nu is, is het in ieders belang dat de oorlog zo spoedig mogelijk voorbij is. Het beste zou zijn dat Saddam alsnog de wijk neemt, maar dat zal niet gebeuren (en dat wist Bush ook al toen hij op 17 maart zijn ultimatum stelde). Verder hoop ik dan ook dat de wederopbouw van Irak met de grootst mogelijke spoed wordt opgenomen door de Verenigde Naties (en niet door de USA!) en dat Turkije zich niet met de gang van zaken bemoeit.

Verwend kereltje, die Colin Powell!

Colin Powell lijkt wel een verwend kind, als hij begint te zeuren: "Wij hebben niet deze zware taak op ons genomen om geen controle te hebben over hoe dit land zich in de toekomst zal ontwikkelen".

Niemand heeft de VS en Groot-Brittannië gevraagd Irak aan te vallen. Sterker nog: de internationale gemeenschap was het daar helemaal niet mee eens. De onzinnige interpretatie van VN-resolutie 1441 (iedereen kan hem via het Internet vinden op de site van de Verenigde Naties: http://www.un.org) komt volledig voor rekening van de betreffende regeringen. Ook de doden, zowel aan Iraakse als aan Angelsaksische zijde, komen volkomen voor de verantwoordelijkheid van Bush & Co.

Het is echter wel duidelijk wat de bedoeling is. De VS wil tijdelijk "Amerikaanse" generaals daar de buit laten verdelen. Daarna trekken ze zich terug en dan mag de internationale gemeenschap de puinhopen opruimen. Maar intussen willen ze nog steeds dat wij geloven dat ze daar alleen ingegrepen hebben om de Irakezen de democratie te brengen. Lekkere democratie met een half uitgemoorde bevolking...

Ik zou het daarom heel leuk vinden als de Europese regeringen nu eindelijk eens serieus werk zouden beginnen te maken van de Europese Unie, desnoods zonder Groot-Brittannië, zodat we de Verenigde Staten niet meer nodig hebben. Dat is de enige mogelijkheid om te voorkomen dat de hele wereld straks onderworpen wordt aan de grillen van Bush en zijn soort. Wat mij betreft mogen Balkenende en Bos dan wel samen met Aznar naar de USA verhuizen.

zaterdag 15 maart 2003

Graag de volledige waarheid, ¡si us plau!

De Spits publiceert vandaag een foto van demonstranten in Barcelona en vermeldt daarbij dat het gaat om antiglobalisten die protesteren tegen Aznar.

Het is altijd leuk wanneer bij een foto wordt uitgelegd wat er te zien is, maar hier wordt het er alleen maar erger op. Ik wil graag geloven dat de foto in Barcelona gemaakt is, maar om te beginnen zou een antiglobalist niet gauw demonstreren tegen het internationaal onbetekenende personage Aznar.

Bovendien blijkt uit de tekst van het spandoek van de demonstranten dat ze lid zijn van de communistische vakbond "Comisiones Obreras" (CC.OO) en de tekst vraagt (in het Catalaans) om "plena ocupació" (volledige werkgelegenheid) en "drets socials" (sociale rechten).

Kortom: de demonstranten zijn mogelijk wel antiglobalisten, maar in dit geval demonstreren zij duidelijk tegen het wanbeleid van José María Aznar.

woensdag 12 maart 2003

Klagen is heel terecht!

D. Kuyper valt vandaag in een ingezonden brief (in de Metro) over mensen die klagen over de slechte kwaliteit van TV-programma's, en raadt de klagers aan niet te klagen, maar gewoon hun TV weg te doen.

Deze opmerking gaat wel érg kort door de bocht. Aangezien in Nederland iedereen met een inkomen via de loonheffing (en ook via de steeds duurder wordende kabelaansluiting) betaalt voor de geboden TV-programma's, vind ik dat iedereen wel degelijk het recht heeft te klagen over de slechte kwaliteit van het gebodene, hoe persoonlijk die klacht dan ook is.

Naar analogie van Kuypers opmerking zou je even goed kunnen stellen: Als je de files niks vindt, doe dan je auto weg!..

woensdag 19 februari 2003

Braafste slaafje van Bush

Een activiste protesteert tegen de militaire transporten van het VS-leger in verband met de oorlogsactiviteiten in Irak: met stoepkrijt brengt zij anti-leuzen aan op de weg. Gelukkig is er niks aan de hand, want de politie slaagt erin haar op te pakken.

Nederland wordt steeds meer het land van de onbegrensde mogelijkheden: terwijl het hele land ondergekladderd is met spuitbussen en er maar zelden een gestolen fiets wordt teruggevonden, slaagt de politie erin een activiste op te pakken, die probeert met behulp van stoepkrijt (!) haar grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting uit te oefenen.

Eigenlijk had ze het natuurlijk wel kunnen verwachten: Nederland wil als braafste jongetje in de klas natuurlijk de club van Bush niet tegen de haren in strijken...

Stalinistische LPF?

De (demissionaire) LPF-fractie heeft vermoedelijk weer eens zwaar getafeld, want zij hebben weer een proefballonnetje opgerispt ter verbetering van de democratie in Nederland. Volgens hun voorstel mag in de Tweede Kamer alleen een spoeddebat worden aangevraagd of een motie worden ingediend, wanneer daar tenminste drie fracties of 50 kamerleden achter staan.

Je zou maar net een streng gelovige eenmansfractie zijn, een partij voor de dieren of bijv. een partij van zwemfanaten... Dan kun je het wel vergeten. Dit maakt het helemaal oninteressant om nog op kleine partijen te stemmen. Kunnen we niet net zo goed meteen overstappen op de éénpartij-democratie uit de Sovjet-tijd?

Het is al vervelend genoeg dat we niet allemaal onze mening kunnen uitdragen in het parlement, maar om praktische redenen is ervoor gekozen om te proberen onszelf te vinden in één van de 150 kamerleden. Wanneer onze mening nu ook nog alleen maar gehoord mag worden wanneer er 50 kamerleden achter staan, dan kunnen we onderhand beter écht maar niet meer gaan stemmen.

vrijdag 14 februari 2003

CDA wordt A03

Het Noord-Hollands Dagblad heeft vandaag weer een leuk plannetje onthuld van de club van Balkenende ("Partner oudere niet meer mee in verzorgingstehuis"). Ik dacht eerlijk gezegd altijd dat christenen sterk hechtten aan de onontbindbaarheid van het huwelijk, maar kennelijk geldt dat alleen maar zolang het de kosten drukt. Nu mensen ouder worden, dwingt Den Haag ouderen te scheiden, weliswaar niet via de rechter, maar wel in feite. Mensen die een groot deel van hun leven samen geleefd hebben, worden nu uit elkaar gehaald, want alleen de partner die verzorging nodig heeft mag nog naar een verzorgingstehuis. Wordt er wel stil gestaan bij het menselijk leed dat hierdoor ontstaat? Of rekenen ze erop dat deze mensen zo sterk zullen vereenzamen dat ze eerder zullen sterven, dus nog minder geld zullen kosten?

Dit soort maatregel was zonder de steun van het CDA nooit mogelijk geweest, dus ik hoop maar dat de CDA-ers in het parlement zich mentaal vast voorbereiden op een zware straf door hun God! En misschien zouden ze ook wel zo eerlijk kunnen zijn om nu ook de C uit hun naam te laten vallen, de D verdienen ze allang niet meer, zodat alleen de A overblijft. Misschien kunnen ze zich wel A03 noemen? En misschien kunnen ze dan met het andere clubje zonder duidelijke ideeën (D66) fuseren tot DA. Misschien kunnen ze zich dan ook nog laten sponsoren door de gelijknamige drogisterijketen...

Wat kunnen we verder nog verwachten van deze geldwolven? Gedwongen sterilisatie of abortus wanneer er te veel kinderen geboren worden binnen een bepaalde bevolkingsgroep? Ik verbaas me nergens meer over met deze onmensen! Normen en waarden, nietwaar? Ik noem het eerder schijnheiligheid!

dinsdag 11 februari 2003

Rotondes? Rot-tondes!

In het Noord-Hollands Dagblad van vandaag werd aandacht besteed aan het feit dat in Nederland tientallen onveilige rotondes liggen. Dat is niet te verwonderen. Zolang als Rijkswaterstaat het kortzichtige enerzijds-anderzijds beleid toegepast (wél voorrang voor fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom en niet buiten de bebouwde kom), blijft het voor iedereen onduidelijk hoe de situatie is.

In mijn dorp zijn we onlangs ook "verblijd" met zo'n onduidelijke rotonde. Hij ligt tussen twee stukken bebouwde kom, die echter heel even onderbroken wordt door een provinciale weg (die evenwel weer helemaal binnen de gemeente ligt). Dagelijks word ik als fietser geconfronteerd met vriendelijke automobilisten die me toch maar voorrang geven, maar er zijn ook talloze automobilisten die hun voorrang nemen. Wanneer dit voor een volwassen fietser al verwarrend is, hoeveel meer verwarrend moet het niet zijn voor een kind op de fiets, of voor een automobilist die met meer dan 50 km per uur komt aanrijden? Er is maar één oplossing om de onduidelijkheid op te lossen: Al het verkeer op rotondes krijgt voorrang, binnen én buiten de bebouwde kom. Dan is het ook voor iedereen te allen tijde duidelijk hoe de situatie is, en hoeven mensen niet eerst naar voorrangsborden of (bij regenweer vaak niet goed zichtbare) haaientanden te letten. Alsof er niet al genoeg is om op te letten...

Het argument dat automobilisten buiten de bebouwde kom vaak niet rekenen op fietsers is ook een loos argument. Op rotondes waar fietsers niet verboden zijn, kunnen altijd fietsers aanwezig zijn. Alleen op autowegen zullen er op de rotondes geen fietsers zijn, maar ook daar kan de algemene regel gewoon van toepassing blijven: al het verkeer op de rotonde voorrang.Waarom kan het in andere landen wel en moet zoiets in Nederland weer op tweeslachtige wijze (niet) opgelost worden?

zaterdag 8 februari 2003

VS kan niet zonder de Europese markt

Arnout Brouwers ziet ("Forum" in de Volkskrant) de mogelijkheid dat "een moegestreden Amerika zich ... verschuilt achter een raketschild en een Homeland Defense".

Nog afgezien van het feit dat ik me mateloos erger aan de arrogante vermeende synonimiteit van USA en Amerika (alsof Canada en Peru niet net zo goed in Amerika liggen) geeft Brouwers hier helaas blijk van onvoldoende begrip van de werking van het kapitalisme. De USA zal Europa nooit aan zijn lot overlaten, omdat ze de Europese markt veel te hard nodig hebben voor een goede werking van hun economie. Dat is ook uiteindelijk -alle humanitaire blabla ten spijt- de enige echte reden geweest waarom na de Tweede Wereldoorlog de Marshallhulp verstrekt werd.

donderdag 6 februari 2003

Bewijsmateriaal? Onwijs materiaal!

Colin Powell heeft om te bewijzen dat de Verenigde Staten niet "zomaar" hard willen optreden tegen Irak enkele wazige foto's laten zien en een opname laten horen van twee mensen die in het Arabisch met elkaar aan het kletsen waren. Dat zouden terroristen zijn en de gesprekken zouden bewijzen dat Irak betrokken is bij terroristische activiteiten.

Balkenende was diep onder de indruk: "Dit is echt bewijsmateriaal. Dat valt niet te ontkennen" (Metro). Hij is als christen natuurlijk gewend te geloven, maar als hij de "bewijzen" van Colin Powell zomaar aanneemt, kun je dat nog nauwelijks zien als goedgelovigheid, maar als grenzeloze naïviteit.

De getoonde foto's krijgen pas betekenis door de toelichting, maar kunnen net zo goed heel andere dingen tonen dan Powell beweert, en ze kunnen natuurlijk evengoed helemaal ergens anders gemaakt zijn. En de opgenomen "telefoongesprekken" zijn met een beetje elektronica (en enkele Arabisch-sprekende acteurs) makkelijk in een middag in elkaar te knutselen.

En als ze al authentiek zijn, zou het net zo goed kunnen zijn dat de betrokkenen, vermoedend dat ze afgeluisterd werden, de draak wilden steken met de afluisteraars. Ik denk niet dat een Nederlandse rechter dit soort huisvlijt als bewijsmateriaal zou willen accepteren...

dinsdag 4 februari 2003

Zielige platenmaatschappijen...

De NVPI krijgt weer eens een keer ruimte (Metro) om te klagen over de dalende CD-verkopen, die het gevolg zouden zijn van het internet en de illegale kopieën.

Hoelang krijgt dat schijnheilige stelletje nog de gelegenheid om hun kapotte grammofoonplaat af te draaien? Waarom zou de verkoop van CDs gedaald zijn door internet en illegale kopieën?Ikzelf heb de laatste jaren veel minder CDs gekocht dan ik vroeger LPs kocht. En dat komt niet door illegale kopieën of downloads, maar omdat ik minder van mijn gading kan vinden tussen wat de laatste jaren gepubliceerd wordt en bovendien omdat ik vind dat de prijzen véél te hoog zijn. Indertijd werd beloofd dat CDs goedkoper zouden zijn dan LPs, maar daar heb ik niets van gemerkt. Misschien werd echter wel bedoeld dat de productie goedkoper zou zijn en ging het helemaal niet over de verkoopprijs.

Verder zijn er genoeg radiozenders die mijn favoriete muziek uitzenden (je moet je dan wel niet beperken tot de Veronica-kloons).

En tenslotte geeft de NVPI zelf nog een mogelijke oorzaak van de verminderde CD-verkoop: "Concerten, festivals en danceparty's genieten grote belangstelling". Ik neem aan dat ook voor het muziekpubliek geldt dat geld maar één keer kan worden uitgegeven.

dinsdag 7 januari 2003

Oorlog in Irak onvermijdelijk!

Laten we er ons maar vast op voorbereiden: die oorlog in Irak is niet meer te vermijden. De VN-inspecteurs kunnen geen enkele aanwijzing vinden van niet toegestane wapens. Dat betekent (als ik de Bushiaanse logica toepas) dat ze niet toegestane wapens hebben. Dat is gemakkelijk te bewijzen, want als Irak deze niet had, hadden ze die niet zo goed hoeven te verstoppen dat ze niet te vinden zijn.

maandag 6 januari 2003

Afbraak door privatisering!?

Volgens Eneco vinden Nederlanders het té vanzelfsprekend dat er stroom uit het stopcontact komt (Noord-Hollands Dagblad vandaag). In het betreffende artikel wordt verder door iemand van TNO uitgelegd wat er zoal verkeerd kan gaan (storing in België of computervirussen, bijv.). Ik kan niet anders dan het gevoel krijgen dat ze ons voorzichtig proberen voor te bereiden op wat komen gaat (en wat eigenlijk al aan de gang is).

Nog niet zo heel lang geleden werd ons in verband met de privateringsdrang van de overheid verzekerd dat we in Nederland niet bang hoefden te zijn voor Californische toestanden. Toch hebben we de afgelopen maanden al diverse grote stroomstoringen mogen ondervinden, en niemand maakt mij wijs dat bijv. een ontploffing in Amsterdam-Noord het gevolg is van de Europese stroommarkt.

Electriciteit is, zoals in het artikel ook aangegeven, een primaire levensbehoefte en het mag niet zo zijn dat door andere belangen de betrouwbaarheid vermindert. Europese stroommarkt riskant? Privatisering riskant (men denke aan de NS)?
Dan is er maar één reële optie: elektriciteit terug in overheidshanden en een ander soort Europese afspraken, waardoor in ieder geval de stroomvoorziening binnen het technisch mogelijke gegarandeerd wordt en we niet het risico lopen dat onderhoud en verbeteringen achterwege blijven omdat de winst belangrijker geacht wordt.