vrijdag 29 oktober 2004

Democratie op zijn Verenigdestaats

Als het zo doorgaat in Irak, zal het land op korte termijn een democratie zijn. Sinds het begin van Bush' oorlog zijn inmiddels al 100.000 Iraakse burgers gedood. Hoelang duurt het nog voordat de ideale toestand bereikt is, dat alle burgers uitgemoord zijn? Dan kunnen de Texaanse olieboeren Bush & Co. Irak gewoon inlijven binnen de Verenigde Staten... Blijft natuurlijk de vraag of Irak dan wél een democratie zal zijn...

Opiniepeiling zonder alternatieven?

In de Metro van vandaag wordt de lezers de vraag voorgelegd voor welke kandidaat ze zouden stemmen als de aan de verkiezingen in de VS zouden mogen deelnemen. Er zijn echter slechts twee antwoorden mogelijk: Bush of Kerry.

Ofschoon ik uiteraard begrijp dat degenen die in de USA stemmen ook voor de een of de andere kandidaat moeten stemmen, zou ik het toch leuk gevonden hebben als deze opiniepeiling enkele opties meer had gehad. Niet dat daardoor het uiteindelijke resultaat zou veranderen, maar het zou wat meer genuanceerd zijn. Ik zou als extra optie gezien willen hebben: "Ik stem Kerry, omdat ik tegen Bush kies". en eventueel ook omgekeerd, als dat nodig mocht blijken. Ik heb namelijk ook niet zo bijster veel vertrouwen in Kerry, maar in ieder geval wantrouw ik hem toch iets minder dan Bush.

vrijdag 22 oktober 2004

Et tu, Nederland! (Ook gij, Nederland!)

Briefschrijver A. Krielen verwijst in de Metro naar Cuba en Noord-Korea, waar de overheid bepaalt "waar mensen wel/niet hun zelf verdiende geld aan uitgeven". Hij ziet dit echter toch iets te simpel.

Ook in zogenaamd democratische landen als Nederland is dat namelijk het geval. Ook de inwoners van Nederland worden gedwongen hun -steeds zuurder- zelf verdiende geld uit te geven aan hogere huren, OZB, ziekenfonds- of ziektekostenpremie, gemeentetarieven, openbaar vervoer, prijzen in de winkels (anders dan in andere landen had de Nederlandse regering geen maatregelen genomen om te voorkomen dat de winkelprijzen onevenredig verhoogd zouden worden bij de invoering van de Euro).

Intussen blijft diezelfde regering zelf maar doorgaan "haar" NIET zelf verdiende geld (ons geld!) in bodemloze putten te storten voor nodeloze projecten (Betuwelijn, HSL, straaljagertjes) en natuurlijk aan hun eigen salarisverhoging - al laten ze dat dan (om ons te laten denken dat ze het niet uit eigenbelang gedaan hebben) pas ingaan na de volgende verkiezingen. Als je dus de komende jaren ziet dat dit kabinet zijn uiterste best doet om toch maar zo veilig mogelijk de volgende verkiezingen in te gaan (beloften van hoger inkomen en lagere lasten, bijv. - let vooral op wat er in 2006 gebeurt), dan is dat alleen omdat de kabinetsleden die verhoging toch zelf ook wel erg graag in hun zak willen steken.

Intussen vindt diezelfde regering ook dat wij voor hetzelfde loon langer zouden moeten werken: zowel meer uren per week als tot een hogere leeftijd. En dat terwijl ons loon niet eens fatsoenlijk gecorrigeerd wordt voor de inflatie, die volgens Zalm dan wel minimaal is, maar wiens beweringen ik volstrekt niet vertrouw. Hij beweerde een tijdje geleden ook dat de prijzen na de invoering van de Euro maar nauwelijks waren gestegen. Wij weten wel beter!

Ik wil niet zeggen dat het in Cuba en Noord-Korea geweldig is, maar het is van de andere kant wel héél erg gemakkelijk om steeds maar te wijzen naar andere landen, waar het slechter is dan in Nederland. Aan de situatie daar kunnen wij niets veranderen, laten we daarom proberen Nederland weer een beetje in de goede richting te krijgen! Als we dat niet doen, zitten we hier binnenkort ook in een Derde Wereld-land. Het welzijnspeil in Nederland is de laatste jaren driftig aan het zakken in vergelijking met andere EU-landen!

woensdag 20 oktober 2004

Dictator

Er wordt wat afgeschreven in de brievenrubriek van de Metro... Vandaag is het M. van Suykelom die de zaken wel héél erg versimpelt, wanneer hij zich afvraagt (in verband met Fidel Castro) hoe een dictator democratischer kan zijn dan een gekozen regering. De door Bush, Blair & Co in Irak geïnstalleerde "regering" is namelijk even ondemocratisch als de regering van Fidel Castro, nadat deze zo'n 40 jaar geleden de Cubaanse dictator Batista had verdreven.

En Van Suykelom mag van mij aannemen dat Fidel Castro indertijd in Cuba meer verwelkomd werd dan de westerse troepen in Irak. Fidel Castro had alleen de botte pech dat dictator Batista nogal bevriend was met de Amerikaanse regering, en dat was voor deze Amerikaanse regering (die te pas en te onpas schreeuwt over schendingen van de mensenrechten) voldoende om eerst met militaire middelen en daarna door een boycot te proberen Cuba terug te veroveren voor hun vriendje Batista.

Het kan trouwens geen kwaad om ook te memoreren dat nog niet zo heel lang geleden Sadam Hussein ook bevriend was met de Amerikaanse regering, zoals Donald Rumsfeld zich ongetwijfeld nog zal herinneren, want hij was het die indertijd de zaken rond de verkoop van gifgas afhandelde.

maandag 18 oktober 2004

BOTte-bijl-methode

Is het nog niet genoeg dat Cuba dankzij de maatregelen van de Verenigde Staten (die -ondanks suggesties daarover door o.a. oud-president Jimmy Carter- nog steeds gelden), al enorm in de problemen zit, nadat het enige land, waarvan ze daadwerkelijk hulp kregen (de Sovjet Unie) ophield te bestaan en Rusland niet in staat was die hulp te blijven bieden.

Ik kan me voorstellen dat Bot (wiens regering bepaald niet uitblinkt in inzicht) dit allemaal niet snapt, maar de huidige situtatie is ontstaan doordat de USA (die het altijd zo over mensenrechten en democratie hebben) het niet konden verkroppen dat hun vriendje, dictator Batista, door Fidel Castro aan de kant werd gezet. Het enige antwoord van de USA was een boycot, die door het "vrije" westen (zeker tóén nog braaf aan de leiband van de VS), braaf werd nagevolgd.

Is het dan vreemd dat de Cubaanse regering, die alleen hulp kreeg vanuit de USSR, ook de politieke en sociale boodschap van de USSR overnam? Het Nederlandse spreekwoord "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt" geldt hier wel heel letterlijk. De enige manier om de mensenrechten in Cuba te laten respecteren is het opheffen van de boycot van de VS. Ik ben trouwens bang dat de Cubaanse regering niet erg wakker zal liggen van het gekef van Bot, misschien de toch al getergde bevolking wel...

vrijdag 15 oktober 2004

Slimme politicus

Ik zie staatssecretaris Van Geel nog eens een staatsbegrafenis aanbieden aan verkeersslachtoffers in plaats van iets te doen aan de oorzaken daarvan. Iemand met een normale intelligentie (denk ik) bedenkt dat vermindering van het autoverkeer de beste oplossing tegen CO2-uitstoot is, eventueel gecombineerd met verhoging van de efficiency van verbrandingsmotoren. In plaats daarvan komt deze staatssecretaris, ongetwijfeld met de steun van de autolobby, niet verder dan "zuinigere en schonere auto's".

En ondertussen gaat, met de zegen van de privatiseringsmafia, de afbraak van het openbaar vervoer onverminderd voort.

donderdag 14 oktober 2004

Heilig boek?

De laatste dagen struikelen de brievenschrijvers in de Metro over elkaar met hun meningen over de bijbel. Laten we nu eens ophouden met al dat geneuzel over de bijbel, die voor alle problemen een oplossing zou bieden. Het is namelijk het woord van God, want de bijbel zegt zelf dat hij het woord van God is.

Zo ken ik er nog wel een paar: Cassius Clay is de beste boxer van de wereld, want hij heeft het zelf gezegd ("I'm the greatest"), A is de knapste vrouw van de wereld, want dat beweert ze zelf, en B is de beste president voor de hele wereld, want dat vindt hij zelf...

De bijbel is niet meer (en niet minder) dan een gevarieerde verzameling geschriften uit een ver verleden, sommige literair, sommig moraliserend, maar meer ook niet. Sommige teksten zijn zelfs volstrekt met elkaar in tegenspraak. Als mensen willen geloven dat zij er het woord van hun God kunnen vinden, heb ik daar geen enkele moeite mee, maar laten we "in Gods naam" ophouden dit boek als absolute wet aan iedereen op te willen leggen.

woensdag 13 oktober 2004

Schandelijke enquête!

Weet iemand wat «BNN United» voor een club is? Is dit soms een PR-clubje van Zalm & Co?

Deze BNN (Bedroevende NiksNutten? Buitengewoon Nijvere Neuzelaars?) heeft namelijk een enquête gepubliceerd waaruit zou blijken dat 60% van de jongeren van 15 tot 21 tot na hun 60e wil blijven werken.

Dit kan alleen bedoeld zijn om ouderen te zeggen dat ze netjes tot hun 65e door moeten werken en vooral niet moeten zeuren over VUT of prépensioen. Wat weten immers jongeren, die voor verreweg het grootste deel nog studeren, nu van werken? Misschien hebben ze een paar maanden gewerkt, maar dat is heel wat anders dan 40 jaar of meer. Het lijkt misschien allemaal heel leuk, maar dan is het eerst zaak een leuke baan te vinden (en te houden) en dan moet je bij die leuke baan ook nog leuke collega's en een leuke directie vinden. De kans dat dat lukt is helaas niet erg groot.

Als die BNN-club over 40 jaar nog bestaat, lijkt het me leuk als ze dan diezelfde mensen die nu 15 tot 21 jaar oud zijn zouden vragen wat ze vinden van doorwerken tot 60 jaar... Wat ze nu gedaan hebben is zoiets als aan een peuter vragen of hij later met alcohol op auto zou gaan rijden.

zaterdag 9 oktober 2004

Schadeloosstelling voor slachtoffers!

Een 26-jarige loverboy moet € 10.000, "die hij aan de meisjes verdiende, aan de staat terugbetalen"? Hoezo terugbetalen? Het geld is toch niet bij de staat weggehaald? Het had mij heel wat eerlijker geleken als dat geld aan de slachtoffers zou worden gegeven als een kleine tegemoetkoming voor de doorstane ellende. Tenslotte is het geld over de ruggen van de meisjes verkregen.

maandag 4 oktober 2004

Erg rechts uit de bocht!

Soms kom je in de media de meest vreemde bedenksels tegen. Zo staat er vandaag in de Metro een brief van ene J.L. Karssies, waarvan de betekenis me volledig ontgaat. Als ik het goed begrijp komt het erop neer dat hij geconstateerd heeft dat wie links is, automatisch tegen rechts is. Ik hoop niet dat hij/zij daar te lang over heeft moeten nadenken, want dan had hij/zij het beter aan elke willekeurige ander kunnen vragen.

Wat overigens veel droeviger is, is dat hij/zij al het protest tegen het wanbeleid van Balk & Co automatisch afdoet als links protest. Dat is wel erg simpel en getuigt van weinig inzicht in de ware verhoudingen. Ook de meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft nooit gekozen voor deze conservatieve regering. Deze is het gevolg van de manier waarop de VVD zijn zin heeft doorgedrukt bij de coalitiebesprekingen. En die waren onvermijdelijk omdat het CDA bij de eerdere besprekingen tussen PvdA en CDA (de échte grote winnaars van de verkiezingen) teveel op zijn eigen rechtse stokpaardjes bleef zitten en de PvdA zich niet verder wilde compromitteren. En dit was vermoedelijk nooit gebeurd, wanneer al degenen die eigenlijk SP en GroenLinks hadden willen stemmen zo slim waren geweest om niet in te gaan op het verzoek om tactisch op de PvdA te stemmen.

Wat echter eigenlijk nog veel triester is, is dat Karssies al het protest als links ziet. Werkt hij/zij soms op het kabinet van Zalm? Dan is zo'n blindheid misschien nog te verklaren. Anders is het niet te begrijpen hoe het hem/haar ontgaan kan zijn dat er bij de demonstratie afgelopen zaterdag 2 oktober juist allerlei mensen waren die eerder traditioneel stemmen, maar die de dupe zijn geworden van een regeringsbeleid, dat gespeend is van enig inzicht in de economische wetmatigheden. Trouwens: wie de PvdA als "links" afficheert (want inderdaad, er waren opvallend veel PvdA-balonnen bij de demonstratie) moet zich toch eens gaan verdiepen in de standpunten van de PvdA...