woensdag 29 januari 2014

Weg met de ZVW, de ZorgVerZIEKingsWet!!!

Het heeft allemaal al veel te lang geduurd! In 2005 beweerde de toenmalige Balkenbende, met als meest luidruchtige blaaskaak de verantwoordelijke minister Hans Hoogervorst, dat -dankzij zijn ZVW- de gezondheidszorg in Nederland, meer solidair ("Ik durf echter staande te houden dat het nieuwe systeem een grotere en betere solidariteit bevat dan het huidige" Eerste Kamer, 7 juni 2005) en voor de mensen met lage inkomens goedkoper ("ouderen met een niet zo hoog inkomen [kunnen ]er tot 8% in inkomen op vooruit [...] gaan" - idem) zal worden. Ook zouden de kosten voor de gezondheidszorg in Nederland dankzij die wet beter beheersbaar worden.

Ik hoef hier niet lang over uit te wijden: iedereen weet dat de afgelopen jaren de premies de pan zijn uitgevlogen. Weliswaar worden de premies dan symbolisch af en toe wat verlaagd, maar voor 2015 is al een stijging van de premie van 20% berekend (de Volkskrant, vandaag - het artikel vermeldt niet of dit de procentuele en/of de nominale premie betreft) en het eigen risico zal meer gaan bedragen dan € 400. Ook de werkgevers zullen fors moeten bijbetalen aan de premie voor "hun" werknemers.

Ik weet niet waarom (of eigenlijk weet ik dat wel: de directeuren en aandeelhouders van de zogenaamde zorgverzekeraars zijn ongetwijfeld allemaal lid van de VVD, dus Mark Rutte zal niet nalaten hun belangen te vuur en te zwaard te behartigen, ongetwijfeld met de trouwhartige steun van de geneoliberaliseerde PvdA.

Het is nochtans allemaal zo simpel: Voer het oude Ziekenfondsstelsel weer in, met coöperatieve of overheids-ziekenfondsen, zonder dikbetaalde directeuren en al helemaal zonder aandeelhouders. Daarnaast moet de nominale premie weer worden afgeschaft, omdat die voor mensen met een laag inkomen een erg grote kostenpost vormt en voor degenen met een hoog inkomen en de grootgraaiers niet eens merkbaar is. Er moet voor iedereen één gelijke procentuele premie gelden, zonder een inkomensgrens. Indien nodig kan ook voor grote vermogens een bepaalde premie geheven worden, zoals ook vermogensbelasting geheven wordt. ZOU de gezondheidszorg toch weer te duur worden (zie de volgende alinea), dan kan dat opgelost worden door het premiepercentage te verhogen, zodat niet de lagere inkomens het hardst getroffen worden, zoals nu het geval is.

De gezondheidszorg kan ongetwijfeld goedkoper worden door de privatisering van ziekenhuizen te beëindigen. Ook privé-klinieken zijn volstrekt uit den boze, want die hebben een aanzuigende werking op een bepaalde groep medische specialisten (die indertijd een Hipocritische eed gezworen hebben), omdat zij weer gewoon in dienst zijn van de niet-geprivatiseerde ziekenhuizen (en niet als privé-specialisten ingehuurd hoeven te worden) en daarvoor een redelijk inkomen ontvangen. Als in Spanje een rechter de privatisering van ziekenhuizen kan tegenhouden (El País, 27 januari 2014), dan kan dat in Nederland ook!

Ik heb overigens in het verleden al verschillende artikelen (zoek naar "zorgverziekingswet") gewijd aan deze walgelijke wet, die helemaal niet goed is voor de gezondheidszorg, al was het alleen al omdat de verzekeraars bepalen wat "goed" is voor de verzekerden (en HOE dat uitgevoerd moet worden), en niet de artsen (zie hierover bijv. het schrijnende verhaal van een psychotherapeut in de Volkskrant van gisteren).

Arme Elizabeth!

De Britse koningin is haar laatste oortje aan het opsnoepen, al is het dan ook een oortje van een miljoen pond (zeggen ze) (de Volkskrant, vandaag). Ze laat nu uitzoeken hoe ze aan wat meer geld kan komen.

Ik herinner me uit een artikel in deze krant (van jaren geleden) studentes die hun studie betaalden met werk als escort girls ofzo. Het zal natuurlijk wel niet toelaatbaar zijn om bij een door god uitverkoren persoon aan iets dergelijks te denken (bevriende staatshoofden enzo - ofschoon ik geen vriendschappelijke gevoelens voor haar koester, en dat is ongetwijfeld wederzijds), dus dat doe ik dan ook maar niet.

Misschien kan Elizabeth dezelfde truuk uithalen als Juliana indertijd (1971?): alle paleizen -die uiteraard al eigendom waren van de staat- aan de staat verkopen en gratis bruikleen eisen voor haar en haar nageslacht. Of zijn de Britse paleizen al van de staat en woont ze daar al gratis?

En anders kan ze misschien leuke akwarelletjes maken (dat deed de vrouw van Eelco Brinkman ook, en die heeft er dankzij het Libelle-circuit een leuke omzet uitgehaald), of zich laten onderhouden door haar zoon? Die heb ik nog nooit horen klagen over geldtekorten.

Het is toch wel droevig met die gekroonde hoofden. Eind vorig jaar klaagde de Belgische ex-koning (zie bijv De Standaard van 7 november 2013) ook al dat hij te weinig geld had voor de verwarming van zijn onderkomen, en ook kon hij zijn verblijven in het buitenland niet meer betalen. En dan moet hij voortaan ook nog BTW en accijnzen betalen en (gedeeltelijk) inkomstenbelasting...

Hier in Nederland zal zoiets niet zo snel gebeuren, want het Nederlandse régime wil de zogenaamde Oranjes alleen maar ter wille zijn: snoepreisjes naar de Olympische Brood-en-Spelen, privé-reisjes met de regerings-Fokker om schoentjes te kopen in Milaan of om te gaan après-skiën in Ljech (of hoe dat daar dan ook heet). Zelfs als Hare Koninklijke Beatrix een niet-gewenst bezoek wil afleggen bij een dictator levert dat alleen maar wat vaag gemompel op van "Den Haag" (NRC, 18 november 2011).
Kennelijk hebben "onze" koning en zijn vrouw (in íeder geval tot voor kort) geen financiële problemen; zij hebben in elk geval genoeg geld tot hun beschikking om het in Argentinië grootschalig over de balk te gooien (zie daarover o.a. mijn artikelen Wat deed Máxima in Argentinië?  van 2 mei 2008, en Willem A in Bariloche... van 14 februari 2009).

dinsdag 28 januari 2014

Het kan toch niet nóg asocialer in Nederland?

Natuurlijk wel!

Zolang als er in Nederland aan de touwtjes getrokken wordt door neoliberale politici (zoals op dit moment door de nep-socialistische Samsom en de nep-liberale Rutte en hun kornuiten) zijn mensen ondergeschikt aan de bankrekeningen van patsers die (gelegaliseerd) kolossale hoeveelheden geld achterovergedrukt, weggesluisd en verstopt hebben. En zolang als de Nederlandse bevolking zich niet krachtdadig verzet (door échte stakingen [ook kopersstakingen], bezettingen van paleizen en overheidsgebouwen, demonstraties die hele steden lamleggen - ik noem zo maar enkele mogelijkheden) wordt het alleen maar erger!

Zo probeert zorginstelling Thebe de Brabantse bevolking er alvast op voor te bereiden dat er na de 145 ontslagen in 2013 nog misschien wel 2000 tot 2500 mensen (voornamelijk in de thuiszorg) de straat op moeten. Stam van de raad van bestuur van Thebe suggereert dat misschien, door een geleidelijke overgang van de AWBZ naar de WMO "via natuurlijk verloop een deel van de ombuigingen (dat is Nieuwspraak voor bezuinigingen, oftewel geld wegsluizen) [kan worden] op[ge]vangen". (Brabants Dagblad van vandaag). Dat ZOU dan betekenen dat er MISSCHIEN minder mensen ontslagen ZOUDEN worden, maar nog steeds dat er arbeidsplaatsen verdwijnen en ook dat de zorg nog steeds verslechterd wordt. En dat moet dan natuurlijk weer opgevangen worden door dwangarbeid van uitkeringsgerechtigden en mantelzorgers (ik heb hier op 16 september 2005 al eens geschreven: TNO-technocraten voorstanders van dwangarbeid).

Uiteraard zit de hele kapitalistische samenleving verkeerd in elkaar, maar ook binnen die asociale samenleving is er al best het een en ander te doen om de profiteurs te straffen en de slachtoffers te ontzien, zoals Lilian Marijnissen van vakbond Abvakabo FNV stelt: "Wij werken niet mee aan afbraak van de zorg. Laat de grote instellingen eerst maar eens kijken naar hun eigen vermogen en de riante salarissen die topbestuuurders nog steeds betaald krijgen."(geciteerd uit het boven aangehaalde artikel uit het Brabants Dagblad.)


Het is overigens in Nederland niet wezenlijk anders dan elders in Europa, zoals bijv. in Spanje, waar het postfascistische régime onder leiding van Mariano Rajoy (als je hem één keer gehoord en gezien hebt, vergeet je die stem en die Mefisto-sik nooit meer) verleden jaar begonnen is belasting te eisen (en boetes op te leggen) voor mensen die (sommigen al jarenlang) een pensioen uit het buitenland ontvangen, dat ze nooit hoefden aan te geven voor de inkomstenbelasting. Gelukkig is er in Spanje wél een grootschalige reactie van ouderen en hun organisaties, én zijn er in Spanje gemeentelijke, regionale en provinciale autoriteiten die zich aan de kant van de burgers geschaard hebben.

Wanneer houden Nederlandse burgers (en lagere overheden) eindelijk eens op zich als lammeren op de slachtbank neer te leggen om nog verder uitgeperst te worden door de kapitalistische witteboord-misdadigers, ook al zijn hun misdaden dan bij wet toegestaan? Dat maakt de misdaden niet juist, maar geeft alleen aan dat de wetten fout zijn!

maandag 27 januari 2014

Die Cisca toch!

Gisteren was Cisca op de TV. U weet misschien: de roemruchte hoofdredactrice van tijdschrift “Opzij”. O wat was ze verontwaardigd over de tegenstrijdige boodschappen aan 65+ ers. Enerzijds moeten die langer doorwerken; anderzijds moeten ze plaats maken voor jongeren.
Zelf wilde ze graag doorwerken en dat deed ze ook, en was blij van bepaalde zaken verlost te zijn; ze noemde “functioneringsgesprekken” en nog wat zaken die je de bezigheid met je echte belangstelling belemmeren.


 Het artikel (van 11 november 2013), waarvan ik hierboven de eerste alinea heb overgenomen, was me (figuurlijk) uit het hart gegrepen. Ik kan iedereen aanraden het hele artikel te lezen bij collega-blogger Blatant Bill!

«Angry Birds» op je telefoon. Leuk toch? Of toch maar niet...

Tja, maar de NSA en de Britse geheime dienst hebben ook een manier ontdekt om via dat spelletje en andere Apps bepaalde persoonlijke gegevens te achterhalen (en ongetwijfeld op te slaan, en er "iets" mee te doen... (Zie o.a. ProPublica van vandaag).

't Is maar dat je het weet!

zondag 26 januari 2014

Wanneer worden er eindelijk stappen genomen tegen schurkenstaat USA?

Uit de door Edward Snowden gepubliceerde gegevens over het spionage-werk van  de NSA blijkt nu dat die enge club ook bedrijfsspionage pleegt. Vanavond geeft Snowden in een interview op de Duitse TV-zender ARD o.a. het voorbeeld dat ook bedrijfsgegevens van Siemens -ook als ze niet van belang zouden zijn voor de veiligheid van de VS- gebruikt (MISbruikt) zouden worden. Eerder zou de NSA juist te kennen hebben gegeven dat niet te doen. (NRC van vandaag).

We kennen dat soort leugens. Eerder ontkende Washington dat het spionage-netwerk Echelon voor bedrijfsspionage zou worden misbruikt. Frankrijk had de VS namelijk beschuldigd dat op deze manier vliegtuigbouwer Airbus orders in Saudi-Arabië zou kwijtgeraakt aan Boeing. Ondanks deze ontkenning gaf Washington toch aan dat de meeste belangrijke naties (ook Frankrijk) bedrijfsspionage plegen, dus...? (BBC News, 5 juli 2000).

Intussen doet het Verenigdestaatse schurkenrégime, dat zich altijd zo bezorgd maakt over de mensenrechten (in andere landen) verwoede pogingen om Edward Snowden in handen te krijgen. Niet om hem te eren voor zijn eerlijkheid en zijn bezorgdheid voor de mensheid, maar om hem te vervolgen. En dat kan (en zal) ongetwijfeld op misdadige wijze zijn. Diverse figuren uit de VS-spionagemafia en het Pentagon hebben al te kennen gegeven hem wel dood te willen schieten. (BuzzFeed, 16 januari 2014).
Het is net zoiets als de reactie van VS-president Eisenhower (en al zijn opvolgers), nadat Cubaanse vrijheidsstrijders onder leiding van Ché Guevara en Fidel Castro de onmenselijke dictator Fulgencio Batista hadden verdreven. De VS, die altijd zo hoog van de toren blazen als het gaat om mensenrechten waar dan ook (behalve natuurlijk in door hen gekoloniseerde landen, zoals Puerto Rico -en Irak en Afghanistan- en in bevriende schurkenstaten, zoals Israel) waren helemaal niet blij met de verdrijving van dictator Batista, want diens régime was juist erg gunstig voor bepaalde Verenigdestaatse sectoren (prostitutie, speelholen, de mafia - hij had bijvoorbeeld een goede band met mafioso Meyer Lansky).

Overigens neemt ook Nederland (via een locatie in Zuidkamp) deel aan het spionage-netwerk van Echelon. (NRC, 22 januari 2001), maar wie had anders verwacht van ons knikkerlandje, dat zijn uiterste best doet om de régimes van de schurkenstaten VS en Israel ter wille te zijn?

In 1998 werd trouwens ook al "geschokt" gereageerd op de Verenigdestaatse afluisterpraktijken. (NRC, 6 februari 1998). Helaas kan ik me niet herinneren dat daar ooit actie tegen genomen is, en daarom komt het ook zo vreselijk schijnheilig over om nu te horen hoe geschokt en verontwaardigd iedereen is.

WANNEER wordt de mensheid eindelijk eens wakker? WANNEER worden er eindelijk eens maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat OOK (en MET NAME) het régime van de Verengde Staten zich fatsoenlijk gedraagt? Dat zou toch niet zo moeilijk moeten zijn voor een natie waarin bijna iedereen doet alsof hij zijn hele leven modelleert naar de leer van Jezus Christus, hoewel...

In Mexico en Brazilië wordt tenminste duidelijk gereageerd: de Braziliaanse presidente zegt een bezoek aan de VS af en de Mexicaanse regering stuurt een kritische diplomatieke nota. Alleen moet het daar niet bij blijven!

zaterdag 25 januari 2014

Dus toch niet door het drinkwater...

Ik heb me vaak (en al jarenlang) afgevraagd waarom het Nederlandse volk zo met zich laat sollen. De Roverheid kan doen wat ze wil, de meeste Nederlanders laten zich gewoon gewillig uitpersen, zuchten een keer (en misschien maken ze zich in de kroeg nog eens kwaad), maar verder kom je in Nederland maar zelden een staking of andere actie tegen die werkelijk effect heeft. En als er als eens opgeroepen wordt tot een demonstratie, bijvoorbeeld tegen de walgelijke manier waarop de Haagse Bluffers de gevolgen van de witteboordencriminaliteit van de banken afwentelt op de slachtoffers (de arbeiders die hun werk kwijt raken omdat het bedrijfsleven zich alleen druk maakt om het dividend van de aandeelhouders en de winst van de directeuren) dan mag je al blij zijn als er enkele honderden mensen komen opdagen - maar dan moet het wel mooi weer zijn! Bijna niemand maakt zich in Nederland ook druk over de spionage van de NSA, CIA, maar ook de Nederlandse Roverheid (zie bijv. Webwereld van 30 october 2012), onder het motto "als je niks te verbergen hebt, hoef je ook nergens bang voor te zijn". Er zijn dus kennelijk nog steeds mensen die nooit gehoord hebben over de talrijke gerechtelijke dwalingen, ook in Nederland!

In andere landen (Spanje, Duitsland, Griekenland, Frankrijk, België) zijn mensen niet zo bang om voor hun alleszins redelijke belangen op te komen. Bedrijfsbezettingen, kopersstakingen, grootscheepse Occupy-kampen zijn er aan de orde van de dag, en de neoliberale régimes in die landen hebben er een dagtaak aan om te bedenken hoe ze zich uit hun wanbeleid kunnen praten (en de rest laten ze dan over aan hun gecontroleerde pers).

Eerst dacht ik dat het kwam omdat de Nederlanders zo benieuwd waren wie de 1348e aflevering van Idols zou winnen, of wie er nu weer met iemand anders zou rotzooien in «Goede Tijden, Slechte Tijden», of misschien of er in het TV-journaal misschien een traantje te zien zou zijn in het linker- of rechteroog van Máxima.

Toen vroeg ik me af of het misschien kwam omdat er steeds meer medicijnresten in het drinkwater terechtkomen (zie de Volkskrant van 26 augustus 2013). En als er meer medicijnresten in het drinkwater zitten, dan ongetwijfeld ook resten van cocaïne, heroïne en anders afstompende middelen.

Nee, dat kan het dus ook niet zijn, want Jeroen Koch citeert in Koning Willem I 1772-1843 Willem Daendels, die na de "Postenoorlog" betreurde dat 'de Hollanders te tam en te mat [waren] voor de revolutie'. Ik veronderstel dat er toen nog geen sprake was van medicijnen (of drugs) in het drinkwater (voorzover als de burgers toen al toegang hadden tot drinkwater), en televisie bestond toen in ieder geval beslist nog niet.

Ik kan nu alleen nog maar bedenken dat de dominees en pastoors de Nederlandse burgers zo streng geïndoctrineerd hebben dat ze simpelweg berustten in welk onrecht dan ook. Immers, hoe eerder ze stierven en hoe meer ze in hun aardse leven te lijden hadden gehad, des te sneller zouden ze hun eeuwige compensatie kunnen ontvangen van hun god.

De sufheid van het Nederlandse volk in zijn algemeenheid moet dus genetisch zijn. Nadat de greep van dominees en pastoors op de bijgelovige massa verminderd was, kostte het deze zelfde massa dan ook kennelijk weinig moeite om te blijven berusten en zich te verontschuldigen omdat ze toch wérkelijk die belangrijke foebbalwedstrijd niet konden missen, of de Tour de France, (of welke beeldvulling dan ook).

Wat moeten we HIER nu weer van denken?

Het régime van de Verengde Staten wil het aantal mariniers in de legerbasis in Morón de la Frontera (in de Spaanse provincie Sevilla) verdubbelen. De huidige overeenkomst loopt tot 19 april dit jaar, maar het Spaanse régime wil - volgens de minister van Buitenlandse Zaken - pas reageren op een formeel verzoek, ofschoon er al wel contact geweest is. (Cambio 16 van 21 januari 2014)

Wat zit hier achter? Wil het régime van Barack "yes we can (but we won't)" Obama hiermee meer druk uitoefenen op de EU om te voorkomen dat Brussel op een of andere manier maatregelen treft tegen Washington vanwege de Verenigdestaatse spionage-activiteiten en de vanuit de VS over de wereld uitgestorte economische ellende? Of om ervoor te zorgen dat de EU geen afstand neemt van haar neoliberale uitbuiting van de Europese burgers?
Of zou dit misschien toch een voorbereiding zijn op een oorlog tegen Iran? Ik heb tenminste weinig vertrouwen in Verenigdestaatse bereidheid om rekening te houden met de wensen van het Iranese régime. Tenslotte wil het régime van Israel (na de VS de tweede grote schurkenstaat) niets liever dan Iran met de grond gelijk maken...

Trouwens: uit het artikel in Cambio 16 blijkt dat Diego López Garrido van de PSOE (de even weinig socialistische Spaanse tegenhanger van de Nederlandse PvdA) vooral bezorgd is over het feit dat de Verengdestaatse basis in Morón de la Frontera tot op heden nog niet heeft geleid tot meer werkgelegenheid. Integendeel, in september 2013 werden nog 65 arbeiders afgedankt. 

woensdag 15 januari 2014

De koning in Kotsie

Volgens de voorzitter van de bond van oranje verenigingen, Michel Z., heeft premier Mark Rutte de positie van koning Willem A. "kwetsbaar gemaakt" (NRC/Handelsblad  van vandaag) met het debat over het geldverslindende en domhoudende Olympische brood-en-spelen-gedoe.

Ik had het eerlijk gezegd niet achter Rutte gezocht, maar misschien is hij toch liberaler dan ik gedacht had (zou hij het zelf beseffen) en heeft hij op deze manier willen bijdragen aan de opheffing van de allang achterhaalde monarchie (in de meeste beschaafde landen zijn die al in de 20e eeuw opgedoekt) van de Friese zijtak van de Nassaus (die ons nog steeds voor de gek laten houden door net te doen alsof ze afstammen van Willem van Oranje).

En als Rutte dan toch bezig is, kan hij zich meteen ook even inzetten om die lui van die oranje verenigingen aan het verstand te brengen dat er heel wat nuttiger dingen gedaan kunnen worden dan links en rechts wat hielen te likken.

zaterdag 11 januari 2014

Over de doden niets dan goeds...

... maar ik denk dat de nabestaanden van de overleden Ariel Sharon (zie NRC/Handelsblad van vandaag) al blij mogen zijn als ik niet zeg wat ik van hem denk. Ik hoop dat hij - ALS er nog een leven zou zijn na dit leven, en in zijn geval zou ik dat uiterst rechtvaardig vinden - krijgt wat hij tijdens zijn leven verdiend heeft.

donderdag 9 januari 2014

Is het allemaal nog niet erg genoeg?

Alsof er niet al jaren veel te veel geld verspild wordt aan het promoten van het middeleeuwse overblijfsel koningschap in Nederland, moeten er nu ook nog elk jaar "koningsspelen" georganiseerd worden. Organiseerder Richard Krajicek wil "echt dat de koningsspelen een traditie worden". (Trouw van vandaag).

Dat geld moet natuurlijk ook weer uit onze zakken komen. Waarom betaalt die Kraai het niet uit zijn eigen zak? Of waarom vragen ze anders niet wie iets bij wil dragen aan dit soort onzin? Misschien een collecte... net als voor allerlei "goede" doelen met directeuren met goed gevulde bankrekeningen.

Wat houden "koningsspelen" trouwens in? Is het dan de bedoeling dat alle koningen in de wereld (gelukkig zijn het er steeds minder) ergens bij elkaar komen om samen te spelen? Is het al niet genoeg dat het Nederlandse opperhoofd zijn spelenergie kan uitleven bij de Olympische brood en spelen?

vrijdag 3 januari 2014

Weer een misselijkmakend voorbeeld van Nederlandse halfslachtigheid!

"Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) wil een Europees verbod op zwaar knalvuurwerk" (NRC/Handelsblad van gisteren).

Alsof dat wat uithaalt. Kan het OM niet bedenken dat mensen (kinderen) die zware knallen willen ook met rotjes enge dingen kunnen uithalen. Alsof het niet tot het OM doordringt dat ook vuurpijlen brand kunnen veroorzaken, dat die ook in iemands oog of kleding terecht kunnen komen.

Het spijt me te moeten constateren dat er bij het OM kennelijk in een andere wereld geleefd wordt, en eerlijk gezegd vrees ik dat er ook uit het Haagse praatclubje geen zinnige beslissing voortkomt

IK beslis daarom hierbij dat vuurwerk (van welke soort dan ook) in Nederland niet verkocht/gekocht noch ingevoerd mag worden. Alleen speciale daartoe gemachtigde bedrijven mogen vuurwerk inkopen en opslaan (onder zeer strenge voorwaarden, zodat "ongelukjes" als in Enschede nooit kunnen voorkomen).

Bij speciale gelegenheden (zoals op 1 mei, de Dag van de Arbeid) mag op een veilige plaats (sportveld, bijv.) vuurwerk worden afgestoken, door een van die speciale daartoe gemachtigde bedrijven.

Voordelen:
- geen oogletsel en afgeplofte handen;
- geen vernielde vuilniscontainers, bushokjes of afgebrande huizen;
- geen straten vol vuurwerkafval;
- geen mensen met ademhalingsproblemen door de kruitdamp;
- geen gestresste huisdieren door het geknal;
- veel minder kruitdamp in de atmosfeer.

Vooruit, Haagse Bluffers, zorg maar dat dit gauw in een wet wordt omgezet. Voor de verhoging van de pensioenleeftijd waren jullie ook gauw genoeg klaar!