vrijdag 28 augustus 2009

Uitstekend initiatief met het doel om de geweldsfilosofie uit te roeien

Tot mijn grote vreugde las ik gisteren een artikel in La Voz de Galicia, waarvan de kop suggereerde dat "Venezuela [..] oorlogszuchtige videogames en oorlogsspeelgoed [zal] verbieden". Bij verdere lezing blijkt dat het gaat om een wetsontwerp dat unaniem (!) werd goedgekeurd door de Venezolaanse Nationale Assemblée. Het betreft het ontwerp voor een wet die beoogt "oorlogszuchtige videogames en oorlogsspeelgoed" te verbieden, omdat daarmee het geweld wordt overgebracht "naar het dagelijkse leven van de minderjarige". Bij de oorlogszuchtige videogames gaat het om games die "gebruik maken van wapens, of waarin de vernietiging en het geweld het essentiële element vormen om de overwinning te behalen", terwijl bij oorlogsspeelgoed wordt verwezen naar "namaak-vuurwapens, zwaarden en elke andere tastbare uiting van aggressiviteit".

Men kan veel bezwaren opperen tegen de huidige politiek van Venezuela (ik schaar me nadrukkelijk niet onder de critici!), maar het is erg verfrissend dat er eindelijk een regering is die zich niet laat manipuleren door sociologen en andere door de producenten van videogames en speelgoed betaalde 'wetenschappers', die deze maar al te vaak rechtvaardigen met de bewering dat die games en dat speelgoed juist de jongeren in staat stellen zich te los te maken van de aggressiviteit van hun dagelijkse leven.

Het is duidelijk hoe de sociologische rechtvaardiging van deze producten werkt: in het kapitalisme gaat het niet om solidariteit tussen mensen, maar om een ware strijd met het doel de 'anderen' maximaal uit te buiten en te misbruiken. De productie van en de handel in deze producten vormen een duidelijk voorbeeld van deze mentaliteit: om een maximale winst te halen uit deze games en dit speelgoed maakt men zich niet bezorgd om de verzieking van de geest van de jongeren, hoezeer deze artikelen ook ertoe kunnen leiden dat dezen het verschil uit het oog verliezen tussen de gewelddadige en agressieve wereld van de videogames en het échte leven van alledag. Het gevolg is dat sommigen zich gaan gedragen als in de games, bijv. door leraren en medeleerlingen dood te schieten...
Daarom moet de strijd tegen de misbruiken van het kapitalisme ook de confrontatie aangaan met het verzieken van de jeugd en dit wetsontwerp is daarbij een belangrijke stap voorwaarts.

Meer informatie over het wetsontwerp is te vinden op de website van de Venezolaanse radiozender Radio Mundial van 26 augustus, in de Venezolaanse krant Ultimas Noticias van de 27e en in de Telegraaf van vandaag.

Het is interessant dat er de laatste tijd in de pers artikelen verschenen zijn over de negatieve effecten van videogames, al gaat het daarbij dan niet om juist datgene wat de Venezolaanse politici bezighoudt, maar daarentegen over zwaarlijvigheid en -vooral voor vrouwen- over een groter risico voor depressies (de Franse L'Exprèss van 19 augustus), of over gokproblemen voor het verdere leven van de jongeren (de Australische Sunday Morning Herald van 21 augustus): een onderzoek van de universiteit van Adelaide onder 2669 jongeren tussen 13 en 17 jaar oud, toonde aan dat 'jongeren die regelmatig videogames spelen met grotere waarschijnlijkheid obsessieve en asociale karaktertrekken ontwikkelen, die leiden tot gokproblemen'. En nog een artikel over zwaarlijvigheid in de Chileense krant el Amaule van de 26e.
De journalisten hebben kennelijk nog wat meer moed nodig voordat ze zich durven wagen aan het verband tussen gewelddadige spelletjes en speelgoed en het geweld in de samenleving...

Ik vind het Venezolaanse initiatief uitstekend, hoezeer sommigen ook volhouden dat het verband tussen gewelddadige spelletjes en het geweld in de samenleving niet kan worden aangetoond. Het zou moeten gaan als met medicijnen: zolang niet is aangetoond dat ze geen gevaarlijke neveneffecten hebben, mogen ze niet gebruikt worden; zoals de oude Romeinen al zeiden: in dubio abstine! (bij twijfel niet doen!).

woensdag 26 augustus 2009

Een halve waarheid is ook een leugen, Victoria!

Columniste Victoria Koblenko schreef verleden week, op 19 augustus, onder de titel Media-terrorisme, een stukje in de Metro, waarin ze verwijst naar een toespraak van Barack Obama voor studenten van de Moskouse Nieuwe Economische School (op 7 juli dit jaar).

De toespraak is volledig te lezen (in het Engels) op de site van de Russische
RIA Novosti en te zien via YouTube:


In haar commentaar verwijt ze de Russische "mediaterroristen" de boodschap van Obama te kapen, door bepaalde delen van de toespraak niet te vertalen voor het volk, zoals het deel waarin hij sprak over de 'wens voor souvereine rechten die Obama Oekraïne en Georgië wenste'.
De vraag is wat Obama en de VS precies verstaan onder het begrip souvereiniteit, want het is maar al te duidelijk dat het Verenigdestaatse Vreemdelingenlegioen, de NAVO, al jaren aan het proberen is alle buurlanden van Rusland onder haar controle te krijgen - denk maar aan het raketschild in Polen en Tsjechië, of de Georgische aanval op Zuid-Ossetië ruim een jaar geleden (zie daarover mijn artikel Allemaal de schuld van de Russen... Of toch niet? van 18 augustus 2008). Obama kan wel heel braaf zeggen:
Staatssouvereiniteit moet een hoeksteen zijn van de internationale orde. Net zoals alle staten het recht zouden moeten hebben om hun eigen leiders te kiezen, moeten staten ook het recht hebben op veilige grenzen en op hun eigen buitenlandse politiek. Dat geldt voor Rusland, net zoals het ook geldt voor de Verenigde Staten. Elk systeem dat deze rechten afstaat leidt tot anarchie. Daarom moet dit principe van toepassing zijn voor alle naties - met inbegrip van Georgië en Oekraïne. Amerika zal aan een ander land nooit een veiligheidsregeling opleggen. In elk land dat lid wil worden van de NAVO, moet een meerderheid van zijn volk daarvoor kiezen; ze moeten hervormingen uitvoeren; en ze moeten in staat zijn bij te dragen aan de missie van het Bondgenootschap. Laat ik duidelijk zijn: de NAVO wil een samenwerking met Rusland, géén confrontatie.
De feiten wijzen echter, ondanks de fraaie woorden, veeleer op een poging Rusland te isoleren, en wellicht te provoceren tot een nieuwe koude oorlog, met alle gevolgen van dien. Dat zal beslist gunstig zijn voor de Verenigdestaatse economie, maar niet voor Rusland en niet voor de bevolking van de wereld.

Gezien het bovenstaande denk ik dat het best te rechtvaardigen zou zijn om Obama's woordverdraaiingen niet in de massamedia uit te bazuinen.


P.S.: Als iemand beter thuis is in het Russisch dan ik en die misschien over de toespraak heeft gelezen in de Russischtalige pers, dan hoor ik graag of de bewering van Victoria Koblenko klopt!

dinsdag 25 augustus 2009

De Verenigde Staten voeren de oorlogsplannen voor Latijns-Amerika op

Op 23 juli publiceerde Global Research een uitstekend artikel onder de titel US Escalates War Plans In Latin America, van de hand van Rick Rozoff. Hieronder geef ik vast een vertaling van de eerste alinea's. Ik ben nog bezig met een volledige vertaling, maar wie geen moeite heeft met Engels kan het hele artikel vinden via de bovenstaande link.
Op 29 juni ontving VS-president Barack Obama zijn Colombiaanse collega Álvaro Uribe in het Witte Huis en enkele weken later werd aangekondigd dat het Pentagon van plan is soldaten te detacheren in vijf luchtmacht- en marinebases in Colombia, de grootste ontvanger van Amerikaanse militaire steun in Latijns-Amerika en de derde grootste in de wereld. Sinds de start van Plan Colombia negen jaar geleden heeft het land al meer dan 5 miljard dollar ontvangen van het Pentagon.

Zes maanden vóór de ontmoeting tussen Obama en Uribe verleende VS-president George W. Bush de hoogste onderscheiding van de VS voor burgers, de Medal of Freedom, aan Uribe, evenals aan de vroegere Britse premier Tony Blair en de vroegere Australische premier John Howard.

Een persbericht gaf indertijd zowel uitdrukking aan een onaangename verrassing als aan verontwaardiging over het eerbetoon van het Witte Huis aan Uribe met de woorden dat "ondanks onrechtmatige moorden, paramilitairen en vermoorde sindicalisten, aan president Uribe van Columbia de hoogste eer die de VS kent voor mensenrechten werd bewezen." (Russia Today, 18 januari 2009)

Dezelfde bron verklaarde zijn zorg door toe te voegen: "Colombia is het gevaarlijkste land ter wereld voor vakbondsleden. In 2006 vond de helft van alle moordaanslagen op vakbondsleden ter wereld daar plaats. Sinds Uribe in 2002 aan de macht is gekomen, zijn er bijna 500 vermoord. In antwoord op de verontrusting over de moorden, deed Uribe de slachtoffers af als 'een stelletje als vakbondsleden aangeklede misdadigers'. "Meer dan 1000 onwettige moordaanslagen door het leger worden op dit moment onderzocht. In tientallen gevallen hebben soldaten onschuldige mannen opgepakt, hen vermoord en hen aangekleed als vijandelijke strijders. Verondersteld wordt dat honderden leden van de veiligheidstroepen aan deze activiteiten hebben deelgenomen." (Russia Today, 18 januari 2009)

maandag 24 augustus 2009

Wie sjoemelt er het hardst?

Willem A. heeft het beheer van zijn vacantiehuis in Mozambique overgedragen aan een speciale stichting op paleis Noordeinde, de formele woning van Hare Koninklijke Bea. Balkenende zou samen met Willem A. besloten hebben dat dit het beste was om -zoals de Monarchistische Voorlichtingsdienst (die nog steeds ten onrechte Rijksvoorlichtingsdienst genoemd wordt) dat stelt- 'afstand te creëren tussen de prins van Oranje en de ontwikkeling' [dat maakt het meteen helemaal duidelijk, nietwaar?]. Er waren kennelijk problemen met bijv. een architect en er was een projectontwikkelaar die sjoemelde. (de Volkskrant van 21 dezer).

Eerlijk gezegd kan ik me nauwelijks voorstellen dat Balkenende en Willem A. ineens wakker zouden liggen van wat gesjoemel, want wat was er enkele maanden geleden ook al weer aan de hand met fiscaal gesjoemel van Beatrix' zus Christina (NRC/Handelsblad van 19 februari 2009) en de familie De Borbón Parma (zie NRC/Handelsblad van 9 februari 2009) via hetzelfde paleis Noordeinde?

zaterdag 22 augustus 2009

Hugo Chávez: hoop voor de mensheid (leestip)

"[...]

Er is nog een ander verhaal: in een deel van de oceaan leefden reuzevissen die alle kleine visjes opaten. Enkele kleine visjes kwamen bij elkaar en besloten dat ze een oplossing moesten bedenken, omdat ze anders allemaal opgegegeten zouden worden

Ze besloten zich voortaan steeds in formatie te verplaatsen, zodat ze samen op een grote vis leken, waardoor ze hun aanvallers zouden verschrikken. Ze deden dat en het werkte.

Ik zou het zo willen zien dat Chávez zelf maar een klein visje is en geen reuzevis. Misschien is hij zelfs niet eens het hoofd van de beweging. Een vrouw zei me eens: "Ik ben geen volgelinge van Chávez. Chavez volgt mijn ideeën!" En inderdaad hoor ik Chávez in Aló Presidente vaak tegen iemand zeggen: "Dat is een goed idee!"

Toen Chávez dan ook [op
11 april 2002] gekidnapt werd, waren de kleine visjes niet van hem afhankelijk: ze hergroepeerden zich en bleven zich verplaatsen. Door hun collectieve grootte verschrikten ze de reuzevis, die daardoor Chávez, het kleine visje, vrij liet.

Die reuzen zullen proberen terug te komen. Maar de kleine visjes zijn gegroeid en de grote vissen hebben de laatste tijd niet zo goed kunnen eten. Deze keer zal het niet zo gemakkelijk zijn. Persoonlijk zou ik de grote vissen willen voorstellen vriendschap te sluiten met de kleine visjes. De kleine visjes zijn daartoe bereid.

Het belang hiervan mag niet onderschat worden. Er is de laatste jaren veel gebeurd. De blauwe Caraïbische wateren die langs Venezuela stromen lijken zich te vermengen met de Atlantische en de Stille Oceaan. Het schijnt dat sommige ervan al in contact zijn gekomen met Brazilië en Argentinië. En Bolivia heeft altijd toegang de toegang tot de oceaan terug willen krijgen, die het land jaren geleden door Chili werd afgenomen.

Als de grote en de kleine vissen in Venezuela leren samen te leven, kan die boodschap zich door alle wateren van de wereld verspreiden, waardoor de hele wereld wint door wat Venezuela heeft geleden. Het is zelfs mogelijk dat de grote vissen in landen als de Verenigde Staten, Engeland en Spanje van deze les leren.Het bovenstaande fragment
[vertaald door Dwarslezer] heb ik overgenomen uit het boek Cowboy in Caracas, ondertiteld: "A North American's Memoir of Venezuela's Democratic Revolution" [De herinneringen van een Noordamerikaan aan de democratische revolutie in Venezuela] van Charles Hardy (in 2007 gepubliceerd door Curbstone Press).
Charles Hardy, een priester, werd in 1984 uitgezonden naar de sloppenwijken van de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Hij nam zijn werk zeer ernstig op en leefde daarom, samen met de onderdrukte Venezolanen, in de ellende. Daardoor bemerkte hij ook de veranderingen die er plaatsvonden en nog steeds plaatsvinden sedert de verkiezing van president Hugo Chávez in 1998. Al jaren geleden werd hij, doordat hij trouwde, uit het priesterambt gezet, maar hij woont nog steeds in Venezuela en hij blijft bezorgd om het welzijn van de (niet meer zo extreem) armen in Venezuela.


Als tegengif tegen de bijna geïnstitutionaliseerde desinformatie over Venezuela en Hugo Chávez van de 'vrije' pers in de 'democratische' landen (ja, ook in Spanje en Nederland), is het absoluut noodzakelijk dat iedereen die het Engels begrijpt dit boek leest.
Ik heb er nog geen vertaling in het Nederlands van kunnen vinden, maar om te beginnen zou je de website van Charles Hardy kunnen bezoeken.

maandag 17 augustus 2009

Kostbare onzin-paniek voor ziekte van Rumsfeld...

Het Nederlandse régime heeft ons eerst maandenlang paniek zitten aanpraten voor de varkens- eh.... Mexicaanse griep en onlangs nog voor 'enkele tientallen miljoenen' Euro (in de woorden van de grote promotor van het enge Electronische Patiëntendossier -zie mijn artikel Wanneer verdwijnt onze laatste privacy? van 9 november 2008-, minister van Volksgezondheid, Klink), griepvaccin gekocht. De 'enkele tientallen miljoenen' blijken er in werkelijkheid 200 tot 250 miljoen te zijn. (zie de Volkskrant van 20 juni dit jaar.) Hoewel... de Spits meldde verleden week dat het bedrag volgens minister Klink maximaal 700 miljoen zou bedragen.
En wanneer de overheid met maximumbedragen begint te smijten, dan weten we wel dat het nog véél meer zal worden. Denk maar aan de Amsterdamse Stopera, de Noord-Zuidlijn en de Betuwelijn. De belastingbetaler laat zich wel nóg meer uitpersen...

Ineens blijkt nu (zie de Volkskrant van 7 augustus) volgens directeur Roel Coutinho van het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) "de griep [...] niet ernstiger dan de gewone seizoensgriep". Vanaf volgende week worden ook geen nieuwe ziektegevallen meer geregistreerd, tenzij patiënten in het ziekenhuis moeten worden opgenomen of zouden overlijden.

De betreffende griepsoort noem ik in vriendenkring al maandenlang de "ziekte van Rumsfeld", omdat die handelaar in dood (zie zijn betrokkenheid bij de massamoorden in Irak en Afghanistan) alle belang heeft bij een grote omzet van het middel Tamiflu. Zie hierover wat ik al op 23 maart 2006 schreef over Rumsfeld en Tamiflu in mijn artikel Bush & kornuiten en de vogelgriep.

Intussen blijft de angst er bij een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking toch flink inzitten, zeker nadat er onlangs een eerste Nederlands slachtoffer gevallen is, een 17-jarige jongen, die overigens -zoals vaag te lezen was in de krantenartikelen- leed aan een "zeer ernstige onderliggende aandoening" (zie het
NRC van 4 augustus). Het is echter normaal dat bij elke griepepidemie zieke mensen kunnen overlijden. Dat is de reden waarom ieder jaar bepaalde risicogroepen een "griepprik" krijgen.

Waar gaat het eigenlijk om? Mensenlevens of politieke carrières?

In de nacht van 26 op 27 oktober 2005 brak er brand uit in de Schipholgevangenis, een van de Nederlandse gevangenissen (die in Nieuwspraak 'detentiecentra' worden genoemd) voor onschuldigen (het enige dat deze mensen verweten wordt is dat ze niet aan de voorwaarden voldoen om in Nederland asiel te krijgen, en daarom worden ze in cellen opgesloten -sommigen vele maanden lang- totdat ze naar hun land van herkomst gedeporteerd kunnen worden). Bij die brand kwamen 11 mensen om het leven. Zie in dit verband o.a. mijn artikel Leuke mogelijkheden voor een rookgordijn! van 7 november 2005.

Ondanks het feit dat uit het onderzoek van de commissie van Pieter van Vollenhoven blijkt dat de brand was te wijten aan falend beleid bij op de eerste plaats de Dienst Justitiële Inrichtingen, maar ook van het ministerie van VROM en de gemeente Haarlemmermeer (zie Trouw en het NRC van 21 september 2006), blijft men zich in Nederland bezighouden met de vraag naar de verantwoordelijkheid van Al-J, die brand zou hebben gesticht in zijn cel door een sigarettenpeuk in zijn beddegoed te schieten. (zie Parool van 14 augustus dit jaar).

Nog afgezien van de vraag of opzet daarbij aantoonbaar is (hij zou die peuk natuurlijk ook uit verveling weggeschoten kunnen hebben en hem niet meer hebben kunnen vinden), gaat het bij dit menselijke drama om veel ernstiger zaken. En dan bedoel ik niet eens de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid (ook al zou die volgens Rita Verdonk "adequaat" gehandeld hebben - zie Elsevier van 1 november 2005), maar veeleer de onmenselijke denkwijze van talloze politici, die op grond van kromme regeltjes menen te kunnen beschikken over het lot van gruwelijk uitgebuite mensen. Welke perverse geest heeft in kotsnaam een verschil kunnen bedenken tussen "politieke" en "economische" vluchtelingen? En hoe is het mogelijk dat het Nederlandse volk zo stom is dat het dit bedenksel voor waar slikt?

Beide groepen vluchtelingen zijn het slachtoffer van politieke misdrijven, die op de hele wereld bedreven worden door en namens het internationale kapitalisme, dat vanuit Washington wordt bestuurd. Ook het Nederlandse régime handhaaft (net als alle politici van de Europese Unie) dan ook trouw die fictie. Met een beetje meer échte 'normen en waarden' zou de Balkenbende Nederland kunnen omvormen tot het gidsland, waarvoor zovelen dit land nog steeds houden - maar dat mag natuurlijk niet van zijn baas in Washington...

zondag 16 augustus 2009

Waar blijft nu de internationale verontwaardiging?

Toen enkele jaren geleden de Venezolaanse regering de zendvergunning van Radio Caracas Televisión (RCTV) niet wilde verlengen, omdat deze zender in 2002 de (door de CIA georganiseerde en gelukkig mislukte) staatsgreep tegen Hugo Chávez actief gesteund had (zie BBC News van 29 december 2006 en Global Research van 28 mei 2007), stond de hele wereld verontwaardigd op zijn achterste benen. Zelfs het Europese Parlement gaf daarover op 23 mei 2007 een resolutie af. De zender is overigens in 2007 op de kabel teruggekomen en bereikte toen al ongeveer 30% van de Venezolaanse huishoudens (zie BBC News van 17 juli 2007). Iedereen lijkt overigens vergeten te zijn dat dezelfde zender vóór Hugo Chávez al vijf keer uit de lucht gehaald was...

Onlangs heeft het militaire régime in Honduras besloten de nationale radiozender Radio Globo te sluiten. Dit ongetwijfeld omdat deze zender objectief informeert over de politieke situatie in het land en dat impliceert steun aan de wettige regering van president Manuel Zalaya Rosales. (zie La República van 5 augustus).

Zou de selectieve verontwaardiging er misschien mee te maken hebben dat de politiek van Hugo Chávez bedreigend is voor het internationale kapitalisme, en daardoor voor het régime van de Verenigde Staten, terwijl de Verenigde Staten (ondanks de slijmverontwaardiging van Barack Obama - Reuters meldde op 29 juni 2009 dat Obama verklaard had dat de staatsgreep tegen Zelaya illegaal was) op alle mogelijke manieren belang hebben bij de afzetting van president Zalaya?

vrijdag 14 augustus 2009

Dat krijg je als je robots van de dood kweekt...

Tijdens een militaire oefening van een vloot van de NAVO, die zich bij Vigo bevond, heeft een groep (van tenminste acht) mariniers zich vol gas in rubberboten naar een strand begeven, dat uitsluitend bestemd was voor zwemmers en ook duidelijk met boeien was afgebakend. Het personeel van de havendienst van Vigo was niet op de hoogte van de manoeuvres in de zeearm. De vloot bestond uit schepen met de Deense, Estlandse, Britse, Belgische, Noorse en Nederlandse vlag.

Enkele agenten van de Guardia Civil onderschepten uiteindelijk de mariniers, die daarna werden geregistreerd door de plaatselijke politie. Sommigen waren geïrriteerd omdat hun vrije dag verpest was. Volgens ooggetuigen waren de mariniers dronken. (La Voz de Galicia van gisteren)

Gedurende verscheidene uren bleven ze de strandbezoekers in gevaar brengen, totdat ze uiteindelijk onderschept werden. Het is niet bekend of de Guardia Civil hen op alcohol heeft onderzocht. Bijna de helft (7) van de (16) branieschoppers had de Nederlandse nationaliteit. (El Faro de Vigo van gisteren)

De houding van deze mariniers is logisch en welhaast onvermijdelijk. Ze worden opgeleid om te doden en toen ze dan ook een aantal onbekende (en dus verdachte) personen zagen, konden ze niets anders doen dan wat ze geleerd hadden: hen met volle snelheid aanvallen. Het is nog een geluk dat ze kennelijk niet beschikten over vuurwapens, want anders zouden ze beslist gehandeld hebben als in Afghanistan, waar het ook normaal lijkt te zijn om de burgerbevolking uit te moorden.

Ondanks de ernst van de feiten, stelde de burgemeester van Vigo zich ermee tevreden te suggereren dat er geen wettelijke consequenties aan zouden worden verbonden, op voorwaarde dat de boeven hun verontschuldigingen zouden aanbieden... (La Voz de Galicia van gisteren) Het is misschien wel belangrijk om nog te vermelden dat deze burgemeester lid is van de PSOE, de partij van de huidige minister-president, die onlangs Spaanse soldaten naar Afghanistan stuurde voor de nepverkiezingen, terwijl hij enkele jaren geleden de verkiezingen won met de belofte dat hij de Spaanse soldaten uit Irak zou terughalen.

De houding van deze burgemeester kan ik volstrekt niet begrijpen. Deze onverantwoordelijken zouden om te beginnen opgesloten moeten worden totdat ze nuchter waren. Daarna zouden ze vervolgd moeten worden op grond van alle mogelijkheden die de wet biedt (zoals de Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante) [Wet inzake Havens van de Staat en de Koopvaardij]), vervolgens zou het Spaanse régime verantwoordelijk moeten worden gesteld (omdat dit uiteindelijk deze oorlogsspelletjes toestaat) en daarna de opperdirecteur van de NAVO, de president van de Verenigde Staten. Daarnaast zou Spanje uit dit vreemdelingenlegioen van de VS moeten stappen, want wat voor zin heeft het om deel uit te maken van een organisatie die van de dood een spelletje maakt?

Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn gelijker... zoals George Orwell al zei

Máxima en Willem A. vinden dat de door een persfotograaf gemaakte foto's van hun kinderen "een onaanvaardbare druk op[leveren] voor onze kinderen. Wij willen dat ze kunnen participeren in het leven van alledag.'' (Brabants Dagblad vandaag) *)

En zóiets durven deze mensen met hun super-de-luxe uitkeringen te zeggen, terwijl het Nederlandse volk, naast alle ellende van hun verslechterende levensstandaard (waardoor steeds meer mensen niet meer kunnen 'participeren in het leven van alledag'), niet alleen gefotografeerd wordt, maar op alle mogelijke manieren gecontroleerd en gevolgd wordt. En dat is beslist niet voor het bestrijden van terrorisme, zoals we maar steeds te horen krijgen, maar om ervoor te zorgen dat wij ons steeds meer aanpassen aan de behoeften van het kapitalisme, dat tenslotte uitsluitend behoefte heeft aan goedkope slaven, die vooral bang zijn om door kritiek op te vallen.

De enige doden in Nederland door terrorisme (als we de honderden mensen die elk jaar opgeofferd worden aan het automobilisme niet meetellen) zijn drie bij de treinkaping in Wijster in december 1975 door Molukse treinkapers doodgeschoten inzittenden van de trein, en de in opdracht van minister Dries van Agt bij de treinkaping in De Punt in mei 1977 gedoden (2 passagiers en 6 Molukse kapers).
En eigenlijk zijn die treinkapingen dan ook nog terug te voeren op de vage beloften van het Nederlandse régime in 1951, nadat Indonesië zich van het Nederlandse kolonialisme had bevrijd. Toen werden de Molukse élite-troepen (met hun gezinnen) van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) naar Nederland overgebracht. Het Nederlandse régime (onder Willem Drees) had daarbij aangegeven dat ze slechts tijdelijk in Nederland zouden blijven, waarna voor hen een onafhankelijke Molukse republiek gecreëerd zou worden - die nooit gerealiseerd is.*) Zie in dit verband mijn artikel Populair zijn okee, maar privacy inleveren o-nee... van 6 augustus.

vrijdag 7 augustus 2009

Economische crisis? Niets nieuws onder de zon!

Er is de laatste tijd heel wat geschreven en gezegd over de economische crisis, en bijna alle sprekers draaien om de hete brij heen. Het komt er in ieder geval op neer (als je de standpunten van de Balkenbende moet geloven, met in haar kielzog de gecontroleerde Nederlandse pers, kranten, radio en televisie) dat de arbeiders een te hoog salaris ontvangen en daar moet dus zeer dringend iets aan gedaan worden. Alleen door het verlagen van de salarissen (bij warenhuisconcern V&D werd onlangs zelfs gesproken over de annulering van de al in de huidige CAO vastgelegde salarisverhoging van 3,3% per 1 juli dit jaar! - zie de Volkskrant van 19 juni dit jaar) kunnen de directeuren van het bedrijfsleven ervoor zorgen dat hun banksaldi blijven groeien kan het bedrijfsleven "investeren in innovatie"...

Het zit natuurlijk allemaal heel anders in elkaar, maar dat kunnen de regeringen (in Nederland net zo goed als in de rest van de Europese Unie en de hele kapitalistische wereld) niet toegeven, want dan krijgen ze ruzie met de kapitalistische zakkenvullers, die uiteindelijk aan de langste touwtjes trekken, ook al wil Paul Kennedy ons doen geloven dat het "de staat" is die de leiding heeft (zie zijn stuk The Nation-State is Back & How op iHaveNet.com).

Daarom ben ik verheugd dat ik van de redactie van het tijdschrift De As toestemming heb gekregen om een artikel over te nemen, dat al in november/december 1974 door Anton Constandse in dit tijdschrift werd gepubliceerd, maar desondanks nog volstrekt niets aan actualiteit verloren heeft. Sterker nog, de schrijver maakt zelfs al melding van -misschien- een nieuw economisch dieptepunt in 2010! Klik hier voor het artikel De grote depressie door Anton Constandse.

Neem voor meer informatie -of voor een abonnement!- contact op met de redactie van De As:
Postbus 43, 2570 AA Moerkapelle (gironummer 4460315).

Fundamentalistische propaganda in Spaanse 'kwaliteitskrant' El País

Op 13 juli dit jaar publiceerde de Spaanse 'kwaliteitskrant' El País op de aan CULTURA[?] gewijde pagina een artikel onder de (vertaalde) kop DE TERUGKEER NAAR CALVIJN met als ondertitel Holland keert terug naar de moraal en naar hard werken ter bestrijding van de crisis op de 500e verjaardag van de theoloog.

Het artikel begint bijna met een rhetorische vraag ("Denkt u dat we allemaal zouden moeten bijdragen aan het maatschappelijk welzijn, in plaats van dat enkelen zich verrijken ten koste van velen?") en eerste minister Balkenende, een van de meest leugenachtige en zwetserigen die de laatste decennia die functie vervuld hebben, wordt geciteerd: "Deze crisis [...] is veroorzaakt door hebzucht, de grote aandacht voor het geld en het egoisme", waarbij hij het verder nog doet voorkomen alsof hij altijd geïnspireerd is geweest door de ideeën van Calvijn inzake "het denken op lange termijn, het sparen voor toekomstige generaties, soberheid en beroepsethiek".

Balkenende, als leider van het meest fundamentalistische régime dat het land sedert meer dan een eeuw gekend heeft, draait ons -als altijd- een rad voor de ogen. Hij suggereert een solidariteit en een lange-termijnplanning, terwijl het meest kenmerkende van zijn onregering bestaat uit een steeds hardere uitbuiting van de arbeidersklasse, in het kader waarvan al een groot gedeelte van de sociale zekerheid is opgeofferd (met name zijn de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid drastisch uitgekleed, en plannen voor een verslechtering van de pensioenregelingen zijn al voor een deel uitgewerkt) en een steeds grotere begunstiging van het bedrijfsleven (bijv. door privatiseringen en door het maximaal verlagen van de vennootschapsbelasting *). Intussen worden er miljarden cadeau gedaan aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de huidige crisis, op de eerste plaats de banksector, die schaamteloos een deel van deze geschonken miljarden als bonussen aan zijn managers uitkeert. Het moge duidelijk zijn dat dit geld in de komende decennia weer door de arbeidersklasse moet worden opgehoest.

Het is duidelijk dat de praktijk in Nederland eruit bestaat dat -volstrekt tegenstrijdig met wat in de beginvraag wordt gesuggereerd- enkelen zich wel degelijk aan het verrijken zijn ten koste van velen, en dat is precies wat sedert de Middeleeuwen overheerst heeft in de Hollandse (in strikte zin) mentaliteit, waarin nog steeds piraten als Piet Hein en Michiel de Ruiter en oorlogsmisdadigers als Frederik Hendrik als nationale helden worden beschouwd. Balkenende zelf heeft verscheidene malen zijn bewondering uitgesproken voor de heldendaden van de VOC, de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, die zich met name in de XVIIIe eeuw heeft beziggehouden met het koloniseren en leegroven van het huidige Indonesië.

En trouwens, Spaanse journalisten (en anderen): Holland beslaat slechts 2 (twee!) provincies van de natie die Nederland heet (en die bestaat uit 12 provincies). Het als synoniem gebruiken van beide termen zou hetzelfde zijn als stellen dat Madrid de hoofdstad is van Cataluña-Aragón.
"Holland" is een beledigende term voor een groot deel van de Nederlanders (die geen "Hollanders" zijn - al zijn velen zodanig geïndoctrineerd dat ze dat niet eens meer beseffen), een overblijfsel uit de XVIIe eeuw, toen de twee Hollandse ("calvinistische") provincies de "katholieke" provincies koloniseerden als 'generaliteitslanden'. Dat was nadat in de 80-jarige oorlog (1568-1648) het Spaanse régime van de Habsburgs uit de Nederlanden verdreven was.
Daarna verdween de Spaanse inquisitie, om vervangen te worden door de kolonialistische uitbuiting van grote delen van de regio door de rijkste provincies (Noord-Holland en Zuid-Holland). Deze uitbuiting duurde (althans formeel) totdat Napoleon de Nederlanden bezette.

En wie me niet gelooft, kan een bezoek brengen aan de website van de Nederlandse Ambassade in Madrid, waar je welkom geheten wordt op "De websites van de Nederlandse Ambassade in Madrid en het Consulaat-Generaal te Barcelona [die] u informatie [geven] over Nederland".

* Zie mijn artikel Hoe schijnheilig mag een ambassade zijn? van 5 mei dit jaar.

donderdag 6 augustus 2009

Zijn er écht alleen simpele Nederlanders?

Vanmorgen zijn twee actievoersters de militaire vliegbasis Volkel, waar naar alle waarschijnlijkheid kernwapens opgeslagen zijn [het feit dat het Nederlandse régime weigert te ontkennen of te bevestigen of dat zo is, is al meer dan voldoende reden om hun aanwezigheid te vermoeden], binnengedrongen om te herinneren aan de atoomaanval op Hiroshima 64 jaar geleden (Brabants Dagblad, vandaag). Op 9 augustus 1945 werd ook nog een atoombom op de Japanse stad Nagasaki geworpen. Door deze twee atoombommen -waarvoor geen enkele militaire noodzaak was!- hadden aan het eind van 1945 al 250.000 Japanners het leven verloren. Later stierven er nog eens honderdduizenden aan de gevolgen van kanker en stralingsziekten.

Volgens het artikel van het
Brabants Dagblad hing een van de twee actievoersters spandoeken aan de verkeerstoren met de teksten "Nooit meer Hiroshima" en "Kernwapens weg". De andere ging op zoek naar de opslagplaats van de kernwapens, maar kon die uiteraard niet vinden; het zou wel héél erg zijn, als ze ook nog eens gemakkelijk te vinden waren geweest. (Overigens: volgens de Verenigdestaatse filosofie inzake de massavernietigingswapens in Irak, bewijst dit dat er inderdaad kernwapens liggen...)

Misschien nog tragischer dan het feit dat er nog steeds kernwapens in Nederland liggen, zijn de drie reacties, die tot dit moment bij het artikel zijn afgedrukt. De eerste reagent (ene Willem) vindt dat "deze 2 actie?voersters meteen de uitkering" moet worden afgenomen en dat ze moeten worden opgesloten "in een kamp onder dezelfde omstandigheden als de mensen in een jappenkamp hebben gezeten". En: "ik gun deze 2 dames van ganser harte een japanse behandeling".

De andere twee reacties zijn van dezelfde strekking...

Het is om te beginnen droevig dat Willem er maar meteen van uitgaat dat de twee actievoersters een uitkering genieten. Is dat het gevolg van de rechtse propaganda over de 'profiteurs', die ten onrechte een uitkering genieten en worden die dan ook maar in hetzelfde hokje gestopt als degenen die kritiek hebben op de kapitalistische politiek, die zich alleen nog maar kan handhaven met oorlog en oorlogsdreiging?
Waarom zou trouwens, zoals Willem suggereert, de burgerbevolking van Hiroshima en Nagasaki gestraft hebben moeten worden voor de door het Japanse leger gepleegde oorlogsmisdaden? Zou hij het ook normaal vinden als Washington met de grond gelijkgemaakt zou worden als straf voor de oorlogsmisdaden in Vietnam, Korea, Guatemala, Irak, enz.? Of Amsterdam voor de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië? Dan ben ik toch wel benieuwd wat hij vindt van de aanslagen van 11 september 2001!

Populair zijn okee, maar privacy inleveren o-nee...

Volgens de Volkskrant van 4 augustus gaan de "Oranjes" een rechtszaak aanspannen tegen het Verenigdestaatse persbureau Associated Press, want een fotografe van dat bureau heeft het gewaagd om een foto te maken van de beoogde opvolger van Hare Koninklijke Bea, Willem A. en zijn Argentijnse volksvertederaarster.

De pers heeft zich namelijk te houden aan een mediacode, die inhoudt dat de privacy van Bea & Co. gerespecteerd wordt. In ruil daarvoor worden er speciale fotosessies georganiseerd voor de pers. Dat is net zoiets als de persfotografen in Afghanistan: die mogen alleen naar door het Nederlandse Ministerie van Oorlog goedgekeurde plaatsen, maar ze mogen er bijvoorbeeld niet bij zijn wanneer er burgers neergeschoten worden. Net zoals het kennelijk niet gewenst is dat wij erachter komen dat Willem A. en familie lekker luxe vacantie vieren in Argentinië, terwijl de Nederlandse arbeiders de ene bezuiniging (verslechtering van de -na 3½ Balkenbendes- toch al niet zo florissante levensstandaard) na de andere over zich heen krijgen.

Ik zou denken dat Willem A., die in 2008 (minstens, er zullen beslist "kosten vergoed" worden) een uitkering van € 235.000,= (belastingvrij bovendien!) kreeg -en zijn vrouw idem- (Royalty van 13 september 2008), daarvoor wel iets terug mag doen, en er tenminste niet over gezeurd moet worden wanneer ze op openbare plaatsen gefotografeerd worden.

Voor wie het nog niet gemerkt had: het gaat in Nederland (en in de rest van de kapitalistische wereld) steeds slechter met de burgerlijke vrijheden!

Onlangs werden we nog geconfronteerd met opmerkingen van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) en Wouter Bos (vice-premier), waaruit duidelijk blijkt dat de staat beslist niet gecontroleerd mag worden door de pers. Een en ander nadat de Telegraaf "staatsgeheimen" (afkomstig van de AIVD, de Nederlandse geheime dienst) openbaar had gemaakt. Volgens Woutertje staat het allemaal duidelijk in de wet: staatsgeheimen mag niemand in zijn bezit hebben of verspreiden, dus ook journalisten niet... (de Volkskrant, 19 juni 2009)

De geheime dienst mag iedereen besnuffelen en met de bij elkaar gegluurde gegevens doen wat ze nodig vindt (zonder zich druk te maken over de privacy van de burgers), maar de pers mag de staat niet kritisch volgen! Dit doet me wel héel sterk denken aan de politiek in Spanje onder dictator Franco (en nog steeds als het gaat om Baskenland), of -waarmee zowat iedereen in het "vrije" westen is opgevoed- aan de vermaledijde Sovjet-Unie.

dinsdag 4 augustus 2009

Waar blijven de vakbonden?

"Werkgevers willen pensioenen snel versoberen" [nieuwspraak voor 'verlagen'] kopt NRC-Handelsblad vandaag. Volgens het artikel dreigt Gerard Verheij van de kapitalistenclub VNO-NCW dat er op korte termijn een pensioenaccoord moet komen met de vakbeweging, want anders zullen ze de werknemers wel weten te straffen met andere regelingen.

Hij kletst uiteraard nog een eind door over de te hoge pensioenbijdragen van de werkgevers, waardoor er niet geïnvesteerd kan worden "in nieuwe machines en innovatie", hetzelfde smoesje dat bij elke recessie en depressie wordt uitgeschreeuwd, en dat trouw wordt herhaald door de gecontroleerde pers. Dat is uiteraard ook de reden waarom NRC-Handelsblad dit kapitalistische zwamverhaal publiceert, want nieuwswaarde heeft het uiteraard niet. Hetzelfde verhaal heb ik in mijn leven (met een soms wat aangepaste tekst) al veel te vaak gehoord.

Nieuws zou zijn geweest als de vakbonden nu eens gingen doen, waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk de belangen van de arbeiders verdedigen. Dan had er een artikel in de krant gestaan met als kop Arbeiders willen topsalarissen snel drastisch verlagen. Zolang immers nog een deel van de bevolking zich een 'inkomen' (zeg maar aan de arbeiders en consumenten ontstolen 'buit') toeëigent van pak-weg 1 of 1½ ton per jaar, is er nog meer dan genoeg ruimte om te 'bezuinigen'.

Ook de zogenaamde 'moeder des vaderlands' (en met haar haar in luxe levende familie) zou zich wel eens een beetje bezorgd mogen maken over de verslechtering van de levensstandaard van de bevolking van 'haar' land. Met zo'n 20% van haar uitkering zou ze beslist geen honger hoeven te leiden en heeft ze nog heel wat over om 'leuke' dingen te doen.

Aangezien we van de vakbonden, sinds het NVV in 1976 fuseerde met het gezagsgetrouwe (katholieke) NKV, weinig meer te verwachten hebben, wordt het tijd dat de slachtoffers van de kapitalistische crisis, de arbeiders, de uitkeringsgerechtigden en de gepensioneerden, nu zelf de straat opgaan om de verantwoordelijkheid voor de crisis te leggen bij de schuldigen: het kapitalisme en haar vazallen, lakeien en slaven, d.w.z. de meeste managers, directeuren en politici, en uiteraard de aandeelhouders...

zondag 2 augustus 2009

Met reuzestappen terug in de tijd...

Het safaripark Beekse Bergen meldt met trots op zijn website dat het "als eerste dierenpark in Nederland een dresscode introduceert", op grond waarvan mannen zich niet meer met ontbloot bovenlijf in het park mogen ophouden.

De directie van het park zegt een toenemend aantal klachten ontvangen te hebben over mannen "met ontbloot bovenlijf", en daarom is deze nieuwe regel ingevoerd, want "bij een kindvriendelijke dagattractie als die van ons, vinden we het net als het leeuwendeel van onze bezoekers niet gepast".

Het blijkt dus dat het aantal klachten van "het leeuwendeel van onze bezoekers" afkomstig is. Zouden de klachten van kinderen komen? Dat verwacht je namelijk als er geschermd wordt met een "kindvriendelijke dagattractie". Het lijkt me sterk... De kinderen worden op warme dagen overal op straat geconfronteerd met mannen met ontbloot bovenlijf, om nog maar niet te spreken over wat ze op stranden niet nog meer zien. En dan wil ik het al helemaal niet hebben over wat ze op TV allemaal zien: agressieve tekenfilmpjes, sex (weliswaar vaak discreet onder de lakens, maar toch), oorlogen en moordpartijen, waarbij het bloed van het beeldscherm afdruipt.

Desalniettemin heeft de directie van het safaripark kennelijk gemeend dat het christenfundamentalistische wanbeleid van de Balkenbende een dergelijke preutse maatregel rechtvaardigt. Wie zit er in werkelijkheid achter de zogenaamde klachten? De pastoor van Hilvarenbeek? De bisschop van Den Bosch? De directeur van het plaatselijke filiaal van de Rabo Bank?

Ik mag hopen dat veel mensen met mij deze jaren-1950-schijnheiligheid volstrekt misplaatst vinden en dat ze hierdoor misschien ook eens gaan nadenken over het dieronvriendelijke houden van tropische dieren in het Nederlandse klimaat. Als dan de Beekse Bergen gesloten moet worden wegens de grote terugloop in de aantallen bezoekers, zal het waarschijnlijk weinig zin meer hebben om de er nu opgesloten dieren terug te brengen naar hun landen van herkomst, maar dan hoeven er in ieder geval geen nieuwe dieren meer ontvoerd te worden - en dan kan het gebied van de Beekse Bergen misschien op den duur weer net als tot de jaren 1960 een natuurgebied worden, waar kinderen (net als ik in mijn jonge jaren) vol verbazing konden zien hoe de zonnedauw een vlieg of een ander insect ving en oppeuzelde...