donderdag 6 augustus 2009

Populair zijn okee, maar privacy inleveren o-nee...

Volgens de Volkskrant van 4 augustus gaan de "Oranjes" een rechtszaak aanspannen tegen het Verenigdestaatse persbureau Associated Press, want een fotografe van dat bureau heeft het gewaagd om een foto te maken van de beoogde opvolger van Hare Koninklijke Bea, Willem A. en zijn Argentijnse volksvertederaarster.

De pers heeft zich namelijk te houden aan een mediacode, die inhoudt dat de privacy van Bea & Co. gerespecteerd wordt. In ruil daarvoor worden er speciale fotosessies georganiseerd voor de pers. Dat is net zoiets als de persfotografen in Afghanistan: die mogen alleen naar door het Nederlandse Ministerie van Oorlog goedgekeurde plaatsen, maar ze mogen er bijvoorbeeld niet bij zijn wanneer er burgers neergeschoten worden. Net zoals het kennelijk niet gewenst is dat wij erachter komen dat Willem A. en familie lekker luxe vacantie vieren in Argentinië, terwijl de Nederlandse arbeiders de ene bezuiniging (verslechtering van de -na 3½ Balkenbendes- toch al niet zo florissante levensstandaard) na de andere over zich heen krijgen.

Ik zou denken dat Willem A., die in 2008 (minstens, er zullen beslist "kosten vergoed" worden) een uitkering van € 235.000,= (belastingvrij bovendien!) kreeg -en zijn vrouw idem- (Royalty van 13 september 2008), daarvoor wel iets terug mag doen, en er tenminste niet over gezeurd moet worden wanneer ze op openbare plaatsen gefotografeerd worden.

Voor wie het nog niet gemerkt had: het gaat in Nederland (en in de rest van de kapitalistische wereld) steeds slechter met de burgerlijke vrijheden!

Onlangs werden we nog geconfronteerd met opmerkingen van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) en Wouter Bos (vice-premier), waaruit duidelijk blijkt dat de staat beslist niet gecontroleerd mag worden door de pers. Een en ander nadat de Telegraaf "staatsgeheimen" (afkomstig van de AIVD, de Nederlandse geheime dienst) openbaar had gemaakt. Volgens Woutertje staat het allemaal duidelijk in de wet: staatsgeheimen mag niemand in zijn bezit hebben of verspreiden, dus ook journalisten niet... (de Volkskrant, 19 juni 2009)

De geheime dienst mag iedereen besnuffelen en met de bij elkaar gegluurde gegevens doen wat ze nodig vindt (zonder zich druk te maken over de privacy van de burgers), maar de pers mag de staat niet kritisch volgen! Dit doet me wel héel sterk denken aan de politiek in Spanje onder dictator Franco (en nog steeds als het gaat om Baskenland), of -waarmee zowat iedereen in het "vrije" westen is opgevoed- aan de vermaledijde Sovjet-Unie.

Geen opmerkingen: