maandag 17 augustus 2009

Waar gaat het eigenlijk om? Mensenlevens of politieke carrières?

In de nacht van 26 op 27 oktober 2005 brak er brand uit in de Schipholgevangenis, een van de Nederlandse gevangenissen (die in Nieuwspraak 'detentiecentra' worden genoemd) voor onschuldigen (het enige dat deze mensen verweten wordt is dat ze niet aan de voorwaarden voldoen om in Nederland asiel te krijgen, en daarom worden ze in cellen opgesloten -sommigen vele maanden lang- totdat ze naar hun land van herkomst gedeporteerd kunnen worden). Bij die brand kwamen 11 mensen om het leven. Zie in dit verband o.a. mijn artikel Leuke mogelijkheden voor een rookgordijn! van 7 november 2005.

Ondanks het feit dat uit het onderzoek van de commissie van Pieter van Vollenhoven blijkt dat de brand was te wijten aan falend beleid bij op de eerste plaats de Dienst Justitiële Inrichtingen, maar ook van het ministerie van VROM en de gemeente Haarlemmermeer (zie Trouw en het NRC van 21 september 2006), blijft men zich in Nederland bezighouden met de vraag naar de verantwoordelijkheid van Al-J, die brand zou hebben gesticht in zijn cel door een sigarettenpeuk in zijn beddegoed te schieten. (zie Parool van 14 augustus dit jaar).

Nog afgezien van de vraag of opzet daarbij aantoonbaar is (hij zou die peuk natuurlijk ook uit verveling weggeschoten kunnen hebben en hem niet meer hebben kunnen vinden), gaat het bij dit menselijke drama om veel ernstiger zaken. En dan bedoel ik niet eens de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid (ook al zou die volgens Rita Verdonk "adequaat" gehandeld hebben - zie Elsevier van 1 november 2005), maar veeleer de onmenselijke denkwijze van talloze politici, die op grond van kromme regeltjes menen te kunnen beschikken over het lot van gruwelijk uitgebuite mensen. Welke perverse geest heeft in kotsnaam een verschil kunnen bedenken tussen "politieke" en "economische" vluchtelingen? En hoe is het mogelijk dat het Nederlandse volk zo stom is dat het dit bedenksel voor waar slikt?

Beide groepen vluchtelingen zijn het slachtoffer van politieke misdrijven, die op de hele wereld bedreven worden door en namens het internationale kapitalisme, dat vanuit Washington wordt bestuurd. Ook het Nederlandse régime handhaaft (net als alle politici van de Europese Unie) dan ook trouw die fictie. Met een beetje meer échte 'normen en waarden' zou de Balkenbende Nederland kunnen omvormen tot het gidsland, waarvoor zovelen dit land nog steeds houden - maar dat mag natuurlijk niet van zijn baas in Washington...

Geen opmerkingen: