zaterdag 28 mei 2011

Selectieve verontwaardiging bij christelijke politici...

Nadat bij een zelfmoordaanslag in Afghanistan twee Duitse soldaten omkwamen, veroordeelde bondskanselier Merkel (CDU) deze aanslag als "moorddadige mensenverachting". Ze was uiteraard "geschokt en droevig"over de slachtoffers en ze bood de nabestaanden van de dode soldaten haar medeleven aan. (Süddeutsche Zeitung, vandaag)

Waarom maakt Merkel zich zo druk over deze Duitse soldaten? Tenslotte weten soldaten (en zeker beroepsmilitairen) dat ze geacht worden te moorden en daarbij het risico lopen zelf het leven te verliezen! Ik heb haar nog nooit horen klagen over de in opdracht van Washington (met de medewerking van Duitse militairen) in Afghanistan uitgevoerde moordpartijen.

Zij is helaas niet de enige "christelijke" (dat is min of meer synoniem met "neoliberale") politicus met een slecht, althans selectief, geheugen. Eerder deze week betuigde Barack "No Change" Obama zijn tevredenheid over de arrestatie van de Servische legerleider Ratko Mladić:"Het is vandaag een belangrijke dag voor de families van de vele slachtoffers van Mladić, voor Servië, voor Bosnië, voor de Verenigde Staten [?] en voor de internationale gerechtigheid. [...] Mladić zal zich nu voor een rechtbank en voor de wereld moeten verantwoorden voor zijn slachtoffers. [...] Degenen die misdaden tegen de mensheid en genocides begaan hebben zullen hun veroordeling niet ontgaan." (Washington Post, 26 mei 2011).

Zou hij echt bedoelen dat nu ook figuren als George Bush I en II, Bill Clinton, Tony Blair, Jan Peter Balkenende, José María Aznar, Benjamin Netanyahu (plus natuurlijk Barack "No We Can't" Obama himself!) en hun talloze medeplichtigen nu ook vervolgd gaan worden? En misschien eindelijk, zij het posthuum, ook de verantwoordelijken voor de Nederlandse moordpartijen in Indonesië (de zogenaamde "politionele acties"), en zelfs degenen die het mogelijk gemaakt hebben dat er een ("moorddadige", zoals Merkel dat noemt) Israëlische 'staat' (zij het nog steeds zonder vaste grenzen) gecreëerd kon worden?

Liever voetbal dan democratie...

Allemaal goed en wel dat mensen in Spanje demonstreren tegen de neoliberale bezuinigingspolitiek van het Régime Zapatero, dat er (overigens net als het Nederlandse en tal van andere régimes) de voorkeur aan geeft arbeiders, zieken, gepensioneerden en hulpbehoevenden nog verder in de modder te trappen in plaats van de rekening voor de financiële crisis te leggen bij de veroorzakers (bankdirecteuren, het bedrijfsleven, de privatiseringsmanie van de EU, kortom het neoliberale kapitalisme), maar als er gevoetbald moet worden, dan moet het lijken alsof er niets aan de hand is en iedereen gelukkig is.

Vanavond moeten de 22 ballenfrutters van FC Barcelona (Barça) en Manchester United tegen elkaar spelen en daarom moest het kamp van de demonstranten op de Plaça de Catalunya schoongeveegd worden. Toen 50 demonstranten het waagden om daarna op straat te gaan zitten, kreeg de politie de opdracht om er met grof geweld (knuppels, gummikogels) op los te gaan. (de Volkskrant, gisteren; zie hier voor een reeks foto's)

Het plein moest worden "schoongemaakt" voor een eventuele ceremonie, als FC Barcelona zou winnen. Een rotsmoes, want de kampeerders hebben het plein steeds schoongehouden. Nadat ze het plein gisteravond, na de gewelddadige ontruiming, weer bezet hadden, hebben ze het vanmorgen ook weer schoongemaakt. Er wordt nog overlegd of ze het plein vrij zullen maken als FC Barcelona wint, of dat ze het plein zullen afsluiten. (El Periódico de Catalunya, vandaag).

Overigens is ook het kamp van de demonstranten in de gelijknamige hoofdstad van de Catalaanse provincie Lleida ontruimd. Volgens plaatsvervangend burgemeester Àngel Ros van Lleida geschiedde de ontruiming in opdracht van de Generalitat, de autonome Catalaanse regering (TV3, gisteren).

Hoezo democratie in Spanje? Dit herinnert me maar al te sterk aan de repressie die ik in de jaren 1960 en 1970 in Barcelona zelf ondervond. Er is in feite in Spanje niet veel veranderd sinds de dood van Franco. Dat kan ook nauwelijks, want de moordenaars en de medeplichtigen van de fascistische dictator Franco zijn nooit gestraft voor hun misdaden of zelfs maar uit hun ambt gezet. Alleen hebben ze er nu het etiket "democratie" opgeplakt, en dan mogen de mensenrechten met grote laarzen getreden worden.
In Baskenland heerst overigens nog steeds een soort staat van beleg. De lichaamstaal van minister Rubalcaba sprak (minuut 03:22 van deze opname) afgelopen zondag boekdelen, toen hij bij de resultaten van de verkiezing moest voorlezen dat er heel veel stemmen waren uitgebracht op de nieuwe Baskische partij BILDU, die hij met alle geweld had proberen te verbieden.

Deze videomontage over het gewelddadige politie-optreden in Barcelona begint met beelden van de overwinning van de post-fascistische Partido Popular bij de verkiezingen van afgelopen zondag.

Op deze pagina van de Catalaanse TV-zender TV3 is een groot aantal opnamen over het kamp van de "Indignats" (Verontwaardigden) beschikbaar van de  afgelopen dagen, waaronder ook van de gewelddadige ontruiming van de Plaça de Catalunya.

donderdag 19 mei 2011

Ik gok op vrijspraak (overgenomen column van Luuk Koelman)

Woord van de week: kamermeisje. Bij mij roept dat woord louter vragen op. Ik kom ze namelijk nooit tegen. Dat wil zeggen: mooie kamermeisjes. In de hotels waar ik zo nu en dan vertoek, zijn kamermeisjes altijd Oost-Europese dames met een snor.

Meestal hoor je ze langzaam naderen over de gang, terwijl je in bed ligt. Dat gaat altijd met veel herrie gepaard. Rinkelende sleutelbossen, slaande deuren. Geroep. Het geratel van een karretje. En dan het gebonk op de deur, terwijl op hetzelfde moment de sleutel het slot in gaat.

Lees hier de volledige column, vandaag gepubliceerd in dagblad MetroOvergenomen met toestemming van columnist Luuk Koelman.

zaterdag 14 mei 2011

Geef nationalisme geen kans (overgenomen artikel)

Tijdens de manifestatie van stakende HTM'ers tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer, schreeuwde Henk Bres vanaf het podium: 'Miljardensteun aan Griekenland? Laat ze de tering krijgen!' Ondanks het feit dat veel stakers zich fel uitspreken tegen de PVV ('Partij Van Verraad') was de geest van nationalisme zo dus toch aanwezig op het Spui. Het is levensgevaarlijk om de Grieken verantwoordelijk te houden voor de crisis.

Ten eerste, omdat we duidelijk moeten zijn over wie onze vijand is: niet onze collega's in de rest van Europa, maar onze eigen regering. Zij zijn het die dit bezuinigingsoffensief voeren, en zij die ervoor kiezen om gewone mensen de crisis te laten betalen, en de rijken en de bedrijven te ontzien.
Ten tweede, omdat de crisis niet is veroorzaakt door de Grieken, maar door het neoliberale beleid dat in de hele wereld hoogtij heeft gevierd en is aangejaagd door het bedrijfsleven. Noord-Europese bazen hebben jarenlang geprofiteerd van de Zuidelijke landen als afzetmarkt voor hun export. Om de eigen export op peil te houden, leenden de banken uit de Noordelijke landen veel geld aan de Zuidelijke landen.
De schulden van de Zuidelijke landen zijn zo eerder gecreëerd door landen als Nederland en Duitsland, en de reddingsoperatie is vooral bedoeld om te voorkomen dat Noord-Europese banken hun geld niet terug zien.
Door de schuld voor de economische problemen af te schuiven op het Zuiden van Europa, blijft het beleid van de Europese heersende klasse om de werkende bevolking in álle landen verder uit te knijpen en zo de concurrentiepositie van het Europese kapitaal te versterken, buiten schot. Meegaan in de rechtse retoriek tegen 'luie Grieken' en 'knoflooklanden' betekent dat we ons uit elkaar laten spelen. Daarom moeten we elke vorm van nationalisme bestrijden en bouwen aan internationale solidariteit.Dit artikel is overgenomen uit het laatste nummer (mei 2011) van de socialist, een uitgave van de Internationale Socialisten. Bezoek de website om nummers van voorbije maanden te lezen, of - nog beter - neem een abonnement of een proefabonnement (3 nummers voor € 3,00).

vrijdag 13 mei 2011

Hoe lang is de SP nog als links te beschouwen?

Op 2 mei schreef SP-leider Émile Roemer een column met de titel Bij de dood van Bin Laden, waarin hij aangeeft dat hij hoopt dat deze, samen met de volksopstanden in "de Arabische wereld" een eerste aanzet zal vormen voor een einde van het terrorisme in de wereld. Wij kunnen hieraan (volgens Roemer) bijdragen door "nu wél de goede kant te kiezen door steun te geven aan de protesterende burgers in onder andere Tunesië, Egypte, Libië, Syrië en Yemen", want "zij zijn de echte, waardige strijders voor een menswaardige toekomst. [...] Alleen zo nemen we terroristen als Bin Laden definitief de wind uit de zeilen."

Het is duidelijk dat de SP het spoor steeds meer bijster aan het raken is.

Nadat in de afgelopen jaren het verzet tegen de zogenaamd "oranje" monarchie in Nederland uit het SP-programma verdwenen is - de SP kan voortaan wel leven met een "ceremonieel koningschap", ook al vindt de SP dan "dat elke gezagsdrager in Nederland moet worden gekozen, ook het staatshoofd" (Roland van Raak op 31 augustus 2009) - alsook tegen de NAVO - "wij willen dat de NAVO [...] deel gaat uitmaken van een mondiale veiligheidsarchitectuur. Daarin moeten ook de Verenigde Naties, andere internationale organisaties en belangrijke landen, zoals Rusland, China, India en Australië betrokken worden" (Tiny Kox op 15 juni 2009), wordt nu ineens zelfs vergeten dat het zogenaamde "terrorisme" (een term die in de Tweede Wereldoorlog overigens door de nazi's, naast "terreur", ook gebruikt werd voor het verzet tegen de bezetters; kijk er de gelijkgeschakelde pers uit die tijd maar op na) niet meer is dan gerechtvaardigd verzet tegen het kapitalistische kolonialisme.

Dit zogenaamde "terrorisme" zal dus ook pas verdwijnen, zodra er geen reden meer is om in verzet te komen tegen het Verenigdestaatse neokolonialisme. De VS hebben indertijd Al Q'aida door de CIA laten trainen, in de hoop dat zo de "Russen" uit Afghanistan zouden verdwijnen en zij dan de macht zouden kunnen overnemen. De Taliban hadden geen behoefte aan een nieuwe bezetting (en dat was en is hun souvereine recht) en daarom moest er een reden bedacht worden om Afghanistan aan te vallen en te bezetten (ze vergeten vlug daar in het Pentagon... Vietnam? nooit van gehoord!).

Een terroristische aanval was gauw bedacht (de plannetjes hadden ze in Washington zelf in augustus 1997 al bedacht, bij wijze van trainingsprogramma) en het was een koud kunstje om de omstandigheden aan te passen aan de gewenste valse-vlag-operatie. In hoeverre de Bush-bende zelf verantwoordelijk was voor de aanslagen zal wel nooit duidelijk worden (er was tenslotte veel minder geld beschikbaar voor het onderzoek naar die aanslagen dan voor het onderzoek enkele jaren eerder naar de sigaren van Bill Clinton en Monica Lewinsky), maar het is onmogelijk dat iemand vanuit een grot in Afghanistan in staat is geweest alle Verenigdestaatse beschermingsmechanismen tegelijk uit te schakelen en/of om de tuin te leiden.

Ook heb ik weinig vertrouwen in de protestbeweging in "de Arabische wereld". In Egypte staat het leger bijv. in nauw contact met het Pentagon. Het behoeft dan ook niemand te verbazen dat het "Egyptisch leger blijft martelen", zoals de Metro op 10 mei dit jaar op de voorpagina en op bladzijde 4 meldde.
Alleen in Libië hebben de VS weinig invloed en daarom moet dan ook worden opgetreden tegen de "genocide" van Ghadaffi - die nu vervangen is door de genocide door het Verenigdestaatse Vreemdelingenlegioen (de NAVO, slimmer aangepakt dan het Franse Vreemdelingenlegioen want daarvoor worden de kosten in Parijs opgehoest, terwijl de NAVO-kosten betaald worden door de lidstaten - vergeet daarbij ook niet dat de militaire leiding van de NAVO volgens het NAVO-manifest een Pentagon-generaal is; de niet-Pentagon secretaris-generaal is -zoals Jaap de Op-Schepper- niet meer dan een PR-marionet).  Dat de NAVO daarbij gemakshalve een boot vluchtelingen aan zijn lot overlaat en daardoor schuldig is aan de dood van 61 mensen (zie De Morgen van 9 mei dit jaar), is kennelijk niet erg. "Collateral damage", zullen we maar zeggen in modern Nederlands.
De SP was het overigens niet eens met de beslissing van het régime-Wilders om ook Nederlandse militairen deel te laten nemen aan de zoveelste neokoloniale oorlog van de VS.

Waarom hebben trouwens de o-zo-met-de-mensenrechten-begane VS nog nooit ingegrepen tegen de Israëlische genocide tegen de Palestijnen, die intussen al bijna 70 jaar aan de gang is? Nee, Barack "No-Change" Obama vond het zelfs nodig om een resolutie van de Veiligheidsraad tegen de nederzettingen niet te ondertekenen, omdat die toekomstig overleg zou bemoeilijken - hetzelfde argument dat Richard "Tricky Dicky" Nixon in 1969 ook al gebruikte.

Ik heb overigens alle begrip en sympathie voor de Noord-Afrikaanse bevolking, die beter verdient dan de dictatoriale régimes die hun landen uitbuiten - maar hetzelfde geldt voor de bevolking van de EU-landen, die door hun - zogenaamd democratisch gekozen régimes (de dictatuur van de domheid: het volk "kiest" zonder zich werkelijk druk te maken over wat de diverse partijen nastreven) - wordt misbruikt, belogen en verneukt (laat ik het maar net zo cru zeggen als het is).
De werknemers zijn al van "personeel" verworden tot "human resources", en de volgende stap is die naar "resources", Nieuwspraak voor "slaven", die voor een minimale uitkering verplicht worden "vrijwilligerswerk" te doen. "Brave New World" is niet ver weg meer, en de begluurwereld van "1984" is intussen grotendeels  al werkelijkheid geworden.

Om terug te keren naar de Noord-Afrikaanse bevolking: ik gun haar het allerbeste, maar ik vrees dat ze zich zal laten lijmen door een matige verlaging van de prijzen en een beetje meer werkgelegenheid - terwijl er niets gedaan zal worden aan de feitelijke oorzaken van de honger en de armoede: o.a. de speculatie met voedingsmiddelen (lees hierover het artikel Neoliberale wortels van een hernieuwde voedselcrisis op pagina 4 van de socialist van maart dit jaar, en ook de door NRC/Handelsblad in mei 2008 gepubliceerde reeks artikelen over de manier waarop er met voedingsmiddelen gespeculeerd wordt). Zolang als het kapitalistische neokolonialisme niet wordt uitgeschakeld zal er niets wezenlijks veranderen aan de armoede en honger van grote delen van de wereldbevolking - noch aan het legitieme verzet tegen de neokoloniale uitbuiting.

Het wordt tijd dat de SP weer eens terugkeert naar de ideeën uit haar begintijd in plaats van het spoor van de PvdA naar rechts te volgen. En als de SP dat niet inziet, kunnen we alleen maar hopen dat er op heel korte termijn weer een écht linkse partij tot het Nederlandse parlement doordringt. Die partij zou ook dringend werk moeten maken van de scheiding tussen kerk en staat (in een land, waarin iemand koning kan zijn "bij de gratie gods" is daarvan geen sprake) en vooral zich moeten inzetten voor een drastische verbetering van het onderwijs: zonder goed onderwijs, zonder mensen die zélf kunnen nadenken, is democratie niet mogelijk!

vrijdag 6 mei 2011

Wordt het geen tijd voor een serieuze benadering?

Vandaag ontving ik een brief (gedateerd april 2011) van AbvaKabo over de ontwikkelingen "in pensioenland" en er werd aangegeven dat "hele en halve waarheden [ons] ongetwijfeld in de afgelopen weken via krant, televisie, of internet bereikt" hebben. De brief is in (als PDF) zijn geheel te lezen via de site van AbvaKabo

De afgelopen weken... dus er wordt duidelijk niet verwezen naar de leugenachtige houding en informatie van... FNV zelf... Zie daarover mijn artikelen Aan welke kant staan de vakbonden eigenlijk? (van 19 juni 2010) en Is dit democratie, fraude, of gewoon misbruik maken van de domheid van het volk? (van 2 juli 2010).

De FNV (en dus AbvaKabo) accepteert nog steeds dat "'De Nederlander' [...] gemiddeld steeds ouder [wordt]" en aanvaardt kennelijk ook blindelings de conclusie van het het door de Balkenbende uitgevoerd onderzoek, waaruit zou blijken dat de AOW binnenkort onbetaalbaar wordt.

Indertijd is dit onderzoek (en de conclusies daarvan) van diverse kanten bekritiseerd, o.a. omdat de (financiële! - Nederland blijft tenslotte een land van penningfutsers) nadelen van de hogere leeftijd van de gepensioneerden breed uitgemeten en overdreven worden, terwijl geen melding wordt gemaakt van de voordelen die deze hogere leeftijd met zich meebrengt (langer en gezonder leven, en dus ook meer consumptie).

Een ander punt, waarbij AbvaKabo FNV (althans in de brief van deze maand) niet stilstaat, is de vraag óf de gemiddelde leeftijd van de Nederlanders nog wel stijgt... Gezien de drastische en draconische bezuinigingen op o.a. de gezondheidszorg en de ouderenzorg - en van de sociale zekerheid in het algemeen - is het geenszins uitgesloten dat de gemiddelde Nederlander helemaal niet ouder wordt, maar zelfs binnenkort weer jonger sterft. Voordat er dus gesproken kan worden over aanpassingen van allerlei pensioenregelingen en -maatregelen, lijkt het mij dus alleszins redelijk en noodzakelijk om eerst eens te laten onderzoeken (en dan een beetje wetenschappelijker dan de onderzoeken van de Balkenbendes) hoe de huidige vooruitzichten zijn in dit verband.