zondag 28 juni 2009

Verkiezingsfraude in Iran?

Het zou zo maar waar kunnen zijn!

Maar, welk recht heeft 'het westen' om zich als één groot blok op Iran te storten, terwijl er nauwelijks gereageerd is op de aantoonbare en aangetoonde verkiezingsfraudes waarmee George W. Bush in 2000 en 2004 de Verenigdestaatse presidentsverkiezingen in zijn zak stopte?

zondag 21 juni 2009

Citaat van de dag...

"Nu heb ik weer de behoefte om een stuk te schrijven over het feit dat de militaire Willemsorde door de koningin wordt uitgereikt, terwijl de PC Hooftprijs in een achterzaaltje van het Letterkundig Museum wordt overhandigd. Er komt niemand. Een treurige vertoning. Dus wij geven de soldaten meer eer dan de dichters, dat zegt iets over onze cultuur."

(Freek de Jonge in een interview in NRC Weekblad voor 20-26 juni 2009)

Schijnheilige katholieke kerk

De Spaanse bisschoppen chanteren katholieke parlementsleden om een wetsvoorstel af te wijzen waardoor het minder moeilijk moet worden om abortus te laten plegen (de Volkskrant, 18 juni 2009), waarbij zelfs wordt gedreigd met excommunicatie van artsen die abortus plegen (El Periódico Mediterráneo van 19 juni).

Dit is dus het standpunt van dezelfde club die niet verder komt dan wat slap geleuter over vrede en daardoor impliciet toestaat dat grote delen van de wereld worden uitgebuit door het kapitalisme, die wél wil dat er aan de lopende band kinderen op de wereld worden gezet, maar nauwelijks woorden vuilmaakt om te voorkomen dat wél geboren kinderen een langzame hongerdood sterven. Dezelfde club die het wel zegt erg te vinden dat kinderen worden misbruikt door priesters, maar er dan dan desondanks voor zorgt dat die kindermisbruikers niet vervolgd kunnen worden door hen (in de Verenigde Staten; zie o.a. NRC/Handelsblad van 13 oktober 2005) over te plaatsen of door hun namen (onlangs in Ierland, zie de Volkskrant van 21 mei 2009) uit een rapport te verwijderen.

De bisschoppen hebben het over een 'giftige bron van immoraliteit en onrecht, waarvan de hele tekst [van het wetsontwerp] is doordrenkt'. Bij 'immoraliteit en onrecht' denk ik eerder aan de houding van de laatste ruim duizend jaar van de katholieke kerk, die nog steeds meent aan de hand van een oud sprookjesboek de hele wereld naar haar hand te mogen zetten, die meende mensen te mogen vermoorden omdat ze het niet eens waren met de Roomse ideeën over het christendom, die slavernij gerechtvaardigd oordeelden, omdat negers een minderwaardig soort mensen waren (die ook nog eens heidenen waren) en die cynisch genoeg was om na 1945 Duitse oorlogsmisdadigers te helpen hun meer dan verdiende straf te ontlopen door hen naar Latijns-Amerika te smokkelen.


Het verschil zit waarschijnlijk in het feit dat de bevruchte eicellen zich niet kunnen beschermen ("seres indefensos", zie ABC van 19 juni). De moslims ten tijde van de kruistochten, de 'ketters' ten tijde van de inquisitie en de 'slaven' nog maar enkele eeuwen geleden konden zich immers wel verdedigen, zij het met hun blote handen tegen een gewapende overmacht - daarom hoefden ze dus door de kerk niet meer beschermd te worden...

Hebben Obama's maatregelen tegen nieuwe crises zin?

Met grote trom wordt nu bekendgemaakt dat Obama nieuwe kredietcrises wil voorkomen door de Federal Reserve, de Verenigdestaatse centrale bank, toezicht te laten houden op de grote banken. (de Volkskrant, 17 juni 2009)

Dat is echter net zo zinvol als anti-rookmaatregelen aan rokers (of aan de tabaksindustrie) over te laten.

De naam Federal Reserve (ook bekend als 'Fed') klinkt weliswaar erg degelijk en erg officieel, maar de 'Fed' is geen eigendom van de staat, maar van een aantal grote banken. Het is een beetje moeilijk te vinden, maar op de website van de Federal Reserve Bank of Dallas is te vinden dat "it is set up as a private corporation and member banks hold its stock" [hij -de Federal Reserve Bank- is opgezet als een privé onderneming, waarvan de lidbanken de aandeelhouders zijn].

Het komt er dus op neer dat de banken moeten gaan controleren of de banken geen dingen doen die tot crises kunnen leiden. Dat werkt net zo goed als de verkeersveiligheid overlaten aan de verkeersdeelnemers, niet dus!