donderdag 17 maart 2022

Wat is er precies aan de hand met de VS, Oekraïne en Rusland?

Biden scheldt Putin' uit ("moorddadige dictator", "oorlogsmisdadiger"), en alsof dat nog niet erg genoeg is, gaat hij (d.w.z. de Verenigde Staten) voor bijna een miljard wapentuig leveren aan Oekraïne. Tezelfdertijd is hij ook bezorgd dat China misschien wapens gaat leveren aan Rusland. Maar waarom zouden de VS wel wapens mogen leveren aan Oekraïne en China niet aan Rusland?

Ik snap het wel. Biden heeft natuurlijk opmerkingen gekregen van de Verenigdestaatse wapenindustrie. Ze vinden het uiteraard niet leuk als Rusland en Oekraïne tot overeenstemming zouden kunnen komen om de oorlog te beëindigen, want dan zal hun lucratieve handeltje wel eens in kunnen storten... 

Ik vermoed dat Biden Putín' voor alles en nog wat uitmaakt en hopen oorlogstuig toezegt in de hoop dat Putin' boos wordt en nog even door gaat met schieten.
Net zoals hij, voordat de strijd uitbarstte, al aan het stoken was (zie bijv. mijn stukje van 15 februari)!

N.B.: Vandaag even een stukje zonder links, omdat ik niet veel tijd gehad heb vandaag om meer te doen dan naar nieuwsuitzendingen op de radio te luisteren.

dinsdag 15 maart 2022

Achtergrond bij de video-boodschap van Zelenski (zie mijn bericht van gisteren)

Voor een nadere toelichting bij mijn artikel van gisteren over de video-boodschap van de Oekraïense president Zelenski met betrekking tot de Russische aanval van afgelopen zondag op "Lviv", zie het artikel in de Volkskrant van vandaag, waarmee mijn veronderstellingen bevestigd zijn over de gedode en verwonde "burgers", al waren het dan strikt gezien geen militairen, maar wel mensen die mee willen helpen de Russen te bestrijden.

maandag 14 maart 2022

Wat wil Zelenski eigenlijk?

Ik zou denken (hopen) dat hij zich bezorgd maakt over de inwoners van Oekraïne, maar ik krijg steeds meer de indruk dat hij het gevoel heeft een heldhaftige rol te spelen in in een stoere film. Enkele dagen geleden gaf hij al te kennen dat hij liever heel Oekraïne (en dus ook de inwoners van het land) laat verwoesten, dan serieus te luisteren naar de eisen van Putin' (zie daarover mijn bericht van gisteren).

Nu (zie deze link bij het Brabants Dagblad van vandaag) lijkt hij weer de NAVO bang te willen maken door te stellen dat het maar "een kwestie van tijd" is tot er ook Russische raketten op NAVO-gebied terechtkomen. Dit is natuurlijk bedoeld om de NAVO zover te brengen dat die actief deel gaat nemen aan de oorlog, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een wereldwijde kernoorlog, dus tot een Mutually Assured Destruction ("MAD"), zoals die in het Engels genoemd wordt, een Wederzijds Gegarandeerde Vernietiging. 

Zelenski verwijst in zijn video-boodschap naar een Russische aanval op het "Internationaal Centrum voor Vredeshandhaving en Veiligheid", volgens eerdere berichten in Yaroviv bij Lviv, dus niet in Lviv, zoals Zelenski zegt. Hierbij zijn 35 "mensen" gedood en 134 verwond. De slachtoffers worden "mensen" genoemd, en niet "burgers", zoals bij andere aanvallen gebeurt. Het zouden dus best wel eens militairen geweest kunnen zijn, aangezien het gaat om een militair complex, waarbij onlangs (zoals ik gisteren diverse malen hoorde) zelfs nog NAVO-militairen een training verzorgd hebben.

Als Putin' dus de eis stelt dat de NAVO uit Oekraïne moet blijven, zou hij daarbij dus net zo goed kunnen verwijzen naar die NAVO-opleiders, en natuurlijk ook naar de wapens die door de NAVO aan Oekraïne worden verschaft. En dat terwijl ons maar steeds verzekerd wordt dat de NAVO Oekraïne niet meer als lid wil... Dat is niet meer dan een holle frase, wanneer ze desondanks het Oekraïense leger traint en voorziet van wapens.

Le Monde zegt vandaag over deze basis dat deze niet zomaar door de Russen gebombardeerd is, omdat deze "vanaf het uitbreken van de oorlog, gediend heeft [...] voor de levering van militaire uitrusting aan Oekraïne".
Sergei Riabkov (Russische vice-minister van Buitenlandse Zaken) heeft in een TV-interview enkele uren voor de aanval gesteld: "Wij hebben de Verenigde Staten gewaarschuwd dat de door hen via een bepaald aantal landen georkestreerde levering van wapens niet alleen een gevaarlijke handeling is, maar ook een daad die de genoemde leveringen tot legitieme doelwitten maakt." Daarbij noemde hij in het bijzonder draagbare luchtverdedigingssystemen en antitank-raketsystemen.

Of de aanvallen gestaakt worden wanneer de NAVO zich volledig terugtrekt (dus ook de levering van wapentuig) uit Oekraïne, zou ik niet durven garanderen, maar het is mij wel duidelijk dat de aanval op Oekraïne in ieder geval zal doorgaan zolang als de NAVO zich op een of andere manier bemoeit met deze oorlog! En dat zolang in ieder geval Oekraïne verwoest blijft worden, en de bevolking uitgemoord.

Aanvulling:
De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken (Dimitro Kuleba) heeft vandaag om 12:34 (meldt de Spaanse krant Público) getwitterd dat "iedereen die vreest betrokken te worden in een derde wereldoorlog, Kiev moet helpen in de strijd."
Voorwaar een vreemde logica!

zondag 13 maart 2022

Stoer van Zelenski, maar ook -en vooral- misplaatst!

In een TV-boodschap van Zelenski (de president van Oekraïne) geeft deze te kennen dat de Russen Kiev alleen zullen kunnen innemen nadat ze alles plat gebombardeerd -en dus de hele bevolking uitgemoord-  hebben ("Als ze ons allemaal doden, dan krijgen ze Kiev," en dergelijke opmerkingen). Zie een deel van zijn boodschap via deze link van het Brabants Dagblad. Het klinkt allemaal heel erg heldhaftig, maar doet mij toch vooral denken aan Middeleeuwse (en bijbelse) verhalen.

Er wordt van alles gezegd over Putín', maar deze houding van Zelenski vind ik ook niet bepaald vredelievend overkomen!
Regelmatig wordt melding gemaakt van door de Russen gedode Oekraïners (waarbij niet altijd wordt aangegeven of het gaat om burgers of militairen), maar Zelenski heeft het leven van alle inwoners van Kiev ervoor over om gelijk te krijgen.

De VS en de VN hebben ook geen "actieve herinnering"

Volgens Het Radionieuws van een uur geleden (10:00 uur) heeft Rusland de Verenigde Staten ervan beschuldigd in Oekraïne te beschikken over laboratoria voor de productie van chemische wapens. Dit is echter kennelijk niet zo, want de Verenigde Staten en de Verenigde Naties hebben laten weten dat dit hun "niet bekend" was - dat is even nietszeggend als de niet-"actieve herinnering" van Mark Rutte en beslist niet hetzelfde als het bestaan daarvan ontkennen!

Volgens een bericht in Trouw van eergisteren is die beschuldiging inderdaad door Rusland uitgesproken in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (met steun van China). Dit wordt door Washington afgedaan als "de zoveelste complottheorie", terwijl de Verenigde Naties hiervoor "geen bewijs" hebben gezien. Lees dit goed, noch de VS, noch de VN ontkennen dus het bestaan van deze laboratoria!

Terwijl Trouw dus de indruk bevestigt dat er geen Verenigdestaatse laboratoria voor chemische wapens zijn in Oekraïne, wordt tevens gesuggereerd (zelfs in de kop) dat Rusland indirect dreigt met de inzet van chemische wapens in Oekraïne. Uit het artikel zelf blijkt dat deze suggestie afkomstig is van de VS, die dat "vrezen". Dit is niet anders dan nieuwe olie op het vuur van het régime van Joe Biden, dien er alles aan is gelegen om zijn eigen falende binnenlandse politiek uit het nieuws te houden. Lees in dit verband in het Financieele Dagblad van 11 maart het artikel De oorlog in Oekraïne kan Bidens presidentschap maken of breken.

De stroman van de NAVO, Stoltenberg, -het militair opperbevel van de NAVO berust immers bij het Pentagon- heeft inderdaad beweerd dat Rusland wel eens chemische wapens zou kunnen inzetten (bron: Het Radionieuws van 11:00). 

Aanvulling (13.03.2022 - 13:30 uur:
Lees in dit artikel van 11 dezer van NEMO-Kennislink meer over de achtergronden bij de vijandige Russische houding ten opzichte van Oekraïne.

zaterdag 12 maart 2022

Wat moet er wél gebeuren in Oekraïne? (ingezonden bericht van "Peacemaker")

Het ziet er niet naar uit dat de huidige gang van zaken in en rond Oekraïne tot een goede oplossing gaat leiden, maar wat moet er dan wél gaan gebeuren?

  • Biden en andere Westerse leiders moeten ophouden met "de Russen" van alles te beschuldigen en de Oekraïners -als "goedwillende" slachtoffers- op te jutten om de Russen te blijven bestrijden;
  • Het "Westen" moet ophouden met wapens en oorlogstuig te leveren aan Oekraïne;
  • Het "Westen" moet ophouden met  Rusland te "straffen".

"Waar twee vechten hebben twee schuld" werd ons vroeger al verteld, en iets dergelijks zou nu ook best het geval kunnen zijn...

Hoe dan ook, zolang als "de Oekraïners", zeker met geschonken wapens, door blijven schieten, blijven de Russen uiteraard ook schieten, en natuurlijk ook op Westerse wapentransporten, met het risico dat een overijverige Russische generaal op een Westerse wapenfabriek gaat schieten, met uiteindelijk misschien daadwerkelijk een derde wereldoorlog, maar in ieder geval totdat misschien heel Oekraïne platgeschoten en uitgemoord is.

woensdag 9 maart 2022

De dood van Europa en de geboorte van een nieuwe orde (Overgenomen uit Público)

Dit opiniestuk (van de hand van Augusto Zamora R. (Ex-ambassadeur van Nicaragua in Spanje; ex-hoogleraar Internationaal Publiekrecht en Internationale Betrekkingen aan de Universidad Autónoma te Madrid), op 28 februari 2022 gepubliceerd in de Spaanse Público, bevestigt duidelijk waarvoor ik hier ook al talloze malen heb gewaarschuwd: de duivelse politiek van de Verenigde Staten en haar Vreemdelingenlegioen, de NAVO.

Het is een geluk dat er geen Nobelprijs voor menselijke domheid bestaat, want het zou onmogelijk zijn deze uit te reiken aan een van de zo ruim aanwezige kandidaten, te beginnen met de Europese heersers. De kwestie-Oekraïne (wij weigeren het een invasie of een oorlog te noemen, hoewel het technisch gezien beide zou kunnen zijn) lijkt in niets op wat de westerse media beweren, op het krampachtige af - juister zou het zijn om ze toeval te noemen. Rusland is er niet op uit Oekraïne te annexeren, noch is het een veroveringsoorlog begonnen, noch is het het resultaat van een imperiaal delirium voor verloren grootheid. Het is een geopolitiek conflict in de zuiverste zin van het woord. Geopolitiek in negentiende-eeuwse termen, van een strijd om macht en belangen, want er is geen conflict van ideologieën, geen strijd tussen systemen, hoewel de gebruikelijke huurlingen en dwazen - die helaas geen bedreigde soort zijn - er met alle geuren van een toilet over doorzeuren. Nee, zo is het niet. Het is de oude strijd tussen de wereld die geboren wil worden en de wereld die weigert te sterven (zoals de beroemde uitspraak van de communist Antonio Gramsci), uitgelokt door de weigering van de NAVO om zich niet verder uit te breiden in de richting van Rusland. Want dat, en niets anders, is de oorzaak van de militaire actie. Om Rusland veiligheid te verschaffen, hetgeen de EU/NAVO weigerde, waarmee zij aangaf dat zij volhardde in haar expansionistische politiek.
 

Er wordt gezegd, herhaald en er wordt op gehamerd dat bij conflicten van deze omvang, het eerste wat sneuvelt de waarheid is. Wij zijn het daar niet mee eens. Wij geloven dat het eerste wat sterft de intelligentie is, want je moet onwetend, dom, dwaas enzovoort zijn om te geloven dat Rusland Oekraïne aanviel vanwege banaliteiten als grootheidswaanzin of waanideeën van keizerlijke liefde, zoals de romannetjes van Corín Tellado (voor wie haar niet kent, de grootste auteur van drie-per-weekse liefdesverhalen die hun moeders of grootmoeders zich met, jawel, jeugdige nostalgie zullen herinneren). Niets van dat alles. Oorlogen zijn duur, zeer duur, en hun lot hangt af, zoals Thucydides zegt, van het geld waarover men beschikt. Vladimir Poetin is geen hersenloze man, zoals men hem pathetisch wil afschilderen. Hij is nog minder een avonturier als Crassus, de Romeinse miljardair die, in navolging van Caesar en Pompeius, een oorlog tegen de Parthen financierde, waarbij de Parthen hem en zijn 30.000 soldaten in tweeën hakten (vandaar de uitdrukking "botte fout").


In ons vorige artikel hebben wij hiernaar verwezen. Oekraïne is een schaakstuk, maar bovenal is Oekraïne een schaakstuk op het wereldschaakbord (om de uitdrukking van Zbigniew Brzezinski te lenen), waar de machtsverdeling voor de komende decennia wordt uitgespeeld, als we zover ooit komen. Laten we het uitleggen. Op dit moment zijn er drie grote spelers - Rusland, de VS en China - verdeeld in twee kampen. In de ene hoek, als in een boksring, de alliantie tussen China en Rusland, en in de andere hoek, de VS. Dit is niet onze uitvinding. Het wordt ad nauseam gezegd en herhaald door de VS en zijn kippenhok. Aangezien in geostrategische zaken alleen de sappeurs conflicten uitvinden, zullen wij officiële documenten van de VS citeren, waarvan wij ook de link zullen geven, voor degenen die hun nieuwsgierigheid willen bevredigen. Vooraf delen wij u mee dat in de Verenigde Staten de regering en het Congres zo vriendelijk zijn om ze, na censuur, openbaar te maken, zodat wie het niet wil weten, het niet te weten komt, want ze staan daar (in het Engels, uiteraard) ter beschikking van het publiek, dat meestal schandalig schaars is. Deze documenten maken het vandaag mogelijk een druppel waarheid te brengen in de orgie van manipulatie en desinformatie die zich afspeelt in dit onwetende Europese kippenhok.


Laten we beginnen met het belangrijkste document, getiteld Nationale Defensiestrategie, uit 2018, dat tot op heden de toon heeft gezet. Volgens dat document is "strategische concurrentie tussen staten, en niet terrorisme, thans de voornaamste zorg van de Verenigde Staten op het gebied van de nationale veiligheid". "Strategische concurrentie op lange termijn met China en Rusland zijn de topprioriteiten van het ministerie (van Defensie), die meer en aanhoudende investeringen vereisen vanwege de omvang van de bedreigingen die zij vandaag vormen voor de veiligheid en de welvaart van de VS, en het potentieel voor die bedreigingen om in de toekomst toe te nemen."


Om deze "strategische concurrentie op lange termijn" aan te pakken, stelt het ministerie van Defensie, naast een uitgebreide lijst van maatregelen en acties, de volgende doelstellingen voorop. Met betrekking tot China: "Versterken van onze bondgenootschappen en partnerschappen in de Indo-Pacific om te komen tot een netwerk-veiligheidsarchitectuur die in staat is agressie af te schrikken, de stabiliteit te handhaven en te zorgen voor open toegang tot gemeenschappelijke domeinen". Over Rusland: "Versterk het transatlantisch bondgenootschap van de NAVO. Een sterk en vrij Europa, verenigd door de gedeelde beginselen van democratie, nationale soevereiniteit en gehechtheid aan artikel 5 van het Noord-Atlantisch Verdrag, is van vitaal belang voor onze veiligheid". Kortom, sinds 2018 werken de VS aan een tang rond Rusland en China, met als essentiële pijler hun militaire en politieke allianties. Op die manier zou de NAVO het Atlantische front van het Amerikaanse leger vormen, terwijl de VS en hun bondgenoten - Japan voorop - het Pacifische front voor hun rekening zouden nemen. De hele strategie van de VS berust op het concept van twee oorlogsfronten, in navolging van het beleid dat werd gevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de VS weigerden een front in West-Europa te openen omdat zij al hun macht tegen Japan wilden inzetten (vandaar dat de landing in Normandië moest wachten tot juni 1944).


Deze opvatting is het resultaat van een toegegeven feit in officiële documenten van de VS. Zoals te lezen is in Providing for the Common Defense, ook uit 2018: "Amerika's militaire superioriteit - de ruggengraat van zijn wereldwijde invloed en nationale veiligheid - is in gevaarlijke mate uitgehold... Amerika's vermogen om zijn bondgenoten, zijn partners en zijn eigen vitale belangen te verdedigen, komt steeds meer in het geding. Indien de natie niet onmiddellijk optreedt om deze omstandigheden te verhelpen, zullen de gevolgen ernstig en langdurig zijn". Met andere woorden, de VS weten dat zij niet over voldoende militaire capaciteit beschikken om het hoofd te bieden aan de alliantie tussen Rusland en China. Daarom bestaat de ruggengraat van de strategie van Washington erin zoveel mogelijk allianties en bondgenoten te verzamelen. De nationale defensiestrategie formuleert het als volgt: "Bondgenootschappen en partnerschappen die tot wederzijds voordeel strekken zijn van cruciaal belang voor onze strategie omdat zij een blijvend, asymmetrisch strategisch voordeel bieden dat door geen enkele concurrent of rivaal kan worden geëvenaard". "Naast onze kernallianties zullen wij ook onze inspanningen verdubbelen om partnerschappen over de hele wereld aan te gaan, want onze kracht wordt vermenigvuldigd wanneer wij onze gemeenschappelijke inspanningen bundelen om de kosten te delen en de kring van samenwerking te verruimen. Daarbij erkennen wij dat onze vitale nationale belangen een diepere verbinding met de Indo-Pacific, Europa en het westelijk halfrond noodzakelijk maken".


Kortom, aangezien de VS weten dat zij het niet alleen kunnen, rekruteren zij gretig landen die bereid zijn een aanzienlijk deel van hun begroting in te zetten om de inferioriteit van de VS goed te maken en, wanneer het moment daar is, als kanonnenvoer te dienen in de komende oorlog tegen Rusland en China. Dit zou de weigering verklaren om met Rusland te onderhandelen over veiligheidskwesties, aangezien niet de onafhankelijkheid en soevereiniteit van Oekraïne op het spel stonden, maar het gebruik van Oekraïne als valstrik voor het Europese kippenhok om blindelings en massaal zijn rol als Atlantische flank van de VS op zich te nemen. Het doel is bereikt, dat geven we toe, en nu zal het Europese kippenhok doen wat de VS wil: zich herbewapenen tegen Rusland en zich voorbereiden op de komende oorlog. Alleen zal die oorlog niet conventioneel zijn.

Deze zal nucleair zijn. Wie daar anders over denkt, ziet niet in welke belangen op het spel staan.


II


Binnen dit kader moeten de sleutels worden gezocht tot de politieke en geopolitieke bewegingen in de wereld van vandaag. Wie dit kader niet ziet of niet kent, kan alleen maar doordrammen met een aaneenschakeling van in onwetendheid, fanatisme en gal gekweekte onzin, héél véél gal. Dit kader verklaart bijvoorbeeld waarom de VS de volledige - politieke, militaire en economische - last van de Oekraïnse crisis aan het Atlantisch Front hebben overgelaten, om de eenvoudige reden dat de VS geen middelen willen onttrekken aan hun hardere, moeilijkere en duurdere Pacific Front.  De EU/NAVO zal daarom een wapenwedloop tegen Rusland moeten beginnen, wat Donald Trump eiste toen hij president van de VS was.


Het Atlantische Europa heeft deze rol zonder klagen aanvaard, zonder de kosten te meten, zonder zijn burgers te informeren of de prijs te berekenen die het zal betalen in zijn rol van ondergeschikt kippenhok. Op dit punt moet de mythe van een "hersendode" NAVO ontkracht worden. Geen enkele Europese regering heeft ooit aan een dergelijke mogelijkheid gedacht. Zozeer zelfs dat de NAVO is blijven uitbreiden. Albanië en Kroatië zijn in 2009 toegetreden en Montenegro in 2017. Alleen mercenarisme en idiotie hebben zo'n fictie in stand kunnen houden. Het conflict in Oekraïne is zojuist geëxplodeerd vanwege de weigering van de NAVO om een neutraal Oekraïne te accepteren. Zij wilden het in de NAVO, en in deze obsessie bleven zij steken. Bovendien is de dominantie van de VS al jaren geleden aangetoond toen het kippenhok gehoorzaam instemde met het begraven van de plannen voor een Europees leger en de totstandbrenging van een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, onafhankelijk van de VS.


De andere mythe van het kippenhok is de vermeende eenzaamheid van Rusland. Je moet wel blind, dom of verraderlijk zijn om zo'n denkfout te maken. Om te beginnen heeft Rusland de steun van China en India, wat geen grote woorden zijn, maar het op één na beste, want deze twee landen wegen zwaarder dan het hele kippenhok. Buiten de kippenhok-zeepbel is de wereld beter geïnformeerd dan de kippen pretenderen te zijn, en hun relatietrajecten zijn van een zodanige complexiteit en finesse dat zij onverteerbaar zijn voor roestige Atlanticistische neuronen. China heeft Rusland om verschillende redenen nodig, van vitale geostrategische redenen tot energieredenen, via de Nieuwe Zijderoute. India heeft Rusland nodig voor zijn geschillen en jaloezie met China, en 75% van zijn wapens komen uit Rusland. De lijst zou nog langer kunnen worden, maar dat is niet nodig. Wie de moeite neemt om de standpunten van de regeringen van de wereld na te gaan, zal zich realiseren dat bijna geen van hen betrokken wil raken. Ze weten wat de VS is en ze weten wat de NAVO is. Zij weten wie de crisis in Oekraïne veroorzaakt.


Het kippenhok is als een leger trollen uit The Lord of the Rings, die op Rusland afgestuurd zijn, met een pathologische woede die hun destructieve ethos uitdraagt en dat is prima. Men moet weten wie vrienden zijn en wie vijanden. In Moskou zal er geen twijfel meer over bestaan, als die er al was, dat er geen verstandhouding met de Atlanticisten mogelijk is. Het kippenhok van trollen en watjes, met zijn anti-Russische virulentie, heeft het uiteenvallen van de wereld in blokken versneld en ook de politieke dood van Europa teweeggebracht. Het zal niet langer Europa zijn, ook al ziet het eruit als Europa en staat het nog steeds op de kaarten. Het zal in wezen het Atlantische front van het Amerikaanse leger zijn, wachtend op het bevel van de VS om het op te blazen.


Wij zijn, live, rechtstreeks en in volle vervorming, getuigen van de verdeling van de wereld en de geboorte van een nieuwe, waarin het kippenhok er niet toe zal doen, aangezien de zaken zullen worden geregeld tussen China, Rusland en de VS. Niets zal de geopende kloof kunnen dichten, zelfs indien de betrekkingen worden genormaliseerd, maar het zal de normaliteit van de begrafenissen zijn. Het schiereiland Europa zal meer dan ooit een schiereiland zijn, want zijn verbinding met Azië is - was - Rusland. Zonder Rusland hebben ze alleen de Atlantische Oceaan. Een ander voordeel voor Rusland en China is dat het Atlanticistische kippenhok zijn strategie duidelijk heeft gemaakt. Het gelijkt zo sterk op wat in 1918 op Duitsland werd toegepast, dat het tijd wordt om de kosten van een bunker te noemen. Het verschil is dat Rusland niet Duitsland is. Integendeel, Rusland heeft alles, van oneindige energie tot onuitputtelijke landbouwvoorraden. En nucleaire macht. Poetin heeft bevolen dat die op scherp wordt gezet om de overheersende saffiërs in het kippenhok hieraan te herinneren. Dezelfde mensen die over een handvol jaren, net als de Oekraïners van vandaag, als kanonnenvoer zullen dienen voor de grote glorie van een imperium dat over datzelfde handjevol jaren geen imperium meer zal zijn. Wanneer het ophoudt te bestaan, zal Rusland er nog zijn, en komt de tijd om verantwoording af te leggen.


Woede en medelijden met het Oekraïnse volk, dat als kanonnenvoer wordt gebruikt in naam van blinde en krankzinnige strategische berekeningen van de VS. En verraders zijn de regeringen die hen in de huidige onfortuinlijke situatie hebben meegesleept, terwijl hun eerste plicht was hun welzijn en gemoedsrust te verzekeren. Duizenden Oekraïners vechten zonder het te weten een oorlog die niet de hunne is, uitgelokt door een mogendheid die niet geaarzeld heeft hen met rust te laten. Het kippenhok zou moeten opletten, maar wat een illusie: kippen denken niet. En schrijf het voor een keer op. Rusland zal Oekraïne niet verlaten totdat het zich neutraal verklaart. De Oekraïense regering heeft ermee ingestemd om met Rusland te onderhandelen. Een idee, niet slim, maar onvermijdelijk. Of het nu meer of minder tijd kost, als er geen overeenkomst komt, zullen Russische tanks op de Maidan aankomen, zelfs als Russische teams uiteindelijk in Aziatische competities spelen.

Wij sluiten dit artikel, dat langer is uitgevallen dan bedoeld, af met deze opmerkingen:

“De VS hebben het vaak over menselijkheid, rechtvaardigheid en moraal, maar wat zij in werkelijkheid doen is hun belangen berekenen. Het strategisch egoïsme en de hypocrisie van Washington zijn in de praktijk van zijn internationaal beleid keer op keer aan het licht gekomen. Uit rapporten blijkt dat ten minste 37 miljoen mensen ontheemd zijn geraakt in en uit Afghanistan, Irak, Pakistan, Jemen, Somalië, de Filippijnen, Libië en Syrië als rechtstreeks gevolg van de oorlogen die de VS sinds 11 september 2001 hebben gevoerd.”
“Als een land alleen om zijn eigen belangen geeft, overal vlammen aanwakkert en voortdurend chaos exporteert naar anderen, hoe machtig het ook is, is het onvermijdelijk dat zijn geloofwaardigheid afbrokkelt en zijn hegemonie tot een einde komt.
"Voor landen en regio's die nog fantasieën hebben of zich als pionnen van de VS gedragen, is de Oekraïne-crisis een goede herinnering: een 'partner' die alleen 'goed nieuws' verkondigt als je in de problemen zit, is niet te vertrouwen."


Dit is overgenomen uit een redactioneel artikel in de Global Times van de Communistische Partij van China. Verwaarloos dit feit niet. De crisis in Oekraïne laat evenmin een boodschap na: met de VS en hun kippenhok valt niet te denken aan vreedzame regelingen. Daarom is oorlog de enige manier om de hegemoniale pretenties van de VS het hoofd te bieden. China heeft zijn Oekraïense tegenhanger. Die heet Taiwan, het enorme Amerikaanse vliegdekschip op slechts 230 kilometer van het vasteland van China. Als het onverstandig is de staarten van de beer aan te raken, is het zelfmoord zowel die van de draak als die van de beer tegelijk aan te raken.


Maar er is meer. Atlanticistisch vitriool heeft de voormalige Japanse premier Shinzo Abe aangezet tot een oproep aan Japan om nucleair te gaan samenwerken met de Verenigde Staten, onder verwijzing naar de crisis in Oekraïne. The Global Times reageerde onmiddellijk in een hoofdartikel:


"De Verenigde Staten zijn zich bewust van de rechtse beweging in Japan, maar zien het land als de belangrijkste hefboom om China in Oost-Azië tegen te gaan. Als gevolg daarvan wordt het gebruik van Japan om China in toom te houden geleidelijk aan een prioriteit voor Washington. Hierdoor hebben de rechtse politici van Japan een kans gezien en deze ten volle benut om de strategische banden die hen bijna 80 jaar hebben vastgebonden, losser te maken, waarbij nucleaire capaciteit waarschijnlijk hun uiteindelijke doel zal zijn.” Game over.

Volgen ze de aanwijzing op of zitten ze nog steeds in de giftige informatiewolk? De VS willen dat Japan voor China wordt wat Duitsland nu voor Rusland zal zijn en, nouja, we weten hoe die landen in de Tweede Wereldoorlog zijn geëindigd. Kortom, we hebben het hier over pure geopolitiek en een spel dat groter is dan iemand zich voorstelt. Kippen spelen niet mee in dit spel. Ze worden geslacht om er soep van te maken of dat cholesterolrijke gringo recept van fried chicken. Welkom bij de voorbode van de eerste grote oorlog van de 21e eeuw. Geniet van je kip.

(vertaald door Dwarslezer)

dinsdag 8 maart 2022

Complotdenkers, ook in Spanje!

De op 20 november 1975 onverdiend in een ziekenhuis (omringd door talrijke medische specialisten) overleden fascistische Spaanse dictator Francisco Franco, bestaat dan wel niet meer, maar zijn ideologische erfenis waart nog steeds rond in Spanje - niet in de laatste plaats bij hoge (civiele en kerkelijke) personages.

Volgens een bericht van vandaag in Público heeft Jesús Sanz (aartsbisschop in Oviedo [Asturias]) gewaarschuwd, omdat er een samenzwering bestaat van communisten en vrijmetselaars, en hij vestigde daarbij tevens de aandacht op het "reactionaire feminisme". En hij vindt uiteraard ook dat er veel te veel aandacht wordt besteed aan misbruik binnen de katholieke kerk.

Voor wie niet zo goed geïnformeerd is over de Spaanse "Burgeroorlog" (1936-1939): Franco voerde -met instemming van het Vaticaan, met veel actieve steun van het Derde Rijk van Hitler en het Italië van Mussolini, en met passieve steun van het grootste deel van de wereld (Nederlanders die tegen Franco streden werd het Nederlanderschap ontnomen, tot vele decennia later!)- zijn "Kruistocht" tegen het "goddeloze communisme en tegen de vrijmetselaars"...

Democratie in Nederland, of dictatoriaal bepaald door de ondemocratische Europese Commissie?

Gisteren sprak ik al mijn bezorgdheid uit over overheidscensuur (zie mijn artikel Censuur: steeds minder ruimte voor vrijheid van meningsvorming), maar mijn eerste artikel in dit verband schreef ik al op 15 november 1974. Ik had echter niet kunnen (durven?) verwachten dat mijn vrees nu al bewaarheid zou worden.

Op de radio had ik vanmorgen al gehoord dat er twee Russische sites geblokkeerd waren. Het blijkt echter erger te zijn, want blijkens een artikel in het Brabants Dagblad van vandaag gaat het om 6 (zes!) geblokkeerde Russische mediasites: vijf sites van RT (voorheen Russia Today) en een van Sputnik. Deze zijn geblokkeerd door de providers Vodafone-Ziggo, T-Mobile en KPN - op eigen initiatief? Op last van de Nederlandse Roverheid? Kennelijk van de Europese Commissie, en nadat de ACM (Autoriteit Consument en Markt) heeft laten weten dat providers deze sites mogen blokkeren, let wel NIET moeten...

We mogen dus niet meer zelf nagaan of de "informatie" van de NPO [Nederlands Propaganda-Orgaan] en RTL wel helemaal klopt. En waarom wordt dan de Voice of America niet geblokkeerd? Die Verenigdestaatse propagandazender kleurt de informatie over Rusland (net zoals destijds over de USSR) precies andersom bij!

Facebook en Yahoo hadden deze sites overigens al eerder geblokkeerd, maar die clubs houden zoïzo alleen rekening met hun financiële belangen - stel je voor dat ze helemaal geblokkeerd zouden worden wegens toelaten van de VS niet welgevallige kanalen...

Aanvulling: RTL Nieuws meldt in dit verband ook nog dat de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten) deze blokkade onverstandig noemt ("
een verlaging tot het niveau van Rusland"). Volgens NVJ-secretaris moeten we juist in deze tijden strijden voor vrijheid van informatie"!

maandag 7 maart 2022

Dit doet me ergens aan denken. Nee, niet aan Sovjet-praktijken!

 In Haarlem is een 48 uur durend programma met muziek van Tsjaikovsky en Stravinsky (uit te voeren door de Philharmonie Haarlem) geannuleerd, omdat het "niet gepast [zou] zijn om Russische muziek te vieren", dit in verband met de Russische inval in Oekraïne (zie de Volkskrant van 4 maart).

Dit doet mij, eerlijk gezegd niet denken aan Sovjet-praktijken, zoals Michel Krielaars het noemt, maar aan Nazi-Duitsland, waarin muziek van Joodse componisten, zoals Felix Mendelsohn Bartholdy en Gustav Mahler, en andere "ontaarde muziek" van Igor Stravinsky en Antonín Dvořák, verboden was...

Wie vindt Nederland nu nog democratisch?

Het is natuurlijk al gestoord dat aartsleugenaar Mark Rutte van de corruptiegevoelige partij VVD nu al voor de vierde keer aan het hoofd staat van de Haagse Bluffers, die het vooral druk hebben met het behartigen van de belangen van de grootgraaiers (denk aan de 8 miljard "Corona-steun voor de aandeelhouders van de KLM) én met het blind uitvoeren van de wensen van Big Brother in de VS. Hij heeft dan wel beloofd dat er een nieuwe bestuurlijke stijl zal toegepast worden, maar met zijn beperkte actieve herinneringen weet hij niet eens wat de oude bestuurlijke stijl was. Zo heeft hij ons al jaren hogere inkomsten beloofd, terwijl we nog steeds elke keer verder achteruit gaan...

Het is ook de laatste jaren regelmatig voorgekomen dat 'overheden' gegevens bewaren die ze niet mogen bewaren. En wie herinnert zich niet de Belastingdienst die op grond van diverse gegevens meende te kunnen constateren wie er fraudeerde met toeslagen: vooral de Belastingdienst dus...

Nu meldt de Volkskrant vandaag dat er een (nog geheim, maar gedeeltelijk door de Volkskrant ingezien) wetsvoorstel bestaat, waarvan het de bedoeling is dat de AIVD en de MIVD (de Nederlandse spionagediensten) ons nog verder, ook (uiteraard denk ik dan) zonder rechterlijke machtiging, mogen bespioneren.
De foto bij het artikel toont ons de blij grijnzende directeur van de MIVD, die duidelijk in zijn nopjes is...

Een van de onderdelen van de nieuwe plannen is "geautomatiseerde data-analyse (GDA)", zonder toetsing van de toezichtscommissie. Ja, dat hebben we al eerder gezien, geautomatiseerde data-analyse, was dat niet bij dat toeslagenschandaal van de Belastingdienst?

De Nederlandse roverheid is doorgaans, bij manier van spreken, nog Europeser dan de Europese Commissie, maar als er gespioneerd moet worden, walst ze gemakshalve dwars over "recente uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens" heen.

Censuur: steeds minder vrijheid van meningsvorming.

Op 15 november 1974 sprak ik al mijn angst uit over de mogelijkheid van censuur op radio-ontvangst van verre radio- en TV-zenders.

Intussen zijn in Europa de meeste grote middengolf en langegolf-zenders (die met name na zonsondergang in grote delen van Europa ontvangen konden worden) verdwenen. Ook de grote internationale zenders, zoals de BBC World Service, Deutsche Welle, Österreichischer Rundfunk, Voice of Russia, en de ook in het buitenland erg populaire Radio Nederland Wereldomroep, verdwenen nagenoeg van de kortegolf, uitgezonderd de Voice of China, All India Radio en Radio Romania - en nog diverse Verenigdestaatse radiodominees. 

De FM-banden zijn intussen in Nederland zo ver volgeplempt met lokale, regionale en commerciële FM-zenders, dat Waalse, Vlaamse, Franse, Duitse en Britse zenders niet meer ontvangen kunnen worden (behalve in de grensprovincies), wat de noodzaak van door de staat opgelegde censuur bij voorbaat overbodig maakt.

Toen kwamen DAB en DAB+, die in de plaats zouden moeten komen van de FM. Fanatieke hobbyisten kunnen met speciale antennes nog wel DAB(+)-zenders van over de grens ontvangen, maar dat is bepaald  niet voldoende voor een vrije meningsvorming. Overigens heb ik sterk de indruk dat de meeste mensen alleen naar "de" radio aan hebben staan bij wijze van acoustisch behang. Veel radioluisteraars zijn er dus vermoedelijk niet meer over, maar vooral radiohoorders...

Er bestaat een ander digitaal systeem (DRM), dat op de Midden- en Kortegolf (helaas nog steeds experimenteel) wordt toegepast, en dat een enorm goed signaal over diverse duizenden kilometers mogelijk maakt, zoals bevestigd kan worden door mensen die DRM-uitzendingen van Radio New Zealand International of All India Radio gehoord hebben.
Vermoedelijk is DRM niet interessant voor régimes die de voorkeur geven aan bijgekleurd nieuws (zoals bij ons het NOS-journaal) en niet bang willen zijn dat het luisterpubliek erachter komt dat veel dingen in de buitenlanden heel anders worden beoordeeld.
Dit is een opname van een DRM-uitzending van Radio Kuweit, die ik in 2006 gemaakt heb.

Intussen is het in Rusland niet meer mogelijk om de website van de Britse BBC te bekijken, en ook niet die van de Verenigdestaatse propagandazender Radio Liberty (Radio Svoboda), waardoor het voor veel mensen nu niet meer mogelijk is om via die bronnen naar buitenlandse informatie in het Russisch te luisteren. De BBC heeft de Russische uitzendingen op de Kortegolf daarom weer opgepakt. (zie The Guardian van 4 maart 2022).

Lezers die ook wel eens wat anders willen horen dan de bijgekleurde en incomplete informatie van het NOS-Journaal en het RTL-nieuws, kunnen in ieder geval het TV-nieuws van de Belgische VRT bekijken. Momenteel is het in Nederland nog mogelijk om veel "radio"zenders via het internet te beluisteren, maar zodra de "regering" van dienst dat niet meer gewenst vindt, is die mogelijkheid erg eenvoudig te verhinderen, zoals ook in China FaceBook verboden is, en in Iran jaren geleden schotelantennes verboden werden.

Kortegolfzenders zijn, ook al zijn ze meestal niet op Europa gericht zijn, in Nederland nog steeds te ontvangen (zij het niet in het Nederlands, maar wel in bijv. Engels, Duits, Frans, Spaans). Een simpele 'wereldontvanger' (*) is daarvoor in de meeste gevallen niet geschikt, behalve voor de bovengenoemde zenders uit China en Roemenië. Zonder een speciale kortegolfontvanger te kopen, is het ook mogelijk via digitale (SDR)-radio's via het Internet te luisteren. Zie deze kaart voor een overzicht van deze ontvangers. De bediening daarvan vereist overigens wel wat gewenning, en helaas heb ik alleen een Engelstalige gebruiksaanwijzing gevonden.


BBC Radio 4 is trouwens in Nederland nog steeds te ontvangen op de Langegolf, 198 kHz, met uitgebreide nieuwsbulletins om 05:30 Britse tijd en verder meestal op het uur.

(*) De term 'wereldontvanger' is vooral misleidend. Het is beslist niet mogelijk met een dergelijk apparaat zenders van over de hele wereld te ontvangen. Of misschien wordt bedoeld dat ze overal op de wereld gebruikt kunnen worden?...

vrijdag 4 maart 2022

Stemadvies: Stem niet op de VVD of daarmee verwante en samenwerkende partijen!

Thijs Broer slaat vandaag in Vrij Nederland weer eens een spijker op zijn kop met zijn kolom Weer hoeft Rutte geen campagne te voeren en alleen maar de staatsman uit te hangen.

Ik geef verder geen advies over hoe je wél je stem moet uitbrengen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, maar als je een beetje nadenkt kun je zelf wel bedenken dat je in ieder geval NIET op de partij moet stemmen die nu al voor de VIERDE keer ons voor de gek houdt met valse beloften en leugens. En uiteraard ook niet op andere partijen die, al dan niet samen met die VVD (*), onze samenleving hebben uitgekleed tot een naast-elkaar-leving, waarvan het einde helaas nog lang niet in zicht is, als het aan deze partijen ligt.

Ik noem maar een paar voorbeelden:
- miljardensteun voor de aandeelhouders van de KLM (die vanaf het begin van zijn bestaan constant aan het infuus heeft gehangen van de Roverheid, d.w.z. de belastingbetalers! - zie hierover De Blauwe Fabel van Ties Joosten, uitgegeven door Follow the Money;
- geprivatiseerde ziekenhuizen, die "moeten" worden gesloten;
- (nog) niet gesloten ziekenhuizen zonder voldoende personeel;
- scholen zonder voldoende leerkrachten:
- gezinnen die uit elkaar gerukt zijn, omdat ze door de belastingdienst zonder reden tot fraudeurs bestempeld werden - zonder dat de Roverheid zich daar verder druk om maakte, uitgezonderd de inmiddels door het CDA uitgekotste Pieter Omtzigt en Renske Leijten van de SP;
- een koning die af en toe met een ernstig gezicht voldoet aan zijn formele verplichtingen, maar zich verder vooral bezighoudt met reisjes naar Griekenland, tochtjes met zijn speedbootje en het veiligstellen van subsidies;
- meerderheidsbeslissingen van de Tweede Kamer, die door de Roverheid gewoon verdonkeremaand worden;
- wél ruimhartig (? - ik heb erg veel twijfels bij de werkelijke motivering daarvan) vluchtelingen in ons land toelaten -uiteraard, want Nederland is mede verantwoordelijkheid voor degenen die de koloniale oorlogen van de VS ontvluchten-, maar intussen al jarenlang de sociale woningbouw privatiseren (het is, dunkt mij, al voldoende om bij wijze van voorbeeld te verwijzen naar 'onze' Pandjesprins).

En er zijn nog veel meer voorbeelden te bedenken (kijk voor eigen inspiratie maar eens een paar kranten goed door), maar ik laat het hier bij. Ik heb geen zin in maagzweren of hartproblemen, en al zeker niet door de schuld van een stelletje profiteurs en leugenaars...

(*) Denk ook eens na over de drie leugens die worden opgesloten zitten in de letters V, V en D:
- Volkspartij: de VVD is een partij voor de grootgraaiers en zeker niet voor het volk - denk alleen maar eens aan de prijsstijgingen voor onze levensmiddelen, of voor de benzine en het aardgas, waarvan een groot deel van de prijs door de Roverheid wordt ingepikt; het 'kwartje van Kok' is in vergelijking daarmee maar klein bier;
- Vrijheid: onze vrijheden worden alleen maar steeds verder ingeperkt. Onthoud dat technisch mogelijke controle- en onderdrukkingsmiddelen, gegarandeerd ooit zullen worden ingevoerd;
- Democratie: ik hoef alleen maar te verwijzen naar de 'democratische' verkiezingen, die vanaf eind jaren 1970 steevast tot een resultaat leiden dat vooral voor de grootgraaiers interessant is. Denk alleen maar aan de manier waarop Rutte III met pek en veren werd weggestuurd, en bijna een jaar na parlementsverkiezingen vrolijk terugkwam als Rutte IV met op de belangrijkste plaatsen dezelfde volksmisleiders die verantwoordelijk waren voor Rutte III.

donderdag 3 maart 2022

Heeft Rutte Alzheimer, of heeft hij werkelijk alleen een passief geheugen?

Rutte beweert dat de "Russische agressie [in Oekraïne] totaal ongekend" is (zie het Algemeen Dagblad van vandaag). Ik weet niet waaraan die man lijdt, maar kennelijk heeft hij in ieder geval geen 'actieve herinnering' (meer?) aan de Verenigdestaatse oorlogsmisdaden in Vietnam (met napalm-bombardementen), Irak (bombardementen met fosfor), Libië, enz. of de Israelische 'precisie-bombardementen' op de Gaza-strook, in reactie op de vliegende kachelpijpen van Hamas, waarvan er soms wel eens een ergens in Israel terechtkwam...
Of de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië?

Of zou Rutte misschien een heel speciaal woordenboek voor politici gebruiken, waarin aan woorden een heel andere betekenis gegeven wordt... een soort Nieuwspraak, maar dan nog misleidender dan de door George Orwell bedachte taal.

Het is goed dat Zelenski niet vlucht (RTL Nieuws)

RTL Nieuws wijdde enkele dagen geleden een stukje aan de Oekraïense president Zelenski die op zijn post blijft. Dat is goed voor de strijdbaarheid van het Oekraïense leger.

"Een leider die op de vlucht gaat doet de soldaten de moed in de schoenen zakken," stelt het artikel, en daarna wordt verwezen naar het verleden, toen "verschillende leiders hun land ontvlucht" waren, zoals in Afghanistan, waarna de Taliban snel kon binnenvallen.

Het is mij alleen niet duidelijk waarom daarbij verwezen moet worden naar Afghanistan. Ook 'onze eigen' koningin Wilhelmina wist niet hoe vlug ze in 1940 stiekem (zonder instemming van de Staten-Generaal, en dus onwettelijk) Nederland ontvluchtte, terwijl de Belgische koning gewoon op zijn post bleef. Ook de Deense koning bleef zitten en heeft er zelfs voor kunnen zorgen dat er door de nazi's maar enkele joden werden opgepakt, nadat hij zelf een jodenster ging dragen, een voorbeeld dat door veel Denen werd overgenomen.

Ook Willem A. heeft al blijk gegeven van zijn koninklijke vluchtbaarheid: toen op de Dam in Amsterdam op 4 mei 2010 iemand zijn keel schraapte, was hij (een van) de eerste(n) die uit de buurt probeerde(n) te komen...