zaterdag 25 juli 2020

Corona zegt ook wat over het kapitalisme (overgenomen artikel)

Dit artikel is overgenomen uit «De Rode Morgen» van juli 2020.


Een virus is een virus. Het kan gebeuren dat een virus overspringt van dier op mens. Het kan gebeuren dat het een zeer dodelijk en besmettelijk virus is. Maar het tekort aan IC-bedden en IC-verpleegkundigen - dat is kapitalisme.
Bezuinigen om de vorige crisis te betalen en om het aandeel van de rijken in de maatschappelijk geproduceerde rijkdom te vergroten. Bezuiniging op de arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel. Het opdrijven van de werkdruk. Het ontbreken van onderzoek naar geneesmiddelen tegen een virus als corona. Dat is allemaal kapitalisme.

De uitbraak van SARS in 2002 bracht overal onderzoek naar corona-medicijnen op gang. Maar al snel bouwden regeringen en de grote farmaceuten het onderzoek af: er waren voordeliger investeringen te doen. Dat is kapitalisme.
Corona is wat het is - maar geen vinger uitsteken om besmettingen in de verpleeghuizen en onder arbeidsmigranten te voorkomen - ook dat is kapitalisme
SOCIALISTISCHE GEZONDHEIDSZORG OP PEIL

Niet dat er niet is gewaarschuwd. Na SARS in 2002 en MERS in 2012 verschenen er vele waarschuwingen: we moeten ons voorbereiden op een pandemie. Maar die voorbereiding kwam mooit van de grond, dat is het kapitalisme. Belangrijker was het de winsten te verhogen - met soepele milieuregels, met flexibilisering, met afbraak van uitkeringen en voorzieningen, met de uitbreiding van het wegennet, de havens, Schiphjol. Belangrijker was het om monopolies te lokken naar belastingparadijs Nederland. De pandemie, dat zien we later wel. Dat is kapitalistische logica. Landen en bedrijven die de concurrentieslag willen willen, kunnen geen geld 'verspillen' aan volksgezondheid, milieu en andere zaken die juist voor de gewone mensen van belang zijn.
Dat is in het socialisme anders. In het socialisme zijn de productiemiddelen maatschappelijk bezit, niet om maximale winst te maken voor enkelen, maar om te produceren wat de gewone mensen nodig hebben. Dus in een socialistische economie is de gezondheidszorg op peil, staat het onderzoek naar en de productie van medicijnen ten dienst van het volk, worden vooral zoveel mogelijk maatregelen getroffen om een pandemie effectief te bestrijden: onderzoek naar medicijnen, voldoende bedden en geschoold personeel, echte zorg voor kwetsbare groepen, een gezondheidsorganisatie die op de massa steunt.


ZONDER PARASIETEN

Corona is corona. Elke economie krijgt klappen bij een pandemie, maar dat de grootste bedrijven het grootste deel van de 'hulp' ontvangen, dat is kapitalisme. Niet de flexwerkers die er als eersten uitvliegen, niet de andere werkers met een vast contract die volgen, niet de ZZP'ers, niet het midden- en kleinbedrijf, maar de grootste bedrijven - in industrie, dienstverlening en de financiële sector - die vangen de meeste miljarden.
Ook de honderden miljarden waarmee de centrale banken nu staats- en bedrijfsleningen opkopen dienen de grote monopolies: ze houden de rente laag, blazen de beurskoersen omhoog en dienen de beleggers tot zekerheid. Dat is kapitalisme.
Lufthansa krijgt negen miljard euro steun en kondigt aan 22.000 banen te schrappen. Air France-KLM krijgt meer steun en zal ook duizenden banen schrappen. Zo verloopt de concurrentie in het kapitalisme. Om klaar te zijn voor de strijd na de crisis krijgen de grote bedrijven miljarden (zelf betalen ze nauwelijks belasting). De werkers worden niet alleen ontslagen, maar moeten ook die miljarden steun financieren.
In het socialisme is dat anders. Daar is geen klasse van parasieten die de rijkdom uit de maatschappij zuigt en de werkers arm achterlaat. De rijkdom die in het socialisme wordt geproduceerd dient de werkenden. Zonder een klasse van uitbuiters aan de top van de maatschappij kan iedereen een menswaardig leven hebben: een vaste baan, goed onderwijs, gratis zorg, betaalbare woningen. Als de economie klappen krijgt, dan worden de reserves gebruikt voor de mensen die dat het meest nodig hebben.


CONCURRENTIE OF SAMENWERKING

Corona is corona. Maar de manier waarop de concurrentie nu wordt opgedreven dat is kapitalisme. Strijd om mondkapjes, strijd om beademingsmachines, strijd om het vaccin. Strijd om wie de dienst uitmaakt in de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het zwartmaken van imperialistische tegenstrevers en zichzelf chauvinistisch op de borst slaan, dat is kapitalisme. Die concurrentie wordt niet alleen met economische en politieke middelen uitgevochten. Uiteindelijk wordt de strijd ook met militaire middelen gevoerd. Elk gewapend conflict draagt het stempel van imperialistische concurrentie.
De VS betaalde farmaceut Sanofi een onbekend bedrag om als eerste van werkzame vaccins voorzien te worden. President Macron protesteerde direct: Sanofi was Frans, waarom zouden de Fransen niet als eersten het vaccin krijgen. Topman Hudson liet weten dat de VS en China meer hun best doen om werkzame vaccins te krijgen, Europa liep achter. Met andere woorden: leg meer geld op tafel. Curevac uit Duitsland werd bijna overgenomen door de VS omdat het aan een kansrijk medicijn werkte. De EU stak snel 80 miljoen euro in het bedrijf om Europa in de concurrentieslag staande te houden. Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië kochten alvast 300 tot 400 miljoen vaccins die farmaceut AtraZeneca wellicht ooit gaat produceren.
Elk groot imperalistisch land of blok wil als eerste een vaccin, niet zozeer vanwege de volksgezondheid, maar vooral om als eerste weer uit de startblokken te kunnen schieten. Trouwens - en ook dat is kapitalisme - alle succesvolle medicijnenonderzoeksgroepen beginnen op universiteiten die met belastinggeld zijn gefinancierd. Zodra er uitzicht is op winst komt de zaak in handen van een farmaceut die er aan gaat verdienen.
Ook dat gaat in het socialisme anders. Socialisme wordt niet gekenmerkt door concurrentie, maar door samenwerking. Samenwerking tussen arbeiders en technici om de productie vooruit te brengen. Samenwerking om de balans tussen mens en milieu te herstellen. Samenwerking tussen de landen tot wederzijds voordeel.
En als het gaan om een nieuw vaccin: samenwerking tussen alle wetenschappers die zich daarvoor inspannen. Niet honderd met elkaar concurrerende onderzoeksgroepen zoals nu, geen monopolisering van kennis, geen octrooien, geen Big Pharma die van de volksgezondheid een verdienmodel maakt. Corona toont aan dat het kapitalisme overleefd is.
Zie meer berichten van «De Rode Morgen» op hun website.
Mail voor een proefabonnement (2 nummers gratis) of een jaarabonnement (€ 16,00 per jaar) naar redactie@rodemorgen.nl.

Opmerking van Dwarslezer: In het bovenstaandeartikel wordt uiteraard niet verwezen naar het (niet-)socialisme van de (Nederlandse) PvdA en haar buitenlandse zusterpartijen. De PvdA (en zelfs haar vooroorlogse verschijningsvorm, de SDAP, Sociaal-Democratische ArbeidersPartij) is nooit meer geweest dan een sociaaldemocratische partij, maar op dit moment is het gewoon een ordinaire neoliberale partij, ook al spreekt de gelijkgeschakelde Nederlandse pers nog steeds over de PvdA als "de socialisten".
Helaas zullen er hier en daar nog wel PvdA-leden met socialistische idealen zijn, mensen die hun energie beter op een andere manier zouden kunnen gebruiken.

donderdag 16 juli 2020

Het blijft oppassen met koppen!

De (gratis) populair-wetenschappelijke webpublicatie Scientias had gisteren een artikel onder de titel Experts stellen nogmaals: 5G is niet schadelijk voor de gezondheid. Omdat ik al jaren mijn twijfels heb over de gezondheid van alle electromagnetische velden die -zeker na de invoering van de mobiele telefonie- van de aarde steeds meer een soort grote magnetron aan het maken zijn, was ik zeer benieuwd naar de wetenschappelijke redenering van die "experts"...

Die redenering blijkt dus behoorlijk tegen te vallen, en dat wordt al meteen door de onderkop. Die stelt namelijk dat "binnen de huidige blootstellingslimieten [...] weinig tot geen risico [lijkt] te bestaan op nadelige gezondheidseffecten. Let goed op het koppelwerkwoord: lijken! Ze hebben dus nog helemaal niets bewezen. Sterker nog, hun 'conclusies' gelden ook nog eens alleen "binnen de huidige blootstellingslimieten", en die zijn vooral op hoop van zegen bepaald. Die hebben niets te maken met de gezondheid van de mensheid als geheel, maar met een acceptabel risico. Als bijvoorbeeld 0,3% van de bevolking wel nadelige gezondheidseffecten ondervindt, wordt dat beschouwd als een aanvaarbaar risico. Die 0,3% zijn dan 'collateral damage', zoals de Verengdestaatse oorlogsmachine die ook altijd incalculeert bij haar koloniale oorlogen.

Het artikel merkt verder op dat "onderzoekers van een nieuwe studie[...] korte metten [maken]" met de angst voor de gezondheid, maar in de volgende zin wordt toch niet meer verteld dan het hierboven gemelde over "weinig tot geen risico" en "binnen de huidige blootstellingslimieten".

We moeten echter kennelijk hoe dan ook begrijpen, dat we die "meer capaciteit" en een "hogere snelheid" van de verbinding absoluut nodig hebben om het snel groeiende "dataverkeer op de huidige draadloze netwerken te beheren".

MAAR: is al dat dataverkeer noodzakelijk? "Vroeger" waren er telefooncellen (bij manier van spreken op elke straathoek), van waaruit mensen andere mensen konden opbellen als er iets te melden was. Een heel groot deel van de gesprekken die momenteel mobiel gevoerd worden -en ik heb er heel wat gehoord (althans meestal de helft ervan) tijdens mijn vele jaren als treinforens- is bepaald niet noodzakelijk ("waar ben je nu?""O, ik zit in de trein."), al zullen de bellers ook dit belangrijk vinden. Ik heb sterk de indruk dat de bellers zich vervelen, terwijl reizen per trein toch bij uitstek mogelijkheden biedt om wat te lezen, of eventueel een kruiswoordpuzzle te maken.

En het lijkt mij ook bepaald niet noodzakelijk dat mijn ijskast regelmatig nieuwe spullen bestelt bij de supermarkt als mijn voorraad op aan het raken is. En misschien is het wel aangenaam warm als ik onderweg naar huis mijn verwarming vast een beetje opstook, maar noodzakelijk is ook dát niet bepaald.

Bovendien, in deze tijd van klimaatproblematiek leidt al dit dataverkeer ook tot meer energiegebruik, lees energieverspilling.

Als we trouwens op de huidige voet doorgaan met meer en snellere dataverbindingen, zijn over een aantal jaren alle (en ik bedoel letterlijk alle!) frequenties opgebruikt, en zal er niets anders opzitten dan koeriers sturen met onze berichten, zoals een aantal eeuwen geleden, en dat is bepaald niet sneller!

zondag 12 juli 2020

Verdere verZIEKERING van de zorg in Nederland

Goede opmerkingen in De Telegraaf van 23 juni dit jaar van cardioloog Janneke Wittekoek over de plannetjes van CDA-voorpersoon Hugo de Jonge (het bekende maatje van Mark R. bij diens recente TV-optredens) voor het verder beperken van de vrije artsenkeuze. Toch nog iemand die niet de hele dag als een zombie alles slikt wat de Roverheid ons voorschotelt.


Ja, dat was wel een goede uitvinding van die VVD-patsers (onder minister Hans Droogeworst) die ZorgverZIEKeringswet in 2005. Goed, althans voor de aandeelhouders en andere nuttelozen (managers e.d.) van de verZIEKeraaars.

En het meest achterlijke en walgelijke van de hele toestand is dat het Nederlandse kiesvee dit gewoon over zich heen laat komen, terwijl iedereen met een gezond verstand kan bedenken (ZOU hebben moeten kunnen bedenken) dat de zorg alleen maar duurder kan worden (en dus -uiteraard- is geworden) wanneer er aandeelhouders tevreden gehouden moeten worden. 

Hoe veel (weinig eigenlijk) Nederlanders zijn er eigenlijk nog met een gezond verstand? Al vele jaren geleden is er een campagne opgestart voor een Nederlands Zorgfonds, maar die is blijven steken bij enkele honderdduizenden handtekeningen... 
Betekent dit dat de overige miljoenen Nederlanders hun verstand al kwijtgeraakt zijn door het TeleVullis dat dagelijks via steeds meer televisiezenders over ons (hen!) wordt uitgestort, en/of door het steeds goedkoper lijkende bier (zie de reclames in de folders van de supermarkten - en vóór het weekend in de winkelwagentjes)?

Of zijn ze misschien het slachtoffer van een zichzelf op deze manier zelfvervullende profetie, dat regeringen per definitie niet te vertrouwen zijn?

Als we ons maar met genoeg medemensen verenigen kunnen we ons wel degelijk verdedigen tegen de willekeur van de grootgraaiers! Maar dan moeten we ons ook niet tevreden stellen met op Facebook deelnemen aan een "demonstratie", waarbij we onszelf -vanuit onze luie stoel- laten vertegenwoordigen door een getekend poppetje!