zondag 3 oktober 2010

Obama snapt er geen bal van...


Het is natuurlijk heel vervelend als je wordt beschuldigd van iets, waarvan je niet kunt bewijzen dat je het niet gedaan hebt. Dat overkwam het régime van de Verenigde Staten ruim een week geleden, toen de Iraanse president Mahmoud Ahmadineyad zei dat de regering van de VS achter de aanslagen van 11 september 2001 zat (NRC, 24 september 2010). In werkelijkheid zei hij in zijn toespraak (lees hier de volledige tekst, in het Engels) tot de 65e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties letterlijk:
Bij het identificeren van degenen die verantwoordelijk waren voor de aanval, waren er drie standpunten:
1. Dat een erg machtige en complexe terroristische groep, die in staat was alle lagen van de Amerikaanse geheime dienst en veiligheid te omzeilen, de aanval uitvoerde.
Dit is het hoofdstandpunt, dat wordt aangevoerd door Amerikaanse politici.
2. Dat sommige sectoren binnen de VS-regering de aanval op poten gezet hebben om de teruglopende Amerikaanse economie en de greep op het Midden-Oosten te herstellen en om ook het Zionistische régime te redden.
De meeste Amerikanen evenals andere landen en politici zijn het eens met dit standpunt.
3. Hij werd uitgevoerd door een terroristische groep, maar de Amerikaanse regering ondersteunde en profiteerde van de situatie.
Dit standpunt heeft kennelijk minder voorstanders.
[vertaald door Dwarslezer]
Men hoeft voorwaar niet heel intelligent te zijn om twijfels te hebben bij diverse van de zogenaamde bewijzen, die worden aangevoerd om aan te tonen dat de aanval volstrekt onverwacht uitgevoerd werd door 19 terroristen. Zie hierover o.a. mijn artikel Zijn wij de bedrogenen of zij? van 18 november 2007. En anders zijn er nog talloze verwijzingen te vinden via o.a. de volgende websites:
- www.waarheid911.nl
- het Journal of 9/11 Studies;
- Truth & Lies of 9/11 (diverse video's en films);
- September 11 News.com;
en nog een heleboel andere sites...

Een heel interessant boek in dit verband is ook A Pretext for War van James Bamford uit 2004, die aan de hand van o.a. gedeclassificeerde documenten een duidelijke link legt met Paul Wolfowitz, een van George Bush' vertrouwelingen, Richard Perle, Doug Feith, L. Marc Zell, en talloze anderen (waaronder diverse zionisten), die al in de jaren 1990 probeerden om president Clinton over te halen om voor Israel Sadam Hussein af te zetten en daartoe Irak aan te vallen. Clinton ging daar niet op in, maar met George W. Bush hadden ze minder moeite.

Of denk anders eens over wat collega-blogger Alles Schall und Rauch zo'n twee jaar geleden schreef: 
De meest absurde 9/11-samenzweringstheorie van allemaal is de officiële versie van de VS-regering, dat een zieke Bin Laden uit een hol in Afghanistan met zijn 19 amateurs de beste en de duurste luchtmacht ter wereld uitschakelde en Amerika aangevallen heeft.
En wie geïnteresseerd is in nog een pikant detail: voor het onderzoek naar de avontuurtjes van Bill Clinton en Monica Lewinsky werd in totaal 47 miljoen dollar uitgegeven (zie hierover een artikel van Associated Press van 2 october 1999 - het is wel zaak het hele artikel te lezen, want de kop is erg misleidend), terwijl voor het onderzoek naar de aanslagen op 11 september 2001 door de '9/11 Commission' slechts 15 miljoen dollar uitgetrokken werd (zie de site van de National Commission on Terrorist Attacks upon the United States).

Dat Ahmadineyad een oproep doet aan de Verenigde Naties om de aanslagen van 11 september 2001 te onderzoeken, is gezien de slapjanusheid waarmee het onderzoek door het Verenigdestaatse régime zelf is uitgevoerd, ten volle gerechtvaardigd, zeker in aanmerking genomen de gevolgen van deze aanslagen en de op grond van het 'onderzoek' gerechtvaardigde en gevoerde oorlogen, die intussen al honderdduizenden doden en nog veel meer gewonden veroorzaakt hebben - zeker als we al die oorlogsslachtoffers afzetten tegen de afgerond 3.000 slachtoffers van de aanslagen op 11 september 2001 (2.766 in New York volgens officiële cijfers van de VS-regering, en waarschijnlijk nog enkele slachtoffers in het Pentagon).

Als Barrack 'No, We Cannot' Obama met zijn mond vol tanden staat en niets anders weet te zeggen dan dat Ahmadineyad "schandalig en beledigend" was (Trouw, 24 september 2010), is dat niets anders dan een overtuigend gebrek aan tegenargumenten. Overigens is het alleszins te rechtvaardigen dat Ahmadineyad "beledigende" en hatelijke termen gebruikt, gezien de manier waarop de Verenigde Staten zijn land onder druk zet en bedreigt met militaire actie; terwijl de enige echte schurkenstaat in het Midden-Oosten, Israel, ongestraft kan verder gaan met het bezetten van Palestijns gebied en het vernederen, uithongeren en vermoorden van Palestijnen.
Het feit dat Catherine Ashton, hoofd van de Europese diplomatie bij de VN, de woorden van Ahmadineyad "onaanvaardbaar" vindt (Público, 24 september 2010) en dat vertegenwoordigers van diverse medeplichtigen van de Verenigdestaatse koloniale politiek (waaronder uiteraard Nederland) de zaal verlieten (NRC, 24 september 2010), is niets anders dan een slaafse steunbetuiging aan Barrack 'No Change' Obama.


Het kan trouwens ook geen kwaad om de hele anti-moslim-hetze in West-Europa te zien als een rechtstreeks gevolg van de aanslagen op 11 september 2001. Of, zoals Erik de Ruijter op 2 oktober in Trouw schreef in een reactie op een artikel over de strafzaak tegen Geert Wilders: "Onderzoek 9/11 als je Wilders wilt ontmantelen. De hele (wegkijk)politiek is schuldig aan deze ramp: www.waarheid911.nl."

zaterdag 2 oktober 2010

Een obsceen streven (column van Luuk Koelman)

Getallen en mensenlevens, ze zijn soms lastig te begrijpen. Zo wil minister Klink van Volksgezondheid de 'vermijdbare sterfte' bij pasgeborenen terugdringen.

Dat heeft een commissie van wijze mannen hem aangeraden. In Nederland sterven jaarlijks 17.000 baby's tijdens of kort na de bevalling. Vierhonderd van hen overlijden 'vermijdbaar', oftewel onnodig. Vraag ik me toch af: welke minister van Volksgezondheid heeft een commissie nodig die hem adviseert de vermijdbare sterfte bij pasgeborenen terug te dringen? Moet de brandweer worden geadviseerd zoveel mogelijk mensenlevens te redden?

Lees hier de volledige tekst van deze column, op 30.09.2010 gepubliceerd in Metro.

vrijdag 1 oktober 2010

Was het slechts een droom?


Afgelopen nacht droomde ik over Adolf Hitler, die tegelijk zowel Barack "No Change" Obama was, als George "War" Bush. Hitler had net Oostenrijk geannexeerd (dat echter op de plaats van Colombia lag), en daarna Tsjecho-Slowakije bezet (dat op de plaats van Honduras lag). Ik zag de Europese Unie, die Chamberlain afvaardigde naar München (dat de hoofdstad bleek te zijn van de VS). Na terugkeer van zijn gesprek met Hitler/Obama/Bush zei hij echter niet -zoals ik eigenlijk verwachtte- dat we niet bang hoefden te zijn voor oorlog, maar dat Tsjecho-Slowakije/Honduras zijn interne problemen zelf moest oplossen. Daarna werd de hoofdstad van Polen, Quito, overvallen, maar er werd niet eens de oorlog verklaard aan de hoofdschuldigen in Berlijn/Washington, er werd alleen steun betuigd aan de Poolse president Rafael Correa...

Gelukkig bleek het vanmorgen niet veel meer te zijn geweest dan een gruwelijke nachtmerrie. Correa is nog steeds de president van Ecuador.

Toch is wat er gisteren gebeurd is in Ecuador ook een duidelijke waarschuwing. Deze keer is het de door Washington geleide fascistische bendes niet gelukt de macht in handen te krijgen, evenmin als in 2002 in Venezuela. In Honduras lukte het verleden jaar echter wel (met de nadrukkelijke morele steun van o.a. de Nederlandse VVD-er Van  Baalen en anderen van zijn soort), en de Washingtonse huurmoordenaars zullen hun inspanningen verdubbelen, omdat de kapitalistische bendes van de VS (met steun van de EU en Israel) vinden dat zij het exclusieve recht hebben op de grondstoffen van de hele wereld.

Het is werkelijk tijd dat iedereen NU écht wakker wordt, en zich daarna niet omdraait om verder te slapen, maar zich de ogen uitwrijft en beseft dat de wereld in groot gevaar is, niet alleen om helemaal onderworpen te worden aan de kapitalistische belangen van de Washingtonse mafia, maar zelfs om volledig vernietigd te worden door het militaire geweld dat de VS menen te mogen gebruiken.