maandag 31 december 2007

Concentratiekampen in Amerika

Al jaren schreeuwen ‘conspiracy-websites’ over het bestaan van concentratiekampen in Amerika. Hoewel al geruime tijd videos van dit soort kampen op Internet te vinden zijn durfden slechts weinigen de informatie serieus te nemen. Maar sinds 2006 valt er weinig meer te ontkennen, nu o.a. FoxNews en de New York Times rapporteerden dat Halliburton voor een half miljard dollars aan orders heeft ontvangen voor de bouw van gigantische detentiekampen voor het geval er “vanwege een noodtoestand een vloedgolf aan immigranten het land binnen zou komen”. Andere mogelijkheden waarvoor dit soort detentiecentra nodig zijn, aldus woordvoerders van het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid, zijn natuurrampen en “nieuwe programma’s waarvoor aanvullende detentie-ruimte benodigd is”. Na het officieel bekend worden hiervan werd in de media wild gespeculeerd dat de gigantische detentiekampen gebruikt zouden kunnen worden voor het opsluiten van Amerikaanse burgers, zoals de complotdenkers al tien jaar verkondigen. Maar volgens de autoriteiten ontbreekt voor dat soort aantijgingen elke grond.

Lees het volledige artikel op Vrijheids.net!

zondag 30 december 2007

Godsdienst? Een en al ellende!

Hebben godsdiensten eigenlijk wel ooit iets positiefs opgeleverd?

Tot nog niet heel erg lang geleden dacht ik dat godsdienst in het begin van het bestaan van de mensheid een handig middel was om mensen te leren gezond te leven. Een voorbeeld was het 'van god afkomstige' verbod op het eten van varkensvlees: varkens waren immers onreine dieren. Zonder deze regel zouden veel mensen aan een salmonella-vergiftiging overleden zijn. Nu denk ik daar anders over. Net zoals de gevaren van bliksem, vuur of bepaalde giftige planten (denk maar aan de gevlekte scheerling), zouden de mensen ook zonder goddelijke geboden wel de risico's ontdekt hebben van het eten varkensvlees.

De ontwikkeling van de litteratuur en schilderkunst zou zich ook zonder godsdiensten hebben voorgedaan. Michelangelo zou zonder de Sixtijnse Kapel beslist andere mooie dingen geschilderd hebben, en ook Mozart en Bach zouden zonder hun Krönungsmesse, resp. Passionen prachtige muziek gecomponeerd hebben. En ook zonder de islam zouden de Arabieren er wel voor gezorgd hebben dat in de Middeleeuwen de wetenschap op een uitzonderlijk hoog peil kwam.

Wat godsdiensten wél opgeleverd hebben is een blijvende reeks excuses om oorlogen te voeren, om landen te veroveren (denk maar aan de kruistochten) en om mensen te bestelen (denk maar aan wat er gebeurde met de bezittingen van degenen die door de Inquisitie vermoord werden) of denk maar aan de Britse techniek om Ierland onder controle te houden (het overplaatsen van niet-katholieke Schotten naar Ierland, waardoor nu nog steeds in Noord-Ierland ernstige spanningen bestaan tussen zogenaamde katholieken en protestanten, maar in werkelijkheid Ieren en afstammelingen van Schotten).

In Duitsland is nu ook weer een rel ontstaan, omdat een aflevering («Wem Ehre gebührt») van de televisieserie «Tatort» een incestgeval behandelt, waarin een alawitisch meisje verkracht wordt door haar vader en daardoor zwanger raakt. Ze krijgt alleen steun van een soennitische vriend en bekeert zich tot het soennisme, waarna haar vader haar vermoordt. (Berliner Morgenpost) De scenariste (en regisseuse) van de aflevering is overigens de regelmatig bekroonde Angelina Maccarone.

De alawieten vormen een gematigde stroming binnen de islam, die in Turkije zo'n 20 miljoen leden telt, maar daar desondanks toch niet erkend wordt als godsdienstige stroming. Onbegrijpelijk is het dan ook niet dat de alawitische gemeenschap zich door deze
«Tatort»-aflevering negatief bejegend voelt.

Probeer je nu eens voor te stellen dat in deze aflevering een Noorse vader zijn dochter zou bezwangeren en zij alleen steun zou krijgen van een Zweedse vriend en de Zweedse nationaliteit zou aannemen en dat de Noorse vader zijn dochter zou vermoorden... Zouden er dan 30.000 in Duitsland wonende Noren naar Keulen trekken om er te demonstreren tegen het TV-programma - zoals nu gebeurt (De Morgen)? Ik gebruik hier met opzet Noren en Zweden, omdat bij een grote meerderheid van mensen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika maar moeilijk vast te stellen is wat voor hen belangrijker is: hun godsdienst of hun nationaliteit.

Vandaar dus mijn vraag naar positieve aspecten van godsdiensten...

Toegegeven: zonder godsdiensten (die evenveel bestaansrecht hebben als bijvoorbeeld het vertrouwen op een geluksdubbeltje) zou het veel moeilijker zijn (en geweest zijn) om mensen te manipuleren. Maar waarom zouden mensen gemanipuleerd moeten worden, of liever: in wiens belang?

In een ware democratie, zoals de meeste naties beweren te zijn, is manipulatie ongewenst. In een ware democratie weten de bewoners precies wat er aan de hand is en zorgen de door de bewoners gekozenen ervoor dat wordt gehandeld conform de wensen van de kiezers. Zonder manipulatie (zoals van de nep-christenen van de Balkenbende, van de oorlogsmisdadigers van de Bush-bende, of van het voormalige opperhoofd van de Inquisitie, de ayatollah van Rome, die mensen hun geluk wil ontzeggen, omdat volgens zijn eigen interpretatie van zijn heilige sprookjesboek homosexualiteit en echtscheiding niet toegestaan zijn) en vooral zonder hun beleid te laten bepalen door heel oude teksten, waarvan bovendien door talloze vertalingen intussen niet veel origineels meer over is - en die zich bovendien op diverse plaatsen tegenspreken.

zaterdag 29 december 2007

Benazir Bhutto: Osama Bin Laden is vermoord...

In een op 2 november uitgezonden interview legde de inmiddels toch nog vermoorde Benazir Bhutto aan David Frost uit wat ze gedaan had naar aanleiding van de tegen haar gepleegde aanslag bij haar aankomst in Pakistan. In de loop van het interview (na ongeveer 6 minuten en 10 seconden verwijst ze ook naar het feit dat Osama Bin Laden vermoord is (en dat op een toon alsof het iets was waarvan iedereen op de hoogte is).

Het vreemde is dat tot op heden, bijna twee maanden na de uitzending van het interview, deze moord nog steeds niet officieel bekend is gemaakt, of dat er tenminste een onderzoek naar gestart is... Of heeft misschien de bende van George Bush de internationale pers zó onder druk gezet dat die het nieuws geheim houdt? Het is duidelijk dat, wanneer Bin Laden daadwerkelijk niet meer in leven is, er een nieuw smoesje bedacht zal moeten worden om de kolonialistische oorlogen te handhaven...

Hier volgt eerst een opname van het volledige interview met Benazir Bhutto:

Hierna nog een opname van het betreffende fragment:

Met dank aan YouTube!

vrijdag 28 december 2007

Pakistan: wie vermoordde Benazir Bhutto?

„Jullie creëren een Frankenstein“, merkte de toenmalige Pakistaanse premier Benazir Bhutto ooit op tegen de Amerikaanse president George H. W. Bush. Bhutto doelde op de macht en kracht van extremistische Islamitische bewegingen in haar land, die door de Amerikanen en haar eigen veiligheidsdienst ISI werden gevoed en beschermd. Frankenstein zal uiteindelijk op 27 december 2007 met pistoolschoten en een bomexplosie Bhutto’s leven nemen...

Lees het volledige artikel, van de hand van Donkerdoorn, bij Zaplog.

Wat is de zin van kersttoespraken? (1-a)

Het doet me deugd dat ook de Metro van gisteren constateerde dat Beatrix zich er in haar kersttoespraken met een Jantje-van-Leiden van afmaakt. Elk jaar zegt ze dat het niet goed gaat met de wereld, al doet ze het dan elke keer met andere woorden...

Ook gebruikt ze moeilijkere woorden dan haar moeder Juliana... Misschien omdat de kerstboodschappen bij Juliana uit haar hart kwamen en ze voor Bea niet meer zijn dan een verplicht nummertje?

woensdag 26 december 2007

Wat is de zin van kersttoespraken? (3)

Ook de paus van Rome, de vroegere baas van de Congregatie voor de Geloofsleer (in het verleden beter bekend als de -bloeddorstige- Inquisitie) heeft weer eens wat mogen vertellen ter gelegenheid van kerstmis, het aangepaste midwinterfeest van de oude Germanen). Een van de belangrijkste feiten daarin is (de Corriere della Sera vermeldt het althans in de titel én aan het eind van zijn artikel!) het feit dat hij zijn zegen in wel 63 talen heeft uitgesproken (één taal meer dan de 62 van 2006. Chapeau, paus Rat!)

De rest van zijn obligate geprevel kunnen we ons wel voorstellen... Om te beginnen moet Italië het gezin en het leven verdedigen: "Moge de edele Italiaanse staat [wat er aan Italië edel is, kan ik niet bedenken, maar misschien is het wel gewoon een slijm-opmerking] deze culturele en godsdienstige erfenis bewaren voor het opbouwen van een hoopvolle toekomst."

Ook vraagt hij om vrede in de door wapens geteisterde plaatsen op de wereld, waarbij hij met name verwijst naar de hoorn van Afrika, het Midden-Oosten en uiteraard het 'Heilige Land' [wat er in dat land nog heilig is mag joost weten, ik kan niets bedenken!]. Ook het terrorisme krijgt natuurlijk een vermelding, maar ook hier worden de ware schuldigen niet genoemd: de kapitalistische uitbuiting van grote delen van de wereld, en de godsdienstige vooroordelen, die maar al te gemakkelijk ge- en misbruikt worden als rechtvaardiging voor geweld.

Wat is de zin van kersttoespraken? (2)

Ook de koning van Spanje (zoals we weten, aan zijn baan geholpen door de fascistische dictator Franco) is niet achtergebleven ter gelegenheid van kerstmis.

Zoals we hebben kunnen horen (of lezen in bijv. NorteCastilla) roept hij ons, alle democraten, op ons te verenigen tegen het terrorisme.
Dat terrorisme, dat als het al niet is uitgevonden dan toch in ieder geval geprovoceerd wordt door de kapitalistische internationale van de Verenigde Staten met hun trouwe marionetten van de Europese Unie. Toch, aangezien hij kennelijk "definitief wil afrekenen met het terrorisme", zou ik graag willen weten wat hij van plan is om een eind te maken aan het kapitalisme, dat op basis van zijn eigen doctrine niets anders kan dan agressie opwekken in zijn slachtoffers, en dat is niet meer de Verenigdestaatse en Europese arbeidersklasse (die haar klassebewustzijn is kwijtgeraakt door haar verslaving aan het TV-vullis, dat haar te allen tijd voorziet van steeds grotere doses 'sport' en soap), maar degenen die in de landen van de zogenaamde derde wereld leven (of eerder: overleven). Deze agressie van de slachtoffers van het kapitalisme wordt aangeduid als 'terrorisme' om het kapitalistische terrorisme te verhullen, dat ons wordt voorgeschilderd als zelfverdediging.

Na nog een gratuite verwijzing naar de problemen (die in geen enkele politieke toespraak mogen ontbreken) van de hoge woonkosten, de werkloosheid en de maatschappelijke ongelijkheid, verkondigt hij ook nog "onze nabijheid, onze bewondering en respect voor hun respectievelijke en hechte identiteiten [van de naties in Latijns-Amerika], en vooral, onze solidaire steun voor hun toekomst".
Ja ja, dat is wat in het Engels "damage control" (schadebeheersing) genoemd wordt, na zijn gedrag in Santiago de Chile anderhalve maand geleden (zie mijn artikel Kolonialistische arrogantie van 18 november dit jaar).

Wat is de zin van kersttoespraken? (1)

Beatrix heeft weer eens van zich laten horen. Het is natuurlijk goed dat ze iets doet voor haar ruim bemeten zakgeld, maar dan vraag ik me wel af, waarom ze dat dan niet doet voor iedere Nederlander. Ze begint namelijk haar kersttoespraak al meteen met "het licht van gods liefde", en aangezien niemand ooit heeft kunnen aantonen dat er een god bestaat (het is véél gemakkelijker te bewijzen dat die niet bestaat), begint ze al meteen met iets leegs.

Ze vertelt dan nog iets over de in Nederland "in recht" vastgelegde democratie, die ook "respect voor minderheden" heeft (behalve dan kennelijk voor mensen die geen geloof hechten aan de bewering van christelijke schriftgeleerden).

Iedereen moet zich, aldus Beatrix, houden aan de "grenzen van de wet", "ongenuanceerde oordelen" moeten worden bijgesteld en "negativisme" moet worden doorbroken. Een "dialoog wordt mogelijk" als "allen [...] bereid zijn ook éigen zekerheden in de discussie te betrekken". En "wie van kinds af vertrouwen meekrijgt zal ook eerder wantrouwen kunnen overwinnen en gemakkelijker anderen respecteren en ontzien".

Haar slotwens voor een "gezegend kerstfeest" leg ik naast me neer, omdat ik op de eerste manier geen zegen wens van een niet-bestaande entiteit, maar vooral omdat ik geen 'zegen' wens voor een 'feest' van één dag, maar voor een heel jaar, voor de hele eeuwigheid.

Zoals gebruikelijk staat ook deze kersttoespraak weer bol van gemeenplaatsen zonder feitelijke betekenis.

Voor een volgende gelegenheid zou ik daarom Beatrix de tip willen geven om eens helemaal duidelijk te zijn en écht te zeggen waar het op staat. Om te beginnen zou ze dan moeten uiteenzetten waarom er tegenwoordig zo veel wantrouwen heerst in Nederland. Dat komt niet, ook al suggereert ze dat, omdat kinderen "van kinds af" geen vertrouwen meekrijgen, maar omdat degenen die in Nederland de macht (menen te mogen) uitoefenen ons al jarenlang belazeren. Dat gebeurt door liegen en het verdraaien van feiten.

Ondanks het feit dat ik ben opgevoed in vertrouwen en in principe mensen nog steeds vertrouw, is het overduidelijk dat degenen die zogenaamd door ons gekozen worden de macht ten eigen voordele misbruiken. Die zogenaamde overheid houdt zich uiteraard wel aan de Nederlandse wetgeving, maar dat is niet moeilijk, omdat zijzelf die wetten naar behoefte kan oprekken of inperken. In die situatie is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om die mensen te vertrouwen.

Het af en toe gebruiken van intussen uitgeholde woorden als 'respect', 'medemenselijk gedrag' en 'goede voorbeelden' zorgt niet voor een betere samenleving. Die is pas mogelijk wanneer iedereen, en vooral degenen die het 'goede voorbeeld' zouden moeten geven, laten zien wat 'respect' voor hen betekent.

Wanneer mensen als Verdonk en Wilders minderheden willen criminaliseren en deporteren, zou het formele staatshoofd het goede voorbeeld kunnen geven door de minst begunstigden van onze samenleving in huis op te nemen. Woonruimte kan daarvoor het probleem niet zijn. Dát zou nog eens een goede kerstboodschap zijn. En daarvoor hoeft Beatrix zich dan niet achter een bijbel of welk stichtend boek te verschuilen. Zoiets komt, als het goed is, recht uit het hart en niet uit een toespraak.

zondag 23 december 2007

Nu worden we toch wel écht bang? Of ...?

Nadat eergisteren in België veertien terreurverdachten waren opgepakt, die van plan zouden zijn geweest om een voor terrorisme veroordeelde Tunesiër uit de gevangenis in Aarlen te bevrijden, konden we, ook in Nederland op de radiozenders horen, hoe het terrorisme nu al tot onze landsgrenzen was doorgedrongen. Intussen is al wel bekendgemaakt dat ze alle veertien gisteren vrij zijn gelaten, bij gebrek aan bewijs, maar het is tekenend dat de Volkskrant daarbij toch kopt dat Belgische terreurverdachten weer vrij zijn, het blijven dus terreurverdachten, ondanks dat gebrek aan bewijs. Het zal dan ook niet voor niks zijn geweest (dat moeten wij althans denken) dat de Belgische politie de gevangenis van Aarlen doorzocht heeft op wapens en explosieven (en daarbij overigens niets gevonden heeft) (de Volkskrant gisteren).

De aanleiding voor de arrestatiegolf is -volgens de (ook als verdachte gearresteerde) echtgenote van de niet-bevrijde Tunesiër- dat onder meer telefonische contacten met hem verkeerd zijn geïnterpreteerd als voorbereidingen op een aanslag. (De Morgen vandaag) Dat krijg je dus, als overheden zomaar alles en iedereen mogen afluisteren en naar hartelust fantaseren!

Intussen wordt in het land met de meest terroristische overheid, de Verenigde Staten, driftig gewaarschuwd dat hun onderdanen in België maar beter goed kunnen uitkijken. (De Morgen vandaag)
Beetje belachelijk zo'n waarschuwing, want in de Verenigde Staten loop je als burger meer gevaar van de kant van de overheid dan in België voor terroristen...

En als we nu nóg niet bang genoeg zijn om met graagte ál onze nog resterende burgerrechten op te offeren, dan komen er binnenkort nog wel andere aanslagen. Ik heb zo de indruk dat de oefeningen daarvoor al driftig aan de gang zijn. Denk maar aan die kapotgevlogen hoogspanningsleiding ruim een week geleden...

Boze geesten

Eerlijk gezegd heb ik nooit begrepen, waarom mensen (althans in Nederland) op hetzelfde moment waarop ze iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen, een op oorlog lijkende situatie creëren. Het geknal van het vuurwerk is niet van de lucht, de rotjes vliegen in het rond en de straten stinken naar kruitdamp.

Vandaag vertelde een vriend me echter dat dat vuurwerk bedoeld is om de boze geesten af te schrikken. Het lijkt me vreemd dat dit meer is dan simpel bijgeloof, maar omdat ik nog nooit bekeken heb of het al dan niet werkt, wil ik voor de overgang naar 2008 één ding met jullie afspreken: we steken nog één keer vuurwerk af, en als daarna de boze geesten van de wereld (de Georges Bush, de Tony's Blair, de Berlusconi's en de Sarkozy's, de Balkenbendes, alle monarchieën en alle erfgenamen van fascisten -zoals José María Aznar- en iedereen met fascistische of fascistoïde ideeën -zoals de Duitse minister van binnenlandse zaken Wolfgang Schäuble-) niet van de aardbodem verdwenen zijn of tenminste hun macht zijn kwijtgeraakt, is dit de laatste keer geweest dat er vuurwerk afgestoken wordt. Accoord?

dinsdag 18 december 2007

Welk land wordt het eerste aangevallen? Iran of Venezuela?

Het moet intussen iedereen wel duidelijk zijn dat George W. Bush geen ezel is, anders zou hij zich niet twee keer (in Afghanistan en in Irak) aan dezelfde spreekwoordelijke steen gestoten hebben als zijn voorgangers o.a. in Cuba (Varkensbaai) en in Vietnam deden. George lijkt zelfs hard op weg te zijn om de spreekwoordelijke niet-ezel in overtreffende trap te worden, want hij is niet tevreden met zijn mislukte koloniale oorlogen in Afghanistan en Irak. Hij is al hard bezig met ervoor te zorgen dat Iran binnenkort wordt aangevallen, er liggen al plannetjes in de kast voor een inval in Cuba na het overlijden van Fidel Castro en de campagne voor een aanval op Venezuela is ook al in volle gang.

Zie voor de propagandistische voorbereiding terzake van Venezuela het volgende filmpje, waarin een stelletje mannen met braaf-christelijke koppen en met al de verdiende strop een mooie stropdas om hun hals de ene leugen aan de andere eventuele mits-ige en misschien-ige mogelijkheid knopen om maar aan te tonen dat de Venezolaanse president Hugo Chávez minstens intiem bevriend is met de vroegere CIA-strijdmakkers van Al Q'aida:

Probeer wel goed bij de woordkeus van de stropdassen te blijven, en houd eens in de gaten met hoeveel slagen om de arm ze proberen hun mogelijke scenario te 'bewijzen', wanneer ze natuurlijk niet ronduit liegen, zoals die jonge journalist, die beweert dat de persvrijheid in Venezuela gemuilkorfd is en dat Hugo Chávez zichzelf voor eeuwig de macht toegemeten heeft (wat juist onlangs bij een referendum door de Venezolaanse bevolking weggestemd werd).

Het is ook schandalig hoe Venezuela beticht wordt van verkiezingsfraude, terwijl George W. Bush juist twee keer door fraude en manipulatie tot president gekozen werd; terwijl ook de laatste verkiezingen in het geprezen Mexico behoorlijk vervalst zijn. Lees daarover mijn artikel
Democratie op z'n Mexicaans van 17 september 2006.

zaterdag 15 december 2007

Burgerservicenummer en andere enge ontwikkelingen

Misschien is het nog niet doorgedrongen tot het brede publiek, maar het Nederlandse SOFI-nummer, dat tot op heden gebruikt werd voor de administratie van uitkeringsinstanties en de belastingdienst, is vanaf 26 november 2007 vervangen door het "burgerservicenummer". Het voordeel hiervan is volgens de overheid "dat u met dit nummer bij elk loket van de overheid terecht kunt." Maar, en dat staat in de volgende zin "Dankzij het BSN kunnen overheidsorganisaties bestaande gegevensuitwisselingen eenvoudiger uitvoeren."

Het lijkt allemaal erg simpel en logisch, want het gaat alleen om toch al "bestaande gegevensuitwisselingen". Wat er niet wordt bijgezegd is dat gegevens, die eerst alleen via een speciaal verzoek per geval afzonderlijk moesten worden opgevraagd, nu door een druk op de knop bij allerlei instanties beschikbaar zijn.

En op zich is het allemaal nog niet zo erg, MITS we de overheid en de overheidsdiensten kunnen vertrouwen. Wie echter de laatste jaren het nieuws gevolgd heeft, weet dat overheidsdiensten niet betrouwbaar zijn (denk maar aan de manier waarop de IND omgesprongen is met de gegevens van uitgezette Afrikanen), maar dat is dan ook niet te verwonderen wanneer zelfs de eerste minister de ene leugen aan de andere halve waarheid vastplakt (denk maar aan de manier waarop met de leugen van een 'opbouwmissie' voor twee jaar soldaten werden ingezet voor gevechtshandelingen in Afghanistan, welke missie nu, wederom met de nodige manipulatie, nog eens met twee jaar verlengd is).

Ofschoon ik ervan overtuigd dat verreweg de meeste ambtenaren eerlijk en gewetensvol werken (ik ken er genoeg om dat uit eigen ervaring te stellen), is het voldoende dat er enkele boeven rondlopen (zoals die gluurders onlangs bij het ministerie van minister Donner) om dit hele BSN te veranderen in een tijdbom onder onze maatschappij.

Vanavond gaf het consumentenprogramma Kassa een overduidelijk voorbeeld van wat er fout kan gaan, wanneer er bij het registreren van gegevens fouten worden gemaakt. En in dit geval was er bij één dienst een fout gemaakt: gegevens waren wel in het ene register opgenomen, maar niet in het andere, en aan de hand van dat tweede register zijn nu ten onrechte tientallen mensen beboet.

Stel je echter voor dat een dergelijke fout ineens wordt overgenomen in alle overheidsadministraties. Dan sta je binnenkort op het vliegveld en word je gearresteerd (of nog erger) met een zogenaamd vals paspoort, omdat je geboortedatum niet klopt - althans niet overeenkomt met die in het de bevolkingsadministratie, omdat ooit een verzoek aan een Rijksarchief onjuist is verwerkt.

En dan hoeven we dus voorlopig nog niet eens te denken aan ambtenaren met misdadige bedoelingen...

Wie durft er nog te denken nu?

We worden in Nederland, in het kader van de bangmakerij ter bevordering van de neoliberale uitbuitingsgolf, alweer een tijdje geteisterd met walgelijke propaganda-uitingen, bestaande uit vetzwarte letters op een ondergrond van de nationale bastaardkleur (rood + geel =) oranje, waarin ons verteld wordt dat er door zo veel mensen zo uitstekend gewaakt wordt over onze veiligheid, dat we niks merken van de terroristische dreiging. Door die propaganda-campagne moeten wij uiteraard denken dat het in Nederland zo veilig is dankzij de waakzaamheid van de overheid, en we moeten ons vooral niet afvragen of het misschien zo veilig is omdat er helemaal geen terroristische dreiging bestaat.

De hele campagne doet een beetje denken aan het oude grapje van Urbanus, die een of ander poeder uit het treinraampje strooit en tegen zijn mede-reizigers vertelt dat het anti-olifanten-poeder is. De begrijpelijke reactie van een van die mede-reizigers dat er hier helemaal geen olifanten leven, wordt door de strooier gepareerd met de zelfbevestiging: "Goed poeier, hè!"

In de
Metro en Spits van eergisteren (en ongetwijfeld in nog heel wat andere kranten, maar daarop heb ik verder niet gezocht) stond weer eens zo'n pagina-grote advertentie met de nevenstaande tekst. Onderaan stond in kleine lettertjes uitgelegd wat er eigenlijk bedoeld werd (ouders moeten hun kinderen respect bijbrengen voor andere mensen en opvattingen, leraren moeten het verschil tussen debatteren en beledigen uitleggen), maar dé boodschap (wie leest immers de kleine lettertjes in een advertentie?) is dat over ons gewaakt wordt en dat er kennelijk mensen zijn die terroristische ideeën kunnen krijgen - en dat moet voorkomen worden.

Heb ik nu terroristische ideeën, wanneer ik vind dat de monarchie afgeschaft moet worden; of iemand die aan de borreltafel zegt dat minister Donner een flink pak slaag verdient?

Maar dat is het niet eens... Het is niet zo dat terroristische ideeën (hoe die dan ook gedefinieerd worden) afgestraft moeten worden, maar er moet zelfs voorkomen worden dat iemand terroristische ideeën krijgt. Dat impliceert dus dat vooraf vastgesteld moet worden, wie die ideeën zou kunnen krijgen.

Moet straks van iedere burger het DNA onderzocht worden, zogenaamd om vooraf te kunnen bepalen voor welke ziektes iedereen vatbaar is, zodat preventieve behandelingen kunnen voorkomen dat die ziekte uiteindelijk optreedt? Aan niemand zal uiteraard verteld worden dat al die DNA-monsters ook worden opgeslagen in een ultra-geheime databank, waar ze dan door stiekeme engerds geanalyseerd kunnen worden om vast te stellen wie vatbaar is voor het krijgen van terroristische ideeën, zodat die mensen vast kunnen worden uitgeschakeld? Misschien kunnen die mensen aan een drugs- of alcoholverslaving geholpen worden, zodat ze vanzelf van de aardbodem verdwijnen. Of misschien kunnen ze vast preventief worden opgesloten in geheime gevangenissen op NAVO-bases of in Marokko? Het idee van het vooraf vaststellen van de eventuele criminele geaardheid van iemand is tenslotte niets nieuws. Denk maar aan Cesare Lombroso (1835-1909) of Wouter Buikhuisen (1933-....).

Hoe ver kunnen de grondwettelijke vrijheden nog worden uitgehold? Het gaat hier al niet meer om de vrijheid van meningsuiting of van meningsvorming, maar zelfs om die van toekomstige, eventuele meningsvorming.

donderdag 13 december 2007

Wilders is stout. Néé, dan de Nederlandse pers!

Wilders wordt door zowat de hele Nederlandse pers constant op zijn vingers getikt vanwege de manier waarop hij over moslims en de islam praat. Daarmee ben ik het overigens in zekere zin wel eens. Iets anders zou het zijn als hij christenen en diverse christelijke secten op dezelfde manier zou bejenigen.

Diezelfde pers doet overigens in het stimuleren van xenofobie niet zoveel onder voor Wilders, alleen gaat dat soms een beetje (een beetje!) subtieler.

Zo is er gisteren in Rotterdam een "Polentop" gehouden. Daarbij werd gesproken over het bestrijden van "overlast door Polen". (Spits vandaag; uit de koker van het ANP).
Het Algemeen Dagblad (evenals bijv. het NOS-journaal) gebruikt zelfs de kop "Geen extra geld voor overlast Polen". Andere kranten, zoals het Brabants Dagblad, gebruiken een iets andere kop ("Niet direct extra middelen tegen overlast Polen"), maar de boodschap is duidelijk: Polen zorgen voor overlast!

Wie een beetje verder leest, ziet dat het niet de Polen zijn die de overlast veroorzaken, maar degenen die hen in groten getale in woningen bij elkaar proppen (net zoals in de jaren 1970 met Turken gebeurde). Toch blijft bij het koppensnellende en zich door het TV-journaal informerende publiek hangen dat de woorden "Polen" en "overlast" rechtstreeks met elkaar verband houden.

Maar verder is Nederland uiteraard een gastvrij land en heeft de Nederlandse bevolking hoge idealen op het gebied van mensenrechten en de bestrijding van discriminatie. (Waar is de kotsbak?)

Wij plukken, en anderen zitten met de lege takken

Het gaat geweldig goed met de Nederlandse export, volgens staatssecretaris Frank Heemskerk (PvdA) van Buitenlandse Handel. "We plukken dus de vruchten van de globalisering." (ANP, in o.a. het Noordhollands Dagblad).

Dat wil ik best geloven, dat wij (althans: het Nederlandse bedrijfsleven) de vruchten plukken van de globalisatie. Alleen had ik van iemand die lid is van een zogenaamd socialistische (maar in werkelijkheid neoliberale) partij verwacht dat hij ook oog zou hebben voor de andere kant van de globalisatie, namelijk dat de 'rijke' landen door het plukken van die vruchten, de 'arme' landen achterlaten met de lege takken.

Dat het niet "wij" zijn, die die vruchten plukken, blijkt duidelijk uit het gegeven dat de salarissen maar nauwelijks de inflatie bijhouden, aldus informatie in het FNV-e-Magazine van vandaag.

dinsdag 11 december 2007

Overdrijven is ook een kunst!

"Geëmotioneerd neemt prinses Máxima onder toeziend oog van de zichtbaar ontroerde kroonprins Willem-Alexander afscheid van haar dochter Amalia." Dat zegt de Spits althans bij de foto op de voorpagina van vandaag, waarvan ik hier een stukje reproduceer.

Ikzelf denk eerder dat ze bij de
Spits nog een aantal bijvoeglijke naamwoorden hadden liggen die dicht bij de uiterste houdbaarheidsdatum kwamen en dat ze die daarom nog gauw even gebruikt hebben, want eerlijk gezegd zie ik op de foto niks van die emoties en ontroering.

Ook op de (iets duidelijkere) foto die ik vandaag in de
Metro aantrof (links voor het relevante gedeelte) zag ik geen traantje biggelen of zo. Maar bij de Metro waren ze dan ook kennelijk een beetje voorzichtiger geweest met het inkopen van adjectieven. Daar stond alleen onder de foto: "Prinses Amalia neemt afscheid van haar ouders, op haar eerste schooldag. [...]"

Einde van de Olympische Spelen? Hoera! (???)

Als ik het allemaal goed begrijp, hebben de Olympische Spelen geen bestaansrecht meer. Dat zou uitstekend nieuws zijn. Immers, deze geldverspillende prestigeslag tussen landen die het weggegooide geld heel wat beter zouden kunnen gebruiken om de armoede in eigen land of elders te bestrijden of om de sociale zekerheid (of onderwijs, gezondheidszorg, ouderenzorg, noem maar op) eindelijk eens te verbeteren, dient alleen maar om het nationalistisme (een van de ergste soorten chauvinisme) te bevorderen. Je hoort het aan de manier, waarop mensen er met elkaar over spreken: "Wij hebben zoveel gouden medailles behaald, nog méér dan land X." En dat "wij" komt dan uit de mond van mensen, die lekker vanuit hun luie stoel met een flesje pils in de ene hand en een zak chips in de andere naar dat gedoe hebben zitten kijken. Ze bedoelen met dat "wij" (maar staan daar waarschijnlijk niet eens bij stil) het stelletje figuren, dat door een of andere club is uitgezocht om "ons" land te vertegenwoordigen.


Sport is uitstekend, maar Olympische Spelen, voetbalkampioenschappen en andere soortgelijke shows (Wimbledon, Tour de France, ik noem zo maar iets) lijken op sport, maar gaan alleen om geld. Sport is iets dat je moet doen, als je dat leuk vindt, en niet uit winstbejag, maar uit hobby, bij een plaatselijke sportvereniging.

Het zit allemaal zo (dat met het afschaffen van de Olympische Spelen): de Volksrepubliek China houdt al jarenlang Tibet bezet, net zoals het in 1997 Hongkong annexeerde en ook maar al te graag Taiwan in bezit zou willen nemen. De Tibetanen vinden dat niet leuk en grijpen (bij monde van woordvoerders 'in ballingschap') elke kans aan om de aandacht op die bezetting te vestigen. Zo wil er nu ook een Tibetaans team meedoen aan de Olympische Spelen volgend jaar (in Peking notabene!), maar dat mag niet van het Internationaal Olympisch Comité: "het olympisch charter zegt dat enkel onafhankelijke staten kunnen deelnemen," aldus de vice-voorzitter van het IOC, Thomas Bach. (De Pers vandaag)

Nog afgezien van de vraag of dit uitgangspunt in het verleden altijd strikt gehanteerd is (nee!), is het natuurlijk duidelijk dat de hypocriete IOC-ers liever de machthebbers in Peking niet tegen de haren in strijken.

Ik hoop echter wel dat het IOC zich voortaan aan dit uitgangspunt houdt, want dan verliezen de Olympische Spelen hun volledige bestaansrecht. De lidstaten van de EU, Israel, de Golfstaten, veel landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika zijn namelijk afhankelijk van de Verenigde Staten of zelfs halve kolonieën daarvan. Ook de Verenigde Staten zijn uiteraard niet onafhankelijk, want volledig onderworpen aan de eisen van de wapen- en olie-industrie. Misschien dat Iran, Venezuela, Cuba, Zimbabwe en Vaticaanstad nog een zekere mate van onafhankelijkheid genieten, maar dat lijkt mij niet voldoende om de Olympische Spelen in stand te houden.

En als dan de Olympische Spelen afgeschaft zijn, wat let ons dan om ook allerlei andere grootschalige kampioenschappen af te schaffen? Moet je eens nagaan hoeveel geld er dan beschikbaar komt om aan nuttige (en broodnodige) zaken te besteden. En hoeveel zendtijd er dan vrijkomt op TV, die dan besteed kan worden aan informatieve en instructieve programma's.

zondag 9 december 2007

Regeringen zijn de werkelijke terroristen

In het kader van aan derden beschikbaar gestelde bandbreedte, hierna een bijdrage van Freeman, eerder vandaag gepubliceerd op de blog Schall und Rauch:

Als je de geschiedenis bekijkt, is er geen enkele structuur gevaarlijker voor de veiligheid van de mensheid dan een regering. Door regeringen zijn meer mensen vermoord, gemarteld en gevangen genomen dan door welke andere organisatie ook.

Dat is ook de reden waarom in grondwetten de bevolking steeds als hoogste instantie wordt gedefinieerd, waarbij de regering aan het volk verantwoording moet afleggen, terwijl er geen centrale macht mag zijn, omdat die macht in drie machten onderverdeeld moet zijn: de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht, die elkaar wederzijds moeten controleren.

Wanneer men denkt aan de volkerenmoorden van de laatste honderd jaar, dan springt daarbij steeds maar één ding in het oog, namelijk dat ze allemaal op misdadige wijze door regeringen aan de eigen bevolking opgelegd werden. En deze misdaden werden steeds begaan, wanneer de macht te sterk geconcentreerd was en de mensen geen rechten, privacy en vrijheden meer hadden.

Het afschaffen van de vrijheidsrechten is, historisch gezien, steeds de voorloper van een volkerenmoord geweest. Machtsconcentratie is principieel gevaarlijk en een teken voor een naderbij komende dictatuur.

Alleen een opgedeelde macht garandeert een vrije maatschappij.

De huidige regeringen in de westerse landen hebben al lang het idee van de machtsverdeling overboord geworden. Met de door hen uitgevonden "Oorlog tegen de terreur" gaan ze nu als een stoomwals over de rechten van de burgers. Steeds meer wetten hebben ze ingevoerd, waarmee ze kunnen spioneren, afluisteren, opslaan en doorlichten. Ze willen over iedereen informatie verzamelen en alles in de gaten houden, zodat ze vervolgens kunnen besluiten wie een misdadiger is en wie niet. Ze kunnen iedereen, zonder dat er een misdaad gepleegd is, preventief aanhouden en opsluiten. Iedereen kan als terrorist bestempeld worden en wordt daardoor vogelvrij, verliest daardoor zijn rechten en ze kunnen met hem doen wat ze willen.

Velen willen het niet geloven wanneer ze met deze feiten van de totale controle en met het risico van een politiestaat geconfronteerd worden. Ze denken dat hun regering hun rechten geen geweld zou aandoen. De regering moet immers de rechten van de bevolking bewaken.

Dit geloof is volstrekt naïef.

Het ligt in de aard van regeringen om hun macht met niet-steekhoudende argumenten steeds maar verder te vergroten en de rechten van de burgers stapje voor stapje te beperken. Tenslotte maakt dat het regeren veel gemakkelijker en zo kan doorgedrukt worden wat men wil.

Waar blijft het verzet?

Er is geen echte weerstand meer tegen deze sluipende invoering van een politiestaat, en daardoor van een dictatuur. Waar zijn de volksvertegenwoordigers in de parlementen, die eigenlijk de belangen van de mensen moeten vertegenwoordigen? Waarom keuren zij alle wetten van de regeringen met een knikje goed, terwijl die onze rechten steeds verder beperken? Waarom laten ze zich overrompelen door een volstrekt verzonnen gevaar van buitenaf en waarom zijn ze willoos? Waarom houden ze zich niet aan hun grondwettelijke opdracht om de regeringen te controleren en zeggen ze niet: NEE, dat willen we niet, en als jullie zo doorgaan, worden jullie afgezet?

De volksvertegenwoordigers zijn de feitelijke schuldigen in dit proces, omdat zij geen ruggegraat meer hebben, zich hebben laten intimideren of door hun eigenbelang, machtsgeilheid en door geld gecorrumpeerd zijn en alleen zaken doen met hun eigen zakken. Het volk interesseert hen volstrekt niet.

Zijn regeringen bereid het volk te onderdrukken? Het antwoord daarop is een volmondig JA. En het zijn niet zomaar willekeurige regeringen in een bananenrepubliek of heel ver weg. Nee, het zijn onze regeringen; ja, het is zelfs de regering die zich uitgeeft voor vaandrager voor de vrijheid, de Amerikaanse regering, die het allerergste is.

De VS-regering geeft openlijk toe voorstander te zijn van ontvoering en marteling van burgers, die dan noch van een misdaad beschuldigd worden, noch als krijgsgevangene worden aangemerkt, waardoor ze onder de bescherming van de conventie van Genève zouden komen te vallen.

Vandaag de dag zitten in Guantánamo Bay gevangenen opgesloten, die daar al ZES JAAR vastgehouden worden en nog nooit ergens van beschuldigd zijn. Dit is overduidelijk een misdaad die in strijd is met Amerikaanse en internationale wetten. Daarom ontvoert Bush hen naar een andere plaats, zodat hij zich niet om wetten hoeft druk te maken als hij al hun rechten afneemt, zodat ze zich niet juridisch kunnen laten vertegenwoordigen en zich niet mogen verdedigen. En dat terwijl alle mensen fundamentele rechten hebben, JA, OOK ZOGENAAMDE CRIMINELEN.

Het gedrag van de VS-regering is onmiskenbaar onwettig en niet minder dan een oorlogsmisdaad. En wanneer Bush dat momenteel bij "terroristen" doet, dan doet hij het morgen bij jou!

En wat doen onze regeringen? Protesteren zij? Wordt Bush gewaarschuwd dat hij de mensenrechten moet respecteren? Worden de betrekkingen met de VS heroverwogen en worden de ambassadeurs teruggeroepen? Wordt een boycot van het land overwogen of worden de VS voor de VN aangeklaagd, zoals ze dat zelf meteen en met veel tam-tam zouden doen met een ander land, een land uit de Derde Wereld?

NEE!

Deze lafaards paaien hem, negeren de schendingen van de mensenrechten, ze doen zelfs mee, helpen de criminelen in Washington bij de ontvoeringen en maken zich daardoor als handlangers ook zelf schuldig. Onze regeringen zijn de complete huichelaars en volstrekt ongeloofwaardig.

Zoals je links op de teller
[op de blog Schall und Rauch - Dwarslezer] kunt zien, zijn er in de laatste vier jaar tengevolge van de onwettige aanvalsoorlog meer dan 1,2 miljoen Irakezen gedood door de Amerikanen, Britten, Australiërs, Japanners en wie er verder allemaal nog meedoet.

DAT IS MASSAMOORD.

En Duitsland is daaraan even medeplichtig, want dat land stelt de luchtmachtbasis Ramstein ter beschikking en helpt in het geheim mee, want zonder die basis zou Amerika helemaal geen oorlog kunnen voeren.

Onze regeringen zijn de enigen die werkelijk massavernietigingswapens inzetten, niet de terroristen.

De VS-regering was de eerste en de enige in de wereldgeschiedenis die atoomwapens heeft ingezet en die in een flits honderduizenden nietsvermoedende Japanse burgers vermoordde.

Ze heeft in Bosnië, Irak en Afghanistan met uraniumhoudende munitie geschoten, ze verziekt heel deze landen met radio-activiteit, en veroorzaakt daardoor genetische ziekten, kanker en miskramen bij honderdduizenden mensen en dat gedurende duizenden jaren.

Dat is volkerenmoord van de ergste soort en onze regeringen, de parlementsleden en ook de media weten het, accepteren het en zeggen niets.

En nu wordt Iran door onze regeringen bedreigd met atoomwapens, ofschoon de eigen geheime dienst van de VS bevestigt, dat Iran geen gevaar vormt!

De lang gezochte massavernietigingswapens zijn eindelijk gevonden. Onze regeringen hebben ze en ze worden door onze militairen gebruikt!

Wat kunnen wij daartegen doen?

We hebben niet veel tijd meer om deze situatie te veranderen. We moeten onze mond opendoen, daartegen protesteren en niet alles zomaar accepteren. We moeten die enkele politici steunen, die aan onze kant staan, die ons daadwerkelijk vertegenwoordigen. De beslissende slag zal zich in Amerika afspelen bij de verkiezing van de nieuwe president. De kiezers daar hebben in feite de mogelijkheid alles nog ten goede te keren, door de juiste man te kiezen (en niet die vrouw!)

Maar ook wij hier in Europa moeten onze bijdrage leveren. De vernietigers van de democratie, zoals Sarkozi, Brown en Merkel [en Balkenende - Dwarslezer] en hun partijen moeten bij de volgende verkiezingen weggestuurd worden.

We kunnen zorgen voor een betere toekomst voor onszelf en onze kinderen, maar niet als we tirannen en hun marionetten blijven kiezen en zonder verzet de mars naar de dictatuur accepteren.

Ziehier het bewijs voor mijn bewering:

De Duitse minister van binnenlandse zaken, Wolfgang Schäuble (CDU), heeft bij een conferentie van de zes ministers van buitenlandse zaken van de EU met de minister van nationale veiligheid van de VS (de VS-Gestapo) over het onderwerp Terreurbestrijding, op 01.12.2007 het volgende gezegd:

Degenen, die zeggen dat Guantánamo niet de juiste oplossing is, moeten ook bereid zijn na te denken wat dan een betere oplossing is, want alleen met kritiek worden problemen niet opgelost.

Dit is de video:


Deze kerel en zijn collega's zijn toch allemaal fascisten, zoals ze in de boeken staan!


Onze regeringen zijn de werkelijke terroristen!Met toestemming van de auteur vertaald (door Dwarslezer) en alhier gepubliceerd.

Aanval op Iran voor de deur?

Het is duidelijk dat George W. Bush nog gauw een succesje nodig heeft, om zijn superslechte imago tenminste nog een klein beetje kleur te geven. Tot op heden heeft hij nog niet veel gepresteerd - of misschien juist wel!

Het begrotingsoverschot dat hij van Bill Clinton erfde, heeft hij met groot succes veranderd in een bodemloze put, hij heeft de wereld in twee moordende oorlogen gestort, waarvan zelfs hij moet begrijpen dat ze niet te winnen zijn.
Én hij is in het bezit van het record voor de minst populaire Verenigdestaatse president aller tijden.

Een tijdje geleden speelde hij nog met het idee om Noord-Korea aan te vallen, maar daar heeft hij toch maar van afgezien, omdat onvoorspelbaar was hoe China daarop zou reageren. Daarom blijft nu als enige optie nog over een aanval op Iran. Dat zou nóg dommer zijn dan de aanval op Irak of Afghanistan, maar om geen domme dingen te doen moet je slim zijn...

Al een tijdje is het régime van Bush bezig Iran te beschuldigen van het bezit van, of het bezig zijn met de productie van, of althans met het voorbereiden van de productie van kernwapens, ook al hebben diverse Verenigdestaatse geheime diensten al vanaf 2003 gerapporteerd, dat daarvan geen sprake is.

Op dit moment zijn de gelijkgeschakelde media bezig met een campagne om de massa's ervan te overtuigen dat er dan misschien op dit moment niets aan de hand is, maar dat er ongetwijfeld plannen zijn om op korte termijn wél nucleaire massavernietigingswapens te gaan produceren. Zo heeft de Verenigdestaatse minister van oorlog, Robert Gates, de Golfstaten opgeroepen samen te werken om de nucleaire ambities van Iran te bestrijden. (NOS Teletekst gisteren)

En dan te bedenken dat de Verenigde Staten het enige land ter wereld zijn dat ooit kernwapens militair heeft ingezet, het enige land dat kolossale hoeveelheden chemische wapens heeft ingezet in een oorlog -in Vietnam- (en grondstoffen voor chemische wapens geleverd heeft aan het Irak van Saddam Hussein), het enige land dat al sinds mensenheugenis overal ter wereld staatsgrepen orkestreert om alles onder controle te houden.

Naast de noodzaak om de aandacht af te leiden van de militaire fiasco's in Irak en Afghanistan, en naast de dringende wens om ook de Iraanse olie onder controle te krijgen, is er nu nog een nieuwe 'rechtvaardiging' voor een aanval op Iran opgedoken: het land is volledig gestopt met de verkoop van aardolie tegen US-dollars ("waardeloos papier" volgens de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad). Verleden maand had de directeur voor buitenlandse betrekkingen van het Iraanse staatsoliebedrijf al verteld dat de meeste olie-inkomsten van Iran in Euro's waren en ook, zij het mindere mate, in Japanse yens. (Reuters gisteren)

zaterdag 8 december 2007

Het is natuurlijk maar net wát je een 'wereldwijde ramp' noemt...

Een of andere pief van de NAVO (Daan Everts) heeft, zoals Trouw gisteren berichtte, te kennen gegeven dat terugtrekking van buitenlandse troepen uit Afghanistan tot een 'wereldwijde ramp' zou leiden. Hij vertelde dat gisteren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over voortzetting van de Nederlandse deelname aan de oorlogsavonturen van Bush.

Die 'wereldwijde ramp' zou bestaan uit 'een toename van wereldwijde onveiligheid'. Bovendien zou er zo een 'grote humanitaire ramp' ontstaan in Afghanistan. Hij beweerde tevens dat de Taliban 'weten' dat ze de strijd niet kunnen winnen (glazen bol, Everts?) en daarom komt het er nu op aan dat er nog even doorgevochten moet worden.

Het is natuurlijk maar net hoe je een 'wereldwijde ramp' definieert. Het wereldwijde terrorisme komt niet uit Afghanistan, maar direct en indirect uit Washington. Die wereldwijde ramp bestaat dus al, en al héél lang, véél langer dan de meeste mensen beseffen. Ga maar eens na wat er met de Lusitania gebeurde in de Eerste Wereldoorlog en waarom dat perse nodig was. Of welk terroristisch régime verantwoordelijk was voor de gruwelijke moordpartijen in Vietnam en omgeving.

En die 'humanitaire ramp' in Afghanistan... Misschien ben ik naïef, maar ik kan me toch werkelijk niet voorstellen dat het in dat land nog veel erger kan worden dan het nu al is... Burgers worden gewoon uitgemoord, omdat niet duidelijk is of ze wel of niet lid zijn van de Taliban, en dan worden ze voor de zekerheid maar vermoord volgens het principe uit het Wilde Westen: 'eerst schieten en dan vragen stellen'.

Die Everts moet trouwens nóg naïever zijn dan ik wanneer hij er echt van overtuigd is dat de Taliban niet zullen kunnen winnen. In werkelijk zullen de VS en al hun paljassen paladijnen samen niet eens kunnen winnen. Iemand die de geschiedenis van (alleen maar) de laatste 100 jaar kent, weet dat. Maar Everts weet ook hoe slecht het Nederlandse onderwijs is, dus hij hoopt dat hij met zijn lulkoek wegkomt bij de Balkenbende...

Toch nog één succesje voor George W. Bush?

Zou zijn leven dan toch nog ergens een heel klein succesje opgeleverd hebben? Zou hij met deze videomontage van Rx2008 van «The End of the World» van REM nog in de Top-40 komen?Misschien had hij zich met zijn laag ontwikkelde brein moeten beperken tot videoclipjes... of misschien was het zelfs wel beter geweest als er in 1945 goede mogelijkheden waren geweest om te aborteren...

Geen handige dag, maar kom toch allemaal!

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte:
PROTESTEER MEE OP MAANDAG 17 DECEMBER BIJ DE TWEEDE KAMER
Laat je stem horen om 5 voor 12 voorafgaand aan het Uruzgan-debat in Den Haag


Het kabinet heeft besloten de missie in Uruzgan verder te verlengen tot eind 2010. Dat is niet alleen de voortzetting van een operatie die dagelijks verder uitmondt in een uitzichtloze oorlog. Het gaat ook lijnrecht in tegen de wil van de meerderheid van de Nederlandse bevolking. Coalitie Stop de Oorlog vindt het van groot belang om die stem hoorbaar te maken. Demonstreer daarom mee op 17 december om 5 voor 12 in Den Haag bij het Kamerdebat over Missie Uruzgan!

Laat ook jouw stem horen op de PROTESTACTIE bij de Tweede Kamer!
STEUN AFGHANISTAN: STOP DE OORLOG
Maandag 17 december 2007
Aanvang: 5 voor 12 (11:55)
Voorafgaand aan het Tweede Kamerdebat (13:00)
Lokatie: Het Plein in Den Haag
Georganiseerd door Comite Troepen Terug uit Afghanistan
Uit protest tegen de verlenging van de Nederlandse missie in Uruzgan organiseert het Comite Troepen Terug uit Afghanistan (een samenwerkingsverband van Coalitie Stop de Oorlog, GroenLinks, Platform tegen de Nieuwe Oorlog en de SP) op maandagochtend 17 december om 5 voor 12 een protestactie voorafgaand aan het Uruzgan-debat in de Tweede Kamer. Doe mee! Meld je gelijk aan voor de Stop de Oorlog Nieuwsbrief via een mailtje aan: info@stopoorlog.nl

vrijdag 7 december 2007

9/11: 50 jaar later

We schrijven 2060 en stellen dat er geen betere scherprechter is dan de historie. Op geen enkele manier kunnen we onze verworvenheden, fouten en tragedies analyseren als wanneer we dit doen in alwetend retrospectief. De Tweede Wereldoorlog zag er 70 jaar na dato heel wat anders uit dan in de jaren 50 en 60 van de twintigste eeuw, toen de naschokken nog voelbaar waren in de wereld en de politiek nog steeds gekleurd werd door de verhoudingen die toen zo door elkaar gegooid waren. De holocaust, zo verschrikkelijk als ze ook was, kwam daarna in een ander licht te staan toen er nog vele genociden en raciale tragedies volgden. Het was duidelijk dat we niks van onze recente en bloedige historie hadden geleerd. Na dit ultieme dieptepunt van de moderne wereld werden we geconfronteerd met nog vele oorlogen, het communisme, de kernwapenwedloop en terrorisme, zowel van de kant van het fanatiek nationalisme als van geallieerde regeringen. Dat laatste vond zijn culminatie in de aanslag op de Twin Towers, op 11 september 2001.

Lees hier het hele artikel van Antagonizer.

"Tolerantie is een illusie" zonder goed onderwijs

Minister Vogelaar (o.a. van Integratie) is teleurgesteld. Ze had gehoopt dat ze het 'integratiedebat' een beetje kon bijsturen, zodat de kloof tussen allochtonen en autochtonen kleiner zou worden. Ze had gedacht -aldus vertelde ze gisteren op een congres in Amsterdam- dat Nederland heel wat toleranter was. (Spits vandaag)

De afgelopen maanden heeft ze in haar streven om die kloof te versmallen helaas vaak precies de verkeerde dingen gezegd, dingen die xenofoben (met als belangrijkste vertegenwoordiger Geert Wilders) zonder veel moeite konden aangrijpen om die kloof juist weer te verbreden.

Laat de minister zich geen illusies maken. Tolerantie ontstaat niet door te zeggen dat dat nodig is. Althans niet zolang grote delen van de Nederlandse bevolking niet in staat zijn zelf na te denken en zich daardoor maar al te gemakkelijk laten misleiden en meeslepen door het gebral van holle vaten, die immers altijd het hardst klinken. Ik wil nog niet zo ver gaan om te herinneren aan de manier waarop Adolf Hitler de joden de schuld gaf van alles wat er in Duitsland maar verkeerd liep, maar de gedachte dringt zich wel op.

Tolerantie is mogelijk, wanneer mensen hun intelligentie gebruiken om bijv. niet de verschillen met anderen te benadrukken, maar de overeenkomsten, door zich niet volledig af te sluiten voor de ' anderen', maar gewoon eens een praatje te maken met een van die 'anderen' (bij de groenteboer, de bushalte, in de wachtkamer van de huisarts).

Een belangrijke voorwaarde om de aangeboren intelligentie te kunnen gebruiken is echter dat die intelligentie gestimuleerd wordt door de ouders, maar zeker ook op school. Dáár zit volgens mij het grote probleem van een groot deel van de ellende in Nederland. Het onderwijs is, en het spijt me dat ik daar in mijn stukjes zo vaak naar verwijs, een dusdanig grote puinhoop (ondanks de grote inzet van héél veel docenten om er toch uit te halen wat er in zit) dat dit onbegonnen werk lijkt.

Zolang als de dringende noodzaak van drastische verbeteringen in het onderwijs niet doordringt tot het Nederlandse régime (dat wel een grote bek heeft over verbetering van het onderwijs, maar de kosten daarvoor wil dekken door op andere plaatsen geld weg te halen uit datzelfde onderwijs), hoeft mevrouw Vogelaar er niet op te rekenen dat er wat meer tolerantie komt in Nederland. En hoeven wij, iedereen (ongeacht zijn of haar herkomst) in Nederland, er niet op te rekenen dat blaaskaken als Geert Wilders op hun plaats gezet worden. Mensen van zijn allooi zijn alleen geschikt om in TV-reclames van MediaMart te schreeuwen dat ze 'niet gek' zijn of om op een markt potentiële kopers ervan te overtuigen dat zijn wondermiddeltjes alle planten tot leven wekken en/of alle vlekken verwijderen. Ik noem zo maar enkele dingen.

Ik ben echter bang dat het Nederlandse régime (net als andere neoconservatieve régimes) helemaal geen zin heeft om mensen in staat te stellen zelf na te denken. Het is immers juist voor hun winstgerichte 'filosofie' noodzakelijk dat de massa's zich laten manipuleren. Daarvoor moet vooral angst gecreëerd worden (terrorisme, klimaatverandering, bedreigingen van de 'openbare orde), waardoor de bevolking zich gemakkelijker in een hoek laat drukken (de privacy en de grondrechten van de burger komen steeds meer onder druk te staan, de burger accepteert dat hem geld afhandig gemaakt wordt voor bijv. allerlei onnodige milieuheffingen).

Dankzij de gelijkgeschakelde pers krijgt de bevolking overal dezelfde hele of halve leugens en gemanipuleerde 'waarheden' te horen, waardoor de gemiddelde murw gebeukte burger zich maar al te gemakkelijk laat meeslepen door de simpele, hapklare kreten van een volksmenner, zoals Pim Fortuyn, Rita Verdonk of Geert Wilders, of door de kletskoek van Balk & Bos.

donderdag 6 december 2007

Kan het dan nóg dommer? Ja, nog steeds!

Het is al jaren een publiek geheim in Nederland (al zijn er nog steeds volksstammen die het niet weten - of willen weten [talloze politici]) dat het onderwijs in Nederland sinds de invoering van het Mammoetstelsel in de jaren 1960 steeds sneller achteruitholt.

Eerlijk gezegd had ik gehoopt dat het ergste intussen bereikt was, maar desondanks word ik nog regelmatig onaangenaam verrast door een nieuw dieptepunt.

Dat was vandaag het geval door een ingezonden brief in de Spits, waarin ene J. v.d. Pol uit Arnhem erin slaagt om in een luttele 69 woorden de volgende kapitale tegenstrijdigheid te berde te brengen:

"Het gelijktrekken van islam met andere religies moet maar eens afgelopen zijn. [...] Ik wens dat mijn kinderen zullen kunnen opgroeien in een vrij land."

Droevig, diep droevig, en het ergste is nog dat ik misschien wel een van de weinigen ben in het hele land, wien de kromme walgelijke gedachtengang van deze V.d. Pol opvalt...

Ik wil overigens ook dat mijn kinderen kunnen opgroeien (en leven!) in een vrij land zonder terreur van christen- of andere fundamentalisten, maar dat zal niet te realiseren zijn voordat de bevolking van het land in staat is zélf na te denken...

woensdag 5 december 2007

En nu enkele dagen zelf denken!

Het spijt me, beste lezer(e)s(sen), maar ik heb het enkele dagen vreselijk druk. Met veel moeite blijf ik nog een beetje op de hoogte van de belangrijkste zaken in de wereld, maar ik vrees dat ik pas vrijdagavond (of misschien zaterdag) a.s. weer wat meer tijd zal hebben.

Dit is dus een ideaal moment voor jullie om eens te proberen zelf het nieuws te decoderen. Wie wil kan me zijn/haar commentaren op gebeurtenissen in de wereld ter opname in mijn blog mailen aan dwarslezer@terra.es. Ik ga er daarbij wel bij voorbaat vast van uit dat de onderwerpen en de benadering daarvan past binnen de doelstellingen van mijn blog.

Vergeet bij het inzenden van een commentaar of een artikel niet te vermelden hoe je het wilt ondertekenen.

maandag 3 december 2007

Willem A. als taalvernieuwer?

Volgens het Reformatorisch Dagblad heeft prins Willem A. een nieuw woord ingevoerd in het Nederlands, namelijk "sanitatie".

Volgens mij had hij gewoon geen zin om een goede Nederlandse term te zoeken voor het Engelse woord "sanitation". Als hij als koning net zo gemakzuchtig is, zullen we niet veel last van hem hebben...

Wat hebben jullie nu nog te vertellen over Hugo Chávez?

Hugo Chávez, de president van Venezuela, heeft geen overwinning behaald in het referendum over een nieuwe grondwet, die het o.a. mogelijk zou maken dat hij een onbepaald aantal keren herkozen zou kunnen worden en die het land een meer socialistische richting op zou helpen. (zie o.a. in de Washington Post en El Universal van vandaag).

Ondanks de commentaren in de gelijkgeschakelde Nederlandse pers, die zelfs het voorstel tot grondwetswijziging al brachten alsof het ging om de eerste stappen van een dictator, is er in Venezuela nog niets gebeurd wat niet ook -en groffer- in de Europese Unie gebeurt en gebeurd is.

Denk er maar eens over na hoe bijv. de diverse Europese régimes (voorlopig uitgezonderd die van de Ierse Republiek) zonder rekening te houden met de wensen van de bevolking (dus zonder referendum) bereid zijn de macht over de diverse Europese lidstaten over te dragen, niet aan een sterfelijke dictator, maar aan een onsterfelijke Europese Unie. Wie is er dan de dictator?

zaterdag 1 december 2007

Zoiets noem ik "milieubewusteloos"

Uit een onderzoek dat TNI/NIPO voor de Volkskrant heeft uitgevoerd blijkt dat bijna 50% van de Nederlanders 'nu en dan' de auto laat staan en spaarlampen gebruikt in verband met het broeikaseffect; de helft van deze groep heeft daar ook geld op ingeleverd.
Ongeveer 75% van de geënquêteerden maakt zich 'in enige mate' zorgen over de klimaatverandering. (
de Volkskrant van vandaag)

Niemand weet wat er aan de hand is, maar we maken ons 'in enige mate' zorgen en de helft van de Nederlanders laat 'nu en dan' de auto staan (één keer per half jaar te voet naar de brievenbus of zo?). Oja, en spaarlampen... die leveren zoals intussen bekend is wel ½% energiebesparing op op het hele electriciteitsverbruik ten opzichte van gloeilampen, maar ook bij verwerking van niet meer werkende lampen kwikverontreiniging, die weer met extra energie moet worden opgelost.

Ook uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat Nederlanders hun verantwoordelijkheid voor het milieu maar al te graag willen afkopen (ecotax enzo). Op die manier kunnen ze zonder wroeging hun eigen milieuverontreinigende consumentenleventje blijven leiden, totdat er werkelijk niets meer aan grondstoffen over is, totdat er niets meer te verontreinigen valt.

Waarom snapt niemand dat alle kletsverhaaltjes en geboden oplossingen niet meer zijn dan een middel om enerzijds de staatskas te spekken (ecotax) en anderzijds ons toch te laten blijven consumeren (want de bankrekeningen van de patsers moeten wel vol blijven lopen).

Waarom moeten wij geloven dat de klimaatveranderingen het gevolg zijn van het autoverkeer, of van de industrie? Omdat Al Gore met zijn milieuverontreinigende tournee over de hele wereld vertelt dat het zo is?


Waarom staat niemand er bij stil dat er pas ongeveer twee eeuwen serieus statistieken zijn bijgehouden van het klimaat, zodat er niets vast staat over de periode van vóór die tijd.

Waarom vraagt niemand zich af of de vulkaanuitbarsingen en de kolossale bosbranden in het verre verleden (toen waren er nog geen blusvliegtuigen!) soms géén enorme hoeveelheden CO2 in de atmosfeer hebben gebracht en of dat dan geen broeikaseffect opleverde?


Waarom wil niemand spreken over het feit dat er in de voorbije millennia ook heel wat klimaatschommelingen zijn geweest? Nederland heeft ook zijn ijstijden en warme tijdvakken gehad. Toen liet niemand zijn auto 'nu en dan' eens staan en toen werd er geen ecotax betaald. En toch is het toen ook weer goedgekomen.

De zeespiegel stijgt en misschien wordt Nederland daardoor bedreigd. Dat is heel vervelend voor het land, maar is het iets anders dan wat in het verleden ook gebeurde? Zie het nevenstaande kaartje van de regio in de Middeleeuwen.

Ik wil niet ontkennen dat er milieu-problemen zijn. Tengevolge van de luchtverontreinigen hebben grote hoeveelheden mensen ademhalingsproblemen. Tengevolge van het streven naar maximale winst bij minimale kosten worden allerlei giftige stoffen gebruikt, die ofwel in artikelen terechtkomen (zoals onlangs speelgoed uit China), of in het milieu, krijgen we via ons voedsel landbouwgiffen en hormonen binnen. Alleen los je zoiets niet op met milieuheffingen, maar met wettelijke maatregelen en serieuze controles.

En als een bisschop het nou zegt?

Er zijn sedert 11 september 2001 talloze kritische beschouwingen geschreven (o.a. door mijzelf) en uitstekende documentaires gemaakt met foto- en filmmateriaal (ook daarvoor heb ik diverse malen links geboden) over wat er rond de op de genoemde datum in de V.S. gepleegde aanslagen wél en vooral wat er niet gebeurde.

De gevestigde conservatieve regeringen van de VS en hun paladijnen (o.a. in Nederland) hebben, voorzover ze al reageerden op de kritiek, die afgedaan als linkse (bijv. "communistische") propaganda die alleen maar bedoeld was om het terrorisme te ondersteunen.

Nu heeft echter een RK bisschop laten weten dat volgens hem de aanslagen op 11 september 2001 alleen gepleegd werden om steun van de Verenigdestaatse bevolking te krijgen voor een aanval op Afghanistan en Irak. (Global Research van 29 november 2007; de opmerkingen van de bisschop zijn gepubliceerd in het RK blad The Wanderer (maar dat is alleen na betaling te raadplegen, en dat heb ik niet over voor een hersenspoelpublicatie!)

Begrijp me goed, ik wil niet zeggen dat iets wel waar moet zijn als een bisschop het zegt (integendeel: ik heb weinig vertrouwen in mensen die proberen de wereldbevolking te onderwerpen aan bijgeloof), maar voor régimes die beweren zich te baseren op christelijke normen, moet het nu toch wel moeilijker zijn om zich te verschuilen achter hun gebruikelijke argumenten...

Ook voor Plasterk is gehakt genoeg...

Minister Plasterk (Onderwijs) vindt dat "master"-studenten maar meer moeten gaan betalen, misschien een hoger collegegeld of een lening in plaats van een studiebeurs. Daardoor houdt het ministerie geld over om het onderwijs te verbeteren. Hij vraagt zich trouwens ook af waarom eigenlijk niemand tevreden is met een "bachelor"-diploma: "Nu stroomt 80% van de bachelors door naar een master, terwijl je met een bachelordiploma prima de arbeidsmarkt op kunt." Plasterk ontkent dat de kwaliteit van het onderwijs de laatste decenna door de 'vernieuwingen' is verslechterd, maar hij geeft toch wel toe dat onderwijsinstellingen teveel op aantallen leerlingen en diploma's gefixeerd zijn geweest. "De norm is verlaagd zodat meer leerlingen een diploma kunnen halen. Het is de wereld op zijn kop." (de Volkskrant vandaag)

Het is duidelijk: Plasterk is ook een slachtoffer van het slechte onderwijs. Hij slaagt er niet eens in zijn leugen eerlijk te laten klinken. Natuurlijk is het onderwijs verslechterd door de 'vernieuwingen'. Alleen al het feit dat scholen afgerekend worden op aantallen leerlingen en geslaagdenpercentages is symptomatisch voor de verkeerde accenten van de overheid.

Nog walgelijker is het om nu de leerlingen op te laten draaien voor de huidige crisissituatie. Die is niet ontstaan doordat ineens iedereen een "master" [alleen al van die term uit het Angelsaksische onderwijsstelsel krijg ik elke keer kotsneigingen] wilde halen, maar omdat het Nederlandse bedrijfsleven alleen nog maar kijkt naar de papiertjes die iemand gehaald heeft.


Die opmerking over de op zijn wereld staande kop herinnert me trouwens aan het bericht (van het persbureau
Novum, zie o.a. in Nu.nl van 27 november dit jaar), waarin gemeld wordt dat mensen op grond van hun ervaring zonder veel moeite gratis een diploma kunnen krijgen via het UWV (zoals nu al het geval is bij de sociale diensten). De ervaring is dus wel belangrijk, maar wordt pas relevant wanneer er ook een papiertje bij zit. Hoe op-zijn-kopper kan het nog?

Als het onderwijs in Nederland verbeterd moet worden -en daarvan ben ik een groot voorstander!- dan zou het régime van dienst eens moeten kijken voor welke doeleinden in het verleden geld is misbruikt, dat voor het onderwijs noodzakelijk was. Aan die doeleinden moet dat geld dan acuut onttrokken worden, en die doeleinden moeten dan maar eens wat gaan 'vernieuwen' op de manier waarop het onderwijs in de voorbije decennia is 'vernieuwd'. Tot onder de nullijn dus!

Dan maar géén 'salaris'-verhoging voor ministers, parlementariërs, en 'monarchie'. Die hebben ook zonder de recente opslag al meer dan genoeg voor een leven zonder zorgen. Dan maar geen JSF-speeltjes voor het ministerie van oorlog. Dan maar geen oorlogs opbouwmissie in Afghanistan voor de belangen van de Big Brother Bush Bende.

vrijdag 30 november 2007

Dolle pret in Amsterdam (maar niet heus!)

Vandaag werd op het Museumplein in Amsterdam, zoals intussen wel niemand zal zijn ontgaan, door het LAKS (Landelijk Aksie Komitee Scholieren) een manifestatie gehouden tegen de door het Balkenkabinet opgelegde 1040-uren-norm (scholieren moeten per jaar 1040 uur les krijgen, althans zich op school bevinden). Het is volstrekt gestoord om een dergelijke eis te stellen, wanneer iedereen met een IQ van 80 of meer wéét dat er daarvoor in Nederland na decennia onderwijsvernieuwing (nieuwspraak voor: onderwijsvernieling) - studiehuis, tweede fase, en eigenlijk al het hele mammoet-gedoe uit de jaren 1960- volstrekt onvoldoende leraren beschikbaar zijn, want die moesten allemaal zo nodig managertaken gaan uitvoeren. Het resultaat van een dergelijke norm is dat grote aantallen leerlingen zonder begeleiding in schoollokalen opgesloten zitten, zonder dat ze er iets leren. (Zie hierover ook mijn stukje Goedkoop scoren bij De Pers van afgelopen dinsdag)

Vanmiddag zat ik rond 15:00 in de tram in Amsterdam, en juist op het moment dat de tram vanaf het Leidseplein de Leidsestraat in wilde rijden, werd via de tram-o-foon omgeroepen dat tramlijnen 1, 2 en 5 moesten omrijden, omdat er in de Leidsestraat met stenen gegooid zou worden. 'Mijn' tram kon niet terug, dus moest door de Leidsestraat - en wat ik daar ook zag (winkelende mensen, verwarde toeristen die niet begrepen dat de rails voor de tram bestemd zijn, meer politie-agenten dan normaal), géén stenengooiende jongeren in ieder geval!

De stemming was trouwens al eerder gezet door de trambestuurder, die er geen bezwaar tegen had om te verkondigen dat die scholieren blij moesten zijn dat ze naar school konden, dat ze ze op moesten pakken, en dat 'in mijn tijd' daarmee wel anders omgegaan werd (ik dacht even dat hij 1940-1945 bedoelde, maar daar was hij veel te jong voor). Tot mijn grote verbazing waren veel passagiers het met hem eens - en aan hun Nederlands te horen, waren het toch echt bewoners van zogenaamd de meest linkse stad van Nederland, Amsterdam.

Toen ik alweer een tijdje thuis was, hoorde ik om 17:00 op het ANP-nieuws op de radiozender Arrow Classic Rock, dat de scholieren weer vanaf het Museumplein naar huis aan het gaan waren. En dat terwijl ik toch écht vóór 15:00 al gezien had dat het Museumplein, afgezien van de aanwezigheid van veel politielui en overvalwagens, er niet anders uitzag dan andere dagen. Ik heb maar niet gekeken naar TV-journaals, want daar zullen ongetwijfeld weer héél veel wandaden van jongeren te zien zijn geweest - en zullen de ware bedoelingen vermoedelijk zachtjes gefluisterd zijn bij beelden van boos kijkende scholieren, zodat vooral maar niemand weet waar het werkelijk over gaat.

Ik wil niet pessimistisch klinken (normaliter ben ik dat ook niet), maar een dergelijke confrontatie is niet goed voor mijn positieve toekomstbeeld (niet zozeer voor mij, mijn toekomst ligt -gezien mijn leeftijd- al grotendeels achter mij), maar ik vraag me werkelijk af of Nederland (en eigenlijk de hele EU) nog te redden is. Steeds meer wordt (bijna) overal duidelijk dat mensen te lui, dom, beroerd zijn om zelf na te denken en zich vooral laten meeslepen door sensationalistische kreten van dombi (type Wilders, Wiegel, Verdonk - of Vogelaar, die er ook in slaagt voortdurend nét de verkeerde dingen te zeggen, of de juiste dingen op een verkeerde manier).

Een ander droevig voorbeeld daarvan zijn de lezersreacties in o.a. de Telegraaf op de manier waarop GPD-correspondent Olivier van Beemen gisteren in een voorstad in Parijs in elkaar geslagen is door jongeren (zie ook nog hier). Een tekenend voorbeeld (spelling van de reageerder):
Eigen schuld. Nu heeft die linxe journalist eindelijk eens van dichtbij meegemaakt,wat al die moslims in europa betekenen die linx massaal heeft binnen gehaald. Wilders for President!
Heeft het nog zin om te proberen nog wat verstand in die holle hoofden te praten? Van de neoliberale internationale hoeven we geen steun te verwachten. Die heeft vooral graag one-trick-ponies, die goed zijn in hun vak en verder zich alleen maar druk maken om TV-series, olympisch en ander sport-geneuzel, en die uiteraard zoveel mogelijk willen consumeren, want de winst moet gemaximaliseerd worden - ook al betekent dat misschien dat er voor onze kleinkinderen geen grondstoffen meer overblijven.