vrijdag 7 december 2007

"Tolerantie is een illusie" zonder goed onderwijs

Minister Vogelaar (o.a. van Integratie) is teleurgesteld. Ze had gehoopt dat ze het 'integratiedebat' een beetje kon bijsturen, zodat de kloof tussen allochtonen en autochtonen kleiner zou worden. Ze had gedacht -aldus vertelde ze gisteren op een congres in Amsterdam- dat Nederland heel wat toleranter was. (Spits vandaag)

De afgelopen maanden heeft ze in haar streven om die kloof te versmallen helaas vaak precies de verkeerde dingen gezegd, dingen die xenofoben (met als belangrijkste vertegenwoordiger Geert Wilders) zonder veel moeite konden aangrijpen om die kloof juist weer te verbreden.

Laat de minister zich geen illusies maken. Tolerantie ontstaat niet door te zeggen dat dat nodig is. Althans niet zolang grote delen van de Nederlandse bevolking niet in staat zijn zelf na te denken en zich daardoor maar al te gemakkelijk laten misleiden en meeslepen door het gebral van holle vaten, die immers altijd het hardst klinken. Ik wil nog niet zo ver gaan om te herinneren aan de manier waarop Adolf Hitler de joden de schuld gaf van alles wat er in Duitsland maar verkeerd liep, maar de gedachte dringt zich wel op.

Tolerantie is mogelijk, wanneer mensen hun intelligentie gebruiken om bijv. niet de verschillen met anderen te benadrukken, maar de overeenkomsten, door zich niet volledig af te sluiten voor de ' anderen', maar gewoon eens een praatje te maken met een van die 'anderen' (bij de groenteboer, de bushalte, in de wachtkamer van de huisarts).

Een belangrijke voorwaarde om de aangeboren intelligentie te kunnen gebruiken is echter dat die intelligentie gestimuleerd wordt door de ouders, maar zeker ook op school. Dáár zit volgens mij het grote probleem van een groot deel van de ellende in Nederland. Het onderwijs is, en het spijt me dat ik daar in mijn stukjes zo vaak naar verwijs, een dusdanig grote puinhoop (ondanks de grote inzet van héél veel docenten om er toch uit te halen wat er in zit) dat dit onbegonnen werk lijkt.

Zolang als de dringende noodzaak van drastische verbeteringen in het onderwijs niet doordringt tot het Nederlandse régime (dat wel een grote bek heeft over verbetering van het onderwijs, maar de kosten daarvoor wil dekken door op andere plaatsen geld weg te halen uit datzelfde onderwijs), hoeft mevrouw Vogelaar er niet op te rekenen dat er wat meer tolerantie komt in Nederland. En hoeven wij, iedereen (ongeacht zijn of haar herkomst) in Nederland, er niet op te rekenen dat blaaskaken als Geert Wilders op hun plaats gezet worden. Mensen van zijn allooi zijn alleen geschikt om in TV-reclames van MediaMart te schreeuwen dat ze 'niet gek' zijn of om op een markt potentiële kopers ervan te overtuigen dat zijn wondermiddeltjes alle planten tot leven wekken en/of alle vlekken verwijderen. Ik noem zo maar enkele dingen.

Ik ben echter bang dat het Nederlandse régime (net als andere neoconservatieve régimes) helemaal geen zin heeft om mensen in staat te stellen zelf na te denken. Het is immers juist voor hun winstgerichte 'filosofie' noodzakelijk dat de massa's zich laten manipuleren. Daarvoor moet vooral angst gecreëerd worden (terrorisme, klimaatverandering, bedreigingen van de 'openbare orde), waardoor de bevolking zich gemakkelijker in een hoek laat drukken (de privacy en de grondrechten van de burger komen steeds meer onder druk te staan, de burger accepteert dat hem geld afhandig gemaakt wordt voor bijv. allerlei onnodige milieuheffingen).

Dankzij de gelijkgeschakelde pers krijgt de bevolking overal dezelfde hele of halve leugens en gemanipuleerde 'waarheden' te horen, waardoor de gemiddelde murw gebeukte burger zich maar al te gemakkelijk laat meeslepen door de simpele, hapklare kreten van een volksmenner, zoals Pim Fortuyn, Rita Verdonk of Geert Wilders, of door de kletskoek van Balk & Bos.

1 opmerking:

Anoniem zei

Tja.
I citeer dwarslezer maar even:

"Tolerantie ontstaat niet door te zeggen dat dat nodig is. Althans niet zolang grote delen van de Nederlandse bevolking niet in staat zijn zelf na te denken en zich daardoor maar al te gemakkelijk laten misleiden en meeslepen door het gebral van holle vaten, die immers altijd het hardst klinken."

Weet je wat zo jammer is? dit geldt helaas niet alleen voor Nederlanders, maar ook voor alle andere mensen in dit land die achter holle vaten aanrennen, de vaten die die nu eens pastoor of priester of wilders zijn en dan weer imam.

Het helpt echt niet als alleen de Nederlandse bevolking gaat nadenken. En daar zit dus het probleem. Iedereen die hier woont moet gaan nadenken. Helaas zijn er culturen die daarvoor minder open lijken te staan staan dan andere. Of we hebben een boel mensen uit andere streken binnengehaald die mogelijk (nog) niet zo goed zijn in nadenken.

En van mevrouw Vogelaar hoeven we niets te verwachten. Is het de lezers al opgevallen hoezeer ze lijkt op de heel erg enge overheidsmevrouw (vervangend schoolhoofd) uit de Harry Potter film? Gelukkig wordt die door een trol ontvoerd. Dat zal in Nederland niet gebeuren.