zondag 9 december 2007

Regeringen zijn de werkelijke terroristen

In het kader van aan derden beschikbaar gestelde bandbreedte, hierna een bijdrage van Freeman, eerder vandaag gepubliceerd op de blog Schall und Rauch:

Als je de geschiedenis bekijkt, is er geen enkele structuur gevaarlijker voor de veiligheid van de mensheid dan een regering. Door regeringen zijn meer mensen vermoord, gemarteld en gevangen genomen dan door welke andere organisatie ook.

Dat is ook de reden waarom in grondwetten de bevolking steeds als hoogste instantie wordt gedefinieerd, waarbij de regering aan het volk verantwoording moet afleggen, terwijl er geen centrale macht mag zijn, omdat die macht in drie machten onderverdeeld moet zijn: de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht, die elkaar wederzijds moeten controleren.

Wanneer men denkt aan de volkerenmoorden van de laatste honderd jaar, dan springt daarbij steeds maar één ding in het oog, namelijk dat ze allemaal op misdadige wijze door regeringen aan de eigen bevolking opgelegd werden. En deze misdaden werden steeds begaan, wanneer de macht te sterk geconcentreerd was en de mensen geen rechten, privacy en vrijheden meer hadden.

Het afschaffen van de vrijheidsrechten is, historisch gezien, steeds de voorloper van een volkerenmoord geweest. Machtsconcentratie is principieel gevaarlijk en een teken voor een naderbij komende dictatuur.

Alleen een opgedeelde macht garandeert een vrije maatschappij.

De huidige regeringen in de westerse landen hebben al lang het idee van de machtsverdeling overboord geworden. Met de door hen uitgevonden "Oorlog tegen de terreur" gaan ze nu als een stoomwals over de rechten van de burgers. Steeds meer wetten hebben ze ingevoerd, waarmee ze kunnen spioneren, afluisteren, opslaan en doorlichten. Ze willen over iedereen informatie verzamelen en alles in de gaten houden, zodat ze vervolgens kunnen besluiten wie een misdadiger is en wie niet. Ze kunnen iedereen, zonder dat er een misdaad gepleegd is, preventief aanhouden en opsluiten. Iedereen kan als terrorist bestempeld worden en wordt daardoor vogelvrij, verliest daardoor zijn rechten en ze kunnen met hem doen wat ze willen.

Velen willen het niet geloven wanneer ze met deze feiten van de totale controle en met het risico van een politiestaat geconfronteerd worden. Ze denken dat hun regering hun rechten geen geweld zou aandoen. De regering moet immers de rechten van de bevolking bewaken.

Dit geloof is volstrekt naïef.

Het ligt in de aard van regeringen om hun macht met niet-steekhoudende argumenten steeds maar verder te vergroten en de rechten van de burgers stapje voor stapje te beperken. Tenslotte maakt dat het regeren veel gemakkelijker en zo kan doorgedrukt worden wat men wil.

Waar blijft het verzet?

Er is geen echte weerstand meer tegen deze sluipende invoering van een politiestaat, en daardoor van een dictatuur. Waar zijn de volksvertegenwoordigers in de parlementen, die eigenlijk de belangen van de mensen moeten vertegenwoordigen? Waarom keuren zij alle wetten van de regeringen met een knikje goed, terwijl die onze rechten steeds verder beperken? Waarom laten ze zich overrompelen door een volstrekt verzonnen gevaar van buitenaf en waarom zijn ze willoos? Waarom houden ze zich niet aan hun grondwettelijke opdracht om de regeringen te controleren en zeggen ze niet: NEE, dat willen we niet, en als jullie zo doorgaan, worden jullie afgezet?

De volksvertegenwoordigers zijn de feitelijke schuldigen in dit proces, omdat zij geen ruggegraat meer hebben, zich hebben laten intimideren of door hun eigenbelang, machtsgeilheid en door geld gecorrumpeerd zijn en alleen zaken doen met hun eigen zakken. Het volk interesseert hen volstrekt niet.

Zijn regeringen bereid het volk te onderdrukken? Het antwoord daarop is een volmondig JA. En het zijn niet zomaar willekeurige regeringen in een bananenrepubliek of heel ver weg. Nee, het zijn onze regeringen; ja, het is zelfs de regering die zich uitgeeft voor vaandrager voor de vrijheid, de Amerikaanse regering, die het allerergste is.

De VS-regering geeft openlijk toe voorstander te zijn van ontvoering en marteling van burgers, die dan noch van een misdaad beschuldigd worden, noch als krijgsgevangene worden aangemerkt, waardoor ze onder de bescherming van de conventie van Genève zouden komen te vallen.

Vandaag de dag zitten in Guantánamo Bay gevangenen opgesloten, die daar al ZES JAAR vastgehouden worden en nog nooit ergens van beschuldigd zijn. Dit is overduidelijk een misdaad die in strijd is met Amerikaanse en internationale wetten. Daarom ontvoert Bush hen naar een andere plaats, zodat hij zich niet om wetten hoeft druk te maken als hij al hun rechten afneemt, zodat ze zich niet juridisch kunnen laten vertegenwoordigen en zich niet mogen verdedigen. En dat terwijl alle mensen fundamentele rechten hebben, JA, OOK ZOGENAAMDE CRIMINELEN.

Het gedrag van de VS-regering is onmiskenbaar onwettig en niet minder dan een oorlogsmisdaad. En wanneer Bush dat momenteel bij "terroristen" doet, dan doet hij het morgen bij jou!

En wat doen onze regeringen? Protesteren zij? Wordt Bush gewaarschuwd dat hij de mensenrechten moet respecteren? Worden de betrekkingen met de VS heroverwogen en worden de ambassadeurs teruggeroepen? Wordt een boycot van het land overwogen of worden de VS voor de VN aangeklaagd, zoals ze dat zelf meteen en met veel tam-tam zouden doen met een ander land, een land uit de Derde Wereld?

NEE!

Deze lafaards paaien hem, negeren de schendingen van de mensenrechten, ze doen zelfs mee, helpen de criminelen in Washington bij de ontvoeringen en maken zich daardoor als handlangers ook zelf schuldig. Onze regeringen zijn de complete huichelaars en volstrekt ongeloofwaardig.

Zoals je links op de teller
[op de blog Schall und Rauch - Dwarslezer] kunt zien, zijn er in de laatste vier jaar tengevolge van de onwettige aanvalsoorlog meer dan 1,2 miljoen Irakezen gedood door de Amerikanen, Britten, Australiërs, Japanners en wie er verder allemaal nog meedoet.

DAT IS MASSAMOORD.

En Duitsland is daaraan even medeplichtig, want dat land stelt de luchtmachtbasis Ramstein ter beschikking en helpt in het geheim mee, want zonder die basis zou Amerika helemaal geen oorlog kunnen voeren.

Onze regeringen zijn de enigen die werkelijk massavernietigingswapens inzetten, niet de terroristen.

De VS-regering was de eerste en de enige in de wereldgeschiedenis die atoomwapens heeft ingezet en die in een flits honderduizenden nietsvermoedende Japanse burgers vermoordde.

Ze heeft in Bosnië, Irak en Afghanistan met uraniumhoudende munitie geschoten, ze verziekt heel deze landen met radio-activiteit, en veroorzaakt daardoor genetische ziekten, kanker en miskramen bij honderdduizenden mensen en dat gedurende duizenden jaren.

Dat is volkerenmoord van de ergste soort en onze regeringen, de parlementsleden en ook de media weten het, accepteren het en zeggen niets.

En nu wordt Iran door onze regeringen bedreigd met atoomwapens, ofschoon de eigen geheime dienst van de VS bevestigt, dat Iran geen gevaar vormt!

De lang gezochte massavernietigingswapens zijn eindelijk gevonden. Onze regeringen hebben ze en ze worden door onze militairen gebruikt!

Wat kunnen wij daartegen doen?

We hebben niet veel tijd meer om deze situatie te veranderen. We moeten onze mond opendoen, daartegen protesteren en niet alles zomaar accepteren. We moeten die enkele politici steunen, die aan onze kant staan, die ons daadwerkelijk vertegenwoordigen. De beslissende slag zal zich in Amerika afspelen bij de verkiezing van de nieuwe president. De kiezers daar hebben in feite de mogelijkheid alles nog ten goede te keren, door de juiste man te kiezen (en niet die vrouw!)

Maar ook wij hier in Europa moeten onze bijdrage leveren. De vernietigers van de democratie, zoals Sarkozi, Brown en Merkel [en Balkenende - Dwarslezer] en hun partijen moeten bij de volgende verkiezingen weggestuurd worden.

We kunnen zorgen voor een betere toekomst voor onszelf en onze kinderen, maar niet als we tirannen en hun marionetten blijven kiezen en zonder verzet de mars naar de dictatuur accepteren.

Ziehier het bewijs voor mijn bewering:

De Duitse minister van binnenlandse zaken, Wolfgang Schäuble (CDU), heeft bij een conferentie van de zes ministers van buitenlandse zaken van de EU met de minister van nationale veiligheid van de VS (de VS-Gestapo) over het onderwerp Terreurbestrijding, op 01.12.2007 het volgende gezegd:

Degenen, die zeggen dat Guantánamo niet de juiste oplossing is, moeten ook bereid zijn na te denken wat dan een betere oplossing is, want alleen met kritiek worden problemen niet opgelost.

Dit is de video:


Deze kerel en zijn collega's zijn toch allemaal fascisten, zoals ze in de boeken staan!


Onze regeringen zijn de werkelijke terroristen!Met toestemming van de auteur vertaald (door Dwarslezer) en alhier gepubliceerd.

Geen opmerkingen: