vrijdag 30 juni 2006

Mensenrechten, maar voor wie...?

Het heeft me een dag denkwerk gekost, en eigenlijk ben ik nog niet veel verder gekomen. Kortom ik weet het niet. Wél vind ik dat de zaak niet zo simpel ligt als hij gisteren in Trouw gepresenteerd werd.

Het gaat erom dat mensenrechten-organisaties zich druk maken om gedwongen sterilisaties van (vrouwelijke) psychiatrische patiënten in Rusland. Hierbij zouden argumenten worden gebruikt in de zin dat kinderen van deze patiënten alleen maar meer problemen zouden veroorzaken (bijvoorbeeld financieel en qua huisvesting). Ook zouden deze kinderen niet gezond geboren worden. (Klik hier voor het betreffende artikel.)

Voor de duidelijkheid ga ik er bij het bovenstaande van uit dat het inderdaad om échte psychiatrische patiënten gaat, en niet om mensen die om bijv. politieke redenen in psychiatrische inrichtingen werden opgenomen, zoals in de Sovjet Unie regelmatig gebeurde.

Ook verwijs ik in het volgende niet naar mensen die door een echtscheiding, een traumatisch overlijden in de onmiddellijke omgeving of andere problemen overspannen zijn geraakt of een bepaalde periode niet goed 'in hun vel zitten'. Dit soort incidentele psychiatrische klachten hoeft geen consequenties te hebben voor hun verdere leven. Ik heb het hierna uitsluitend personen met ernstige vormen van schizofrenie, psychoses, hallucinaties e.d., die hun hele leven zware medicijnen moeten slikken en begeleiding nodig hebben om een enigszins geregeld leven te kunnen leiden, maar die steeds een terugval riskeren.

Het is natuurlijk kwalijk om mensen tegen hun zin te steriliseren, maar dit soort zaken heeft twee kanten.

Wanneer psychiatrische patiënten gesteriliseerd worden, belemmert dat hen in hun eigen beslissingen. Zij kunnen er niet voor kiezen om kinderen te krijgen. Dat kan een enorme extra belasting vormen, zeker in een maatschappij waarin een vrouw zich volgens de gangbare norm alleen maximaal kan realiseren door het krijgen van kinderen.


De in het artikel aangehaalde financiële en huisvestingsproblemen zijn uiteraard holle argumenten, uitvluchten. Om die redenen zou een groot deel van de Russische bevolking gesteriliseerd kunnen worden.

Het argument van de ongezond geboren kinderen is minder eenvoudig dan het op het eerste gehoor lijkt. Er is nog steeds geen directe erfelijkheid aangetoond bij psychiatrische problemen, maar uit diverse onderzoeken komt wel regelmatig een hoger percentage psychiatrische klachten voor dan bij afstammelingen van mensen zonder psychiatrische voorgeschiedenis. Dát argument zou wellicht dus toch een zekere validiteit kunnen hebben.

Wat mij echter vooral dwarszit is dat de aandacht in discussies over dit onderwerp bijna uitsluitend naar de patiënten gaat, die geen kinderen kunnen krijgen, terwijl nauwelijks ooit gesproken wordt over de andere kant van het zaak: de kinderen.

Deze kinderen, die toch ook aanspraak kunnen maken op bescherming van hun mensenrechten, worden al vanaf hun geboorte met een enorme last opgezadeld:

- ze worden geboren uit een moeder (want het zullen toch vooral de vrouwelijke patiënten zijn die gesteriliseerd worden), die blij mag zijn wanneer ze zelf zonder problemen de dag door komt;
- er zijn (ook aan mij) gevallen bekend waar deze kinderen al op vrij jonge leeftijd, terwijl ze eigenlijk nog zorgeloos zouden moeten kunnen spelen, de taak van de ouder overnemen;
- het risico dat ze erfelijk belast zijn, mag niet uitgesloten worden;
- wanneer deze kinderen minder sterk in hun schoenen staan, zijn ze ideale slachtoffers voor pesterijen en ook in hun latere leven kan een potentiële partner terugschrikken voor een relatie met iemand met een ouder met een psychiatrische voorgeschiedenis;
- 'gezonde' ouders doen vaak al vreemde, enge, gruwelijke dingen, maar helaas is bij mensen met psychiatrische problemen het risico nog groter dat ze bijv. door een waanidee (een stem die hen iets influistert) tot afschuwelijke daden komen, waarvan kleine kinderen maar al te gemakkelijk het slachtoffer kunnen worden.

Samenvattend: psychiatrische patiënten hebben recht op een zo gelukkig en volledig mogelijk leven, maar ook kinderen hebben dat recht. En om hun dat recht te bieden, is het van groot belang dat ze in een zo stabiel mogelijke situatie opgroeien. Een ouder met chronische problemen (psychiatrisch, maar bijv. ook met drugs, of gokverslaving) is daarbij niet bepaald bevorderlijk.

Vreemd genoeg zijn er allerlei pressiegroepen die zich (soms letterlijk te vuur en te zwaard) verzetten tegen het recht op abortus en die zich vastbijten in de rechten van 'ongeboren kinderen'. De rechten van geboren kinderen lijken wel minder belangrijk te zijn...


Misschien komt het bovenstaande een beetje chaotisch over. Verschoning dan, maar het is helaas geen onderwerp om in drie alinea's duidelijk en onweerlegbaar te analyseren. Aanvullingen zijn dan ook meer dan welkom.

donderdag 29 juni 2006

HOERA - Of: Hoogmoed komt -soms- wel degelijk voor de val!

Na jaren gekonkel, gelieg, gerotzooi en gesjoemel bestond de Balkende Ellende het eerder vandaag nog te verklaren dat hij met de VVD en het CDA als minderheidskabinet verder wilde gaan, nadat D'66 voor één keer toch nog eens de poot stijf had gehouden en uit het kabinet was gestapt. Dit deed me al vrezen voor nachtmerrie-achtige scenario's, zoals steun voor het rariteitenkabinet van de LPF.

Gelukkig is het niet zover gekomen. Terwijl ik me zat verheugen over de weerkaarten voor de komende dagen, die ik via de radio binnen kreeg (mooi weer, meneer de dokter!), had mijn broer zijn gezond verstand wat meer bij elkaar, want hij meldde mij dat rond 20:00 het kabinet gevallen was (op welke manier dan ook: wat mij betreft hebben alle leden bij de val hun poten gebroken).

Dat betekent dus binnenkort nieuwe verkiezingen. Terwijl een groot deel van de Nederlandse bevolking vakantie viert, zullen de nep-christenen en de nep-liberalen van CDA en VVD niet al teveel kans krijgen om hun leugens over de mensheid uit te storten. Daarom valt te hopen dat bij de verkiezingen de kiezers zich vooral de laatste ellendige jaren zullen herinneren. Of een meerderheid voor de PvdA een goede oplossing is, waag ik te vrezen, maar daarover maken we ons dan over een maand of zo wel weer druk...

IK ga in ieder geval, nog blijer, de laatste weerkaarten bestuderen.

dinsdag 27 juni 2006

Nederlands recht of Nederlands krom?

Goed, de Metro is niet de beste bron voor jurisprudentie, maar ik heb ook niet het geduld om te wachten totdat ik over volledigere en wellicht betrouwbaardere bronnen beschik, dus voorlopig haal ik de informatie over een uiterst vreemde uitspraak van de rechtbank in 's Hertogenbosch uit de Metro van vandaag. Deze (de rechtbank, niet de Metro) heeft twee jongens vrijgesproken van groepsverkrachting van een 15-jarig meisje (waarbij overigens nog vier andere jongeren [?] betrokken waren). Het meisje had niet duidelijk te kennen gegeven dat ze het niet wilde. Mogelijk [!] worden ze nog wel vervolgd voor ontucht met een minderjarige.

Het meisje gaf aan dat ze niet durfde protesteren, omdat ze bang was voor de consequenties die dat zou kunnen hebben, maar desondanks hecht de rechter meer waarde aan het feit dat ze geen bezwaar had gemaakt. Ik neem aan dat ze niet ongelukkig gekeken heeft, want ik hoop dat de ongetwijfeld zeer geleerde en rechtvaardige rechter dát toch wel beschouwd zou hebben als een blijk van niet-willen?

Met een grote dosis cynisme kan ik overigens wel begrip hebben voor de beslissing, want jongens/mannen die vrouwen/meisjes verkrachten zijn zó dom, dat ze niet uit zichzelf begrijpen dat een verkrachting, waartegen niet geprotesteerd wordt, net zo goed een verkrachting is - en so-wie-so niet gewenst is.

Dit levert enge mannetjes dus meteen een blanco vrijbrief om te verkrachten op. Ze moeten alleen oppassen dat ze het niet meer doen met minderjarige meisjes (of jongens, natuurlijk). En als ze bang zijn, dat het slachtoffer toch zal protesteren moeten ze het vooraf maar dronken voeren (of gewoon een glaasje cola geven met wat rohypnol). Als daar niet tegen geprotesteerd wordt, hoeven ze nergens meer voor te vrezen, want in dat geval heeft het slachtoffer zélf de drank tot zich genomen...

Kotsverdomze, wat is Nederland toch een lekker land... Langzamerhand gaan we niet alleen qua onderwijs en sociale voorzieningen terug naar de jaren 1930, maar ook qua vogelvrijheid van vrouwen.

Het zal wel niet lang meer duren voordat een aantrekkelijk meisje opgepakt en (om Tita Verdomd maar te citeren) 'adequaat' gestraft wordt, omdat ze verkrachting uitlokt. Dit naar analogie van de 'filosofie' dat iemand die zijn fiets op straat niet op slot zet strafbaar is, omdat hij diefstal uitlokt. Dat verklaart waarschijnlijk waarom er zo weinig fietsdiefstallen worden opgelost: niet de fietsendief is een boef, maar degene die zijn fiets op straat niet op slot zet.

vrijdag 23 juni 2006

Wie zeurt er nou eigenlijk?

Volgens de Balkende Ellende moet de Nederlandse oppositie niet zeuren, want volgens collega's in Europa (zegt Balk) "lopen [wij = Nederland] weer voorop. Van hen krijg ik waardering, hier in het parlement gezeur". (Metro vandaag).

Ik heb daar eergisteren bij de ruime persaandacht in Kroatië (wat toch ook in Europa ligt) voor Balk's bezoek niets over gehoord, wél positieve opmerkingen van Balk over opname van Kroatië in de EU.

Natuurlijk, wanneer het in Nederland slecht gaat, biedt dat andere landen de kans om gebruik te maken van de kansen die Nederland laat liggen. En omdat intussen iedereen wel weet wat voor een hol hoofd Balk heeft, aaien ze hem af en toe eens over zijn buitenaards kapsel, in de hoop dat de situatie vooral niet verandert.

Balk wees er (volgens het eerder genoemde artikel) op dat het in Nederland beter gaat op het vlak van de arbeidsmarkt en werkgelegenheid (zeker omdat bedrijven makkelijker hun slaven kunnen ontslaan en omdat de rechten van arbeiders steeds verder uitgekleed worden?), overheidsfinanciën (ook dat kan ik me wel voorstellen, want op alle sociale voorzieningen wordt van alle kanten bezuinigd) en koopkracht (dat zal gemiddeld zijn: onlangs las ik nog dat er weer een kolossale lading miljonairs bijgekomen is in Nederland. Als die allemaal een kast bouwen met blubberbad en drie patserige J.P. Hooft-tractoren in de garage, dan wil de nationale koopkracht wel stijgen, maar dat zegt niets over het aantal mensen dat er desondanks toch op achteruitgaat - bijvoorbeeld door ont-WAO-ing, of de dure zorgverziekingspremie).

Het wordt dringend tijd dat Balk eens iets gaat doen aan die plank voor zijn kop: ofwel hij laat hem verwijderen, ofwel hij laat er nog vijf planken bij timmeren!

Haagse leeghoofden in actie

Meer dan een week lang heb ik me rustig gehouden, ondanks een nieuwe Verenigdestaatse moordpartij in Irak, de nietszeggende lulverhalen van Balkellende in Zagreb, waarover de Kroatische radio gisteren uitvoerig berichtte (en waarvan ik zelfs sommige opmerkingen van Balk in zijn eigen soort eigentijds Engels kon verstaan voordat het door de omroeper vertaald was), of de zoveelste poging om de spaarloonregeling weg te werken. Het is wel gebruikelijk in de politiek leuk klinkende zaken in te voeren (je hoeft alleen maar aan de holle en onzekere levensloopregeling te denken), maar wanneer die dan ook daadwerkelijk populair worden, mag dat toch eigenlijk ook weer niet.

Maar nu wordt de druk toch eventjes te hoog, want de blaaskakende prullitici beginnen steeds meer te zwetsen over dingen waarvan ze duidelijk geen verstand hebben, de AOW (en over werken trouwens ook, waaruit nog duidelijker blijkt dat ze geen flauw benul hebben van waarover ze spreken).

Woutertje Bos, de neoliberale nep-sociaaldemocraat, begon een maand geleden vast te lonken naar de laagst betaalde loonslaven (in een poging om ze terug te lokken van de LPF en/of Wilders) met zijn losse flodder (uiteraard later weer helemaal verkeerd geïnterpreteerd door de journalisten en door ons) dat de AOW ook fiscaal belast moest worden en dan met name voor degenen met een 'hoog' pensioen.

De neoliberale nep-christen Balk vindt dat zijn regime al meer dan genoeg heeft gedaan om de AOW ook in de toekomst betaalbaar te houden, als mensen maar wat langer wilden blijven werken.

En vandaag doet ook de neoliberale nep-liberaal Zalm een zuinige duit (ongetwijfeld uit onze belastingafdrachten) in het zakje door te beweren dat de AOW helemaal niet gefiscaliseerd hoeft te worden en dat de AOW gewoon betaalbaar blijft. Het enige dat moet gebeuren is de AOW-leeftijd verhogen naar 67 jaar... (Trouw)

En het meest schandalige is dat ik bij al dat geblaat en geblaaskaak op geen enkel moment gelezen heb dat deze zwetsers advies hebben ingewonnen bij de enige club in Nederland die wérkelijk verstand heeft van AOW, namelijk de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die al vanaf de invoering van de AOW (in 1957) deze wet uitvoert en de daarvoor bestemde fondsen beheert - en voorzover als ik weet op uitmuntende wijze. Ik vermoed overigens dat ze de SVB niets gevraagd hebben, omdat ze bij voorbaat al bang waren dat de SVB zou zeggen dat er ook in de toekomst helemaal geen problemen zijn en dat ze geen paniek moeten zaaien.

Ik denk namelijk dat dat het enige is dat deze Haagse bluffers aan het doen zijn.
Ze proberen op alle mogelijke manieren mensen bang te maken voor de toekomst, om daarna (later dus) allerlei schofterige maatregelen te kunnen doordrukken.

Overigens begrijp ik niet waarom ze daar zo veel moeite voor doen. In Nederland kunnen ze volstaan met de laatste maanden vóór verkiezingen flink te liegen om stemmen te trekken en daarna kunnen ze gewoon vier jaar lang helemaal hun eigen misselijke plannetjes uitvoeren. In Nederland hoeven ze niet bang te zijn dat de mensen de straat opgaan. Ja, misschien één zonnige zaterdagmiddag, maar niet zoals in Frankrijk weken aan één stuk. Ach, waarom zouden de massa's ook? Wanneer ze regelmatig naar een of ander voetbalkampioenschap kunnen kijken, of een Tour de France, Wimbledom of Roland Garos - of stiekem 's avonds naar de gratis met het digitale pakket meegeleverde pornozender, valt het allemaal wel mee...

Ik laat het hierbij, mijn bloeddruk begint weer te stijgen en is al weer dicht in de buurt van 1030 milibar en dat is véél te veel.

dinsdag 13 juni 2006

Baaldagen!

Het feit dat ik de laatste dagen niets meer schrijf, komt niet omdat er niets ergerniswekkends meer is, maar juist omdat het gewoon doorgaat:

• De Haagse bluffers blaten gewoon door over hun inburgeringsregeltjes en andere onmenselijke zaken.
• De NS doet haar naam van Nationale Schande opnieuw eer aan (gistermorgen werd op mijn plaatselijke station omgeroepen dat er geen treinverkeer mogelijk was met Amsterdam en dat reizigers met die bestemming via Haarlem moesten reizen, juist op het moment dat er een trein voor Haarlem aan het perron stond. Juist op het moment dat duidelijk was dat we via Haarlem moesten reizen, draaide de conducteuse -die in een deur stond, juist onder een luidspreker- de deuren dicht. De Intercity naar Amsterdam werd omgeleid via Haarlem - en daverde met een rotgang voorbij. De sneltrein naar Amsterdam en Amersfoort, die ook via Haarlem zou kunnen rijden, werd uitgespaard en we kwamen dus uiteindelijk een uur later in Amsterdam aan dan mogelijk was geweest wanneer de conducteuse van die ene trein niet zo'n Verdonk-achtige trut was geweest.
• De moordpartijen in Irak gaan gewoon door en worden even vrolijk ontkend.
• De oranje-/foebbalgekte is nog steeds onverminderd virulent. Zelfs intelligente mensen praten nauwelijks over iets anders, al gaat het er bij sommigen dan toch om dat ze het gezellig vinden met een stel imbecielen een feestje te bouwen, waarbij het balgefrut bijzaak is.

Ik weet het niet meer. Ikzelf word behoorlijk depressief wanneer ik elke keer weer kritiek moet leveren op al het geschoft en gehufter in de wereld - en ik kan me ook best voorstellen dat jullie het ook niet leuk meer vinden. Vermoedelijk zakt mijn lethargische bui over enkele dagen weer wel, maar anders ... houdt het gewoon op. Helaas kan ik de maatschappij niet veranderen zonder dat de massa's zelf het recht in eigen hand nemen; en dat zal niet lukken zolang als het onderwijs in Nederland (en elders) niet verbetert - en dan komen we weer terug bij de Haagse bluffers, die daarin niet geïnteresseerd zijn.

Oja, toch nog een opstekertje: de intelligentie van een volk is omgekeerd evenredig met het aantal beschikbare TV-kanalen. Denk dáár maar eens over na...

zaterdag 10 juni 2006

Reclame-gelul

Toevallig zag ik net enkele minuten geleden op een of andere Nederlandstalige TV-zender een reclame, waarop een of ander zwijmelig vrouwspersoon verkondigde dat "8 op de 10 vrouwen kiezen voor Ultra Lite Smeersel".

Dit Smeersel-volk is zo achterlijk - of hun publiek wordt zo achterlijk ingeschat- dat het kennelijk niet eens doordringt dat een (gesuggereerd) marktaandeel van 80% (ongetwijfeld uit een of andere slijmerige duim gezogen) in een markt die al verziekt is van de talloze anti-rimpel smeerseltjes meer dan genoeg zou moeten zijn om de klanten niet lastig te vallen met imbeciele reclames. Meer dan 80% krijgen ze toch niet voor elkaar, en ze kunnen wel door hun irritante geneuzel klanten afstoten.

Inderdaad, je hebt gelijk: waar maak ik me druk over. Daar heb ik geen zinnig antwoord op, afgezien van het feit dat de kletsbeweringen van deze minderwaardigheidscomplexen veroorzakende industrie mij gruwelijk stoort.

Elk nadeel... heb z'n voordeel!

Het gristelijke CDA -zo meldde NRC/Handelsblad eergisteren- vindt dat het asociale inburgeringsexamen nog best wat strenger mag. De VVD staat hier (hoe kan het ook anders voor de partij waar Tita Toverkol deel van uitmaakt) "sympathiek" tegenover.

De in 2007 in te voeren wet verplicht ook 'oudkomers' (ofschoon ze soms al tientallen jaren in Nederland wonen) te voldoen aan inburgeringseisen van het niveau 'A-1'. Aan 'nieuwkomers' wordt een hoger niveau opgelegd ('A-2'), maar omdat 'A-1'-niveau in geen enkele 'praktijksituatie' voorkomt, vindt CDA-kamerlid Sterk dat ook aan de 'oudkomers' hogere eisen gesteld moeten worden.

Het is toch maar een miezerig schijnheilig clubje daar in Den Haag. Indertijd toen deze mensen met beloften van gouden bergen als goedkope slaven naar Nederland gelokt werden, was het alleen maar gunstig dat ze geen Nederlands spraken: des te minder risico was er dat ze aanspraak zouden gaan maken op hun rechten als arbeiders. En nu, nadat ze al jaren in Nederland wonen, worden de voorwaarden ineens eenzijdig veranderd. Hoezo mensenrechten?

Ik hoop uiteraard dat er nog een of andere rechter of een hoge denktenk is, die zodanige bezwaren ziet in de hele inburgeringsregeling dat het hele plan de mesthoop op gaat, maar als de regeling dan toch nog doorgaat, dan is er tenminste misschien nog één klein lichtpuntje in deze ellende: met de strenge toelatingseisen zal het ook steeds moeilijker worden om ballenfrutters te importeren, zodat over een paar jaar het 'Nederlandse' elftal voor een of ander foebbalkampioenschap weer helemaal uit autochtone Nederlanders bestaat (we hebben met Kalou gezien hoe dat werkt). Misschien is het peil tegen die tijd zover gedaald dat ze niet eens meer mogen meedoen met kampioenschappen. Dan zijn we in ieder geval bevrijd van het ellendige media-circus waarvan we nu al zowat een maand gedwongen moeten 'meegenieten' en van het dronkemansgebral dat de laatste dagen en nog enkele weken vanuit diverse woningen het milieu verziekt. Je kunt er donder op zeggen dat de alcoholdampen en de akoustische milieu-verontreiniging ervoor gaan zorgen dat het weer over enkele dagen weer slechter wordt...

(De tekening bij dit artikel is gepubliceerd met toestemming van MetVerve).

Je kunt tegenwoordig op álles afstuderen...

En zo wordt het onderwijs in Nederland, dat tegenwoordig niet meer opleidt tot drs. of dr., maar tot de nietszeggende (maar wél slaafs uit de Verenigdestaatse oncultuur overgenomen) titeltjes Bachelor of Master, steeds nuttelozer.

Trouw meldt vandaag dat een predikant maandag een proefschrift verdedigt, waarin hij stelt dat geestelijke verzorgers met de reguliere geneeskunst moeten samenwerken. Hij geeft het voorbeeld van een meisje met kanker dat nog maar een paar weken zou leven, maar dat na gebed en nadat ze gezalfd is (uierzalf?) nu nog steeds leeft.

De slimmerik (Harmen de Vries) geeft wel toe dat het niet altijd helpt ("Er zijn ook mensen met wie ik gebeden heb en die niet lichamelijk genezen zijn. Maar zij zijn wel in vrede overleden"), maar hij geeft er dan toch een dusdanige slinger aan dat het hoe dan ook allemaal geweldig goed is.

Wie wil, mag het hele artikel nalezen. Ik laat het hierbij, want ik vind dit kwakzalverij van de ergste soort, omdat daarbij ook nog eens misbruik gemaakt wordt van het helaas maar al te wijdverbreide alleluya-bijgeloof. Volgens Harmen werkt het altijd: word je niet miraculeus genezen, dan ga je altijd prettig dood... Getver!

Circus Benz

Ik wilde hier eigenlijk niks over zeggen, maar na een spotje op La Première (het eerste Waalse radioprogramma) gisteravond, waarin een god-sound-alike automobilisten toespreekt om toch vooral voorzichtig te rijden, werd het me toch teveel...

Ook 'onze' Nederlandse minus-ter van Verkeer begint steeds meer de Pias (en mij de strot) uit te hangen met haar quasi-oplossingen. Ze wil nu weer mensen verplichten om na een aantal jaren autorijden een herhalings-test af te leggen. Zo wordt, althans dat wordt gesuggereerd, voorkomen dat er ongelukken gebeuren omdat automobilisten na een aantal jaren minder goed zouden opletten.

Dit geneuzel is van hetzelfde kaliber als de inderdaad met veel poeha ingevoerde APK-keuringen: beide hebben een nauwelijks te quantificeren effect op de verkeersveiligheid, maar beide leveren wel de staatskas én garages, resp. rijscholen een hoop geld op.

Laat ik meteen maar eens een paar tips geven voor maatregelen die wél zin hebben:

- Men mag pas vanaf de leeftijd van 25 jaar een auto (of een motorfiets) besturen (jongeren kunnen hun stoerheid uitstekend bewijzen op gewone fietsen, en voor grotere afstanden is er het openbaar vervoer).
- Er wordt eindelijk eens werk gemaakt van software-matig becontroleerde maximum-snelheden. Het is simpel genoeg om elke in Nederland afgeleverde auto te voorzien van een computer die bij wijze van spreken bij elke straathoek ingesteld wordt op de maximaal toegelaten snelheid.
- Elke auto wordt voorzien van sensoren op het stuur, waarmee gecontroleerd kan worden of de bestuurder alcohol genuttigd heeft. In die gevallen start de auto niet.

Verschil is er (als je héél goed kijkt)...

Het is duidelijk dat het Verenigdestaatse leger (en het bijbehorende régime) anders denkt en opereert dan het Israelische leger (en het bijbehorende régime).

Wanneer de Verenigdestaters een groep Irakezen uitmoorden is het 'jammer maar helaas' (bijkomende schade, zoals ze dat zo pseudo-wetenschappelijk noemen), en wanneer de Israeli's een aantal mensen doodbombarderen in de Gaza-strook, is het een vergissing en worden er verontschuldigingen aangeboden.

Maar verder, afgezien van dit minimale microscopische verschil, zijn de vermoorde mensen even dood en hun nabestaanden even ontroostbaar. En beide régimes voeren een even onmenselijke en onwettige strijd, in beide gevallen uitgaande van hun (vermeende) eigen gelijk.

woensdag 7 juni 2006

Het is ook nooit goed!

Heeft Bea eens een keer iets gedaan dat getuigt van respect en vind ik voor één keer dat ze iets goed heeft gedaan en dan valt proto-fascist Wilders weer over haar omdat ze bij een bezoek aan een moskee de handen van moslimmannen niet geschud heeft. (Trouw vandaag)

Waarom zou dit soort geneuzel ineens zo belangrijk zijn? Is het handenschudden werkelijk zo nodig om als goed Nederlander te kunnen functioneren? Het zou me wat moois zijn. Met een beetje pech moeten we ons volgens de in bepaalde kringen heersende norm drie keer laten aflebberen als we willekeurig iemand begroeten (getver!). Ik bepaal liever zelf wie ik gewoon mondeling begroet (of negeer), wie ik de hand schud, omhels of kus, resp. zoen.

Eerlijk gezegd heb ik -en dat terwijl ik in Nederland geboren ben en daar het grootste deel van mijn leven gewoond en gewerkt heb- soms ook een onprettig gevoel als ik bepaalde personen een hand heb gegeven. Dat gevoel gaat dan pas over nadat ik bij de eerste de beste gelegenheid mijn handen goed gewassen heb.

Bea, voor één keer heb je het helemaal goed gedaan. (Wat overigens niet wil zeggen dat ik voortaan geen bezwaren meer heb tegen de monarchie!)

Nu ook klassenstrijd in D'66!

Nadat binnen de VVD een scheuring leek te ontstaan (of het daadwerkelijk zover komt zullen we de komende maanden nog wel merken) tussen fans van Verdonk en tegenstanders van Verdonk (die zich voor de duidelijkheid dan maar achter Rutte schaarden), ontwikkelen zich nu ook principiële discussies binnen Dom66.

Lousy Wicht van der Laan vindt dat artikel 23 van de Grondwet geschrapt moet worden. Dit is het artikel dat vrijheid van onderwijs garandeert en dat in feite verantwoordelijk is voor het bestaan van en het verschil tussen openbare en bijzondere (katholieke, joodse en bijv. moslim-) scholen.

Mijn vaste lezertjes zullen weten dat ik Van der Laan (net zoals trouwens de andere Van der Laan - Medya) niet mag (op ideologisch vlak, persoonlijk ken ik hen geen van beiden), maar op dit punt sta ik -voorlopig- aan de kant van Lousje. Dit artikel uit de Grondwet is een overblijfsel uit de tijd toen "de" protestanten in Nederland een paar eeuwen lang de Rooms Katholieken als tweederangs burgers hadden bejegend. Op dit moment is van discriminatie op basis van godsdienst tussen christelijke sectes geen sprake meer.

Ik vraag me overigens af of Van der Laan artikel 23 wil opheffen om dezelfde reden als ik, of dat het haar stiekem te doen is om de oprichting van moslimscholen onmogelijk te maken.

Voor de goede orde: ik vind dat godsdienst een privé-zaak is en dus niet per wet geregeld mag worden, netzomin als je persoonlijke muziekvoorkeur of je favoriete lectuur. In de grondwet moet de vrijheid van godsdienst verankerd zijn, maar die mag nooit boven andere beginselen worden gesteld, zoals bijvoorbeeld het verbod op discriminatie.

Pechtold vindt daarentegen juist dat door de bijzondere scholen de garantie geboden wordt dat iedereen zich individueel kan ontwikkelen: „Ik ben geen voorstander van islamitisch onderwijs, maar ik ben voor de vrijheid van het individu. Dat is ware democratie.” (Trouw, vandaag). Klein denkfoutje van Pechvogel: in de huidige situatie kan ieder kind zich ontwikkelen conform de individuele keuze van zijn ouders, de individuele ontwikkeling van kinderen wordt hierdoor juist tot later uitgesteld of vaak zelfs verhinderd.

Net zoals zowat heel Nederland zich individueel (?) tot voetbalfan ontwikkeld heeft (zonder bijzonder voetbal-onderwijs), kan iedereen zich ook individueel tot (bij)gelovige van welke stroming dan ook laten ontwikkelen zonder bijzonder onderwijs. Net zoals mensen lid kunnen zijn van een voetbal- of andere club, kunnen mensen ook lid zijn van een andere (geloofs)club, die dan trainingen in de betreffende overtuigingen biedt.

Juist een voor alle kinderen in principe gelijk onderwijs biedt mogelijkheden voor individuele ontwikkeling voor de kinderen, die in de gezinssfeer toch al voldoende geïndoctrineerd zullen worden conform de wensen van hun ouders.

Ik vraag me overigens af hoe lang het Lousy Wicht haar pootje stijf zal weten te houden, want uit het betreffende artikel in Trouw blijkt al dat het vooral haar bedoeling is om de stichting van bijzondere scholen 'te ontmoedigen'.

Wat dat betreft is mijn eigen standpunt heel wat meer solide: Openbaar onderwijs voor alle kinderen. Als ouders vinden dat hun kinderen geïndoctrineerd moeten worden, zullen ze daar zelf voor moeten zorgen (en dat zou ík dan willen ontmoedigen).

dinsdag 6 juni 2006

F**k the 'land of the free'

Het Pentagon, het Verenigdestaatse ministerie van oorlog, heeft beslist een nieuw gevangenenbeleid te gaan uitvoeren. Omdat daarin nieuwe verhoortechnieken moeten gaan worden toegepast, is beslist een van de basisprincipes van de Conventie van Genève te laten vallen, namelijk het dwingende verbod op "vernederende en onterende behandeling" van gedetineerden. Dit citeert De Morgen uit de Los Angeles Time.

Een woordvoerder van het Pentagon heeft te kennen gegeven dat de nieuwe richtlijnen nodig zijn om gevangenen humaan te behandelen, maar ook om hen "efficiënt" te kunnen ondervragen.

Dit is overigens niet de eerste keer dat de VS gesleuteld hebben aan de genoemde basisprincipes. Bush had deze al eerder (in 2002) gedeeltelijk buiten werking gesteld voor gevangenen die leden van de Taliban of Al Q'aida zouden zijn (in de praktijk is dat iedereen die buiten de VS opgepakt of ontvoerd wordt). Ook het binnenvallen van een soevereine natie (Afghanistan, Irak en de dreiging jegens Iran) doet ernstig twijfelen aan de goede bedoelingen van de VS onder Bush...

Nieuwe coalitie 2007 (?) matst KNVB

CDA en PvdA (de nieuwe coalitie van 2007?) zijn het roerend met elkaar eens: de extra politiekosten in verband met voetbalwedstrijden mogen niet doorberekend worden aan de voetbalclubs, ofschoon Remkes, de minus-ter van Binnenlandse Zaken, die het voorstel heeft ingediend, van mening is dat het CDA zich hiertoe in het regeerakkoord verplicht heeft.

Volgens Remkes is er geen wezenlijk verschil tussen voetbalwedstrijden en grootschalige popconcerten. De organisatoren van popconcerten zorgen wél zelf voor veiligheidsmaatregelen.

Volgens Kesler (directeur betaald voetbal van de KNVB) vragen voetbalclubs/stadions niet om de politie-agenten. Het zijn de burgemeesters die dat willen en die moeten dan ook maar opdraaien voor de kosten. (de Volkskrant vandaag).

Het CDA is voorstander van een door de KNVB voorgesteld alternatief, maar wat dat alternatief inhoudt wordt
in het artikel niet aangegeven. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de KNVB gewoon gezegd heeft dat er een alternatief moet komen, en dat dat al voldoende is voor het CDA.

Ikzelf vind het te gek dat er zelfs gediscussieerd moet worden over dit soort maatregelen. Het voetbalvandalisme en de geweldplegingen zijn direct gerelateerd aan de wedstrijden (ik wil nog net niet zeggen dat ze onlosmakelijk verbonden zijn met profvoetbal), dus moeten de voetbalclubs en/of de stadions er ook de kosten maar voor dragen.

De clubs hebben wel vele miljoenen over voor hun ballenfrutters, maar de kosten die veroorzaakt worden door of in verband met hun manifestaties moeten van hen dan weer gedragen worden door de belastingbetalers. De oplossing is nochtans eenvoudig genoeg: de prijzen voor de hele slavenhandel moeten omlaag en als dat nog niet genoeg is, moeten de kaartjes voor de wedstrijden nog maar wat duurder. Ik krijg zo langzamerhand toch al de indruk dat liefhebbers er alles voor over hebben om maar een kaartje te kunnen bemachtigen.

En eigenlijk is het nog veel eenvoudiger: profsport moet opgedoekt worden: sport en beroep kunnen niet gecombineerd worden. Dat is onlangs ook weer gebleken door de verkoop van wedstrijduitslagen in Italië en bijv. het gebruik van doping bij tal van sporten. Voetbal is leuk wanneer een groepje hobbyisten op een kaal veldje of op een rustig stuk strand wat tegen een bal aantrappen, maar wat tegenwoordig voor voetbal doorgaat is een combinatie van slavenhandel, merchandising, chauvinisme en nationalisme, gegoten in een jasje dat op voetbal lijkt...

De dag van het Beest (vervolg)

De Britse krant The Independent geeft vandaag nog wat aandacht aan "de dag van het Beest", volgens sommige eng-bijgelovigen vandaag.

Deze dag 6-6-6 zou de mensheid ook dichter bij de 'wegvoering' brengen, de dag waarop 'de heer' gelovige christenen tot zich roept. Wij, niet-bijgelovigen, kunnen die dag gemakkelijk herkennen, want (aldus The Independent) "miljoenen herboren christenen zullen ineens verdwijnen - een voor atheïsten niet-onwelkome ontwikkeling". Volgens bepaalde websites staat de wegvoeringsindex op 156, en is het tijd om de "riemen vast te gespen".

Het hele geneuzel is gebaseerd op een erg letterlijke lezing (alleen mogelijk bij mensen zonder gevoel van humor en zonder relativeringsvermogen) van het laatste vers (18) in hoofdstuk 13 van het boek Openbaringen uit het Nieuwe Testament: "Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal eens menschen, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig."

Om deze opmerking meteen in zijn context te plaatsen, haal ik ook even het eerste lid van dit hoofdstuk aan, om aan te geven dat dit geneuzel alleen ontsproten kan zijn uit het brein van een persoon met psychische problemen. Lees maar even mee: "En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen, en op zijne hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijne hoofden was een naam van godslastering."

Liefhebbers mogen wat mij betreft zelf verder lezen, maar ik geloof dat het met dit korte citaat wel duidelijk is dat de schrijver (volgens de overlevering zou dat de apostel Johannes geweest zijn) ofwel leed aan hallucinaties, ofwel een beetje te veel paddo's genuttigd had.

Leve «666» zal ik maar zeggen (en ik bedoel dan de klassieke LP van Aphrodite's Child uit 1971).

Estland, terecht in Bush' "Nieuwe Europa"

George Double-Me Bush maakte vlak voor zijn invasie van Irak niet voor niks een onderscheid tussen het "oude Europa" (Duitsland, Frankrijk en België), dat hem niet wilde steunen bij zijn illegale oorlog, en het "nieuwe Europa", de Oost-Europese EU-lidstaten, die nog steeds zo kolossaal dankbaar waren dat ze nu in plaats van door het stalinisme door het kapitalisme uitgebuit mochten worden, dat ze Bush blind wilden volgen in een kolossale moordpartij.

Uit een artikel in NRC/Handelsblad blijkt vandaag dat het niet alleen de oorlogszuchtigheid is die het "nieuwe Europa" hecht aan Bush bindt. Ook de homo-haat van Bush en zijn alleluya-freaks viert hoogtij in Estland. Zelfs in die mate dat de Nederlandse ambassadeur na een jaar voortijdig zijn post in Tallinn verlaat, omdat hij en zijn (zwarte) echtgenoot (van Cubaanse afkomst) het slachtoffer zijn van homohaat.

Al meteen toen ambassadeur Glaubitz benoemd was schreef een weekblad dat de benoeming van een homoseksuele ambassadeur met een zwarte partner moest worden gezien als een provocatie. Volgens Glaubitz valt overigens de overheid van Estland niets te verwijten, maar de mentaliteit van de bevolking is kennelijk nog niet in staat (net als trouwens een groot deel van de bevolking van West-Europa, laten we eerlijk zijn) om te accepteren dat mensen ook recht hebben op hun eigen leven en hun eigen voorkeuren.

Een van mijn favoriete auteurs, Mario Vargas Llosa, laakte op 4 juni in de Peruaanse krant El Comercio de houding van Rita Verdonk ten aanzien van Ayaan Hirsi Ali en de steun van veel Nederlanders voor Verdonk's starre houding. In die context schreef hij: "Elke collectieve 'identiteit' (nationalistisch, racistisch, cultureel of godsdienstig) is niets anders dan een concentratiekamp, waarin de soevereiniteit en de vrijheid van het individu verloren gaan". Dit zou een mooie tekst zijn om een échte Europese grondwet mee te beginnen...

Justitie op z'n Nederlands

Zojuist (om 06:00) hoorde ik op het ANP Nieuws op de radio dat justitie wil gaan optreden tegen benzine-dieven. Dit zijn mensen die benzine tanken en dan zonder betalen wegrijden. De verkoopwaarde van de niet betaalde brandstof zou gemiddeld € 60,00 bedragen. De straffen liegen er niet om: aan de benzine-dieven kan tot 4 jaar gevangenisstraf opgelegd worden.

Waarschijnlijk wordt ervan uitgegaan dat benzine-dieven simpele arbeiders zijn, want als het dure zakkenvullers (of foebballers) waren geweest, zou de strafmaat beslist anders zijn geweest. Ik hoef daarbij alleen maar te verwijzen naar Cees van der Hoeven, de zakkenvuller van Ahold (Albert Heijn en zo), die na een miljoenenfraude veroordeeld werd tot een symbolische geldstraf van € 225.000 en negen maanden voorwaardelijke celstraf; of anders Ajax-speler Kluijvert, die iemand dood reed en daarvoor veroordeeld werd tot een paar honderd uur taakstraf.

Het is toch een prettige gedachte om te weten dat Nederland een rechtsstaat is, zodat je vooraf - op grond van je maatschappelijke status - al kunt inschatten wat de op jou toe te passen strafmaat zal zijn...

maandag 5 juni 2006

De dag van het Beest?

Vanaf vandaag 18:00 uur (volgens de Joodse telling het begin van dinsdag 6 juni) is het de bedoeling dat christenen over de hele wereld gaan bidden om het kwaad dat satan morgen -op 6-6-6 dus- wil aanrichten tegen te houden. (Het Parool). Dat getal is volgens bijgelovige mensen het teken van het beest, en dat is dan weer een symbool voor de duivel, die volgens hen belichaamd wordt door satanisten, heksen, New Age-aanhangers, vrijmetselaars e.a.

Het is mij overigens niet duidelijk waarom deze lieden wel de Joodse dagindeling aanhouden, maar niet de Joodse jaartelling. Eerlijk gezegd komt het hele gedoe op mij een beetje heel erg simpel over.

Trouwens, waar waren deze bijgelovigen op de dag dat George Double-Me geboren werd? Hij is volgens mijn niet-bijgelovige visie degene die op dit moment verantwoordelijk is voor de meest beestachtige (en voor de mééste) dingen op de wereld.

Polen waardig lid van de EU!

De Belgische krant Het Belang van Limburg meldt dat de voetballers van het Poolse nationale elftal 6 miljoen dollar krijgen als ze het Wereldkampioenschap Voetbal winnen.

Daarmeee bewijst Polen dat het doorgedrongen is tot de kern van 'beschaafde' landen. Immers, terwijl ook hier (ik bedoel: in Polen) grote massa's mensen nog moeite hebben om elke dag voldoende hoogwaardig voedsel te krijgen, steekt in dit land -net als in de 'beschaafde' wereld- een klein clubje ballenfrutters voor een maand lang enkele uurtjes per dag elkaar de poten onder het lijf uittrappen, een bedrag in hun ongetwijfeld niet lege zakken, waarvan een gemiddeld Pools dorp zijn levensomstandigheden aanmerkelijk zou kunnen verbeteren.

Hoe ver is de wereld inmiddels afgedwaald van de sport voetbal? Het enige dat heel deze heisa daar nog mee gemeen heeft is de naam. Verder is voetbal ontaard tot een kermis van nationalisme en handel, waarbij enkelen kapitalen in hun zak steken en de grote massa's enorme bedragen uitgeven aan parafernalia (zoals, in Nederland, oranje versiering) en peperdure kaartjes - en niet te vergeten de bedragen die van de door ons betaalde omroepbelasting gespendeerd worden aan de uitzendrechten van heel dit misselijkmakende circus.

Als ze nou hun spreekwoorden maar hadden gekend...

Het Noordhollands Dagblad meldt vandaag dat het opperhoofd van de NAVO-troepen in Afghanistan, de Brit David Richards, wil dat de NAVO-militairen de Afghanen "zeer vriendelijk" gaan bejegenen.

Deze opmerking onthult twee dingen. Op de eerste plaats dat tot op heden de soldaten een onvriendelijke houding hadden jegens de Afghanen (en dat terwijl ze toch de Afghanen vrede en welzijn zouden brengen).
En op de tweede plaats dat het kennelijk ook in Groot Brittannië droevig gesteld is met de kennis van spreekwoorden, want anders had Richards moeten weten dat "Honey catches more flies than vinegar", in het Nederlands: "Men vangt meer vliegen met (een lepel) honing dan met (een vat) azijn".


Het is natuurlijk wel de vraag of de Afghaanse bevolking na jarenlange niet-vriendelijke bejegening nog veel vertrouwen heeft in de troepen, die uiteindelijk alleen het land bezetten ten dienste van Bush' koloniale belangen.

zondag 4 juni 2006

Zijn Nederlanders racistisch?

Je zou het bijna denken als je de voorpagina van Het Parool van gisteren ziet, en als je dan de bijbehorende tekst leest op bladzijde 2 moet je wel tot de conclusie komen dat Nederlanders enge mensen zijn.

Volgens het artikel is ruim een kwart van de Nederlanders "zeer negatief over allochtonen. Tien procent is zelfs uitgesproken racistisch."

De manier waarop de resultaten van een "representatieve enquête van onderzoeksbureau Motivaction" verwerkt zijn doet me toch wel even mijn wenkbrauwen fronsen.

Gemakshalve beperk ik me tot de bliktrekker op de voorkant (ofschoon het artikel, waarvan via de website van Het Parool een samenvatting te lezen is, uiteraard meer informatie biedt).

Onder de kop "Zo tolerant is Nederland" wordt op de voorkant de volgende opsomming gegeven:
"28 procent wil een blanke buurman
33 procent wil een blanke schoonzoon
42 procent wil een blanke leraar
57 procent wil een blanke premier"

Het is natuurlijk absurd om op een "blanke premier" te staan. We weten allemaal wat de blanke Balkende Ellende voor rotstreken op zijn geweten heeft. Ook de weerzin tegen niet-blanke buurlieden is absurd. Ik heb liever Marokkaanse buren, dan "echte" Nederlanders die de hele dag vol gas André Hazes ten gehore brengen.

Ook wat leraren betreft heb ik vooral een voorkeur voor goede leraren. Een autochtone leraar die op een openbare school vertelt dat we niet zo gelukkig zouden zijn als Jezus niet voor ons geboren en gestorven was (daarmee kwam een van onze kinderen een jaar of 15 geleden thuis) is net zo ongeschikt voor zijn werk als een exemplaar (en dit bedenk ik spontaan) dat voor de klas zou vertellen dat het belangrijk is als "Nederland" een voetbalwedstrijd tegen "Duitsland" wint, omdat "de Duitsers" in de Tweede Wereldoorlog zo slecht waren.

En net zo onacceptabel als een leerkracht van Marokkaanse afkomst, die zou verkondigen dat vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen en dat homo's ziek zijn en nog slechter dan honden. Maar... dat soort opmerkingen kan net zo goed afkomstig zijn van autochtone docenten van gereformeerde signatuur.

Wat ik in het rijtje echter niet vind passen is de opmerking over de schoonzoon. Misschien zijn er inderdaad mensen die zoiets zeggen om racistische redenen, maar ik zou er zelf ook huiverig voor zijn om (als ik nog eens ooit zou trouwen) met iemand met een andere culturele achtergrond te trouwen of te gaan samenwonen. En een andere culturele achtergrond hoeft beslist niet samen te vallen met een ander ras!

Bij een relatie komen heel veel cultuurgebonden zaken kijken. Ik zou zelf bijvoorbeeld enorm veel moeite hebben met een partner die elke dag uren bezig is met haar uiterlijk, die iedere week een paar uur in een kapsalon zit en die regelmatig met vriendinnen naar een schoonheidssalon gaat. Maar ook met iemand die heel fanatiek in god (of allah, of wie/wat dan ook) gelooft, of voor wie het hoogste culturele geluk bestaat uit het bezoeken van musicals. Of met een voetbalfan, voor wie de zondagavond bestaat uit het kijken naar sportprogramma's op TV, en dan heb ik het nog niet over allerlei kampioenschappen of Olympische Spelen.

Uiteraard, ieder diertje zijn pleziertje, maar naarmate de culturele verschillen dichter bij je komen, kunnen ze ook gemakkelijker tot irritaties en conflicten leiden. Het is mijn ervaring dat naarmate de culturele afstand (die min of meer evenredig kan zijn met de afstand in kilometers) tot iemand anders groeit, de kans op problemen ook groter wordt. En dan doet het helemaal niet terzake of iemand zwart, wit of zelfs oranje is.

Het vervelende is dat ik de vragen van de enquête niet ken, want misschien is de betreffende vraag wel zo gesteld dat mensen op het verkeerde been gezet zijn, waardoor ze misschien de angst voor cultuurgerelateerde problemen voor een dochter vertaald hebben in de wens voor een blanke schoonzoon.

Uit het bijbehorende artikel blijkt overigens nog dat volgens 63% "de islam onverenigbaar [is] met het moderne leven in Europa". Ik mis de mening over het christendom, want dat moet in feite even onverenigbaar zijn. Of niet natuurlijk: ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik tal van (gelovige) christenen én moslims ken, die uitstekend functioneren in Nederland, en die er ook absoluut geen moeite mee hebben dat ik niet in welke god dan ook geloof. We accepteren dat van elkaar en vallen elkaar daar niet mee lastig.

Mijn eigen conclusie -helemaal uit de losse pols- is dat Nederlanders niet zozeer racistisch zijn, maar veeleer dom gehouden worden door de overheid (met behulp van de brood-en-spelen TV en de nog steeds verdergaande afbraak van het onderwijs), waardoor ze steeds minder zelf kunnen nadenken en zich gemakkelijk laten opzwepen door volksmenners. Veranderen is niet altijd makkelijk en zeker wanneer mensen zich in een onzekere situatie bevinden (zoals bij een economische crisis altijd het geval is) klampen zij zich bijna wanhopig vast aan wat ze kennen en willen ze dat bekende niet verruilen voor iets onbekends, of dat nu andere muziek is of mensen van andere afkomst.

In die situatie is het dan uiterst comfortabel wanneer een 'gestudeerd' iemand (zoals Pim F.) met de beschuldigende vinger wijst naar niet ingeburgerde Marokkanen. Dat ligt heel wat beter in de markt dan te vermelden dat de meeste verkeersdoden veroorzaakt worden door autochtone Nederlanders die bijv. te hard of te lang achtereen rijden, achter het stuur zitten te telefoneren of rustig met een paar slokken op achter het stuur kruipen.

Nederlanders (en mensen in het algemeen) zijn niet zozeer racistisch, maar reageren vooral erg primitief, zonder zelf na te denken. De belangrijkste conclusie die uit dit onderzoek getrokken kan en moet worden is daarom dat het Nederlandse onderwijs heel dringend weer op peil gebracht moet worden. Het heeft geen zin om mensen op te leiden tot vakidioten, die buiten hun vakgebied grote nullen zijn. Mensen hebben een goede basisopleiding nodig en daarvoor moeten de middelbare scholen een voor iedereen (naar mogelijkheid) gelijk pakket bieden. Pas ná de middelbare school moet dan gekozen worden voor de verdere loopbaan. Dat biedt diverse voordelen:
- de leerlingen hoeven niet halverwege de middelbare school een keuzepakket samen te stellen, maar kunnen zich in het laatste schooljaar op grond van hun ervaringen met de diverse vakken een goed idee vormen van wat ze willen en kunnen doen met hun loopbaan.
- alle leerlingen krijgen een brede basisvorming en daardoor ook een beter beeld over de onderlinge samenhang tussen diverse zaken en disciplines;
- en vooral: het moet nu maar eens voorbij zijn met allerlei geëxperimenteer. Vanaf de jaren 1960 wordt er met het onderwijs gerotzooid, waarbij het er niet om gaat de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, maar om minder geld uit te geven aan het onderwijs (studiehuis, verkorting van universitaire studies, enz.).

Verenigdestaatse soldaten voortaan in burger?

De Volkskrant meldt vandaag op haar RSS-feed dat vandaag in Irak 24 Iraakse burgers (waaronder bejaarden en kinderen) doodgeschoten zijn door gewapende mannen.

Zouden de Verenigdestaatse soldaatjes voortaan in burgerkleding hun frustraties uitleven?

De Belgische krant Het Belang van Limburg geeft wat meer informatie: de schutters zouden "extremisten" (elders in het artikel: "militanten") zijn en vier soenieten zouden bij de moordpartij gespaard zijn. Dat zou erop kunnen wijzen dat de moordenaars shi'ieten zijn, maar het kan natuurlijk ook een truukje zijn om de schuld voor de ellende in Irak bij de shi'ieten te leggen. Na alle leugens van Verenigdestaatse zijde is het onmogelijk geworden om gebeurtenissen goed te beoordelen...

zaterdag 3 juni 2006

Soldaten krijgen kennelijk instructies om te moorden!

Nadat de BBC gisteren videobeelden getoond had van een moordpartij door Verenigdestaatse soldaten in Irak, waarbij op 15 maart in Ishaqi 11 burgers vermoord zouden zijn, reageerden anonieme functionarissen van het Pentagon met de mededeling dat de soldaten alle instructies correct opgevolgd hadden en dat ze niet te ver waren gegaan. (NRC/Handelsblad, vandaag)

Dat kan alleen geïnterpreteerd worden als een bevestiging van mijn vermoeden dat moordpartijen op bevel geschieden. Immers, de moordpartij heeft plaatsgevonden (ik heb althans geen reden om aan de betrouwbaarheid van de BBC te twijfelen) en als de soldaten geen instructies overtreden hebben, kan dat alleen maar betekenen dat de moordpartij binnen hun instructies viel...

Wat zijn "krijgsheren" eigenlijk?

Ik hoorde zojuist in een nieuwsuitzending van Radio Nederland Wereldomroep een bericht waarin (met betrekking tot nieuwe gewelddadigheden in de buurt van Mogadishu) het woord "krijgsheren" gebruikt werd (een islamitische groepering was slaags geraakt met "door de Amerikanen gesteunde krijgsheren").

Dat dat woord een letterlijke vertaling is van het Engelse "warlords" betekent natuurlijk niet dat het dan ook een correct woord is. Sterker nog, het woord is volstrekt onjuist, tenzij elke "heer" een klootzak is - en dat zullen christelijke fundamentalisten met absolute zekerheid bestrijden.

Dit levert echter wél een probleem op. Ik zou namelijk niet weten welk woord we dan voor dit soort schoften zouden moeten gebruiken. "Oorlogshufters" zijn het wel, maar die term is natuurlijk ook van toepassing op mensen die burgers uitmoorden, of die op basis van leugens een land binnenvallen. "Oorlogsbazen" misschien?

Bush moet NU weg!!!

Enkele minuten geleden hoorde ik op de BBC World Service hoe de grootste oorlogsmisdadiger van de 21e eeuw weer een nieuwe poging aan het doen is om de aandacht af te leiden van zijn desastreuze binnenlandse en buitenlandse politiek door weer eens ten aanval te trekken tegen het homo-huwelijk. Hij verweet daarbij "sommige rechters" en anderen dat zij "op aggressieve wijze proberen het huwelijk te redefiniëren".

Om het homo-huwelijk voor de komende jaren overal in de VS te verbieden wil hij in de grondwet laten vastleggen dat een huwelijk tussen een man en een vrouw gesloten wordt. De kans is klein dat hij dat voor elkaar krijgt (voor een grondwetswijziging is in de VS namelijk een 2/3-meerderheid nodig), maar hij zal zo ongetwijfeld weer voor een tijdje de aandacht afleiden van zijn rampzalige prestaties. Zowel bij nadenkende mensen die zich gaan inzetten voor gelijke rechten voor iedereen als bij de christen-fundamentalisten, waarvan er helaas véél te veel rondlopen in de VS (en elders helaas ook, trouwens).

vrijdag 2 juni 2006

Haagse huichelaar!

Nadat de Vereniging van Directeuren van Sociale Diensten (Divosa) eerder een lans had gebroken voor het opheffen van de sollicitatieplicht voor mensen die vrijwel zeker geen werk meer zouden kunnen vinden, heeft staatssecrearis Van Hoof gisteren te kennen gegeven dat hij daar niets in ziet. Hij ziet het -schijnheilig genoeg- als 'schijnbaar kansloze werklozen aan de zijlijn parkeren'. (Trouw)

Je zou zo denken dat de sociale diensten toch na al die jaren wel zouden moeten weten welke groepen mensen bij voorbaat kansloos zijn. In die gevallen heeft het geen zin hen elke keer opnieuw, bij elke afgewezen sollicitatie (die bovendien nog elke keer minimaal zo'n € 0,50 kost aan postzegel en papier - wat veel is voor mensen die elke cent drie keer om moeten draaien) te confronteren met hun nutteloosheid.

Van Hoof suggereert dat de groeiende economie en werkgelegenheid kansen bieden, en verder maakt hij het verwijt dat niet alle middelen voor reïntegratie benut worden.

Van de Sande (VVD-kamerlid) maakt het zelfs nog bonter: hij verwijt de sociale diensten dat ze te vroeg klagen, want de WWB (Wet Water en Brood, alias Wet Werk en Bijstand) bestaat pas twee jaar. Bovendien "wil" het régime dit jaar nog 'participatiebanen' creëren om bijstandtrekkers via 'leer-werktrajecten' van niet meer dan twee jaar klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Het is duidelijk dat VVD-ers (en hotemetoten in het algemeen) geen flauw benul hebben van de werkelijkheid van alledag voor gewone mensen. Zij kennen ongetwijfeld geen mensen van 40 jaar of ouder, die zich suf solliciteren, nadat ze zonder hun schuld zonder werk zijn komen te zitten (bijvoorbeeld omdat hun werkgever de productie van het bedrijf naar een goedkoper land heeft overgebracht, of omdat hun baan door het plotseling stopzetten van subsidiëring gewoon wegviel) en die simpelweg 'te oud' zijn voor de meeste werkgevers. Ook zijn ze te verblind door de dollartekens in hun eigen ogen om te zien dat er door het strenge beleid bij het UWV (uiteraard opgelegd door het régime) een enorme hoop arbeidsongeschikten ineens in de bijstand terecht zijn gekomen. Het zijn nog steeds arbeidsongeschikten, maar het régime heeft gewoon de definitie van 'arbeidsongeschikt' aangepast.

Deze mensen zouden misschien geholpen kunnen zijn bij vrijwilligerswerk naar vermogen, maar tot meer zijn ze niet in staat - en vooral: voor meer worden ze nooit aangenomen. Waarom moeten ze dan toch keer op keer opnieuw vernederd worden? Ik weet dat het in bepaalde rechtse kringen gebruikelijk is om te denken dat wie niet werkt niet hoeft te eten, maar ook dan blijft dit een onmenselijke handelwijze.

Ik zou toch wel eens willen weten waar Van Hoof (en trouwens ook minus-ter Zwam en de rest van de club van Balk) dat sprookje van de groeiende economie en werkgelegenheid vandaan halen. De groei van de economie wordt op langere termijn steeds fraaier voorgesteld, maar op korte termijn elke keer weer opnieuw naar beneden bijgesteld. En de groei van de werkgelegenheid, voorzover die al aanwezig is, wordt geabsorbeerd door de nieuwe slaven, goedkope Oost-Europeanen.

En eh... wijsneus Van de Sande, de WWB bestaat dan misschien wel pas sinds kort, maar dat wil dan nog niet zeggen dat de Sociale Diensten niet daarvoor al zicht zouden kunnen hebben op de kansen van bijstandsgerechtigden. De Sociale Diensten zijn niet in het leven geroepen bij de invoering van de vermaledijde WWB, maar op grond van de AWB, de Algemene Bijstandswet (die op 1 januari 1965 van kracht werd).

Over die reïntegratie, waar Van Hoof mee schermt, is ook nog heel wat te vertellen, maar ik verwijs dan liever naar de onthullende stukken die Drs. Jan-Piet Zondervan daarover op 12 juli en 28 juli 2005 geschreven heeft. Hij schreef in deze samenhang trouwens op 5 juli 2005 ook al een stukje over het UWV.

Wat heeft Trouw toch met krakers?

Nadat vandaag de krakers de schuld kregen van de ellende op 30 april 1980, krijgen ze nu in een ander artikel in dezelfde krant (Trouw) nog eens een keer een aantal verwijten over zich heen. Hun feesten leiden tot overlast in de buurt en de woningnood wordt niet opgelost door hun activiteiten.

Het lijkt mij dat iedereen die onderdak vindt in een gekraakt pand, niet meer relevant is voor de woningnood. De woningnood wordt er inderdaad niet mee opgelost, maar in ieder geval wel enigszins verminderd.

De schrijvelaar meldt dat ook criminelen onderdak kunnen vinden in een kraakpand (volgens mij zitten er ook meer dan genoeg criminelen in dure grachtenpanden - al zijn ze elkaar de laatste jaren dan wel beetje bij beetje aan het uitmoorden) en presteert het nota-bene om te vermelden dat in Amsterdam zelfs "onderdak [is] verschaft aan een ETA-terrorist". Niet goed gelezen, kereltje, dit was iemand die volgens de Spaanse overheid verdacht werd van ETA-activiteiten, maar het enige vaststaande was dat hij in een bandje zat.

Ook wordt nog eens vermeld dat een gekraakt pand door de krakers enorm beschadigd wordt achtergelaten. Dat is inderdaad niet netjes, en al zeker niet in panden die nog gebruikt moeten worden. Van de andere kant komt het maar al te vaak voor dat de eigenaars de gekraakte panden eigenlijk hadden willen slopen (om er kantoren of dure nieuwbouwwoningen neer te zetten) en dat niet kunnen omdat ze gekraakt zijn.... Trouwens wel eens gezien hoe de eigenaars een slooppand achterlaten: trappen gesloopt, WC-potten kapotgeslagen...?

Ik kan me voorstellen dat feestjes van krakers niet leuk zijn voor de buurt - maar wat te denken van straatbarbecues in volksbuurten, of voetbalfeesten? Je moet toch maar als gezond denkend mens in een oranje geverfde straat vol oranje vlaggetjes wonen en een maand lang geterroriseerd worden met van alle kanten het gekrijs van TV-'sport'-commentatoren en het hysterische gegil van de kijkers bij elke goal...

Overigens: de schrijvelaar is VVD-raadslid in Den Haag (met de misleidende naam Bart de Liefde), en hij heeft steun gehad van zijn beleidsmedewerkers Paul Lieben (nog zo'n misleidende naam) en Martijn Bruijstens. Het is -zeker de laatste tijd- wel bekend dat liegen bij de VVD bij de gangbare praktijk hoort - al zullen zij het eerder beschouwen als een alternatieve interpretatie van de waarheid.

Trouw weet het niet helemaal meer na dik 20 jaar...

Zoals wellicht intussen bekend verzetten de vier grote steden zich tegen een algemeen kraakverbod (mijns inziens terecht).

Een of andere zuurpruim van
Trouw meent echter eraan te moeten herinneren dat de kraakbeweging ook kwalijke kanten heeft, met 'als dieptepunt de rellen rond de inhuldiging van koningin Beatrix'.

Ik weet niet of het trouwe schrijvertje toen al leefde, maar ik wel en ik herinner me de toestand nog maar al te best. Terwijl de Amsterdamse bevolking voorzichtig begon met de opbouw van de kraampjes voor de traditionele vrijmarkt op 30 april, knetterden al vanaf een uur of 7 de helicopters door de lucht boven Amsterdam. En de vlam sloeg echt in de pan toen de Debiele Eenheid met grof geweld begon een kruispunt vrij te maken van kramen, omdat ze het verkeer zouden hinderen... Toen was de toon meteen gezet. Het waren echter niet 'de krakers' (wie zijn dat trouwens? het tuig dat bij voetbalwedstrijden ellende veroorzaakt bestaat toch ook niet automatisch uit voetbalfans?) die met de ellende begonnen, maar de Debiele Eenheid. En de krakers hadden trouwens meer dan genoeg redenen om niet bepaald blij te zijn met het beleid van de gemeente Amsterdam, al had Bea
persoonlijk daar weinig mee te maken.

Het nevenstaande (niet het mooiste qua vormgeving) affiche (er waren ook andere met een simpelere boodschap, zoals "Put the Crown Upside Down", "Geen Trix op onze riks" of "Geen woning, geen kroning") gaf een duidelijke en herkenbare opsomming van de manier waarop Amsterdam (en de Nederlandse overheden in het algemeen) blijk had gegeven de huisvesting niet belangrijk te vinden:
Prestige objecten
Metro: 2 miljard (20.000 woningen)
Stadhuis + Opera [de Stopera]: 360 miljoen uit huisvestingspot (3600 woningen)
Kroning: 36 miljoen (360 huizen)
Paleis Huis ten Bosch verbouwing: 80 miljoen (800 woningen)
Dure objecten in het hele land: vele miljoenen (vele woningen)
Ontruiming van de Vondelstraat: 10 miljoen (100 huizen)

Oorlog in een opbouwmissie

Bijna alle Nederlanders wisten al dat de Nederlandse soldaatjes in Uruzgan in een oorlogssituatie terecht zouden komen, maar volgens het Nederlandse Minus-terie van Oorlog en de rest van het Balkenkabinetje ging het uitsluitend om een opbouwmissie en daarom krijgen we op de TV ook van die reclamespotjes te zien, waarop dankbare Afghanen ergens in een woestijn (maar misschien zijn het ook wel Indiërs in een filmstudio in het Amsterdamse havengebied) zo blij kijken alsof ze net van een EO-dag afkomen.

Het NRC/Handelsblad meldt vandaag dat het opperhoofd van de soldaatjes (generaal Dick Berlijn) gisteren heeft gemeld dat Nederlandse commando's in Uruzgan opnieuw slaags geraakt zijn met 'vermoedelijke Taliban-strijders'.

Berlijn was hierover trouwens helemaal niet verbaasd, want "Als je het gebied in gaat, kom je de tegenstander tegen". Volgens het artikel gebruikte de generaal voor het eerst de term "guerrilla" om de situatie in de regio te beschrijven.

Desondanks hoorde ik vanmiddag op het radio-nieuws (van het ANP) dat de minus-ter van oorlog volhoudt dat het uitsluitend om een opbouwmissie gaat. Ik vermoed dat dat minder met de werkelijke situatie te maken heeft, dan met de wens om vooral geen oorlogstoeslag (of hoe dat dan ook heet) aan de soldaatjes te hoeven betalen. Dat zal wel niet mogen van minus-ter Zwam van financiën...

donderdag 1 juni 2006

Jaja, zielig doen over kosten en intussen accijns innen...

Volgens een bericht in De Volkskrant vandaag kost alcoholgebruik in de EU jaarlijks zo'n 125 miljard euro (criminaliteit, ziekte, werkloosheid, mensenlevens, enz.).

Volgens onderzoekers is wel bewezen dat het zin heeft door middel van accijns jongeren te bereiken over de schadelijke gevolgen van alcohol [eerlijk gezegd begrijp ik hier geen hout van *)], maar ik mis in het artikel ook de geringste verwijzing naar de ongetwijfeld eveneens miljarden die de overheden jaarlijks incasseren op de verkoop van alcoholhoudende dranken. Direct via accijns, indirect via BTW, winstbelasting e.d.

Eerlijk gezegd vind ik een eenzijdig artikel als het onderhavige oneerlijk.

Bovendien, voor wat betreft het bereiken van jongeren, ik meende verleden week ergens gelezen te hebben dat jongeren steeds jonger en steeds meer alcohol consumeren. Is dat dan wat bedoeld wordt met het bereiken van jongeren?

*) De zin in de Volkskrant luidt letterlijk: "Wel vonden de onderzoekers bewijs dat overheidsbeleid als het voeren van accijns zeer effectief is om jongeren te bereiken over de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik." Misschien had de schrijver (van het ANP) ook last van de gevolgen van overmatig alcoholgebruik?

Haastige spoed is zelden goed, ook in de politiek!

En dat had Hansje Hoogvorst toch na de jaren dat hij in de politiek rondhuppelt wel eens mogen weten. Niet dat het erg waarschijnlijk is dát hij nog iets zou kunnen leren, want hij is zo mogelijk nog eigenwijzer (véél eigenwijzer!) dan ikzelf. En als hij iets in zijn kop heeft, moet het ook precies zo gaan zoals hij wil.

Verleden jaar heeft hij daarom met man en macht (eigenlijk met man en muis - gezien de zinkende staat van de sociale zekerheid in Nederland) doorgedrukt dat de Zorgverziekingswet op 1 januari dit jaar zou worden doorgevoerd, ook al was al lang tevoren bekend dat de regeling voor grote groepen nadelig zou uitvallen (jongeren, gepensioneerden, in het buitenland wonenden - zeker die met een gedeeltelijke AOW).

Gisteren meldde NRC/Handelsblad dat grote bedrijven dankzij de Zorgverziekingswet samen meer dan 1½ miljard euri overhouden, omdat de bijdrage in de zorgkosten voor de werknemers geschrapt werd. Dit geld verhoogt de winst van die bedrijven en uiteindelijk steken de grootgraaiers het als bonus weer in hun uitpuilende zakken.

Hans H. meldt dat dit geen bedoeld effect was van de nieuwe wet. Misschien niet, maar hij zal er als VVD-er ook geen enkele moeite mee hebben, dat de patsers er weer beter van worden. En bovendien, als hij de wet wat meer voorbereidingstijd gegund had (en daarmee wil ik niet zeggen dat het dan een goede wet zou zijn geweest!), dan was in ieder geval vooraf wel duidelijk geweest wat de gevolgen voor de hele bevolking zouden zijn geweest - en niet alleen voor de verzekeringsmaatschappijen...