woensdag 30 augustus 2006

Toch fraude met stemcomputer?

Ik krijg regelmatig meewarige blikken toegeworpen wanneer ik het waag twijfels te uiten ten aanzien van stemcomputers. Ook relativerende opmerkingen zijn dan mijn deel ("Dan zou de regering toch nooit stemmen met computers toegelaten hebben?").

Het feit dat er een boel mensen zijn die het ook niet vertrouwen (vergeet vooral niet de site van Wij vertrouwen stemcomputers niet te bezoeken!) is kennelijk niet voldoende.

Laten we hopen dat in dat meewarige verandering komt, nu het Openbaar Ministerie in 's Hertogenbosch tóch het voormalig raadslid Guus te Meerman uit het dorpje Zeeland strafrechtelijk gaat vervolgen op verdenking van fraude en valsheid in geschrifte bij gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar - waarbij stemcomputers werden gebruikt. Het feit dat hierbij de resultaten op belachelijke wijze gemanipuleerd waren, maakte de fraude evident, maar bij een subtieler misbruik was mogelijk de fraude niet aan het licht gekomen - om de doodeenvoudige reden dat bij verkiezingen met stemcomputers een hertelling niet mogelijk is.

Zie voor een uitvoerigere beschrijving van de zaak de betreffende berichten op de sites van het Brabants Dagblad of van
de Volkskrant van vandaag.

Zijn autochtonen dan slimmer?

Uit een onderzoek van het "onderzoeksinstituut WODC van het ministerie van Justitie" blijkt (volgens een ANP-bericht in de Metro van vandaag), dat allochtonen minder succes hebben bij een studie op universiteit of hogeschool.

Eerlijk gezegd valt het me nog mee dat de conclusie van het onderzoek niet luidt dat kindertjes van VVD-ers of conservatieven in het algemeen het in het onderwijs beter doen dan arbeiderskinderen. Of wordt dat de conclusie van een vervolgonderzoek? Dat zou meteen een "mooie" rechtvaardiging zijn om de studiefinanciering helemaal af te schaffen en het voortgezet onderwijs nóg onbetaalbaarder te maken, zodat niet alleen de "master"-opleidingen maar alles hoger dan HAVO alleen nog maar toegankelijk is voor kinderen van patsers of van arbeiders die écht alles over hebben voor hun kinderen...

zaterdag 26 augustus 2006

Waarom is de stroom écht zo duur?

Onlangs stuurde Nuon een brochure "Een lichte stijging van de elektriciteitstarieven per 1 augustus 2006" aan zijn klanten. Hierin werd verteld dat Nuon "door de aanhoudend stijgende inkoopkosten (...) genoodzaakt [is] per 1 augustus een beperkte verhoging van de tarieven door te voeren". De "belangrijkste oorzaak" daarvan zou zijn "de hoge olieprijs".

Waarom die olieprijs zo hoog is, weet waarschijnlijk iedereen wel: door de oorlogen van Big Brother Bush (en zijn maatjes in Israel, en met behulp van o.a. zijn hielenlikker Balkenende) is de olieproductie in het Midden-Oosten danig in het nauw gebracht. Volgens de principes van de markteconomie neemt de prijs toe, naarmate de vraag stijgt ten opzichte van het aanbod.

Wat Nuon niet vertelt is in Nederland nauwelijks olie gebruikt wordt voor de productie van electriciteit, maar aardgas. De aardgasprijs stijgt met de olieprijs mee vanwege een al decennia geldende koppeling, die geen enkele redelijke rechtvaardiging heeft - tenzij de wens van de NAM om de winstcijfers te verhogen.

Erger is echter nog wanneer je ziet dat Nuon, ondanks de gestegen olieprijzen zijn winst meer dan verdubbeld heeft in het tweede kwartaal van 2006: «De winst van energiebedrijf Nuon is in het tweede kwartaal ruim verdubbeld van 148 miljoen tot 349 miljoen euro. Het bedrijf verdiende meer op de verkoop van elektriciteit en de handel in energie.» (Energieleveranciers.nl - 21.08.2006)

Uiteindelijk komt het er in feite op neer dat wíj blij moeten zijn dat de electriciteitskosten voor de consument slechts "licht" stijgen - terwijl de nuttelozen in Nederland (aandeelhouders e.d.) die "lichte" prijsstijging in hun toch al uitpuilende zakken steken. Met dank aan de door de EU afgedwongen privatiseringen!

donderdag 24 augustus 2006

De een z'n dood, de ander zijn kaviaar...

Toevallig hoorde/zag ik op het Journaal van de VRT (de vroegere BRT) dat bij Agfa-Gevaert een kleine 1000 personeelsleden moeten verdwijnen (zo'n 25% van het personeelsbestand). In deze tijd van digitale fotografie kan ik me daar van alles bij voorstellen en daar heb ik op zich ook geen werkelijke kritiek op.

Wat me echter wél helemaal dwars in het verkeerde keelsgat schoot, was het bericht dat na bekendmaking van deze 'reorganisatie' de beurskoersen van Agfa-Gevaert meteen omhoog schoten.
Zo zie je immers maar weer dat de nuttelozen van de kapitalistische (in nieuwspraak: neoliberale) naast-elkaar-leving [zoiets kun je tenslotte geen 'samenleving' meer noemen] profiteren - en systematisch profiteren - van de ellende van degenen die ervoor zorgen dat de maatschappij blijft draaien, de arbeiders: die mogen het vieze werk opknappen tot meerdere eer en glorie van de couponknippers en hun kornuiten - en als ze niet meer nodig zijn voor die winstdrang worden ze gedumpt en gedegradeerd tot derderangsburgers, die voor een aalmoes aan allerlei voorwaarden moeten voldoen - en daarbij ook nog door velen worden nagewezen als profiteurs.

Bang voor de waarheid? Of...?

NRC/Handelsblad had gisteren weer eens een artikel over (de toekomst van) de AOW. Nadat het ABP (tenslotte toch ook geen kleine club op pensioengebied) al duidelijk had gemaakt dat er helemaal geen reden is om wakker te liggen van het grijze gevaar (de 'vergrijzing' in politiek meer gangbare formulering), blijkt dat de drie politieke partijen met de grootste bek (de nep-christenen van het CDA, de nep-liberalen [of desnoods de kapitalistisch-liberalen] van de VVD en de nep-socialisten resp. nep-sociaaldemocraten van de PvdA) nog steeds enge plannetjes zitten te maken om hun angst voor al die bejaarden met hun pensioen- en AOW-rechten vorm te geven.

De PvdA vindt nog steeds dat de gepensioneerden met een aanvullend pensioen(tje?) belasting zullen moeten gaan betalen over hun pensioen, al lijkt het dat Woutertje B. toch een beetje geschrokken is van de reactie op zijn eerste ondoordachte plannetje en heeft de PvdA nu wat cosmetische wijzigingen aangebracht in de propaganda-praatjes.

Het CDA vindt dat de arbeidsparticipatie van met name 55+-ers omhoog moet. Ongetwijfeld met als enig doel om minder uitkeringen te hoeven uitkeren, waarvan het 'bezuinigde' geld dan weer als cadeautje aan het bedrijfsleven (in werkelijkheid aan de nuttelozen van de maatschappij: de aandeelhouders, de commissarissen en de 'managers') kan worden doorgeschoven.

De VVD is nog eerlijker: die partij wil gewoon de WW en de bijstand (en ongetwijfeld andere uitkeringen) nog verder uitkleden. Natuurlijk ook om de bankrekeningen van de grootprofiteurs nog verder te spekken.

Ik weet niet of NRC/Handelsblad (doorgaans toch niet achterlijk) bewust geen woord gewijd heeft aan de mening van een toch ook niet kleine partij, de SP, maar het is wel kwalijk! Ik kan me althans niet voorstellen dat de SP over dit onderwerp geen mening heeft.

Wat ik ook héél vreemd vind (ik heb dat al eerder gezegd) is dat er nooit verwezen wordt (of gevraagd word?) naar de mening van de SVB (Sociale Verzekeringsbank), de instantie die vanaf het allereerste begin (1 januari 1957, dus op een paar maanden na 50 jaar!) de AOW beheert en uitkeert (en al meer dan een eeuw, in het begin als Rijksverzekeringsbank, diverse sociale uitkeringen beheerd en uitgekeerd heeft). Dat lijkt me nou typisch een instantie die een duidelijke mening zou moeten hebben op de toekomst van de AOW - en die daar ook meer dan wie of wat ook goed zicht op zou moeten hebben.

Maar misschien zijn de politici (en de media?) wel bang voor de ontluisterende waarheid: misschien vindt de SVB achter de schermen ook wel, net als ik, dat er een hoop woorden worden verspild aan een non-probleem. Maar ja, als ik het allemaal goed begrepen heb is de SVB een uitvoeringsorgaan en geen adviesorgaan en moet ze alleen maar braaf de beslissingen van de 'overheid' uitvoeren. Het is in dat geval droevig dat juist een expert bij uitstek zich goed houdt aan en beperkt tot zijn wettelijke opdracht...

En het meest tragische is, dat er over pak-weg 10 jaar misschien helemaal geen grijs gevaar meer bestaat. Het zou mij tenminste niets verbazen wanneer het huidige (wan)beleid ten opzichte van ouderen en zieken erop gericht is deze mensen letterlijk 'dood te vervelen' door de bezuinigingen op het gebied van bijv. thuiszorg en bejaardentehuizen; of door de opmerking (beslissing?) van Droogeworst dat ziekenhuis gewoon geen operaties meer mogen uitvoeren als hun geld op is; of de gegevens die ziekenhuizen moeten bijhouden van het slagingspercentage van hun operaties (waardoor het risico niet afwezig is dat ziekenhuizen de cijfers willen opvrolijken door gecompliceerde operaties of operaties bij oude en/of zwakke patiënten te weigeren).

Wat verlaten de ratten? En waarom?

Het is de laatste tijd toch wel prijs. Het ene na het andere leeghoofd verlaat de politiek (althans wat zij zelf als zodanig beschouwen). De laatste die mij ter ore kwam was Van Aartsen. Waarom?

Verlaten ze het zinkend schip, omdat ze intussen wel ontdekt hebben dat door hun vierjarig wanbeleid Nederland reddeloos verloren is?

Of rekenen ze vast op een aantal leuke commissariaten (het voorbeeld van tal van voorgangers, zoals de "exhibitionistische zelfverrijker" Wim Kots), wanneer minus-ter Zwam, dankzij de goedkeuring van hare koninklijke Bea voor Balk 3, alsnog een aantal presentjes cadeau kan doen aan het bedrijfsleven...

dinsdag 15 augustus 2006

Wie liegt er nou? Het CBS of het régime Balkenende?

Iedereen heeft ongetwijfeld de laatste jaren voortdurend de triomfantelijke halleluja-stemming gehoord in de kringen van minus-ter Zwam van financiën en van Jan-Peter B., al dan niet bevestigd door het Centraal Planbureau: het gaat geweldig met de Nederlandse economie, dus het is maar goed dat de club van Balk en Zalm ervoor gezorgd heeft dat in Nederland alles weer op zijn pootjes terecht is gekomen.

Ik heb zelf al vaker betoogd dat het feit dat het goed gaat met de economie niet automatisch (of misschien wel: automatisch niet) betekent dat het Nederlandse volk er daardoor ook op vooruit gaat.

Gisteren maakte het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, bekend dat het 'reëel beschikbare inkomen' van Nederlandse huishoudens in 2005 met 0,7% gedaald was in vergelijking met 2004. Daarmee is 2005 het vierde jaar op rij, waarin de koopkracht gedaald is ten opzichte van het eraan voorafgaande jaar: 0,9% in 2002, 2,2% in 2003, 0,2% in 2004 en nu dus weer 0,7% volgens een grafiek op de website.

De inkomsten in 2004 voor arbeiders nam toe met 0,7%, die voor zelfstandigen met 5% en de inkomsten uit vermogen (zeg maar van de grootgraaiers) met 12% (omgerekend naar 'huishoudens' een stijging van 1,0% - inflatie-gecorrigered een daling van 0,7%).

Raadseltje van Bush!

Bush vertelde gisteren dat Hezbollah in Libanon een nederlaag heeft geleden. Bij dezelfde gelegenheid vertelde hij echter ook dat het conflict heel anders had kunnen lopen als Iran had afgezien van haar nucleaire plannen. (De Morgen)

Wat bedoelt gods eigen plaatsvervanger op aarde (althans, dat is volgens mij zoals George zichzelf ziet) hier precies mee? Zou Israel van hem geen toestemming gekregen hebben om Libanon naar de Middeleeuwen terug te schieten als Iran geen kernenergie zou hebben willen opwekken (OK, misschien willen ze wel kernwapens maken -net als de onbetrouwbare VS-, maar dat staat niet vast)?

zondag 13 augustus 2006

23 september vrijhouden!

23 september 2006: Internationale actiedag tegen de oorlog

Op zaterdag 23 september a.s. is er op het Museumplein in Amsterdam om 13:00 een demonstratie in het kader van de Internationale actiedag tegen de oorlog. Zodra ik bijzonderheden weet zal ik ze hier opnemen, maar zorg er nu vast voor dat je 23 september vrij houdt.

Financiële problemen voor Israel?

De Catalaanse krant La Vanguardia heeft zojuist gemeld dat de oorlog die Israel momenteel in Libanon voert meer dan 4,1 miljard € gaat kosten (2,1 miljard voor de oorlog zelf, 1,2 miljard voor extra kosten in verband met militaire uitbreidingen en 895 miljoen € aan schadeloosstelling aan getroffen bedrijven en burgers).

Uit de rest van het artikel leid ik af (het gaat namelijk over door Hezbollah-raketten beschadigde huizen en gebouwen) dat alleen gesproken wordt over de herstelkosten in Israel zelf. Ik ben benieuwd wat het de Israelische staat nog zal kosten om alle ellende (voorzover als mogelijk) in Libanon te herstellen. Of wordt dat misschien weer aan de "internationale gemeenschap" overgelaten?

(Het artikel is een beetje onzorgvuldig geschreven, want in de kop wordt gesproken over 4 miljoen dollar, terwijl in de rest van het artikel steeds sprake is van biljoenen €. Ik veronderstel dat de journalist van dienst het verenigdestaatse 'billion' niet goed vertaald heeft...)

zaterdag 12 augustus 2006

Israel wil eerst nog even extra moorden...

In het nieuws op de Spaanse TV-zender TVE hoorde ik zojuist dat Israel waarschijnlijk maandag a.s. om 06:00 (Nederlandse tijd) de gisteren overeengekomen VN-resolutie zal uitvoeren. Intussen is de legerinzet nog maar eens extra opgevoerd - en ongetwijfeld niet om de aangerichte verwoestingen te herstellen.

Nee, Olmert wil beslist nog zo veel mogelijk vernielingen aanrichten, omdat hij wel inziet dat hij (net als de staat Israel) de komende decennia niet op sympathie van de Libanezen zal kunnen rekenen en dat Hezbollah misschien wel ontwapend zal kunnen worden, maar dat de haat tegen Israel daarmee niet zal verdwijnen. En op deze manier hoopt hij in ieder aanvallen tegen Israel zoveel mogelijk te vertragen en bemoeilijken.

.... - hier hadden woorden van verontwaardiging, woede - en ook onbegrip - moeten staan om de Israelische houding, maar helaas kan ik geen woorden vinden, die mijn gevoelens onder woorden brengen.

Gelukkig zag/hoorde ik in dezelfde nieuwsuitzending ook dat er voor een gevangenis in Haifa een demonstratie was ter ondersteuning van de daar opgesloten gewetensbezwaarde Israelische soldaten.

Het Parool van kleur veranderd?

Het Parool, in de Tweede Wereldoorlog ontstaan als verzetskrant, heeft kennelijk geen behoefte meer aan zijn verleden. Ik kan althans niet anders concluderen uit een artikel vandaag, waarin Hezbollah wordt gequalificeerd als een "islamitische terreurbeweging" en -verder in het artikel- als "islamitische extremisten".

VN-resolutie - en wat nu?

Gisteren is door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties eindelijk een resolutie aangenomen, die een einde moet maken aan de oorlogssituatie in Libanon. De resolutie eist de terugtrekking van het Israelische leger uit Libanon, maar tegelijkertijd wordt ook Hezbollah aangewezen als de agressor in het conflict. [Ik vermoed zo, dat de VS dit geëist heeft op straffe van een veto tegen de resolutie, want in werkelijkheid is Israel duidelijk de agressor - al was het alleen maar omdat Israel ook voor het conflict al een stuk Libanees grondgebied bezet hield.]

De resolutie moet zondag (morgen dus) door het Israelische besproken worden, maar in ieder geval totdat de resolutie goedgekeurd is, gaan de Israelische bombardementen gewoon door. (de Volkskrant)

Vandaag heeft het Israelische leger, kennelijk ook om het Israelische grondgebied te verdedigen (volgens Bush heeft het land daartoe het recht) de electriciteitscentrale van de Libanese stad Sidon volledig vernietigd en bij een bombardement in het dorp Rachaf (bij Tyrus) werden door een Israelische bombardement weer minstens 15 burgers vermoord. Verder zijn ook weer wegen in Noord-Libanon gebombardeerd. (nieuwsuitzending van 13:00 op de Kroatische radio - Hrvatski Radio, 1. program).

Zoals ik het begrijp komt Israel er weer goed af: Hezbollah mag niet meer schieten en er moeten weer VN-soldaten (voor rekening van de deelnemende landen - uiteraard niet voor rekening van Israel of de VS) komen om het grensgebied te bewaken (en die zullen natuurlijk wél in Libanon een stuk grond bezetten) en over een vergoeding van de aangerichte schade en de vermoorde burgers wordt niet gesproken...

'Verijdelde aanslagen' onderdeel van verkiezingscampagne in VS?

Ik heb al vaker mijn twijfel geuit over diverse verijdelde aanslagen, zowel in Nederland als elders, met als laatste voorbeeld de al maanden door de geheime diensten MI6 en FBI voorbereide arrestaties in Groot-Brittannië van een aantal terreurverdachten (in GB geboren moslims van Pakistaanse herkomst!), waarbij kennelijk door het Pakistaanse régime ook 'hulp' is geboden.

Het is heel niet onmogelijk dat met deze arrestaties een hele boel ellende is voorkomen, maar dat zullen we vermoedelijk nooit zeker weten gezien alle geheimzinnigheid en -niet in de laatste plaats- de manier waarop in het kader van de terreurbestrijding gevangenen in GB volstrekt rechteloos zijn. Voorlopig houd ik mijn twijfels - niet in de laatste plaats door degene die de 'war on terrorism' begonnen is, Bush jr.

Een artikel in de Washington Post van gisteren maakt het allemaal niet (of juist wel?) doorzichtiger. Bij lezing zou je bijna de indruk krijgen dat de hele heisa bedacht is door de Republican Party in het kader van de 'midterm' verkiezingen in november a.s.

Voor het volledige artikel verwijs ik graag naar de link in de vorige alinea, maar een citaat van Big Brother Bush (George Double-Me himself) wil ik jullie toch niet onthouden:

"Dit land is veiliger dan het was vóór 11/9 [2001] (...). We hebben een hoop maatregelen genomen om het Amerikaanse [Verenigdestaatse] volk te beschermen. Maar we zijn klaarblijkelijk nog steeds niet helemaal veilig, omdat er mensen zijn die nog steeds samenzweren en mensen die ons schade willen toebrengen om datgene waarin wij geloven. (This country is safer than it was prior to 9/11 (...). We've taken a lot of measures to protect the American people. But obviously we're still not completely safe, because there are people that still plot and people who want to harm us for what we believe in.)."

Zo zie je maar weer hoe naïef diegenen zijn die Bush vertrouwen. De VS zijn veiliger (volgens hem, hij vergeet gemakshalve de toegenomen armoede en bijv. de ramp in New Orleans), maar de rest van de wereld telt niet. Hoewel... die komt aan het eind van zijn opmerking nog aan bod, want waarin hij gelooft, dat is juist de uitbuiting van de rest van de wereld. Op zich maakt hij met zo'n simpele opmerking meteen duidelijk waarom er mensen zijn die de VS niet goed gezind zijn. Wie wil er nu uitgeperst worden door de patsers uit de VS (en bij uitbreiding: door het kapitalisme)?

De gevolgen van datgene waarin Bush zegt te geloven zien we over de hele wereld: in eerste instantie de afbraak van sociale voorzieningen en mensenrechten in tal van landen (o.a. in Nederland), maar nog specifieker in de overal ontstane oorlogshaarden en -dreigingen: Afghanistan, Irak, Libanon, Palestina - maar ook Iran, Noord-Korea. En als gevolg daarvan zien we ook overal reacties: het anti-globalisme, maar ook -gewelddadiger- groepen als Al Q'aida (die overigens door de VS zelf
in de jaren 1980 uitgebroed en opgevoed is).

Bush is kennelijk te dom (en zijn 'vrienden' ook, maar je moet tóch al dom zijn om met zo'n leeghoofd bevriend te willen zijn) om dat in te zien, maar dat impliceert niet noodzakelijk dat wij zijn kortzichtige (of wel doordachte?) handelwijze zonder meer moeten overnemen. We moeten wel gek zijn om ons eigen leven in gevaar te brengen voor de grotere veiligheid van Bush' "this country".

De enige manier om terrorisme te voorkomen is te zorgen voor rechtvaardigheid. Dat weet Bush (of althans mensen in zijn omgeving) ook wel, maar dat is niet in het belang van hun banksaldo en daarom wordt geprobeerd de onrechtvaardigheid met toenemend wapengeweld door te drukken (en de wapenindustrie is daar ongetwijfeld blij mee).

Dat dit een onmenselijke en heilloze weg is weten ze beslist zelf ook wel, maar toch blijven ze hopen déze keer wel de buit binnen te halen of in ieder geval 'de zondvloed' lang genoeg uit te stellen - zoals Madame de Pompadour op 05.11.1757 tegen Lodewijk XV gezegd zou hebben, toen het Frans-Oostenrijkse leger bij Rossbach verslagen was door het veel kleinere Pruisische leger: "Il ne faut point s'affliger. Vous tomberiez malade. Après nous le déluge! (U moet het zich niet aantrekken. U zou ziek kunnen worden. Na ons de zondvloed!)"

vrijdag 11 augustus 2006

Bush wil oorlog in Libanon niet stoppen!

Althans een andere conclusie lijkt mij niet mogelijk, aangezien het Verenigdestaatse régime met Israel besprekingen voert over levering van fragmentatiebommen type M-26 (elk voorzien van honderden granaat-achtige bommetjes) aan Israel, dat de bommen zegt te willen inzetten tegen Hezbollah.

Ofschoon enkele functionarissen van het Verenigdestaatse Minus-terie van Buitenlandse Zaken proberen goedkeuring voor de levering te vertragen, omdat ze bezorgd zijn over de waarschijnlijkheid van burgerslachtoffers, zullen de bommen volgens een anonieme 'hoge functionaris' vermoedelijk wel worden geleverd, maar zal Israel geadviseerd worden "bijzonder voorzichtig (especially careful) te zijn bij het afvuren van de raketten naar bevolkte gebieden".

Omdat in 1982 bij de Israelische inval in Libanon burgers gedood waren met fragmentatiebommen, werd de levering geblokkeerd. Nadat Ronald Reagan dit embargo weer ongedaan maakte, hebben de VS al diverse soorten van deze bommen aan Israel geleverd. (bovenstaande informatie uit de New York Times van vandaag)

En natuurlijk zal Israel 'bijzonder voorzichtig' zijn. Ze gooien foldertjes uit boven de bedreigde steden en dorpen en als er daarna tóch mensen vermoord worden, dan is het hun eigen schuld. Over de vernieling van privé-bezittingen van burgers en de verwoesting van de infrastructuur van het land wordt al helemaal niet gesproken.

Ik zal het wel niet mogen zeggen, maar de hele gang van zaken doet me erg denken aan het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 door de nazi's, waarbij het niet ging om het uitschakelen van militair materieel, maar om het zaaien van terreur.

Gedwongen winkelnering in het vliegtuig?

Gisteren werd in Groot-Brittannië en de VS bepaald dat reizigers voortaan geen vloeistoffen (met inbegrip van water) meer in hun handbagage mogen vervoeren, omdat terroristen van plan zouden zijn geweest om aanslagen te plegen.

Webwereld meldt vandaag dat het Verenigdestaatse bedrijf Guardian Technologies International bepaalde software kan leveren, waarmee aan de hand van röntgenapparatuur het verschil zichtbaar is tussen vloeibare explosieven en bijv. shampoo's. Een andere -en veel simpelere- oplossing zou natuurlijk kunnen zijn de passagier een slok te laten drinken, zodat in ieder geval frisdranken niet verboden worden. Water of Cola lijkt me niet bezwaarlijk voor de passagier, maar ik kan me niet voorstellen dat iemand een slok waterstof-peroxyde kan drinken zonder er erg ongelukkig uit te zien.

Het zou me echter niet verbazen, wanneer ook dit weer wordt uitgewerkt tot een algemene regel (net zoals de legitimatieplicht in Nederland, die toch ook bedoeld is om het terrorisme te bestrijden), zodat reizigers -vooral op langere vluchten- voortaan verplicht zullen zijn de tax-free maar dubbel-dure drankjes aan boord te kopen.

Misschien binnenkort ook in het openbaar vervoer verbieden? Dan kan er weer een karretje met dure lauwe koffie en lauwe frisdrank door de treinen gaan rijden.

Slavernij afgeschaft? In Nederland?

Nee dus. Alleen wordt nu geronseld onder mensen die graag iets willen doen, maar geen werk vinden. Ze mogen nu weer als vrijwilliger gasten ontvangen en koffie rondbrengen bij politiekorpsen.

Het Algemeen Dagblad meldde gisteravond dat in Midden- en West-Brabant (o.a. in Tilburg en Breda) worden al moderne slaven (in Nieuwspraak: 'Vrijwilligers') misbruikt worden. In Gelderland-Zuid wordt dit werk door betaalde krachten uitgevoerd, maar volgens de politiebond mag het inschakelen van vrijwilligers niet ten koste gaan van de arbeidsplaatsen. Volgens bondsvoorzitter Hans van Duijn: "De vrijwilliger mag alleen bepaalde ondersteunende taken vervullen en geen functies bezetten. De ondernemingsraad moet daarop toezien."

Het wordt steeds gekker. Het régime zeurt maar steeds dat iedereen moet werken, uitkeringen worden verlaagd en het Centraal Planbureau bazuint rond dat het steeds beter gaat met de economie, maar intussen stijgt ook het aantal nieuwe slaven. We hadden al klaar-overs, voorleesmoeders, ziekenbezoekers, en nu dus receptionisten bij de politie...

Als de PvdA dáár nu eens werk van zou maken (van het afschaffen van deze moderne slavernij), in plaats van slijmerig blaten over beperking van de hypotheekrente-aftrek en fiscalisering van pensioenen om zo in te spelen op de wanhoop van de armsten in Nederland - die zich geen koopwoning kunnen veroorloven en dus het slachtoffer zijn van de steeds meer 'geliberaliseerde' markt voor huurwoningen; en die geen of slechts een klein aanvullend pensioen ontvangen.

PvdA ongeschikt om te regeren!

Nadat de PvdA driekwart van Nederland over zich heen kreeg (waaronder een aantal slimme mensen) vanwege de enkele maanden geleden door Wouter Bush bekend gemaakte plannen om de AOW te fiscaliseren, heeft de PvdA nu bekend gemaakt de AOW-plannen aan te passen. (Algemeen Dagblad).

'Financieel specialist' Ferd Crone heeft laten weten dat nog niet duidelijk is wat er nu (volgens de PvdA) moet gebeuren ("We zijn nog bezig met allerlei varianten"), maar hij suggereert dat er gedacht wordt 'aan een langere termijn voor de fiscaliseringsperiode' (langer, dat wil dus zeggen langer dan de oorspronkelijk beoogde periode van 15 jaar).
Wat dit betreft is er semantisch gezien inderdaad sprake van een aanpassing, maar praktisch gesproken is daarvan nauwelijks sprake.

Oja, en ook de inkomensgrens (Wouter B. suggereerde eerst een inkomensgrens van een aanvullend pensioen van € 10.000, waarboven gepensioneerden zouden moeten bijdragen) zal 'waarschijnlijk' in het verkiezingsprogramma worden opgetrokken (tot € 10.500?).

Het moge duidelijk zijn dat een partij die eerst een plan bekend maakt, en dan na een lawine aan kritiek die plannen bekend maakt, is duidelijk niet in staat op verantwoorde wijze te regeren.

Trouwens, ook de geplande beperking van de hypotheekrente-aftrek blijft volgens Crone in het verkiezingsprogramma. Dit, ondanks het feit dat (zoals de Volkskrant vandaag meldt) uit berekeningen, die drie economen van het ABP hebben uitgevoerd op cijfers van het minus-terie van Financiën, het juist de lage inkomens zijn die baat hebben bij de hypotheekrente-aftrek. Voor meer bijzonderheden over de verkeerde vooronderstellingen van de PvdA verwijs ik graag naar het volledige artikel in de Volkskrant.

Beetje voorbarig? Of toch niet!

In mijn eerdere berichtje van vandaag («Poging tot verlenging Balkenbende?») verwees ik naar een nieuwsbericht op de radio over deelname van kleine partijen aan de verkiezingsdebatten op TV.

Naar ik nu lees in de RSS-feed van de Volkskrant werd hier waarschijnlijk verwezen naar kamervragen van Geert 'Calimero' ("het is niet eerlijk, want zij zijn groot en ik ben klein") Wilders, die bang is buiten de boot te vallen bij de lijsttrekkersdebatten op TV.

Hetzelfde artikel meldt dat (volgens speculaties in het Algemeen Dagblad) door de NOS zes lijsttrekkers zullen worden uitgenodigd; op andere zenders komen maar twee lijsttrekkers (Wouter Bush en Balkende Ellende) aan bod of vier (de twee al genoemden met Rutte en Marijnissen).

Voorlopig wordt het nog even afwachten, maar ik twijfel er niet aan dat de rechtse kliek toch wel zijn uiterste best zal doen om de SP zwart te maken, ook al krijgt Jan Marijnissen zijn verdiende plaats bij de lijsttrekkers. Misschien moeten ze eens vragen hoe de Spaanse postfascisten van de PP het aanleggen om met de actieve steun van de kerk van Rome de Spaanse politiek onnodig te compliceren...

Poging tot verlenging Balkenbende?

Om 10:00 hoorde ik in het ANP-Nieuws tussen neus en wijsvinger een berichtje, waaraan ik helaas pas halverwege aandacht ging schenken - mocht ik me dus enigszins vergissen, dan bij dezen vast mijn verontschuldiging. Het zou me echter niets verwonderen als ik de gehoorde woorden goed geïnterpreteerd heb.

Ik meen namelijk begrepen te hebben dat bij de verkiezingsdebatten voor de komende verkiezingen (22 november) voortaan ook kleine partijen het woord zouden moeten krijgen. Daar zal vermoedelijk wel een goede smoes voor bedacht zijn, maar die heb ik niet gehoord.

Wat daar echter ongetwijfeld wél achter zit is dat de SP nu een grote partij is. Ik heb me de afgelopen tijd al vaker afgevraagd hoe dat zal gaan, wanneer niet meer D66, maar de SP zich mag meten met CDA, VVD en PvdA, zeg maar de rechtse troonaspiranten van Nederland. Het is duidelijk dat de gevestigde partijen daar tegen opzien - en terecht. De SP is namelijk momenteel de enige partij die eerlijke plannen heeft voor Nederland en voor ALLE Nederlanders - en die die plannen ook nog eens scherp en duidelijk aangeeft en kan verdedigen.

Dat de kapitalistische partijen CDA, VVD en PvdA liever praten met het neoliberale GroenLinks is te verklaren. Ook SGP en misschien zelfs de NCPN zullen hen geen angst inboezemen, omdat die toch maar een klein deel van de kiezers aanspreken, maar de SP...

Het is natuurlijk leuk dat rechts inziet dat de SP een duidelijke bedreiging vormt voor de neoliberale internationale, maar het is wel droevig om te zien hoe de democratische besluitvorming voor de zoveelste keer misbruikt wordt om de democratie te blokkeren.

En ach, als de SP desondanks erg veel stemmen krijgt, dan kan het verkiezingsresultaat altijd nog op electronische wijze aangepast worden. Een garantie dat dat niet gebeurt, hebben we niet. Zie in dat verband de ogen-openende en tenenkrommende risico's van het stemmen per computer op de site van Wij vertrouwen stemcomputers niet, en lees ook eens mijn eerdere bericht over de erg verdachte stemresultaten in het Brabantse dorpje Zeeland.

donderdag 10 augustus 2006

Aanslagen verijdeld in Groot- Brittannië!?

Volgens de BBC World Service zijn vandaag aanslagen verijdeld, waarbij het de bedoeling zou zijn geweest om 9 vliegtuigen te laten ontploffen met behulp van in handbagage aan boord gesmokkelde 'vloeibare springstof". In verband daarmee zijn vandaag 21 in Groot-Brittannië geboren moslims van Pakistaanse herkomst gearresteerd.

Als (áls) er aanslagen verijdeld zijn, is dat mooi meegenomen, maar helaas weet ik niet meer wie en wat ik nog moet geloven. Nadat nog steeds de talloze vragen rond de aanslagen op het World Trade Center in New York niet beantwoord zijn, en na de manier waarop in Londen een Braziliaanse electricien op lafhartige en walgelijke manier vermoord werd -en waarop de verantwoordelijke functionaris de hand boven het hoofd gehouden werd- geloof ik het niet zomaar.

Nadat George Double-Me Bush de hele wereld in zijn 'war on terrorism' gestort heeft (waardoor o.a. in Nederland onze e-mail en onze telefoongegegevens centraal opgeslagen worden, en waardoor wij ineens bekeurd kunnen worden wanneer we ons niet kunnen legitimeren), is het natuurlijk in het belang van Bush & C0. (waaronder zijn heillikkende slaafje Balk) om aan te tonen dat de maatregelen niet voor niks ingevoerd zijn...

En tot overmaat van ramp hoorde ik ook nog een stukje van een kotswekkende toespraak van Big Brother Bush, waarin hij zijn vriend 'Tony BLUR' (Bush' uitspraak, geen woordspeling van mij!) op zijn bolletje klopte...

woensdag 9 augustus 2006

Zijn Israelische soldaten Übermenschen?

Om 20:00 hoorde ik in de nieuwsuitzending van Radio Exterior de España dat in de lopende vijandelijkheden tussen Israel en Libanon inmiddels zo'n 1.000 (duizend) Libanese burgers vermoord zijn (ik vind niet dat je van 'gedood' kunt spreken in het geval van burgerslachtoffers) tegenover 50 (vijftig) Israelische burgers.

Dat levert zonder nadenken enkele opmerkingen op:
 1. Bush l*lt uit zijn nek (hij doet -in ieder geval als 'politicus'- niet anders) als hij maar blijft benadrukken dat Israel het recht heeft zijn eigen land te verdedigen. Als hij consequent was, zou hij van Israel -op straffe van annulering van alle betrekkingen- eisen dat de bombardementen en beschietingen meteen beëindigd worden;
 2. 1050 doden zijn voor Israel nog steeds een redelijke compensatie voor twee krijgsgevangen gemaakte (niet 'ontvoerde'!) soldaten. Of moeten de Israelische doden in mindering worden gebracht: 1000 Libanezen - 50 Israeli's = 950 compensatiedoden? Dat betekent dus dat één krijgsgevangen soldaat minstens evenveel waard is als 500 (of 450?) dode Libanezen. Die soldaten moeten dus wel Übermenschen zijn!
 3. Het Nederlandse régime heeft margarine op zijn hoofd (boter is ongetwijfeld te duur voor die schraperige grutters) wanneer het nog steeds weigert zich duidelijk uit te spreken tegen de Israelische oorlogsmisdaden.

En zo wordt het bloed van (on)schuldige handen gewassen

Ook het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) lijkt nu betrokken bij het complot van het Nederlandse régime om de schuld van alles wat slecht is bij anderen te leggen. Het OM verdenkt namelijk twee bewakers van de Schipholgevangenis van dood door schuld. (Trouw vandaag)

Wellicht hadden ze inderdaad door hun gezond verstand te gebruiken de brand die verleden jaar het leven kostte aan elf mensen kunnen beperken (maar wie blijft koelbloedig in een dergelijke situatie?). Dat doet echter niets af aan het feit dat deze hele ramp, zelfs de hele Schipholgevangenis, niet mogelijk zou zijn geweest bij een menselijke (en zogenaamd christelijke) politiek.

De hoofdschuldige van de doden is en blijft de Nederlandse politiek. Immers:
 • onschuldigen horen niet in een gevangenis, ook niet als ze volgens een onmenselijke wet 'illegaal' in Nederland zijn;

 • het was een politieke beslissing om de cellen niet vanaf één centraal punt te openen ('ontgrendelen'), omdat er dan 'ontsnappingsgevaar' zou zijn ("Liever doden dan ontsnapte onschuldigen!");

 • de bewaking werd uitgevoerd door een externe bedrijf en was minimaal;

 • zoals door bewakers op TV werd verteld waren ze nauwelijks op de hoogte van het bestaan van een calamiteitenplan, laat staan dat er het laatste jaar een rampenoefening had plaatsgevonden;

 • het gevangeniscomplex was niet brandveilig - en zelfs na de ramp houdt de overheid het open, zelfs ofschoon de gemeente Haarlemmermeer het wegens de risico's wil sluiten.

 • Trouwens ook de instructie dat bij het ontdekken van de brand deze eerst via het luikje in de deur van de cel geblust had moeten worden (met het risico dat de betreffende 'gevangene' levend zou verbranden) is onmenselijk. Hoe kan verwacht worden dat iemand in koelen bloede iemand voor zijn ogen levend laat verbranden om te voorkomen dat een brand zich misschien uitbreidt? Kon de betreffende bewaker weten dat het complex niet brandveilig was?

  De enigen die vervolgd moeten worden zijn de betreffende minus-ters (en in feite het hele verantwoordelijke régime), die een onmenselijk beleid tegen elke prijs willen uitvoeren en handhaven.

  dinsdag 8 augustus 2006

  Respect voor Cuba's souvereiniteit!

  Zoals ik enkele dagen geleden al meldde, heeft Condo Rice (uiteraard namens het régime van George Double-Me Bush en de hele kapitalistische wereld) grote plannen voor Cuba.

  Ze wil bijvoorbeeld graag 'vrije' verkiezingen - en wat daarmee bedoeld werd hebben we in 2000 en 2004 gezien toen Bush met veel kunst en vliegwerk de verkiezingsresultaten naar zijn hand zette. Ook onlangs won in Mexico op het laatste moment als bij toverslag alsnog de rechtse kandidaat de presidentsverkiezingen (uiteraard was een Verenigdestaats bedrijf bij die verkiezingen betrokken).
  Ook de humanitaire bedoelingen van de VS zijn erg duidelijk, want Condo roept iedereen op om op Cuba te blijven (stel je voor dat al die armoedzaaiers in de menslievende VS zouden aankloppen om hulp...).

  Wie vindt dat de Cubanen zélf moeten beslissen over hun toekomst, kan via deze link een oproep tekenen om de souvereiniteit van Cuba te respecteren.

  Ook artikel 120 moet uit de Grondwet!

  Ik heb hier al eerder betoogd dat artikel 23 (op grond waarvan een Apartheidsstelsel in het onderwijs in stand wordt gehouden) dringend gewijzigd moet worden, en ook over artikel 24 e/v (over de erfopvolging van de Nederlandse troon) heb ik al heel wat geschreven, zonder overigens de artikelen met name te noemen.

  Vandaag wil ik een lans breken voor opheffing van artikel 120 van de Nederlandse Grondwet. Dit artikel ("De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen") zegt namelijk niet minder dan dat wetten, ook als ze strijdig zijn met de grondwet, tóch toegepast moeten worden.

  In theorie zouden de Eerste en de Tweede Kamer (in feite in de omgekeerde volgorde) natuurlijk geen wetten en verdragen moeten/mogen goedkeuren die in strijd zijn met de Grondwet en ik wil ook niet meteen suggereren dat in Nederland Berlusconiaanse gelegenheidswetgeving erg waarschijnlijk is.

  Toch mag niet uitgesloten worden dat een wet dusdanig slordig is opgesteld, dat een handige advocaat (of een andere slimbo) mogelijkheden vindt om strijdig met de Grondwet te handelen. Bovendien is het helaas niet ondenkbaar dat een onbetrouwbare regering bewust ongrondwettelijke wetten goedkeurt - en die zouden dan zonder mogelijkheid van beroep moeten worden toegepast op grond van artikel 120 van de Grondwet.

  Op dit moment hebben we in Nederland helaas een erg onbetrouwbare regering. Wie zich daarvan nog niet bewust is, wil ik wijzen op de volgende voorbeelden (er zijn er véél meer, maar ik heb weinig zin om de hele avond te zitten schrijven:

 • vóór de verkiezingen in 2003 beloofden de drie coalitiepartijen -VVD, CDA en D66- dat de productie van kernenergie in Nederland zou worden afgebouwd en nog binnen dezelfde regeerperiode verklaarden dezelfde partijen dat de kerncentrale van Borssele nog minstens 20 jaar langer (tot 2033 in plaats van 2013) zou blijven draaien dan was afgesproken;

 • bij het referendum over de ontwerptekst voor een Europese 'grondwet' werd de subsidie voor voorlichting over de tekst grotendeels aan vóór-clubs verstrekt; de Nederlandse overheid publiceerde drie brochures, die géén van drieën een objectieve samenvatting boden: alleen de hoofdlijnen werden erin vermeld en diverse erg belangrijke uitzonderingen werden weggelaten;

 • om de kosten voor de gezondheidszorg te drukken werd een nieuw zorgstelsel ingevoerd, dat op commerciële leest geschoeid, waarbij met andere woorden de aandeelhouders ook een deel van het bestede geld in hun zakken willen steken. Het stelsel is er in een rotgang doorgedrukt, waardoor een aanzienlijk deel van de Nederlanders in de problemen is gekomen; om nog maar niet te spreken van veel in het buitenland woonachtige mensen met een deel-AOW, die ineens soms zelfs véél meer aan premie moeten betalen dan ze aan AOW ontvangen. Het heeft meer dan een half jaar geduurd voordat deze problemen enigszins opgelost zijn.En Intussen hoorde ik vandaag in het ANP-nieuws op de radio dat de zorgverzekeraars overwegen incassobureaux in te schakelen vanwege de grote aantallen mensen die hun premie niet betaald hadden. En ondertussen blijkt nergens uit dat de gezondheidszorg minder geld kost. Wat we wel blijven horen is dat er nog steeds veel mensen problemen hebben.

 • het Balkenrégime roept de laatste tijd om het hardst dat de economie in Nederland gegroeid is. Dat is best mogelijk op macro-economisch vlak. Wanneer echter die economische vooruitgang grotendeels terechtkomt in de zakken van een steeds groter aantal patsers, zelfs in de publieke sector, dan heeft een dergelijke economische groei geen enkele waarde voor de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking. Het groeiende aantal voedselbanken in Nederland logenstraft in ieder geval de kletspraatjes van de Balkende Ellende.

 • Van een dergelijke onbetrouwbare regering kunnen we dus werkelijk van alles verwachten, en daarom is het héél belangrijk dat artikel 120 zonder meer uit de Grondwet verdwijnt.

  Over Libanon en rechtvaardigen (en psalmen)

  Misschien kan een bijbelvast mens mij uitleggen hoe ik de twee volgende stukjes tekst uit psalmen moet opvatten:

  Psalm 92, 13: "De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal wassen [= groeien] als een cederboom op Libanon".
  Psalm 29, 5: "De stem des Heeren breekt de cederen, ja, de Heere verbreekt de cederen Libanons;"

  Die 'stem des Heeren' moet verwijzen naar de Israelische en Verenigdestaatse bommen en raketten, die met de stilzwijgende instemming (want niet ondubbelzinnige veroordeling) van de EU over Libanon -en trouwens ook over Palestina en elders- uitgestort worden.

  Maar wat moet ik met het citaat uit psalm 92? Wie is hier 'de rechtvaardige'? Kennelijk niet de Libanese burger. Of toch wel?
  Is het misschien zo dat de gelovigen Olmert (ik neem aan dat hij als zetbaas van de 'Joodse Staat' [zoals Israel zich nog steeds afficheert, daarmee talloze andere joden beledigend] als gelovig beschouwd wordt), Balkenende (van de zwartgekouste variëteit) en vooral de 'herboren christen' Bush weigeren de inwoners van Libanon als rechtvaardigen te beschouwen? Dit ondanks het feit dat Libanon nog steeds -ondanks het oorlogsgeweld dat het land al decennia lang teistert- een van de uiterst zeldzame democratieën is in het Midden-Oosten is.

  Kennelijk hopen deze moorddadigen, die blijkbaar de oorlogszuchtige taal van de psalmen ten aanzien van hun 'vijanden' maar al te graag letterlijk toepassen, door de ceders kapot te bombarderen aan te tonen dat de bewoners van Libanon niet in de categorie 'rechtvaardig' vallen.

  De logica ontgaat mij ten volle - net zoals ook de van oorlogsmisdaden aan elkaar hangende geschiedenis van de Verenigde Staten en Israel (zeker in de laatste tientallen jaren) voor mij onbegrijpelijk is.

  maandag 7 augustus 2006

  Leugens en bedrog van de platenmafia

  Via de Nieuwsbrief van het consumentenprogramma Kassa, waarin gemeld wordt dat de platenmafia in New York een rechtszaak aangespannen heeft tegen het uitwisselprogramma LimeWire, wordt tegelijk zonder commentaar het propaganda-praatje van de 'brancheorganisatie IFPI' (zeg maar de platenmafia) overgenomen dat "op internet in totaal twintig miljard illegale kopieën van muzieknummers [zwerven]. De muziekindustrie is daardoor vorig jaar 4,5 miljard dollar aan omzet misgelopen."

  Op de eerste plaats valt op dat bij al dit soort berichten steeds benadrukt wordt hoeveel verlies de 'muziekindustrie' lijdt, nooit hoeveel schade de artiesten lijden - dat wordt alleen maar gebruikt in zielige verhaaltjes, waarmee de platenmafia en hun slaafjes van de gewetenloze club BREIN ons een schuldcomplex proberen aan te praten voor onze legale rechten. En dat terwijl de platenindustrie alleen kan bestaan bij de inspanningen van de artiesten!

  Verder moeten we op de eerste plaats maar geloven dat er inderdaad 20 miljard illegale copieën rondzwerven. Ik loop intussen lang genoeg rond op de wereld om te weten dat het bedrijfsleven en zijn lakeien nooit te vertrouwen zijn.
  De volgende vraag is: wie bepaalt wat illegaal is? Er zijn ook artiesten die hun eigen muziek legaal aanbieden, die dus ook gewoon legaal uitgewisseld mag worden. Of wat te denken van muziek, waarvan uitvoerenden in 1925 bij een scheepsramp allemaal omgekomen zijn? Daarop rust geen auteursrecht meer, en die mag dus ook legaal uitgewisseld worden.
  Ik veronderstel echter dat de mafia gewoon met Google de zoekopdracht "mp3" heeft ingegeven (waarbij ik tot 994 miljoen kom) en het resultaat met een ongetwijfeld 'wetenschappelijke' factor vermenigvuldigd heeft tot 20 miljard.

  De leugen: de muziekindustrie is 4,5 miljard dollar aan omzet misgelopen. Stel dat een groot-downloader bijv. per dag 100 nummers downloadt, dus 30.000 nummers per maand. Zou die persoon als hij die muziek niet downloadde, dan -pak weg- 2.000 CD's kopen per maand? Dan zou hij wel een multimiljonair moeten zijn.
  Een ander aspect van dit verhaal is dat heel veel muziek simpelweg niet te koop is - om wat voor reden dan ook. Soms blijft iemand die bepaalde muziek zoekt niets anders over dan die te downloaden. Die iemand zou best de CD hebben willen kopen, maar omdat die gewoonweg niet bestaat, is het voor deze verzamelaar een zegen dat er nog mensen zijn die oude LPs digitaliseren en die muziek aanbieden. Die misgelopen omzet heeft de platenmafia dan gewoon aan zichzelf te danken!

  Het bedrog: door de 20 miljard illegale nummers is een omzetverlies van 4,5 miljard dollar ontstaan. Reken even mee: dit betekent dat een nummer 0,225 cent (let wel: dollarcent,) aan omzetverlies oplevert. Omzetverlies: dat betekent kosten + geplande winst!
  En dan durven ze nog te beweren dat CD's niet te duur zijn! Wanneer we legaal een nummer in slechte kwaliteit (128 kb/s is misschien wel acceptabel voor een Ipod, maar niet voor een goede geluidsinstallatie) en zonder onbeperkt gebruiksrecht willen downloaden (downloaden van muziek, ook indien illegaal aangeboden, is overigens in Nederland nog steeds legaal), betalen we daarvoor € 0,99 of iets in die buurt. Daarbij mag niet vergeten worden dat voor het downloaden van muziek geen CD geperst hoeft te worden, geen doosje om die CD hoeft te worden gedaan en er geen boekje hoeft te worden bijgevoegd, dus je kunt met je ogen dicht wel nagaan dat de klachten over te duren CDs terecht zijn.

  Iets anders, wat voor mij best te vuur en te zwaard bestreden mag worden, is het op (semi-)industrieële wijze illegaal copieëren en verhandelen van CDs. Ik veronderstel echter dat de platenbazen daar minder moeite mee zullen hebben - ze zullen althans wel begrip hebben voor de illegale copieerders: uiteindelijk willen die hetzelfde als de platenbedrijven: zonder veel moeite veel geld bij elkaar harken...

  Rokende werknemers niet, en drinkende managers?

  Ik kan me nog iets voorstellen bij een verbod voor werknemers om buiten officiëles pauze op het werk te roken, maar iemand mogen weigeren omdat hij/zij rookt?

  Het lijkt me dan op zijn minst eerlijk om ook managers die drinken te ontslaan! Ook als ze alleen buiten werktijd alcoholische dranken consumeren.

  Ik ben blij dat er op mijn werkplek niet meer gerookt mag worden, maar het is al erg genoeg dat de rokende medemens door het winstbejag van de tabaksindustrie (en laten we er maar geen doekjes omwinden: ook de overheid vangt de nodige miljoenen dankzij deze verslaving) hun gezondheid op het spel zetten. Ze hoeven niet nog eens extra gestraft te worden voor iets wat niet meer invloed hoeft te hebben op hun prestaties als arbeiders dan bijv. het in de vrije tijd beoefenen van sport (ik heb meer collega's die wegens sportblessuren ziek thuis zijn dan vanwege rookgerelateerde klachten).

  Het valt me overigens nog mee dat de weigering geldt voor rokenden in het algemeen en niet alleen bijv. voor mensen die sigaretten roken, terwijl managers -of bijv. commissarissen- die dikke sigaren roken ongehinderd hun gang kunnen gaan. Maar ik veronderstel dat voor managers in het bedrijfsleven so-wie-so geen problemen zullen ontstaan...

  Nederlandse militairen lopen risico, maar dat geeft niet...

  Het Nederlandse régime van Balk & Zwam doet zijn uiterste best om Big Brother Bush vooral maar te vriend te houden en daarom zijn onlangs weer een aantal Nederlandse soldaatjes naar het oorlogsgebied Afghanistan gestuurd voor een 'opbouwmissie'. Dat hierbij de Tweede Kamer zich voor de gek heeft laten houden is weer een ander schandaal.
  Inmiddels weten we dat de Nederlandse soldaten weinig verstand hebben van opbouwen: in plaats van hout, stenen en cement gebruikten ze onlangs bommen.

  Nadat een week of zo geleden twee militairen omkwamen omdat een onbetrouwbare helicopter neerstortte, meldt
  Trouw vandaag dat het Nederlandse minus-terie van Oorlog, kennelijk samen met andere NAVO-landen, slechte (maar goedkope!) vliegtuigen huurt in Oost-Europa. Verleden jaar zijn door Inspecteurs van Verkeer en Waterstaat al 18 vliegtuigen aan de grond gehouden vanwege hun slechte staat, maar wat buiten Nederland vliegt (of van militaire vliegvelden) valt ongetwijfeld buiten die controle.

  De Verenigdestaatse ambassadeur bij de NAVO heeft -uiteraard geheel belangeloos- een 'interessant' voorstel gedaan: de NAVO-landen kunnen gezamenlijk vliegtuigen kopen bij Boeing en die kunnen ze dan weer laten onderhouden op de VS-basis in Ramstein (Duitsland).

  Het is wel duidelijk dat, wat er ook gebeurt, de kapitalistische belangen nooit uit het oog worden verloren - en uiteindelijk draaien alle oorlogen daar ook om: om geld en macht. Er wordt wel hoog van de toren geblazen over 'vrijheid' en 'verdediging van het vaderland', maar dat zijn dezelfde holle frasen als waarmee de TV-reclame ons nutteloze rotzooi wil laten kopen.

  Boeing, dat is overigens het bedrijf dat in het verleden profiteerde van bedrijfsspionage door de VS-overheid, waardoor ze het Europese Airbus een aantal belangrijke opdrachten door de neus konden boren.

  Hoezo: objectieve pers?

  Vandaag meldt de Metro op een en dezelfde pagina dat het "Dodental door raketaanval op Israel op[loopt]". Het artikeltje bij deze kop vertelt hoe een elfde man is overleden aan verwondingen die hij had opgelopen bij de "in het recente [waarom niet 'huidige'?] conflict [...] zwaarste Hezbollah-aanval op het noorden van Israel".

  Op dezelfde pagina staat een foto van een Libanese visser op een vernielde vissersboot, en bij die foto wordt vermeld dat "een Israelische luchtaanval [...] vrijdag bijna alle"schepen [in een haventje van Beiroet] vernielde". Het feit dat bij de foto niet vermeld wordt of er ook doden zijn gevallen bij de aanval betekent uiteraard niet dat er geen slachtoffers zijn.

  Tot op heden zijn er hoe dan ook heel wat meer burgerdoden gevallen door de Israelische bommen en raketten dan door die van Hezbollah, die vaak zelfs niet eens materiële schaden aanrichten.


  Dezelfde pagina van de Metro biedt een artikel over de bevelhebber van het Israelische leger (onder de titel "Halutz, keiharde bevelhebber Israël"), van wie de veelzeggende uitspraak is "Als de ontvoerde soldaten niet worden vrijgelaten, zet het Israëlische leger de klok in Libanon twintig jaar terug". Dit schofterige personage wordt meteen daarna gekenschetst als 'hard en vastberaden'. Uit de rest van het artikel blijkt verder wel dat het een walgelijke oorlogsmisdadiger is, een onmens, die voor een nieuw "Neurenberg" beslist zwaar gestraft zou worden.

  Intussen meldt de Washington Post dat Israel de aanvallen op Libanon opgevoerd heeft. En dat allemaal (zogenaamd!) om twee krijgsgevangen gemaakte Israelische soldaten...

  Hoelang gaan de moordpartijen nog door?

  Gisteren hebben we weer eens gedemonstreerd in Amsterdam tegen de moordpartijen, die al enkele weken door het Israelische leger worden uitgevoerd tegen Libanon. Ik heb er gisteren op radio en televisie niets over gezien of gehoord en kranten heb ik vandaag nog niet gelezen (ben vandaag al vroeg met werken begonnen en heb nu -in een korte pauze- even de Metro -de 'vox populi'- doorgebladerd), maar het zou me niet verwonderen als de demonstraties van afgelopen weekend in diverse plaatsen in Nederland door 'zetfoutjes' 'per ongeluk' niet vermeld zijn.

  Feit is echter dat er -ofschoon de oproep voor de demonstratie pas afgelopen vrijdag is uitgegaan, en ondanks dat het voor veel mensen vakantietijd is- tóch in Amsterdam alleen al toch gauw tussen de 500 en 1000 mensen aanwezig waren (mijn eigen schatting), die aandachtig luisterden naar toespraken van een vertegenwoordiger van het Palestina Komitee, van 'Een ander Joods geluid' van Mohammed Rabbae, iemand van de SP en ene Tariq, wiens achternaam ik niet onthouden heb. In deze toespraken werden de grotere verbanden rond het huidige conflict genoemd, en uiteraard bleven daarbij de belangen die de VS in het Midden-Oosten hebben en nastreven, evenals de kruiperige onderdanigheid (aan de VS) van diverse 'westerse' regeringen, waaronder niet in de laatste plaats de Nederlandse, niet ongenoemd.

  Ik vrees dat dit niet de laatste keer zal zijn, waarop we tegen deze oorlogsmisdaden zullen moeten demonstreren, houd dus deze weblog en andere vredelievende bronnen in de gaten!

  zaterdag 5 augustus 2006

  Opbouwavonturen in Afghanistan

  Nederlandse F16's hebben verleden week in Afghanistan twee bommen afgeworpen. NRC/Handelsblad meldt althans vandaag dat het er twee waren, dus dat zal het minus-terie van oorlog wel verteld hebben. Gezien de soepelheid waarmee minus-teries met subsidies en fraudes omgaan, zal wel nooit duidelijk zijn hoe veel bommen het in werkelijkheid waren. Die bommen waren 'nodig' omdat "eenheden van de internationale coalitie" (dat betekent: het bezettingsleger!) vanuit een "bossage" beschoten waren. De logische reactie op een dergelijke beschieting (oprotten en het land met rust laten) kwam uiteraard niet op in de lege hoofden van de vechtersbazen.

  Voordat de bommen afgeworpen werden, was -althans volgens de verzekering van het minus-terie- 'duidelijk dat er geen burgers in de buurt waren'. Een kapiteintje is er zeker op uitgestuurd om even te rond te kijken of er geen burgers rondliepen. Of zouden ze even naar de schieters gebeld hebben om te vragen of er toevallig ook gewone mensen in de buurt waren?

  Terrorisme per superbeveiligd paspoort

  Ik meldde het al terloops op 28 juli in mijn stukje «Nog steeds kwaad!» - RFID-chips kunnen gemanipuleerd en hun inhoud kan vervalst worden, en dat terwijl het de bedoeling is dat ze ter beveiling van onze aan paranoia ten onder gaande samenleving worden opgenomen in onze paspoorten.

  Gisteren maakte
  Webwereld melding van een erg interessante toepassingsmogelijkheid van die chips. Op de BlackHat-conferentie in Las Vegas (Nevada/V.S.) is daar een demonstratie gegeven van een systeem waarbij springladingen tot ontploffing werden gebracht.

  Een korte uitleg (voor de volledige tekst, met nadere verwijzingen, verwijs ik naar het artikel in Webwereld): De gegevens betreffende de nationaliteit kunnen om technische redenen
  in de chip niet versleuteld worden. Aangezien chips ononderbroken signalen uitzenden is het een kleine moeite om op een bepaalde plaats alle passerende chips uit te lezen. Bij de demonstratie ging een bom af, telkens wanneer een Verenigdestaats paspoort binnen een straal van tien meter van de RFID-lezer kwam.

  Zo zie je maar weer hoe kortzichtig politici (en techneuten) zijn: in hun ijver om terroristische aanslagen te vermijden, bieden ze de 'terroristen' een middel om de aanslagen effectiever uit te voeren...

  Condo Rice en democratie

  Bush' eigen schaam-allochtoon Condo Rijst heeft de Cubaanse bevolking opgeroepen om zo snel mogelijk te zorgen voor (wat zij noemt) vrije verkiezingen. Ik hoorde dat zojuist in de nieuwsuitzending op de Franstalige zender RTL. Het viel me nog mee dat ze voor die vrije verkiezingen niet de stemcomputers aangeboden heeft, die George Double-Me Bush in Florida aan zijn 'overwinning' geholpen hadden... Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze dat wel gezegd heeft, maar dat het gewoon niet vermeld werd bij het nieuws.

  In diezelfde nieuwsuitzending werd overigens ook nog verteld dat de Verenigdestaatse democratiseringsmachine via het Israelische leger ook in Libanon nog steeds erg actief is. Bij bombardementen op wegen zijn tenminste weer enkele tientallen burgers uitgemoord.

  vrijdag 4 augustus 2006

  Stop de oorlog: protestweekend 5 + 6 augustus

  In het kader van aan derden beschikbare brandbreedte geef ik hierbij de volgende oproep door uit de Nieuwsbrief van vandaag van de Internationale Socialisten:

  Aanstaand weekend van zaterdag 5 + zondag 6 augustus is uitgeroepen tot Protestweekend Tegen De Oorlog. Laat ook je protestgeluid horen en doe mee met de acties in o.a. Amsterdam, Den Haag, Groningen, Leiden, Rotterdam en Utrecht:

  • AMSTERDAM: Zondag 6 augustus 13.00 uur - Dam / Info: 06-10884397 (Mo)
  • DEN HAAG: Zaterdag 5 augustus 12.00 uur - Buitenhof – Drees Monument / Info: 06-24706559 (Jose)
  • GRONINGEN: Zaterdag 5 augustus 13.00 uur - Grote Markt / Info: 06-52430568 (Janneke)
  • LEIDEN: Zaterdag 5 augustus 13.00 uur - Stadhuisplein / Info: 06-10936505 (Sonja)
  • ROTTERDAM: Zaterdag 5 augustus 13.00 uur - Eendrachtsplein / Info: 06-19004690 (Nienke)
  • UTRECHT: Zaterdag 5 augustus 13.00 uur - Stadhuisbrug / Info: 06-55306803 (Ronald)

  KOMT ALLEN en breng al je vredelievende vrienden en kennissen mee!!

  Wat wil Tita Toverkol nou eigenlijk?

  Ja, wat wil de eigenlijk al lang voorbij haar maximale houdbaarheidsdatum opererende minus-ter Verdonk nou eigenlijk? Van de ene kant moet iedereen tegen elke prijs inburgeren, en zelfs mensen die al 30 jaar of langer in Nederland wonen moeten nog een dure (en even onzinnige en nutteloze) inburgeringscursus volgen. Van de andere kant wil ze een Nederlands paspoort weigeren aan 250 kinderen van een Nederlandse moeder en niet-Nederlandse vader. (Trouw vandaag)

  Nogmaals: wat wil dit mens (onmens?) nou eigenlijk. Heb je mensen die wél bij de Nederlanders willen horen en dat ook te kennen geven en dan mogen ze niet. Volgens mij is het haar er (volgens een of andere kromme, voor denkende mensen niet te doorgronden, logica - van haar verwacht ik werkelijk alles) om te doen om ervoor te zorgen dat ook deze 250 mensen zich tegen de Nederlandse samenleving gaan afzetten, zodat ze met het strenge frikkevingertje kan wijzen en zeggen: "Zie je wel: ik wist wel dat ze zich niet als goede Nederlanders zouden gedragen. Maar goed dat ze geen Nederlands paspoort gekregen hebben!"

  Dumpen, dat mens - en met haar de hele overbodige en indertijd al bij voorbaat achterhaalde balkenclub...

  donderdag 3 augustus 2006

  Fidel Castro is nog niet dood, maar...

  ... toch maakt het régime van Big Brother Bush nu -blijkens een bericht in de Miami Herald van vandaag- ineens grote haast met het intensiveren van de anti-Castro propaganda via de belangrijkste op Cuba gerichte radiozender Radio Martí, en dat terwijl die zender zo krachtig is dat hij regelmatig in Europa gehoord kan worden. (Klik op deze link om een stukje te horen van een uitzending die ikzelf in Nederland gehoord heb op 1 januari 1999).

  De reden daarvoor wordt door een hoge pief van het Verenigdestaatse régime als volgt samengevat: "De opdracht van de president is dat we ons blijven concentreren om het Cubaanse volk te helpen bij de overgang naar de democratie."
  We hebben inmiddels o.a. in Irak en Afghanistan (maar ook vroeger al in bijv. Chili, de Dominicaanse Republiek, Panamá en Nicaragua) gezien hoe de Verenigde Staten proberen (hun eigen soort) democratie door te drukken. dat belooft dus helemaal niks goeds voor de Cubanen.

  Dat de club van Bush haast heeft blijkt wel uit het feit dat ze in tijdnood zitten. Ze willen eigenlijk het liefste vanuit vliegtuigen uitzenden, maar eigen vliegtuigen kunnen pas eind augustus gereed zijn en men wil eigenlijk geen gebruik maken van vliegtuigen van het Verenigdestaatse minus-terie van oorlog. Daarom wordt nu ook overwogen om gebruik te maken van zenders in buurlanden van Cuba.

  Slimme minus-ter toch, die Kamp!

  Minus-ter van Oorlog Kamp heeft dinsdag in het TV-programma Nova weer eens een keer iets slims gezegd over de 'opbouwmissie' in Uruzgan (Afghanistan): "Het grootste probleem is de eigen veiligheid; dat is onze grootste verantwoordelijkheid".

  Nog afgezien van het feit dat er tot op heden alleen nog maar kapotgeschoten is door de 'opbouwmissie' (volgens de media Taliban-leden, maar ik houd het er voorlopig op dat we er alleen van uit kunnen gaan dat het in ieder geval geen Nederlanders waren), was het natuurlijk al lang van tevoren bekend dat het een onveilige 'missie' zou worden. Dat was althans bekend voor iedereen die een beetje verder las dan de koppen in de Telegraaf; uitgezonderd natuurlijk het borrelclubje van Balkende Ellende en zijn meeheulers in de Tweede Kamer: die vertrouwden verzekeringen van Kamp & Co., dat er niks aan de hand was. Waarschijnlijk allemaal zwaar gelovigen christenen; die zijn tenslotte gewend om in sprookjes te geloven.


  Fidel Castro ziek; en wat dan?

  Trouw heeft vandaag zijn peiling gewijd aan de toekomst van Cuba, waarbij de volgende vraag gesteld wordt met de twee keuzemogelijkheden:
  Fidel Castro (79) is ziek, misschien wel doodziek. Zou Cuba beter af zijn zonder zijn bejaarde leider?
  - Ja, na een periode van instabiliteit zal het land een democratie worden;
  - Nee, het land zal net zo instabiel, arm en zwak worden als andere landen in de regio.
  Wie ook wil antwoorden, gaat naar de site van Trouw en vindt de peiling rechts op de pagina.

  Ikzelf zie de toekomst van Cuba somber in.

  Nadat Fidel Castro het walgelijke dictatoriale régime van Batista aan de dijk had gezet, werd er al snel werk gemaakt van sociale verbeteringen (gratis gezondheidszorg en goed onderwijs voor iedereen, opheffen van de kolossale tegenstellingen tussen de rijke patsers en de arme arbeiders). Helaas was (niet verwonderlijk overigens) Cuba voordoen nogal in trek bij rijke Verenigdestaters en Batista was bovendien nogal goed aangeschreven in de VS, waardoor vanaf het begin diverse pogingen zijn gedaan om Castro af te zetten. De bekendste was de afgang van de invasiepoging in de Bahía de los Puercos (Varkensbaai) onder Kennedy, maar daarnaast heeft de CIA nog diverse pogingen ondernomen om Castro te vermoorden.

  Niet lang daarna nam 'het westen' zijn toevlucht tot een economische boycot van Cuba, met een tweeledig doel: Cuba zou zijn productie niet kunnen exporteren en zou moeilijk aan grondstoffen kunnen komen; daardoor zou (dat was ongetwijfeld ingecalculeerd) Cuba alleen op steun kunnen rekenen van het Sovjet-blok, waardoor het niet onwaarschijnlijk was dat ook Cuba meer op Sovjet-leest geschoeid zou worden, zodat het gemakkelijker zou worden om Cuba tegelijk met de rest van de niet-kapitalistische wereld af te schilderen als slecht en duivels.

  Toen in 1989, mede dankzij de financieel uitputtende bewapeningswedloop, Oost-Europa geen andere uitweg meer zag dan het 'IJzeren Gordijn' neer te halen, bleef Cuba helemaal alleen achter. Ondanks oproepen van diverse mensen, waaronder voormalig VS-president Jimmy Carter, om de boycot tegen Cuba op te heffen, waren de achtereenvolgende régimes van de VS daar niet toe bereid - ongetwijfeld ervan uitgaand dat Fidel Castro al een oude man was en dat na zijn dood de macht gauw genoeg heroverd zal zijn.

  En dat is wat ik verwacht: als Fidel Castro eenmaal dood is, zal een machtsvacuüm ontstaan, dat misschien nog even opgevuld zal kunnen worden door zijn iets minder oude broer Raúl, maar daarna zal leiden tot een bestuurlijke chaos zoals in Joegoslavië na de dood van Tito. Zodra het zover is, zal met bekwame spoed de macht overgenomen worden door de VS; ofwel door middel van omkoping (zoals in 1973 in Chili), ofwel door middel van een militaire invasie. De militaire optie lijkt me in ieder geval de meest waarschijnlijke zolang als Big Brother Bush aan de touwtjes trekt.

  Wat er ook gebeurt: de bevolking die al decennia lijdt onder de gevolgen van de door de VS afgedwongen economische boycot, krijgt er binnenkort ook nog eens een Verenigdestaatse bezetting bij - en voordat we het weten is Cuba net als Puerto Rico ineens onderdeel geworden van de Verenigde Staten.

  woensdag 2 augustus 2006

  Hoe betrouwbaar is een CDA-er?

  NIET!

  Vandaag publiceert NRC/Handelsblad weer een verhelderend nieuw hoofdstuk in de strapatsen van minus-ter Veerman (CDA, maar dat zie je zelfs zonder bril al wel aan zijn zuinige kop) - wiens uitzonderlijk elastische toepassing van de EU-subsidieregels mijn trouwe lezers zich nog wel zullen herinneren evenals de daarop volgende vergoelekende houding van het Nederlandse régime).

  Naar NRC/Handelsblad meldt heeft deze minus-teriële profiteur de hem ter beschikking gestelde dienstwagen voor minstens 10.000 km privé gebruikt. Verder hebben Veerman en Veervrouw in 2002 en 2004 ook op kosten van het ministerie privé-vliegreizen gemaakt naar hun boerderij, samen met de vier hoogste ambtenaren van het minus-terie. Ook de kosten voor de partners werden bij het minus-terie gedeclareerd, in strijd met de geldende regels. De vliegtickets voor dit uitstapje kostten € 5.000. De declaraties voor in 2002 gebruikte hotelovernachtingen (en neem maar van mij aan dat dit soort volk niet in een jeugdherberg overnacht) zijn volgens het minus-terie niet te vinden, omdat "onze administratie [...] niet op orde [is]".

  En als je nou verwacht dat de Nederlandse overheid op dezelfde manier reageert als de gemiddelde werkgever ("De boel geflest? De laan uit op staande voet!"), dan heb je een ongegrond vertrouwen in die overheid. De minusterraad heeft namelijk (tengevolge van vragen van NRC/Handelsblad) de regeltjes voor privé-gebruik van dienstauto's in het buitenland versoepeld.

  En wie nú nog vindt dat de club van de Balkende Ellende terecht aan de touwtjes trekt in Nederland, moet maar gauw een enkele reis VS kopen.

  Beetje geschiedenis over Israel en Palestina

  Citaat uit een reactie van Blatant Bill:
  Iets anders: ik heb nog even in de Bos atlas uit mijn moeders schooltijd (ca 1932) gekeken en wat denk je? Israel is er helemaal niet in te vinden! Als iemand me dat kan uitleggen?
  Deze reactie geeft mij mooi de gelegenheid om nog eens uit te leggen hoe de huidige staat Israel ontstaan is (misschien een beetje anders dan de officiële lezing, maar ik probeer altijd aan te geven wat er werkelijk zit achter de officiële redenen, die veelal niet veel meer zijn dan uitvluchten en verontschuldigingen). Voor wat er vóór pak-weg 1945 in die regio gebeurd is, verwijs ik naar de geschiedenisboeken en voor de heel oude geschiedenis naar de bijbel (zorg daarbij voor het nodige relativeringsvermogen).

  Tot 1948 was Palestina een Brits protectoraat, dat wil zeggen dat de Volkerenbond (de nóg machtelozere voorganger van de huidige Verenigde Naties) Groot-Brittannië belast had met het bestuur van Palestina, net zoals na de Eerste Wereldoorlog Zuid-Afrika belast was met het bestuur van de Duitse kolonie Zuidwest-Afrika (het huidige Namibië).

  Na het einde van de Tweede Wereldoorlog besloten de Geallieerden om het 'joodse probleem' voor eens en voor altijd op te lossen door alle resterende joden 'weg te zuiveren'. De oplossing hadden ze zelf in de hand, want Palestina was onder Brits bestuur, én Palestina was nog steeds voor veel joden het 'beloofde land' - de diverse zionistische bewegingen probeerden al lang vóór de Tweede Wereldoorlog het land dat hun door hun god was beloofd (zie in bijv. het boek Exodus in de bijbel) in hun bezit te krijgen. Een elegante oplossing dus, want de zionisten zouden hun zin krijgen én Europa zou van het 'joodse probleem' verlost worden. Het feit dat er in Palestina toevallig Palestijnen woonden werd gemakshalve maar over het hoofd gezien.

  Ofschoon de emigratie (gevoelsmatig voor tallozen ongetwijfeld remigratie) niet altijd even vlot verliep, was er al gauw geen houden meer aan en was Israel een (opgelegde) realiteit. Veel Palestijnen vluchtten en werden geconcentreerd in vluchtelingenkampen in Jordanië. Ze 'hoefden' niet te integreren, want ze zouden toch snel genoeg terug kunnen naar hun eigen woningen - overigens net zoals het Nederlandse régime ongeveer tegelijkertijd de Ambonezen (Molukkers) (die in het voormalige 'Nederlandsch Oost-Indië' in het 'Koninklijk Nederlands-Indisch Leger [KNIL] gediend hadden) in kampen 'opvingen', want Nederland zou er wel voor zorgen dat Ambon (de Molukken) onafhankelijk werd.

  Het feit dat de Israeli's (het is moeilijk om niet bijna automatisch 'joden' te zeggen, temeer omdat ook de officiële media in Israel het nog steeds over 'de Joodse Staat' hebben) de beschikking kregen over veel geld om het land tot ontwikkeling te brengen, zal ongetwijfeld de gevoelens van onvrede aangewakkerd hebben, nadat de Palestijnen altijd aan hun lot overgelaten waren. Dit gecombineerd met de in kampen geconcentreerde Palestijnse vluchtelingen, zal vanaf het begin gezorgd hebben voor een gespannen sfeer, die -zoals we inmiddels weten- geleid heeft tot voortdurende uitbarstingen van gewelddadigheden en oorlogen.

  Voor meer gedetailleerde informatie raad ik iedereen aan eens een paar dagen in de Openbare Bibliotheek te gaan snuffelen. Begin in een encyclopedie bij Israel en Palestina en raadpleeg daarna de daarin genoemde bibliografie. Ik weet dat minus-ter Zalm vindt dat we vooruit moeten kijken en niet achterom, maar het gebrek aan historisch inzicht is juist een van de grote oorzaken van een hoop ellende in de wereld.

  Wat l*llen politici toch uit hun nek!

  Hoorde zojuist op Radio Nederland Wereldomroep een gesprek met de Nederlandse minus-ter van Buitenlandse Zaken. Wie het (nog) niet gehoord heeft, wil ik dringend adviseren het niet te beluisteren, want het was van een tenenkrommende botheid.

  Het kwam erop neer dat er in het Zuiden van Libanon een internationale vredesmacht moet komen die ervoor zorgt dat Hezbollah geen aanvallen meer kan uitvoeren op Israel. Als de bewoners van Israel dan weer veilig zijn, dan kan Israel zeggen "van jongens, wij kunnen nu ook wel de acties staken" of simpele-mensjes-taal van die strekking.

  Wanneer dan aan "de" voorwaarden voldaan is, is het probleem opgelost. Die voorwaarden wilde Bot ook nog wel eens opsommen. Hezbollah zou ontwapend moeten worden en zijn stellingen moeten opgeven, de regering van Libanon zou de volledige souvereiniteit moeten uitoefenen over het zuiden van Libanon
  [gaan dan de Israelische bezetters terug naar hun eigen land? - dwarslezer], de vijandigheden moeten beëindigd worden, zodat de gevluchte burgers weer kunnen terugkeren "naar huis en haard" [toch wel een hufterige benaming voor in puin geschoten woningen!], er moet hulp komen voor het herstel van de aangerichte schade [en het lijkt me onvermijdelijk dat die hulp niet gaat komen van de schuldigen: Israel en de VS] en uiteraard moeten de over en weer gevangen genomen soldaten worden uitgewisseld [dat komt volgens mij in de praktijk neer op vrijlating van krijgsgevangen gemaakte Israelische soldaten, want de Israeli's hebben volgens mij geen gevangenen gemaakt; bij het was het een kwestie van 'shoot to kill'].

  Daarna kwam ook nog een verhaal van Jaap de Op-Schepper over de Nederlandse 'vredes'missie in Afghanistan, maar daar heb ik verder niet naar geluisterd, omdat ik druk bezig was met het zo goed mogelijk samenvatten van het geklets van Bot.

  dinsdag 1 augustus 2006

  Nu nóg recalcitranter!

  Vanaf vandaag kan ik me officieel en daadwerkelijk verzetten tegen de nieuwe speling. Ik blijf uiteraard 'bijbel' met een kleine letter schrijven, en een Harry-Potter-bril blijft bij mij gewoon gemakkelijk leesbaar (en wordt dus geen 'harrypotterbril').

  Het leuke is dat ik niet eens de Nederlandstaligen hoef aan te sporen burgerlijk ongehoorzaam te zijn, want het hele taalvernielingsproject is zó inconsequent, dat zelfs mensen die het perfect willen doen automatisch de regels overtreden. Ik adviseer daarom iedeereen gewoon te schrijven zoals hij/zij het prettig vindt - dat is de enige manier om nog een beetje prettig te kunnen schrijven. Taal is gewoon een hulpmiddel om met anderen te kunnen communiceren en het mag niet zo zijn dat die communicatie gehinderd wordt door achterlijke regeltjes van een stelletje leeghoofdige betweters.

  Leuk is trouwens ook dat door diverse media een alternatieve spelling gehanteerd gaat worden.

  Ik maak me overigens volstrekt niet écht druk over de regeltjes. Beroepshalve zal ik me er wel aan moeten houden, maar verder zal het me allemaal worst zijn...

  Hoe dan ook: Tonino blijft een domkop!

  Op de oude PC van voormalig officier van justitie Tonino, die hij bij het grofvuil had gezet (en die door een taxichauffeur bij Peter R. de Vries werd afgeleverd) bleek kinderporno te staan. Volgens het Gerechtshof in Den Haag had Tonino geen 'strafbare feiten' gepleegd, nadat het Openbaar Ministerie (OM) eerder al had beslist om Tonino niet te vervolgen.

  Harm Brouwer, de voorzitter van het college van procureurs-generaal, meldde dat de kinderporno op de PC terecht was gekomen, nadat Tonino hem weggedaan had. Brouwer suggereerde zelfs dat het allemaal te maken had met een complot van de TCA (Taxi Centrale Amsterdam), die nog een appeltje te schillen had met Tonino. Inmiddels heeft de NOS gemeld dat Brouwer deze complottheorie terugtrekt. Later op de dag zal hij nog met een nadere verklaring komen. (Webwereld vandaag)

  Ik kan me iets voorstellen bij de beslissing van het OM om Tonino niet te vervolgen, maar ik weet niet wat de motivering daarbij geweest is. Als je een beetje achterdochtig bent lijkt het ook wel een beetje op de ene hand die de andere wast.

  Maar wat er nu ook gebeurd is, of de kinderporno vóór of na het weggooien van de PC op de harde schijf terecht gekomen is, het blijft een feit dat het vreselijk stom was van Tonino om zijn computer zonder verdere maatregelen bij het grofvuil te zetten. Wie weet wat er naast de kinderporno nog op de harde schijf stond. Misschien wel allerlei geheime gegevens over rechtszaken uit het verleden. Het minste wat hij had kunnen doen was de hele schijf onleesbaar te maken (en dan niet alleen door hem te wissen en eventueel opnieuw te formatteren. En als hij dat zelf niet kon, had hij toch slim genoeg moeten zijn om het te laten doen. Je mag hopen dat er bij het Minus-terie van Justitie toch mensen werken die een beetje verstand van computers hebben. Bij tal van bedrijven moet een werknemer tegenwoordig een "Security Awareness-verklaring" [dat is nieuwe spelling voor 'veiligheidsbewustzijn'] tekenen, en het lijkt me niet meer dan logisch en nodig dat dat ook bij de magistratuur het geval is.

  Kortom: als Tonino niet vervolgd wordt vanwege de kinderporno, dan moet dat toch minstens gebeuren vanwege zijn onvergeeflijke slordigheid. Wanneer een schoolkind al een boete krijgt voor het niet kunnen tonen van een IDéfix-kaart als zijn achterlichtje knippert (of een kind van 3 dat in een park zijn behoefte moet doen), dan lijkt me een pittige maatregel wel logisch.
  Tonino is gewoon vreselijk stom geweest, ook al is de kinderporno dan misschien wel via pop-ups in zijn cache terecht gekomen (of door een of andere handige engerd opgeladen [uploaded]). Het zou me tenminste van een 'slimmerik' van Tonino's kaliber niet verbazen als hij de (pop-up-vriendelijke) browser Internet Explorer gebruikt om te surfen en dan loop je nogal wat risico's van besmetting met (niet alleen) pop-ups.  Gelukkig ook nog veel slimme mensen!

  Dankzij een tip van mijn dochter kreeg ik de kans om kennis te maken met P!nk - en nog wel met een clip, waarin George Double-Me Bush de waarheid onder zijn neus wordt gewreven.

  Hij zal er zelf wel niet veel van merken (met olie doordrenkt zaagsel is niet erg gevoelig voor beeld en geluid), maar hopelijk zijn er muziekliefhebbers, die dankzij de tekst van het nummer en de beelden van de clip eindelijk eens gaan nadenken en de realiteit onder ogen zien.

  Voor jullie hoeft dat niet meer, maar ik wil jullie toch de opname niet onthouden. Klik daarom hier.